Gert Rasmussens personlige hjemmeside

gertrasmussen.dk

Gert Rasmussens personlige hjemmeside

Vi vil handling

Socialdemokraterne anerkender, at alle har noget væsentligt at bidrage med, og at

samfundet bliver stærkere, når vi løfter i flok. Fællesskab kommer ikke af sig selv, men

kun hvis vi tror på det og vil det. Det er tid til at stå sammen.

Socialdemokraterne ønsker et kommunalt serviceniveau i top.

Det kræver mod til at prioritere og handle.

Svendborg Kommune har et stærkt uddannelsesmiljø. Det skal vi værne om og udvikle.

Det betyder, at vi skal prioritere vore skoler højt, både hvad angår rammer og undervisning,

og det gælder også pasningsforhold for vore børn og omsorg for vore ældre og svage

medborgere.

På Sydfyn har vi en unik natur. Den skal vi passe på, uden at vi af den grund skal forvandle

vores område til et frilandsmuseum. Men indsatsen til fordel for miljø og klima skal

forstærkes, så vi ikke ødelægger Svendborgs bedste mulighed for at tiltrække nye borgere

og arbejdspladser.

Socialdemokraternes initiativer skabte muligheden for etablering af den motorvej, der

netop er indviet. Planerne for den nye bydel Tankefuld og udbygningen af faciliteterne

på Svendborg Havn er også blevet igangsat under socialdemokratisk ledelse.

En videreudvikling af havnemiljøet og anvendelsen af Frederiksøen skal ske i åbenhed

og dialog med borgerne, og så er det nødvendigt at fokusere på de kvaliteter, som vore

landsbyer og mindre bysamfund kan bidrage med. Også her skal der ske udvikling.

Socialdemokraterne ønsker en bæredygtig udvikling i hele kommunen.

Svendborg Kommune har brug for socialdemokratisk lederskab. Vi vil handling.

Curt Sørensen

Borgmesterkandidat og gruppeformand

www.vivilhandling.dk

Stem personligt på

Gert Rasmussen

nr. 7 på liste A

www.gertrasmussen.dk


Bevar Svendborg Sygehus med akutberedskab

Dialog med borgerne om havn og Frederiksø De mindre bysamfund skal tilgodeses

Lidt om mig

• Lærer i mange år ved 3 forskellige skolevæsener

• 4 valgperioder i Gudme Kommunes kommunalbestyrelse

• Koordinator for Akutgruppe Sydfyn, der kæmper for Svendborg Sygehus

Telefon: 2343 6270

Adresse: Ørbækvej 144, 5882 Vejstrup

Læs meget mere på: www.gertrasmussen.dk

Svendborg Sygehus

En central partner ikke bare for Svendborg, men for hele Sydfyn er Svendborg

Sygehus. Det gælder selvfølgelig, når det drejer sig om sundhedspolitik, men

også når vi taler om arbejdspladser, tilytning og tryghed.

Derfor vil jeg fortsat insistere på, at Svendborg Sygehus skal bevares med akutberedskab,

skadestue og fødeafdeling.

Svendborg og ø-havet

Svendborgs vigtigste varemærke er den enestående beliggenhed ved det sydfynske

ø-hav. Derfor skal beslutninger om havnen og Frederiksøen træffes i åbenhed

og dialog med borgerne og ikke af en snæver kreds på hemmelige møder bag

lukkede døre.

Kulturelle og idrætslige aktiviteter

Svendborg har en sprudlende kulturel og idrætslig underskov af mange kreative

og entusiastiske borgere. De skal støttes, så vi udvikler kreativiteten og styrker

breddeidrætten over hele kommunen.

Og så vil jeg arbejde for:

• at også borgerne uden for Svendborg centrum bliver tilgodeset, når vi skal

diskutere f.eks. institutioner, skolevej, infrastruktur, fritidsfaciliteter og kulturliv.

• Generelt vil jeg i højere grad lytte til borgerne end til professionelle lobbyister,

og jeg tør samarbejde, prioritere og beslutte.

Væk med slingrekursen

Kryds A ved Gert Rasmussen

Kandidat nr. 7 på den socialdemokratiske kandidatliste

More magazines by this user