kontrolleret jordingsproces_times.qxp - Sam System A/S

samsystem.dk

kontrolleret jordingsproces_times.qxp - Sam System A/S

KONTROLLERET JORDINGSPROCES

I EKSPLOSIONSFARLIGE OMGIVELSER

www.gdsystems.dk

ATEX 137 EU Directive

99 / 92 / EC

DCMT3 er et intelligent, programmerbart

system, der sikrer brugeren dokumentation

for at processerne er gennemført ifølge

forskrifter og regler på området

– uden mulighed for fejlbetjening

Optimeret til jording af tankvogne

(pulver+væsker) i EX omgivelser


Arbejdsmetode og -proces

DCMT3 er et unikt, intelligent jordingsapparat, der indledningsvist

måler tankvognens integritet, før den gennemfører

jordingsprocessen. Før læsserampen får besked om læsning,

checkes tankvognens elektriske ”fingeraftryk”. Denne

procedure sikrer, at jording af tankvogne i EX-områder altid

foregår på den mest betryggende måde for både

installationen og de medarbejdere, der betjener den.

Dermed er DCMT3 det eneste produkt på markedet, der kan

dokumentere, at læsning er foregået under 100% kontrollerede

forhold. Data opbevares i DCMT3 og kan hentes

herfra, hvis der er krav om skriftlig dokumentation af

læsse-proceduren.

DCMT3 overvåger løbende jordforbindelsen af tankvognen

under hele læsnings proceduren og afbryder straks læsningsproceduren,

hvis tankvognens elektriske ”fingeraftryk” ikke

længere genkendes. Med DCMT3 er bevidst omgåelse af

reglerne eller betjeningsfejl ikke mulig!

Tekniske karakteristika

EEX egensikker enhed. EExd [ia] ia II C T6

Støv- og spuletæt IP 67 (IEC 60529) (NEMA 6-6P)

ATEX (CE 94/9) godkendt: EX II 2(1) / 1GD

LCIE godkendt certifikat nr. 00.E6088X

efter EN 50.014

Programmerbart system tilgængeligt

med EX-godkendt PDA via IrDa

Modstandsværdier og kapacitetsgrænser kan

programmeres

Høj systemsikkerhed med højisoleret jordingsrelæ

og overvågede udgangsrelæer

Arbejdstemperatur: -40 o C / +60 o C

Materiale: Aluminiumsstøbning Al-Si7Mg0,3

Dimensioner (HxBxD) = 308x308x106 mm

Vægt 15,2 kg


1 2 3 4 5 6 7

CLA

M P

CLO

SE

D

G RO

U N DI

N

M EA

SU

RI

N G

CA

PA

CI

TY

G

WAI

TIN

G FO

R N EXT

M O N I TO

RI

N

LO

ADIN

G PRO

M EA

SU

RI

N G CO

M PA

RE

RE

SI

STA

N CE

TR

U CK

( R+

C)

“ FI

N G ER

PR

I N T”

G EA

RTH

CO

N N ECT

I O

C EDU

RE

Understøtter ATEX 137 EU-direktivet

N DU

RI

N

RE

LEA

SE

LO

A DI

N G

PR

O CED

U RE

G LO

AD

I N

Softwaren i DCMT3 kan afvikles uden for EX-miljø

på en ganske almindelig PC eller i EX-zonen ved

at anvende en EX-godkendt PDA

G

S T O P

LO

A DI

N G

PR

O CED

U RE

Processen bag sikker,

kontrolleret jording…

1. Klemmen forbindes til tankvognen og sender besked til

DCMT3 om, at klemmen har kontakt til et ledende materiale.

2. Jording finder sted, men læsning kan IKKE påbegyndes,

før tankvognen er GENKENDT via sit elektriske ”fingeraftryk”

for Kapacitet og Modstand. Chaufføren kan altså

ikke sætte klemmen på en tilfældig jernramme på læsserampen.

3. Kapacitet måles samtidig med at

4. Modstand måles

5. Tankvognens karakteristika sammenlignes med de parametre

der er tastet ind i DCMT3

6. KUN HVIS tankvognens ”fingeraftryk” svarer overens

med de parametre, der er i DCMT3, sender DCMT3

signal til læsserampen om at påbegynde pumpning.

7. Helt frem til pumpningen stoppes og klemmen fjernes fra

tankvognen overvåger DCMT3 at det elektriske ”fingeraftryk”

ikke ændrer sig og at der er fuld jording på

tankvognen – sker noget uforudset undervejs, standses

læsningen straks.

Konfigurerbar software

og skriftlig læsse-dokumentation

DCMT3 indeholder de parametre, der fastsætter en

tankvogns elektriske ”fingeraftryk”. Parametrene kan

ændres via den infrarøde (IrDa) adgang DCMT3 har

gennem vinduet på forsiden. Kommunikationen med

DCMT3 sikrer 3 fordele for brugeren:

1. At parametrene kan ændres, hvis eksempelvis nye

tankvogntyper med andre karakteristika omkring

kapacitet og modstand anvendes.

2. At data om hændelser (events) kan hentes og benyttes

til at dokumentere, at læsning har fundet sted under

reglementerede forhold.

3. Ny software kan installeres, således at DCMT3 også

kan opfylde nye fremtidige behov.

DCMT3 leveres med de parametre, der passer til netop

Deres anvendelsesønsker. Eventuelle justeringer gennemføres

af fagfolk.


Lysdiode signal

Grønne dioder

Bypass nøgle

Røde dioder

Orange diode

Industrivej 8 - Knudlund · DK-8653 Them

Tel: +45 87 98 11 00 · Fax: +45 87 98 11 01

Gardner Denver Systems A/S er en del af den verdensomspændende Gardner

Denver organisation, der med en omsætning på +800 millioner US$ hører til

en af de mest betydelige aktører inden for kompressorer, pumper og relate-

Brugerens normale arbejdsrutiner

i dagligdagen

DCMT3 hjælper og vejleder brugeren til sikker læsning:

1. Check at lysdioderne ikke viser ”alarm”.

2. Sæt klemmen fast på tankvognen.

3. Vent maksimum 5 sekunder på at de 7 grønne lysdioder

lyser OK for læsning.

4. Når læsning er afsluttet fjernes klemmen og hænges

tilbage på sin plads.

Bypass procedure kan være

nødvendig…

DCMT3 forhindrer fejlbetjening og misbrug, men tillader

samtidig læsserampens ansvarlige at omgå de indstillede

godkendelsesgrænser, hvis læsning ikke kan gennemføres.

Omgåelse sker ved en ”forced procedure”, som gennemføres

med en kontaktløs nøgle.

Andre områder hvor DCMT3 kan

sikre jording…

DCMT3 er uovertruffen til at jordforbinde tankvogne i

EX-områder, men DCMT3 kan også anvendes i mange

andre sammenhænge, eksempelvis:

ved jernbanevogne i EX-områder

ved fyldning af tromler/spande i EX-områder

ved fyldning af ”Big-Bags” / FIBC’s i EX-områder

ved forskellige industrielle turn-key løsninger

DDCMT3 er udviklet af Perolo/Gardner Denver Systems,

baseret på årelang erfaring fra EX-miljøet.

Over 1.000 DCMT3-installationer er i dag i drift verden

over. Nærmere information på www.gdsystems.dk eller

www.gardnerdenver.com.

rede produkter hertil. Gardner Denver Systems A/S har gennem 20 år -

under navnet SAM SYSTEM - været en af Europas førende udbydere og

system-integratorerer af udstyr og systemer til tankvognsflåder.

Similar magazines