Program - Inerisaavik

inerisaavik.gl

Program - Inerisaavik

Program for tirsdag den 17. april 2012

Kl. 8.00 – 8.25 Velkomst

Jens Jakobsen, leder af Inerisaavik.

• Præsentation.

Kl. 8.25 – 10.00 Forvaltningscheferne og resursepersoner: kommunernes indsatsområde i

2012/2013 og resursepersoners opgave:

- Kommuneqarfik Sermersooq – Hans Peter Broberg-Birthe Therkelsen.

- Spørgsmål

- Qaasuitsup Kommunia – Hans Eriksen - Hector Lennert Sørensen.

- Spørgsmål

Summemøde

Kl. 10.00 – 10.15 Kaffe/te

Kl. 10.15 – 12.00 - Qeqqata Kommunia – Ann Stephens - Vilhelm Josefsen – Merete Smidt-

Sivertsen over Adobe Connect Pro

- Spørgsmål

- Kommuneqarfik Kujalleq – Jens Korneliussen – Marie Sara Larsen.

- Spørgsmål

Summemøde

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost

Kl. 13.00 – 15.00 Gruppearbejde med skolelederens arbejdsopgaver i forhold til resursepersoners

opgaver inklusiv kaffepause. – kommunevise grupper

Kl. 15.00 – 15.30 Fremlæggelse

Kl.15.30 – 15.45

Kl.15.45 – 16.00

Refleksionsmøde

Plenum


Kl. 8.00 – 10.00

Kl. 8.00 – 8.40

Kl. 8.40 – 09.30

Kl. 9.30 – 10.00

Program for onsdag den 18. april 2012

- Fremlæggelse

Kl. 10.00 – 10.15 Kaffe/te

Kl. 10.15 – 12.00

12.00 – 13.00 Frokost

Skolederens observation og vejledning af lærerne:

- Oplæg Jens Jakobsen – skoleleder Sara J. Brandt –

- Gruppedrøftelse på tværs af kommuner:

- Hvordan udføres tilsyn med undervisningen i dag?

- Hvordan kan det videreudvikle observation og vejledning?

Restgruppeproblematikken:

- Tiltag ud fra data om restgruppeproblematikken - Jimmy Hymøller og Palle

Lennert.

- Qeqertarsuaq Jan Ellesgaard: erhvervs- og uddannelsesvejledning, der sikrer at

alle elever går videre.

- Spørgsmål i plenum

Fjerundervisningsprojektet

- Ole Thorleifsen, Karoline Rosing og Hans Eriksen.

- Spørgsmål i plenum

TIMMS

• Grønlandske elevers præstationer i Matematik i et internationalt perspektiv –

Esekias Therkelsen og Carsten Petersen

• Spørgsmål i plenum


13.00 – 15.00 Uddannelsesstrategi – INN ved Karl Kristian Olsen

Skoleledelsens opkvalificering

• Oplægsholder.

• Resursepersoner for sig om deres opkvalificering sammen med Inerisaavik.

• Gruppedrøftelser på tværs af kommuner:

15.00 – 15.20 Kaffe/te

15.20 – 16.00 Evaluering – næste skridt

- Hvad er mine opgaver nu og i fremtiden?

- Hvad skal jeg opkvalificeres i?

- Skriftligt referat.

More magazines by this user
Similar magazines