Bredt sortiment af snack- og convenienceprodukter

gartneriraadgivningen.dk

Bredt sortiment af snack- og convenienceprodukter

Ambitioner for DenFood A/S:

Bredt sortiment af snack-

og convenienceprodukter

LÆS OM: OPBEVARING AF FOLIE I PLANTAGEN • NY TEKNOLOGI TIL LUGNING

NR. 10. OKTOBER 2010


402

Seminis Løg

Nye gode sorter til det danske marked.

Sunnito

Mere info ring till:

Seminis, Ivan Brendstrup 4013 3458

Tidlig: BARITO F1,

kan lagres til nytår. Storfalden.

Wiebulls Horto, Geert Lodberg 4014 0772

Middeltidlig: PREMITO F1,

kan lagres til marts. Få halsløg.

Hovedsæson: SUNNITO F1,

fint rundt løg, som kan lagres til april.

Sen: BENNITO F1, rundt

storfaldent løg,

som kan lagres til maj-juni.

eller

Danske sætteløg – kontakt Geert Lodberg

Monsanto Holland BV.

www.seminis.com

© MONSANTO HOLLAND BV. All rights reserved. 02/2010

INDHOLD

FRUGT OG BÆR

404 Ekstrem lille høst af surkirsebær

406 ’’Kig fremad’’

407 Stor solbærhøst - middel ribshøst

407 Ny forening for øko-æbleproducenter

408 Frugtplantagerne er store i Ukraine

410 Vinteropbevaring af folie i plantagen

411 Nye sorter af sødkirsebær i Tyskland

412 Utraditionel jordbærplanteproduktion

413 Ny model af arbejdsplatform

415 Øko-æblets dag i Munkebjerg

GRØNSAGER

416 Portræt af DenFood A/S

418 Ny teknologi til lugning

420 Planlægning af kvælstof med NDICEA

422 Grøntsagsfestival 2010

424 Drypvanding af kartofler

425 Klimastation til styring af vand

426 Ny forskning i værdikæder

BÅDE OG...

428 Høje emballagekrav for snittet grønt

431 Indberetning af pesticidforbrug

432 Ejerskifte - planlæg i god tid

435 Skat ved generationsskifte

436 Raw food er et nyt kostkoncept

437 Ensartet ledelse på forskellig vis

439 Ny direktør i Danske Frugtavlere A/S

439 Viden om råvarer - pærer

Ambitioner for DenFood A/S:

Bredt sortiment af snack-

og convenienceprodukter

LÆS OM: OPBEVARING AF FOLIE I PLANTAGEN • NY TEKNOLOGI TIL LUGNING

NR. 10. OKTOBER 2010

9. ÅRGANG

OKTOBER 2010

NR. 10

Aurelijus Montvydas pakker

økologiske snackgulerødder

ved DenFood A/S i Grenå.

Læs artikel side 416.

Foto: Stig F. Nielsen.


404

Høsten af surkirsebær

blev ekstrem lille i år.

Kun hver femte avler

høstede. Hans Chr.

Iskov på Langeland

var en af dem.

410

Sødkirsebæravlere

med regntag kan

slippe for at sætte

folie op og tage den

ned igen hvert år.

Et nyt system gør det

muligt at opbevare

folien over træerne.

418

75 deltagere trodsede

varslingen om skybrud

og besøgte Axel Månsson

i Brande, hvor nyeste

teknologi til mekaniskukrudtsbekæmpelse

i rækkeafgrøder

blev demonstreret.

422

Sidste års succesfulde

Grøntsagsfestival –

blev gentaget i år under

lidt andre rammer

og former. Det gjorde

ikke succesen mindre.

Frugt & Grønt

Erhvervsbladet for frugt-, bær- og

grønsagsavlere.

Udgiver: GartneriRådgivningen

- en del af Dansk Landbrugsrådgivning,

Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Århus N,

www.gartneriraadgivningen.dk.

Artikler: Artikler i Frugt & Grønt dækker ikke

nødvendigvis synspunkter i Brancheudvalget

for Frugt & Grønt.

