udvalget - Ebeltoft Golf Club

ebeltoft.golfclub.dk

udvalget - Ebeltoft Golf Club

Fra Visionsudvalget

under Dansk Golf

Union har vi modtaget

nedennævnte

skrivelse med ønske

om optagelse i vort

medlemsblad:

Jeg hedder Søren Clemmensen,

er galspiller på 18. år, formand

for Odense Golfklub på 12. år,

virksomhedsleder, konservativ

og formand for Visionsudvalget

Jeg havde aldrig troet, at jeg

skulle lægge navn til en artikel

som denne. Folk, som kender

mig godt, vil sige, at nogen har

ført min pen, men det er ikke

tilfældet. Det er faktisk rigtigt, at

jeg, aldeles ædru og helt af

egen fri vilje, opfordrer til, at der

skal flere kvinder i golfklubbernes

bestyrelser og komiteer.

Nu får jeg det til at lyde, som

om jeg har noget imod kvinder

på ledende poster. Det har jeg

ikke, men jeg har haft svært

ved at se, hvilke kvinder der

kunne være egnet. Med andre

ord har jeg været snæversynet

for at sige det på en pæn måde.

Jeg har også fået øjnene op for,

at kvindelige sportsudøvere på

topplan, også i golf, har nået et

endog meget højt niveau, og

når jeg nu alligevel har krænget

min sjæl ud, skal det indrømmes,

at jeg hellere vil se kvinder

end mænd, når det drejer

sig om tennis og håndbold.

Hvad angår golf, følger jeg meget

gerne de kvindelige udøvere,

hvilket var utænkeligt for

nogle få år siden.

Det er tiden, at vi får kvinder ind

i ledelsesarbejdet, og ved at

være pionerer på dette område,

tror jeg, at vi gør golfsporten en

meget stor tjeneste.

Hvorfor så det?

l stedet for en lang udredning,

skal jeg komme med nogle stikord.

4

1. l ingen anden sportsgren er

de to køn så tæt på hinanden

som i golf. De kan ligefrem

konkurrere med hinanden.

2. De kvindelige egenskaber

med hensyn til overblik, social

forståelse, afdæmpethed,

snusfornuft, økonomisans og

fo rm entlig meget andet er

der brug for i enhver golfklub.

3. Golf er lanceret som den

grønne familiesport, og alene

dette fremragende og rigtige

slogan indbyder til , at kvinderne

skal mere med i beslutningerne.

Med hensyn

til både familie og miljø er

kvinder mere bevidste

end mænd.

4. Ikke mindre end 40% af

klubbernes medlemmer er

kvinder, så også ud fra demokratiske

principper er det

ønskeligt med mere kvindelig

indflydelse.

5. Mange klubber savner juniorer

og ikke mindst juniorpiger.

Jeg er aldeles overbevist

om , at det i sig selv

vil tiltrække flere unge piger,

hvis der er kvinder i ledelsen

og denmed en bedre forståelse

for, hvordan tingene

skal tilrettelægges for unge

piger.

6. For mig at se er golf en sport,

der i udpræget grad må appellere

til kvinder. Den er ikke

så fysisk krævende, at man

behøver at gøre vold på sit

kvindelige udseende for at

være med, og man kan dyrke

spillet, fra man er ti år, til man

ikke længere kan gå. Spillet

er elegant, og det kan på-

klædningen sågar også være.

En sport, der i den grad appellerer

til kvinder, bør have

flere kvindelige ledere.

7. Kvinderne har i de senere år

lavet særdeles gode resultater.

De dage er forbi , hvor en

elitetumering blev vundet

langt over par. l Odense,

hvor vi i år afviklede damernes

DM i slagspil, blev bimerekorden

forbedret til 66 slag

- 6 under par- fra blå tee.

Det var flot gjort af Camilla

Faaborg-Andersen. Også af

den grund burde det være

logisk med flere kvinder på

ledende poster.

Jeg håber, at den lille artikel har

sat noget igang, og det skulle

glæde mig, om antallet af kvinder

i bestyrelser og komiteer

måtte stige fremover.

løvrigt håber jeg, at alle fortsat

må have glæde af spillet- det

gælder begge køn.

Søren Clemmensen


Klubmesterskaber

1994

47 deltagere havde i går valgt

at deltage i klubmesterskaberne,

der fandt sted i weekenderne

3-4/9 og 10-11/9.

