Manual 2011

jb.bold.dk

Manual 2011

1.2.2. Gruppetrænere

6

DBUs Mikrofodboldskole Manual 2011

Gruppetrænerne skal typisk være arrangørklubbens eller naboklubbens folk, primært personer med erfaring i at træne de 5-7

årige . Disse rekrutteres af arrangørklubben, jfr . samarbejdsaftalen .

• Gruppetrænerne fungerer som frivillige ledere for arrangørklubben.

• Arrangørklubben skal stille 1 træner til rådighed pr. gruppe med max. 12 deltagere.

• Der stilles ingen uddannelsesmæssige krav til gruppetrænerne, men disse bør af hensyn til børnene ikke være for unge og

uerfarne .

Gruppetrænerne skal

• Deltage i et forudgående klubseminar afviklet i ugerne op til mikrofodboldskoleafviklingen.

• Forestå undervisningen for den samme gruppe under hele mikrofodboldskoleforløbet.

• Forberede sig grundigt på undervisningen.

• Medvirke til, at Mikrofodboldskolens undervisningsprincipper og -metoder overholdes.

• Medvirke til at involvere børnenes forældre i undervisningen, blandt andet i stationstræningsmodulerne.

• Følge undervisningsmanualen for Mikrofodboldskolen.

• Være vejleder og lærer for den trænerassistent, som bliver tilknyttet gruppen.

Gruppetrænernes tøjpakke består af 1 windbreaker-jakke, 1 sweat-shirt, 1 par 3/4-lange shorts, 1 par shorts, 2 t-shirts

og 1 par fodboldstrømper .

1.2.3. Trænerassistenter

Trænerassistenterne bør rekrutteres blandt arrangørklubbens 14-18 årige ungdomsspillere M/K, nuværende ungdomstrænere

eller hjælpere, eller potentielle emner, som kan drage nytte af en weekend i trænerpraktik evt . forældretrænere .

• Trænerassistenterne fungerer som frivillige ledere for arrangørklubben.

• Arrangørklubben skal stille 1 trænerassistent til rådighed pr. gruppe.

• Der stilles ingen uddannelsesmæssige krav til trænerassistenterne.

Trænerassistenterne skal

• deltage i et forudgående klubseminar afviklet i ugerne op til Mikrofodboldskolen.

• indgå i et trænerteam med den samme gruppetræner under hele mikrofodboldskoleforløbet og fungere som dennes assistent

.

Trænerassistenternes tøjpakke består af 1 windbreaker-jakke, 1 sweat-shirt, 1 par 3/4-lange shorts, 1 par shorts,

2 t-shirts og 1 par fodboldstrømper .

More magazines by this user
Similar magazines