Hent PDF (18MB) - Aarhus Aadal Golf Club

aadalgolf.dk

Hent PDF (18MB) - Aarhus Aadal Golf Club

Det fedeste

job i verden!

Aadalen

bliver

Nr. 03 · maj 2011

DM på Aadalen

NYHED:

bæredygtig hul fyren hul pigen

NYT FRA FORMANDEN NYT FRA FORMANDEN AADALEN BLIVER BÆREDYGTIG ÅBENT HUS VERDENS FEDESTE JOB HUL 9 FYREN

HUL 9 PIGEN DM PÅ AADALEN NYE FEATURES PÅ HJEMMESIDEN FORDELE FOR ALLE HVORDAN LÆSER JEG INPUT?

HYTTEARBEJDE SÅ ER VI I GANG! HERREKLUBBEN INVITERER TIL MATCH GOODIES TIL BAGGEN GOLF SJOV


Handelsbanken

– stærkere end nogensinde

• En tryg og stabil bank, hvor tingene er i orden

• Høj kundetilfredshed

• Din stærke lokale bank

• Danmarks stærkeste boligfinansiering

LIGE NU

PrioritetsLån fra

2,2% p.a.*

*Pr. 28/2-2011 – ÅOP 2,4%

Finderupvej 5 st. / 8000 Århus C / tlf. 4456 5250

aarhussyd@handelsbanken.dk / www.handelsbanken.dk/aarhussyd


06

20

10

17

INDHOLD

04 Nyt fra formanden

06 Aadalen bliver bæredygtig

09 Åbent hus

10 Verdens fedeste job

14 Hul 9 fyren

15 Hul 9 pigen

17 DM på Aadalen

18 Nye features på hjemmesiden

19 Fordele for alle

19 Hvordan læser jeg inPUT?

20 Hyttearbejde

21 Så er vi i gang!

22 Herreklubben inviterer til match

23 Goodies til bag’en

24 Golf sjov


4

inPUT magasin for Aarhus Aadal Golf Club

Nyt fra

formanden

Så er golfsæsonen i fuld gang. Jeg oplever

en rigtig god stemning og god aktivitet

i klubben, som bl.a. kan illustreres ved

mine oplevelser en dag i maj i klubben:

● Møde i Forretningsudvalget - vi skal

helst have flere medlemmer og flere

sponsorer, dog ingen panik.

● Claus Helweg instruerer 20 seniormedlemmer

til par 3 banen.

● Møde i turneringsudvalg med nye

medlemmer, møde i baneudvalg –

store planer.

● Spisning i Herreklubben - Musta hyldes

for fremragende mad og ny rekord

for antallet af medlemmer til spisning.

● E-klubben søger nye medlemmer,

blandt andet gennem hvervedag søndag

den 15. maj.

Det går godt!


Antallet af nye, ordinære medlemmer er

noget under budget, hertil kommer dog

fitness- og seniormedlemmer, som er på

vej ind. Vi har plads og rum til flere medlemmer,

og mit håb er, at Åbent Hus dagene

den 8. og 22. maj vil give flere nye

indmeldelser, end dem vi havde i marts.

»Hjælp med: Tag naboen eller

kollegaen med til Aadalen.«

Der har været snakket en hel del om

fleksible medlemskaber (F- medlemskaber).

F-medlemskaber giver ikke

fuld ret til benyttelse af

klubbens bane. Lad

mig slå det fast. Der

er ikke sket ændringer

for voreshverdagsmedlemmer

for

spil på vores bane,

efter at DGU

har indført

begrebet Fmedlemskaber.

Det er udelukkende

i forbindelse med spil

på andre baner, der

kan være sket ændringer, og vi, i Aarhus

Aadal, er ikke herre over, hvorledes de

andre klubber behandler F-medlemmer.

Jeg tror, F-medlemskaber er kommet

for at blive. Vi var tidlig ude, både med

hverdags- og 9 hullers-medlemskaber,

og jeg tror, vi vil få flere typer inden for

de kommende år.

Med venlig hilsen

Kristian Bech Andersen


Aadalen

bliver

bæredygtig

Aadalen skal fra 2012 drives

bæredygtigt. Det betyder,

at greenkeeperstaben

udelukkende skal vedligeholde

banen og bekæmpe ukrudtet

uden brug af pesticider.