Redaktion: Ansvarshavende redaktør:

Annemarie Bisgaard, Toftlundvej 7B, 7430 Ikast,

tlf +45 97 14 04 04, fax +45 97 14 04 00,

amb@vfl.dk.

Fagredaktør (grønsager), Stig F. Nielsen,

Agro Food Park 15, 8200 Århus N, sfn@vfl.dk,

tlf +45 87 40 54 48, fax +45 87 40 50 87.

Annoncer: Annoncekonsulent Morten Nielsen.

Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV.

Telefon +45 87 40 66 03, Telefax +45 66 17 17 15.

Mail: mon@vfl.dk.

Frist for indlevering af annoncer er

den 10. i måneden før udgivelse.

Abonnement: Kontakt Anne Lise Mikkelsen,

tlf. 87 40 66 32, alm@vfl.dk

Indland: 695 kr. + porto (180 kr.) + moms.

Udland: 695 kr. + porto (280 kr.).

Unge under udd.: 345 kr. + porto (180 kr.) + moms.

Layout og tryk: Mark & Storm Grafisk

Oplag 1.425. Eftertryk er kun tilladt efter aftale.

Bladet er afleveret til postvæsenet den 28/9/10.

ISSN 1601-6114

LEDER

Lys for enden

Her ved sæsonstart, hvor de første æbler og

pærer er kommet i hus, kan vi glæde os over,

at de forventninger, der var skabt i forbindelse

med dette års høst, ser ud til at blive indfriet.

Prisniveauet ligger på et klart bedre niveau

end sidste år og er i en størrelse, der må

kaldes acceptabelt.

Udmeldingerne fra Frugtprognosekonferencen i Kiev i starten af august

ser ud til at holde stik. Der er ikke en overproduktion af frugt i

EU, og der er importeret væsentligt færre ton æbler fra den sydlige

halvkugle end sidste år. Det indikerer, at et fornuftigt prisniveau bør

kunne fortsætte. Det trænger vi til.

Ingen har glemt, at sidste sæsons lave priser resulterede i, at æbleavlerne

fik det dårligste økonomiske resultat i dette årtusinde. Konsekvensen

af de dårlige priser var, at flere producenter meldte sig ud

af de eksisterende afsætningsorganisationer. De havde en forventning

om, at de kunne afsætte deres produktion til en højere pris og

med lavere salgsomkostninger.

Det, der bliver udfordringen, er, at udbyderne af æbler og pærer ikke

går i panik og begynder at underbyde hinanden for at komme af

med frugten først. Derfor lyder opfordringen fra erhvervet: Hold hovedet

koldt. Der er ingen producenter, der opnår noget positivt ved

lave priser.

God sæson!

Jan Jager

Formand for Æble/Pære klubben

403


PORTRÆT

”Vi er ikke et gartneri, men

en fødevarevirksomhed”

DenFood A/S er i første

omgang blevet kendt for

deres snackgulerødder, men

det er kun en begyndelse

for den unge virksomhed,

som har ambitioner om at

lave et bredt sortiment af

snack- og convenienceprodukter

ud fra råvarer

leveret af andre råvareproducenter.

TEKST OG FOTO:

STIG F. NIELSEN

GARTNERIRÅDGIVNINGEN

SFN@VFL.DK

- Vi er utrolig glade for, at Dansk Supermarked

troede på os lige fra starten af, fortæller

Lasse Sindal, medstifter og direktør

for virksomheden DenFood A/S. – Selvom

vi aldrig havde truffet dem før, er vi blevet

mødt med stor tillid.

DenFood, der producerer og leverer konventionelle

og økologiske snackgulerødder

til Bilka, Føtex og Netto, har til huse i

Arlas gamle mejeri i Grenå. Udefra er der

intet, der peger på, at der tidligere har

været produceret Danablue og Høng Himmelblå

i de lave, gule murstensbygninger.

Men når man kommer indenfor, afslører de

flisebelagte vægge, at der også tidligere

har været produceret levnedsmidler i bygningerne.

