Formidlingsprojekt om merudgifter til voksne ... - Ankestyrelsen

ast.dk

Formidlingsprojekt om merudgifter til voksne ... - Ankestyrelsen

FORMIDLINGSPROJEKT OM SERVICELOVENS § 100, MERUDGIFTER TIL VOKSNE

1 Sammenfatning

Formidlingsprojektet er gennemført i et samarbejde mellem Social- og

Integrationsministeriets departement, sekretariaterne for de fem sociale nævn i

statsforvaltningerne samt Ankestyrelsen.

Til gennemførelsen af formidlingsprojektet blev der nedsat en styregruppe og en

arbejdsgruppe med deltagere fra de involverede myndigheder, jf. bilag 1. Herudover er

rammepapiret for udførelsen af formidlingsprojekter lagt til grund for gennemførelsen af

dette formidlingsprojekt. Dog er der enkelte afvigelser som følge af, at det er

landsdækkende, jf. bilag 2.

Formidlingsprojektet har bestået af tre faser

• Planlægningsfasen, hvor møder er afholdt og undervisning planlagt

• Undervisningsfasen, hvor undervisningen er gennemført i de 5 statsforvaltninger

• Forankringsfasen, hvor fagchefer har deltaget i opfølgende møder

Aktiviteterne i de enkelte faser er skematiseret i kapitel 2.

434 sagsbehandlere er blevet undervist

Der er gennemført i alt 18 undervisningsseancer i de fem statsforvaltninger, hvor

sagsbehandlere i regionernes kommuner deltog. På landsplan har 434 sagsbehandlere

deltaget. Heraf en fagchef fra hver kommune. I bilag 8 findes beskrivelser af

undervisningsseancerne fra hvert nævn.

Den erhvervede viden fra undervisningen forankres i kommunerne

Undervisningsseancerne har været efterfulgt af møder i hvert nævn med fagchefer fra

hver kommune, med henblik på forankring af den erhvervede viden i den enkelte

kommune. I bilag 10 findes beskrivelser af de afholdte møder med fagcheferne fra hvert

nævn.

Evalueringen af formidlingsindsatsen er positiv

Deltagernes samlede vurdering af undervisningen viser, at 87 procent fandt

undervisningen meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Den samlede vurdering af de

efterfølgende møder viser, at 96 procent fandt møderne meget tilfredsstillende eller

tilfredsstillende. I bilag 9 og 11 findes evalueringernes samlede resultater.

2

More magazines by this user
Similar magazines