Vi vil få lidt mere ukrudt og

højere udgifter til greenkeeperstaben

– til gengæld kommer

vores klub til at stå for grønnere

og mere holdbare værdier.

6

inPUT magasin for Aarhus Aadal Golf Club


Måske har du tidligere på sæsonen bemærket

en helikopter flyve rundt over

banen og de nærliggende områder. Formålet

har været at kortlægge det drikkevandsreservoir,

der befinder sig under

området og definere sårbare områder.

Resultatet er, at dele af golfbanens

arealer er blevet markeret som sårbare

områder, hvor risikoen for nedsivning

af næringsstoffer og pesticidrester til

grundvandet forventes at være stor.

Ydermere er vores par-3 bane samt de

øvrige arealer, som pt. er bortforpagtet,

allerede underlagt en deklaration, som

giver lovhjemmel for seriøse bøder i tilfælde

af, at vi forbryder os mod de krav,

der er opstillet.

De baneudvidelser, vi har leget med i en

del år, kan derfor blive lidt vanskeligere at

føre ud i livet, end først beregnet. Under

normale omstændigheder giver en aftale

mellem DGU og miljøministeriet ret til at

behandle græsarealer med pesticider året

efter anlæggelse, så uønskede vækster

kan hæmmes, og græsset kan tage over.

Den mulighed har vi ikke, da hensynet til

grundvandet vejer væsentligt tungere end

hensynet til en ukrudtsfri golfbane.

På de nuværende huller er en meget

stor del også defineret som sårbart område,

så de fremtidige udfordringer med

hensyn til banepleje er store.

Men der er lys for enden af tunnelen, og

vi ser ikke opgaven som uløselig. I skrivende

stund er vi i fuldt gang med at opbygge

både det biologiske og det mekaniske

beredskab, der kan løse opgaven.

En opgave der dog bliver dyrere, da mekanisk

ukrudtsbekæmpelse koster langt

mere end sprøjtning med pesticider.

Da det er i samfundets interesse at formindske/udfase

brugen af pesticider, findes

der heldigvis en del støttemuligheder

af både offentlig og privat karakter.

AAGC’s bestyrelser og medarbejdere

arbejder derfor ihærdigt på at tilvejebringe

det økonomiske grundlag til at føre

planerne ud i livet. Vi afsøger alle muligheder

og håber og tror, at vi næsten kan

gøre projektet omkostningsneutralt for

klubbens medlemmer og dermed også

for selskabets aktionærer.

inPUT magasin for Aarhus Aadal Golf Club 7


Vi vil helt sikkert komme til at opleve

mere ukrudt på Aadalen som følge af

omlægningen. Til gengæld kommer vi til

at stå for gode miljøværdier til gavn for

både naturen og vores børns fremtid.

Afslutningsvis vil jeg

bede om jeres hjælp:

Husk at rette nedslagsmærker op

på greens, disse er jo åbne sår.

Husk at lægge tørv på plads

på alle øvrige klippede arealer.

På vegne af de ”grønne” piger og drenge.

Chefgreenkeeper

Aarhus Aadal Golf Club

8

inPUT magasin for Aarhus Aadal Golf Club

På grund af omlægningen vil

I i fremtiden komme til at opleve

nogle ændringer i måden

greenkeeperne arbejder på. Det

kan blandt andet være:

• Synet af halmballer i søerne, da

de optager kvælstof fra vandet.

• Store maskiner, der kører med

strigler over alt på klippede

arealer for at stresse ukrudtet.

• At der bliver klippet steder,

hvor det umiddelbart synes

unødvendigt.

• Roughen holdes nede for lettere

at kunne bekæmpe ukrudt

på steder, hvor der er risiko

for, at det ellers vil ende på

fairway (det er vi faktisk en del,

der ikke er kede af ☺ /red.).

• Greenkeeperne med en vis

legemsdel i vejret på greens,

teesteder og i bunkers for at

fjerne ukrudt.


ÅBENT HUS

Den 22. maj er der atter Åbent Hus i Aadalen,

hvor nysgerrige og interesserede kan

få prøvet deres golflyster af. Kender du

nogen, som kunne have lyst til at deltage,

så inviter dem endelig. Jo flere jo bedre.

