Manual 2011

jb.bold.dk

Manual 2011

DBUs MIKROFODBOLDSKOLE

FOR DRENGE & PIGER FØDT I 2003-2005

2011

MIKROFODBOLDSKOLEMANUAL

– fra leg til landshold


Indholdsfortegnelse

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

2 Skoleledermanualen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3 Trænerledermanualen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

4 Gruppetrænermanualen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

5 Undervisningsmanualen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

6 Arbejdspapirer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

2


1.0 Generelt

1.1 Indholdsfortegnelse

eX tra

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

1 .1 Indholdsfortegnelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1 .2 Skolelederen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1 .2 .1 Trænerlederen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1 .2 .2 Gruppetrænerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1 .2 .3 Trænerassistenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1 .2 .4 Forældrene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1 .3 Rekvisitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1 .3 .1 . Rekvisitbeskrivelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1 .4 Mikrofodboldskolens værdigrundlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1 .5 Undervisningsprincipper og -metoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1 .6 Forældreinvolvering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1 .7 ’Børns udvikling’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Logo for X-tra øvelser

I enkelte moduler kan det være svært at vurdere, om der er

øvelser nok til at udfylde tiden . Derfor har vi disse steder anført

nogle ekstra øvelser, som kan benyttes såfremt gruppen bliver

hurtigt færdige med de oprindelige øvelser .

Logo for Stationstræning

Det er DBUs holdning, at mange af modulerne på Mikrofodboldskolen

kan og skal afvikles som stationstræning . Det vil sige, at

man laver eks . 4 forskellige øvelser på banen, som grupperne så

roterer rundt i mellem . Hver station er bemandet af en voksen/forældre,

som af gruppetræneren er instrueret i hvordan

stationen/øvelsen skal afvikles . Antallet af øvelser/stationer og

tidsperioden er variabel .

Holdninger

DBU har udgivet 'Holdninger & Handlinger' . Holdningskataloget

beskriver nogle af de vigtigste holdninger til blandt andet

træning, kampe og turneringer, etiske regler samt uddannelse

og udvikling .

I denne manual er afsnit med holdninger forsynet med logo,

som henviser til holdningsmaterialet .

Udgave nr. 12 • Copyright © 2011 DBU Børn og ungdom • Kontaktinfo DBU Børn og ungdom • Internet www.dbu.dk • Udgiver

Dansk Boldspil-Union • Redaktion Morten Nielsen • Tegner Serine Yde & Tegnestuen Cand. Mac • Lay-out & dtp DBU Grafisk og

Hauberg Design • Tryk og repro Kailow Graphics • Oplag 1.600 stk • Udgivet April 2011 • Fotos Per Kjærbye, Mikael Hauberg •

Citater Gengivelse af denne manual eller dele heraf kun med DBUs skriftlige tilsagn ifølge gældende dansk lov om ophavsret .

3


1.2. Skolelederen

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

Skolelederen er stillet til rådighed for DBU jævnfør samarbejdsaftalen mellem klubben og DBU .

Han/hun fungerer som frivillig leder for arrangørklubben og er derfor ulønnet .

Arrangørklubben udpeger selv sin skoleleder M/K udfra DBUs ønske om, at det er vigtigere at vælge en ’orden i tingene’-type

end en fodboldfaglig person – begge dele er selvfølgelig OK .

Skolelederens honoreres med en tøjpakke bestående af 1 windbreaker-jakke, 1 sweat-shirt, 1 par 3/4-lange shorts, 1 par

shorts, 2 t-shirts og 1 par fodboldstrømper .

Skolelederen skal

• forestå alle de praktiske ting før, under og efter afviklingen, jfr. Skoleledermanualen (2.0)

• forestå salg af eftertilmeldinger, indsendelse og afregning af disse.

• være kursusleder på klubseminaret forud for mikrofodboldskoleafviklingen, i samarbejde med trænerlederen.

• være ’personalechef’ for trænerstaben.

• indsamle, registrere og indsende data til DBU, modtage og udlevere tøjpakker og manualer til gruppe trænerne og trænerassistenterne

.

• optælle og afkrydse rekvisitlisten ved varemodtagelsen og anmelde suppleringsbehov forud for afvikling en og eventuelt

efterfølgende .

• styre gruppetræner- og trænerassistentpåsætningen.

• holde gruppetrænerne og trænerassistenterne orienteret om udviklingen forud for mikrofodboldskoleafviklingen.

• forestå indkøb af frugt, saft, mel, salt, grillkul m.m.

• være den, der har nøglerne til faciliteterne.

• være den, der har kontakten til stadioninspektør, kommunen, klubben, kantinen, rengøringen, lokalpressen m.m.

• være problemløseren, hvis noget uforudset opstår.

• kort sagt, være DBUs forlængede arm på afviklingsstedet.

Skolelederen og trænerlederen skal i fællesskab planlægge datoen for klubseminaret . DBU anbefaler at den afholdes 1-2 uger

før mikrofodboldskoleafviklingen .

4


1.2.1 Trænerlederen

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

Til hver mikrofodboldskole er der tilknyttet en ’trænerleder’ M/K, som er udpeget af arrangørklubben . Trænerlederen er en

frivillig leder stillet til rådighed af den arrangerende klub . Han/hun er mikrofodboldskolens fodboldmæssige hovedperson,

hvorfor vi stiller en række fodboldfaglige krav til vedkommende .

Trænerlederen må gerne have gennemgået nogle af DBUs børnetræningskurser ex . Aldersrelateret Træning,

Børnefodboldens Basis eller andre af DBUs mange børnekurser . Dette er dog ingen forudsætning .

Trænerlederen skal

• Forestå afviklingen af et klubseminar i samarbejde med Skolelederen i ugerne op til mikrofodboldskoleafviklingen.

• I perioder under afviklingen være ene-instruktør for alle deltagere og forældre.

• Koordinere træner og gruppeaktiviteter.

• Være støttetræner/observatør for gruppetrænerne.

• Være høvding under den afsluttende skattejagt.

• Sikre og forestå forældreinvolveringen.

• Være ansvarlig for den indholdsmæssige og etiske kvalitet af den enkelte mikrofodboldskole, herunder at:

• Gruppetrænerne følger mikrofodboldskolemanualen.

• Gruppetrænerne benytter vis-forklar-vis-modellen.

• Forældrene bliver involveret.

• Medlemsrekruttering af børn, som ikke er medlem af klub, kun må være bopælsorienteret.

– ’Fiskeri’ af spillere fra andre klubber er strengt forbudt.

• kort sagt supervisere og motivere mikrofodboldskolens involverede personer.

Trænerlederen honoreres med en tøjpakke bestående af: 1 windbreaker-jakke, 1 sweat-shirt, 1 par 3/4-lange shorts,

1 par shorts, 2 t-shirts og 1 par fodboldstrømper .

Trænerlederen og skolelederen skal i fællesskab planlægge datoen for klubseminaret, som skal afholdes i ugerne op til

mikrofodboldskoleafviklingen . DBU anbefaler 1-2 uger før afviklingen .

5


1.2.2. Gruppetrænere

6

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

Gruppetrænerne skal typisk være arrangørklubbens eller naboklubbens folk, primært personer med erfaring i at træne de 5-7

årige . Disse rekrutteres af arrangørklubben, jfr . samarbejdsaftalen .

• Gruppetrænerne fungerer som frivillige ledere for arrangørklubben.

• Arrangørklubben skal stille 1 træner til rådighed pr. gruppe med max. 12 deltagere.

• Der stilles ingen uddannelsesmæssige krav til gruppetrænerne, men disse bør af hensyn til børnene ikke være for unge og

uerfarne .

Gruppetrænerne skal

• Deltage i et forudgående klubseminar afviklet i ugerne op til mikrofodboldskoleafviklingen.

• Forestå undervisningen for den samme gruppe under hele mikrofodboldskoleforløbet.

• Forberede sig grundigt på undervisningen.

• Medvirke til, at Mikrofodboldskolens undervisningsprincipper og -metoder overholdes.

• Medvirke til at involvere børnenes forældre i undervisningen, blandt andet i stationstræningsmodulerne.

• Følge undervisningsmanualen for Mikrofodboldskolen.

• Være vejleder og lærer for den trænerassistent, som bliver tilknyttet gruppen.

Gruppetrænernes tøjpakke består af 1 windbreaker-jakke, 1 sweat-shirt, 1 par 3/4-lange shorts, 1 par shorts, 2 t-shirts

og 1 par fodboldstrømper .

1.2.3. Trænerassistenter

Trænerassistenterne bør rekrutteres blandt arrangørklubbens 14-18 årige ungdomsspillere M/K, nuværende ungdomstrænere

eller hjælpere, eller potentielle emner, som kan drage nytte af en weekend i trænerpraktik evt . forældretrænere .

• Trænerassistenterne fungerer som frivillige ledere for arrangørklubben.

• Arrangørklubben skal stille 1 trænerassistent til rådighed pr. gruppe.

• Der stilles ingen uddannelsesmæssige krav til trænerassistenterne.

Trænerassistenterne skal

• deltage i et forudgående klubseminar afviklet i ugerne op til Mikrofodboldskolen.

• indgå i et trænerteam med den samme gruppetræner under hele mikrofodboldskoleforløbet og fungere som dennes assistent

.

Trænerassistenternes tøjpakke består af 1 windbreaker-jakke, 1 sweat-shirt, 1 par 3/4-lange shorts, 1 par shorts,

2 t-shirts og 1 par fodboldstrømper .


1.2.4 Forældrene

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

En absolut forudsætning for, at et barn kan deltage på Mikrofodboldskolen, er, at barnet under hele forløbet har følgeskab af

en aktiv voksen (minimum 16 år). Man kan således sige, at forældrene i perioder er en slags assisterende trænere for gruppen.

Deltagernes forældre skal under hele mikrofodboldskoleforløbet fungere som ekstra ’hjælpetrænere’ og skal motiveres til at

deltage aktivt, så tit som muligt . Forældrenes roller vil generelt være, at han/hun i en meget stor del af legene og træningsøvelserne

er med som makker til sit eget barn eller som:

• ’Målstolpe’ eller ’kaktus på prærien’

• ’Pointtæller’ eller ’dommer’

• ’Målmand’ eller ’medspiller’

• ’Modstander’ eller ’cowboy’

• ’Hest’ m .m .

Forældrene er med på Mikrofodboldskolen, fordi

• Børn i alderen 5-7 år kræver en vis tryghed og sikkerhed for at kunne udfolde sig optimalt.

• Børnenes udbytte af undervisningen på Mikrofodboldskolen optimeres ved, at de hver især medbringer deres egen ’hjælpetræner’

.

• Forældre til børnene i målgruppen i forvejen ofte er med, når børnene er til sport – som chauffør og passiv tilskuer.

• DBU ønsker at signalere over for klublederne, at forældre indeholder kæmpe ressourcer, som kan og bør benyttes i klubbernes

daglige arbejde .

• DBU ønsker, at forældrene efterfølgende skal stille krav til både indhold og alsidighed over for klubtrænerne til denne målgruppe

således, at mikrofodboldskolens undervisningsprincipper og -metoder får en afsmittende virkning ude i klubberne .

• DBU forventer, at klubberne efterfølgende stiller ’krav’ til forældrene om at deltage aktivt i deres barns/børns træning

eksempelvis i stationstræning .

Foruden den lege- og fodboldmæssige involvering bliver forældrene også inddraget til løsningen af en lang række praktiske

arbejdsopgaver omkring Mikrofodboldskolen. Der skal blandt andet skaffes:

• Indianertøj

Derudover vil forældrene blive inddraget som:

• Fotografer

• Ildvands-bryggere

• Ansigtsmalere

• Bålpladsbyggere

• Snobrødsæltere

• Postbestyrere m.m.

7


1.3 Rekvisitter

8

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

For at signalere, at god børneidræt ikke nødvendigvis kræver mange og dyre rekvisitter, har vi valgt at be grænse mikrofod-

boldskolens materialesæt til 3 simple ting, som alle klubber med ungdomsfodbold er i besiddelse af, hvorfor vi låner disse af

arrangørklubben .

Den del af materialesættet, som klubben ’leverer’, består af følgende pr. gruppe/træner:

• 1 boldnet.

• 6 overtræksveste (ensfarvede i børnestørrelser).

• 12 kegler.

Kravet om at låne rekvisitterne skyldes tillige et praktisk ønske om ikke at skulle håndtere returvarer efterfølg ende samt ikke

at skulle supplere defekte materialesæt fra år til år .

Da DBU har valgt at lægge et tema ned over søndagen på Mikrofodboldskolen, kan alle aktiviteterne og legene ikke klares

med de 3 ovenstående rekvisitter, hvorfor DBU blandt andet supplerer med følg ende:

• 13 fodbolde (pr. gruppe/træner).

• Samt diverse andre praktiske små-rekvisitter til brug ved blandt andet den afsluttende skattejagt.

1.3.1 Rekvisitbeskrivelse

Se arbejdspapir 6 .13 .


1.4 Mikrofodboldskolens værdigrundlag

Med udgangspunkt i DBUs værdigrundlag, der siger:

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

• Alle skal gives mulighed for at udvikle sig som hele mennesker.

• Alle parter i fodbolden er ligeværdige.

• Udgangspunktet for udvikling er oplevelsen af det gensidigt forpligtende fællesskab.

• Dialog, åbenhed, tillid, demokrati og fairplay skal fremmes.

• Glæde skal præge alle aktiviteter.

Og med kraftig skæven til idrættens grundværdier:

Glæde – fællesskab – sundhed – ærlighed

Glæde – gennem mestring i ægte leg, spontanidræt og organiseret idræt .

Fællesskab – social udvikling gennem samarbejde og konfliktløsning .

Sundhed – gennem etablering af sunde vaner, ikke mindst ved at motivere til bevægelse .

Ærlighed – gennem opdragelse til Fair Play .

. . . er det Mikrofodboldskolens klare målsætning at skabe så gode, konstruktive og

trygge rammer for børns fodboldliv som muligt .

Kan vi udvikle deres fodboldglæde på en måde, der giver dem mod på mere, og får vi i

samme moment åbnet trænere, ledere og forældres øjne for de værdier, der bør lægges

vægt på i arbejdet med de aller yngste – så er meget nået .

For DBU Børn og ungdom er ønsket, at fodbold skal fremstå som den idrætsgren, hvor

alsidigheden er skabt for børnenes skyld, hvor forskellighederne kan afprøves, og hvor

tidlig specialisering mere er et positivt udtryk for kvaliteten i vores børneidrætsarbejde

end et mål i sig selv .

Deltagernes alder taget i betragtning vil modulerne være forholdsvis korte og nøje

planlagt .

Undervisningen og det sociale tilhørsforhold vil veksle imellem det trygge og sikre i

form af aldersinddelte 12 mandsgrupper (maksimum) og den mere udfordrende storgruppeleg,

hvor trænerlederen i stil med ’Rottefængeren fra Hammel’ (gl. tysk sagn)

er ene-instruktør, og hvor alle mikrofodboldskolens børn og forældre følger hans eller

hendes fløjte ud af vejen . Endvidere er en stor del af modulerne ’stations-træning’,

som klart er at foretrække som undervisningsform for de mindste årgange .

9


1.5 Undervisningsprincipper

10

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

• Undervisningen på Mikrofodboldskolen skal kendetegnes ved at være varm og venlig.

• Viljen til at sparke, heade, drible m.m. skal vægtes højere end den tekniske udførelse.

• Fællesskabet i gruppen (sammenlignet med et fodboldhold) skal vægtes højt – det er her, børnene skal finde følelsen af

selvværd .

• Alsidigheden i øvelsesvalget skal øge børnenes bevægelseserfaringer (motorisk intelligens) og forbedre den motoriske indlæringsevne

. Hele mikrofodboldskole-trænerstaben skal derfor følge modulplanen så minutiøst som muligt, idet vi også

tilsigter et ensartet kvalitetsindhold af skolerne .

• I størstedelen af tiden arbejdes der med 1 bold pr. spiller.

• Hovedvægten skal lægges på organiseret leg med bold.

• I størstedelen af tiden arbejdes med ’stations-træning’, hvor

deltagerne roterer mellem de forskellige sta tioner og øvelser .

Undervisningsmetoder

• Legen som redskab, suppleret med den høje forældreinvolvering, skal kendetegne undervisningsmetoden på

Mikrofodboldskolen .

• Udvikling sker kun via forandring. Børnene skal foruden diverse fodboldøvelser og boldspil også opleve:

• farlige og uhyggelige lege – (vildskab sætter fantasi, følelser, leg og sansning i gang).

• ture ud i fantasiens verden.

• ’tagfat’-lege.

• lege med faldskærm og tryllesnor.

• at lave dans og rytmik.

• at prøve kræfter med alle de grundlæggende, motoriske bevægelsesmønstre: Rulle, krybe, kravle, gå, løbe, hoppe, hinke,

springe, balancere, vippe/gynge, svinge/klatre, skubbe/trække, bøje/strække sig, løfte og bære, stå på hænder, dreje,

kaste, gribe osv .

