S Posten juni 2010 - Socialdemokraterne Albertslund

x.ved.a.dk

S Posten juni 2010 - Socialdemokraterne Albertslund

Nr. 6. juni 2010 31. årgang

Kalenderen

5. Grundlovsfest på Højrupgård i

Vallensbæk kl. 12.00

5 . Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13

8. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18

14. Børnepolitisk gruppe, Herstedøster

skole, kl. 19.00

21. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård,

kl. 19.30

21. Deadline for S-Posten

29. S-posten udsendes, Birkelundgård

kl. 17.30

Vi mødes til

Grundlovsfest

på Højrupgård

i Vallensbæk.

Kl. 12.00

Mød op til en hyggelig dag

1. maj taler og

Masser af aktuelt politisk

læsning

Glæd dig til dette store

juni nummer


Side 2

S-POSTEN

Medlemsblad for

Socialdemokraterne i Albertslund.

Redaktion:

Jette Kammer Jensen (ansvarshavende)

Henrik Hess og Britta S. Jørgensen

Indlæg sendes eller mailes til:

Jette Kammer Jensen

Tranehusene 96, 2620, Albertslund

Tlf.: 43 64 54 94

e-mail: kammerjensen@webspeed.dk

Deadline - se kalenderen bagest i bladet

S-posten tilgår medlemmerne, Folkebibliotekerne,

ABA, Albertslund Posten m.fl.

S-posten findes på hjemmesiden

www.x-ved-a.dk.

Leveringsproblemer - kontakt: Aage

Jensen, tlf.. 43 62 24 74

Lay-out: Britta S. Jørgensen

Britta.Schneider.Joergensen@skolekom.dk

Korrektur: Henrik Hess

mail: Greve.Hess@webspeed.dk

Navn:

Adresse:

Postnr.:

E-mail:

Ønsker nedsat

kontingent

Indhold:

S-posten

Redaktion og bladets indhold ..... side 2

Borgmesterens 1. maj tale............ side 3

De rigeste danskere har fået

Skattelettelser............................... side 5

Billeder fra 1.maj......................... side 6

Mogens’ 1. maj tale ..................... side 8

Praktisk hjælp og personlig hjælp 12

Sommerfugle ............................... side 13

En fair løsning ............................. side 14

Politiske kommentarer ................ side 15

Set fra sidelinjen .......................... side 19

Facebook-invitation ..................... side 20

DSU GAV genopstår ................... side 21

Overenskomstbrydende løn ......... side 22

Vil du følges ............................... side 22

Invitation til grundlovsmøde........ side 23

Tanker om børnepolitisk gruppe.. side 24

Møde i Børnepolitisk gruppe....... side 25

Arbejdsgrupper ........................ side 25

Kalender .................................... side 26

A-gruppen ................................. side 27

Partiforeningens bestyrelse ...... side 28

Jeg vil gerne være medlem af Socialdemokratiet

By: Tlf.:

På grund af at være fyldt 60 år

Dato: / 2010 Underskrift:

Vi bygger fremtidens samfund

– og vi bygger hele tiden om.

Sendes til: Socialdemokraterne i Albertslund, v/ Else Boel, Stjernens Kvt. 5 C, 2620 Albertslund


S-posten

Borgmesterens 1. maj tale

Er det danske velfærdssamfund

en drøm?

Nej.

Er det danske velfærdssamfund

et mirakel?

Nej.

Er det danske velfærdssamfund

skabt af socialdemokraterne?

Ja, det er.

Et rigt land. Med masser af muligheder

for os hver især. Vi

kan opleve Danmark —vores by

Albertslund — som en drøm.

Et mirakel.

Vi skal d.1. maj højt og tydeligt

sige til hinanden, at den drøm

— det mirakel - er resultatet af

140 års politisk kamp — opgør

med stærke kapitalinteresser.

Det ene opgør efter det andet

med borgerligt snæversyn og

egoisme.

Vi har kæmpet alle de afgørende

kampe. I fagforeningerne, i

faglige kampe med arbejdsgivere,

i Folketinget, i byrådssale

— og sammen med ligesindede

i andre lande.

Internationale slår bro fra kyst

til kyst- kampen for social retfærdighed

kender ikke landegrænser.

I Danmark er den kamp i gang

her og nu.

Nationen stander i økonomisk

Side 3

våde. Den internationale finanskrise

er blevet forstærket

af VKO-regeringens økonomiske

bestikkelsespolitik overfor

vælgerne i form af ufinansierede

skattelettelser.

På to år er der tabt 200.000

private arbejdspladser. Millardstøtte

til landmændene

Konsekvens: Industriproduktionen

ligger 21% lavere end i

2007. I andre lande er de tæt

på 2007-niveauet igen.

Danmark har brug for en anden

politik end et bevidstløst skattestop,

nulvækst i den offentlige

sektor og besparelser i milliardklassen.

Vi ved fra historien, at når Danmark

skal tage et kvantespring

ind i fremtiden, så er det os socialdemokrater

og fagbevægelsen,

der skal gå forrest.

Vi har netop været vidner til, at

fagbevægelsen har indgået stilfærdige

overenskomster. Vel at

mærke overenskomster som

stemmes hjem med flertal af

fagbevægelsens medlemmer.

Selv i 3F var der flertal.

Landet over har familier med

deres ja til overenskomsten

sagt ja til at bringe Danmark

økonomisk på fode igen — sagt

ja til, at Danmark har brug for

en socialdemokratisk-ledet regering

med Helle Thorning i


Side 4

spidsen.

Danmark står med et klart

valg:

En fortsat VK-regering, hvis

parlamentariske grundlag efter

al sandsynlighed bliver Liberal

Alliance, et parti, der er lOO%

domineret af den type bankdirektører,

der kørte den internationale

finansverden i grus.

Eller

Et fair Danmark med Helle og

Villy, som vil prioritere, at alle

unge får en

uddannelse, en målrettet miljø-

og klimaindsats, et Danmark i

vækst, et sundhedsvæsen for

alle.

Kort sagt et solidarisk Danmark,

hvor omdrejningspunktet

er partnerskabet mellem Socialdemokratiet

og fagbevægelsen.

Så er der brug for et partnerskab

mere — nemlig, mellem

kommuner, regioner og staten

— et partnerskab baseret på en

fælles forståelse af, at vi har en

samfundsøkonomisk opgave,

der skal løses.

Vi skal sige ja til det samarbejdende

folkestyre, nej til rigide,

borgerlige diktater til kommuner

og regioner, som ensidigt

giver borgerne en ringere service.