Vi holdt Åbent Hus den 10. april i smukt

solskin med knapt 150 besøgende og

søndag den 8. maj – atter i flot vejr med

110 besøgende.

www.bf-welldone.com

Dygtig hund, well done!

WellDone er fremragende godbidder når din

hund skal forkæles, eller som belønning under

den daglige træning. De har et meget højt indhold

af kød og er tilsat vitaminer. WellDone kan nemt

deles i mindre stykker og fedter ikke i lommen.

Der er 100% tilfredshedsgaranti på WellDone, så er

du ikke tilfreds giver vi dig selvfølgelig pengene

tilbage.

WellDone bøfstænger fås i Bilka, Føtex, A-Z, Netto,

REMA 1000, ABC Lavpris, Metro, Maxi Zoo samt

Fleggaard

inPUT magasin for Aarhus Aadal Golf Club 9


10

Det fedeste

job i verden!

inPUT magasin for Aarhus Aadal Golf Club


Golfundervisning skal være sjovt, for så lærer man

mere. Sådan lyder filosofien fra vores nye golfpro Stig

Schwartz. Hver torsdag og fredag samt lørdage i lige

uger, står han klar til at undervise Aadalens medlemmer.

- Min tilgang til undervisningen er, at den

skal være sjov, for du lærer mere med

et smil på læben, fortæller Stig en stille

morgen på kontoret. Han har lige taget

turen på 16 kilometer ud til Aadalen fra

hjemmet i Aarhus midtby, hvor han bor

med sin samleverske gennem mange år

og hendes to børn.

- Ugens andre dage underviser jeg i

Gyldensteen Golf Club på Fyn, så det er

dejligt let at komme på arbejde, de dage,

hvor jeg er her. Og jeg ser meget frem

til jobbet. Udviklingsmulighederne er

størrer, der er flere kunder, og så er det

dejligt at have en kollega at sparre med.

Det er altid godt at se nye vinkler på tingene.

Jeg ser det som en stor fordel, at

vi er to trænere - to forskellige typer, der

griber opgaverne forskelligt an.

Allerede som 6-årig begyndte en lille Stig

at spille golf, for både mor, far og brormand

spillede. Fodbolden trak også i

ham, men den blev senere lagt på hylden

på grund af en skade. I alt har Stig spillet

i 38 år og været træner de 16 af dem.

- Jeg blev lidt sent uddannet. Inden havde

jeg arbejdet med lidt forskelligt inden

for handel og salg. Men en dag sagde

jeg til mig selv, at nu ville jeg være golftræner,

for jeg mener, man skal prøve

sine drømme af, så man ikke sidder som

gammel og fortryder. I dag synes jeg, at

jeg har det fedeste job i verden, siger

Stig, der lige skal bruge en kort tænkepause,

inden han får regnet sig frem til,

at han er 43 år.

inPUT magasin for Aarhus Aadal Golf Club 11


12

Før i tiden har Stig været pro i tre år på

Himmerland og seks år i Kalø. Så det er

en erfaren træner, vi har fået.

- Jeg er glad for at træne alle – lige fra

begyndere til elitespillere. Jeg kan differentiere

min undervisning – med begyndere

er det mere praktisk, mens det med

lavhandicappere ofte er mere specifikt.

Som træner skal man være tålmodig, og

så skal du have lidt af en sælger og en

håndværker i dig. Folk skal få noget ud af

undervisningen. Som Walt Disney sagde:

”De bedste kunder er gengangerne.”

Hvis du gerne vil være en god golfspiller,

er Stigs råd: - Du skal være villig til

at vælge noget fra, for golf tager tid. Så

skal du være dedikeret og struktureret,

når det gælder træningen.

Selv spiller Stig så ofte han kan.

- Det bliver til lidt mere først og sidst på

sæsonen, men har jeg et hul i kalenderen,

går jeg på banen. Golf er jo det sjoveste

i hele verden, lyder det efterfulgt af latter.

5 skæve til Stig:

Hvad er dit

yndlingsslag?

Mine tre hole-in-one.

inPUT magasin for Aarhus Aadal Golf Club

Hvad kan

gøre dig sur?