Vis - forklar - vis

Når man skal vise børnene en ny øvelse, er det vigtigt, at man går ud fra devisen 'vis - forklar - vis' . Dette indebærer, at træneren

først viser øvelsen selv (evt. med et par forældre som hjælpere) UDEN at begynde at tale omkring øvelsen. Dernæst

gennemgår træneren kort øvelsen mundtligt for til sidst at vise øvelsen igen .

Så sættes øvelsen i gang og man kan derefter rette de spillere, som ikke lige har forstået meningen .

Det vigtige er at huske, at 1 billede siger mere end 1000 ord!

1.6 Forældreinvolvering

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

For at opfylde kravene i vores værdigrundlag har vi fundet det nødvendigt at inddrage deltagernes forældre .

Vi kræver nemlig, at hver deltager under hele mikrofodboldskoleforløbet ’medbringer’ en voksen (minimum 16 år), der kan

give barnet den nødvendige tryghed og sikkerhed, som er en absolut forudsætning for at kunne give dem et optimalt udbytte

af Mikrofodboldskolen .

Forældrenes roller vil være, at han/hun i en meget stor del af legene og træningsøvelserne er med som makker til sit eget

barn, som målstolpe, cowboy'ere, pointtæller, dommer, målmand, styrmænd, kanonkugler m .m .

Foruden den lege- og fodboldmæssige involvering, bliver forældrene også inddraget til løsningen af en lang række praktiske

arbejdsopgaver omkring Mikrofodboldskolen. Der skal blandt andet skaffes:

• Indianerbeklædning.

• Indianertøj.

Derudover vil forældrene blive inddraget som:

• Fotografer.

• Ildvands-bryggere.

• Ansigtsmalere.

• Bålpladsbyggere.

• Snobrødsæltere.

• Sminkører.

• Stationstrænings-bestyrere.

• m.m.

Som en tilsigtet sidegevinst er det også vores håb, at Mikrofodboldskolens undervisningsprincipper og - me toder får en

afsmittende virkning ude i klubberne, og at forældrene efterfølgende stiller krav til både indhold og alsidighed overfor

trænerne af denne målgruppe . Derudover håber vi, at klubbernes trænere og ledere gør brug af alle de forældre, der træning

efter træning er på sidelinien .

Flere og flere forældre støtter deres børn i den daglige træning i fodboldklubben . Som oftest bliver træningen af de yngste

spillere overværet af rigtig mange forældre, der står på linien og ser på .

Da forældrene til spillerne udgør en ofte meget stor trænerressource, er det mange klubbers ønske at gøre endnu mere brug

af denne . Med relativt få hjælpemidler kan en forælder stå for træningen af en gruppe børn . Specielt ved stationstræning –

en metode som DBU anbefaler til træning af børn – kan der være et behov for hjælpe til at sætte en aktivitet i gang ved en

station .

For mange af forældrene er det ikke noget problem at deltage mere aktivt i barnets træning, da mange er eller har været

aktive fodboldspillere .

Det er derfor DBUs håb, at mange forældre i første omgang vil benytte lejligheden til at ’suge’ en masse viden omkring øvelser

og læringsmetoder til sig i løbet af weekenden . Dernæst at forældrene vil tage mere aktivt del i barnets daglige træning i

klubben, til gavn for både spillere, forældre, trænere og klubber .

11


12

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

1.7 ’Børns udvikling’ (Uddrag fra bogen ’Børnefodbold – en leg’ af Peter Klitt Jensen)

Det er ikke ligegyldigt hvad du træner .

Det er nødvendigt at vide, at de 5-7 årige børn ikke er små voksne – og derfor ikke skal trænes som voksne .

Når man tilrettelægger træningen for de yngste spillere i klubben, er det nødvendigt at have kendskab til, hvordan de udvik-

ler sig fysisk, psykisk og socialt .

Kendskabet til børnenes udvikling giver træneren mulighed for at forstå, hvorfor børnene reagerer, som de gør, både på det

sociale- og fysiske-plan .

Børn i 5 – 7 års alderen kan rent fysik kun udføre det, der kaldes grovmotoriske bevægelser, d .v .s . løbe, springe, kaste og

sparke, fordi nervesystemet, som giver besked til musklerne om at udføre de forskellige bevægelser, endnu ikke er færdig

udviklet .

Det er således formålsløst at bede børnene om at udføre nogle svære, tekniske øvelser, som de rent fysisk ikke er istand til at

udføre . Man skal således kun arbejde med lege og øvelser, som børnene magter .


DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

Børns sociale- intellektuelle- og følelsesmæssige-udvikling

Børnenes psykiske udvikling omhandler den sociale-, den intellektuelle- og den følelsesmæssige- udvikling .

Disse udtryks betydning for de 5-7 årige kan kort skitseres med følgende:

Socialt

Børn på 5 år er egoistiske. Leger helst alene. Bliver optaget af ’uvedkommende’ forhold . Har svært ved at koncentrere sig, når

de er sammen med andre . De kan ikke modtage en fælles besked .

Børn på 6 eller 7 år viser hensyn, begynder at lytte og forstå andre, kan til dels samarbejde i smågrupper – på 2-4 deltagere .

Børnene ønsker opmærksomhed på det, de gør . De leder efter voksne og kammerater at identificere sig med .

Det er vigtigt, at klubmiljøet, og ikke mindst træneren som forbillede, afspejler nogle rammer, normer og regler, som børnene

kan forholde sig til .

De regler og rammer, som træneren sætter er med til at skabe den tryghed omkring børnene som kræves, for at træningen

kan lykkes .

Intellektuelt

Den intellektuelle udvikling handler om, hvordan børn tænker . 5-7 årige handler i nuet, d .v .s . de planlægger og tænker ikke

fremad . De kan ikke forstå, når en øvelse bliver forklaret, men kun hvis den bliver vist konkret . Børn kan kun overskue få og

klare regler .

Ovenstående betyder, at du skal vise, hvordan øvelser skal udføres, når du instruerer spillerne .

Både regler og øvelser skal være forholdsvis enkle, mundtlige beskeder skal være meget konkrete .

Tryghed er væsentlig i børnenes verden

En vigtig og meget væsentlig opgave for dig som ungdomstræner vil være at skabe et åbent og trygt forhold til børnene .

Ærlig interesse, for hvad børnene laver og siger, skaber et trygt miljø .

Børnene er i en tilvænningsfase, hvor træningen skal bestå af lege for at gøre børnene

trygge ved hinanden . Tryghed kan skabes ved at opmuntre børnene under træningen .

Ros er med til at stimulere børnene til at yde lidt ekstra .

Ris kan i løbet af ganske kort tid ødelægge et trygt miljø, som er blevet bygget op over en lang

periode . Oftest oplever trænerne ikke børnenes reaktion på ris, den kommer først på et senere

tidspunkt, når barnet igen er i trygge rammer, f .eks . hjemme ved forældrene .

Et redskab til at skabe tryghed for børnene er, at de er omgivet af faste rammer .

Faste rammer skabes ikke ved indførelse af restriktioner og sanktioner . Faste rammer

skabes ved at trænerne foregår med det gode eksempel:

• Taler pænt til børnene.

• Er retfærdig.

• Er ærlig.

• Overholder tidspunkter og aftaler.

• Tilgodeser alle i gruppen.

• Er hjælpsom.

13


14

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

I løbet af kort tid vil man opleve en afsmittende virkning på børnene . Med mellemrum vil det måske være nødvendigt at tale

med gruppen – i korte sekvenser – om vigtigheden af, at alle på holdet har det godt .

Tryghed er en meget væsentlig del af børnenes fodboldverden . Uden tryghed vil børnene ikke være i stand til at opfylde de

’krav’, vi stiller til dem i forbindelse med træningen, kampene og når de ellers er sammen i klubben .

Med andre ord er det vigtigt, at de voksne, der vælger at arbejde med de yngste fodboldspillere, har forståelse for, at det er

et krav til dem, at deres vigtigste opgaver er at skabe tryghed i den gruppe, de skal lære at spille fodbold/træne .

Hvis man er i stand til at skabe tryghed i den gruppe, man skal træne, kan man komme meget langt med børnene og se frem

til mange gode oplevelser sammen med dem .

Tryghed

Nedenstående er et resumé i stikordsform over, hvad der er væsentligt for at skabe trygge rammer for børnene .

• Personligt engagement fra træneren på en positiv måde.

• Ros under træning og kamp.

• Støtte til alle uanset ’fodboldniveau’.

• Ærlig interesse for børnene – lyt.

• Faste rammer.

• Overholdelse af aftaler.

• Opmuntre.

• Foregå med et godt eksempel.

• Brug et ’pænt sprog’ – ikke bande.

• Retfærdighed.

• Hjælpsomhed.

14


15

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

2.0 Skoleledermanualen

2.1 Indholdsfortegnelse:

2 .1 Indholdsfortegnelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

2 .2 Før mikrofodboldskolestart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2 .3 Arbejdsopgaver før klubseminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2 .4 Arbejdsopgaver til klubseminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2 .4 .1 Program for klubseminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

2 .5 Arbejdsopgaver mellem klubseminar og skolestart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

2.5.1 Fremskaffelse af mål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

2.5.2 Lånerekvisitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

2.5.3 Varekøb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2 .5 .4 Båltilladelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2 .5 .5 Modtagelse af materialesæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2 .5 .6 Fordeling af rekvisitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

2 .5 .7 Modtagelse af gruppelister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

2 .6 Sidste chance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

2 .7 Skolestart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

2 .71 Forældremøde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

2 .8 Opsamling på skolestarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

2 .8 .1 Ændring af gruppelister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

2 .9 Fotografering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

2 .10 Daglige gøremål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

2 .11 Skoleafslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

2 .12 Skolelederens beføjelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

2 .13 Afbud fra spillere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

2 .14 Alkohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

2 .15 Besøgskonsulenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

2 .16 Defekte bolde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

2 .17 Deltagere uden voksen ledsager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

2 .18 Eftertilmeldinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

2 .19 Ekstraordinære tiltag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2 .20 Forsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2 .21 Telefonvagt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2 .22 Trænerafbud/-udeblivelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

2 .23 Sponsorernes eksponering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27


2.2 Før mikrofodboldskolestart

16

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

Med udpegelsen af dig som den ansvarlige skoleleder for din klubs mikrofodboldskole, har du overtaget en del opgaver, som

klubben påtog sig i forbindelse med samarbejdsaftalen omkring jeres værtskab . De vigtigste opgaver er sikkert for længst

løst, men nogle af dem vil blive gentaget her i skoleledermanualen .

2.3 Arbejdsopgaver før klubseminar

I samarbejdsaftalen med DBU har din klub blandt andet påtaget sig at stille én trænerleder for hele skolen samt én gruppetræner

og helst én trænerassistent til rådighed for hver gruppe . Disse folk skal findes og holdes orienteret .

• Du skal indberette tøjstørrelser på dig selv og din trænerstab.

• Du skal indsende eventuelle eftertilmeldinger til DBU.

• Du bør i god tid sikre dig en afviklingsbane, som Mikrofodboldskolen kan spille på i hele weekenden.

2.4 Arbejdsopgaver til klubseminar

• Bestille lokale og traktement til klubseminaret.

• Tjekke, om alle gruppetrænerne og trænerassistenterne er bekendt med klubseminarets tid og sted.

• Undersøge, om der er TV/video tilgængeligt under afviklingen (i tilfælde af regnvejr)*.

• Fremskaffe nogle tegnefilm til forevisning i klubhuset i tilfælde af regn.

• Gennemlæse mikrofodboldskolemanualen, så du og trænerlederen kan besvare spørgsmål fra

gruppe trænerne og trænerassistenterne .

* NB! Klubben sørger selv for eventuelt video-materiale.

• Alle spørgsmål kan besvares ved opslag i denne manual eller ved henvendelse til DBU.

• Sørg for at der er en computer til stede ved klubseminaret, så du kan gennemgå

undervisningsmaterialet for trænerne .


2.4.1 Program for klubseminar

Program (se arbejdspapir 6.1)

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

2.5 Arbejdsopgaver mellem klubseminar og skolestart

• Kort før skolestarten skal du udfylde pressemeddelelsen (arbejdspapir 6.14) med de relevante tal, navne og adresser for

jeres klub og sende eller aflevere den til lokalpressen . Tag højde for avisens deadline .

• Desuden skal opgaverne (2.5.1-2.5.6) iværksættes.

2.5.1 Fremskaffelse af mål

• Såfremt der ikke forefindes to håndboldmål, to fem-mod-fem mål eller to syv-mod-syv mål pr. gruppe på afviklingsanlægget,

bør disse rekvireres – eventuelt med kommunens hjælp .

HUSK, at benyttes der håndboldmål, SKAL disse fastgøres, så de ikke kan vælte.

• Målene skal placeres på det areal, der er tiltænkt Mikrofodboldskolen.

2.5.2 Lånerekvisitter

For at signalere, at god børneidræt ikke nødvendigvis kræver mange og dyre rekvisitter, har vi valgt at be grænse mikrofodboldskolens

materialesæt til 3 simple ting, som alle klubber med ungdomsfodbold er i besiddelse af, hvorfor vi låner disse af

arrangørklubben .

Materialesættet består af følgende:

Art 2 grupper 3 grupper 4 grupper 5 grupper 6 grupper 7 grupper

Boldnet 2 3 4 5 6 7

Overtræksveste 12 18 24 30 36 42

Kegler 24 36 48 60 72 84

Kravet om at låne rekvisitterne skyldes også et praktisk ønske om helst ikke at skulle håndtere returvarer efterfølgende samt

ikke at skulle supplere defekte materialesæt fra år til år .

17


2.5.3 Varekøb

18

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

I forsøg på at lette det administrative arbejde for DBU Børn og ungdom, har vi valgt at uddelegere forskellige varekøb til

skolelederne, selvfølgelig mod passende omkostningsdækning . Arrangørklubben modtager en udgiftscheck af varierende

størrelse efter antal grupper på den enkelte mikrofodboldskole . Rent praktisk overføres udgiftschecken til arrangørklubben,

af DBU, efter afviklingen .

Art 2 gr. 3 gr. 4 gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr.

Traktement v/ klubseminar: 20 kr. pr. træner/leder/ass 120 160 200 240 280 320

Frugtkøb: 70 kr. pr. gruppe 140 210 280 350 420 490

Mel og salt: 30 kr. pr. gruppe 60 90 120 150 180 210

Saft: 20 kr. pr. gruppe 40 60 80 100 120 140

Grillkul: – pr. skole 60 60 60 60 60 60

Diverse 180 270 360 450 540 630

I alt kr. 600 850 1100 1.350 1.600 1.850

Beløbet skal ikke nødvendigvis bruges i ovennævnte størrelser til de forskellige indkøb . Det er skolelederen, der får pengene

til at stemme . Skolelederen er altså ansvarlig for varekøbene . DBU har ikke behov for bilag .

Indkøbslisten ser således ud

• 1 fl. saftkoncentrat pr. gruppe – til søndag

• 15 stk. frugt til hver gruppe – lørdag eller søndag

• 2-3 kg. mel pr. gruppe – til søndag

• 9-10 kg. grillkul + tændvæske – til søndag


2.5.4 Båltilladelse

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

Indianernes lejrbål skal placeres, så det både under og efter brugen generer mindst muligt . Skolelederen skal, hvis han skønner

det nødvendigt, indhente de nødvendige tilladelser hos relevante personer/myndigheder .

2.5.5 Modtagelse af materialesæt

Alle aktiviteter og lege kan dog ikke klares med de 3 lånte rekvisitter (boldnet, overtræksveste og kegler), hvorfor supplerende

ting vil blive udsendt fra DBU sammen med nedenstående materialer .

Materialesættets øvrige indhold ser således ud:

Materialesæt 2 gr. 3 gr. 4 gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr.

Førstehjælpskasse 1 1 1 1 1 1

Tuscher 2 3 4 5 6 7

Ansigtsmaling 4 4 4 4 4 4

Indianerfjerdragt 1 1 1 1 1 1

Sort bold 1 1 1 1 1 1

Mikrofodboldskoleflag 1 1 1 1 1 1

Sorte affaldssække 1 1 1 1 1 1

Diplomer (blok) 2 3 4 5 6 7

Fælles for ovenstående rekvisitter er, at disse ikke skal returneres til DBU, men forbruges eller tildeles arrangørklubben til

videre brug .

Som tidligere skrevet, udsendes der fodbolde, T-shirts og piratbandanaer til det antal deltagere, som I maksimalt kan få .

Er der fejl i antallet ved modtagelsen, skal dette meddeles DBU senest 2 dage før mikrofodboldskolens afvikling .

19


20

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

Sammen med materialesættet modtager du desuden følgende deltagergaver:

Deltagergaver 2 gr. 3 gr. 4 gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr.