Matchpropositionerne var

opstillet således, at alle deltagerne

den 1. weekend skulle

spille 2 x 18 hullers slagspil

scratch, hvorefter vinder og

runner-up hos Juniorer samt

Senior-Damer og Senior-Herrer

ville være fundet.

Den følgende weekend skulle

herefter de 12 bedst placerede

herrer og de 8 bedst placerede

damer dyste videre i 2 x 18 hullers

slagspil scratch, hvorefter

klubmester og runner-up i

Dame- og Herre-rækken ville

være kåret.

Resultaterne efter den 1. weekend,

hvor vejret artede sig

pænt, blev følgende:

Senior-Herrer.

6

Juniorer. Juniorer:

Klubmester

Troels Svensson 151 slag

Runner-up

Morten Larsen 154 slag.

Senior-Damer:

Klubmester

Gitte Jensen 200 slag

Runner-up

Maria Bendix 206 slag.

Senior-Herrer:

Klubmester

Mario Sforzini 175 slag

Runner-up

Mogens Koch P. 188 slag

Følgende spillere, nævnt efter

placering, kvalificerede sig til

finalen den 2. weekend.

Dame-rækken:

Brigitte Andersen, Elisa Andersen

, Anette R. Petersen, Mie

Bugtrup, Inger Lundbergh, Gitte

Jensen, Maria Bendix og

Inge Steen.

Herre-rækken:

Flemming Christensen, Michael


Senior-Damer.

Herre-rækken.

Nielsen, Søren Larsen, Troels

Svensson, Morten Larsen,

Kennett Sørensen, Kai Brændbyge,

Marco Sforzini, Klaus

Sunesen, Jesper Mikkelsen,

Jens Larsen og Rasmus B. Pedersen.

Den 2. weekend var finaledeltagerne

også heldige med vejret.

Om lørdagen var det tørvejr,

og om søndagen nåede

de sidste spillere næsten ind,

inden regnvejret med lyn, torden

og blæst for alvor satte ind.

Slutresultaterne blev:

Dame-rækken:

Klubmester

Brigitte Andersen 343 slag

Runner-up

Elisa Andersen 377 slag.

Herre-rækken:

Klubmester

Flemming Christensen 293 slag

Runner-up

Michael Nielsen 295 slag

Matchlederne Jørgen Hjortstrøm

, Jørgen S. Jørgensen og

Torben Blom overrakte vandrefade

til klubmestrene i Dameog

Herre-rækken samt flotte

krystalvaser med inskription og

klubbens logo til samtlige klubmestre

og Runner-up's.

- MKP-

Klappematch

Denne match blev afviklet den

11/9 i forlængelse af klubmesterskabernes

sidste spilledag.

Man kunne forledes til at tro, at

matchens navn havde noget

med jagt at gøre; i så fald havde

de 32 deltagere næppe kunnet

holde "krudtet tørt", for som

omtalt under klubmesterskaberne

blev det et herrens vejr.

Matchen var tænkt som en

match-mulighed (Stableford)

for spillere med handicap 0-54,

som ikke deltog i finalerunden

om klubmesterskaberne.

7


Onsdagsgolfere

Vi har afviklet den ugentlige

match gennem efteråret med

særdeles fin tilslutning og med

godt golfvejr hver onsdag.

Den 25. august mødtes 22 golfere

fra Ebeltoft til pokalmatch

mod Randers på Randers golfbane

i en greensame/stablelord

over 11 huller.

Matchen gennemførtes fint

på trods af et par grimme regnbyger.

Kl. 13 samledes vi alle i klubhuset

- ca. 75 - til et dejligt frokostbord,

hvor der også var

præmieuddeling.

Randers vandt pokalen tilbage

med 201 points mod vore 144

points.

Fra EGC vandt følgende:

Nr. 1 Kirsten Ebsen og

Poul Hansen 21 points,

nr. 2 Ragnhild og

Svend Brøchner 17 p. ,

nr. 3 Lillian Larsen og

Knud Christensen 17 p.,

nr. 4 Inga og

Bent Gunnestrup 16 p.

Frokosten sluttede med de

sædvanlige takketaler.