Illoyalitet.

Hvad er det vildeste

du har gjort?

At jeg i sin tid indgik i et

forhold med en kvinde,

der har to børn. Men

det går godt!

Hvad er din

største drøm?

At blive ved med at

være golftræner.


Har du laster?

Rygning, spænding,

synger i badet,

gadgets og golf.

inPUT magasin for Aarhus Aadal Golf Club 13


Navn: Erik Madsen

Medl.nr.: 73-2140

Handicap: 35,5

Har spillet golf siden: 2002

En god golfoplevelse:

I 2002 havde jeg 50 års jubilæum

hos tømrer- og snedkerfirmaet

Poul Ladefoged, hvor jeg

fik foræret 2 golfsæt. Kort derefter

begyndte min kone og jeg

at tage “golfkørekortet”. I 2005

fik vi DGU-kortet og samme år

til kaninafslutningsmatchen

blev jeg nr. 1 med 22 point på

for-9 og 27 point på bag-9, hvilket

betød jeg gik 13 ned i hcp.

Det bedste ved Aadalen:

Alle de gode, nye og hyggelige

bekendtskaber man får - bl.a.

til kaninmatcherne. Naturen er

også rigtig smuk - specielt på en

flot og klar sommermorgen.

Er der noget,

der kan blive bedre:

Jeg er rigtig glad for klubben

og banen, men lidt ekstra vejledning,

eller nemmere brugsvejledning,

til os ældre i brug af

skærmen i ankomsthallen ville

da være godt :-)

14

inPUT magasin for Aarhus Aadal Golf Club

hul fyren


hul pigen

Navn: Dorthe Helms

Medl.nr.: 73-3310

Handicap: 49

Har spillet golf siden: 2010

En god golfoplevelse:

Det var fantastisk at finde nogle

gode slag midtvejs mellem alle

luft- og jordslagene.

Det bedste ved Aadalen:

God stemning, søde mennesker,

flot bane og god mad. Virkelig

fremragende begynderuddannelse.

Det er svært at starte på

en ny sportsgren, især hvis man

er overladt til sig selv. Her bliver

man guidet igennem; kurser

og undervisning er så billige,

at det er tiden, der sætter begrænsning.

Og så en stor tak til

de frivillige hjælpere, der stiller

op til begynderturnering hver

torsdag, det gør jo hele forskellen.

Det er virkelig godt organiseret!

- Og så selvfølgelig, at

man må medbringe hund! Når

jeg engang får så meget styr på

golf, at jeg får overskud til andet,

skal Irma jo med på banen.

Er der noget,

der kan blive bedre:

Jeg synes kun, det er blevet bedre,

så længe jeg har været medlem,

så jeg har ikke lige nogen forslag.

inPUT magasin for Aarhus Aadal Golf Club 15


16

inPUT magasin for Aarhus Aadal Golf Club

Fredag den 7. juni

inviterer restauranten til et arrangement

med en spændende 6 retters surprise tapasmenu.

Arrangementet starter kl. 18.00 med et glas boblende Cava.

Pris per. pers. 399,-

Der vil være mulighed for at købe udsøgt vin tilpasset menuen.

Bordbestilling nødvendigt - efter først til mølle princippet:

musta@youmail.dk eller tlf. 8694 2466 / 2276 2210.

Tapas


DM på Aadalen

I dagene 29. – 31. juli bliver der afholdt DM i slagspil for herrer

Aadalen. Her vil Danmarks bedste amatører dyste over tre

dage på 54 huller. Har du lyst, er du velkommen til at komme

ud på banen og se på. Det skal nok blive rigtigt spændende.

Banen bliver lukket de tre dage i forbindelse

med turneringen. Det må vi leve

med. Til gengæld kan vi glæde os over

at spille på en toptunet bane i tiden efter,

for når man lægger græs til sådan et arrangement,

skal det være total velplejet,

vende rigtigt og have greens så lige som

et billardbord.

I forbindelse med DM får vi brug for en

masse frivillige til at hjælpe med praktiske

ting som for eksempel scorekort,

tidsskemaer og taste resultater ind. Har

du lyst til at give en hånd med, og på

den måde deltage i et DM så kontakt

Lars Storr, der bliver turneringsleder på

lars.storr@gmail.com.

inPUT magasin for Aarhus Aadal Golf Club 17


18

Nye features på

hjemmesiden

Der er kommet nye interaktive features på hjemmesiden,

som både du og klubben kan nyde godt af.