Fodbolde 1 hver 1 hver 1 hver 1 hver 1 hver 1 hver

Deltagergaver

(DBU Bear League bamse)

1 hver 1 hver 1 hver 1 hver 1 hver 1 hver

Drikkedunk ( 2 pr. deltager) 48 72 96 120 144 168

Pandebånd med fjer 1 hver 1 hver 1 hver 1 hver 1 hver 1 hver

Fairplay tegneserie 1 hver 1 hver 1 hver 1 hver 1 hver 1 hver

'De 10 forældrebud' 1 hver 1 hver 1 hver 1 hver 1 hver 1 hver

I år 2011 ser listen over arrangørklubgaver og tøjpakker til trænerstaben således ud:

Arrangørklubgaver 2 gr. 3 gr. 4 gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr.

Fodbolde 12 13 14 15 16 17

Tøjpakke: Skoleleder 1 1 1 1 1 1

Tøjpakke: Trænerleder 1 1 1 1 1 1

Tøjpakker: Gruppetrænere 2 3 4 5 6 7

Tøjpakker: Trænerassistenter 2 3 4 5 6 7

Alt tøj sendes til klubben sammen med de øvrige varer . På afsendelsesdagen udsender DBU materialerne til afviklingsadressen

eller anden meddelt adresse . Modtagedatoen er næstfølgende hverdag .

Afsendelsesdato modtager I via mail eller ved information i SWUB .


2.5.6 Fordeling af rekvisitter

• Udarbejd en banefordeling.

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

• Fordel boldene med 1 pr. deltager + 1 til gruppetrænerens øvelsesforevisning.

• Fordel drikkedunkene og tuscherne til gruppetrænerne (2 dunke pr. barn/voksen).

• Fordel lånerekvisitterne (1 boldnet, 6 overtræksveste og 12 kegler pr. gruppe).

• Skattejagt-rekvisitterne overdrages til trænerlederen.

2.5.7 Modtagelse af gruppelister

Med sin adgang til SWUB henter skolelederen selv alle sine deltagerlister ned på sin computer og justerer disse til skolestart .

Vent med at hente listerne til 1-2 dage før skolestart. Så er alle oplysninger opdateret.

Grupperne dannes maskinelt, idet vi på Mikrofodboldskolen ikke skelner imellem målmand/markspiller og dreng/pige, men

alene ser på fødselsdatoen . De 12 mindste i gruppe 1, de næste 12 i gr . 2 osv .

Det er altid en god idé straks at checke listerne for eventuelle fejl, som kan være generelle og derfor bør rettes på alle skolerne .

Du har som skoleleder lov til at lave om på de af DBU fremsendte grupper. Vi anmoder om, at du udviser god dømmekraft og

tilstræber, at alle børn får en god oplevelse på Mikrofodboldskolen . Derfor kan det være en god ide at bytte lidt rundt, så alle

børn så vidt muligt kommer sammen med mindst en, som de kender .

2.6 Sidste chance

Checke at alt er, som du ønsker det på stedet .

2.7 Skolestart

Velkomsttale til deltagerne, forældrene og trænerne.

Navneopråb og gruppeinddeling . Check at alle er fremmødte, registrer fraværende og check om nogle børn ikke står på del-

tagerlisten . Ikke fremmødte børn skal du forsøge at kontakte telefonisk i løbet af fredag eftermiddag for at finde en årsag til

udeblivelsen . Bekendtgør fordeling af omklædningsrum piger/drenge . Fortæl om hvordan man undgår at få stjålet sine ting .

Såfremt en deltager ikke figurerer på dine lister men hævder, at betaling har fundet sted, beder du vedkommende medbrin-

ge den udskrevne billet fra BILLETnet, som er kvittering for betaling.

OBS ! Det er vigtigt, at du checker, at billetten er udstedt til din skole . Er der stadig problemer, tager du deltageren med og

kontakter DBU mandag morgen efter afviklingen . Slut din velkomst med at ønske alle en god Mikrofodboldskole .

21


2.71 Forældremøde

22

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

Mens Gruppetrænerne, trænerassistenterne og 'prærieindianerne' samles til fredagens første aktivitet, et navne-/intromodul,

afholder Skolelederen og Trænerlederen i fællesskab forældremøde . Her gennemgåes weekendens strabadser og der

uddelegeres opgaver til forældrene. (Se 5.3).

Ca. tidsplan – fredag

Skolelederen og trænerlederen er de første personer på stedet .

Kl . 15 .00-15 .30 Checke alt .

Kl . 15 .30-16 .15 Infomøde trænerstaben, praktiske detaljer gennemgås, gruppelister udleveres,

Kl . 16 .15-16 .30 Sidste udkald .

Kl . 16 .30-16 .40 Skolestart .

Kl . 16 .40-17 .15 Forældremøde

banefordeling udpeges, rekvisitter anvises, m.m. (indskærp daglig optælling af kegler, bolde og veste).

Kl. 18.00 Opsamling (Skoleleder og trænerleder).

Kl . 18 .30 Kort evalueringsmøde, aftal mødetid lørdag morgen .

2.8 Opsamling på skolestarten

Cirkuler rundt mellem grupperne på ’alt vel’-tur . Hør om der eventuelt er problemer .

2.8.1 Ændring af gruppelister

• Der vil altid være enkelte børn, der er kede af den gruppe, de er kommet i.

• Såfremt det drejer sig om børn, der er kommet i grupper, hvor de slet ikke kender andre eller piger, der er alene blandt

drenge, efterkommes ønsket om flytning med det samme .

• I alle andre sager beder vi dig udvise god dømmekraft og efterkomme de konkrete ønsker, hvis det er muligt, således at

børnenes ønsker efterkommes så vidt muligt .

• Det skal dog understreges, at det ikke er meningen, at større grupper på 5-6, som kender hinanden fra samme klub/hold,

skal sammenføres .

Skulle der alligevel være børn som måtte ønske at skifte gruppe i løbet af fredag eftermiddag,

gælder for så vidt de samme kriterier; Vi efterkommer gerne børnenes ønsker,

så vidt det er muligt og ikke skaber ubalance i grupperne .

Erfaringerne fra tidligere år har vist, at skolelederen altid har løst ’småproblemerne’

forholdsvis gnidningsløst .

Herefter bør du

• Opsamle punkter ved et mini-evalueringsmøde v/dagens slutning.

• Eventuelt lave huskeseddel til næste dag.


2.9 Fotografering

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

DBUs Mikrofodboldskoler fik i 2010 mulighed for at tilbyde ekstern fotografering . Men dels på baggrund af sidste års evalu-

ering samt logistiske og praktiske udfordringer har vi valgt at udelade den organiserede fotografering i år .

Børnene bliver således, som udgangspunkt, ikke fotograferet i løbet af weekenden og får derfor naturligvis heller ikke efter-

følgende udleveret gruppefotografier .

Undtagelsen er de steder, hvor skolelederen, trænerlederen, en af trænerne eller forældrene har muligheden for – og evn-

erne til at stå for at organisere fotograferingen .

Har klubben således mulighed for selv at organisere og afvikle fotograferingen uden at der pålægges deltagerne ekstra

udgifter, er dette naturligvis tilladt .

Det er dog ikke længere et krav fra DBUs side, at fotograferingen skal finde sted .

23


2.10 Daglige gøremål

24

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

• Dagens velkomst.

• Fordeling af frugt lørdag eller søndag.

• Eventuelle glemte sager opbevares og fremvises til dagens velkomstmøde.

• Eventuelt være trænerne behjælpelige med enkelte træningslektioner.

• Totalstyring: banefordelingsplan, materialefordeling.

Før søndag (lørdag eftermiddag)

• Udlevere diplomer til trænerne, som udfylder dem hjemmefra, så de er klar til udlevering ved weekendens afslutning.

Søndag

• Go’ morgen til deltagerne og forældrene, information om dagens aktiviteter.

• Uddeling af frugt.

• Afskedstale til deltagerne.

• Slut-evaluering med trænerstaben.

• Alle opfordres til at benytte e-mail adressen fodboldskole@dbu.dk til indsendelse af ris/ros .

2.11 Skoleafslutning

Skolelederen holder afskedstalen til deltagerne og forældrene og runder weekenden af .

2.12 Skolelederens beføjelser

Skolelederen er den eneste, der har beføjelser til at træffe økonomiske dispositioner på DBUs vegne, og dette kun i absolut

yderste nødstilfælde . Hvis det sker, skal DBU kontaktes .

2.13 Afbud fra spillere

Såfremt en deltager melder fra via DBU inden mikrofodboldskolestart, kontaktes skolelederen med det samme med henblik

på eventuelt ventende på stand-by lister . DBU opfordrer til, at personen på ventelisten således til bagebetaler den afmeldtes

deltagergebyr direkte, hvorved administrationsgebyr til DBU undgås . Hvis en deltager melder afbud efter, at skolen er startet,

er proceduren, at ’deltageren’ kan få sin fodbold, T-shirt, erindringsgave og drikkeflaske udleveret, hvis han henvender

sig på Mikrofodboldskolen . Dette gælder også de deltagere, som slutter tidligere . Det er KUN de deltagere som gennemfører

HELE Mikrofodboldskolen, som kan få udleveret et diplom.

2.14 Alkohol

DBUs skarpe non-alkohol politik gælder også på Mikrofodboldskolen . Det er selvfølgelig acceptabelt, at træner/lederstaben

drikker sig en ’fyraftenspilsner’ fredag efter kl . 18 .30 og lørdag/søndag efter kl . 15 .00, hvorimod Gammel Dansk og lignende

om morgenen IKKE er tilladt .


2.15 Besøgskonsulenter

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

Vi tilskynder at så mange Mikrofodboldskoler som muligt vil få besøg af en repræsentant fra DBU eller lokalunionen/regionen

. Fra DBUs Fodboldskoler har det vist sig at være en god måde for os at sikre, at alt fungerer godt på den enkelte Mikrofodboldskole,

ligesom at du/trænerne får direkte mulighed for at evaluere Mikrofodboldskolen generelt .

Længden af mikrofodboldskolebesøget varierer efter behov, og vi kan ikke sige noget om, hvornår besøget finder sted. Det

har dog vist sig formålstjentligt, at besøgskonsulenten er til stede i forbindelse med frokostpausen, hvor han/hun nemt kan

komme i kontakt med alle .

2.16 Defekte bolde

Vi opfordrer til, at defekte bolde ved modtagelsen indberettes hurtigst muligt til DBU på: Tlf. 43 26 22 22.

Defekte bolde, som har været taget i brug, kan desværre ikke erstattes . Derfor; pas godt på, at træningen ikke foregår direkte

op ad en tjørnehæk og lad ikke ’kantine-mutters’ hund lege med bolden .

2.17 Deltagere uden voksen ledsager

Kravet om, at en forælder skal deltage under hele afviklingen, skal tages meget bogstaveligt . Så hvis et barn stiller op helt

uden en voksen ledsager, bør forældrene ringes op så hurtig som muligt og afkræves en forklaring. Skulle tilfældet være,

at voksendeltagelse er umulig, bør trænerassistenten i gruppen overtage forælderens rolle, og i perioder kan barnet kobles

sammen med et andet barn/voksen-par .

Situationen er den samme, hvis en forælder stiller med 2 deltagere, som ikke er i samme gruppe;

efterlys på en venlig måde en voksen til begge børnene fra næste dag . Som supplement kan en

af klubbens trofaste unge fodboldspillere måske overtage rollen på opfordring fra dig .

2.18 Eftertilmeldinger

På alle skoler, hvor der ikke er solgt deltagerbilletter nøjagtig delelig med 12, når vi lukker BILLETnet, vil skolelederen – på

skoler med ledige pladser – stadig have mulighed for at sælge disse helt frem til afviklingen . Det er dog begrænset omfang,

da billetsalget slutter så tæt op af skolestart som muligt .

Da skolens maksimale deltagerantal allerede er meddelt DBU, og da DBU fremsender materialer

i henhold til dette, er indberetning af eftertilmeldte spillere ikke nødvendig .

Har du stadig overskydende pladser efter, og sælges disse helt frem til skolestarten,

får det følgende konsekvenser:

• Du må selv tilrette dine gruppelister.

• Det er ikke tilladt at overskride aftalte deltagerantal.

25


2.19 Ekstraordinære tiltag

26

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

Med de stramme krav om at følge mikrofodboldskolemanualen, er behovet for ekstraordinære tiltag reduceret til et mini-

mum, men skulle der alligevel blive behov for en speciel aktivitet, i f .eks . regnvejr, byder DBU alle gode tiltag velkomne, men

har dog ingen mulighed for at finansiere disse, som derfor må stå for klubbens eller eventuelt velgørers regning .

Mikrofodboldskolens to hovedansvarlige, skolelederen og trænerlederen, skal være enige om, at iværksætte aktiviteten, da

denne vil blive opfattet som en del af Mikrofodboldskolen .

Husk at tiltagene skal være for børnenes skyld og ikke for at tjene penge .

2.20 Forsikring

• Såfremt trænere eller skoleledere på Mikrofodboldskolen er årsag til et uheld eller selv kommer til skade, vil DBU som

arbejdsgiver kunne pålægges et erstatningsansvar. Det afklares via en kollektiv forsikring, som Danmarks Idræts-Forbund

har tegnet for alle trænere/ledere .

• Når skaden er sket, kontaktes DBU med det samme, hvorefter skadesanmeldelse tilsendes i forbindelse med DIFs/DGIs

forsikringspolice hos Tryg Forsikring .

• Skadeslidte og skolelederen udfylder de punkter i skadesanmeldelsen, der omhandler forløbet og omfanget af skaden.

• Derefter indsendes skadesanmeldelsen til DBU (att.: Enrique Córdova Jensen).

Deltagerne er, såfremt de er årsag til uheld, kun dækket af egen/forældrenes forsikring.

2.21 Telefonvagt

En ansat fra DBU Børn og Ungdom vil under hele afviklingsweekenden kunne kontaktes på nedenstående telefonnummer:

Telefon

43 26 22 92 – Enrique Cordova Jensen

Bemærk dog at svarene på eventuelle spørgsmål ofte vil kunne findes et sted i denne afviklingsmanual . Desuden anmoder vi

dig om at vente til DBUs åbningstid, hvis du skal bestille ekstra varer p .g .a . defekter .


2.22 Trænerafbud/-udeblivelser

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

Bliver en gruppetræner syg, udebliver eller på anden måde får forfald, er

trænerlederen ansvarlig for, at denne erstattes på forsvarlig vis (se 3.12).

Bliver din trænerleder syg, udebliver eller på anden måde får forfald,

kan der måske laves en rokade mellem trænerne og assis tenterne, så en

gruppetræner overtager trænerlederfunktionen og en anden overtager

dennes gruppetræner opgave, eller du er måske selv kvalificeret til at

påtage dig trænerlederjobbet .

2.23 Sponsorernes eksponering

Sponsorerne bag DBU Børn og ungdom har stor betydning for gennemførelsen af bestående aktiviteter og iværksættelsen

af nye . Det er derfor vigtigt at give sponsorerne al den eksponering, de fortjener .

På Mikrofodboldskolen vil det fælles sponsorlogo optræde på blandt andet:

• Mikrofodboldskolekortet.

• Plakater til ophængning i landets klubber.

• Deltager- og træner/leder T-shirts.

• Deltagerdiplom.

• Træner-/ledertøj (dog kun ARLA Foods).

• Afviklingsmanualens forside.

27


DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

3.0 Trænerledermanualen

3.1 Indholdsfortegnelse

3 .1 Indholdsfortegnelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

3 .2 Før mikrofodboldskolestart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3 .3 Arbejdsopgaver før klubseminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3 .4 Klubseminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3 .5 Klubseminar program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3 .5 .1 Stikord til trænerlederens intro-tale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3 .5 .2 Mikrofodboldskolens værdigrundlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

3 .5 .3 Undervisningsprincipper og –metoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

3 .5 .4 Forældreinvolvering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

3 .5 .5 ’Børns udvikling’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

3 .5 .6 Gruppetrænernes moduløvelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

3 .6 Arbejdsopgaver mellem klubseminar og skolestart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

3 .7 Sidste chance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

3 .8 Skolestart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

3 .81 Forældremøde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

3 .9 Opsamling på skolestarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

3 .9 .1 Ændring af gruppelister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

3 .10 Trænerlederens beføjelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

3 .11 Daglige gøremål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

3 .12 Trænerafbud/-udeblivelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

28


3.2 Før mikrofodboldskolestart

Dato for afvikling af klubseminar fastlægges

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

I samråd med skolelederen aftales datoen for seminarafviklingen . Det kan anbefales at afholde seminaret en af dagene

mandag, tirsdag eller onsdag i den uge, hvor afviklingen finder sted fredag til søndag . Torsdag kan selvfølgelig også anven-

des, men dels er det godt at give gruppetrænerne lidt tid til at fordøje indholdet af klubseminaret, dels får de tid til at gennemlæse

manualen efterfølgende . Desuden undgår I at skulle trække på gruppetrænerne 4 dage i træk . Det står jer selvfølgelig

frit for at afholde det før mandag, men som træner er det godt at bruge nyhøstet erfaring hurtigst muligt .