Skattestop, nulvækst og milliard-besparelser

vil sønderbombe

kommunernes økonomi og

dermed servicen overfor borgerne

— i takt med at kommu-

S-posten

nalbestyrelserne vedtager budgetterne

for det kommende år.

“I skal være mere effektive i

kommunerne”, siger VKregeringen.

Jamen, kæreste

venner, vi har effektiviseret siden

Mogens Lykketoft startede

som studentermedhjælper i ArbejderbevægelsensErhvervsråd.

Indtil d.1. januar i år var

næsten halvdelen af landets

kommuner ledet af venstreborgmestre.

Har de sovet i timen?

Næppe. Politik handler

om at ville. Gang i 90’erne”

skabte et uset velfærds-boom i

Danmark.

Demokraterne og Barack Obama

skrev politisk historie i USA

ved med en helt uhørt politisk

indsats at sikre alle amerikanere

adgang til en sundhedsforsikring.

I Albertslund har vi socialdemokrater

skabt en by, der har

nogle enestående kvaliteter for

borgerne, skabt sammen med

borgerne.

Jeg besøger i øjeblikket alle institutioner,

skoler og forvaltninger.

Over alt møder jeg ledere

og medarbejdere, der vil byen

og os borgere. Fra ALBO til

Klub Vest. Fra børnehaven Troldehøj

til Vikingelandsbyen. Alle

som én ved de, at vi har et

vanskeligt budget foran os. Og

de har en helt grundlæggende


S-posten

tillid til os som parti — at vi behandler

hinanden ordentlig her i

byen. Også når det er økonomisk

svært.

Det er en tillid vi skal forvalte

med omhu de kommende måneder

og år. Vi skal have visionerne

og sigtepunkterne med

os i vores politiske arbejde.

70% der stemmer til venstre

for midten. Det forpligter os —

Side 5

det forpligter SF. Også I Albertslund.

Jeg er overbevist om, at vi

sammen finder løsningerne og

mulighederne. Ganske som Helle

og Villy.

Vi socialdemokrater vil et ambitiøst

Albertslund — en god by for

alle.

Vi socialdemokrater vil et ambitiøst

Danmark.

Vi vil et Danmark med Helle

Thorning i spidsen.

God 1.maj.

De rigeste danskere har fået skattelettelser. Nu er kassen

tom, og regeringen vil sende regningen til pensionister, førtidspensionister,

kontanthjælpsmodtagere, studerende og

arbejdsløse.

Så klar er meldingen fra Socialdemokraternes finansordfører Morten Bødskov,

som kalder regeringens spareplan for dybt uretfærdig.

- De rigeste danskere har fået skattelettelse på skattelettelse, og det vil

regeringen lade samfundets svageste betale for. Nu står det klart, at der er

to veje i dansk politik, siger Morten Bødskov.

Regeringen vil fastfryse overførselsindkomsterne, så folk på dagpenge, folkepension,

SU, førtidspension og modtagere af boligsikring ikke får reguleret

satserne de næste to år. Dermed sendes regningen for den økonomiske

krise videre til de danskere, der i forvejen har færrest penge at leve for.

Taksterne for overførselsindkomster er fastlagt i det såkaldte satspuljeforlig,

hvor Socialdemokraterne er med. Morten Bødskov afviser blankt at ophæve

forliget:

- Det lyder, som om regeringen vil bryde et forlig, og det kan vi under ingen

omstændigheder acceptere, siger han.

Regeringen har indbudt alle partier til forhandlinger om overførselsindkomsterne,

men den har stillet krav om, at de partier, der vil blive forhandlet

med, ikke indfører nye skatter eller forhøjer eksisterende skatter.

- Vi kommer til forhandlingerne, men vi har bemærket, at der er ting, man

skal skrive under på. Hvis det er en betingelse, at man ikke skal hæve

skatter og afgifter, er det jo indlysende, at det er en invitation til Dansk

Folkeparti alene, slutter han.


Side 6

S-posten


S-posten

Kære alle.

Side 7

Tusind tak for en fantastisk 1. maj på Birkelundgård. Stor tak til Helle

Thorning-Schmidt, Vibeke Storm, Mogens Lykketoft og Steen Christiansen

for nogle fremragende taler – og en stor tak til Per Gustafsson for musikken.

Men ikke mindst en kæmpe tak til alle jer som mødte op og gjorde 1.

maj-mødet på Birkelundgård til et mindeværdigt arrangement. Vi er overvældet

over, hvor mange som mødte op og tilbragte en formiddag sammen

med andre gode borgere i Albertslund – en formiddag fyldt med taler, sang

og hygge. Det tegner godt for fremtiden – vi ses igen til næste år!

Pbv.

Susanne og Majbritt


Side 8

Så har vi endnu engang oplevet

miraklet, hvor naturens varme

og væde får bøgen til at springe

ud og frugttræerne til at blomstre.

Naturen viser os på ny sin

energi og sin evne til fornyelse.

Nu skal vi mobilisere vores

energi og vores evne til at sætte

en helt ny dagsorden.

Alt for længe har VKO-flertallet

fået lov til bid for bid at nedbryde

den danske model for velfærd

og ordentlighed.

Derfor er de værdier, som de

fleste af os, der er samlet her,

har brugt hele vort voksne liv

på at kæmpe, for alvor truet.

Vores Danmark blev rigt, fordi

der blev sørget for en god folkeskole

og gratis tilbud til alle

om videre uddannelse.

I vores Danmark var der billig

og god børnepasning, så både

far og mor trygt kunne gå på

arbejde.,

I vores Danmark var et fælles

offentligt sundhedsvæsen, hvor

det aldrig blev den private pengepung,

der bestemte om man

1. maj tale 2010

Af Mogens lykketoft

S-posten

fik god behandling under sygdom.

Vores Danmark havde et erhvervsliv

der blev stærkt, fordi

det var fællesskabet og ikke

den enkelte virksomhed, der

sørgede for at medarbejderne

havde understøttelse ved sygdom

og arbejdsløshed.

Nu har vi været gennem 8½ år

med minimalstatstilhængerne i

regering.

Op til hvert valg har de uddelt

skattelettelser for at købe vælgere.

De rige er blevet forgyldt, mens

de allerfattigste er blevet trykket

yderligere ned med fattig-


S-posten

domsydelser som starthjælp og

kontanthjælpsloft.

De har ladet privatøkonomien

hos flertallet boble op ved at

undergrave indtægterne for

fællesskabet og for penge, der

blev lånt på kunstigt oppustede

værdier i fast ejendom og aktier.