Vi har lagt en webpoll ind, hvor du kan

svare på skiftende spørgsmål. Lige nu

kan du under ”Restauranten” fortælle

om, hvor tit du benytter dig af restauranten.

Svarene kan klubben bruge konstruktivt.

Så giv dit anonyme besyv med.

Det er også blevet muligt at dele hjemmesidens

oplysninger med dine cybervenner

på blandt andet Facebook, Twitter,

My Space eller Google. Du gør det

nemt ved at trykke på de enkelte ikoner,

som du finder i bunden af hvert indlæg

på hjemmesiden.

Tilmeld dig vores nyhedsmail-service og

få en direkte mail i din egen mailboks,

hver gang der bliver lagt en nyhed på

hjemmesiden. Så er du altid først med

det sidste. Nederst på forsiden kan du

skrive din mailadresse og trykke tilmeld,

så er du i gang. Du vil dog maks modtage

én mail om dagen, da mailservicen

er sat til at opsamle de nyheder, der må

være lagt online én gang dagligt.

inPUT magasin for Aarhus Aadal Golf Club


FORDELE FOR ALLE

Skynd dig at tilmelde dig AAGC’s fordelsklub

på hjemmesidens forside. Det

giver både fordele for dig og for vores

klub. Du vil kun modtage maks én mail

pr. måned med gode tilbud. Jo flere der

tilmelder sig, jo lettere vil vores sponsormand,

Per Nygaard, få ved at skaffe

sponsorer til klubben og dermed flere

penge til klubben og dig.

Hvordan læser jeg inPUT?

Flere har spurgte til, hvordan de bedst

læser inPUT hjemme foran computeren

eller på iPhone / iPad. Læs her hvordan:

»Jeg synes skriften er meget lille på

min skærm, når jeg læser online versionen...«

Svar: Hvis du trykker på ikonet 1:1 i toppen,

så zoomer du ind til original størrelse.

Desuden kan du altid hente inPUT

som PDF, som du enten kan printe ud

eller læse i Acrobat Reader. Har du ikke

Acrobat Reader, kan det hentes gratis

her...

»Jeg kan ikke læse online versionen

på min iPhone eller iPad...«

Svar: iPhone og iPad kan som udgangspunkt

ikke læse flash - Ikke kun flash på

denne side, men på ALLE hjemmesider!

Lev med det eller køb en anden mobil

eller »computer« ;-)

Ind til da må du vente i spænding på at

programmet Cloud Browse forhåbentlig

snart bliver tilgængeligt i DK - læs mere

om programmet her...

Du kan dog altid hente inPUT som PDF

og læse det via Acrobat Reader på din

iPhone eller iPad. Se inPUT som PDF

her...

inPUT magasin for Aarhus Aadal Golf Club 19


20

HYTTEarbejde

Den nye hytte mellem hul 6,7,14 og 15,

er i fuld gang med at blive opført. Hvornår

den præcist står færdig, ved vi ikke med

sikkerhed, men der går nok ikke længe.

Finn Bisgaard er nået langt med at samle

hytten, men han kan altid bruge et par

ekstra hænder. Arbejdet foregår efter

inPUT magasin for Aarhus Aadal Golf Club

fyraften og i weekender. Alle kan være

med – også dem som ikke er specielt

handy anlagt, lover Finn.

Vil du give et nap med så ring

til Finn på 4015 6441.


Så er vi i gang!

Der var rigtig stor tilslutning til

Åbningsturneringen 2011

lørdag den 16. april.

124 glade golfere hentede deres scorekort

og indtog derefter morgenmad i klubhuset.

Vejret var ikke helt som vi havde

bestilt - dagen startede med lidt regn, men

tørvejret og solen viste sig i løbet af formiddagen.

Inden gunstarten bød Kristian

velkommen til den nye golfsæson, og flaget

blevet hejst imens der blev sunget en

forårssang. Susanne fra Handelsbanken

sørgede for lidt til ganen, som også kunne

være med til at holde varmen. Runden

blev afviklet på ca. 4½ time, med efterfølgende

præmieuddeling.

