Velkommen til Roskilde Gymnasium 2013

roskilde.gymnasium.dk

Velkommen til Roskilde Gymnasium 2013

Velkommen

til

Roskilde

Gymnasium

2013


Bliv ven med

Roskilde

Gymnasium

Facebook

Tilmeld dig på websiden

Scan koden og gå direkte til Roskilde

Gymnasium på Facebook

Redaktionelle

bemærkninger

En af skolens traditioner er velkomsthæftet til de nye elever.

Der gives en bred information om skolens hverdag indenfor

og udenfor murerne. Det fungerer endvidere som årsskrift

om begivenhederne i det forgangne skoleår. Endelig har

man her mulighed for at se, hvilke lærere man skal fornøje

sig med de kommende to eller tre år.

Hæftet er redigeret af Lisbeth Jakobsen i samarbejde med

Mette Schønberg og Mette Uhre Dalum

Redaktion: Lisbeth Jakobsen

Layout: xprofil.dk

Foto: Erik Zinglersen


Indholdsfortegnelse

Velkommen til Roskilde Gymnasium

Rektors velkomst ..............................................................4

Velkomst fra elevrådet ......................................................5

Velkomst fra skolestartsudvalget ......................................6

Velkomst fra guiderne .......................................................8

Velkomst til forældrene ...................................................21

Velkomst fra studievejlederne .........................................21

Studievalg Sjælland ........................................................22

Forsøgs- og udviklingsarbejde........................................23

I skoletiden

Studiekort........................................................................24

Velkommen til et 14-dages skema ..................................24

Internationalt samarbejde ...............................................25

IT på Roskilde Gymnasium .............................................25

Grøn Skole......................................................................26

Morgensamling og fællestimer........................................27

Musical............................................................................28

Efter skoletid

AfterSchool .....................................................................29

AiRCondition ...................................................................29

Frivillig billedkunst...........................................................30

Lyrikcafé og filosoficafé ..................................................30

Mediatek .........................................................................30

Idræt – også efter skoletid ..............................................31

Musik ..............................................................................32

Operation Dagsværk.......................................................33

Talentudvikling ................................................................34

Hvad har vi af udvalg, råd og bestyrelse?

Udvalg.............................................................................35

Pædagogisk Råd ............................................................36

Elevråd............................................................................36

Fællesudvalget ...............................................................37

Skolebestyrelsen ............................................................38

Skoleåret der gik

Set og sket 2012/2013 ....................................................39

Hvem er hvem?

Kontoret ..........................................................................49

Lærerne ..........................................................................52

Nyttig viden om din skole

Ungdomskort - rabat på transport ...................................61

Er du berettiget til Statens Uddannelsesstøtte? .............62

Bibliotek og kantinen.......................................................63

Hvornår kan du tage på ferie i skoleåret 2013/2014? ....64

Studie- og ordensregler m.v.

Ordensregler ...................................................................65

Studieregler ....................................................................66

Rektorskiftet ....................................................................70

Plan over Roskilde Gymnasium......................................72 3


4

Velkommen til

Roskilde

Gymnasium

Rektors velkomst

Kære nye elev

Faglighed, fællesskab og forskellighed. Det er værdier, som

vi lægger vægt på, og som du vil opleve på mange forskel-

lige måder de næste 2-3 år på Roskilde Gymnasium.

Roskilde Gymnasium har vi et stærkt fællesskab med

engagerede elever, lærere og medarbejdere med meget

liv både i og udenfor klasselokalerne. Det at være elev på

Roskilde Gymnasium indebærer et engagement i under-

visningen og fællesskabet, og vi forventer, at du både er

interesseret i fagene og verdenen udenfor skolen.

Du har nu truffet et vigtigt valg med din tilmelding til Ros-

kilde Gymnasium og med dit valg af uddannelse: Det er en

udfordring at finde den retning, der giver meningen i livet,

men stx- og hf-uddannelsen vil i høj grad være med til at

give dig et godt udgangspunkt for at træffe et fremtidigt

uddannelsesvalg og få et godt og spændende (arbejds)liv.

Og husk på, at alle fag har mange områder og muligheder,

hvor det er muligt både at nørde igennem og samtidig være

kreativ og innovativ.

Du bliver del af en særlig kultur med på den ene side en

stærk og bred faglighed og på den anden side en faglig og

kreativ skoledag med sammenhold og fællesskab: At gym-

nasiet og hf er mere end at komme til timerne, og at gym-

nasiet er en meget vigtig tid i livet med venskaber, fester og

oplevelser, der udvider forståelsen af omverdenen.

Du vil de næste år også opleve høj faglighed, spændende

og aktuel undervisning sammen med koncerter, temadage,

politiske debatter, lektie- og skriveværksted, sportsarrange-

menter og generelt mange aktiviteter udenfor skoletid. Det

er vigtigt, at man bruger livet på noget, der giver mening for

én selv, og på Roskilde Gymnasium får du muligheden for at

blive en del af noget større ved at engagere dig i fagene og

skolens liv.

Du vil opleve, at Roskilde Gymnasium ikke bare er en stor

bygning, men består af mange meget forskellige bygninger

med hver deres størrelse, særpræg og historie. Du kan gå

på opdagelse i de gamle historiske bygninger med udsigten

til fjorden og domkirken, have idræt med udsigt til havnen og

lave forsøg i kemi i den nye Sciencebygning i Latinerhaven.

Vi har en meget høj elevtilfredshed på skolen, og det

er et resultat, der forpligter. Alle på skolen har nem-

lig et ansvar for at vedligeholde skolen som et trygt

sted både at være og lære. Det handler om et fællesskab,

hvor man både nyder sammenholdet i store grupper og

forsamlinger og samtidig husker, at det enkelte menneske

også skal have plads og mulighed for fordybe sig i fag og

emner, som andre måske ikke altid har blik og interesse for.

Det kan vi på Roskilde Gymnasium. Vi har respekt for hin-

anden samtidig med, at der er plads og rum til den enkeltes

særlige interesser og talent.

Velkommen til Roskilde Gymnasium

Henrik Nevers, Rektor


Velkomst

fra elevrådet

Velkommen

Kære kid!

Vi håber, I er klar til at opleve og tage del i de vildeste tre

eller to år af jeres liv. I er på vej til at starte på Danmarks

fedeste og mest sociale gymnasium. Det tør vi godt påstå

– fordi vi selv har oplevet på egen krop, hvordan det er, at

Amtet (det kalder vi skolen) tager imod nye elever. Forvent

imødekommenhed og et overvældende fællesskab.

Vores skole bygger på tre værdier:

faglighed, fællesskab og forskellighed.

Faglighed fordi skolen giver dig rammerne for at kunne yde

dit maksimale, uanset hvor du kommer fra. Fællesskab på

Air (det kalder vi også skolen) betyder, at du kan komme i

ethvert fællesskab, om det så er Elevrådet, Fredags cafeen,

eller en spontan vennegruppe, og være sikker på at blive

mødt med åbenhed. Skolen vil byde på enhver tænkelig

personlighed, og du kan være sikker på, du bliver over-

rasket: forskellighed er derfor også en værdi på vores gym-

nasium. At være med på Amtet kræver kun, at du møder os

med åbent sind og en nysgerrig og engageret indstilling.

Vi glæder os gevaldigt til at

lære jer alle sammen bedre

at kende.

Skolen begrænser sig ikke ved blot at vare fra kl. 8-15.

Du går i gymnasiet døgnet rundt. Meget af tiden vil du

bruge på lektier og afleveringer; det er vigtigt. Men din tid

vil også være optaget af de mennesker, du møder på grund

af gymnasiet. Du bestemmer selv, hvordan du vil tage del i

fællesskab.

Vi glæder os gevaldigt til at lære jer alle sammen bedre at

kende. Med jeres engagement vil vi fortsætte med at være

det mest initiativrige og identitetsfremmende fællesskab i

hele landet!

Det bliver stort! Vi ser frem til at møde jer

De bedste hilsner

Emil & Adam

Adam

Elevrådsformand

Emil

Elevrådsformand

5


6

Velkomst fra

skolestartsudvalget

Velkommen også fra os!

Her følger lidt om de allerførste dage på skolen, som er

planlagt af os, jeres guider og jeres lærerteam. En mere

udførlig plan for hver enkelt klasse bliver sendt ud sammen

med velkomsthæftet - læs den grundigt! Læg mærke til, at

der er planlagt både sociale aktiviteter og almindelig under-

visning - og måske noget, som er begge dele.

Onsdag den 14. august bliver I budt velkommen i kan-

tinen af jeres guider, som tager imod jer ved indgangen

til skolen – det er festligt og farverigt (hver klasse har sin

farve). I kantinen får I velkomstord fra vores rektor Henrik

og fra elever fra skolestartsudvalget. I får også en musikalsk

hilsen fra et af musikholdene.

Derefter går I med guiderne til det lokale, som bliver jeres

faste tilholdssted den første uges tid.

Guiderne og to lærere fra jeres lærerteam skal med på jeres

hyttetur med en overnatning. De har forberedt et program,

som de vil præsentere for jer i det modul, der hedder ”hyt-

tetursforberedelse”.

Transporten til hytterne foregår på cykel sammen med

guiderne og nogle af hytteturslærerne. Der er 15-20 km., så

sørg for i løbet af sommerferien at få checket din cykel og

Turene foregår således:

æsken med lappegrej og at få testet din form! Tal med hyt-

teturslærerne, hvis du har alvorlige problemer med at cykle,

eller hvis du vil låne en cykel af skolen. Skolen refunderer

eventuelle udgifter til transport af cyklen til Roskilde - mod

kvitteringer.

Ud over en velsmurt cykel skal I alle

medbringe:

Sovepose, toiletgrej, et viskestykke til opvasken, 60 kroner

til maden, som betales til guiderne allerede første dag og

velkomsthæftet. Medbring også en lille madpakke/drikke til

cykelturen – I får frokost når I når frem.

Vi glæder os meget til at se jer!

Kærlig hilsen fra Skolestartsudvalget:

Caroline 2d, Clara 2p, Frederik 2w, Linda 2j,

Sidsel 3x, Louise 3y, Lucas 2d, Signe 2d, Bolette (BA),

Birte (BR) og Lisbeth (LJ)

Hyttetur i august Tor. 15 - fre. 16 man. 19 - tirs. 20 tirs. 20 - ons. 21 ons. 21 - tors. 22

Egegården 1e 1y 1b

Roar 1z 1a 1x

Avnstrup 1f 1d

Lerbjergcenteret 1u 1w 1c 1j og 1p


Skolestartsudvalget

7


8

Velkomst fra

guiderne

1.a


1.b

9


10

1.c


1.d

11


12

1.e


1.f

13


14

1.j


1.p

15


16

1.u


1.w

17


18

1.x


1.y

19


20

1.z


Velkomst til forældre

Velkommen også til jer som forældre til vores

nye hf- og gymnasieelever.

Vi håber, at I også får lov at kigge med i dette velkomsthæf-

te, selvom det først og fremmest er skrevet til jeres børn,

der nu er stærkt på vej til selv at skulle tage ansvar for deres

uddannelse.