Boblen er bristet. De oppustede

værdier er forsvundet som dug

for solen. Statskassen er et gabende

hul. Og Danmark har

mistet 165.000 arbejdspladser

de sidste to år.

Regeringen siger nu at vi skal

være ansvarlige - og derfor må

vi skære dybt i kommunernes,

regionernes og statens budgetter

de næste tre år.

Jeg giver ikke en eneste af Lars

Løkke Rasmussens bøjede femører

for hans påståede ansvarlighed.

Det er Anders Foghs’ og hans

fælles regering, der for at tækkes

vælgerne lod økonomien

løbe løbsk.

Det er dem, der de sidste to år

har nægtet at gøre det rigtige

for at bekæmpe krise og arbejdsløshed.

Hvis de ville gøre

mest muligt for at skabe nye

arbejdspladser her og nu, så

skulle de have brugt pengene

Side 9

på at fremrykke nødvendige,

samfundsnyttige investeringer i

skoler og sygehuse, baner og

veje m.v.

Men de valgte i stedet at brænde

mange milliarder af på en ny

gang vælgerbestikkelse i form

af skattelettelser, der først

kommer regning for efter næste

valg

Nu kommer regeringen så og

fortæller, at den offentlige sektor

skal på slankekur for at betale

regningen.

Det hele bygger på den borgerlige

vrangforestilling om, at den

offentlige sektor er en byrde,

som de private virksomheder

bærer på deres ryg. Men privat

og offentlig er ikke hinandens

modsætninger. Vi er alle sammen

hinandens forudsætninger.

Man prøver at bilde os ind, at

der sidder masser af overflødige

bureaukrater, så der kan

skæres mere end nogen sinde

siden 1945, uden at borgerne

mærker noget.

Der kan altid findes hjørner at

rationalisere i.

Men det er løgn at der findes

oversete milliardbeløb, som

kommunerne kan trylle frem

næste år.


Side 10

Regeringens nedskæringer kan

kun realiseres ved ramme direkte

ind i kernevelfærden.

Vi har allerede nu set, hvordan

hundredvis af læger, sygeplejersker

og social- og sundhedsassistenter

fyres på de offentlige

sygehuse, fordi regeringen

på den ene side udsteder løfter

om behandlingsgaranti – på

den anden side strammer budgetterne.

Så sent som i går besøgte jeg

min hustrus 85-årige Mor på

Herlev Sygehus, hvor hun er

indlagt efter et hoftebrud.

Medarbejderne – mange af dem

af udenlandsk afstamning –

knokler løs for at passe de syge

gamle. De er for få. De stresser

rundt for at løse opgaverne også

efter de seneste fyringer.

Stemningen er anstrengt. Rengøringen

kan ikke prioriteres

nok.

Vi er inde i en ond cirkel, hvor

det offentlige sygehusvæsen

skal spare, mens regeringens

venner i de private sygehuse

fortsat får lov at score patienter

og penge på fællesskabets bekostning

ved hjælp af private

sygeforsikringer, der for en stor

del betales ved fradrag i skatten.

Det er ikke vores Danmark.

S-posten

Og det er heller ikke vores Danmark,

at kommunerne skal finde

mange milliarder, fordi kassen

er tømt.

For disse milliarder kan kun findes

ved at fjerne pædagoger og

medhjælpe i børnehaverne, lærere

i folkeskolen, og medarbejdere

af ældreplejen.

Er det ansvarligt?

Nej, det er ikke ansvarligt at

fordyre og forringe børnehavetilbuddet,

fordi det kan få forældre

til at forlade arbejdsmarkedet,

hvor vi har brug for dem

i de kommende år.

Nej, det er ikke ansvarligt at

skære på timetallet og hæve

antallet af børn i klasserne,

for hvis vi i kommende generation

skal være førende i verden,

så er det helt nødvendigt at

børnene har verdens bedste

folkeskole.

Og nej, det er ikke anstændigt

at forringe omsorgen for de

svageste af vore ældre, hvad

enten de har brug for hjemmehjælp,

plejebolig eller sygehus.

Ansvarlighed er ikke at forringe

vilkårene for børn og gamle.

Ansvarlighed er, at de regninger,

der skal betales, betales af

os alle i fællesskab. Ved at vi


S-posten

yder en ekstra indsats og betaler

en ekstra skærv.

Den plan, som Socialdemokraterne

og SF om kort tid fremlægger

for at rette op på dansk

økonomi har præcis denne tilgang.

Det er en plan, der vil

sikre kommuner og regioner

råderum til at levere anstændig

velfærd. En plan, som fagbevægelsen

kan bakke op, fordi

der sikres en fair byrdefordeling

og bedre beskæftigelse.

Det er mit inderlige håb, at planen

kan blive kernen i arbejdsprogrammet

for en ny regering

og et nyt flertal efter det valg,

der kan komme meget, meget

snart

Det er også mit inderlige håb,

at en ny regering og et nyt flertal

også kan bidrage afgørende

til bedre samtale og bedre integration

mellem gamle og nye

danskere.

Side 11

De allerfleste danskere af fremmed

oprindelse yder et flot bidrag

til det danske fællesskab.

Og endnu flere ville gerne, men

får ikke lov, fordi vi har levet i

et tiår, hvor de dårlige episoder

fik overskrifterne på bekostning

af de gode historier.

Det er ikke mindst takket være

Dansk Folkeparti, der i samarbejde

med V og K systematisk

har søgt politisk at profitere på

fordomme om mennesker med

anden baggrund og anden religion

end flertallet.

1.maj 2010 skal være dagen,

hvor vi for alvor gør klar til

slutkampen: Vi skal banke den

trælse regering af banen og vi

skal definitivt sætte DF uden

for indflydelse.

God 1.maj.

God kamp.


Side 12

Af Nils Jensen,

formand for Socialudvalget.

Praktisk hjælp og personlig hjælp

kvalitetsstandarder

En gang om året skal der udarbejdes

kvalitetsstandarder for

praktisk hjælp og personlig pleje.

Kvalitetsstandarderne afspejler

kommunens politisk besluttede

serviceniveau, og formålet er at

sikre sammenhæng mellem det

serviceniveau, som vi i kommunalbestyrelsen

har besluttet og

de konkrete ydelser, der leveres

i borgerens hjem.