En stor tak til Handelsbanken fra turneringsudvalget

for deres interesse for vor

åbningsturnering.

Også en tak til alle deltagerne med håbet

om at se jer igen i løbet af golfsæson.

Læs om resultaterne her…

Turneringsudvalget

Bente Nordli

inPUT magasin for Aarhus Aadal Golf Club 21


22

HERREKLUBBEN

INVITERER TIL MATCH

Herreklubben inviterer til spisningsmatch onsdag

den 1. juni kl. 16.00 i Aarhus Aadal.

Alle klubbens herre-medlemmer med banetilladelse

til stor bane og max. Hcp 54 kan deltage sammen

med herreklubbens medlemmer.

Der er gunstart kl. 16.00 – mødetid senest kl. 15.30

Spisning og præmieoverrækkelse ca. kl. 21.00

GRATIS MATCHFEE – SPISNING KR. 100,- (Obligatorisk)

Der spilles 18 hullers stableford i A, B, C, (D) rækker.

Der er individuelle præmier i alle rækker, samt

præmier for nærmest flaget (indenfor en flaglængde)

på alle Par-3 huller.

Pink-Cup puttekonkurrence over 18 huller.

Tilmelding senest mandag d. 30. maj på GolfBox

eller ophængte liste. Max. 120 deltagere

Evt. afbud / spørgsmål:

Mogens Søndergaard på tlf. 26 33 52 20

eller på mogens.soendergaard@gmail.com

Med venlig hilsen

Herreklubben Matchsponsor:

inPUT magasin for Aarhus Aadal Golf Club


Goodies til bag’en

Rygterne spredes hurtigt, når der bliver opdaget lækkerier i

andres bags! Disse knækbrød forførte redaktionen og vi måtte

derfor bare have fat i opskriften fra Petrine Storr.

Til 2 bradepander:

3 dl mel

1 dl havregryn

1dl solsikkekerner

1 dl sesamfrø

1 tsk hørfrø

1 tsk salt

1 tsk bagepulver

1 dl olie

2 dl vand

Sådan gør du:

1. Bland alle ingredienserne grundigt sammen.

2. Dejen ligges mellem 2 stykker bagepapir. Ovenpå det

øverste stykke bagepapir rulles dejen tynd.

3. Det øverste stykke bagepapir fjernes forsigtigt og der

for-skæres til ønsket størrelse, inden dejen sættes i en

forvarmet ovn på 175°C i 15-20 min.

4. Når knækbrødene er kølet af, kan de knækkes efter de

for-skårede linjer.

Har du opdaget noget i andres bags, som resten af klubben også bare må kende til

– så mail til os på dortewilhardt@yahoo.com

4.

1.

2.

3.

inPUT magasin for Aarhus Aadal Golf Club 23


24

HAHAHA HAHA!

- Nå min ven, hvordan gik det på golfbanen i dag?

- Ikke så godt, jeg ramte kuglerne skævt!

- Hvordan det?

- Jeg trådte på en rive, der lå i græsset!

HAHAHA HAHA!

»Hvis du synes, det er svært at lære

nye mennesker at kende, så prøv at

samle den forkerte golfbold op.«

inPUT magasin for Aarhus Aadal Golf Club


DEN PERFEKTE PERFEKTE START START PÅ PÅ GOLF-RUNDEN

GOLF-RUNDEN

KR. 79

WEEKENDBRUNCH

WEEKENDBRUNCH

BRUNCHTALLERKEN KL. 11-15

HVER LØRDAG OG SØNDAG

inPUT magasin for Aarhus Aadal Golf Club 25


nyt logo?

ny hjemmeside?

ny profilbrochure?

underdogs er et full-service grafisk bureau.

vi brænder for grafisk design og leverer grafiske

kvalitetsløsninger, trykte såvel som digitale.

nøgleordet er kvalitet. vi betragter grafisk design dels som et æstetisk produkt

og dels som et funktionelt salgsredskab, som vores kunder kan anvende i

praksis – det er vores forudsætning for at levere løsninger, hvori vores kunder

kan se sig selv.

vi gør det, vi er bedst til: at differentiere vores kunder fra mængden. det er for os

en udfordring og motivation at få vores kunder til at flytte deres grænser – netop

dét er hvad der gør os og vores kunder til det, de andre ikke er.

underdogs

grafisk kælderbureau

tlf. 1: +45 32 104 105

tlf. 2: +45 32 107 108

kroghsgade 18, kld.

dk-8000 århus c

info@underdogs.dk

www.underdogs.dk


Klubber i klubben - Faste spilledage

Dameklubben:

Har fortrinsret* tirsdage fra kl. 14.00 til 17.00.