Vi kan ikke tilbyde den nære kontakt I har været vant til fra

folkeskolen. Det er et stort skridt at starte på en ungdoms-

uddannelse, og de unge mennesker får helt sikkert brug for

jeres opbakning derhjemme, så vi håber I fortsat vil være

engagerede i deres skoleliv.

Vi tilbyder lektiehjælp til de skr. opgaver i vores lektieværk-

sted tirsdag og torsdag hver uge. Der er faglærere til stede,

så I behøver ikke at bekymre jer om, hvordan det skal gå,

når de f.eks. går i stå med matematikopgaverne eller den

engelske stil – der er hjælp at hente på skolen. Ud over

lektieværksted er der også rigtig mange andre aktiviteter om

eftermiddagen som musik, sport, billedkunst, film osv.

Tirsdag d. 3.9. inviterer vi til et orienteringsmøde for foræl-

dre til eleverne i de nye klasser. Her vil I kunne møde de

fleste af lærerne, og vi vil orientere jer om, hvordan vi har

søgt at give de unge den bedst mulige start på deres uddan-

nelse på Roskilde Gymnasium.

Og så er I ellers i løbet af året meget velkomne til musical, for-

årskoncert og fremvisning af elevernes medieproduktioner mv.

Velkommen til Roskilde Gymnasium

Lisbeth Jakobsen – ansvarlig for skolestarten

Velkomst fra

studievejlederne

I studievejledningen vil vi også gerne byde

jer velkommen på skolen

Hver klasse har sin egen studievejleder, som arbejder sam-

men med lærerne i et team om klassens arbejde som helhed.

Studievejlederne deltager i introduktionsforløbet, så I allerede

en af de første dage møder jeres studievejleder. Vi kommer

ud i klasserne og hilser på jer og fortæller om vores funktion.

Individuel vejledning på studievejlederes

kontor

Hver studievejleder har træffetider, hvor I har mulighed for

personlig rådgivning om alt vedrørende jeres skolegang

og personlige forhold. Det kan være spørgsmål angående

valgfag, forsømmelser, SU og andet.

I folkeskolen har I haft en klasselærer og en UU-vejleder til

at følge jeres uddannelse og trivsel på skolen. I gymnasiet

og hf kan I bruge studievejlederen til det samme – I er altid

velkomne til at kigge indenfor eller lave en aftale.

Kollektiv vejledning i klasserne

I har sikkert hørt, at der er mange lektier i gymnasiet og hf,

og det kan for nogle være en brat overgang. Det drejer sig

imidlertid i høj grad om at planlægge de daglige og ugent-

lige aktiviteter her på Roskilde Gymnasium. At gå i gymna-

siet eller på hf er fultidsarbejde, og vi vil sammen med jeres

faglærere hjælpe jer til at udvikle gode arbejdsvaner.

I gymnasieklasserne vil vi efter efterårsferien orientere om

studieretningerne og valgfag, og til foråret vil vi orientere om

eksamen i hf og gymnasiet.

Vi glæder os til at se jer og håber, I får nogle

gode år på Roskilde Gymnasium

Erik Ardal, Pil Hirshals Schroll, Grith Bacher Dieck-

mann, Birgit Marie Weidekamp, Karsten Poulsen

21


22

Studievalg Sjælland

Roskilde Gymnasium 2013

Som vejleder fra Studievalg vejleder jeg om valg af videregående uddannelse og erhverv

Kollektive vejledningsarrangementer

Jeg holder i dine to (HF) og tre (STX) år på gymnasiet en

række arrangementer for dig og din klasse. Det er bl.a.

generel information om videregående uddannelse, om an-

søgningsfrister og om gode informationssteder. Du vil også

få mulighed for at arbejde med din egen valgproces.

• Introduktion til videregående uddannelse og til

Studievalg Sjælland – 1. år (HF og STX)

• På vej – 2. år (HF og STX)

• Årets arrangementer – 2. år (HF) og 3. år (STX)

Studie- og karrierevalg – 2. år (HF) og 3. år (STX)

Ansøgning og optagelse 2. år (HF) og 3. år (STX)

Individuel vejledning

Jeg har træffetid på Roskilde Gymnasium de fleste man-

dage mellem kl. 9.00 og 12.00. Hvis du har spørgsmål om

videregående uddannelse eller sabbatår, er du velkommen

til at få en individuel samtale med mig. Det nemmeste er at

booke en samtale via www.studievalg.dk/sjaelland og trykke

på dette ikon:

Du kan også maile mig mkd@studievalg.dk eller sende en

sms på tlf. 22 69 68 23. Jeg har kontor sammen med de

øvrige studievejledere ved indgangen til skolens kontor.

Har du spørgsmål om uddannelse eller job, er du altid vel-

kommen til at skrive til mig på ovenstående mail.

Studievalg på Roskilde Bibliotek

Efter din gymnasietid kan du kan træffe Studievalg Sjælland

i voksenafdelingen på:

Roskilde Bibliotek

Dronning Margrethes Vej 14, 4000 Roskilde

Mandage kl. 14.00 - 17.00

Torsdage kl. 14.00 – 17.00

Her kan du også booke en tid via

Maiken Dandanell

www.studievalg.dk/sjaelland og ikonet ”book en tid”.

Studievalg Sjælland


Forsøgs- og

udviklingsarbejde

Vi har på Roskilde Gymnasium en lang tradition for

forsøgs- og udviklingsarbejde. Nu og i de kommende år har

vi fokus på elevmotiverende arbejdsformer, IT, innovation

samt fastholdelse og studiemiljø. Alle lærere har som led i

deres kompetenceudvikling arbejdet med elevmotiverende

arbejdsformer og pædagogisk anvendelse af IT, og i det

kommende år vil kompetenceudviklingen som fælleselement

have innovation, samarbejdslæring og læringsledelse. Dertil

kommer, at Roskilde Gymnasium deltager i to rammeforsøg

udmeldt af Ministeriet for Børn og Undervisning om fleksibel

tilrettelæggelse af undervisningen og studiefællesskaber.

Fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen

- studietid

I det kommende skoleår deltager alle 1g- og 1hf-klasser i et

udviklingsarbejde med fleksibel tilrettelæggelse af undervis-

ningen. Projektet indebærer, at vi arbejder med et bredere

undervisningsbegreb, idet vi samler tiden til den daglige un-

dervisning og tiden til det skriftlige arbejde i en fælles pulje,

der kaldes studietid. Formålet med projektet er at skabe en

bedre sammenhæng mellem den daglige undervisning og

det skriftlige arbejde, at tilrettelægge undervisningen med

udgangspunkt i de enkelte elevers særlige behov og at

udvikle innovative og engagerende arbejdsformer. Udvik-

lingsarbejdet med studietid betyder, at lærerne vil være

mere sammen med eleverne, og at undervisningen kan

tilrettelægges mere fleksibelt – så lærerne i højere grad kan

hjælpe de svage elever og udfordre de stærke elever.

Innovation og anvendelsesorientering

Der vil i flere klasser blive eksperimenteret med at gøre

undervisningen mere virkelighedsnær ved at arbejde med

autentiske problemstillinger. Samtidig vil der blive eksperi-

menteret med at benytte innovative arbejdsformer.

I alle 2g-klasser vil der blive arbejdet med innovation i

Almen Studieforberedelse.

IT og elevaktiverende arbejdsformer – IT-klasser

I det kommende skoleår deltager 1f, 2u og 3u som IT-klas-

ser i et projekt med udvikling af IT som pædagogisk værktøj.

Formålet med projektet er at udvikle undervisningen, og

undersøge om man kan motivere flere elevtyper med IT og

elevaktiverende arbejdsformer, om flere elever og elevtyper

kan lære mere, når der skabes mere dynamik og interaktion

i undervisningen, og når man anvender forskellige medier

i undervisningen. Det er hensigten at 1f skal arbejde med

iPads i undervisningen.

Forsøg med fysisk aktivitet/idræt i hf

I begge 1 hf-klasser og 2p fortsætter vi med et forsøg med

mere fysisk aktivitet. Det foregår på den måde, at klassen to

morgener om ugen møder til fysisk aktivitet/idræt. Aktivi-

teterne starter kl. 8.15 og varer til kl. 9.15, hvorefter der er

fælles morgenmad betalt af skolen. Idrætslærerne fungerer

som træningscoach. Det er vores forventning, at forsøget

vil medvirke til, at eleverne kommer i bedre form og dermed

forbedrer deres koncentration og indlæring. Det er også

vores forventning, at det vil skabe et bedre klassefælles-

skab og dermed fastholdelse i uddannelsen. Det er kort sagt

vores mål med forsøget, at flere får en bedre uddannelse.

Yvonne Pinholt, vicerektor

23


24

Studiekort

Som elev på Roskilde Gymnasium får du et studiekort, som

du kan bruge til at legitimere dig med til bl.a. fester på vores

skole og de andre ungdomsuddannelser i Roskilde. Nogle

steder i ind- og udland kan du også opnå rabatter med dit

studiekort. Studiekortet er gratis.

Du skal selv gå til fotografen INDEN 3. august

for at få taget billedet til studiekortet.

Du skal bare henvende dig i butikken ”PHOTOCARE” i Ros-

kilde, Skomagergade 15 (gågaden) og sige, at du skal have

taget billede til studiekort på Roskilde Gymnasium, så ved de

hvad det handler om. Når du starter på skolen 14. august, vil

du få udleveret dit studiekort.

Traditionen tro vil der også i år komme en fotograf på skolen

for at tage billeder af dig og din klasse, og som du via nettet

vil kunne bestille i forskellige fotopakker. Du vil nogle dage

efter fotograferingen modtage en kode, som du skal bruge

til bestilling.

Bliver dit studiekort væk, kan du bruge din kode (husk at

gem kodebrevet) til at bestille et nyt eller gå over i butikken.

Et nyt studiekort koster kr. 75.- + forsendelse. Så pas godt

på det kort, som du får.

Søren Brønd

Velkommen til et 14-dages skema

Roskilde Gymnasium er ”timerne” 90 minutter lange. Det

giver bedre muligheder for at kunne variere undervisningen

med forskellige arbejdsformer m.v. For eleverne er der så

også kun lektier til højst 4 forskellige fag på en dag, hvilket

ikke er uvæsentligt.

Grundlæggende varer skemaet 14 dage, men du vil helt

sikkert opleve mange ændringer i dit skema, for at der kan

blive plads til anderledes undervisning som fx ekskursioner,

temadage, fællestimer, foredrag og mange andre ting, som

giver opbrud i dagligdagen. Derfor er det en rigtig god idé

meget tit at se på dit skema og din forside på Lectio, hvor

du kan se, hvad der skal ske de førstkommende par dage,

også hvilke lektier du skal se på hjemme som forberedelse

til undervisningen.

Lectio, som er vores elektroniske skema, er simpelthen

uundværligt i elevernes og lærernes dagligdag, som det

skema der holder styr på tid, sted (lokale) og indhold (lektier,

beskeder, opgaveaflevering osv.). Prøv at klikke ind på

www.Lectio.dk under Roskilde Gymnasium eller fra skolens

hjemmeside under elever, og se hvordan skemaerne ser

ud. De første 14 dage af skemaet er præget af skolestarten,

men du kan se, hvordan dit normale skema ser ud, hvis du

ser på ugerne efter uge 34.