Den 7. september foregik onsdagsmatchen

på Norddjurslands

golfbane i det mest strålende

sensommervejr med 34

deltagere. Banen var lejet til en

fordelagtig pris som kompensation

for vores sommerudflugt

den 29. juni, hvor vi fik et

frygteligt uvejr, så matchen

måtte afbrydes.

Den 28. september havde vi

venskabsmatch mod Grenå

Ebeltoft golfbane, en greensome/stablelord

match med 64

deltagere, deraf 26 fra Grenå.

En stærk blæst resulterede i

l()

lave scores.

Ebeltoft vandt matchen med

322 points mod 256 points.

Efter matchen samledes vi til

frokost i klubhuset med medbragt

mad. THOR sponserede

øl. Der var en meget fin stemning

- en god golfdag.

Fra EGC vandt følgende:

Nr. 1 Elle Pedersen og

Anton Petersen 32 points,

(Dagens bedste score)

2819 i Ebeltoft - Præmieuddeling.

nr. 2 Inga og

Bent Gunnestrup 31 p.,

nr. 3 Bent Rasmussen og

Mads Kristensen 30 p. ,

nr. 4 Ragna Boye og

Peter Rasmussen 30 p.,

nr. 5 Inge-Lise og

Jørgen Hjortstrøm 28 p.

Peter Rasmussen


Fellinimatch

Efter 1 1/2 times udsættelse på

grund af tåge i morgentimerne

blev Fellini-matchen afviklet lørdag,

den 24. september i et

aldeles pragtfuldt efterårsvejr

med høj himmel og totalt vindstille.

Matchen var en stablelord over

18 huller for spillere i handicap

o-54. Efter den megen regn var

banen bedre og smukkere end

nogensinde. Det grønne græs

på fairways, flotte leesteder og

greens gjorde dagen til en dejlig

oplevelse. Resultaterne i de

sædvanlige fire rækker blev:

C+D-rækken.

12

A+B-rækken.


A-rækken:

Nr. 1 Peter Nørkjær 37 points,

nr. 2 Klaus Sunesen 37 p.,

nr. 3 Jørgen S. Jørgensen 34 p.

B-rækken:

Nr. 1 Egon Bæk 34 points,

nr. 2 Poul Byriel 33 p.,

nr. 3 Niels Hansen 31 p.

C-rækken:

Nr. 1 Herluf Ravn 35 points,

nr. 2 Kim Kraglund 30 p. ,

nr. 3 Inge-Lise Hjortstrøm 29 p.

D-rækken:

Nr. 1 Jens J. Nielsen 30 points,

nr. 2 Ole Hjortstrøm 29 p.,

nr. 3 Henry Laasby 28 p.

Traditionen tro blev der sideløbende

med Fellini-matchen

dystet om tre vandrepokaler,

som kun kan vindes af "Iuii

members" af Ebeltoft Golf Club.

Æskulap pokalen for bedste

score blandt seniorer med handicap

0-36;

Vinder: Klaus Sunesen 37 points.

Glas-Alstrup pokalen for bedste

score blandt juniorer.

Vinder: Jens Svendsen 27 p.

H.H. Nyhuus pokalen for bedste

score blandt juniorer og

seniorer med handicap 0-18.

Vinder: Klaus Sunesen 37 points.

Restaurant Fellini var sponsor

med gavekort til restauranten,

og matchen blev ledet professionelt

af Jytte og Karl Pedersen.

Det var dog beklageligt, at

der kun mødte to juniorer op til

matchen, som dog omfattede

en vandrepokal , specielt udsat

til juniorerne.

E.B.

Vinder af Æskulap- og

H.H. Nyhuus-pokalen:

Klaus Sunesen.

.. . i' '

:Jl v

\

\

Kim Kraglund og Jytte Pedersen.

To ulige udgaver af Homo Sapiens.

'

13


14

Det er meget nemt:

• kikind

i Sparekassen

• tagdine

bankbøger med

• så ordner vi

resten ...


Tirsdagsdamerne

l efterårsferien (hvor det altid er

flot, flot vejr om tirsdagen!) afsluttede

vi den officielle sæson

med en dejlig dag. Først en

Scramblematch og derefter

nogle hyggelige timer i klubhuset

med uddeling af dags- og

årspræmier samt forskellig underholdning

ydet af de tilstedeværende!