Kvalitetsstandarderne beskriver

de forskellige ydelser, der leveres

til borgere med forskelligt

funktionsniveau og er samtidig

et arbejdsredskab for de medarbejdere,

der træffer afgørelser

om tildeling af ydelser –

Med andre ord: Kvalitetsstandarderne

fungerer som vejledende

retningslinjer for visitationen

ved tildeling af ydelserne.

S-posten

Når en borger får besøg af visitationen,

er kvalitetsstandarderne

udgangspunkt for den

konkrete individuelle vurdering

af hvilken hjælp, der skal tilbydes.

Der bevilges ikke en bestemt

tid, men hjælp til udførelse

af de konkrete ydelser.

Hjælpens omfang og begrundelse

for hjælpen vil fremgå af

et afgørelsesbrev, som udleveres

til borgeren.

I kvalitetsstandarder for 2010

er der udover rettelser på baggrund

af Kommunernes Landsforenings

vejledning om, hvordan

kvalitetsstandarder skal se

ud, sket ændringer grundet de

beslutninger, der blev taget på

KB-mødet i december 2009

med udgangspunkt i budgetforliget

for 2009. Det var beslutninger

vedr. personlig pleje og

omsorg samt udlicitering af tøjvask

og oprettelse af rengøringspakker.

For at kommunalbestyrelsens

beslutningerne fra december

kan effektueres, skal kvalitetsstandarderne

for 2010 godkendes,

hvilket de blev efter en

længere debat i kommunalbestyrelsessalen.


S-posten

Af Steen

Christiansen

Borgmester

Forårsluften fyger med tal om

statens og kommunernes økonomi.

I en vis forstand hører

det årstiden til. Forud for de

årlige forhandlinger mellem

Kommunernes Landsforening

og regeringen om kommunernes

økonomi i 2011, prøver

begge sider at skabe et godt

udgangspunkt for forhandlingerne.

I år er sagen bare rigtig alvorlig.

Statens underskud buldrer

derud af, og regeringen har

modtaget de første EUhenstillinger

om at leve op til

konvergens-kravene. En del af

løsningen, når man er VKregering,

er besparelser på 10

mia. kr. i den offentlige økonomi,

heraf alene 4 mia. kr. i

kommunernes budgetter fordelt

over to år, nemlig 2012 og

2013. I behagelig afstand af et

folketingsvalg… forstås.

Sommerfugle !!!!!

Side 13

Lige nu er det lidt usikkert om

regeringen har flertal for at gå

den vej. Dansk Folkeparti vil

angiveligt ikke være med. Pia

Kjærsgård og Co mener, at verdens

fattigste mennesker skal

betale for VKO-flertallets skattelettelser

i form af en stærk

reduktion i den danske bistandshjælp.

Skattelettelser, som fosser ind

på de private konti i de nordsjællandske

velhaverkvarterer.

Også i det perspektiv er det

vigtig, at vælgerne ved at der

er to veje at gå, når det gælder

solidariteten og robustheden i

velfærdssamfundet.

En solidarisk og fair vækstvej

sammen med Helle og Villy eller

en fortsat rigid, negativ borgerlig

økonomisk vej, som dybest

set handler om at minimere

den offentlige sektor.

Skattelettelser eller velfærd. Så

enkelt sagde vi det var forud

for sidste valg. Så enkelt var

det – og er det nu.

Også i Albertslund Kommune

mærker vi krisen. Vi skal spare

mange penge til næste år. Endnu

flere hvis de 4 mia. kr. i


Side 14

kommunale besparelser, bliver

realiseret. Besparelser er en

bunden opgave.

Det skal ikke forhindre os i at

tænke os om, når vi sparer.

Blandt andet derfor har der været

rundbordssamtaler med

borgere i de enkelte forvaltninger,

og det administrative besparelseskatalog

er lagt ud til

borgerkommentering på kommunens

hjemmeside i maj måned.

Albertslund Kommune kom ud

af 2009 med et resultat, der er

92 mio. kr. ringere end det oprindelige

budget for 2009. Det

er ikke godt nok. Om end forklaringerne

er plausible og pengene

blandt andet er kommet

udsatte grupper til gavn: børn,

familier og ældre med særlige

behov. Endelig mangler der 26

mio. kr. i indtægter, som kommer

i 2010.

S-posten

Vi skal blive bedre til at styre

økonomien. Og vi skal have udgifterne

ned. Ganske som man

skal i landets øvrige kommuner,

som kom ud af 2009 med

et samlet merforbrug på 4 mia.

kr.

Skal den opgave give mening

for kommunalbestyrelserne –

og borgerne – så kræver det et

tæt og tillidsfuldt samarbejde

mellem kommunerne og staten.

Det er derfor du skal læse ” Har

du 12 minutter, så har vi løsningen”.

Når du har gjort det,

så byd naboerne på kaffe og

spred budskabet om S-SFvejen

til den velfærd, vi alle vil.

” Har du 12 minutter, så har vi

løsningen” skal bliver til sommerfugle,

der flyver året rund

og gør Helle til Danmarks næste

statsminister.

De bedste hilsner

Steen Christiansen

En Fair Løsning

Socialdemokraterne og SF fremlægger udspillet En Fair Løsning.


S-posten

Politiske kommentarer

fra Mogens

Vestegnens udfordringer - danskerne

problemer

Kommunerne på den storkøbenhavnske

vestegn lider under tab af

jobs, ny fattigdom og problemer

for mange med fremmed baggrund

med at blive aktive medarbejdere

i det danske samfund.

Regeringens skæve skattelettelser

især til alle dem, der i forvejen har

meget, har ikke hjulpet på nogen

af de grundlæggende problemer i

vort nærområde. Tværtimod. Det

har skabt en tom kasse, og skal nu

betales ved ringere velfærd.

Vore kommunalpolitikere i Albertslund,

Høje Taastrup og

andre steder sidder - allerede

før regeringen har løftet den

helt store nedskæringskniv for

de kommende år - overdænget

med budgetproblemer. Alt det,

vi gerne ville gøre bedre for

borgerne, trues af krise

og sparekrav fra regeringen.

Lad vor appel til 1.maj være

klar: Danskerne vil forandring. Der

er ikke længere opbakning til VKOpolitikken.

Så lad os nu det

valg, så vi kan få en socialdemokratisk

ledet regering og en politik,

Side 15

der skaber jobs og udvikling i stedet

for arbejdsløshed og afvikling

En fair løsning gennem krisen

Socialdemokraterne og SF har netop

fremlagt vores fælles udspil ”fair

løsning”. Et udspil der giver et klart

bud på en fair løsning igennem krisen.

Den igangværende krise har medført

underskud i statskassen, stigende

ledighed og dalende velfærd.