De fleste informationer på Lectio er offentlig tilgængelige,

men du får også et personligt login, så du kan kommunikere

med administrationen, lærerne og ikke mindst din egen

klasse eller grupper af elever.

Nedenfor kan du se, hvornår modulerne begynder og slutter.

Der er skemalagt 4 moduler og et 5. modul til lektieværksted.

1. modul 8:10 – 9:40

2. modul 10:00 – 11:30

3. modul 12:00 – 13:30

4. modul 13:40 – 15:10

5. modul 15:15 – 16:30 lektieværksted og omlagt

undervisning tirsdag og torsdag


Hvorfor internationalt

samarbejde?

Roskilde Gymnasium satser vi meget på

internationalt samarbejde. Vi har venskabsgymnasier

i både Spanien, Frankrig, USA,

Tyskland og Kina.

Vi mener, at eleverne kan få en unik oplevelse ved at ud-

veksle med unge fra andre lande, og derfor har vi hvert år 5

klasser af sted på udveksling.

Kernen i udvekslingsrejserne er, at unge af forskellige

nationaliteter oplever hinandens dagligdag. Ved en ud-

veksling bliver vores elever privat indkvarteret hos elever

fra en klasse på et af vores udvekslingsgymnasier, og de

udenlandske elever bliver indkvarteret hos vores elever, når

de kommer på genbesøg. Besøgene er normalt af en uges

varighed og finder som regel sted inden for samme skoleår.

Der arbejdes også med tværfaglige internationale projekter

i øvrigt. Alle fag kan være mulige deltagere i et internationalt

tværfagligt projekt, hvad enten det lægger op til et udlands-

ophold eller ej.

IT på Roskilde Gymnasium

Som elev på Roskilde Gymnasium får du ved skolestarten

tildelt et brugernavn og password, så du kan bruge skolens

netværk. Det giver adgang til at gemme opgaver og doku-

menter i dine personlige mapper på Lectio.

Der er trådløst netværk på hele skolen, og du forventes at

medbringe din egen computer i undervisningen. Du kan

også bruge skolens bestand af computere, og der er opstil-

let et antal netværksprintere, så du kan printe dine opgaver.

En af de første dage på skolen vil du få mere information

om brug af IT på skolen.

Roskilde Gymnasium er UNESCO-skole og i den sammen-

hæng med i Baltic Sea Projekt og World Heritage Educa-

tion. I Baltic Sea Project deltager Roskilde Gymnasium i

forskellige internationale arrangementer, og i World Heritage

Education arbejder vi med at etablere samarbejde med

Mellemøsten.

Hvert år modtager vi et antal udvekslingselever fra forskel-

lige lande, USA, Canada, Australien, Thailand, Japan, Kina,

Italien, Tyskland, Latinamerika, Frankrig... Eleverne går et

helt år i en 2.g-klasse og er et frisk internationalt pust i klas-

sen, og de pågældende elever bemærker stort set altid selv,

at netop det at gå et helt år i gymnasiet i Danmark, er en

helt fantastisk oplevelse for livet.

25


26

Grøn Skole

Det var en glædelig begivenhed, da Roskilde

Gymnasium fik Det Grønne Flag den 14.

september 2012.

Borgmester Joy Mogensen kom med Det Grønne Flag, som

blev hejst samme dag som indvielsen af den nye Science-

bygning. Nu hænger det smukt som symbol på Grønt Flag

Gymnasieskole og minder os hver dag om, at vi skal leve op

til at tage vare på det fysiske miljø og inddrage bæredygtig-

hed i undervisningen.

Miljørådet 2012-2013:

• En leder og en ledende pedel

• To lærere valgt på Pædagogisk Råd.

• 15 elever, hvoraf en er valgt af elevrådet og andre er

aktivister. Roskilde Gymnasium har valgt at have mange

elever med, da der er brug for gode ideer, og mange der

kan sætte ting i gang.

1j blev vinder af konkurrencen

med den gode idé til at

indsamle flasker, som ellers

blev kastet i skraldespand

Miljøhandleplan Grøn Skole for Roskilde

Gymnasium 2012-13

A. Aktiviteter i klasserne

Naturvidenskabsfestival uge

Formidlingskonkurrence for alle 12 1.g klasser om den

bedste formidling af naturvidenskab med højt fagligt indhold.

Alle klasserne er i naturvidenskabeligt grundforløb blevet

undervist i de temaer, der er udgangspunkt for formidlingen.

B. Det fysiske miljø

Fokus på ressourcebesparelser varme, el, vand og

papir. Viden, ansvar og handling.

C. Fælles arrangementer for hele skolen

Fokus på konkrete handlinger og visioner for bære-

dygtighed. Vision, innovation og handling.

Grøn Skole Uge efter påske: alle klasser deltog i en konkur-

rence om den bedste Grøn Skole idé.

1j blev vinder af konkurrencen med den gode idé til at ind-

samle flasker, som ellers blev kastet i skraldespand.

D. Kontakt til omverdenen

BSP Baltic Sea Project og Young Europeans er et inter-

national projekt om bæredygtig udvikling. Udvalgte elever

deltager i konferencer.

Kontakt til Roskilde Kommune om bæredygtighed og

Ungepolitik bl.a. oprydning i Folkeparken


Morgensamling

og fællestimer

En gang om ugen er der morgensamling i

kantinen, og det er her du kan høre om alt,

hvad der sker på skolen.

Elevrådet er ofte på, men også meddelelser om AfterSchool

aktiviteter som musik, sport og filmaften bliver præsenteret.

Fællestimer holdes i undervisningstiden efter aftale med

Fællesudvalget. Det kan være politisk debat eller kulturelle

arrangementer, og det giver et fælles liv til skolen med disse

tilbud til alle elever og lærere.

27


28

Musical

Du inviteres hermed til at deltage i årets musical

Roskilde Gymnasium

Der bliver fuldt tryk på alle tangenter fra start

til slut i årets musical og masser at rive i for mu-

sical-entusiaster, der har lyst til at deltage med

musik, sang, skuespil, dans, kulisser, kostumer,

make-up, lyd og lys samt PR-arbejde.

Der er audition til band, sangroller, skuespil og

dans i begyndelsen af oktober (i uge 40+41).

Kor, scenografi, PR, kostumer etc. er for alle.

Vi starter med at øve efter efterårsferien, og vi

øver om mandagen fra kl.15:15-18:00 og har 2

øve-weekender op til forestillingerne, der opføres

d. 4.- 7. februar.

Du vil høre nærmere fra os på en af de første

morgensamlinger efter sommerferien, hvor vi

også annoncerer, hvilken musical vi opfører.

Glæd dig!

Venlig hilsen - AG, GD, LG, LM og BR


AfterSchool

AfterSchool og lektieværksted på Roskilde

Gymnasium

Roskilde Gymnasium har mange forskellige elevaktiviteter

om eftermiddagen. Mange af dem bliver præsenteret på de

følgende sider: skolebladet AiRCondition, frivillig billedkunst,

idræt, musik og filmklub.

Derudover har vi to gange om ugen tirsdag og torsdag lektie-

værksted med lærerhjælp. Der er matematik fast på program-

met og ellers rullende fag efter behov. Det er skolens mål, at

lektier kan laves i fællesskab, og rigtig mange møder op og

arbejder i smågrupper, samtidig med at de hygger sig med

te og boller. Lærerne gør opmærksom på denne mulighed til

alle, og de elever, der er kommet bagud med afleveringer, får

at vide, at de skal møde op for at få hjælp.

Alle disse aktiviteter sammen med musical, almindelig fre-

dagshygge osv. kalder vi AfterSchool. Vi ønsker på Roskilde

Gymnasium, at eleverne skal få et tilhørsforhold til skolen,

hvor man også kan blive om eftermiddagen og læse lektier

sammen og blande det med noget socialt.

AiRCondition

Skolebladet AiRCondition

• AiRCondition udkommer 4 gange om året ifa. 2 virtuelle

og 2 traditionelle numre

• AiRCondition redigeres af elever og lærere i fællesskab

• AiRCondition er åbent for indlæg fra alle skolens brugere:

elever, lærere, administration, kantine- og pedelpersonale.

Vi opfordrer til at alle bidrager til at gøre AIRCondition til det

bedste skoleblad

• Redaktionen forsøger at dække skolens liv så bredt

som muligt; eksempelvis film- og musikarrangementer,

samfundsdebatter, idrætsdage, foredrag, studierejser mv.

Derudover modtager vi meget gerne digte og tegneserier,

debatindlæg og anmeldelser af koncerter og teaterfore-

stillinger fra alle skolens brugere. Alt dette kan sendes til

vores e-mail-adresse, som ligger på Lectio.

Redaktionen kan kontaktes via Lectio

Har du lyst til at være med i redaktionen og sætte dit præg

på skolebladet som skribent, tegner, fotograf - fast eller

freelance -, så mød op og hør nærmere ved præsentationen

af råd og udvalg i skolestarten.

På redaktionens vegne – Nynke (NG), Anders (MO) &

Carsten (CB)

29


30

Frivillig billedkunst

Frivillig billedkunst er et tilbud til alle

Hvis du har lyst til at tegne, male, trykke, skære, gipse,

klippe, rive, lave keramik og skulptur eller andet, bliver der

mulighed for det en eftermiddag i 4. eller 5. modul hver 14.

dag. Hvilken ugedag det bliver, vil fremgå af opslag ved

skolestarten i august.

Skolen stiller lokale, lærer og - i rimeligt omfang - materia-

ler til rådighed. Der er ikke tale om egentlig undervisning,

men om vejledning af den enkelte deltager ud fra behov og

ønsker. Hvis der er interesse for det, kan vi også tage på

ekskursioner til udstillinger i Roskilde eller København.

Den frivillige billedkunst er et tilbud, hvor du kan arbejde

med dine kreative evner og eksperimentere med forskellige

kunstneriske udtryksformer i et hyggeligt og kreativt samvær

med dine kammerater.

Vi glæder os til at se dig i billedkunst

Billedkunstlærerne Trine (TM) og Mette Marie (MD)

Lyrikcafé og

filosoficafé

Mediatek

Frivillig mediefag handler om film og andre mediepro-

duktioner og er for både dem, der kan det meste, og

dem, der skal have hjælp til det hele. Skolen stiller

lokale, udstyr og lærerhjælp til rådighed, hvis du har

lyst til at lege instruktør, klippe optagelserne fra sidste

ferie eller simpelthen bare mangler en hjælpende hånd

til at få mediefagsprojektet gjort særlig lækkert.


Idræt – også efter

skoletid

Hvis du har lyst til at dyrke idræt efter skoletid

sammen med dine skolekammerater på

tværs af klasser - så er der masser af muligheder

Roskilde Gymnasium.

For alle de elever, der har lyst til at deltage, bliver der i løbet

af skoleåret arrangeret interne turneringer i idrætsgrene

som fx ultimate, basketball, badminton, fodbold og volley-

ball. Turneringerne løber af stablen i eftermiddagstimerne

efter undervisningen. Kontakt evt. PO eller AK.

Gymnasiet har desuden fået en ny og flot klatrevæg, som

vil udfordre de fleste! Der er mulighed for at klatre under

vejledning af lærere på udvalgte eftermiddage i løbet af

skoleåret. Kontakt evt. PL.