Blandt årspræmierne blev for

første gang uddelt en statuette,

en gylden golfpige, som er

skænket til darneklubben, som

en vandrepræmie, af et tidligere

medlem, Eva Hemicke, så vi

ikke glemmer hende - men det

havde vi nu ikke·gjort alligevel!

Undertegnede blev med flest

points på årstavlen i år den heldige

og dybt rørte modtager af

"damen", som nu pryder vort

hjem .

Blandt årspræmierne var bl.a.

også en flidspræmie for bedste

mødeprocent Den gik til Kirsten

Ebsen, der har været der

alle 29 gange {ligesom i 1993).

Vi har i år haft 630 starter {503 i

1993), så det må sig.es at have

været et særdeles godt år, og vi

matchledere siger varmt tak for

interesse og opbakning.

Vibeke Hogrefe, der efter 3 år i

matchudvalget syntes, at det

måtte være nok, blev med en

beskeden erkendtlighed takket

for sin indsats.

Efter den ekstraordinære generalforsamling

med beslutningen

om dannelsen af en fond, ser vi

trygt fremtiden i møde også for

vore damer, da der tilsyneladende

vil blive åbnet mulighed

for støtte fra fonden til ældrearbejdet,

hvilket bl.a. måske

kunne betyde indkøb af en

kørestol, hvis bentøjet svigter

Ueg ser mig selv som Fru

Møhge)!

Måske kunne man så også fra

fonden bevilge penge til indkøb

af hundesnare til de ulykkelige

hundeejere, der ikke har en

snor eller blot vil spare på deres

egen, der er nemlig en del

damer/piger, der ligefrem er

bange for løse hunde!

Jytte Elle, Kirsten Ebsen og jeg

ønsker alle en glædelig jul og et

godt Nytår.

Birgitte Koch Pedersen

15


Baneudvalget

l uge 42 havde vi besøg af

D.G.U.'s ratinghold, der kom

for at vurdere banen.

Sammen med de oplysninger

klubben har givet, skulle ratingholdet

fastsætte en course

rating (CR).

CR: er det antal slag en handicap

O spiller kan spille en runde

på, når der tages højde for

mange forskellige faktorer,

såsom: længde, højdeforskel

mellem tee og green, greenstørrelse,

hastighed, mest

fremherskende vindretning.

Ratingholdet finder også frem

til banens SLOPE, et udtryk for

banens sværhedsgrad for en

BOGEY-spiller (hep. 20), i forhold

til en normal gennemsnits·

bane, hvis SLOPE er 113.

Vores bane er rate! til :

GUL tee

Herre CR 67,2 Slope 117

GUL tee

Dame CR 72 ,3 Slope 122

RØD tee

Herre CR 63,9 Slope 108

RØD tee

Dame CR 68,9 Slope 116

Da CR er den værdi, som

handicap fremover fastsættes

ud fra, som SSS var det før,

betyder CR ingen ændring for

herrerne, men damerne må

påregne at blive sat 2 ned i

handicap. Dette vil kun få

betydning i matcher, hvor her·

rer og damer spiller mod hinanden,

men så vil der ske en

regulering af damernes handicap

med 2 slag, og så er vi jo

tilbage, hvor vi var før.

Jeg vil iøvrigt henvise til artiklerne

i GOLF nr. 7, der beskriver

systemet.

18

,....,. HCP. ...... Sfll..l.EII.SI»> .

POINT

Herover ses et udkast til et nyt

scorekort med de nyopmålte

længder på hullerne. Der er

nye kolonner for både herrer og

damer for GUL og RØD tee.

Bemærk PAR, CR og SLOPE.

Det er de fleste bekendt, at vi

har haft kommunens skovhold

til at rydde op i skoven langs

HUL 1 O. Dette arbejde er ikke

gjort færdigt, da kommunen

ikke kan afse folk til det mere.

Derfor har bestyrelsen besluttet

at tilbyde medlemmerne træ

gratis mod selv at fjerne det. Vi

får afmærket de træer,

... '"'

MATCH DAm """'I(MSIQH.

........ HUl.

... .. ,

1 355

PM

H

4

'"' D

4

"""

326

H

4

D

4

HCP . .....