Deres udsendte sidder i virksomhedens

mødelokale sammen med to ud af fire ejere,

nemlig Lasse Sindal og Jens Riemann

Lindholt, som sammen er idémændene

bag virksomheden. Begge er begejstrede

og ivrige for at fortælle og forklare om

baggrunden for virksomheden, og hvor de

gerne vil hen.

En del af udviklingen

Lasse Sindal og Jens Riemann Lindholt

havde længe gået med ideen om at lave

snackprodukter: Bare de to, en maskine og

så et rent rum, hvor man kunne pakke færdigvarer.

Via Væksthus Midtjylland besøgte

de Grenå Mejeri, som lå tomt hen. Ejeren,

erhvervsmand Stig Bjerring, synes, at

projektet lød så spændende, at han gerne

ILDSJÆLE - Jens Riemann Lindholt (tv) og Lasse Sindal med idékataloget til kommende

snack- og convenienceprodukter.

ville være en del af projektet. Senere blev

også Rasmus Erik Simonsen koblet på, og

så var DenFood en realitet i februar 2010.

En kontakt til Dansk Supermarked med

virksomhedens ideer blev meget positivt

modtaget, og i første omgang blev der indgået

aftale om levering af snackgulerødder.

- Vi har ja-hatten på, griner Lasse Sindal. –

Når de spørger, om vi kan lave et eller andet,

så siger jeg ja til det. Så må vi siden

hen finde ud af, hvordan det kan lade sig

gøre. Vi vil gerne være interessante og forsøge

at lave noget, andre ikke laver.

Snackgulerødderne var i første omgang

bare for at komme i gang.

ORANGE RØDDER - ØKOLOGISKE.

Virksomheden har været heldige med at

henvende sig på det rigtige tidspunkt, hvor

der er stor fokus på snackprodukter og

convenience.

- Danmark er 20 år bagefter i forhold til

Holland, fastslår Lasse Sindal, som netop

er kommet hjem fra en tur til Holland.

I de hollandske supermarkeder ligger der

300 til 400 varenumre med snack- og convenienceprodukter,

og den udvikling og

tendens vil også komme til Danmark.

- Vi vil gerne være med i den udvikling lige

fra starten af, forklarer Lasse Sindal.

Gulerødder kun en begyndelse

DenFood har allerede mange ideer til produkter,

og et kik i en mappe viser, at de allerede

er langt med flere konkrete produkter,

alle indenfor kategorien ’spiseklar’:

Snackgulerødder med dip, familiepakninger

med snacksortiment og dressing - og

på et senere tidspunkt bakker med forskellige

klargjorte grønsager pakket sammen

med for eksempel kylling, så det sammen

udgør alle ingredienser til en kyllingesalat.

- Det er vores helt klare ambitioner at ende

der. Vi anser ikke os selv som gartnere,

men som en fødevarevirksomhed, forklarer

Lasse Sindal. – Derfor vil vi rigtig gerne

finde nogle dygtige gartnere at arbejde

sammen med.

416 FRUGT & GRØNT OKTOBER 2010


DenFood skal ses som en conveniencepakkecentral,

hvor man samarbejder med forskellige

leverandører om at levere råvarerne.

Produktionen af snackgulerødder skal

mere ses som en nødvendig løsning for at

have noget at starte op på.

I dag består pakkeriet af tre pakkelinjer.

Snackgulerødderne kommer først igennem

en hydrokøler, hvor de køles ned til to

grader. Dernæst bliver de sorteret, før de

fordeles på tre linjer: To med lidt manuelt

arbejde og en ny mere fuldautomatisk linje,

som skal udbygges med automatisk

pakning i kartoner og pallestabler.

På mejeriet er der masser af plads, rum og

muligheder, og der er allerede lagt planer

for indretning af flere af rummene.

Masser af udfordringer

Der har været mange udfordringer i at

starte virksomheden op. For det første er

det hele gået hurtigt, virkelig hurtigt. Virksomheden

startede og første ordre kom

ind i februar, hvor der på samme tidspunkt

gik køer rundt i den bygning, hvor gule -

FAKTA

DenFood A/S

Virksomheden ejes af:

• direktør Lasse Iver Sindal (31),

cand. mag. med hovedfag i samfundsfag.