Skoleåret 2013-14 er også musical år, så der er dansetræ-

ning for alle interesserede der har lyst til at danse og være

med i musicalen. Holdet starter op i efteråret 2013. Kontakt

evt. AG.

Vi vil rigtigt gerne have at vores elever får muligheden for

at bevæge sig og dyrke en masse sjov idræt med klasse-

kammeraterne. Når der ikke er undervisning eller afholdes

turneringer, er hallen og gymnastiksal samt udendørsbaner

derfor til rådighed for de elever, der har lyst og energi til at

bruge dem.

Desuden har gymnasiet et fuldt udrustet motionslokale, kal-

det ”bøfkælderen”. For at kunne benytte dette rum kræves

det, at man har et såkaldt kørekort til ”bøfkælderen”. Det

tilstræbes, at alle nye elever får mulighed for at erhverve

dette kort ved at aflægge en prøve efter et undervisningsfor-

løb i grundtræning i idrætstimerne i 1.g.

Vi vil rigtigt gerne have at vores elever får

muligheden for at bevæge sig og dyrke en

masse sjov idræt med klassekamme raterne

Kørekortet skal medbringes og forevises på forlangende af

den tilstedeværende idrætslærer. Du skal i øvrigt altid have

en makker med i lokalet.

Gymnasiet stiller også med hold til lokal- og landsmester-

skaberne i fodbold (både pigehold og drengehold). Vi

samler holdene over træningsgange i august, september

og oktober. Træningssamlingerne vil ligge om onsdagen på

stadion. Kontakt evt. AK og SA.

Hvis du i øvrigt har lyst til at deltage i idrætslivet på Roskilde

Gymnasium, så er det vigtigt, at du dukker op til morgen-

samlingerne, hvor informationer om turneringerne og andre

idrætsaktiviteter vil blive annonceret. Husk også at kigge på

opslagstavlen under idræt på RG.

31


32

Musik

Du har rigtig mange muligheder for at få

nogle gode musikoplevelser på Roskilde

Gymnasium!

Hvis du har lyst til at spille eller synge i din fritid, kan du

låne et øvelokale udstyret med mikrofoner, mikser, guitar-

og basforstærker, trommesæt samt klaver. Kontakt din/en

musiklærer og få nærmere besked om, hvordan man booker

et øvelokale.

Der er rige muligheder for at optræde med det, I har øvet:

I kan fx melde jer til ”Fredagsrock”, hvor I kan spille for

skolens elever i spisefrikvarteret eller til ”Opswing” som

afholdes cirka en gang om måneden efter skoletid fredag. I

behøver blot 2-3 numre for at kunne optræde!

Årets store begivenhed bliver musicalen, som får premiere

til februar. Her kan du fx deltage i koret, som musiker i

bandet, som danser, sanger, skuespiller eller medvirke på

anden måde med: scenografi, kostumer, sceneteknik, lyd

og lys, PR m.m. En vigtig forudsætning for deltagelse er, at

man kan komme til alle prøverne og de to øve-weekender

op til premieren.

Musikarrangementerne er

selvfølgelig åbne for alle

med tilknytning til skolen

inkl. din familie.

Derudover afholder musikafdelingen en række arrangemen-

ter/koncerter i løbet af året: musikhyggeaften, hvor valghol-

dene spiller deres aktuelle numre, melodi grandprix hvor vi

kårer årets bedste selvkomponerede nummer (og show),

den stemningsfulde julekoncert i Domkirken i begyndelsen

af december, hvor alle musikholdene og forskellige solister

optræder, Akustisk Aften, hvor der er plads til musik, som

passer bedre til lidt mere intime omgivelser og ikke mindst

Forårskoncerten, hvor alle musikholdene igen optræder.

Musikarrangementerne er selvfølgelig åbne for alle med

tilknytning til skolen inkl. din familie.

Velkommen til et frodigt musikmiljø!

På musikalsk gensyn – musiklærerne


Operation Dagsværk

Sidder du alligevel bare derhjemme og trænger

til at gøre nytte, så meld dig ind i et af

Operation Dagsværks projekter og få del i

oplevelsen.

Vi samler penge ind til uddannelse af børn og unge i ramte

lande, og du kan være med til at gøre en forskel ved blot

at arbejde denne ene dag, der tilegnes indsamlingen. Og

hvis du bare ikke kan få nok så kom, dans og vær med

i selve OD gruppen. Her kan du udforme og koordinere

kreative events, fredagscaféer, natværk m.m. og ikke mindst

indsamle de mange penge fra eleverne på selve dagsværk-

dagen. På denne dag arbejder over 20.000 elever frivilligt i

hele Danmark for at give andre unge mulighed for en bedre

uddannelse. Operation Dagsværk mener, at det er vigtigt, at

handling følger stillingtagen. Derfor giver vi hvert år en dag

af vores uddannelse for, at andre kan få en uddannelse.

Dette års projekt kommer til at foregå i det fattige mineom-

råde, Kono i Sierra Leone. Projektet vil uddanne unge og ru-

ste dem til at blive stærke og politisk skarpe frontløbere, så

de selv kan gå forrest i kampen mod mineselskabernes ben-

hårde udnyttelse af landets ressourcer. De skal være med til

at sikre, at en retfærdig andel af udbyttet fra mineindustrien

går til deres fremtidige uddannelse, jobs og udvikling.

Dagsværk er smukt, fedt, nytænkende og

ikke mindst livsbekræftende. Og ja, selvfølgelig

bager vi også kage! ☺

Hilsner fra Dagsværk Gruppen!

33


34

Talentudvikling

Gymnasiet har en forpligtelse til at tilbyde

undervisning til de mest talentfulde unge.

Hvem er de talentfulde unge?

• Elever som har lysten og viljen til at yde en særlig indsats

• Elever som har mulighed for at blive blandt de bedste,

hvis potentialet stimuleres

• Elever som har særlige forudsætninger inden for et eller

flere områder

Talenter skal ikke defineres alt for elitært. Iflg. Undervis-

ningsministeriets rapport 2011 er 1-2% af vores elever

særligt begavede/intelligente. Men 10 gange så mange har

talenter, der kan stimuleres.

Roskilde Gymnasium har vi i skoleåret 12/13 haft

flg. aktiviteter:

• U-faktor for 15 2.g og 2.hf elever fra Roskilde Gymnasium:

besøg på forskningsinstitutioner f.eks. DTU og videregå-

ende uddannelse RUC, CBS og Københavns Universitet

• ATU Akademiet for Talentfulde Unge for 14 elever 1.g og

12 elever 2.g fra Roskilde Gymnasium i et 3. årigt forløb

med diplom www.ungetalenter.dk

• Sciencetalenter www.sciencetalenter.dk flere grupper af

sted på talentudviklingskurses: grøn teknologi 14 elever

og 5 elever fra fysik A i fusionsklassen med studietur til

London & Oxford.

• Forskerspirer 9 elever www.forskerspirer.dk

• I projekt Forskerspirer deltager eleverne med deres eget

forskningsprojekt indenfor et fagområde, de selv har

valgt. De skal arbejde selvstændigt under vejledning. Vi

har i år for første gang tre elever, der har gennemført et

projekt og har fået diplom onsdag den 5. december 2012:

• Anders Plambæk 3x BIO/SUND: Meditation - trend

eller tosserier

• Lea Backes 3b HUM: Kød, køn og kultur

• Magnus Baunsgaard Kristensen 3u BIO/SUND:

Koffein og ritalin

• Konkurrencer/olympiader i en lang række fag: sprog,

matematik, kemi, filosofi, biologi og naturgeografi.

• ”Jeg kom ikke videre til den Internationale Biologi-

Olympiade (IBO), men jeg kom til gengæld videre til den

Internationale Matematik-Olympiade (IMO) som en af

de 6, der skal repræsentere Danmark i Colombia her til

sommer.” Alexander 2z slog til igen med deltagelse både i

biologi og matematik

Konkurrencer og talentudvikling er kommet for at blive, og

det appellerer til, at eleverne kan vise deres bedste. Om-

kring 75 elever er med på det niveau, hvor det er egentlig

talentudvikling. Men der er mange flere, der prøver kræfter

med de konkurrencer, der er indgangen til talentudvikling.

Der er på Roskilde Gymnasium i de seneste år udviklet en

god tradition for, at eleverne kan vise den bedste side af de-

res potentiale, og at det kan være til glæde for alle eleverne

på gymnasiet.

Vi er stolte af vores talenter på Roskilde

Gymnasium.

2.g-elev matematiktalent

Alexander 2z slog til igen med deltagelse både i biologi

og matematik.


Udvalg

Roskilde Gymnasium er en dynamisk skole

med mange forskellige udviklingsaktiviteter.

Mange af de beslutninger, som bliver truffet på skolen, ved-

tages i udvalg, hvor der sidder både lærere og elever. Det

gælder f.eks. beslutninger vedr. skolestarten, fællestimer,

grøn skole, fester m.m.

Overenskomstmæssige udvalg

Forhandlingsudvag

Samarbejdsudvalg

Studieretningsudvalg

Sikkerhedsudvalg

Efteruddannelsesudvalget

Time-/fagfordelingsudvalget

Ansættelsesudvalget

Pædagogisk Råd

Elevråd

Med FU og evt. interne udvalg. Herunder festudvalget

Skolepolitiske udvalg

Fællesudvalget

Holdoprettelsesudvalget

Skolestartudvalget

Morgensamlingsudvalget

AiR-condition redaktionen

Dimmisionsfestudvalget

Kantinebestyrelsen

En række af de vigtigste udvalg er skolepolitiske udvalg,

hvor der både er repræsenteret lærere og elever. Her har

eleverne altså en meget stor mulighed for at få reel indfly-

delse og være med til at sætte rammerne for en demokra-

tisk skole.

Vi har rammerne for en demokratisk skole, men det afhæn-

ger af os alle sammen - også af dig - at rammerne bliver

udfyldt. Mød op og vær aktiv i elevrådet og engager dig i

skolens liv. Der er rigtig mange forskellige aktiviteter, du kan

være med i: skolebladet AiRCondition, guide for nye elever,

miljøambassadør og fællesudvalget m.m.

Tillidsrepr., PR-formand, ledelse

Tillidsrepr., TAP, lærere, ledelse

Tillidsrepr., PR-formand, lærere, ledelse

Tillidsrepr., TAP, lærere, ledelse

Tillidsrepr., PR-formand, lærere, ledelse

Tillidsrepr., PR-formand, lærere, ledelse

Lærere, TAP, ledelse

Med FU og evt. interne udvalg herunder Pædagogisk udvalg og projektgrupper, som nedsættes ad hoc.

I 2012/13 bl.a. til Grøn Skole, møblerings- og kunstudvalg m.m.

Elever, TAP, lærere, ledelse

Elever, lærere, ledelse

Elever, lærere, ledelse

Elever, lærere

Elever, lærere

Elever, lærere

Elever, kantinemedarbejdere, lærere

35


36

Der er nogen, der siger, at udvalgsarbejde og elevråds-

arbejde er kedeligt og tidsrøvende, og at det går ud over

lektielæsning og i sidste ende eksamen. Men det kan nu

ikke rigtig underbygges af erfaringerne på Roskilde Gymna-

sium. I praksis virker det snarere sådan, at et engagement i

skolens liv giver mere energi – også til det faglige. Desuden

lærer man nogle andre sider af skolen at kende – og nogle

af de erfaringer kan man bruge sidenhen. Hvis du investe-

rer rigtig meget tid i udvalgsarbejde, kan du få et bevis fra

skolen om deltagelse.