FO II:UO

2 446 5 5 391 4 5

3 126 3 3 102 3 3

4 261 4 4 255 4 4

5 393 4 5 356 4 4

6 264 4 4 273 4 4

7 122 3 3 105 3 3

6 265 4 4 256 4 4

9 291 4 4 273 4 4

UD 2567 35 36 2337 34 35

10 296 4 4 239 4 4

11 154 3 3 115 3 3

12 260 4 4 215 3 4

13 324 4 4 250 4 4

14 314 4 4 302 4 4

15 166 3 3 165 3 3

16 341 4 4 296 4 4

17 136 3 3 120 3 3

18 351 4 4 333 4 4

IND 2362 33 33 2037 32 33

UD 2567 35 36 2337 34 35

TOTAL 4949 68 69 4374 66 68

CR 87.2 72.3

83.9 68, 7

SLOPE 116 122

108 117

HCP.

NITTO

""' .. """"

der skal fældes, og deler skoven

op i områder, så de, der

ønsker at fælde, kan få tildelt et

område. Kontaktpersonen er

Torben Blom.

Sidste efterår etablerede vi

vandingsanlæg på alle leesteder.

Det har vist sig at fungere

tilfredsstillende, så derfor

tør vi godt forsøge at anlægge

pop-up sprinklere ved greens.

l første omgang vil vi prøve på

hul 1 - 16 · 17 · 18.

Som afslutning vil jeg gerne

sige Lars tak for den store indsats,

han gør for altid at holde


Opmålingsholdet i arbejde.

banen i den bedste stand.

Tak for en god sæson!

Jørgen S. Jørgensen

Matchledermatch

Traditionen tro inviterede klubben

den 2/ 10 sine matchledere

og disses hjælpere til en match

efterfulgt af en hyggelig sammenkomst

i klubhuset. Dette

skal ses som en tak til de implicerede

for den ydede indsats i

årets løb.

l år var matchformen for nogle

hold en Threeball om 6 points

efter hulspilsregler og for de

resterende hold en Fourball om

12 points.

Der var 25 deltagere til "gunstart"

i matchen, og tørvejret

kunne heldigvis lige præcis holde,

indtil matchen var afsluttet.

Holdvinderne blev:

Threeball:

Jytte Pedersen 53 points,

Kai Brændbyge 47 p.,

Inger Lundbergh 46 p.

Fourball:

Birgitte Koch Pedersen 77 points,

Elisabeth Schlattner 75 p.,

Palle Rasmussen 66 p.,

Poul Svendsen 62 p.

"Nærmest flaget" - hul17:

Damer: Jytte Pedersen 0,95 m.

Herrer: Kai Brændbyge 1,77 m.

Formanden for matchudvalget

Peter Hald assisteret af Steen

B orregaard stod for tilrettelæggelsen

af arrangementet.

- MKP-

19


Torsdagsherrer

Afslutning

Den 6/1 O kl. 13.00 mødte 27

herrer op i klubhuset, hvor vi

hilste på hinanden over en Gl.

Dansk, og derefter gik vi på

banen og spillede en afslutnings

match, der blev afviklet

som en blind-makker-stabletord

med kanonstart.

Resultaterne af matchen blev:

Nr. 1 Mogens Tvilling/

Steen Borregaard,

nr. 2 Kai Brændbyget

Klaus Sunesen,

nr. 3 Bo Elgaard/

Peter Hald.

Bedste individuelle stablelordscore

havde Steen Borregaard

med 37 points, nr. 2 Jens Larsen

36 p. og nr. 3 Johnny Mikkelsen

35 p. På hul 17, hvor der

var udsat 1/2 flaske Whisky, til

den som kom nærmest flaget,

vandt Mogens Tvilling med 5,85

meter. Til vinderne var der

sponseret flotte træningsdragter

fra Mols Linien og vinpræmier

fra "Hos Walter". Til slut

høstede Teddy Petersen stort

bifald for sin præmie som

dagens slider.

Om aftenen mødtes vi sammen

med damerne til en velkomstdrink

kl. 19.30. Herefter blev

der serveret gule ærter og pandekager

m/is. Efter spisningen

blev der overrakt præmier i den

løbende turnering, hvor slagspils

pokalen er sponseret af

Restauratør Hans Helligsø.

Torsdags HerreKlub Mester i

slagspil 1994 blev Mogens

Bugtrup, nr. 2 Johnny Mikkelsen,

og trediepladsen deltes

mellem Mogens Koch Peder-

her vandt Lars Moesgaard foran

Poul Svendsen og Ole Thomasen.