DBU ser meget gerne, at du som trænerleder har deltaget på nogle af DBUs børnetræningskurser .

3.3 Arbejdsopgaver før klubseminar

I et forsøg på at forberede dig på alle spørgsmål fra gruppetrænerne, bør du forud for klubseminaret læse manualen grundigt

igennem. Desuden anbefales det at påføre klubseminar-programmet egne notater (arbejdspapir 6.1).

I samråd med skolelederen aftales de praktiske detaljer for afviklingen: Mødedato og –tid, sted, lokale, AV udstyr, traktement,

antal deltagere, rekvisitter mm .

Check sammen med skolelederen, at alle gruppetrænere kommer til klubseminaret, idet du derved undgår at bruge unødig

tid på at uddanne de udeblevne efterfølgende .

29


3.4 Klubseminar

30

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

Generelt om klubseminaret

På klubseminaret har trænerlederen overtaget DBUs rolle og har til opgave at spore gruppetrænerne og assis tenterne ind på

den forestående opgave . Til dette benyttes undervisningsmanualen .

Det er vigtigt, at disse får den rigtige forståelse af følgende:

• Mikrofodboldskolens værdigrundlag (1.4).

• Undervisningsprincipper og -metoder (1.5).

• Forældreinvolveringen (1.6).

• Børns udvikling (1.7).

Desuden skal gruppetrænerne have gennemgået/forevist øvelsesvalget på de lege og træningsøvelser, de skal forestå . Slutteligt

er det trænerlederens opgave at få trænerteam’et til at fungere godt, hvilket vil afhænge meget af din fremtoning

over for trænerteam’et . Kan trænerlederen få gruppen til at betragte ham/hende som en ressource-person, mere end en ’big

brother is watching you’, så er man godt på vej . Klubseminaret er tidsmæssigt beregnet til ca . 2 1/2-3 timer .

3.5 Klubseminar program

(Se arbejdspapir 6.1)

3.5.1 Stikord til trænerlederens intro-tale

Når skolelederen har budt alle velkommen, overtager trænerlederen ledelsen under resten af klubseminaret .

• Mit navn er

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Jeg kommer selv fra

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Til daglig er jeg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (familieforhold)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (arbejdsforhold)

• Min fodboldmæssige baggrund er

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• De øvrige præsenterer sig kort.

Jeg er blevet opfordret til at fungere som trænerleder med ansvar for:

• at uddanne jer til mikrofodboldskoletrænere.

• at sikre ensartetheden fra Mikrofodboldskole til Mikrofodboldskole.

• at skabe en vekselvirkning i skoleforløbet, imellem jer som gruppetrænere der arbejder med gruppen, og mig som eneinstruktøren,

der arbejder med alle børn og forældre .

• at forestå forældreinvolvering uden for gruppen – I skal forestå den i gruppen.

• at være støttetræner for jer gruppetrænerne.

• at være høvding for jer, i trænerstaben og høvding i den afsluttende skattejagt.


3.5.2 Mikrofodboldskolens værdigrundlag

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

Anmod først seminardeltagerne om selv at gennemlæse afsnittet omkring værdigrundlag (1.4). Spørg derefter, om alle har

forstået indholdet og slut med at uddybe/besvare eventuelle spørgsmål .

3.5.3 Undervisningsprincipper og -metoder

Anmod først seminardeltagerne om selv at gennemlæse afsnittet Undervisningsprincipper og -metoder (1.5). Spørg derefter,

om alle har forstået indholdet og slut med at uddybe/besvare eventuelle spørgsmål .

3.5.4 Forældreinvolvering

Anmod først seminardeltagerne om selv at gennemlæse afsnittet Forældreinvolvering (1.6). Spørg derefter, om alle har forstået

indholdet og slut med at uddybe/besvare eventuelle spørgsmål .

3.5.5 ’Børns udvikling’

Anmod først seminardeltagerne om selv at gennemlæse afsnittet ’Børns udvikling’ (1.7). Spørg derefter, om alle har forstået

indholdet og slut med at uddybe/besvare eventuelle spørgsmål .

3.5.6 Gruppetrænerens moduløvelser

I kronologisk rækkefølge gennemgås mikrofodboldskolens øvelsesmanual . En speciel vægtning af de øvelser, hvor gruppetrænerne

er ansvarlige. (Kap. 5.0)

Du vælger, om I gør det i praksis, eller om du udfra modulsiderne kan skabe det

nødvendige billede, som får gruppetrænerne til at genkende den enkelte aktivitet

blot ved et kik på siden .

Gruppetrænernes øvelser er disse

1 Fri leg (5.4) 2 Navnelege (5.4)

2a Navnerunde (5.4) 2b Bold byt (5.4)

2c Navne-stå-trold (5.4) 3 Efterabe leg (5.4)

4 Den lange tunnet (5.4) 5 Myreslugeren (5.4)

6 På prærien (5.5) 7 Fodboldkampe (5.6)

8a Driblinger (5.7) 8b Sparkeøvelser (5.7)

8c 1. berøring (5.7) 8d Hovedstød (5.7)

8e Løbe-lege (5.7) 8f 'Det gyldne skind' (5.7)

8g Giraf/elefant/kænguru (5.7) 8h Spil 2:2 (5.7)

9a Fri leg (5.8) 9b Kaosbold (5.8)

9c Driblebane (5.8) 9d Ram keglerne (5.8)

9e Skyd og ryk (5.8) 10a Dribling/vendinger (5.9*)

10b Dribling/vending/1. berøring (5.9*) 10c Dribling (5.9*)

31


32

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

10d Dribling og afslutning (5.9*) 10e Dribl til midt og ud (5.9*)

10f Drible/aflevere (5.9*) 11a Forhindringsbane (5.10)

11b Superliga (5.10) 11c Fodboldrundbold (5.10)

11d Stjæle skatte fra andre (5.10) 11e ’Stang’ bold (5.10)

11f Fodbold med mange mål (5.10) 12 Tipi Cup/DBU Cup (5.11)

13 Fodbold og ansigtsmaling (5.12) 14 Cowboy'ere og indianere

14a ’Hvem får ingen kegle?’ (5.13) 14b Tidsfordriv (5.13)

14c Ram bolden (5.13) 14d Høvdingen kommer (5.13)

14e Målmand (5.13) 15 Indianerland (5.14)

15a Nedlæg en bison (5.14) 15b Befri dine kammerater (5.14)

15c Snig dig ind på cowboy’erne (5.14) 15d Præcisionsspark (5.14)

15e Ørnen op i luften (5.14) 15f Indianerspejderne (5.14)

15g Kaktusklink (5.14) 15h Indianerspring fra klippe (5.14)

15i Spring på hesten (5.14)

OBS

De øvelser, der er markeret med en stjerne, er beregnet til den ældste årgang på Mikrofodboldskolen .

Undervejs i undervisningsforløbet kan du fint komme ind på Mikrofodboldskolens undervisningsprincipper og -metoder,

samt hvor og hvornår forældreinvolveringen er påkrævet eller anvendelig .

3.6 Arbejdsopgaver mellem klubseminar og skolestart

Hvis alle gruppetrænere deltog i klubseminaret, og dette i øvrigt forløb tilfredsstillende, burde der ikke være arbejdsopgaver

mellem klubseminaret og skolestarten .

Såfremt en eller flere gruppetrænere, af en eller anden årsag ikke deltog i klubseminaret, er det trænerlederens opgave at

sikre sig, at også disse uddannelsesmæssigt vil kunne leve op til den forestående opgave . Første betingelse må være, at den/

de udeblevne gruppetrænere har læst mikrofodboldskolemanualen, hvorefter et møde/telefonmøde formentligt kan klare

resten .

3.7 Sidste chance

Hvis du ikke har været i kontakt med skolelederen efter klubseminaret, bør du møde i god tid forud for starten fredag, så

eventuelle problemer/opgaver kan løses før trænerstaben samles kl . 15 .30 .


3.8 Skolestart

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

Skolelederen forestår skolestarten med præsentation af dig og den øvrige trænerstab samt navneopråb . Når du er blevet

præsenteret, skal du være behjælpelig med, at deltagerne under navneopråbene finder de rette grupper, og at disse kommer

godt i gang .

3.81 Forældremøde

Mens Gruppetrænerne, trænerassistenterne og 'prærieindianerne' samles til fredagens første aktivitet, et navne-/intromodul,

afholder Skolelederen og Trænerlederen i fællesskab forældremøde . Her gennemgåes weekendens strabadser og der

uddelegeres opgaver til forældrene. (Se 5.3).

3.9 Opsamling på skolestarten

Når alle grupper er kommet godt i gang, bør du og skolelederen lave en kort opsamling på skolestarten, til forebygning af

eventuelle fremtidige problemer .

3.9.1 Ændring af gruppelister

Ændring af den af DBU, udsendte gruppesammensætning er næsten uundgåelig, hvorfor en manuel ændring på gruppelisterne

må foretages i samarbejde med skolelederen .

Husk at gemme dine ændringer lokalt på din egen pc .

Listerne skal senere anvendes til blandt andet diplomskrivning.

3.10 Trænerlederens beføjelser

Trænerlederen er udpeget af arrangørklubben og skal optræde som DBUs forlængede arm på afviklingsstedet . Han/hun skal

sikre en forsvarlig afvikling af Mikrofodboldskolen og være garant for, at deltagere og forældre får en god oplevelse .

Såfremt trænerlederen undervejs i afviklingen konstaterer, at dette ikke er tilfældet, har han/hun i samråd med skolelederen

beføjelser til at foretage de ændringer, som skønnes nødvendige for at bringe tingene på plads, både i kvalitetsmæssig og

moralsk forstand, f .eks . hvis en gruppetræner ikke kan/vil leve op til de stillede krav .

Trænerlederen kan efter samråd med skolelederen i absolut yderste konsekvens udskifte den mindre heldige person med sig

selv eller en kvalificeret erstatning .

Trænerlederen har ikke bemyndigelse til at træffe økonomiske dispositioner på DBUs vegne, disse træffes alene af skolelederen.

33


3.11 Daglige gøremål

34

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

Din vigtigste opgave, når du ikke selv er ene-instruktør, er at støtte gruppetrænerne, så de føler, du er en ressource, de kan

trække på, hvis de får problemer .

På jeres små møder før dagens program eller i frokostpauserne m .m . bør du sikre dig, at alle gruppetrænerne ved, hvor de

skal være, har styr på, hvad de skal lave, og hvor rekvisitterne er . I kan også vælge at lægge disse møder efter dagens opgaver,

så man kort gennemgår den kommende dags opgaver .

Du skal også være observatør på deres arbejde, så du dels kan snakke med om oplevelserne i mødelokalet bagefter, dels kan

indrapportere uhensigtsmæssigheder eller nye løsningsforslag til indholdet/manualen .

3.12 Trænerafbud/-udeblivelser

Bliver en gruppetræner syg, udebliver eller på anden måde får forfald, er det op til dig at vurdere, hvem der skal erstatte

ham/hende .

Afhængig af længden af fraværet, skal du beslutte, om du selv skal overtage træningen af gruppen, eller om en fremmødt

forælder skal overtales til at indgå i team’et .

Dit valg skal være kvalitetsstyret . Det er vigtigt, at børnene får en træner, der er ’god’ til børn .


DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

4.0 Gruppetrænermanualen

4.1 Indholdsfortegnelse

4 .1 Indholdsfortegnelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

4 .2 Arbejdsopgaver mellem klubseminar og skolestart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

4.3 Velkomst til deltagerne og opstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

4 .4 Opsamling på skolestarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

4 .5 Afslutning fredag og lørdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

4 .6 Afslutning søndag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

35 35


36

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

4.2 Arbejdsopgaver mellem klubseminar og skolestart

Det er vigtigt, at du læser manualen igennem inden skolestarten for dels at få afklaret, om du har spørgsmål til indholdet,

dels som forberedelse til den forestående undervisning .

Ved gennemlæsningen vil du foruden at få uddybet kendskabet til din egen rolle på Mikrofodboldskolen også få kendskab til

de øvrige personers opgaver i team’et .

Når du har modtaget varerne til Mikrofodboldskolen skal du være opmærksom på at du skal klargøre deltagertøjet til udlevering

på forældremødet .

4.3 Velkomst til deltagerne og opstart

Deltagerne dukker op, og den officielle velkomst foretages af skolelederen og trænerlederen . Endvidere får deltagere og

forældre praktiske oplysninger .

Derefter foretages gruppeinddelingen .

Så snart alle deltagerne i din gruppe er råbt op og kommet over til dig, tager du gruppen med ud på det tildelte areal på

anlægget . Dette areal er gruppens ’hjemmebane’/’territorium’/’tilholdssted’ i hele weekenden .

Det første, du gør, er at checke børnene med din gruppeliste . Første gang du har både børn og forældre samlet, uddeler du

en drikkedunk til hver enkelt, som der alle skrives navne på . Det er vigtigt, at du nævner, at de skal skrive navn på INDEN, der

kommer vand i flasken . Det er vigtigt at have for øje, at børnene er meget spændte på at skulle på mikrofodboldskole, og at

der ret hurtigt skal iværksættes aktiviteter med en forholdsvis høj intensitet . Start derfor hurtigst muligt med ’Prærieindianerne

samles’ (5.4).

Mens ’Prærieindianerne samles’ er i gang, er forældrene til forældremøde,

hvorfor du og din trænerassistent er alene med børnene . Forældrene

kommer så hurtigt som muligt efter forældremødet .

Første modul kan, hvis der er tid, afsluttes med en

fodboldkamp 2:2, eller 3:3, hvor du justerer holdene med henblik

på at få dem så jævnbyrdige som muligt . Disse hold kan

eventuelt navngives efter Superligaens mandskaber eller lignende,

og derefter med fordel bruges resten af weekenden .

OBS!! Det er vigtigt at du her respekterer hvis der er deltagere der endnu ikke

føler sig klar til at skulle spille kamp mod andre deltagere de endnu ikke kender .

Vær klar med et alternativt tilbud til disse deltagere.


4.4 Opsamling på skolestarten

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

Ændring af gruppelister

Hvis gruppelisten ikke stemmer overens med den udleverede, meddeles skolelederen ændringerne, så listen er intakt, når

diplomerne skal skrives senere på weekenden .

Summemøde for gruppetrænere og trænerassistenter

(under ’på prærien’) fredag fra kl. 17.15-18.00 er børn og forældre under trænerlederens kommando. Skolelederen og gruppetrænerne

har derfor en god mulighed for at holde et lille summemøde omkring den generelle skolestart og om behovet for

eventuelle justeringer .

4.5 Afslutning fredag og lørdag

Både fredag og lørdag afsluttes dagen med kampe, som måske ikke ender samtidig . Dette kan ofte foranle dige nogen til at

gå hjem før andre . Som gruppetræner er det derfor vigtigt, at du lige samler din gruppe inkl . forældre og laver en kort afrunding

af dagen og en appetitvækker på næste dags program (hvad skal børnene medbringe dagen efter? Eventuelt indianerudklædning

til søndag).

4.6 Afslutning søndag

Gruppetrænerne laver en lille afslutning med deres grupper . Her overrækkes diplomer, fodbold, erindringsgave samt hvad

der ellers er gemt i skatten .

Efterfølgende samles alle grupper til en fælles afslutning styret af skolelederen .

37


38

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

5.0 Undervisningsmanualen

5.1 Indholdsfortegnelse:

5 .1 Indholdsfortegnelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

5 .2 Samlet program for weekenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

5 .3 Forældremødet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

5 .4 Prærieindianerne samles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

5 .5 På prærien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

5 .6 Fodboldkampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

5 .7 Opvarmning og barn/forældreøvelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

5 .8 Tekniske øvelser 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

5 .9 Tekniske øvelser 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

5 .10 Omkring på prærien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

5 .11 Tipi Cup / DBU Cup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

5 .12 Fodbold og ansigtsmaling m .m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

5 .13 Cowboy'ere og indianer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

5 .14 Indianerland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

5 .15 Indianernes skattejagt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

For at lette overblikket over hvem der gør hvad i ’undervisningsmodulet’ er der i overskriften på

hvert modul skrevet nogle bogstaver i højre side .

Bogstaverne symbolisere følgende:

S Skoleleder .

T Trænerleder .

G Gruppetræner .

St Stationstræning . →
5.2 Samlet program for weekenden

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

Fredag Fredagens tid Fredagens program

16.30-16.40

16.40-17.15

16.40-17.15

17.15-18.00

18.00-18.30

Lørdag Lørdagens tid Lørdagens program

10.05-11.15

11.15-11.30

11.15-12.00

12.00-12.30

12.30-14.00

14.00-14.55

Søndag Søndagens tid Søndagens program

10.05-10.30

10.30-11.15

11.15-12.00

12.00-12.30

12.30-14.45

14.45-15.00

Fælles introduktion

(skolelederen)

Forældremødet

(skole- & trænerleder)

Prærieindianerne samles

(gruppetræneren)

På prærien

(trænerlederen eller gruppetræneren)

Fodboldkampe

(gruppetræneren)

Opvarmning og børn/forældreøvelser

(gruppetræneren)

Snak med forældrene om holdninger

(skole- & trænerleder)

Tekniske øvelser 1 eller 2

(gruppetræneren)

Frokost

Prærieindianerne samles

(gruppetræneren/stationstræning)

Tipi Cup / DBU Cup

(trænerlederen)

Fodbold & ansigtsmaling m .m .