Pædagogisk Råd

Pædagogisk Råd består af samtlige skolens

lærere og rektor.

I Pædagogisk Råd drøftes planlægningen af skoleåret samt

skolens faglige og pædagogiske anliggender.

Rådet vælger repræsentanter til skolens forskellige udvalg,

der påtager sig det løbende arbejde indenfor forskellige

områder (f.eks. skolens undervisningstilbud, pædagogisk

udvikling og skolens arrangementer). Repræsentanter for

eleverne og det teknisk-administrative personale (TAP) er

velkomne til at deltage i Pædagogisk Råds møder. I det hele

taget lægger Pædagogisk Råd stor vægt på et godt samar-

bejde med eleverne.

Fredrik Werenberg Poulsen, Pædagogisk Råds formand

Elevråd

Elevrådet er dit demokratiske værktøj på

gymnasiet.

Gennem elevrådet kan du blive hørt. Enten ved selv at

engagere dig som elevrådsrepræsentant/suppleant, eller ved

selv at komme til møderne som enkeltperson. Vi har et stort

og aktivt elevråd på over 65 personer. Vores indflydelse er

enorm, når vi går sammen. Samlet repræsenterer vi alle de

tusind elever på Amtet. Denne fælles stemme er ikke til at

overhøre. Tværtimod, eleverne bliver altid inddraget, når der

træffes beslutninger, og hvis ikke, så kræver vi det.

I år håber vi et større og endnu mere engageret elevråd end

nogensinde før. Vi starter året, med en stor event for alle

elever og en hyttetur for elevrådsrepræsentanter.

Elevrådet består primært af de to elevrådsrepræsentan-

ter der vælges i hver klasse; og i de første uger af skolen

kommer vi forbi for at fortælle om elevrådet. I er selvfølgelig

velkomne til at stille alle de spørgsmål I kan forestille jer. Ele-

verne vælger hvert år et forretningsudvalg, som er en slags

bestyrelse. I år kom der næsten 400 elever til Elevrådets

generalforsamling, og de valgte følgende forretningsudvalg:

Emil Lund Egetoft, formand

Adam Travis Stoltenberg, formand

Rune Wiig, kasserer

Anna Færch Hansen, medlem af FU

Alberte Ploug Steengaard, medlem af FU

Alejandra Elizondo, medlem af FU

Desuden vælger vi på generalforsamlingen også

medlemmer til skolebestyrelsen: Lærke Uldal,

Hanna Leinum


Fællesudvalget

Fællesudvalget er et vigtigt forum for gensidig

information og et godt middel til at

fremme samarbejdet mellem elever, TAP-personale,

lærere og ledelse, idet alle disse grupper

er repræsenteret i Fællesudvalget.

Udvalgets fornemste opgave er derudover at være igang-

sættende omkring især det sociale liv på skolen. Fællesud-

valget forvalter elevaktivitetskontoen og træffer beslutninger

om bl.a. introduktionsdage, studiekredse, skolefester,

fællestimer og temadage. En række kulturgrupper fungerer i

Fællesudvalgets regi fx festudvalget og AiRCondition.

Fællesudvalgets elevrepræsentanter er desuden sikker-

hedsrepræsentanter for eleverne. Det betyder, at fællesud-

valget også beskæftiger sig med skolens fysiske rammer

og de lovpligtige undervisningsmiljøundersøgelser, som alle

skoler skal foretage.

Henrik Nevers

Formand for Fællesudvalget

Det sociale liv på skolen

37


38

Skolebestyrelsen

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen. Den er ansvarlig overfor Ministeriet for Børn og Undervisning for skolens

drift, og den skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolens formål.

Bestyrelsesmedlemmer

Formand

Else Erikstrup

Dyrlæge

Anne-Marie Kristensen

Direktør

Annette Carlsson

Skoleleder, Trekronerskolen

Jørgen Ole Bærenholdt

Professor

Næstformand

Kim Lundshøj

Gorm Bruun Hansen

Lektor

Anne Macholm (u. stemmerett)

Lektor

Elev (med stemmeret): Lærke Uldal (2w)

Elev (uden stemmeret): Hanna Karmark Leinum (2x)

Tilforordnet: Rektor Henrik Nevers

Sekretær: Vicerektor Yvonne Pinholt


Set og sket

2012/13

August

Hyggeaften

Hyttetur

Første skoledag

39


40

September

2uw Tysk vandt rap-konkurrence

Indvielse af Sciencebygning

1p´s ekskursion til Lejre

3.g naturgeografi på fossiljagt på

Stevns- og Møns klint

Naturvidenskabsfestival

OD

workshop

for 1.g og

1.hf-elever


Oktober

Musikhyggeaften

Kurts afskedsreception

Naturvidenskabsformidling

Atletikdag for 2. årgang

Idrætsdag

Ungeprojektets eksperimentarium på RG

41


42

November

Per Stig Møller på besøg

Pædagogisk dag

Policy Slam konkurrence om bedste taler


December

Julekoncert

Skrivedag tegneserier

Les lanciers

Claus Høxbroe og stik op

rapbeat-poesi

Forskerspirer

43


44

Januar

Åbent Hus for nye elever

DTU Scienceshow besøger RG

Besøg fra Tarragona


Februar

Ny rektor velkomst

Musical ”the Wiz”

45


46

Marts

1j´s studietur til Berlin

Paneldebat

Akustisk Aften i Multisalen

2x på studietur i Rom


April

3e vinder regional finale i samfundscup

Forårskoncert

Studietur til Kina, Beijing og Shijiazhuang

Grøn Skole uge

Pierrelatte besøg

47


48

Maj

Talentafslutning U-faktor

Lone Frank holder foredrag om hjernen

a

Opswing

Sidste skoledag

Mowie Awards

Adventurerace


Hvem er hvem?

Yvonne Pinholt (YP)

Vicerektor

Faglig og pædagogisk

udvikling

Udvikling af indholdssiden i

stx og hf

Forsøgs- og udviklingsarbejde

Kompetenceudvikling

Teamsamarbejde

Pædagogikum

Personaleforhold

Arbejdstid og lærerløn

Introduktion af nyansatte

lærere

Elever og undervisning

Studieretninger og fagpakker

- udbud og oprettelse

Klassedannelse

Valgfag – udbud og holdoprettelse

Elevoptag og holdskifte

Rektor:

Henrik Nevers (xx) er skolens ansvarlige leder. Han formidler samarbejdet med

elever/kursister, lærere, forældre, bestyrelse og myndigheder (gymnasieafd. i

undervisningsministeriet, regionen m.fl.). En meget stor del af dette arbejde er

delegeret ud til forskellige kolleger.

Henrik Nevers (HN)

Rektor

Mette Bering (MB)

Uddannelsesleder

Arrangementer

Åbent Hus

1g forældreaften

Elever og undervisning

Ekskursioner og inkursioner

Projekt Frivillig og meritbeviser

Almen sprogforståelse

Information

Presse

Forsiden til hjemmesiden

Årsplanen

Studievalg Sjælland –

servicering og information

til lærerne

Internationalisering

Gæstelærere

Udvekslingsskoler

Udvekslingslever

Internationale projekter

Faglig og pædagogisk

udvikling

Intern efteruddannelse

Lisbeth Jakobsen (LJ)

Uddannelsesleder

Pædagogikum

Kursusleder for pædagogikumkandidater

Information og

administration

Velkomsthæfte

Folder til kommende elever

Fællesfolder til kommende

elever for gymnasier i Roskilde

(RG, HG og RKS)

Lærermappen

Undervisningsmiddelkontoen

Elever og undervisning

Skolestart, herunder hyttetur

og hyggeaften

Optagelsessamtaler hf

Klassedannelse og

fagpakker hf

Talentudvikling og prisopgaver

Fastholdelse - lektieværksteder

Søren Brønd (SØ)

Uddannelsesleder

Information

Hjemmeside

Lectio

Vidensdeling

Spørgeskema-undersøgelser

Sekretær for Samarbejdsudvalget

Planlægning/-Lectio

Skema

Teammøder

Vejledningssamtaler

Daglige ændringer

Feriefridage

Terminsprøver/ Eksamen

Skriftlig eksamen

Årsprøver

Terminsprøver

Dispensationer

Torben Geilman (TG)

Uddannelsesleder

Evaluering og eksamen

Mundtlig eksamen og

mundtlige årsprøver

Større skriftlige opgaver

Karaktergivning

Elever og undervisning

Brobygning og præsentationskurser

Forældrekonsultationer

Open Shop – orientering om

valgfag

IT og administration

Indkøbsaftaler

IT - kontakt til datavejledere

og gymnasiefælleskabet

Lectio

49


Kontoret:

Her klarer vi alt ang. gymnasiet/hf:

(tilvalg, opgivelser, diverse frister,

2.og 3. års-opgaver, elevadministration m.m.),

SU, uddannelseskort, navne- og adresseæn-

dringer og meget mere.

Skolens adresser:

Roskilde Gymnasium

Domkirkepladsen

4000 Roskilde

Telefon 46 35 34 44

mail@roskilde-gym.dk

www.roskilde-gym.dk

Kontortid:

mandag - torsdag: 8.00 - 15.30

fredag: 8.00 - 15.00

Biblioteket og bogdepotet:

Bibliotekaren hjælper dig med informations-

søgning og bøger og kan træffes på biblioteket.

Bibliotekaren håndterer også bogdepotet.