Efter præmieoverrækkelsen

blev der dystet i golfviden

blandt vinderne. Her vandt

Mogens Koch Pedersen, hvilket

indbragte ham en vinpræmie.

Under kaffen opførte Ole Thomasen

og Johnny Mikkelsen en

forrygende morsom sketch over

en typisk Torsdags Herrematch

over 18 huller, hvilket indbragte

dem et stort bifald.

sen og Jens Larsen. Der var Afslutningsmatchens vindere.

også præmier i stableford, og

20

Som afslutning på denne hyggelige

aften fik Gitte og Søsse i

køkkenet overrakt en kurv med

mange gode sager som en tak

for den dejlige mad og det gode

humør, vi er blevet mødt med

om torsdagen hele sæsonen

igennem.

Tak for i år.

Vi ses igen næste sæson.

Johnny Mikkelsen

Steen Borregaard


Elite-/Juniorudvalget

JUNIORHOLD

Den 18. september drog H4holdet

alsled til Han Herreds

Golfklub for at spille Landsdelsfinale.

Vi kørte den 17. og blev indkvarteret

på Fjerritslev Vandrehjem.

Dette var meget dejligt,

et vandrehjem som kan anbefales,

hvis man kommer på disse

kanter.

Vi spillede banen igennem lørdag

eftermiddag, hvilket var

godt, da banen var i utrolig

dårlig stand. Der lå blank vand

både på fairway og greens på

de fem af hullerne.

Vi gik desværre ikke videre i

turneringen, men drengene

gjorde en god indsats.

DANMARKSSERIEN 1995

Her er vi nu blevet tilmeldt, og

der stilles to hold, både et

dame- og et herrehold.

Vi er kommet i gruppe Syd-Vest

hvilket er de klubber, vi normalt

ikke er i gruppe med.

Men med de gode spillere, som

er på holdet, skal de nok

repræsentere Ebeltoft Golf

Club på bedste vis.

De dage der skal spilles er:

29.-30. april

25. maj

29.-30. juli.

Jeg vil igen foreslå, at der bliver

bevilget spillerdragter til vore

hold, som deltager i D.G.U.'s

turneringer.

Flemming Randum Nielsen

SponsorogPRudvalget

Vi er nu igen i fuld gang med at

annoncere og reklamere for

Ebeltoft Golf Club rundt

omkring i forretningerne og

lokale aviser.

Vi skulle gerne have mange flere

til at besøge vor klub og

begynde at spille golf, og der er

også heldigvis kommet mange

nye til, og det ser godt ud fremover,

da alt tyder på en betydelig

fremgang inden for golfsporten

, ja, man snakker om en fordobling

af medlemstallet i Danmark.

Når vi ser vore naboklubbers

medlemsblade, kan vi også se

en fremgang for disse klubber,

og de er nu så langt henne

med medlemsskaren, at de bliver

nødt til at lukke for tilgangen,

og det vil givetvis komme

os tilgode, da vi så vil se flere

medlemmer, der kommer udefra,

og de skal være hjerteligt

velkommen.

Nu må vi ikke fortvivle over, at

vi ikke kan følge med de store

klubber, da vort grundlag indbyggermæssigt

ikke er nært så

stort, men alt i alt er vi ikke så

ringe repræsenteret.

Vi skal også til at se på vore

greenfee spillere, og så vidt jeg

er orienteret, er der en tilbagegang

af betalende spillere, og

det bør der ikke være. Det kan

skyldes mange ting , så som

den varme sommer, færre

besøgende i Ebeltoft Kommune

etc., men det er en dårlig undskyldning.

Vi må også kunne få

Ebeltoft Kommune til at sætte

skilte op, der er alt for få, der

kan finde vej til golfbanen.

Som måske bekendt er man

igang med at lave en ny forening,

som kommer til at hedde

Destination Djursland, og det er

et samarbejde mellem kommunerne

på Djursland for at fremme

turismen og markedsføre

de forskellige attraktioner på

Djursland.

Nogle mener, at man også skal

arbejde på at lave endnu en

golfbane, og det vil jeg modarbejde

med alle midler, da det

må vente, til vi ikke kan tage

flere medlemmer her i Ebeltoft.