(gruppetræneren)

Cowboy'ere og indianer

(gruppetræneren)

Indianerland

(gruppetræneren)

Frokost

Indianernes skattejagt

(trænerlederen & gruppetræneren &

stationstræning)

Farvel og på gensyn

39


40

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

5.3 Fredag kl. 16.40-17.15 Forældremødet (S & T)

1. Mødestart

• Velkomst ved skolelederen

• Gruppeinddeling – samme som børnene

• Kort tale af skolelederen; Hvem er jeg, og hvad er min funktion på Mikrofodboldskolen

• Trænerlederen fortsætter; Hvorfor er der forældremøde nu

• Udlevering af deltagertøj til forældrene

2. Forældre gruppeopgaver udstikkes (arb. papir 6.2 ophænges og gennemgås)

• Indianeromklædning – 1 til hver deltager – søndag morgen

• 2 ansigtsmalere fra hver gruppe – søndag morgen

• 1-2 bålpladsbyggere og -bestyrere fra hver gruppe – søndag morgen

• 1 snobrødsælter fra hver gruppe – søndag morgen

• 2 ildvands-bryggere fra hver gruppe – hele søndagen

• Snobrødspinde – søndag

• Postbestyrere – søndag middag

• 3 halstørklæder, 3 store T-shirts (gamle), 3 huer, 3 par (sol)briller (gamle) – søndag eftermiddag

Det skal over for forældrene understreges, at de har en aktiv rolle på Mikrofodboldskolen . De skal være en aktiv del af mange

af øvelserne og meget gerne på skift indgå som trænerassistent i de resterende øvelser .

Der kan være forskel på ønsket om forældreinvolvering fra gruppetræner til gruppetræner, men forældrene skal være klar .

3. Materialer fremvises, og udleveringssted anvises

• Ansigtsmaling.

• Mel pr. gruppe (skål + 1 teske salt skal medbringes af den ansvarlige).

• Saftdunk og saft til ’ildvand’ (skal først bruges søndag)

• Vejledninger udleveres, og materialer til skattejagten fremvises:

Indkast bolde og kegler

Memory kegler, bolde og aktivitetskort

Kims leg 20 forskellige ting, 1 viskestykke

Glødende Kul 1 bold pr . gruppe

Udklædningsstafet Tørklæder, t-shirts, huer og briller

4. Holdninger

DBU har i 2008 udgivet dvd’en ’har du en holdning’ . Den indeholder mange forskellige input til snak .

På www .dbu .dk under afsnittet Børn og Unge/Fairplay kan du downloade afsnittet ’Forældre og

tilskuere’ (varer ca. 6 minutter) og derefter diskuterer de spørgsmål, som er indeholdt i afsnittet. Du

kan evt . lade forældrene arbejde i den gruppe, som deres børn er i og lade hver gruppe komme med

deres kommentarer til spørgsmålene . Samtidig kan du gøre opmærksom på hæftet ’Holdninger og

handlinger’, som kan rekvireres gennem DBU og læses på hjemmesiden www .dbu .dk .

Til sidst kan du informere forældrene om, at de meget gerne må indsende ris/ros/gode ideer til DBU på e-mail adressen

fodboldskole@dbu.dk eller pr. almindelig post til adressen:

Dansk Boldspil-Union • DBU Allé 1 • 2605 Brøndby • Att. Mikrofodboldskolen


DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

5 Forældremøde:

Forældregrupperne samles i et lokale, så gruppe 1 sidder for sig, gruppe 2 for sig osv . Det styrer skolelederen .

På dette møde uddeler Skolelederen og trænerlederen uddeler det tøj som børnene på Mikrofodboldskolen modtager, så de

stolt kan møde op iført det flotte Mikrofodboldskole-sæt lørdag morgen . Det giver altid en god fælles samhørighed og gode

billeder når børnene er forholdsvis ens klædt på .

Lørdagen på DBUs Mikrofodboldskole er traditionelt den dag hvor de sportslige elementer er i højsædet, og søndag den dag

hvor mange af elementerne omhandler hygge, leg og sociale aktiviteter, heriblandt skattejagt og snobrødsbagning . Derfor

kan det være en god idé på forældremødet at aftale hvordan og hvorledes at I på den enkelte Mikrofodboldskole forventer at

børnenes beklædning på de respektive dage er, således at børnene på de samme dage kommer i henholdsvis fodboldtøj og

indianer-outfit .

Der fortælles om, hvad der skal foregå på Mikrofodboldskolen, hvorfor forældrene er med, at de har taget en føruddannelse

som evt . kommende træner/ledere i denne weekend .

Deltagerne på mødet får uddelt de forskellige opgaver, såsom indianerfjer, snobrødspinde osv .

Derefter samles disse grupper så og fordeler opgaverne imellem sig, så alle forældre har noget at udføre . Hvis det er en skole

med få spillere, skal forældrene udføre lidt mere og have flere opgaver .

På den måde er der styring på de tre dage .

Fredag kl. 17.15 til 18.00:

Indianere på prærien:

Skolelederen og trænerlederen skal i fællesskab lave disse lege, hvor forældrene skal være meget aktive .

Ungerne elsker at mor eller far leger med .

Diplom:

En god ide vil være at udarbejde et diplom til forældrene, at de nu er klædt på til at kunne påtage sig arbejdet som træner

eller leder i klubben .

41


42

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

5.4 Fredag kl. 16.40-17.15 Prærieindianerne samles (G)

Da det er den første aktivitet, er det vigtigt, at gruppetræneren udviser stort engagement og sørger for at lære alle børnenes

navne at kende, samt at nævne dem så ofte som muligt i starten, så de føler sig godt tilpas .

Opgaver/aktiviteter:

1 Fri leg

Der leges med de nye bolde . Der sparkes, kastes, dribles og skydes, så man lærer sin bold at kende .

2 Navnelege

2 .A Børnene stiller sig i rundkreds . Bolden spilles rundt til den næste spiller, der siger sit navn . Når børnene begynder

at kende navnene, siger spilleren, der sparker, navnet på den, man sparker til .

2.B Børnene (indianere) ’rider’ (dribler) rundt på prærien. Indianerne har en bold med. Møder man en anden indianer

’udveksler’ man bolde og navne .

2 .C Navne-stå-trold. Legen minder meget om ståtrold. Det vælges en fanger. Resten skal fanges. For at fange skal

fangeren sige navnet på den han/hun fanger . Når man er fanget stiller man sig med armene ud til siden, klar til en

ordentlig knuser . For at befries skal man komme og give den ’fangede’ et ordentlig knus, mens man siger sit eget

navn, og den fangede sit navn, (altså man præsenteres for hinanden.) Der efter er man fri.

3 Efterabe leg

Deltagerne står i en rundkreds . En deltager starter med at lave en bevægelse, fx at slå sig selv på hovedet med højre

hånd . Den næste i kredsen gentager den første bevægelse og laver derefter selv en bevægelse, den tredje gentager

de to forrige bevægelser og tilføjer også selv en osv. Legen går ud på at huske alle bevægelserne i den rigtige

rækkefølge, hvis man glemmer en eller laver dem i forkert rækkefølge, går man bagerst i rækken .

4 Den lange tunnel

Man starter med at dele deltagerne op i 2 hold, der skal dyste mod hinanden . Holdene stiller sig på enkeltrækker bag

en startstreg. Ved startsignalet går legen i gang, og bageste mand i hver række skal nu kravle gennem alle de

foranståendes spredte ben . Når han er kravlet gennem den næst bageste’s ben, må han kravle efter ham . Når man

kommer op foran, stiller man sig forrest . Det hold, der kommer først til målstregen, har vundet

5 Myreslugeren

Afvikles som almindelig driblestafet, hvor deltagerne løber ud omkring en kegle og tilbage, og afleverer bolden til

næste deltager i køen. Man må dog kun orientere sig ved at holde en kegle (stor) foran ansigtet, således at man

kigger ud gennem det lille hul i keglen . Der må ikke snydes . Keglen overdrages sammen med bolden til næste

deltager. Lad resten af holdet råbe vejledning til den deltager, der dribler, hvis han/hun har problemer med

at finde bolden, eller den kegle, der skal løbes omkring, i det meget begrænsede synsfelt .

Remedier

• Gruppens bolde.

• Forældre.


DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

5.5 Fredag kl. 17.15-18.00 På prærien (T eller G)

Trænerlederen styrer denne aktivitet, der foregår på et stort, samlet areal (på små skoler evt. i midtercirklen). Det kan også

være, at aktiviteten styres af gruppetræneren, der så afvikler den i sin gruppe .

De voksne står rundt omkring på banen og er piratskibe . Børnene står ved deres kaptajn/voksen, og de har hver sin bold .

Børnene skal nu:

• Rundt og se på kaktusserne.

• Hoppe op og røre toppen. ’Rør 10 kaktustoppe/hænder’, 5 med højre hånd og 5 med venstre’.

• Kravle ind gennem kaktusserne. Eksempelvis 5 eller dem alle.

• Lege fangeleg med ’helle’ mellem de voksnes ben.

• Kaste bolden over kaktussen og gribe den igen.

• Kaste bolden til kaktussen, og få den igen et nyt sted.

• Kaktusserne agerer basketballkurv.

• Slå bolden i jorden, kaktusserne hopper i takt med bolden. Også omvendt.

• Sparke ’højdere’ på én gang, kaktusserne henter (der byttes roller). Indianerne

samles inde i midten og beskytter sig mod nedfaldne kaktusknopper .

• Drible rundt mellem kaktusserne. Sparke igennem kaktusserne.

Spille kaktusserne, få den igen .

• Kaktusserne leger ørne. indianerne dribler rundt imellem dem og skal passe på,

at ørnene ikke tager boldene .

• Kaktusserne har bolden, indianerne forsøger at erobre den (de voksne driller).

• Kaktussen server, indianerne header (prøv også omvendt).

• Indianerne klatrer op på kaktussen, nyder udsigten, og kaktussen dribler lidt

rundt med indianeren på skulderen .

• Derefter byttes roller og kaktussen kravler gennem indianerens ben.

• Hvert holds forældre danner en hule (begynd en cirkel, der samtidig er ’helle’).

Med bold dribler indianerne fra tipi til tipi, flere ørne (gruppetrænere og forældre)

’stresser’ indianerne . Eventuelt en tur hele vejen rundt, hvor mange indianere

når frem til deres tipi igen (én indianer fra hver gruppe er nu ørnen).

• Kaktusserne ’fældes’ og trilles ud.

Aktiviteten slutter med, såfremt der er tid nok, at deltagerne

holder et 5-minutters frikvarter, hvor de kan lave, hvad de vil .

Remedier

• Gruppens bolde.

• Forældre.

43


44

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

5.6 Fredag kl. 18.00-18.30 Fodboldkampe (G)

Efter en kort pause i grupperne fortsættes der med at spille kampe .

OBS!! Det er vigtigt at du her respekterer hvis der er deltagere der endnu ikke føler sig klar til at skulle spille kamp mod andre

deltagere de endnu ikke kender. Vær klar med et alternativt tilbud til disse deltagere.

1 2:2 fodboldkampe på 3 baner med forældrene som målstolper. Disse holder i hånden som overlægger.

2 Korte kampe, derpå rotation . Sørg for at børnene får spillet med næsten alle deres nye ’holdkammerater’ . Det er også

vigtigt, at forældrene skifter ’målstolpe-makker’, så de på den måde også lærer andre forældre at kende .

3 Der spilles med forældre-bander, så bolden aldrig ryger ud .

4 Der spilles forældre-mod-børn kamp .

5 Børn og forældre samles i en rundkreds, og der siges ’farvel og på gensyn’ .

Remedier

• Gruppens bolde.

• Forældre.

• Eventuelt mål.

• Veste.


DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

5.7 Lørdag kl. 10.05-11.15 Opvarmning og barn/forældreøvelser (G)

Øvelserne udføres på ’egen bane’, og du har ca . 10 minutter pr . øvelse .

A Driblinger

1 Følg den voksne . Den voksne løber forrest . Barnet dribler efter den voksne . Der byttes roller .

2 Den voksne skal ’for sjov’ forsøge at tage bolden fra barnet .

3 Barnet står ved siden af den voksne, som kaster bolden ud – barnet indhenter bolden for derefter at drible tilbage så hur-

tigt som muligt .

4 Der kan eventuelt laves lidt dribling-afslutningstræning . Børnene dribler eventuelt mellem nogle kegler/voksne for til

sidst at afslutte på en målmand . Målmanden kan være voksne eller børn . Når et barn har afsluttet på mål kan han/hun

løbe ind og agere målmand . De voksne henter bolde . Husk at undgå kø – dette kan gøres ved, at man skyder på 2 mål .

B Sparkeøvelser

1 Vristspark – prøv både at sparke med højre og venstre ben.

2 Flugtninger – den voksne kaster bolden til barnet, der spiller den tilbage (tæl hvor mange gange den voksne griber bol-

den).

3 Halvflugtninger – den voksne kaster bolden, barnet lader bolden ramme jorden, før den sparkes retur i favnen på den

voksne (tæl igen, hvor mange gange det lykkes den voksne at gribe bolden).

4 Udspark til hinanden – først tæt på hinanden, derefter længere væk fra hinanden (tæl antal gange, I griber bolden tilsam-

men).

45


46

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

C 1. berøringer

En 1 . berøring er spillerens første boldberøring, når han/hun selv vil have den/de næste berøringer .

Barn og forældre er sammen to og to og står ca . 1-1 1/2 meter fra hinanden . Forældrene kaster bolden til børnene, som skal

berøre bolden med forskellige kropsdele . Der byttes efter 5-10 kast .

1 Børnene stikker brystet frem og berører bolden, som falder ned på jorden

2 Børnene berører bolden med låret (hæv låret til vandret), som derefter falder ned på jorden.

3 Børnene berører bolden med vristen og spiller bolden tilbage til forældrene .

4 Forældrene triller bolden, som børnene stopper med fodsålen .

5 Børnene berører bolden med indersiden og spiller bolden tilbage til forældrene .

6 Børnene berører bolden med hælen og spiller bolden tilbage til forældrene .

7 Hent en bold . Med kegler opstilles en firkant . Alle boldene lægges i midten, børnene fordeler sig på linier . På signal fra træneren

løber de ind og henter en bold og dribler tilbage, standser den med foden og sætter sig på bolden . Øvelsen gentages

flere gange .

D Hovedstød

1 Børnene kaster bolden op i luften til sig selv og header tilbage til forældrene . Også omvendt .

2 Forældrene kaster bolden og barnet header tilbage og omvendt.*

3 Hvem kan heade længst . Kast selv bolden op eller lad den anden kaste bolden .

4 Der kastes til barnet og forældren løber et andet sted hen og får bolden headet til sig.*

5 Heade konkurrence: ’På tværs af banen’. Børnene kaster bolden op i luften til sig selv – ’Hvor mange headninger skal du

bruge for at komme over på den anden side?’ . ’Hvor mange skal far/mor bruge?’ .

* Disse øvelser bruges kun hvis barnet er fortrolig med hovedstød.

E Løbe-lege

Belgisk bankebøf

Børnene står i en cirkel . En kegle stilles midt i cirklen . Et barn starter med ’at være den’ . Den, der er den løber rundt om cirklen,

stiller sig pludseligt ind mellem to af børnene, med spredte ben, de to børn skal så løbe hver deres vej rundt om cirklen .

Når de er kommet rundt, kravler de igennem den, der står med spredte ben og ind og rører keglen . Den, der kommer først

rundt, sætter legen i gang igen ved at løbe rundt om cirkelen . Tillad at den deltager, der kommer sidst til ’porten’, må trække

den anden i benene . Pas på der ikke sparkes bagud, og at legen ikke bliver for vild .

F 'Det gyldne skind'

Gruppen deles i to grupper af 6 . Hver gruppe står på række ved en kegle, overfor hinanden .

Opgave

Man skal stjæle skattekortet med hjem til sin gruppe .

Hvordan:

De to forreste i hver gruppe skal se på hinanden og tælle højt til 5 i fælleskab .

Så må de løbe ud til skattekortet .

• Når de mødes ved vesten har de følgende muligheder:

• Ta` vesten og løb 'hjem 'med den uden at blive fanget.

• Fang den anden når han tager vesten for at løbe hjem.

• Rører man modstander uden han/hun har rørt vesten er man 'selvtaget'

Taberen er den andens 'bytte' og skal gå med over i den modsatte række han kom fra. Vesten lægges ud på midten igen og de

to næste starter med at tælle . Hvis en række 'tømmes' fordeles indianerne blot igen og starter forfra .