Træffetider se skolens hjemmeside

50

Studievejledere

Birgit Marie Weidekamp (BI)

Træffetider:

Kontor

Katja Elm (KLE)

Økonomichef

Mette Schønberg (MES)

Sekretær

Erik Ardal (EA)

Se skolens hjemmeside: www.roskilde-gym.dk

Kirsa Sneftrup Hansen (KSH)

Økonomi- og personale-

medarbejder

Mette Egelund (MKE)

Sekretær

Ditte Collaitz Heegaard (DEH)

Sekretær

Bibliotek

Naja Slyngborg (NSL)

Bibliotekar

Inger Kvist Brittain (IKB)

Sekretær

Dorte Iris Pedersen (DIP)

Biblioteksassistent

Grith Bacher Dieckmann (GD) Karsten Poulsen (PO)

Pil Hirshals Schroll (PS)


Læsevejledere

Ane Langager Thomsen (AL) Elisabeth Vedel Hollensen (EV) Jytte Noer (JN)

Pedeller

Carsten M. Pedersen (CMP)

Bygnings- og serviceansvarlig

Ove Kristiansen (OVE)

Pedelmedhjælper

Orla Hansen (ORL)

Pedelmedhjælper

Kantinen

Lone Vestergaard (LKV)

Kantineleder

Svend-Åge Hansen (SVH)

IT-Pedel

Hanne Markmann

Kantineassistent

Jan B. Nielsen (JBN)

Pedelmedhjælper

Vitta Pedersen

Kantineassistent

Lizett Thomsen (LIT)

Pedelmedhjælper

Dorte Olsen

Kantineassistent

51


52

Lærerne

Anne Binzer (AB)

dansk-religion

Anne Macholm (AM)

musik-dansk

Aidan Smedegaard (AS)

engelsk-historie

Anita Grahndin (AG)

dansk-idræt

Anne Ji Olsen (AO)

tysk-historie

Bolette Holmberg Anisimov (BA)

samfundsfag-historie

Anders Koogi (AK)

idræt-engelsk

Anne Østergaard Petersen (AP)

tysk-samfundsfag

Benny Børgesen (BB)

matematik

Ane Langager Thomsen (AL)

tysk-dansk-læsevejleder

Annette Rasmussen (AR)

fransk-engelsk

Bent Andersen (BE)

fysik-matematik


Bjarke Hansen (BH)

matematik-kemi

Birte Reichel (BR)

historie-geografi

Claus Festersen (CF)

matematik-filosofi

Birgit Marie Weidekamp (BI)

tysk-idræt-studievejleder

Birgitte Sørensen (BS)

dansk-engelsk

Christine Brænder Almstrup (CH)

biologi-kemi

Bo Knudsen (BK)

idræt-musik

Lasse Bundgård (BU)

engelsk-psykologi

Cathrine Kronborg Leth (CK)

fransk

Bente Lange (BL)

musik-dramatik-dansk

Carsten Balle (CB)

idræt-historie

Ditte Campion (DC)

dansk-psykologi

53


54

Daniel Ekeroth-Petersen (DE)

engelsk-samfundsfag

Elisabeth Vedel Hollensen (EV)

tysk-dansk-læsevejleder

Paco Fernández (FE)

engelsk-spansk

Erik Ardal (EA)

geografi-psykologi-studievejleder

Erik Knudsen (EK)

Matematik

Fredrik Poulsen (FP)

engelsk-dansk

Esben Buhl (EB)

idræt

Erik Zinglersen (EZ)

samfundsfag-geografi

Gorm Worsøe Clausen (GC)

fysik-biologi

Elisabeth Ponsaing Reumert (EL)

historie-religion

Louise Friis Arfaoui (FA)

spansk-engelsk

Grith Bacher Dieckmann (GD)

idræt-religion-filosofi-studievejleder


Gorm Bruun Hansen (GH)

historie-religion-oltidsk.

Henrik Henningsen (HH)

historie-mediefag

Heidi Kolmorgen Skimminge

(HS) matematik-fysik

Gisleyg Holm Merkelsen (GI)

spansk-historie

Helle Juhl Lassen (HJ)

dansk-mediefag

Henrik Thuesen (HT)

fysik-geografi

Huma Zaki Dar (HD)

fysik-matematik

Henning Romme Lund (HL)

historie-samfundsfag

Ivan Z. Sørensen (IS)

dansk-religion

Henrik Dahl Hansen (HE)

fysik-matematik

Henrik Nevers (HN)

rektor-dansk-musik

Ida Thingstrup (IT)

biologi-spansk

55


56

Jesper Adelsbøll (JA)

engelsk-oldtidsk.

Jonna Pedersen (JP)

fransk-tysk

Karsten Baagøe Andersen

(KB) idræt-matematik

Jacob Groth-Jensen (JG)

matematik-fysik

Jan Skovrind (JS)

samfundsfag-geografi-historie

Kirstine Nyhus (KI)

dansk og religion

Jytte Merethe Noer Larsen (JN)

engelsk-dansk-læsevejleder

Julie Torpe Hansen (JT)

biologi

Karsten Johansen (KJ)

fysik-matematik

Jonas Bejer Paludan (JO)

samfundsfag-historie

Julie Sylow (JU)

fransk-engelsk-latin

Kasper Lezuik Hansen (KL)

dansk-idræt


Kai Verner Nielsen (KN)

historie-oldtidsk.-latin

Lisa Bak-Jensen (LB)

musik-idræt-psykologi

Lindis Mikkelsen (LM)

historie-musik

Karina Lærkedal Sørensen (KS)

biologi

Lone Flyvbjerg Nørgaard (LF)

dansk-spansk

Lone Møller (LMO)

kemi-matematik

Katja Wigh-Karlsen (KW)

kemi-engelsk

Lasse Grøftehauge Jensen (LG)

musik-spansk

Lars Nielsen (LN)

historie-mediefag

Lisbet Gertner Andersen (LA)

engelsk-idræt

Lisbeth Jakobsen (LJ)

geografi-matematik-erhvervsøkonomi-uddannelsesleder

Liv Fernley Schoppe (LS)

engelsk-spansk

57


58

Lise Bæk Vestermark (LV)

dansk-samfundsfag

Maria Gavilan (MG)

spansk-samfundsfag

Majken Skov (MS)

filosofi-matematik

Mette Bering (MB)

fransk-spansk-uddannelsesleder

Marianne Bachhausen Grønbech (ML)

idræt-biologi

Mia Thorbensen (MT)

engelsk-fransk

Mette Clausen (MC)

dansk-religion

Anders Moe (MO)

samfundsfag-historie

Bjarne Nielsen (NI)

biologi-idræt

Mette Marie Dons Christensen (MD)

historie-billedkunst

Mette Raagaard Møller (MR)

tysk-dansk

Nynke Birgitte Genee (NG)

dansk-tysk


Patricio Pock-Steen Fraile (PA)

spansk

Karsten Poulsen (PO)

idræt-samfundsfag-studievejleder

Rune Olsen (RO)

biologi-geografi

Peter Fristrup (PF)

matematik-erhvervsøkonomi

Peter Rydberg Larsen (PR)

dansk-engelsk

Rune Sjødahl (RS)

biologi-dansk

Peter Gramstrup Lyck (PL)

biologi-idræt

Pil Hirshals Schroll (PS)

dansk-idræt-studievejleder

Sannah Rysz (RY)

engelsk-religion

Peter Nørtoft (PN)

fysik-matematik

Rune Kristiansen (RK)

kemi-biologi

Solveig A. Kaas (SA)

engelsk-idræt

59


60

Søren Borchsenius (SB)

historie-samfundsfag

Tove Eriksen (TE)

kemi-fysik

Ulla Nedergaard (UN)

historie-samfundsfag

Signe Clausen (SC)

dansk-engelsk

Torben Geilman (TG)

matematik-fysik-uddannelsesleder

Yvonne Pinholt (YP)

biologi-matematik-vicerektor

Sofie Jensen (SJ)

geografi

Trine Mønster (TM)

billedkunst-dansk

Yvonne Sørensen (YS)

engelsk-tysk

Søren Brønd (SØ)

fysik-historie-samfundsfag-

uddannelsesleder

Thomas Schausen (TS)

matematik-historie-erhvervsøkonomi


Nyttig viden om

din skole

Ungdomskort – rabat på transport

Den 1. august 2013 træder der en ny ordning

i kraft, som hedder ”Ungdomskort”. Den erstatter

den nuværende HyperCard-ordning.

Ungdomskort er et personligt periodekort, der giver dig ret

til at rejse mellem din skole og din bopæl. Derudover kan

du køre med offentlig transport i hele dit eget takstområde

– bor du for eksempel i København, kan du køre frit i hele

Hovedstadsområdet. Ungdomskort giver dig også andre

fordele – læs mere på www.ungdomskort.dk.

Det er også her, du kan blive godkendt til et Ungdomskort

fra slutningen af juni 2013. Når du er godkendt, skal du selv

bestille Ungdomskort hos trafikselskaberne.

Ungdomskort giver dig også ret til rabat på rejser på tværs

af takstområder, og du kan med dit Ungdomskort købe bil-

letter til andre takstområder end dit eget til samme pris som

børnebilletter.

Priser for Ungdomskort

Et Ungdomskort kommer til at koste 342 kroner om måne-

den for elever på ungdomsuddannelser.

Den 1. august 2013 træder

der en ny ordning i kraft,

som hedder ”Ungdomskort”.

Sådan søger du

Der åbnes for bestillinger af Ungdomskort i løbet af juni

2013. For at få et Ungdomskort, skal du til sommer først

godkendes i et selvbetjeningssystem. Når du er godkendt

her, kan du bestille og købe dit Ungdomskort hos trafiksel-

skaberne. Dit Ungdomskort bliver sendt til dig.

Hvis ikke dine forhold ændrer sig, vil du kun skulle søge

om godkendelse til et Ungdomskort én gang under hele din

uddannelse.

Du skal have følgende ting klar,

når du søger:

• Et NemID i dit eget navn

• Et vellignende digitalt foto af dig selv, som du kan uploade

• En mailadresse, der er aktiv

• Navnet på din skole (Roskilde Gymnasium)

• Uddannelsesstartdato: 14. august 2013

61


62

Er du berettiget til

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fra 1. juli 2009 blev det obligatorisk for alle studerende

at bruge selvbetjeningssystemet minSU, når de vil søge

eller ændre deres SU. Du skal derfor have et NemID, da

du ellers ikke kan bruge minSU. Se mere på www.su.dk.

Derudover skal du have en nemkonto samt en e-boks, da

alle breve fra Styrelsen for Videregående Uddannelse og

Uddannelsesstøtte kun sendes til din e-boks. Husk det er dit

ansvar at tjekke beskeder fra SU i din e-boks.

SU-administration på Roskilde Gymnasium

Er du over 18 år, har du mulighed for at søge SU (Statens

Uddannelsesstøtte), såfremt du ikke får anden offentlig

støtte, der skal dække dine leveomkostninger.

Grænser for SU

SU’en består af et stipendium, som du får kvit og frit på be-

stemte vilkår. SU-lån skal betales tilbage, men til en meget

lav rente. Tjener du selv penge ved siden af, er der grænser

for, hvor meget SU, du kan få.

Månedligt SU-stipendium før skat til studerende på 18 og 19 år

Når du vil spørge om SU

Du kan selv følge din status på minSU, men du er altid

velkommen til at henvende dig til din studievejleder eller på

kontoret, hvis du har spørgsmål om eller problemer vedrø-

rende din SU.

Det kan vi tilbyde

Vi kan hjælpe dig, hvis du vil spørge om SU i almindelighed.

Du kan få SU fra kvartalet efter du fylder 18.

Det er en god ide at søge SU i god tid – dog tidligst en

måneder før din første udbetaling. Den løbende udbetaling

af din SU til din Nemkonto sker altid den sidste hverdag

måneden før. Hvis du vil regne på, hvad du kan få i SU, eller

hvor meget du kan tjene selv uden at skulle tilbagebetale

SU, finder du regnemaskiner til hjælp på www.su.dk

Kroner per måned (før skat)

Grundsats til alle : ...........................................................................................................................................................................................1.274 kr.

Maksimalt tillæg til hjemmeboende, afhængig af dine forældres indkomst : ..................................................................................................1.586 kr.

Maksimum i alt : ..............................................................................................................................................................................................2.860 kr.

Grundsats til udeboende med særlig godkendelse* : .....................................................................................................................................3.690 kr.

Maksimalt tillæg afhængig af dine forældres indkomst : ................................................................................................................................2.063 kr.

Maksimum i alt : ..............................................................................................................................................................................................5.753 kr.

* Når du er under 20 år og går på en ungdomsuddannelse, kan du normalt kun få SU med satsen for hjemmeboende - også selv om du er flyttet hjemmefra.