Det vil derimod være en god

ide at markedsføre golfbanen,

evt. med en rabat på greenfee

og andre fordele ved at spille

på banen, men det vil jeg forelægge

bestyrelsen, når foreningen

har konstitueret sig.

Sponsor- og PR-udvalget

ønsker jer alle en glædelig jul

og et godt nytår, og vi glæder

os til en rigtig god sæson

næste år.

PoulSvendsen

Har du vinket

igennem, må du ikke

fortsætte spillet, før

de spillere, der er

vinket igennem, har

passeret og er

udenfor

rækkevidde.

25


Fra Børge

Godsk Jensen

har redaktionen

modtaget følgende

art i kel:

Under vores dejlige ophold i

Spanien læste jeg et indlæg fra

et medlem af Club Dinamarca.

Jeg synes, det var godt skrevet.

Når jeg tænker på at gengive

det i vores blad, er det ikke fordi,

jeg hentyder til nogen personligt,

men fordi vi nok alle har

været irriteret over vort møde

med langsomgolfere, enten

man er medspiller, eller hvad

værre er, går på holdet efter

syvsovergolfere. Dette kan resultere

i en runde på 5 timer og

samtidig ødelægge ens eget

spil.

OM GOLFTEKNIK

med undertitlen:

Et indlæg mod syvsovergolf.

Lad det være fastslået med det

samme: Godt golfspil er et

spørgsmål om rytme på banen,

d.v.s. det tempo, i hvilket 4 spillere

normalt bevæger sig på

henholdsvis teesteder, fairways

samt greens. Ved god rytme

forstås, at spillerne alle er lige

længe om spillets udførelse, at

ingen enten er meget hurtigere,

eller som det oftest er tilfældet -

meget langsommere end sine

medspillere.

Det er således ikke et spørgsmål

om god eller dårlig golf,

eller højt eller lavt handicap,

men derimod den enkelte spillers

evne og vilje til at kunne

holde samme tempo som de

andre, hvilket er at tage hensyn

.

Langsom golf er egoistgolf.

Hvorfor det? Jo, ikke bare ødelægger

en syvsovergolfer det

for dem, han/hun er på hold

26

med, men sandsynligvis også

for alle, der kommer bagefter.

Vi bør derfor have den holdning

tillangsom golf, at den pågældende

ved at sinke demoristrere

r, at han/hun er ligeglad med

de andres spil, men kun tænker

på sig selv!

Det handler om uskrevne etiketteregler,

som f.eks. kan være -

På teestedet.

Den, der har honnøren, ved det

selv, og går efter at have forladt

foregående green til det næste

leested og slår ud. Skrivning af

forrige huls score foregår i den

rigelige tid, der går, mens de

andre slår ud. Det samme gør

rygning, optrækning af øl eller

lignende, spisning af diverse

etc. etc. Når forrige spiller har

slået, er næste klar, d.v.s. har

valgt kølle og ført score fra forrige

hul. DET ER NORMAL T

IKKE ACCEPTABELT MED

MERE END ET PRØVESVING

PÅ TEESTEDET, ligesom

særligt tidskrævende vippe- og

retningsøvelser bør henlægges

til driving range.

Det er ligeledes dårlig tone,

hvis en spiller, der udmærket

selv ved, at han/hun er for omstændelig

på teestedet, derefter

sprinter op ad fairway, når

han/hun har slået,for at indhente

det forsømte. Netop sådan

adfærd giver dårlig rytme for de

andre.

Det er ligeledes helt urimeligt,

når f.eks. spillere i buggy, efter

at der er slået ud, drøner hen til

deres bolde uden at tage hensyn

til de bagved på samme

hold gående spillere og deres

boldes placering.

KØRENDE BØR BEVÆGE SIG

FREMADISAMME TEMPO

SOM GÅENDE.

På fairway.

Det er alfa og omega, at spillet

afvikles i en kvik og ensartet

rytme, hvilket vil sige, at alle

udnytter tiden rigtigt, således at

når det bliver ens tur, har man

valgt kølle, har set retningen i

store træk, og alle andre til slaget

nødvendige gøremål. Dette

betyder, at når den forrige spiller

har slået, vil den næste blot

kunne tage sin stance og slå.