Krisen skal standses – men

det kræver, at alle bidrager.

Løsningen er ikke nem – til

gengæld er den fair.

Vi vil ikke som regeringen standse

krisen gennem besparelser og

massive fyringer i den offentlige

sektor – det er ikke vejen frem, og

det er langt fra en fair løsning. For

mens offentlige medarbejdere skal

modtage en fyreseddel, og vi andre

må opleve forringet velfærd i folkeskolen,

på sygehuset og plejehjemmet,

så freder regeringen bankerne,

landbruget og de ufinansierede

skattelettelser.


Side 16

Vi vil hellere arbejde os igennem

krisen.

Vi vil sikre vækst og beskæftigelse

ved at fremrykke de offentlige investeringer

for 15 mia. kr... Vi vil

lukke hullet i statskassen gennem

en større arbejdsindsats, hvor de

der har et arbejde, skal arbejde en

time mere om ugen – eller 12 minutter

mere om dagen, og de studerende

skal gennemføre studierne lidt

hurtigere – nemlig et halvt år i

gennemsnit.

Vi vil udligne de senere års skævheder,

ved at lade de bedst stillede

betale mere i skat, og i stedet belønne

almindelige lønmodtagere

med et højere beskæftigelsesfradrag

og give pensionisterne lidt

bedre vilkår.

Og sidst men ikke mindst vil vi forbedre

den forsømte velfærd. Stærkere

sygehuse skal betales med

højere afgifter på cigaretter og

usunde fødevarer, og et mærkbart

løft af folkeskolen skal finansieres

af bankerne og de multinationale

selskaber, der hidtil har unddraget

sig skattebetaling.

Socialdemokraterne og SF har

fremlagt en ambitiøs og klar

plan for at få Danmark ud af

krisen. Nu mangler vi blot et

nyt politisk flertal, så vi kan

gennemføre vores fair løsning.

Læs mere om S-SF udspillet på

[ http://www.fairlosning.dk ]

www.fairlosning.dk

S-posten

En ny koalitionsregering har set

dagens lys i Storbritannien.

Gordon Brown forsøgte ved selv at

træde tilbage at bane vejen for et

samarbejde mellem Labour og liberale,

men dels ville det have krævet

besværlige ekstra stemmer fra

skotske, walisiske og nordirske nationalister

for at give flertal, og der

var skepsis i Labours bagland over

dét. Efter en uge valgte Liberaldemokraterne

så at lægge mandater

til en ny regering bestående af de

Konservative og Liberaldemokraterne,

med David Cameron som

ny premierminister.

Det er vanskeligt at se, om Liberaldemokraterne

har sikret deres

mærkesager i den nye koalition

Den nye koalitionsregering er et

særsyn i Britisk politik, men hvis

det står til liberaldemokraterne, vil

det fremover blive hverdagskost.

For liberaldemokraterne har krævet,

at det britiske first-past-thepost-valgsystem

sendes til afstemning.

Dermed forsøger de at gøre

op med et valgsystem, der gør det

meget svært for mindre partier at

gøre sig gældende, og som endvidere

betyder, at mange stemmer i

de enkelte valgkredse går til spilde.


S-posten

Det bliver interessant at følge det

britiske valgsystems fremtid. Også

fordi de konservative godt nok har

accepteret en folkeafstemning om

denne sag, men selv agter at tale

imod ændringen!

Mindst ligeså interessant bliver det

at se, hvilken EU-politik den nye

koalitionsregering vil føre. De Konservative

har været særdeles EUskeptiske,

og det kan få triste følger

for EU-samarbejdet, særligt i

de nuværende krisetider hvor det

er afgørende, at EU-samarbejdet

står stærkt.

Blair og Labour havde en positiv

tilgang overfor EU, og var bl.a.

drivkraften bag ESDP-samarbejdet

(nu CSDP) i EU. Frygten er, at De

konservative vil forsøge at vende

tilbage til den britiske skepsis overfor

EU. Man kan derfor kun håbe,

at de EU-positive liberaldemokrater

fortsat vil sikre opbakningen til et

stærkt EU.

Og også på den økonomiske front,

bliver det spændende at følge den

nye regering. De konservative har

længe bebudet spareplaner, som

midlet til at komme igennem krisen.

Planer der vil medføre en

ustabil økonomi og stigning i arbejdsløsheden.

Alt i mens har Labour

ført en relativ succesfuld økonomisk

politik, hvor man gennem

offentlige investeringer har forsøgt

at booste økonomien. (Lyder scenariet

bekendt? Så er det nok

fordi, at den engelske økonomidebat

har fællestræk til den

danske).

Side 17

Så selvom valget er overstået og

den nye Premierminister er fundet,

er det fortsat interessant at holde

øje med Britisk politik og regeringssamarbejdet

mellem de Konservative

og Liberaldemokraterne,

den nye regerings økonomiske politik,

EU-politikken, afstemningen

om det såkaldte alternative valgsystem

og valget af ny Labourformand.

Løkke vil evaluere alt andet end

sig selv

Igennem 10 år har den borgerlige

regering indført en nidkær evalueringskultur

i det offentlige system,

hvor intet har været for småt til at

blive vurderet, kontrolleret og

overvåget.

Helt ned i børnehaver og vuggestuer

har pædagogerne skullet føre

detaljerede journaler over børnenes

legeaktiviteter og om de kunne

tælle til ti. Men når det kommer til

selv at blive evalueret, går regeringen

i flyverskjul.

Det seneste eksempel er Lars

Løkkes forsøg på at hemmeligholde

Statsministeriets interne

evaluering af regeringens indsats

ved klimatopmødet i København

sidste år.

Evalueringen konkluderer, at man

fra dansk side hverken havde opbygget

et tillidsforhold til FNsekretariatet,

der hjalp med til at

afvikle konferencen, og at det dårlige

forhold til u-landene, forhin-


Side 18

drede vedtagelsen af en bæredygtig

aftale.

Sagt på godt dansk udstiller

evalueringen, hvordan Statsministeren

fjumrede rundt på de

bonede gulve og ikke magtede

at leve op til rollen som vært

for konferencen.

Det havde været mere klædeligt,

hvis regeringen tog ansvar for egne

fejl i stedet for at forsøge at

skjule dem. Klimaet kræver at hele

verden tager et større ansvar –

også den danske regering.

Nedergaard retter Haarders fejl

Regeringen har siddet på hænderne,

når det handler om at få unge

til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Således er der stadig

færre unge, der gennemfører en

ungdomsuddannelse, end da regeringen

overtog magten i 2001.

