Henrik Dissing - Danish Water Forum

danishwaterforum.dk

Henrik Dissing - Danish Water Forum

Header

2 linjer

Kina EU Vandsamarbejdet


Hvad er CEWP?

Status for opstart

De næste aktiviteter

Den danske indsats

SIDE 2


Kina EU Vandsamarbejdet - CEWP

Udgangspunktet

•Joint Statement underskrevet i Marseilles i marts 2012

•Hvad er CEWP:

-5-årigt samarbejdsprojekt

-Et politisk samarbejde, ikke et bistandsprojekt – centralt fokus på involvering

af den private sektor

-Bygger på 5-årigt samarbejde, River Basin Management Program, som nu

fases ud

-Danmark er EU lead, udgør sekretariatet sammen med Ministry of Water

Resources (MWR)

-Det danske sekretariat er placeret i Naturstyrelsen

SIDE 3


CEWP objectives

For China and Europe, as global leading regions, to cooperate in achieving

good governance in managing water resources;

•Enhancing mutual understanding between China and Europe on

approaches in integrated water resources policy development and

implementation;

•Promote the exchange of innovative knowledge and technologies to

meet common challenges caused in particular by on-going socio-economic

development, urbanization and climate change;

•Synergizing, for mutual benefit, existing and future cooperation,

research and private sector involvement, focused on efficient exchange of

experiences and best practices in sustainable, environment-friendly integrated

water resources management;

•Creating opportunities to Chinese and European private sector and

research institutes for business development and joint research programs of

common interest.

SIDE 4


CEWP – det kinesiske udgangspunkt

•Udfordringer på vandområdet erkendt på højeste niveau og afspejlet i

indeværende 5-års plan

•Ambitiøst program beskrevet i China No 1 Water Document

•Betydelige investeringsmidler afsat – 470 mia € over 10 år

•Flere ministeriet involveret i forvaltning af vandressourcer og

vandkvalitet – uvist hvordan dette får indflydelse på CEWP!

SIDE 5


CEWP – det kinesiske udbytte

•Easy access to practitioners in the EU at all levels;

•Easy access to best practices regarding legal framework, institutional set-up and

financing mechanisms in the water sector in the EU, including tools for water resources

management;

•Easy access to EU know-how and technology and improved cooperation on piloting

or testing of new technologies, thereby facilitating technology transfers;

•Easy access for China to EU Member States and vice versa where no bilateral

cooperation exists and thus improved overall cooperation in the water sector;

•Improved framework for Chinese and European researchers for joint

research to scale up research and raise academic standards, including improved access to

EU research programmes, such as FP7;

•Improved cooperation between China and EU in education;

•Gain political and market related information on the water sector in the EU.

SIDE 6


CEWP samarbejds-områder

Possible areas of cooperation include the following four areas:

•Policy development;

•Science and technology exchange;

•Partnership and stakeholder cooperation;

•Knowledge sharing, dissemination and visibility.

SIDE 7


CEWP – mulige tekniske temaer, ….

•Grundvand

•Tørke, vandmangel

•Oversvømmelser

•Vandkvalitet og forureningsbekæmpelse

•Hydropower

•Integreret forvaltning af vandressourcer / flodsystemer

•Spildevandsrensning

SIDE 8


Hvor langt er vi nået?

•Udkast til Interim Work Plan, Organisational Set-up og Work Plan 2012-2015

forventes sendt til MWR senest 1. maj

•Afventer udpegning af kinesisk projektleder

•Det danske sekretariat etableret, projektejer Jakob Møller Nielsen,

projektleder Henrik Dissing

•DHI / COWI udpeget som konsulenter for sekretariatet

•Styregruppe og følgegruppe etableret; styregruppe består af organisationer;

følgegruppe er åben for alle deltagende aktører

•Opstarts dialog med EU Medlemslande – briefing af Beijing delegationer,

orientering af Vanddirektører

•Ministerbesøg (Korea-Kina sept 2012) og sideevent på 5te Yellow River Forum

under forberedelse

SIDE 9


Hvad er de næste aktiviteter

•Dialog med MWR om grundlæggende dokumenter, sendes derefter til

kommentering hos Portugal og EU-delegationen i Beijing

•Involvering af EU Medlemslande

•Markedsføring af CEWP – herunder opstart af website

•Forberedelse af sideevent ifm 5te Yellow River Forum (25.-29.

september) og tilknyttet ministerbesøg

•Involvering af danske aktører – Hvilke temaer bør der satses på?

Hvordan kan vi organisere deltagelsen? Hvilken form for støtte til

indsatsen vil være relevant?

SIDE 10


Perspektiver for EU / danske deltagere?

•Easy access to key stakeholders in China;

•Increased understanding of the needs and priorities of China;

•Discussion partners regarding the further development and

implementation of EU water policy;

•Improved research, including access to scaling up of research from

small river basins in Europe to large river basins in China;

•Easier registration of EU technological solutions on relevant

lists of approved water technologies in China.

SIDE 11


Den danske deltagelse

•Drøfte hvilke temaer, der rummer det største forretningsmæssige

potentiale

•Hvordan kan vi med størst fordel tilrettelægge dansk styrede

sideevents ifm 5te Yellow River Forum?

•Hvordan får vi mest ud af kinesisk genbesøg?

•Hvordan kan de danske aktører med fordel samarbejde? – tematiske

netværk? – partnerskaber/konsortier?

•Hvilke kortlægninger af situationen i Kina ville være ønskværdige?

SIDE 12


Henrik Dissing

Haraldsgade 53

2100 København Ø

Tlf: 72 54 48 95 / 41 78 20 30

E-mail: hedis@nst.dk

www.naturstyrelsen.dk

SIDE 13

More magazines by this user
Similar magazines