HØRER DU TIL DEN TYPE

GOLFER, DER IKKE KAN SLÅ

UDEN AT FORETAGE DIVER­

SE RETNINGSØVELSER MED

KØLLEN, SÆRLIG OMSTÆN­

DELIG FATNING AF KØLLENS

GAlP, DIVERSE STEPPE- OG

VIPPEBEVÆGELSER SAMT

ENDELIG 2 ELLER FLERE

PRØVESVING, BØR DISSE

INDIVIDUELLE TILTAG PÅBE­

GYNDES SÅ BETIDS, AT SEL­

VE AFVIKLINGEN EFTER DEN

FORRIGE SPILLER KAN SKE

PÅ SAMME MÅDE SOM ALLE

ANDRE.

Et af de helt store sinkemomenter

er, når bolde er væk eller

svære at finde. God etik forudsætter,

at medspillere forsøger

at holde øje med sin medspillers

slag for at kunne hjælpe

med at finde skæve slag. Husk,

at det er i egen interesse, det

kunne jo være dig selv næste

gang . Når de obligatoriske 5

minutter er gået, opgives bolden.

Det er imod al tænkelig


Ceres­

Match

Sæsonens næstsidste match

blev spillet den 16/1 O i flot solskin,

men det var nu blevet

efterår, og en kold vind fejede

hen over banen.

Knap 60 deltagere dystede om

træningsdragter, sportstasker

og sweatshirts sponseret af

Ceres (Djurslands Depot)

v/Lars Østergaard.

A- og B-rækken spillede slagspil,

medens C- og D-rækken

spillede stableford.

Resultaterne blev:

A-rækken:

Nr. 1 Rasmus Byriel 69 netto,

nr. 2 Mogens Bugtrup 71 ,

nr. 3 Kennett Sørensen 72.

Bedste bruttoscore:

Rasmus Byriel med 77 slag.

B-rækken:

Nr. 1 Ole L. Sørensen 64 netto,

nr. 2 Johnny Mikkelsen 71 ,

nr. 3 Mogens Tvilling 73.

C-rækken:

Nr. 1 Henning Sørensen 37 points,

nr. 2 Birger Schlattner 36 p.,

nr. 3 Janus Andersen 32 p.

D-rækken:

Nr. 1 Torben Nielsen·29 points,

nr. 2 Henning Laasby 25 p.,

nr. 3 Ole Hjortstrøm 24 p.

Matchen var tilrettelagt og ledet

af Mogens Koch Pedersen og

Jytte Elle.

- MKP-

A+B-rækken.

C+D-rækken.

29


Kvickly­

Match

Denne årets sidste officielle

match blev spillet den 30/10

med 65 deltagere, et flot antal

på dette sene tidspunkt af året,

men mange ønskede åbenbart

at "få den sidste olie".

Vejret var overskyet og let blæsende

men heldigvis tørt.

Der blev spillet Hallington, der

er en Stableford variant, hvor

man spiller mod hullernes PAR

og til sidst får tillagt sit spillehandicap

oven i de opnåede

points. Dette indebærer således

høje scores.

Vinderne blev:

A-rækken:

Nr. 1 Jens Larsen 69 points,

nr. 2 Fl. Christensen 66 p.,

nr. 3 Peter Nørkjær 65 p.

B-rækken:

Nr. 1 Johnny Mikkelsen 70 points,

nr. 2 Jens Bruun 69 p. ,

nr. 3 Michael Kruse 68 p.,

nr. 4 Inger Lundbergh 67 p.

C-rækken:

Nr. 1 Henning Sørensen 76 points,

nr. 2 Preben E. Andersen 68 p.,

nr. 3 Birger Schlattner 68 p.,

nr. 4 Herluf Ravn 67·p.

D-rækken:

Nr. 1 Mette Wilken 68 points,

nr. 2 Torben Nielsen 64 p.,

nr. 3 Poul Andersen 63 p.

Matchen var tilrettelagt af Jørgen

Langkilde Larsen assisteret

af Torben Blom, og disse kunne

efter endt match overrække gavekort

til vinderne fra matchens

sponsor KVICKLY, Ebeltoft samt

klubglas.

Jørgen Langkilde L. rettede til

sidst på bestyrelsens vegne en

tak til matchudvalget for veludført

arbejde i sæsonens løb.

-MKP-

A+B-rækken.

C+ D-rækken.

31

More magazines by this user
Similar magazines