Årsagerne er mange; besparelser

på ungdomsuddannelserne, 40 elever

i klasserne på handelsgymnasierne,

lærerfritimer og det faktum

at 8000 unge i øjeblikket ikke kan

få en praktikplads.

Og manglen på praktikpladser

udgør et enormt problem. Alene

på byggeområdet er uddannelsesaftalerne

faldet med 50

% fra 2006 til 2009. Det betyder,

at rigtig mange unge i dag

står uden praktikplads. Og det

kommer til at ramme hårdt.

Helt nye tal fra Dansk Byggeri viser,

at der i 2020 vil være 20.000

færre danskere med en byggefaglig

S-posten

erhvervsuddannelse end nu, og

dermed en stor mangel på de faglærte

bygningsarbejdere.

Indtil nu har regeringen intet gjort

for at afhjælpe problemerne med

de manglende praktikpladser.

Tværtimod har de modarbejdet

initiativer til sikring af praktikpladser.

Tidligere undervisningsminister

Bertel Haarder mente

nemlig, at det var både

'ulovligt' og 'diskriminerende',

når kommunerne ville påtage

sig et ansvar for at skabe flere

praktikpladser til de unge, ved

at anvende sociale klausuler

ved offentlige udbud.

Socialdemokraterne har længe været

fortalere for, at kommunerne

må stille krav til praktikpladser, når

de udbyder offentlige opgaver til

byggeri, renovering af skoler mv.

Vi mener, at det er afgørende, at

det offentlige går forrest i kampen

for at skabe praktikpladser til de

mange unge, som i øjeblikket ikke

kan færdiggøre deres uddannelse.

Men Bertel Haarder var altså lodret

imod.

Heldigvis har den nye undervisningsminister

Tine Nedergaard

nu set fornuften i Socialdemokraternes

politik, og anerkender

at det er lovligt, at kommunerne

stiller praktikplads-krav. Det er et

vigtigt skridt i den rigtige retning,

og man kan kun håbe på, at Nedergaard

fortsætter denne stil, så

regeringen kan få rettet op på de

triste tal på uddannelsesområdet.


S-posten

Af Jette Kammer Jensen

Ny definition på besparelse

Igennem nogle måneder har

der været en vakant stilling i

hjemmeplejens nattevagt. Det

har vist sig, at det ikke medførte

væsentlige serviceforringelser,

og derfor har forvaltningen

nøjere undersøgt, om der fremover

dog ikke skulle være en

mindre, Det er man så nået

frem til, at det godt kan lade

sig gøre, hvis man tilrettelægger

arbejdet på en anden måde,

og der bliver lidt længere

svartid på ikke-akutte nødopkald.

Det lød for mig som almindelig

sund fornuft, men sådan lød

det ikke i alles ører omkring det

runde bord.

Dansk Folkeparti kaldt det endnu

en besparelse på hjemmeplejen,

vel sagtens i det håb, at

alle pensionister så vil juble og

strømme til Dansk Folkeparti.

Men helt ærligt: så dumme er

pensionister ikke – hvis noget

kan gøres billigere, så er det

Set fra sidelinjen

vel med så at gøre det !

Side 19

Enhedslisten var mere ærlig,

det er erkendte, at der var en

overkapacitet, men foreslog så

at midlerne blev anvendt til at

forbedre hjemmeplejen i dagtimerne.

Nå, men resten af salen stemte

nu for indstillingen.

Kvalitetsstandarder i hjemmeplejen.

Som Nils Jensen skriver andet

steds i dette nummer af S-

Posten, så handlede det her om

at tilretning af kvalitetsstandarderne

i forhold til det, som

kommunalbestyrelsen besluttede

på sit december-møde i

2009.

Men ikke desto mindre, så kom

debatten rent faktisk kun til at

handle om beslutningen fra december-2009

– øh selvom den

var besluttet !!


Side 20

Gab, gab…, jeg var til mødet

efter en lang tjenesterejse ud i

landet, så jeg var træt, og måske

derfor var det også så trættende

at høre på.

Men meget blev dog også besluttet,

inden jeg valgte at

smutte hjem til køjs:

Frivilligshedscentret vil fortsat

få penge, og dermed udløses

så også penge fra Socialministeriet.

Projekt lokalt fagligt netværk i

Familiehuset, der bl.a. skal

støtte kvalificering af praksisudvikling

på området, det var

en tillægsbevilling på 100.000

kr., men heldigvis kom så også

en merindtægt på 100.000 kr.

S-posten

fra Socialpædagogernes Landsforbund

Et ulovligt plankeværk på en

ejendom i Herstedøster skal

altså væk.

Naturplan 2009 – strategidelen

blev vedtaget

Åbningstiden på kommunens

genbrugsstation bliver udvidet

Vi får et Grønt Råd i kommunen

Frigivelse af midler til Agendacentret

Og så smuttede jeg altså hjem.

Vi har en gruppe på Facebook:

Socialdemokraterne Albertslund.

Meld dig ind og du vil blive opdateret med, hvad der

sker i foreningen. Du kan f.eks. læse avisartikler, ta-

ler og se optagelse fra 1.maj arrangementet på Bir-

kelundgård.


S-posten

Efter at have ligget død i længere

tid, og med et par mislykkede genoplivninger,

ser det nu ud til, at

DSU i Glostrup, Albertslund og Vallensbæk

for alvor har muligheden

for at blive en aktiv DSU-afdeling

igen.

Den 24. marts afholdte vi generalforsamling,

hvor 4 af afdelingens

24 medlemmer dukkede op – det

er det højeste antal fremmødte,

jeg har oplevet til et arrangement i

mine godt 4 år i afdelingen. Her

besluttede vi, at vi kører med en

lille bestyrelse bestående af formand,

kasserer og ét bestyrelsesmedlem.

Valgt til kasserer blev

Stine Thagaard Skjærbæk

(Vallensbæk), bestyrelsesmedlem

blev Mia Wassar Johansson

(Glostrup), mens undertegnede,

Michael Weiss(Glostrup), blev formand.

Mit umiddelbare gæt vil være, at vi

til at starte med vil kunne mønstre

4-6 deltagere ved vores arrangementer,

hvilket er en rigtig fornuftig

start – men forhåbentlig kommer

flere til med tiden.

Vi har allerede haft vores første

arrangement, en bowling-aften,

hvor vi var 4 medlemmer, der havde

en super hyggelig aften.