Herreklubben:

Har fortrinsret* onsdage fra kl. 13.30 til kl. 17.00.

Seniorklubben:

Har fortrinsret* mandage fra kl. 08.00 til kl. 09.00

samt torsdage fra kl. 08.00-10.30

Bestyrelsen opfordrer de »gamle« Klubber i Klubben-medlemmer til også

at spille med nye medlemmer. For at fremme fællesskabet bør man undgå

at lave faste aftaler hver gang.

I fortrinsretsperioderne og i tiden op til henstiller vi til, at man af hensyn til

flowet kun går ud i 3-bolde. 2-bolde fyldes op til 3-bolde.

Begyndere:

Gunstartsmatch på stor bane hul 1-9 torsdage kl. 17.00

(fra august: mandage)

Gunstartsmatch på Par 3 banen torsdage kl. 17.00

(fra august: mandage)

Banerne er derfor lukket

*Fortrinsret betyder:

Så snart der er medlemmer fra Dame- Herre- eller Seniorklubben på første

teested, må andre golfspillere vente med at tee ud. Dvs. andre spillere ikke

nægtes adgang. Når først runden er i gang gælder de almindelige golfregler!

inPUT magasin for Aarhus Aadal Golf Club 27


Maj

Lørdag den 14. maj kl. 9.00 Klubturnering, Fjällräven

Lørdag den 28. maj kl. 8.00 Danmarksturneringen

Søndag den 29. maj kl. 8.00 Danmarksturneringen

Juni

Søndag den 12. juni kl. 6.00 Pinseturnering, Golfexperten

Torsdag den. 23. juni kl. 16.30 Sct. Hans Turnering,

Brdr. Schmidt Vinhandel

Juli

Turneringskalender 2011

Lørdag den 2. juli kl. 8.00 Klubturnering

28

inPUT magasin for Aarhus Aadal Golf Club


August

Lørdag den 6. august kl. 8.00 Danmarksturneringen

Lørdag den 13. august kl. 8.00 Klubturnering

Lørdag den 27. august kl. 8.00 Klubmesterskaber

Søndag den 28. august kl. 8.00 Klubmesterskaber

September

Lørdag den 3. september kl. 7.30 Klubmesterskaber, hulspil

Søndag den 4. september kl. 7.30 Klubmesterskaber, hulspil

Søndag den 4. september kl. 10.30 Klubmesterskaber, stableford

Lørdag den 10. september kl. 7.30 Danmarksturneringen - oprykning

Søndag den 18. september kl. 9.00 Klubturnering, Mr. Lønskov

Oktober

Lørdag den 15. oktober kl. 10.00 Afslutningsturnering,

De lokale Håndværksmestre

inPUT magasin for Aarhus Aadal Golf Club 29


Redaktionen

Næste udgave af inPUT udkommer

i uge 24. Har du kommentarer,

ideer eller anden respons til onlinemagasinet

kan du kontakte udvalget

på mail: dortewilhardt@yahoo.com

Deadline for input og ideer til

næste udgave er mandag den

6. juni 2011.

Annoncesalg:

Per Nygaard Tlf. 4056 8643

eller på salg@aadalgolf.dk

Færdigproducerede annoncer:

Afleveres digitalt som PDF i bestilt

annonceformat til

annoncer@aadalgolf.dk

- Der layoutes/opsættes ikke

annoncer fra redaktiones side!

Se priser, formater mv. her...

Aarhus Aadal Golf Club · Brydehøjvej 35 · 8462 Harlev · Tlf: +45 86 94 26 77

aagc@aadalgolf.dk · www.aadalgolf.dk

More magazines by this user
Similar magazines