Månedligt SU-stipendium før skat til studerende på 20 år og derover

Kroner per måned (før skat)

Hjemmeboende .............................................................................................................................................................................................2.860 kr.

Udeboende ....................................................................................................................................................................................................5.753 kr.


Biblioteket

Biblioteket ligger på 1. sal i den gamle gymnasiebygning

med udsigt direkte til Domkirken. Her kan du lave gruppear-

bejde, arbejde på PC’erne, og bruge bibliotekets samling.

Skal du skrive en opgave og søger information om et

bestemt emne, kan jeg hjælpe med at finde bøger på andre

biblioteker.

Bibliotekets bøger kan lånes på vores selvbetjente udlån,

der står ved siden af skrivebordet på biblioteket. Når du skal

aflevere bøgerne, skal du gøre på samme måde ved selv-

betjening. Læg aldrig bøger til aflevering på bibliotekarens

bord, da de så ikke bliver registreret afleveret og andre kan

”overtage” dit lån.

Kantinen

Vi praler med at have den bedste gymnasiekantine i miles

omkreds – det er i hvert fald, hvad vi hører fra eleverne.

Vores målsætning er: ”at udbyde sund og velsmagende mad

under hensyntagen til elevernes behov for energi (kulhydra-

ter) og deres økonomiske formåen”. Vi bestræber os på at

bruge økologiske råvarer, hvor det er muligt, og basispro-

dukter (mælk, mel, gulerødder, ris, kartofler, bulgur og olier)

er som regel økologiske.

I 10-frikvarteret er der mulighed for at købe et lille mellem-

måltid: fx hjemmebagte pølsehorn og minipizzaer lavet med

rugmel, så de mætter og er sundere, og om fredagen laver

vi smoothies.

Til frokost serveres en varm ret og grovboller med 3 forskel-

lige slags pålæg, herunder en vegetarisk. Hver dag laves

forskellige salater, fx pastasalat med grønsager, bulgursalat,

gulerodssalat og rød/hvid bønnesalat med grønsager, og

der spares på fedtet.

Bedste gymnasiekantine i miles omkreds...

Der er altid et udvalg af frisk frugt, skrællede gulerødder

og flere forskellige slags brød og boller, og har man en sød

tand, kan man få dagens hjemmebagte kage. Desuden

sørger vi for at fylde og vedligeholde kantinens drikke- og

slikautomater.

Kantinen åbner kl. 7:50, så du kan starte dagen med en

grovbolle el. lign., og der er åbent i alle frikvartererne. Hav`

pengene parat, når du når frem til kassen, så ventetiden

i køen bliver så kort som muligt. Kantineudsalget hviler

økonomisk i sig selv. Du skal selv deltage i afrydningen og

sætte det brugte service på afrydningsbordet ved kantine-

køkkenet. Derved er du også med til at holde priserne nede.

Lad ikke andre elever rydde op efter dig, men:

• Ryd op efter dig selv

• Sæt stolene op under bordene efter brug

• Fjern ikke bestik eller service fra kantinen

I kan læse meget mere om kantinens måltidspolitik på sko-

lens hjemmeside, og på Lectio kan I finde ugens menu.

Kantinens officielle navn er: Roskilde Gymnasium Medar-

bejderKantineforening og alle ansatte og elever er medlem-

mer (bare rolig – medlemskabet er gratis!). I april måned

afholdes den ordinære generalforsamling, og I er meget

velkomne til at komme med forslag og ris og ros.

63


64

Hvornår kan du

tage ferie?

Ferieplan for skoleåret 2013-2014

Tirsdag den 13. august ............Sidste dag i sommerferien (i uge 33)

Uge 42 .......................................... Efterårsferie

Onsdag den 6. november .........Operation Dagsværk

Mandag den 23. december ........Første dag i juleferien

....................................... (Afslutning fredag den 20. aften)

Onsdag den 1. januar ...............Sidste dag i juleferien

Uge 8 ............................................ Vinterferie

Uge 16 .......................................... Påskeferie

Mandag den 21. april ................2. påskedag

Fredag den 16. maj ..................Store Bededag

Torsdag den 29. maj ..................Kr. Himmelfartsdag

Fredag den 30. maj ..................Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag

Mandag den 8. juni ...................2. pinsedag

Lørdag den 28. juni .................1. dag i sommerferien (i uge 27)

Tirsdag den 12. august ............Sidste dag i sommerferien


Studie- og ordensregler

Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens

formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne har pligt til at følge

skolens studie- og ordensregler.

Ordensregler

Formålet med ordensreglerne er at gøre samværet så gnid-

ningsfrit som muligt. Det handler grundlæggende om at vise

hensyn. Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler

er, at alle elever er bekendt med almindelige normer for god

orden og samvær. Som eksempler kan nævnes, at møde til

tiden, rydde op efter sig og slukke sin mobiltelefon. Der er

dog nogle områder, som skal præciseres:

Klasselokalerne:

I klasselokalerne er spisning tilladt i spisefrikvarteret på

grund af pladsforholdene i kantinen. Der ryddes helt op og

luftes ud. Mad og drikkevarer m.v. med undtagelse af vand

må ikke indtages i forbindelse med undervisningen. Kun

efter aftale med læreren kan hold/klasser undtagelsesvis

indtage f.eks. kaffe, te og kage i timerne. De enkelte klasser

og hold er ansvarlige for, at der er ryddet op i klasselokaler-

ne, inden de forlader dem, således at undervisningslokalet

er klar til brug, når næste lektion begynder. Efter hver lektion

i lokalet hænges stolene på plads på bordene.

Parkering:

Cykler henvises til skolegården, gården mellem Bondetinget

2 og Rektorboligen og indhakket langs hovedbygningen

mod Domkirken. Knallerter og motorcykler henvises til

skolegården. Biler henvises til offentlige parkeringspladser.

Benyttelse af skolens parkeringspladser foran rektorboligen

og ved Latinerhaven kræver særskilt tilladelse og er forbe-

holdt skolens ansatte og gæster.

Rygning:

Det er ikke tilladt at ryge på skolens område. Rygeforbud-

det omfatter alle indendørs lokaliteter på skolen og alle

udendørs områder på skolen. Rygeforbuddet gælder for alle

– medarbejdere, elever og gæster.

Det er ikke muligt at dispensere fra lov om røgfri miljøer. Det

generelle forbud mod rygning kan derfor ikke fraviges ved

enkeltstående lejligheder som f.eks. skolefester.

For elever betragtes overtrædelse af rygeforbuddet som en

overtrædelse af studie- og ordensreglerne, der kan medføre

en skriftlig advarsel og i gentagelsestilfælde bortvisning eller

udskrivning fra skolen.

Skolen forventer, at rygning foregår på det åbne areal syd

for skolen, som er markeret ved opslag på skolen. Her er

opsat askebægre ved læskuret, som rygerne bedes benytte.

Af hensyn til Domkirken forventer skolen, at der ikke ryges

på Domkirkepladsen og på fortovene langs Bondetinget.

Rusmidler:

Det er ikke tilladt at indtage alkoholholdige drikke på skolens

område, med mindre rektor giver særlig tilladelse. Skolen

er ramme for undervisningen, og giver ligeledes plads til

sociale og kulturelle arrangementer i elevernes fritid i løbet

af gymnasietiden. Arrangementerne har til formål at fremme

elevernes trivsel og tilhørsforhold til skolen.

Skolen ønsker at medvirke til, at eleverne får et bevidst

og ansvarligt forhold til rusmidler. Vi ønsker med vores

rusmiddelpolitik at skabe de bedst mulige rammer for alle,

der er elever og ansatte på skolen, så der kan skabes et

65


66

trygt socialt og fagligt miljø, som giver optimalt udbytte for

den enkelte i samspil med andre. Ved alle arrangementer i

skolens regi er det afgørende, at deltagerne påtager sig et

ansvar for hinanden og for skolens omdømme udadtil.

Derfor har vi følgende regler:

1. Der må ikke indtages alkohol eller andre former for

rusmidler i skoletiden.

2. Eleverne deltager aktivt i undervisningen og må derfor

ikke møde påvirkede af nogen former for rusmidler.

3. Der må ikke indtages alkohol eller andre rusmidler på

hytteturen i 1g / 1hf.

4. Caféer skal arrangeres, så de appellerer til alle skolens

elever. Det betyder bl.a., at der ikke må indtages noget

stærkere end øl, og at man færdes stilfærdigt udendørs.

5. Der må ikke medbringes egne drikkevarer til fester. Der

udskænkes kun sodavand, fadøl og vin til festerne. Der

udskænkes ikke til stærkt berusede personer.

6. På studieturene må der ikke indtages alkohol i undervis-

ningstiden. Alle deltager aktivt i dagens program, så der-

for møder man ædru og uden tømmermænd. Ved mindre

overtrædelser af reglerne indstilles man til samtale med

rektor, ved større overtrædelser bliver man hjemsendt for

egen regning.

Informationer:

Opslag, plakater eller lignende må kun opsættes på de

relevante opslagstavler. Alle elever er forpligtede til at holde

sig orienteret om skolens meddelelser på opslagstavler og

www.lectio.dk

Anvendelse af skolens bibliotek:

Alle bøger, der lånes, skal registreres. Læsesalspublikatio-

ner må ikke fjernes fra biblioteket.

Anvendelse af pædagogisk værksted:

Der er ikke adgang for elever i eksamensperioden.

Undervisningsmidler:

Undervisningsmidler stilles i almindelighed gratis til rådig-

hed, men eleverne har pligt til at betale dele af undervis-

ningsmidlerne selv: ordbøger og lommeregner. Lån af sko-

lens bøger og andet udstyr: Udleverede bøger skal straks

forsynes med navn, klasse og skoleår og i øvrigt behandles

forsvarligt. Beskadigelse af bøger og andet udstyr eller

manglende aflevering efter undervisningens ophør medfører

krav om erstatning.

Studieregler

Regler for deltagelse i undervisningen:

Skoledagen ligger normalt mellem kl. 8 og 16.30, mandag

til fredag. Eleverne skal være til rådighed for undervisning

i dette tidsrum. Ændringer af elevens almindelige skema

varsles mindst 1 dag før.

Elevernes pligt til aktiv deltagelse i undervisningen

indebærer:

1. Fremmøde til undervisningen, der kræver tilstedevæ-

relse på skolen, og som varetages af en tilstedeværende

lærer.

2. Rettidig aflevering af skriftlige opgaver i det omfang, som

skolen har fastsat, og som kvalitativt og kvantitativt lever

op til de minimumskrav, der er aftalt med læreren.

3. Deltagelse i terminsprøver, årsprøver og lignende.

4. Deltagelse i ekskursioner mv. med en deltagerbetaling,

der alene vedrører forplejning og højst udgør 50 kr. pr.

døgn pr. deltager (1998-niveau).

5. Deltagelse i anden undervisning, herunder selvstændigt

arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en

del af undervisningen.


Fremmødte elever, der på grund af deres handicap eller

andre funktionsvanskeligheder ikke kan deltage aktivt i hele

undervisningen i et eller flere fag, kan efter anmodning blive

fritaget for dele af undervisningen efter rektors konkrete

vurdering. Rektor kan anmode eleven om en lægeerklæring

som dokumentation for anmodningen om fritagelse. Det

samme gælder elever, der af andre grunde midlertidigt ikke

kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag. I

faget idræt kan rektor helt eller delvis fritage en elev for at

deltage i den fysiske aktivitet i undervisningen, hvis hindrin-

gen er umiddelbart synlig.