Frem mod sommerferien har vi

tanker om at have et enkelt arrangement

mere i vores afdeling, og

derudover har vi planlagt at deltage

i Albertslunds arrangement 1.

DSU GAV genopstår!

Side 21

maj, mens der umiddelbart er tanker

om at tage til grundlovsdag i

Vallensbæk.

Sidst men ikke mindste har vi en

lille bøn til jer medlemmer i Partiet.

For idet vi er en lille afdeling, er

midlerne jo desværre også små.

Derfor ville det betyde rigtig meget

for os, hvis I kunne tænke jer at

blive støttemedlemmer i vores afdeling.

Det koster 200 kr. årligt at

være støttemedlem, og udover at

støtte vores afdeling vil du også 4

gange årligt modtage DSUs blad

DSUeren, ligesom vi i GAV vil udsende

et nyhedsbrev hvert halve

år.

Ønsker du at blive støttemedlem,

kan du enten gå ind på http://

dsu.net/om-dsu/bliv-medlem/ eller

du kan sende undertegnede en

mail til

michael_weiss@net.dialog.dk,

hvor du oplyser navn, adresse, telefonnummer,

evt. mailadresse og

fødselsdato. Vi håber meget på

jeres støtte – den vil gøre en kæmpe

forskel!

Det var alt for denne omgang, men

vi kommer stærkt tilbage med nyt

efter sommerferien/start efterår.

Med kammeratlig hilsen

Michael Weiss

Formand DSU GAV


Side 22

Vil du følges 5. juni?

Jeg vil gerne følges med dig.

Vi mødes foran FØTEX.

Jeg cykler 11.30. Der er ca. 3 km.

Jeg har hørt, at man skal komme lidt før, men måske

der er andre som vil spærre et bord til os fra Albertslund??

Vil du med så mød op og eller send en hilsen på

Majbritt.brander@skolekom.dk eller sms 42292620.

Hilsen Majbritt Brander (Næstformand)

S-posten

Det skal ikke være muligt at ansætte udlændinge til

overenskomstbrydende lønninger, samtidig med at

danske lønmodtagere sendes hjem med en fyreseddel.

En ny regering vil gøre op med løndumping, lyder det i et fælles udspil fra

Socialdemokraterne og SF.

- En ny regering vil arbejde for, at hver gang det offentlige skal have bygget

en skole, renoveret et plejehjem eller udliciteret rengøringen, skal kontrakten

indeholde en social klausul, siger Socialdemokraternes gruppeformand,

Carsten Hansen.

Den sociale klausul skal sikre, at private hovedentreprenører og de delentreprenører,

der byder på opgaverne, ansætter folk på danske løn- og arbejdsvilkår.

Det vil være et nyt krav på linje med konkurrencedygtig pris

og teknisk kunnen.

- Vi vil i samarbejde med parterne på arbejdsmarkedet finde løsninger, der

sikrer, at ingen arbejdsgivere kan slippe af sted med at ansætte delentreprenører,

der bryder med de danske løn- og ansættelsesforhold. Vi skal

væk fra den situation og over til, at den danske hovedentreprenør ansvarliggøres,

hvis den udenlandske delentreprenør snyder på vægtskålen. Vi vil

arbejde for det såkaldte kædeansvar, siger Carsten Hansen.


S-posten

Socialdemokraterne Albertslund, Ishøj, Høje-Taastrup

og Vallensbæk inviterer til

Grundlovsarrangement

Lørdag d. 5. juni 2010 kl. 12.00

på Højrupgård, Højrupgårdsvej 1,

2625 Vallensbæk Landsby..

Vi starter med jazzorkestret Henning Munk og Plumperne. De er

gennemgående hele dagen.

kl. 12.15 Forbundsformand Kim Simonsen, HK

kl. 12.50 Borgmester Steen Christiansen, Albertslund

kl. 13.30 MEP Britta Thomsen, Socialdemokraterne

Side 23

kl. 14.05 Partiformand Helle Thorning-Schmidt, Socialdemokraterne

Der er hoppeborg for børnene. Gratis kaffe og kage.

Det er muligt at købe økologisk is, øl, vand og vin. Og så er der en

grillbuffet.

Med venlig hilsen

Søren Wiborg

Gruppeformand, Socialdemokratiet i Vallensbæk


Side 24

Hvad gør vi nu, lille du?

Møde i børnepolitisk gruppe.

S-posten

Vi står over for nogle store udfordringer omkring vore institutioner og vor

børnepolitik. Der skal spares adskillige millioner inden for området. Det er

udgangspunktet og er ikke til diskussion. Hvordan gør vi så det uden at

ødelægge for meget? Lige meget hvad vi foreslår, vil der fremkomme protester

og indvendinger. Det handler altså alt andet lige om prioriteringer.

Der har været rundbordssamtaler og debat i råd og bestyrelser, og i børnepolitisk

gruppe havde vi en god gennemgang af positive tiltag og besparelsesmuligheder.

Det kan dog undre, at ikke flere socialdemokrater har tid og lyst til at deltage

i disse for vore børns fremtid så væsentlige diskussioner. Jo flere vi

er, der står bag de endelige beslutninger, jo større troværdighed skaber vi.

Positive tiltag.

Dette bliver naturligvis i stikordsform. Men der arbejdes nu med 2 årlige

kvalitetsrapporter. Søndergårdsskolen er på plads. En udviklingsstrategi for

de 0 til 5 årige er udarbejdet. En skolestrategi er ”på trapperne”. Indsatsområderne

struktureres. En ungestrategi er vedtaget. Der er penge til integration

i skolerne til de marginaliserede unge, til de fagligt svage børn og

til unge, der er ”på kant med deres uddannelse”. 3 nye institutioner er på

vej.

Dette afsnit for at sige, at det ikke kun er besparelser og nedskæringer,

der arbejdes med, men også udvikling og innovation.

Besparelseskatalog.

Ligeledes i stikordsform en opremsning af muligheder for besparelser. Skolestrukturen,

herunder muligheden for nedlæggelse af en skole. Tolærerordning

i musik afskaffes. Rammebeløbene til SFO reduceres. Klubområdet

nedprioriteres. Brugerbetaling i forbindelse med lejrskoler. Inventaret.

Ungdomsskolen – den rullende heldagsskole, sammenlægning med

det 10. element. Anbringelse af unge. Lektiehjælp. Specialundervisning.

Strukturændringer i daginstitutionerne. Åbningstider og to ugers ferielukning

i institutionerne. Pædagogisk center.

Dette er et udpluk af muligheder. Kan vi politisk pege på alternative områder?