G Giraf/elefant/kænguru

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

Børnene står i en cirkel . Børnene instrueres i, hvordan en elefant . giraf og kænguru ’ser ud/laves’ .

Alle dyrene skal laves af 3 børn pr . gang i samarbejde .

Elefant: Midterste barn laver en snabel, børnene til højre og venstre sætter store ører på ved at holde deres hænder op til det

midterste barns hoved .

Giraf: Midterste barn laver en lang hals (arm strækkes over hovedet), børnene til højre og venstre laver høje ben på giraffen

(den ene hånd ved foden og den anden hånd ved hoften).

Kænguru: Midterste barn holder hænderne foran kroppen som en kænguru-pung . Børnene til højre og venstre sætter ører

på kænguruen ved at holde to fingre bag kænguruens hoved . Alle tre hopper imens . Et barn starter med ’at være den’ .

Legen begynder: Træneren står midt i cirklen, peger på et at børnene imens han siger f.eks. elefant. Barnet skal nu lave ele-

fanten, imens hans sidekammerater i cirklen skal sætte ører på . Den af de tre børn, der sidst får lavet sin del af opgaven, skal

i midten . . . og legen forsætter .

Kænguruen introduceres lidt senere end de to andre dyr. Gruppe af 24 deltagere (børn og forældre) – kan opdeles i to grupper.

Elefanten Giraffen Kænguruen

H Spil 2:2

Barn og forældre er sammen 2 og 2 . Hver har en kegle at forsvare . Man prøver at drible forbi modstanderen og ramme keglen

. Når man er blevet god, kan man udvide og prøve at lave en ’fræk’ finte, ’tunnel’ eller noget helt vildt for at komme forbi .

Til sidst kan alle få lov til at score på alle opstillede kegler .

Remedier

A • Bolde

• Kegler

• Øvrige remedier,

som man kan finde

• Voksne

• Eventuelt mål

B • Bolde

• Voksne

C • Kegler

• Bolde

• Voksne

D • Bolde

• Voksne

E • Bolde

eX tra

F • Bold

• Veste

• Voksne

• Kegler

G • Voksne

eX tra

H • Bold

• Veste

• Voksne

• Kegler

47


48

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

5.8 Lørdag kl. 11.15-12.00 Tekniske øvelser 1 (G)

OBS: Dette træningsmodul er beregnet til den yngste årgang.

Dem, der deltog på Mikrofodboldskolen sidste år, har allerede været igennem ’Tekniske øvelser 1’ og skal derfor bruge ’Tekniske

øvelser 2’ . Du kan eventuelt overveje, om 2 grupper skal lave ’tekniske øvelser 1 & 2’ sammen og så lave en niveaudeling

mellem de to gruppers børn .

A Fri leg

Der dribles, sparkes, heades og leges med bolden uden indblanding fra voksne .

B Kaosbold (de voksne kan agere kegler/forhindringer)

På et lille område dribler de 12 spillere rundt. Ved et signal

fra træneren udføres en handling så hurtigt som muligt f.eks.:

• Rør bolden med din næse.

• Bagdelen.

• Mund.

• Skift retning.

• Stop bolden.

• Skub den under foden.

• Træk den under foden.

Børnene skal opfordres til at finde nye

måder at komme frem med bolden på .

C Driblebane (de voksne kan agere kegler/forhindringer)

Der stilles en keglebane op, som børnene gennemløber og eventuelt derefter skyder på mål. Der dribles med skiftevis:

• Højre ben.

• Venstre ben.

• Højre/venstre ben.

• Baglæns.

• Og mange andre varianter, som børn eller træneren kan ryste ud af ærmet.

D Ram keglerne / ram forbi keglerne

Der stilles kegler op på et afgrænset område . Børnene står i hver sin ende og prøver at ramme de forskel lige kegler . Forældrene

hjælper med at samle bolde op og giver dem til børnene .

Derefter prøver børnene at skyde mellem keglerne .

E Skyd og ryk

Hvert barn stiller 2 kegler op til sig selv med ca . 10 meter til makkerens kegler . Den ene kegle er en kegle, som man skal

sparke efter . Den anden kegle ens punkt hvorfra man sparker . Rammer man den andens kegle, flytter man 1 skridt baglæns

. Rammer man ikke keglen må man rykke 1 skridt tættere på modstanderens kegle .

Remedier

• Bolde. • Voksne.

• Kegler.


DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

5.9 Lørdag kl. 11.15-12.00 Tekniske øvelser 2 (G)

OBS: Dette træningsmodul er beregnet til de ældste årgange, da mange af spillerne fra disse årgange, som deltog på Mikrofodboldskolen

sidste år allerede har været igennem 'Tekniske øvelser 1' . Yngste årgang gennemfører ’Tekniske øvelser 1’ .

Det er dog gruppetrænerens vurdering, om man skal gennemføre modul 1 eller 2 . Børnene skal være modne for at gennemføre

Tekniske øvelser 2 .

Opstilling

Parallelt med side/baglinie opstilles 12 kegler med en afstand på 3-4 meter .

Afstanden mellem keglelinien og side/baglinie er ca . 5 meter .

Øvelserne udføres 2 og 2 (barn/forældre sammen).

Gruppetræneren viser og forklarer øvelsen, børnene prøver at efterligne det viste .

Efter 1. tur overtager forældrene trænerrollen og udfører øvelsen (bedste formåen). Herefter

skiftes barn og voksen til at lave øvelsen, den voksne vejleder spilleren så godt som muligt .

Gruppetræneren besigtiger 2 mandsgrupperne og beslutter, hvornår næste øvelse iværksættes .

A Dribling og vendinger

Alle børn og voksne 1 bold til deling .

Står på sidelinjen .

Børnene står med deres bold på den ene linje .

1 . Der dribles til modsat side, hvor der vendes med en inderside vending .

2 . Der dribles til modsat side, hvor der vendes med en yderside vending .

3 . Der dribles til modsat side, hvor der vendes med en fodsålsrulning .

4 . Der dribles til modsat side, hvor der vendes en vending man selv har opfundet/kan .

5 . Der dribles til modsat side, hvor der vendes med en vending man selv vælger

Hver vending forevises af træneren før igangsætning . Hver vending afprøves

4-6 gange / drible ture – i alt 25 – 30 ture . Forældre står på linjen og holder øje

med vendingerne, og viser deres version af øvelsen efter barnet .

B Dribling, vending og 1. berøring

Område 10 x 10 meter .

Grupper af 3 børn .

2 bolde pr . gruppe . – senere 3 bolde .

Opstilling på hver sin sidelinje og en spiller i midten . Ca . 10 gentagelser af hver øvelse .

• A spiller til B og B til A med en 1. gangs aflevering – A stopper bolden.

• B vender rundt modtager på samme måde fra C .

• A spiller til B. A løber ud og rundt om B og modtager bolden i medløb på vej 'hjem'.

Øvelsen fortsættes med B og C . Husk at spillerne skal skifte pladser .

Alle en bold – samme opstilling .

• A og B dribler imod hinanden når de mødes bytter de bold A forsætter over mod C

med hvem han bytter bold når de mødes sådan fortsættes .

49


50

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

Fælles for øvelse C og D. De voksne kan eventuelt deltage i øvelserne mod børnene.

Dette kræver bare 2 stationer for at undgå for meget kø. Øvelse E og F er uden voksne.

C Dribling

Område : Frit

Der arbejdes i to grupper med 6 spiller .

Trænere triller en bold 10 meter frem mellem de to første spillere der skal løbe ud

og erobre bolden, for at drible den tilbage til træneren .

D Dribling og afslutning

Område : Frit

Der arbejdes i to grupper med 6 spiller .

Trænere triller en bold 10 meter frem mellem de to første spiller der skal

løbe ud og erobre bolden, for så at score på et 3 mandsmål

E Dribl til midt og ud

Spillerne fordeles med 3 spillere og 1 bold i hvert af de 4 hjørner med en kegle

i centrum af firkanten . På signal dribler første spiller fra hvert hjørne til keglen

i midten og der laves en vending, så man dribler tilbage til sin egen kegle og

giver bolden til næste i rækken osv . Der kan vendes med hæl, fodsål etc . Næste

trin er at vende ved keglen og drible til NÆSTE kegle til højre for en . Der kan

her vendes med yderside eller inderside, afhængigt af hvad spillerne kan .

F Drible/aflevere

Der spilles i en firkant . Der spilles med to bolde og laves fire små køer

(én ved hver kegle). Man dribler til midten mellem 2 kegler og afleverer

bolden til forreste mand i næste kø . Modtageren dribler bolden til forreste

mand i den efterfølgende kø .

Ved signal fra gruppetræneren vender man løbebane.

Remedier

• Bolde.

• Kegler.


DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

5.10 Lørdag kl. 12.30-14.00 Omkring på prærien (G – St)

Omkring på prærien (6 stationer, hvor hver gruppe er i ca. 12 minutter)

Hvis der er f .eks . 7 grupper, så afvikles ’Omkring på prærien’ forskudt, så to grupper hele tiden mødes ved ’Fodboldrundbold’

hvor de spiller mod hinanden . Trænerne for de enkelte grupper bliver stående ved en post, så de bliver fortrolige med denne .

Forældrene følger grupperne rundt til de forskellige poster .

A Forhindringsbane

Der laves en forhindringsbane, hvor alt forhåndenværende kan anvendes som forhindring, blandt andet kegler, hjørne-

flag, driblespyd, træningshjælpere, buemål, bænksæt, frisparksmænd, kridtstreger, hvor børnene ’går på line’, fliser, hvor

stregerne ikke må betrædes osv . Kun fantasien sætter grænser . Sørg for at holde pauser, da det kan være en fysisk meget

krævende øvelse – ikke mindst for forældrene. Variationer: forskellige måder at løbe/krabbe igennem på.

B Superliga

Der laves 4 baner med 2 kegle mål i hver ende . 1 . Bane er superliga, 2 . Bane er 1 . Division osv . Spillere og forældre er sammen

og sættes sammen så 2 børn og deres forældre er 1 hold . Der spilles 4 .4 på alle baner . Der spilles 3 minutter i hver

kamp. Vinder man rykker man op til næste division – undtagen superligaen. Her bliver vinderholdet. Taber man, rykker

man ned. Undtagen i 3. division. Her bliver holdet. Ved uafgjort laves sten – saks – papir.

eX

1) Banen løbes igennem parvis.

tra 2) Banen gennemløbes som stafetløb.

51


C Fodboldrundbold

52

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

Forældrene er sammen med deres eget barn, og alle er inddelt i 2 hold .

Man spiller almindelig rundbold – dog skal bolden ikke slås ud, men

sparkes . Når man har sparket, skal man forsøge at nå hele banen rundt,

eventuelt med stop ved hjørnerne . Man kan ikke dø, hvilket betyder,

at man, hvis man ikke når frem til ’helle’, skal gå tilbage til den kegle,

man kom fra . På den måde sikrer vi et højt aktivitetsniveau, da børnene

herved gerne skulle forsøge at løbe mere . Man siger ’stop’ ved at skyde

bolden ind i det lille mål . Der spilles på tid . En voksen eller gruppetræneren

tæller point . Man får 1 point for hver person, der kommer hele

vejen rundt .

Alternativ: Der indføres forskellige løbeformer mellem de forskellige

kegler .

D Stjæle skatte fra andre

Man deles op, så børnene er sammen med deres forældre . Parrene stilles i en rundkreds . I midten lægges alle boldene,

kegler, træningstrøjer, benskinner, veste osv . På signal fra træneren løber den første makker fra hvert par ind og henter en

ting fra midten og ud til sin egen post . Når vedkommende er ’hjemme’ med tingene, må næste makker løbe af sted . Når

alle tingene er taget, må man stjæle skatte fra hinanden . Parret med flest skatte til sidst har vundet . Man kan spille flere

omgange . Eller spille på tid .

E ’Stang’ bold

En forælder er ’stang’ inde i en markeret firkant af kegler . Man må ikke løbe ind i firkanten . Når man har bolden, må man

ikke løbe . Det gælder om at kaste bolden ind til stangen, der skal gribe den . Bolden må samles op, når den har ramt jorden

og er fri . Kan med succes laves, hvor gruppen deles i to .

F Fodbold med mange mål

Der spilles 6:6 på en bane hvor hvert hold har tre keglemål. Scoring på 6 mål, tre på hver baglinie.

Variation: Forældrene er faste målmænd, så børnene ikke kommer til at ’gro fast’ i målene.

De forældre der ikke står på mål agerer bander på side- og baglinjer .

Remedier

1 Forhindringsbane: Alle forhåndenværende remedier. (kegler, hjørneflag, driblespyd,

træningshjælpere, buemål, bænksæt, frisparksmænd, kridtstreger).

2 Fodboldgolf: Bolde, Forhåndenværende remedier på anlægget.

3 Fodboldrundbold: Fire kegler, et mål (lille) og bolde.

4 Øvelser på tid: To mål, bolde og forældre.

5 Stangbold: Kegler, bolde og trøjer.

6 Fodbold med mange mål: Seks mål, en-to bolde samt forældre.


DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

5.11 Lørdag kl. 14.00-14.55 Tipi Cup / DBU Cup (T)

Turneringsprincip

• Alle spiller hele tiden, også selv om man taber.

• Ingen eller kun få minutters ventetid imellem kampene.

• Det vindende hold bliver sammen som hold og går videre frem imod finalen.

• Det tabende hold opløses, og spillerne sættes i næste kamp sammen med en ny medspiller.

• Gode chancer for at vinde mindst én kamp.

• Efter 3 runder findes der en ’champ’/vinder i hver runde, det vil sige hver 3. minut.

• Finalevinderne opløses også og indgår på ny i turneringen.

• Flere stævner i stævnet er muligt.

• Det er nemt at ændre holdsammensætning på køn, alder og holdstørrelse for hver runde.

Organisation

• 7 baner afmærkes med kegler som mål og i hjørnerne.

• Opstilling som tegning: 4 kvartfinalebaner, 2 semifinalebaner, 1 finalebane (Parken)

• Ved større turneringer tillige 8 ottendedels finalebaner.

• Størrelse: 10 x 6 meter til 15 x 9 meter.

• Mål: 1-2 meter bredt, højden er keglehøjde.

• Rekvisitter: 1 bold og 2-4 ensfarvede veste på hver bane.

• Kamptid: 3 minutter.

• Spillerantal: 2:2 (3:3 eller 4:4).

Hvis max . deltagerantallet overskrides, resulterer det blot i, at nogle spillere vil få to kampes ventetid i stedet for én .

Hvis du kommer under minimum-antallet, får turneringen

slagside og går kun op med ’trylleri’ .

7 baner er overskueligt og kan anbefales . Hvis der er mange

spillere, bør der nok laves 2 x 7 baner .

53


54

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

Holdstørrelser, banestørrelser og baneantal

• Tæl spillerne og antal forældre, som vil spille med.

• Vælg derefter din turnering udfra ovenstående skabelon.

• Opstil spillerne på række bag 2, 3 eller 4 kegler.

• Trænerlederen er turneringsleder og laver holdsammensætningen runde for runde.

• Hvis deltagerne er meget blandede i alder og køn, kan runderne f.eks. se sådan ud:

• Drenge 2:2.

• Piger 2:2.

• Mor-Far/søn 2:2.

• Drenge 2:2.

• Voksne 2:2.

• Mor-far/datter 2:2.

• Drenge 3:3.

• Træner/voksen 2:2 osv.

Kampene

• En ansvarlig tidtager udpeges til at igangsætte kampene, når der er meldt klar på alle baner, og slutfløjte ved kamptidens

ophør .

• Alle kampe spilles altså samtidig.

• Deltagerne dømmer selv kampene.

• Der må ikke tages med hænder.

• Indkast sparkes.

• Gruppetrænerne og trænerassistenterne hjælper med at guide tabende hold forfra i turneringen og vindende hold videre

til næste runde/bane .

• Uafgjorte kampe afgøres med ’sten, saks, papir’.

• Nye hold sammensættes eventuelt i ventetiden.


Tipi Cup

Remedier

• Bolde.

• Kegler.

• Veste.

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

Taberne

Vinderne

Vinderne

Taberne

Vinderne

Taberne

55


56

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

5.12 Søndag kl. 10.05-10.30 Fodbold og ansigtsmaling m.m. (G)

Der spilles fodboldkampe i gruppen .

Forældrene hjælper med at ændre børnenes udseende til indianer . Påsætte fjerpragt, eventuelle ar samt ansigtsmaling .

Dette foregår i deres respektive grupper . Når spillerne er blevet malet, løber de ind og spiller videre . En anden spiller kaldes

ud og bliver ’forvandlet’ .

Grupperne opdeles i ’stammer’/hold. Holdene får hver et stammenavn. Find selv på nogle eller brug nedenstående:

Navajo

Apache

Cherokee

Sioux

Chippewa

Kiowa

Comanche

Når alle børnene skal samles hos trænerlederen

samles de ved ’totempælen’ .