Elever har pligt til at oplyse skolen om grunden til evt.

fravær. Dette gøres via www.lectio.dk En elev kan afkræves

lægeerklæring ved længerevarende sygdom. I alle tilfælde,

hvor der kræves lægeattest, afholdes udgiften af eleven.

Lærerne foretager en løbende registrering af den enkelte

elevs deltagelse i undervisningen, herunder aflevering af

opgaver. Hvis en elev møder for sent eller forlader undervis-

ningen før tiden medfører det fraværsnotering. Tidspunktet

for tilbagelevering af skriftlige opgaver aftales mellem lærer

og elever, dog så opgaverne tilbageleveres senest 20

arbejdsdage efter afleveringen. Hvis en elev ikke afleverer

skriftlige opgaver til det aftalte tidspunkt, henvises eleven

med mindst tre dages frist til lektieværkstedet for at skrive

opgaven. Hvis eleven overholder denne henvisning godskri-

ves opgaven som afleveret. Afleverede opgaver bliver rettet

og kommenteret af læreren.

Deltagelse i hytteture, ekskursioner og studierejser, altså

undervisning som foregår uden for skolen, indebærer, at der

er mødepligt til de programsatte aktiviteter. Eleverne skal

overholde indgåede aftaler, herunder om indtagelse af alko-

hol. Hvis ikke aftaler overholdes, kan læreren hjemsende en

elev i utide for elevens egen regning.

Forsømmelsesregistreringen kan til enhver tid findes på

www.lectio.dk Adgang til denne facilitet kræver et person-

ligt login, som alle elever får udleveret. Registreringen er

gældende for et skoleår ad gangen. I særlige tilfælde vil en

registrering kunne udstrækkes til at gælde mere end et sko-

leår. Alle elever har pligt til at holde sig orienteret om deres

registrerede fravær via www.lectio.dk og de meddelelser om

dette, der måtte fremgå heraf.

Advarselsprocedure:

Hvis en elev ikke overholder møde- og afleveringspligten

orienteres eleven, eller hvis eleven er under 18 år forældre-

myndighedsindehaveren, om, at skolen vil iværksætte sank-

tioner, såfremt der ikke sker væsentlige forbedringer. Skolen

giver en skriftlig advarsel, såfremt ovennævnte orientering

ikke medfører forbedringer i elevens adfærd. En meddelt

advarsel kan ikke påklages. En advarsel kan ikke overføres

fra det ene skoleår til det næste, med mindre der er tale om

alvorlige gentagelsestilfælde eller lignende.

Sanktioner:

Hvis rektor skønner, at en elev tilsidesætter skolens regler

for almindelig orden og samvær eller pligten til at deltage

aktivt i undervisningen på en sådan måde eller i et sådant

omfang, at en pædagogisk tilrettevisning ikke er en tilstræk-

kelig reaktion over for en elev, kan følgende sanktioner

iværksættes:

1. Advarsel.

2. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.

3. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage

på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær.

4. Henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der kan afslut-

tes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågæl-

dende skoleår. Der gives ikke standpunktskarakterer

(årskarakterer) og givne afsluttende standpunktskarakte-

rer (årskarakterer) i de pågældende fag bortfalder.

5. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller

67


68

flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i

det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende

skoleår, hvis rektor træffer beslutning om, at den pågæl-

dende på trods af en eller flere manglende prøver kan

oprykkes til næste klassetrin.

6. Bortvisning (udskrivning).

Afgørelser i henhold til pkt. 4 – 6 skal så vidt muligt træffes

senest en måned før offentliggørelsen af den årlige plan for

prøvernes afholdelse.

Sanktioner i henhold til pkt. 1 – 6 er forvaltningsretlige afgø-

relser og er dermed omfattet af forvaltningslovens regler om

partshøring, begrundelse, klagevejledning og klageadgang.

En tilsidesættelse af skolens studie- og ordensregler kan

desuden bringe en elevs SU i fare, da det er en betingelse

for at få SU, at en elev er studieaktiv. En elev, der har fortabt

retten til at modtage SU, vil kunne søge SU igen, når eleven

atter skønnes studieaktiv.

Det er forudsat, at den iværksatte sanktion står i et rimeligt

og relevant forhold til den konkrete overtrædelse af skolens

studie- og ordensregler. Sanktionerne efter pkt. 2 - 6 kan

kun iværksættes efter rektors konkrete vurdering og normalt

kun efter en forudgående skriftlig advarsel. I særligt alvorlige

tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionerne dog

iværksættes uden forudgående advarsel.

En skriftlig advarsel gives til eleven og sendes som anbefa-

let brev mod kvittering til forældremyndighedsindehaveren,

hvis eleven er undergivet forældremyndighed. En advarsel

bortfalder ved et nyt skoleårs begyndelse, med mindre

særlige forhold gør sig gældende.

Eksamen m.v.:

Eleven har pligt til at deltage i eksamensorienteringen i klas-

sen. Hvis eleven er forhindret på grund af sygdom, skal ele-

ven selv tage initiativ til at skaffe sig den givne information.

Eleven har pligt til at møde til en skriftlig prøve 10 minutter

før prøvens start. Eleven må inden for de sidste 15 minutter

først forlade en prøve, når alle opgaver er indsamlet, og

vagten giver lov til at gå. Eleven skal i øvrigt følge vagternes

anvisninger.

I forbindelse med skriftlige prøver skal eleven selv opstille

egen computer og printer mellem kl. 7.30 og kl. 8.30. Com-

putere skal fjernes samme dag. Eleverne har pligt til at følge

reglerne for brug af computere, som udleveres hvert år i

januar med henblik på kommende terminsprøver, årsprøver

og skriftlig eksamen.

Oprykning:

Oprykning til næste klassetrin af en elev i uddannelsernes

sammenhængende forløb er betinget af elevens tilstræk-

kelige udbytte af undervisningen. Ved skoleårets afslutning

vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af

undervisningen. En elev har krav på oprykning, når eleven

har 2.0 eller derover i gennemsnit af de karakterer, der er

opnået ved afslutningen af et skoleår og aflagt de krævede

prøver, herunder årsprøver, samt større skriftlig opgave,

projektopgaver og lignende. I gymnasiet medregnes

standpunktskaraktererne ved skoleårets afslutning. Rektor

kan nægte en elev oprykning til næste klasse, hvis elevens

standpunkt eller opnåede gennemsnit ved skoleårets afslut-

ning er under 2.0, og hvis det på baggrund af den løbende

evaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gen-

nemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt.

En elev, der er nægtet oprykning til næste klassetrin, kan

efter rektors godkendelse få ret til at gå det pågældende

klassetrin om én gang, dog således, at en elev i gymnasiet

senest 5 år efter påbegyndt uddannelse og i hf senest 4


år efter påbegyndelse af uddannelsen skal have fuldført

denne. Hvis en elev nægtes oprykning for anden gang på

samme klassetrin, udskrives eleven af skolen. Forinden

rektor afgør, at en elev med gennemsnit under 2.0 ved

skoleårets afslutning ikke oprykkes til næste klassetrin, skal

den pågældende elev have haft lejlighed til at udtale sig,

og rektor skal i forbindelse med den trufne afgørelse give

eleven klagevejledning.

Klage:

Klage over rektors afgørelse om iværksættelse af en

sanktion over for en elev, der ikke overholder studie- og or-

densreglerne, og klage over rektors afgørelse om at nægte

en elev oprykning kan af eleven eller forældremyndigheds-

indehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed,

inden 2 uger fra afgørelsens meddelelse indgives til Under-

visningsministeriet. Klagen indgives skriftligt til rektor, der

videresender klagen til ministeriet sammen med sin egen

udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal rektor give

klageren lejlighed til inden for 1 uges frist for at kommentere

udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentar skal medsen-

des til ministeriet. Klager over sanktioner, der er iværksat i

medfør af Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

gymnasiale uddannelser har ikke opsættende virkning, med

mindre rektor henholdsvis ministeriet i særlige tilfælde træf-

fer beslutning herom.

Ovenstående studie- og ordensregler har hjemmel i Be-

kendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale

uddannelser. BEK nr. BEK1222 af 04/12/2006.

Bekendtgørelsen findes på http://147.29.40.91/_

LINK_0/0&ACCN/B20060122205 og Vejledning til bekendt-

gørelse nr. 1222 af 4/12/06 om studie- og ordensregler i

de gymnasiale uddannelser findes på http://147.29.40.91/_

GETDOCI_/ACCN/C20060009260-REGL.

69


70

Afsked med

Kurt Trangbæk

rektor siden

1. marts 1991

og velkomst til

Henrik Nevers

1. februar 2013

Farvel til Kurt

Henrik spiller for eleverne til velkomst

Henriks velkomsttale til eleverne

Velkomst fra eleverne


Sciencebygning

Sciencebygningen er færdig og klar til

brug

71


72

Plan over Roskilde

Gymnasium

S4

Stueplan

42

43

41

Lærerværelse

S2

SL2

Sciencebygning

SL1

S3

Musik og

billedkunst

Rektor

S1

53

52

1. SALS PLAN

51

Bondetinget

Kantine

Latinerhaven

51a

STUEPLAN

Skolegade

Hovedindgang

Køkken

9

1

Idrætsbygning:

Hal og sal: 71,72

Teorirum: 73

Lærerrum: 73a

2

Skolegård

8

Domkirkepladsen

Sciencebygning Sciencebygning

UNDERETAGE

3

7

6a

Multisal

4

4a

5

6b

7a

7


1. Sal

36

37

S4

38

35

39

SL2

Sciencebygning

Musik og

billedkunst

34

S3

33

2. Sal

Bondetinget: Billledkunst 56

Musik og

”Den gamle bygning”: lokale billedkunst 21 til 26

55

53

52

32a

54 54a

Bondetinget

32

51

detinget

54b

31

51a

Skolegade

1. SALS PLAN

Skolegade

18

11

17

Domkirkepladsen

Bibliotek

16a

16

Domkirkepladsen

12a

12b

13

14

14a

15

73


Faglighed

Fællesskab

Forskellighed

Roskilde Gymnasium har en god og

stærk tradition for fællesskab på tværs

af årgange.

Det starter lige fra første skoledag, hvor

de nye elever bliver modtaget af guider.

Den sidste dag på skolen bliver vognene

pyntet af de elever, der skal fortsætte –

de står meget tidligt op, og det er meget

festligt.

Så vinkes der farvel til de flotte vogne

fyldt med glade studenter og hf’er med

røde og blå huer.

Ringen er sluttet, og vi glæder os til at

modtage nye elever.

Vi ses efter ferien.

75


Roskilde Gymnasium

Domkirkepladsen

4000 Roskilde

mail@roskilde-gym.dk

Telefon 46 35 34 44

Telefax 46 30 87 00

EAN nr. 5798000557109

Cvr nr: 29 54 57 58

Skolenr. 265021

roskilde-gym.dk

roskilde-gym.dk

More magazines by this user
Similar magazines