I gruppen var der naturligvis debat om de enkelte punkter, men det

vil føre for vidt at referere diskussionerne.

Vi skal debattere videre – vi har tid endnu. Det gør vi mandag den 14. juni

kl. 19.00 på Herstedøster Skole – det vil kvalificere debatten, hvis I kommer.


S-posten

Der er møde i Børnepolitisk gruppe

Torsdag den 14 juni kl. 19.00

Sted:

Herstedøster Skole

Dagsorden:

1. Besparelseskatalog – debat.

2. Fastsættelse af dato, sted og indhold for det næste møde

3. Eventuelt

Alle er velkomne til at møde frem og deltage.

Venlig hilsen

Steen Poulsen, Rytterhusene 50

tlf. 43 64 65 94

E-mail: sp@dcl.dk

ARBEJDSGRUPPER

Børnepolitisk gruppe:

Steen Poulsen, Rytterhusene 50, 43 64 65 94

E-mail: sp@dcl.dk

Miljøpolitisk gruppe

Per Scheye, Lodager 32, 43 62 70 06

E-mail: prs@webspeed.dk

IT-koordinator

(Hjemmeside)

Jan Kristensen, Elefantens Kvt. 5 D, 43 62 88 17

E-mail: vang@image.dk

Sundheds– og socialpolitisk gruppe - SUS-A

Flemming Jørgensen, Snebærhaven 48, 43 42 01 64

E-mail: Fjalb@net.dialog.dk

Side 25


Side 26

KALENDER:

Juni

5. Grundlovsfest på Højrupgård i Vallensbæk kl. 12.00

5 . Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13

8. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18

14. Børnepolitisk gruppe, Herstedøster skole, kl. 19.00

21. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

21. Deadline for S-Posten

29 S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30

Juli Ingen arrangementer i sommerferien

August

17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

17. Deadline for S-Posten

24 S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30

28. Foreningernes dag, Albertslund centrum kl. 10

Mangler dato - medlemsmøde om budgettet på Birkelundgård

S-posten


S-posten

Kommunalbestyrelsesmedlemmer:

Borgmester,

Økonomiudvalg (F)

Teknisk udvalg (F)

Miljø- og planudvalg

Miljø- og planudvalg

Børneudvalg

Folkeoplysn.udvalg (F)

Kulturudvalg

Socialudvalg

Børneudvalg (F),

Økonomiudvalg

Arbm.udvalg

Børne- ungeudvalg (F)

Tekn. udvalg,

Økonomiudvalg,

Arbm.udvalg

Miljø– og planudvalg

Socialudvalg (F),

Teknisk udvalg

Arbm.udvalg

Arbm. udvalg

Kulturudvalg

Folkeoplysningsudvalg

Kulturudvalg (F) .

Børneudvalg

1. suppleant

Steen Christiansen

Præstehusene 59

Finn Aaberg

Bymosevej 8

Dogan Polat

Topperne 20,2. dør 23

Susanne Storm Lind

Randager 100

Jens Mikkelsen

Porsager 89

Michelle Baadsgaard

Kratager 1

Nils Jensen

Rytterhusene 25

Paw Østergaard Jensen

Kærgården 4. 2. th

Lars Toft Simonsen

Pilehusene 110

2600 Glostrup

Jakob Storm

Robinievej 102

Side 27

Tlf.: 43 44 88 48

E-mail:

Steen.Christiansen@albertslund.dk

Tlf.: 43 96 64 96

E-mail:

finn.aaberg@markgaarden.dk

Tlf.: 61 79 05 76

E-mail:

Trustdogan@yahoo.dk

Tlf.: 43 62 14 79

E-mail:

susanne.lind@ft.dk

Tlf.: 43 62 41 40

E-mail:

jensmik@post.tele.dk

Tlf.: 43 62 21 68

E-mail:

michelle@fam-baadsgaard.dk

Tlf.: 43 62 18 49

E-mail:

nilsulla@yahoo.dk

Tlf.: 43 64 94 50

E-mail:

pawjensen950@hotmail.com

Tlf.: 43 62 72 15

E-mail:

toftsimonsen@hotmail.com

Tlf: 43 42 74 74

E-mail:

jakob@jsn.dk

”(F)” henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget.

Regionsrådsformand

Vibeke Storm Rasmussen, Randager 46, Tlf.: 43 64 25 21 mail: vstorm@regionh.dk

Folketingsmedlem:

Mogens Lykketoft, Trepilevej 1 B, 2930 Klampenborg, Telefon i Folketinget: 33 37 40 34

E-mail: smoly@ft.dk www.lykketoft.dk


Partiforeningens bestyrelse

Formand Susanne Kassentoft (f)

Baudier

Bjørnens kvarter 6 C

Tlf.: 22 20 08 02

Næstformand: Majbritt Brander (f)

Faklens kvt. 8 A

Tlf: 42 29 26 20

Kasserer: Else Boel (f)

Stjernens Kvt. 5 C

Tlf.: 43 62 60 09

Sekretær: Elisabeth Bentzen (f)

Fosgården 4,1 tv

Tlf.: 43 64 52 20

Bestyrelsesmedlemmer:

(label)

Elmer Jensen

Kanalens Kvt. 176, 1.tv.

Tlf.: 22 27 49 51

Aage B. Jensen

Nyvej 69, 1. mf.

Tlf.: 43 62 24 74

Steen Poulsen

Rytterhusene 50

Tlf..: 43 64 65 94

Aase Elkott

Snebærhaven 56

Tlf.. 43 96 54 36

Britta S. Jørgensen

Snebærhaven 48

Tlf..: 43 42 01 64

Suppleanter: Claus Heje

Pilehusene 104

Tlf: 35 36 37 89

Joan Stubtoft

Bjørnens kvarter 1 C

Tlf.: 43 64 57 88

Bergitte Pedersen

Ravnens kvt. 7 C

Tlf: 29 45 29 32

E-mail

Susanne@partikontoret.dk

E-mail

Majbritt.Brander@skolekom.dk

E-mail:

eboel@stofanet.dk

E-mail:

eb@fay.dk

E-mail:

elmer@afd5.dk

E-mail:

aage_bj@hotmail.com

E-mail:

sp@dcl.dk

E-mail:

aase@prime-asp.com

E-mail:

Britta.Schneider.Joergensen

@skolekom.dk

E-mail

Ch_dk@hotmail.com

E-mail:

Joan@stubtoft.net

E-mail

Bergitte@4syd.dk

F betyder medlem af forretningsudvalget

More magazines by this user
Similar magazines