Alle stammerne laver et kampråb .

Remedier

• Bolde.

• Mål.

• Ansigtsmaling.


DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

5.13 Søndag kl. 10.30-11.15 Cowboy'ere og indianere (G)

A Dribleleg – ’Hvem får ingen kegle?’.

• Der står 12 kegler/voksne spredt ud over et område.

• Alle indianerne dribler rundt med en bold. På et signal fra træneren dribler de hen og stiller

sig tæt op af en kegle/voksen. Det gælder om ikke at komme sidst (at komme mellem de 12 første).

• Børnene sættes i gang med at drible mellem keglerne igen.

Herefter fjernes en kegle, og ved næste stop er der derved en indianer, der ikke får en kegle – Han/hun er dog stadig med

i legen. DET ER FORBUDT AT LADE BØRNENE GÅ UD AF LEGEN. Hvis et barn ikke står helt stille, kan den voksne bede ham/

hende om at gå tilbage til udgangspositionen .

Variant: Man kan starte med at lege legen uden bold.

B 'Tidsfordriv'

Gruppen deles i to; børnene mod forældrene . 12 kegler fordeles i et område på 10 x 10 meter . Grupperne går til hver deres

hjørne . På signal fra træneren løber børnene ud og vælter keglerne, imens forældrene løber ud og rejser keglerne op igen .

Når træneren fløjter stopper alle op (fryser fast) og keglerne tælles op – hvor mange er væltet og hvor mange står op? Rollerne

byttes om og legen fortsætter .

C ’Ram bolden’

Der markeres to linier i hver ende af et afgrænset område . Herefter deles gruppen i 2 hold . Alle spillere har en bold hver .

Det gælder nu om at ramme 'den sorte bold' eller en anden bold der adskiller sig fra de øvrige, og skyde den nedover det

andet holds første linie .

To forældre samler bolde på hver deres halvdel af området og triller dem ind til hvert deres hold . De øvrige forældre danner

’mur’, således at boldene ikke triller ud af området og samler samtidig bolde, som de triller til deres ’eget’ hold . Når

pointbolden ('den sorte bold') triller ned over en af baglinierne, er sættet forbi, og der startes et nyt.

D ’Høvdingen kommer’

Spillerne er indianer, der ikke må opdages af cowboy'erne (de voksne). Indianerne har en bold hver og dribler rundt på

prærien. Høvdingen (gruppetræneren) har opdaget cowboy'erne, så han/hun giver indianerne signal (lyde), hvor efter

indianerne gemmer sig ved hurtigt at stoppe bolden med foden, panden, maven, knæet osv . Høvdingen kan gøre øvelsen

sværere ved at ’bestemme’, hvordan indianerne må drible – kun med højre fod, venstre fod, fod sålen, ydersiden osv .

eX tra

57


E Målmand

58

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

• Spillerne er sammen med deres forældre. Børnene ligger ned. Bolden kastes og børnene skal ’vippe’ bolden tilbage. Der

byttes til sidst .

• Derefter ligger de på knæ. Bolden trilles til venstre eller højre for dem og de kaster sig efter den.

• Derefter laves samme øvelse, men hvor børnene sidder på hug.

• Samme øvelse gentages, hvor børnene står oprejst og klar og laver Thomas Sørensen redninger.

• Slut af med at lave to mål overfor hinanden, hvor forældrene forsvarer det ene, og børnene forsvarer det andet. ’Man skif-

tes til at sparke og redde . Størrelsen på målene kan varieres, så forældrenes mål er større end børnenes .

5.14 Søndag kl. 11.15-12.00 Indianerland (G)

I det følgende skal de unge indianere aflægge deres manddomsprøver . De skal gennemgå en hel del tests, som skal bevise, at

de nu kan deltage i den store skattejagt . Derfor testes de i indianernes forskellige prøver .

A Nedlæg en bisonokse

Indianerne skal lære at nedlægge en bisonokse . Forældrene er bisonokser, der galoperer rundt på prærien . En indianer har

skudt en bisonokse, når den rammes med bolden på benet . Det gælder om at ramme flest bisonokser på tid . Bagefter byt-

tes, så forældrene skal ramme børnene (ikke for hårdt).

Remedier

• Bolde.

• Kegler.

• ’Sort bold’.


B Befri dine kammerater (Stå-trold)

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

2-3 forældre er cowboy'ere, der fanger indianerne . Når en indianer er fanget, stiller man sig op med spredte ben . Man er

befriet, når man får en kammerat til at skyde en bold mellem benene på en selv . Dette kan varieres med at få kastet en

bold til hovedet og heade den tilbage .

C Snig dig ind på cowboy’ erne (1-2-3 rødt lys stop)

En voksen (cowboy) står med ryggen til. Indianerne sniger sig ind på den voksne med bolden foran sig. Når den voksne

vender sig, skal man træde på bolden, så den ligger stille . Bevæger man sig, starter man forfra .

D Præcisionsspark

Den voksne og barnet står 2-3 meter fra hinanden . Man sparker bolden til hinanden . Rammer man den anden, går man 3

skridt tilbage . Sådan fortsættes til man kikser . Så starter man forfra . Der kan varieres med flugtninger og halvflugtninger .

E Ørnen op i luften

Spark bolden (ørnen) op i luften og grib den. Gribes den ikke, dribles rundt om den voksne. Fortæl, at man kan nøjes med

at sparke lidt op i luften .

F Indianernespejderne

Børn og voksne løber efter hinanden (parvis) . Én bestemmer, hvor man dribler hen. Den anden følger med. Man bestem-

mer, om man skal bruge højre/venstre fod, inderside/yderside, fodsål osv .

G Kaktusklink

Kaktussen (keglen) lægges mellem den voksne og barnet. Det gælder om at ramme keglen. Man sparker fra det sted, man

får stoppet bolden .

H Indianerspring fra klippe

Man starter med at ligge på knæ . Den voksne kaster bolden til barnet, og barnet lægger sig ned på maven, mens man

header den tilbage . Bagefter sætter man sig på hug og gør det samme . Man slutter med at stå i springstilling og kaste sig

frem og heade til den . Til sidst er man parat til at springe ud fra klippen .

I Spring på hesten (barn+voksen)

Forældre og børn står bag hinanden . Først forældre i yderkredsen .

• På kommando løber de eksempelvis 3 til venstre.

• Herefter 2 til højre.

• Over hesten.

Børnene er nu i yderkreds og de flytter sig .

• Eksempelvis 2 til højre, 4 til venstre.

• Under eller op på hestens ryg.

• 4 til højre.

• Under hesten.

Så er forældrene tilbage i yderkredsen og legen fortsætter og stiger i

tempo (start meget langsomt og gå eventuelt de første runder).

• Hoppe rundt om hesten.

• Sidevers.

• Holde om anklerne.

• Tag bolden med.

Remedier

• Bolde.

• Kegler.

59


60

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

5.15 Søndag kl. 12.30-14.45 Indianernes skattejagt (T,G,St)

Forberedelse

• Modtagelse af varerne til skatten fra skolelederen.

• Checke, om forældrene har styr på posterne.

• Udlægning af skatten (sort affaldssæk eller plastkisten).

• Høvdingens tale, udklædning og mimik.

Da du ikke bliver fuldt udstyret med rekvisitter fra DBU, skal du selv prøve at skabe en spændende indianer-høvding-udklædning

. Et gammel stykke stof om hovedet, tøj, bue, pil og lændeklæde, en del smykker til hals og håndled samt godt med sort

ansigtsmaling i hoved og eventuelt på kroppen vil gøre stor lykke . DBU leverer fjerpragt .

Området bygges op omkring et stort fælles bål, hvor indianerne drikker ild-vand og laver snobrød . Et mindre aktivitetsområde

til alles brug, også søskende m .v . Der kan eventuelt være en ghettoblaster med musik fra lejren til at give den helt rigtige

stemning . Find eller lån eventuelt noget .

Skattejagten starter fra ’tipi’en’ – et synligt tegn/mærke/andet, der er placeret i forbindelse med bålet. Høvdingen (trænerlederen)

styrer, hvornår indianerne sendes af sted til nye poster, der er bemandet med to forældre.

Gruppetrænerne følger gruppen/stammen og det er primært børnene, der er aktive .

Indianerne skal finde posterne, der kan være markeret, f .eks . ved hjælp af et kryds, et kors eller en anden lille genstand . Po-

sten må gerne være svær at finde . Når posten er fundet, synger/danser indianerne deres krigssang/dans . Der må IKKE være

for lang afstand mellem de forskellige poster . Derefter laves en aktivitet ved posten . Hver gang en post er besøgt, løbes retur

til ’tipi’en’, og krigsdansen gentages .

Høvdingen noterer på sin postoversigt (arbejdspapir 6.11), hver gang en gruppe/stamme drager ud til en post og igen når

de kommer tilbage fra posten . På den måde behøver indianerne ikke at rotere samtidig, hvilket er næsten umuligt, da alle

poster ikke tager lige lang tid . Af skemaet kan man hele tiden se, hvem der har været hvor, og hvor der er ledige poster til nye

stammer .

Når alle indianerne har været på alle poster, samles de hos høvdingen, som giver dem en ledetråd om, hvor de finder skatten .

Skatten består af en sort affaldssæk til hver gruppe/stamme indeholdende diplomer, gruppefotos, erindringsgave, fodbolde

mv . Se hele skattens indhold under 6 .13 . Skatten er i løbet af skattejagten blevet gemt af enten trænerlederen, skolelederen

eller nogle forældre et sted på anlægget .

Man kan vælge at gemme nogle af børnenes gaver i skattekisten, så de får noget når de finder skatten . De sidste ting får de

når de samles med høvdingen .


Aktivitet post 1 Tomahawkkast (arbejdspapir 6.3)

Aktivitet post 2 Memory (arbejdspapir 6.4)

Aktivitet post 3 Kims leg (arbejdspapir 6.5)

Aktivitet post 4 Indianerspil (arbejdspapir 6.6)

Aktivitet post 5 ’Spille Klik’ (arbejdspapir 6.7).

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

Aktivitet post 6 ’Udklædningsstafet’ (arbejdspapir 6.8).

Aktivitet post 7 ’Glødende Kul’ (arbejdspapir 6.9).

Ekstra aktivitet Lejrbål (arbejdspapir 6.10).

Vejledning til udlægning af skatten

Alle indianerne bager snobrød,

når det passer ind i programmet .

Når jagten på skatten går ind, sendes forskellige indianerforposter (forældre) ud på anlægget. Disse forposter skal dirigere

hver stamme (børnene) videre indtil de kommer til skatten. Er der 7 stammer, sendes 8 forposter af sted. Er der 6 stammer,

sendes 7 forposter af sted osv .

Første stamme sendes ud til forposten eksempelvis således: Gå til den forpost, der står bag

målstolpen på bane 16 . Når stammen når forposten, kan de eventuelt lave en lille

indianeropgave. Eksempler: Syng en indianersang. Lav et indianerkampråb, dans

en krigsdans, nævn forskellige indianernavne osv. Fantasien (og forældrene)

sætter ingen grænser .

Når første stamme er nået til forpost 1 sendes stamme 2 afsted. Ved forpost 1

sendes stamme 1 videre til næste forpost osv . Når man har nået

skattekisten, får man af forposten sin skattepose fra kisten og går hjem

til sin indianerlejr . Når alle stammer er hjemme, afslutter skolelederen

og alle får deres øvrige præmier .

61


Noter

62

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________


Noter

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

63


6.0 Arbejdspapirer

Indholdsfortegnelse

64

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

6 .0 Indholdsfortegnelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

6 .1 Klubseminar program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

6 .2 Forældre – gruppeopgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

Postbeskrivelser skattejagt

6.3 Tomahawkkast (præcisionskast) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

6 .4 Memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

6 .5 Kims leg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

6 .6 ’Indianerspil’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

6 .7 ’Spille klik’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

6 .8 ’Udklædningsstafet’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

6 .9 ’Glødende Kul’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

6.10 Lejrbål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

6 .11 Postoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

6 .12 Memorybrikker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

6 .13 Rekvisitbeskrivelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

6 .14 Pressemeddelelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

6 .15 Evaluering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84


6.1 Arbejdspapir – Klubseminar program

Klubseminar – gruppetrænere og trænerassistenter

Program

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

Punkt Emne Tid Notater

1 Velkomst v/skolelederen 00-05

2 Velkomst og intro v/trænerlederen 05-10

3 Præsentation af den øvrige trænerstab 10-15

4 Præsentation af undervisningsmanualen 15-20

5 Mikrofodboldskolen generelt – afsnit 1

• Program (1.1).

• Mikrofodboldskolens værdigrundlag (1.2).

• Undervisningsprincipper og -metoder (1.3).

• Forældreinvolvering (1.4 og 1.6.4).

• ’Børns udvikling’ (1.5).

• Rollefordelinger (1.6-1.6.3).

20-45

6 Gennemgang af undervisningsmanualen 45-105

7 Kaffe og brød (herunder spørgerunde, tøjudlevering og eventuelt) 105-150

65


66

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

6.2 Arbejdspapir – Forældre – gruppeopgaver

Forældre – gruppeopgaver

Emne Antal Anvendes Opgaveløsere

Indianer-omklædning

Alle deltagerne skal i løbet af søndagen

forvandles til indianere .

Hver forælder hjælper sit eget barn .

Snobrøds-pinde

I forbindelse med skattejagten skal der

bruges snobrødspinde . Hver forældregruppe

finder pinde til deres børn .

Ansigtsmalere

To forældre fra hver gruppe skal male børnene

i gruppen, så de kommer til at ligne

indianere .

Bålplads-byggere

1 voksen fra hver gruppe er

medansvarlig for bålet .

Snobrøds-æltere

Hver gruppe stiller en forælder til rådighed

til at ælte snobrødsdej .

Ild-vands-bryggere

Der skal laves saftevand .

Postbestyrere

På hver post i skattejagten står der

to forældre .

Viskestykke

Der skal bruges 1 viskestykke (pr. skole) til

Kims leg .

Udklædningsstafet

Der skal bruges halstørklæder, store Tshirts

(gamle), huer og (sol)briller (gamle)

Hver gruppe skal have 1 eksemplar af arbejdspapir 6.2

1 pr . deltager Søndag morgen

1 pr . deltager Søndag middag

2 pr . gruppe Søndag morgen

1-2 pr . gruppe Søndag morgen

1 pr . gruppe Søndag morgen

2 pr . gruppe Hele søndag

6x2 personer i alt Søndag middag

1 stk . Søndag middag

3 stk af hver søndag middag

Tomahawkkast:

Memory:

Kims leg:

Indianerspil:

Glødende Kul:

Fang Vildhesten:


6.3 Arbejdspapir – Tomahawkkast

Aktivitetspost 1 Tomahawkkast

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

Indianerne skal øve deres præcisionskast. Der ligger 10 forskellige mål (ting) på jorden i forskellig afstand. Tingene kan ligge i

forskellig afstand og de ting der ligger længst væk giver flest point .

Alternativ: Man kan hænge 10 ting op i en overlægger på et mål og så skal indianerne ramme tingene

der hænger der .

Man kan også give hver ting point . Eksempelvis grydelåg – 2 point osv .

Hver indianer kaster en ’økse’/bold 3 gange .

Aktiviteten skal tage ca . 10 minutter .

I tilfælde af regn

Aktiviteten kan også afvikles indendørs hvis det regner . Så hænges tingene op på en tørresnor .

Remedier

• 10 kegler til markering.

• Tre bolde.

67


68

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

6.4 Arbejdspapir – Memory med levende opgaver

Aktivitetspost 2 Memory med levende opgaver

Under 12 kegler, som ligger på græsset, gemmer sig seks x to opgaver. Gruppen står på to rækker (seks i hver), og den første i

hver række dribler ud til en vilkårlig kegle, stopper bolden og går i gang med den opgave, der står på aktivitetskortet. (Kopier

bilag 6.12).

Der findes i alt seks aktiviteter – to med hver. De seks aktiviteter er:

1 Bevæg dig som en slange .

2 Hop almindeligt (op/ned).

3 Vær en karrusel (drej rundt om dig selv)

4 Hop på ét ben .

5 Rul i sikkerhed for kuglerne .

6 Hop som en frø/hare .

Hvis deltagerne ikke kan læse/forstå opgaven, hjælper de to postbestyrere med at forstå opgaven .

Hvis de to deltagere, som er driblet ud til keglerne, udfører den samme opgave, vælter de keglerne og tager aktivitetskortene

med tilbage til gruppen . Når alle kegler er væltet, er gruppen/besætningen færdige .

Point

Gruppen får point efter, hvor hurtige de er til at løse alle opgaverne .

I tilfælde af regn

Aktiviteten kan også afvikles indendørs hvis det regner . Man skal

bare overveje, om der skal dribles ud til keglerne eller blot løbes/gå .

Remedier

• 12 kegler.

• To x seks memorybrikker.

