Hent PI som pdf-fil her. - Inerisaavik

inerisaavik.gl

Hent PI som pdf-fil her. - Inerisaavik

ET SPØRGSMÅL OM EVOLUTION…

Af: Lars Poort, Inerisaavik

Fra tid til anden står vi

ansigt til ansigt med en

havørn i selskab med en

ravn, en vågehval, der

dovent vugger i fjorden

eller en isbjørn, hvis

nærmeste slægtning er

brunbjørnen. Undrer vi os

over om der mon er en

sammenhæng? Om ravnen

og havørnen i en fjern

fortid udsprang af en og

samme fugleart? Eller har

vi stirret os blind på et

statisk billede af verdens

dyreliv? Næh, vel egentlig

ikke. Det er alment

Den amerikanske dolkhale

accepteret at dyreverdenen

nu engang ser ud som den

gør, og at den er et resultat

af en flere milliarder år

gammel evolutionskæde,

fra de første

mikrobiologiske

organismer befolkede

Jorden for 3,5 milliarder år

siden. Vi stiller næppe

spørgsmål tegn ved,

hvorfor verden ser ud som

den gør. Det betyder dog

ikke at alle dyregrupper er i

konstant udvikling - under

konstant forandring. For

eksempel er dolkhalen,

som den ser ud i dag,

ikke væsentlig

anderledes end dens

fjerne forfader, der

levede i oceanerne for

200 millioner år siden.

Hvis miljøet omkring

en dyregruppe er

forholdsvis konstant, er

presset for at tilpasse

sig ændrede levevilkår

lille. Set overfor

dolkhalens 200

millioner år strækker

menneskets evolution

sig ’kun’ ca. 200.000 år

tilbage i tiden. Det

betyder ikke at

mennesket har haft

større succes end

dolkhalen, men at

begge arter har tilpasset

sig det miljø de nu

engang lever i.

Før Darwin i 1859

publicerede ’Arternes

oprindelse’ var kirkens

lære ortodoksi;

dyrearterne, herunder

mennesket var blevet

skabt i deres

nuværende skikkelse,

af Gud jf. 1. Mosebog.

Darwins teori om at det

var naturlig udvælgelse

over tid, der lå til grund

for dyrenes udvikling

blev mødt med skepsis

fra kirken, men i

begyndelsen af det 20.

århundrede var

Darwins

evolutionsteori en

almen anerkendt

videnskabelig teori, som

senere biologisk forskning

er udviklet fra.

Hvor stiller det

Charles Darwin blev født d. 19. april i

1809, i England. Kun 22 år gammel

blev den unge Charles en del af Beagle

– ekspeditionen, hvis formål blandt

andet var en kortlægning af den

sydamerikanske kyst. Under den fem

år lange ekspedition, 1831 – 1836,

gennemrejste Darwin blandt andet

den argentinske pampas og besøgte

den brasilianske regnskov flere

gange, og gjorde ophold på

Galapagosøerne.

biologiundervisningen i

folkeskolen? Man kunne

stille spørgsmålet, hvorfor

skal der overhovedet

undervises i Darwins

udviklingslære? Er det

nødvendigt i en verden,

hvor den bioteknologiske

udvikling synes at tegne en

fremtid, hvor vi

tilsyneladende står overfor

inden længe at kunne

designe mennesket til de

formål der bedst tjener

samfundets fortsatte

fremdrift? Blandt

debatterne høres der af og

til røster, der sætter

spørgsmålstegn ved

More magazines by this user
Similar magazines