Formidlingsprojekt om merudgifter til voksne ... - Ankestyrelsen

ast.dk

Formidlingsprojekt om merudgifter til voksne ... - Ankestyrelsen

FORMIDLINGSPROJEKT OM SERVICELOVENS § 100, MERUDGIFTER TIL VOKSNE

Forord

På baggrund Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne, § 100, som

blev offentliggjort den 3. november 2011, blev det besluttet, at Ankestyrelsen i et

samarbejde med de sociale nævn og Social- og Integrationsministeriets departement,

skulle undervise landets kommuner i servicelovens § 100, merudgifter til voksne.

Formidlingsprojektet erstatter en af de praksisundersøgelser, som henholdsvis

Ankestyrelsen og hvert af de sociale nævn ellers skulle gennemføre.

Formålet med formidlingsprojektet har været at forbedre sagsbehandlingen i sager om

servicelovens § 100.

Forbedringen er søgt opnået ved først at gennemføre et undervisningsforløb for

sagsbehandlere i alle landets kommuner. Dernæst at forankre den formidlede viden i

kommunerne ved hjælp af kommunale mellemledere.

Formidlingsindsatsens effekt vil blive bedømt ud fra, i hvilket omfang kommunernes

sagsbehandling er blevet bedre siden den første praksisundersøgelse ved at gennemføre

en ny og tilsvarende praksisundersøgelse i 2013.

Denne afrapportering beskriver den samlede formidlingsindsats. Ankestyrelsen har været

processtyrende under formidlingsindsatsen, hvorfor afrapporteringen koordineres og

samles af Ankestyrelsen.

1

More magazines by this user
Similar magazines