• To fodbolde.


6.5 Arbejdspapir – Kims Leg

Aktivitetspost 3 Kims Leg

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

Kims leg er en lille huskeleg bestående af 20 små ting, som er gemt under et klæde .

Deltagerne får mulighed for at se alle tingene i 30 sek . Derefter bliver tingene overdækket igen, og deltagerne skal nu nævne

så mange af de 20 ting som muligt .

Deltagerne har 1-2 minutter til at nævne alle tingene . Det er en god ide, hvis de efter tur må nævne så mange, de kan . Der-

ved er alle børnene med i legen .

Alle gruppens spillere skal prøve at huske alle 20 ting, således at de kan hjælpe holdet med at gætte alle 20 ting .

For forståelsens skyld bør der først afvikles en prøvetur, så alle deltagerne er helt med på reglerne . Denne kan være med

’reserveting’, så børnene ikke ser tingene 2 gange .

Sværhedsgraden stiger lidt, hvis tidsfaktoren ændres .

Point

Hver nævnt ting giver 1 point . Max 20 point .

I tilfælde af regn

Aktiviteten kan let afvikles indendørs, hvis det regner .

Remedier

• 20 forskellige ting.

• Et viskestykke/klæde.

• Et stopur/ur til tidtagningen.

69


6.6 Arbejdspapir – Indianerspil

Aktivitetspost 4 Indianerspil

70

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

8 kegler fordeles inden for et område markeret med kegler . Børn og voksne fordeles i 4 grupper med 3 børn og 3 voksne i

hver gruppe . Rundt om området stiller hver gruppe sig . Under de 8 kegler lægges 4 indianerkort – et kort i hver farve – i alt

32 kort. Hver gruppe får en spilleplade med 8 billedfelter (kopier bilag 6.12). 4 spilleplader og 4 x brikker, som klippes ud. Farv

hver brik i en farve, således at der er 4 x brikker i 4 farver .

Legen begynder: Gruppens medlemmer skal på skift løbe ud og løfte en kegle for at finde en brik til deres spilleplade. Der må

kun løftes en kegle pr tur . Den gruppe der bliver først færdig råber ’Ugh’ – og har vundet .

Legen kan gentages med bold, hvor der dribles ud til keglen og tilbage

Remedier

• Kegler.

• Indianerkort.


6.7 Arbejdspapir – ’Spille Klik’

Aktivitetspost 5 ’Spille Klik’

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

Hvert barn er sammen med et andet barn fra gruppen og begge har en 1/2-liters sodavandsflaske fyldt med vand . Denne

står ved siden af barnet og overfor modstanderen . Børnene skiftes til at skyde efter hinandens flaske . Hvis en flaske bliver

ramt, rejser man den og fortsætter . Det gælder om at tømme modstanderens flaske for vand . Når flasken er tom, har man

tabt .

Variant: Man afvikler ’vandkampene’ som udfordringsturnering. Hvert barn udfordrer et andet barn. Når kampen er færdig

finder man en ny modstander, fylder sin flaske med vand og starter igen .

Lad aktiviteten vare 5-10 min, og mindst til alle gruppens spillere har prøvet af vælte en flaske.

Det er vigtigt, at I afvikler aktiviteten tæt på en vandhane !

Rekvisitter

• En bold pr. to børn i gruppen.

• En 1/2-liters sodavandsflaske pr. deltager.

Point

Holdet får et point pr . vunden kamp . Til sidst tælles pointene sammen .

I tilfælde af regn

Hvis det regner, kan aktiviteten kun afvikles indendørs, hvis der er en hal til rådighed . Alternativ kan være præcisionsspark

efter en flaske i en døråbning eller lignende, med en ’sokke’-bold .

Remedier

• 10 halvliters flasker.

• Bolde.

• Vand.

71


72

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011


6.8 Arbejdspapir – ’Udklædningsstafet’

Aktivitetspost 6 ’Udklædningsstafet’

Gruppen deles i tre grupper med 4 børn .

Der løbes stafetløb med bold .

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

Når børnene kommer til en kegle, skal de iklæde sig et stykke tøj;

Halstørklæde, stor T-shirt, hue, briller

X X X X X X

Start halstørklæde T-shirt hue briller (rundes)

På turen hjem skal de afklæde sig tøjet igen, så det ligger klar til den næste i gruppen.

Remedier

• 15 kegler • 3 huer

• 3 halstørklæder • 3 par (sol)briller

• 3 T-shirts • 3 bolde

73


6.9 Arbejdspapir – ’Glødende kul’

Aktivitetspost 7 ’Glødende kul’

74

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

Alle står i en rundkreds . Man kaster nu bolden/kullet fra person til person . Man må kaste

bolden til hvem man vil i kredsen .

Når en taber bolden, gælder det om hurtigst muligt at kaste sig ned på jorden, for ikke at blive ramt af gløder .

Den, der kaster sig ned sidst, løber en runde om hele kredsen og er herefter igen med i legen

Materialer: en bold (evt. med en bold til hver, så kan der dribles rundt)

Remedier

• 1 bold (evt. med en bold til hver, så kan der dribles rundt)


6.10 Arbejdspapir – Lejrbål

Lejrbål

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

Indianernes lejrbål skal placeres, så det både under og efter brugen generer mindst muligt .

Skolelederen skal, (hvis han skønner det nødvendigt), indhente de nødvendige tilladelser hos relevante personer/myndighe-

der .

Hvis lejrbålet er uladsiggørligt, så kan 1-2 havegrill (helst kuglegrill) gøre det ud for lejrbålet. Disse kan sikkert lånes hos

nogle forældre .

Husk at

• Et rigtigt lejrbål er omkranset af sten

• Tænde bålet i god tid forud for snobrødsbagningen.

De personer, som har påtaget sig at etablere bålpladsen, skal også være behjælpelige omkring snobrødsbagningen .

Det er en mulighed at lægge noget rockwool på græsset og lave bålet oven på dette . På den måde bliver græsset ikke svedent .

I tilfælde af regn

I tilfælde af kraftigt regnvejr må fantasien råde jer .

Remedier

• 10 kg grillkul.

• Sprit til optænding.

• Rockwool eller grill.

75


6.11 Arbejdspapir – Postoversigt

Postoversigt (til brug for høvdingen)

Rotation Tomahawkkast Memory Kims Leg Indianerspil

1. runde

2. runde

3. runde

4. runde

5. runde

6. runde

7. runde

76

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

Udklædningsstafet

Glødende kul ’Spille klik’ Snobrød

Afgang Point Afgang Point Afgang Point Afgang Point Afgang Point Afgang Point Afgang Point Afgang Point

Ovenstående skema kan anvendes til at holde styr på, hvilke grupper der er gået ud til hvilke poster og samtidig hvilke stationer,

der er ledige . Du indsætter gruppenummeret i den første kolonne, når gruppen er ’afgået’, og skriver deres point fra posten i den

anden kolonne, når de er kommet retur . Når begge felter i samme runde er udfyldt, er posten ledig, hvorfor du kan sende en

ny gruppe derhen .

Nedenstående skema kan anvendes til at sammentælle gruppernes point i – selvom børnene nok ikke engang vil spørge

efter resultatet .

Gruppe Tomahawkkast Memory Kims Leg Indianerspil

1

2

3

4

5

6

7

Udklædningsstafet

Glødende kul ’Spille klik’ Snobrød Total


DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

6.12 Memorybrikker / Brikker til indianerspil

Bevæg dig som en slange Hop almindeligt (op/ned)

Vær en karrusel (drej rundt om dig selv) Hop på ét ben

Du skal rulle Hop som en frø/hare

77


78

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

6.12 Memorybrikker / Brikker til indianerspil

Bevæg dig som en slange Hop almindeligt (op/ned)

Vær en karrusel (drej rundt om dig selv) Hop på ét ben

Du skal rulle Hop som en frø/hare


6.13 Arbejdspapir – Rekvisitbeskrivelse

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

Ansigtsmaling

Årets tema på Mikrofodboldskolen er ’indianere’. Det meste af søndagen står derfor i ’indianernes tegn’, startende med

at børnene, gruppe træneren og trænerassistenten bliver malet og klædt ud som indianere ved hjælp af de medfølgende

fingerfarver .

Udklædning

Det gennemgående tema for Mikrofodboldskolen i år er ’indianere’ . Til 'indianer-år' er det et pandebånd med fjer som deltagerne

modtager søndag morgen og deltagerne får udklædningen med hjem, når Mikrofodboldskolen er færdig .

Boldnet

Hver træner har behov for et boldnet med plads til 13 bolde størrelse 4 .

Diplomer

Mikrofodboldskolens diplomer leveres af DBU i blokke med 13 stk . i hver, beregnet til 1 blok pr . gruppe .

Drikkedunk

Hver deltager og voksen modtager en DBU drikkedunk på Mikrofodboldskolen . Eventuelle overskydende dunke skal returneres

til DBU .

Gave til deltagerne

Alle deltagerne modtager i forbindelse med afslutningen af Mikrofodboldskolen en gave . I år er gaven en speciel DBU Bear

League bamse.

79


80

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

6.13 Arbejdspapir – Rekvisitbeskrivelse, fortsat

Flag

Alle mikrofodboldskoler modtager et flag til ophængning i klubbens indgang eller flagstang .

Fodbolde

Fodbolden, der anvendes på Mikrofodboldskolen, er en type læderbold fra SELECT som hedder ’Talento Soft’, hvis egenskaber

passer til deltagernes alder og fysiske niveau . Bolden er slidstærk med en blød og lækker overflade, der ikke slår hårdt, hvis et

barn skulle være uheldig at blive ramt af en vildfaren bold .

Farver og design på bolden ændres fra år til år, men bolden (typen/kvaliteten) er den samme.

Hver træner råder over 1 bold pr . deltager i gruppen samt 1 ekstra til at instruere øvelser med . Deltagerne får ved afslutningen

hver en fodbold med hjem til ejendom . Trænerens bold tilhører arrangørklubben, som modtager én bold for hver gruppe,

samt 10 stk. ekstra i arrangørklubgave (med opfordring om, at disse anvendes i mikroput-træningen fremover). Bortkomne

bolde erstattes ikke af DBU, men fragår arrangørklubbens kvote .

Førstehjælp

DBU udsender, i fællesskab med vores samarbejdspartner Codan forsikring,

en førstehjælpskasse til alle Mikrofodboldskoler .

Hver kasse indeholder:

• Engangsisposer – 8 stk.

• Genbrugsisposer – 1 stk.

• Compeed vabelplaster – 25 stk.

• Sårplaster – i rulle

• Kompresbind

Indholdet kan benyttes til behandling af de småskader der kan opstå i løbet af weekenden (hudafskrabninger, mindre slagog

vridskader og lette forstuvninger).

Det er vigtigt at understrege, at der ved alvorlige skader altid kontaktes læge eller/og ambulance .

Ligesom deltagere der får skader, skal holde sig i ro og bestemt ikke f.eks. tapes op, så de fortsat kan deltage.


DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

6.13 Arbejdspapir – Rekvisitbeskrivelse, fortsat

Kegler

Hver træner har behov for minimum 12 kegler .

Memorybrikker / Brikker til indianerspil

Alle afviklingsmanualer indeholder 2 x 6 brikker til memory . Arkene skal tages ud, kopieres, lamineres og klippes i stykker før

de bruges i ’Memory’ (Arbejdspapir 6.4). De skal kopieres i 4 x spilleplader og i 4 x brikker, som farves i 4 forskellige farver til

indianerspillet .

Overtræksveste

Hver træner har behov for 6 ensfarvede overtræksveste, i børnestørrelser .

Skatten

Skatten som deltagerne finder indeholder følgende:

• Fodbolde.

• Diplomer.

• Gave (en speciel DBU Bear Legue bamse).

Sorte affaldssække

Skatten er en sort affaldssæk til hver gruppe.

Sorte fodbolde

Materialesættet indeholder 1 sort/blå fodbold . Denne skal bruges i enkelte øvelser .

Tøj deltagere

Hver deltager modtager Adidas fodboldtøj bestående af fodbold-tee og shorts til ejendom .

Tuscher

Mikrofodboldskolen modtager én tusch pr . gruppen til brug for navneskrivning på vandflasker .

Tøjpakker

Alle skoleledere, trænerledere, gruppetrænere og trænerassistenter på Mikrofodboldskolen modtager en tøjpakke

bestående af: 1 windbreaker-jakke, 1 sweat-shirt, 1 par 3/4-lange shorts, 1 par shorts, 2 t-shirts og 1 par fodboldstrømper.

Adidas har pakket tøjpakkerne i poser/papkasser (størrelse angivet). Skolelederen checker indholdet ved modtagelsen og

forestår udleveringen senest ved klubseminaret .

81


82

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

6.13 Arbejdspapir – Rekvisitbeskrivelse, fortsat

Udgiftscheck

Udgiftschecken skal dække følgende udgifter:

Art 2 gr. 3 gr. 4 gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr.

Traktement v/klubseminar

20 kr . pr . træner/leder/ass

Frugtkøb 70 kr .

pr . gruppe

Mel og salt

30 kr . pr . gruppe

120 160 200 240 280 320

140 210 280 350 420 490

60 90 120 150 180 210

Saft 20 kr . pr . gruppe 40 60 80 100 120 140

Grillkul – pr . skole 60 60 60 60 60 60

Diverse 180 270 360 450 540 630

I alt kr. 600 850 1.100 1.350 1.600 1.850

Skolelederen er ansvarlig for varekøbene og betalingen .

Checken udstedes efterfølgende til arrangørklubben/skolelederen .

DBU har bilag nok i check-kopi’en .

Ildvand

Rigtige indianere drikker ildvand, når de samles omkring bålet efter en lang dag på prærien .

På Mikrofodboldskolen er ildvandet saftevand .

Indianerfjer

Alle deltagere på Mikrofodboldskolen (børn, trænere, assistenter og skoleledere)

modtager én indianerfjer til brug under skattejagten .


6.14 Arbejdspapir – Pressemeddelelse

Pressemeddelelse

DBUs Mikrofodboldskole 2011

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

Mikrofodboldskole i __________________________ (bynavn).

Da der efterhånden opstod et markant behov for fodboldskoler for yngre deltagere, end de børn i alderen 8 til 16 år, der kan

deltage på DBU Fodboldskole, blev Mikrofodboldskolen introduceret for første gang i 1999 .

Med far eller mor på slæb

Det er et krav at alle børn, der deltager på Mikrofodboldskolen ’medbringer’ en voksen under hele forløbet . Det sker som et

led i at DBU ønsker at leve op til sine egne kvalitetskrav omkring alsidig børneidræt . Deltagernes voksne ledsager kan give

dem tryghed, der er en nødvendig forudsætning for et optimalt udbytte . De voksne deltager således aktivt under det meste

af forløbet ofte som makker til sit barn . Det kan også være som målstolpe, kaktus, pointtæller, dommer, målmand, krigsmaler,

cowboy m .m .

Årets tema på Mikrofodboldskolerne er ’Indianer’. Det vil således blive rig lejlighed til at stifte bekendtskab med ’Indianernes

Skattejagt’, ’Glødende Kul’, ’Tomahawkkast’ og meget meget mere .

DBU lover, at det ikke kun er børnene, men også de voksne, der får en stor oplevelse, når det fra fredag til søndag går løs

for_____ børn og lige så mange voksne på

______________________________________ (vejnavn) i

______________________________________ (bynavn)

Afviklingsmodellen er, med sine ni år på bagen godt og grundigt afprøvet og bliver fra år til år evalueret og efterfølgende

tilrettet, fortæller skoleleder:

______________________________________ (navn)

______________________________________ (klubnavn)

Med venlig hilsen

________________________________________________________________ (idrætsforeningens navn)

________________________________________________________________ (skolelederens navn og telefonnummer)

83


6.15 Evaluering

84

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

Søndag inden skolens afslutning opfordres alle trænere, forældre og deltagere til at indsende

ris/ros/gode ideer etc . til DBU på e-mail adressen fodboldskole@dbu.dk eller pr. almindelig post til adressen:

Dansk Boldspil-Union

DBU Allé 1

2605 Brøndby

Att . Mikrofodboldskolen


DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

85


DBU Børnetræning

Nyt inspirerende øvelseskatalog

til fodboldklubber og børnetrænere

Øvelseskataloget er baseret på 'Holdninger og handlinger' og den nyeste viden om

målrettet og alderssvarende børnetræning med henblik på optimal spillerudvikling.

Kataloget henvender sig både til den rutinerede og urutinerede børnetræner.

Pris: 60 kroner + forsendelse (bestil flere og opnå mængderabat!)

Du kan bestille DBUs Børnetræningsmanual på dbu .dk/litteratur

Dansk Boldspil-Union

Fodboldens Hus • DBU Allé 1 • DK-2605 Brøndby

Telefon 43 26 22 22 • Telefax 43 26 22 45 • www.dbu.dk

Let tilgængelige

øvelser – kan

benyttes af alle

børnetrænere

More magazines by this user
Similar magazines