Baggrund: Ansat ved Gl.

Estrup Gartneri, hvor han også har

været medejer i to år (2008-09).

• økonomi- og salgschef Jens Riemann

Lindholt (34). Kommer fra

Tyskland, hvor han har haft eget

supermarked i Berlin. Har boet i

Danmark i fire år og har arbejdet

som rengøringsassistent på Skejby,

som afdelingsleder i Metro og

Gl. Estrup Gartneri.

• Erhvervsmand Stig Bjerring, medstifter

af Spectronic (overvågning,

aflytningsudstyr)

• Vogn- og handelsmand Rasmus

Erik Simonsen

Lasse Sindal og Jens Riemann ejer 50

procent af virksomheden, Stig Bjerring

og Rasmus Erik Simonsen 50

procent af virksomheden. Stig Bjerring

ejer det gamle Arla mejeri i Grenå,

og Rasmus Erik Simonsen ejer

landbruget i Allingåbro, hvorfra gulerodsproduktionen

foregår, og hvor

gulerodsvaskeriet ligger.

Areal 2010: 120 hektar, heraf 80

konventionelle og 40 økologiske.

Afsætning: Dansk Supermarked og

eksport.

Ansatte: Cirka 40.

Læs mere på www.denfood.com.

rodsvaskeriet nu ligger. Og den første pose

med snackgulerødder blev pakket og leveret

den 28. juni.

En anden stor udfordring har været, at

virksomheden rent fysisk er spredt over et

stort område. Der er 25 kilometer mellem

selve produktionen og vaskeriet og så pakkeriet

i Grenå. Og så det at få skabt en

sammenhængende kraft i virksomheden

med 40 nye medarbejdere, som intet

kendte til gulerødder

- Vi forsøger at gøre meget ud af at informere

alle om, hvad der sker og hvorfor, så

alle ved, hvad vi arbejder med, forklarer

Lasse Sindal.

Visuelt udtryk

Virksomheden har benyttet sig af forskellige

støttemuligheder for at komme i gang.

Først og ikke mindst Væksthus Midtjylland,

som fik dem sat i gang. Så en opstartspakke

med støtte til konsulenthjælp

med selve produktionen af gulerødder, og

så har de fået støtte til udvikling af en

salgs- og markedsføringsstrategi.

Her har de valgt reklamebureauet Kadaver

i København, som har hjulpet med at finde

PORTRÆT

NY PAKKELINJE - Crea-Tech International B.V. har leveret en pakkelinje, hvor gulerødderne

afvejes i små skåle, som transporteres via bånd til posemaskinerne. Senere skal anlægget udbygges

med automatisk pakke- og palleteringsrobot. Foto: Peder Krogsgård.

et visuelt udtryk, der kan understrege de

signaler, virksomheden gerne vil udsende:

Vitalitet, friskhed, gå på mod, sundhed og

moderne. Designet i fremtidens emballager

kommer til at passe med de grønne og

orange bølgelinjer på hjemmesiden.

Til snackgulerødderne skulle det bare gå

hurtigt, og her valgte man nogle klare,

kraftige farver på poserne: En violet til de

konventionelle og en grøn til de økologiske.

Gejsten

DenFood er kommet rigtig godt fra start,

og deres første produkter er blevet godt

modtaget af kunderne. De to iværksættere

har da også satset ’hele butikken’ på

projektet og er derfor top motiverede.

- Vi har erfaret, at man bare skal kaste sig

ud i det og henvende sig på en ordentlig

måde, afrunder Lasse Sindal. – En positiv

ånd og humor er ufattelig vigtigt. Og så er

det vigtigt at have gejsten i øjnene: Kunderne

skal tro på det, når vi siger, at det

dér skal vi nok ordne for Jer.

Og gejst i øjnene - det har de begge, Lasse

og Jens.l

FRUGT & GRØNT OKTOBER 2010 417


PRODUKTKVALITET

Convenience- og snackprodukter

stiller krav til emballagen

Forskere har vurderet

kvaliteten af nogle nye

convenience- og snackprodukter

på udløbsdatoen.

Resultatet var ikke

opløftende. Pakkerier og

detailhandel opfordres nu

til at vælge emballage efter

den måde, produktet reelt

opbevares på, og også se

på om holdbarhedsdatoen

skal justeres.

TEKST:

MARIANNE JAKOBSEN, TEKNOLOGISK INSTITUT,

MERETE EDELENBOS,

INSTITUT FOR FØDEVAREKVALITET, ÅRSLEV

MERETE.EDELENBOS@AGRSCI.DK

FOTO: JENS MICHAEL MADSEN

I det sidste halve år er der lanceret en række

nye convenience- og snackprodukter i

detailhandlen. I Innovationskonsortiet for

Produktilpasset Pakning af Frisk Frugt og

Grønt har vi netop fokus på pakning i emballager

med tilpassede barriereegenskaber.

Derfor har vi taget ’pulsen’ på disse

produkter i foråret 2010.

Indkøb på Fyn og Sjælland

Produkterne blev købt i 11 forskellige butikker

på Fyn og på Sjælland. Vi vurderede

i alt 68 produkter købt i byen og på landet,

en del af dem var gengangere. Produkterne

blev umiddelbart efter køb transporteret

på køl til Teknologisk Institut i Tåstrup eller

til Institut for Fødevarekvalitet i Årslev.

Her blev de opbevaret ved fem grader indtil

sidste holdbarhedsdag, hvor vi målte

iltindholdet og vurderede kvaliteten. Ilt -

indholdet fortæller, om produktet er pakket

i for tæt emballage. Som en tommelfingerregel

er iltindholdet i en pakke for

lavt, hvis det ligger på én procent eller derunder.

MÅLING AF ILT – Iltikoncentrationen i en pose

gulerødder måles ved at stikke en nål

igennem emballagen og suge en lille gasprøve

ud direkte over i et måleapparat, som

her demonstreret af Marianne Jakobsen,

Teknologisk Institut.

428 FRUGT & GRØNT OKTOBER 2010


Tre ud af fire var ikke i orden

Undersøgelsen viste, at mellem 24 og 64

procent af de færdigpakkede produkter –

afhængigt af produktkategori – var pakket

i for tæt en emballage, mens yderligere

20 til 38 procent af produkterne havde

kvalitetsproblemer relateret til andre årsager.

Se tabel 1. Sagt med andre ord var

tre ud af fire produkter ikke i orden på

sidste holdbarhedsdag. Mange faktorer

har indflydelse på kvaliteten af færdig -

pakket, frisk frugt og grønt. Det kan være

råvarens kvalitet på produktionstidspunktet

og den måde, råvaren er forarbejdet

på. Men også valg af emballage kan have

meget stor betydning for produktets kvalitet.

En helt afgørende faktor er kombinationen

af temperatur og tid under opbevaring.

Undgå for tæt emballage

Undersøgelsen viste tydeligt, at mange af

de indkøbte produkter var pakket i for tæt

en emballage. Se tabel 1. Emballagerne

var især for tætte til salaterne og til pakkerne

med snack-frugt. For at bevare kvaliteten

af færdigpakket, frisk frugt og

grønt er det nødvendigt at bruge emballager

med tilpassede barriereegenskaber.

Hvis emballagen er for tæt, vil iltindholdet

med tiden blive for lavt i pakken, og

tager produkterne skade, og kvaliteten

forringes. Som modreaktion på et for lavt

iltindhold udskiller produkterne en række

gasser, der kan lugte ganske forfærdelige,

og de kan ødelægge selv den mest positive

forbrugers lyst til at spise produktet.

Derfor er det kolossalt vigtigt at vælge

den rigtige indpakning, når frisk frugt og

grønt pakkes i emballager med barriere -

egenskaber.

Kend dit produkts iltforbrug

Ved valg af emballage er det vigtigt at

kende sit produkts iltforbrug ved den reelle

opbevaringstemperatur, idet produkterne

bruger mere ilt, jo højere temperatur de

lagres ved. Derfor er det også vigtigt at have

fokus på kølekæden, da selv et kortvarigt

brud på kølekæden kan give et forhøjet

iltforbrug og forårsage, at iltindholdet

i pakken bliver for lavt inden udløbsdagen.

Modificeret atmosfære

Ved pakning uden barriereegenskaber som

for eksempel i emballager med makrohuller

med en diameter på 5-10 millimeter er

der fri udveksling af ilt med luften udenfor

pakken. Iltindholdet i pakken vil typisk ligge

på cirka 20,9 procent – samme niveau

som i atmosfærisk luft. Indholdet af kuldioxid

vil ligge på cirka 0,03 procent.

Ved pakning med barriereegenskaber begrænses

udvekslingen af ilt med atmosfæren.

Luftens sammensætning ændrer

sig, fordi produktet bruger ilt og udskiller

kuldioxid ved respiration. Hvis produkterne

bruger mere ilt til respiration, end emballagen

tillader at passere, ændres gassammensætningen

i pakken, og emballagen

kan blive for tæt.

Emballager med barriereegenskaber kan

for eksempel være emballager med ekstremt

små huller med en diameter på en

tiendedel af en millimeter. Ved pakning af

frisk frugt og grønt i emballager med barriereegenskaber

falder iltindholdet til un-

Årsager til kvalitetsproblemer i forarbejdet og færdigpakket frisk frugt og grønt.

PRODUKTKVALITET

EMBALLAGE MED BARRIERER – To eksempler på forarbejdet og færdigpakket frisk frugt og grønt i emballager med barriereegenskaber. Når

produkterne ånder, ændrer de selv luftens sammensætning af ilt og kuldioxid i pakken. For at undgå, at iltindholdet i pakken bliver for lavt,

og emballagen bliver for tæt, er det vigtigt at kende produktets iltforbrug.

Tabel 1

der 20,9 procent, og kuldioxidindholdet

stiger til over 0,03 procent. Vi siger, at luften

i pakken er modificeret, og at produktet

er modificeret atmosfære pakket

(MAP). I realiteten er produktet ikke pakket

i modificeret atmosfære. Produktet

modificerer selv ilt- og kuldioxidindholdet

i pakken gennem dets respiration. I nogle

tilfælde kan industrien vælge at modificere

atmosfæren omkring et produkt allerede

ved pakning ved at tilføre en gas med

et bestemt ilt- og kuldioxidindhold. Det

kan for eksempel være en fordel for at forhindre

brunfarvning i snittet salat.

Lav temperatur og

tilpasset emballage er vigtig

En stor del af kvalitetsproblemerne kan

løses ved at vælge en emballage med korrekt

tilpassede barriereegenskaber i forhold

til opbevaringstemperatur og -tid. Resultaterne

af de undersøgte produkter viser,

at der ikke er overensstemmelse mellem

den valgte emballage og opbevaringen

af de enkelte produkter. Nogle af problemerne

kan løses ved at ændre på den valgte

emballage. Andre ved at justere på

holdbarhedsdatoen og opbevaringsforskriften.

For nogle produkter er det eksempelvist

urimeligt at forlange syv dages opbevaring

ved otte grader. Ved denne temperatur

kan produkterne måske kun holde

sig to-tre dage, mens holdbarheden sagtens

kan være syv dage ved to grader. Det

er derfor vigtigt, at hvert enkelt produkt er

pakket i forhold til de givne opbevaringsforhold.

Vi opfordrer detailhandelen, pakkerierne

og producenterne til at løfte opgaven

i fællesskab.l

Produktkategori Antal produkter Pakket i for tæt emballage Andre kvalitetsfejl

Procent Beskrivelse Procent

Salater 25 64 Brune snitflader 20

Grønsager til madlavning 21 24 Surt, slimet, sjasket, vådt, udtørret 38

Snack-frugt 22 41 Brune snitflader, bismag, glasset væv 36

FRUGT & GRØNT OKTOBER 2010 429


Vil du læse mere...?

Bestil abonnement

på FRUGT & GRØNT

og få bladet leveret

direkte i din postkasse

Bestil bladet her

˿KLIK HER

-eller kontakt Anne Lise Mikkelsen:

T: 87 40 66 32

M: alm@vfl.dk

More magazines by this user
Similar magazines