Vital september 2011 (pdf 9 MB) - Aarhus.dk

aarhus.dk

Vital september 2011 (pdf 9 MB) - Aarhus.dk

i n f o M a g a s i n e t

Tema om frivilligT arbejde:

”Man hjælper andre

– og sig selv”

Læs også

det grønne venedig brugerrådsvalg til efteråret gerda og demens Caféen

NR. 3 · septembeR 2011


frivilligt arbejde

– netværk og fællesskab

Hvad har Finn og Lucky til fælles?

De er begge besøgsvenner. Den udviklingshæmmede

Finn besøger hver onsdag

Frederik og får kaffe, taler om gamle dage og

går en tur, og Lucky er en 65 kg stor Sankt

Bernhardshund, der er besøgshund ved plejeboligerne

Kongsgården.

De er blot to af de mange frivillige, der gør

en indsats for andre i Aarhus Kommune – og

for sig selv.

Frivilligt arbejde kan have mange deltagere. Her er det Frederik Iversen, Finn Sejr,

hunden Lucky og dens ejer Flemming Nielsen

viTal udsendes Til alle borgere over 60 år og Til førTidspensionisTer i aarhus Kommune

Hyppighed: Fire gange årligt

Oplag: 58.000

Udgivet af: Aarhus Kommune,

Afdeling for Sundhed

og Omsorg

2

LeDeR

Redaktion:

Allan Witte

Thune Korsager (Ansvarshavende)

Anne Klindt

Ingrid Terkelsen

Helle Erenbjerg

Grafisk produktion: Circle Line

tryk: Color Print A/S

Henvendelse om redaktionelt stof:

Sundhed og Omsorg, Vital,

Rådhuset, 8100 Aarhus C,

tlf. 89 40 65 16,

e-mail: alw@aarhus.dk

I dette nummer af Vital har vi et stort tema

om frivilligt arbejde. Nøgleordene i frivilligpolitikken

i Aarhus Kommune er Livsmod

– Glæde – Handlekraft – Kvalitet.

Det frivillige arbejde skaber netværk og

fællesskab, der kan forebygge ensomhed og

isolation – og skabe livsglæde.

Netop livsglæden er i højsædet i en anden

artikel i temaet, hvor Vital besøger mandeklubben

på Kultur- og sundhedscenter Havkær

i Tilst, hvor mandegruppen hygger sig

med blandt andet krolf og ølbrygning. Du kan

også læse Svend Skovsbøls egen beretning

om hvordan det er at være frivillig som besøgsven,

natteravn og chauffør på mandeture.

I en lidt anden boldgade, som handler om

frivillighed på en anden måde, varmer vi i

dette nummer af Vital op til efterårets valg af

brugerråd ved Aarhus Kommunes lokalcentre.

Du kan se hvornår der er opstillingsmøde

ved dit center, og du kan læse hvad et nuværende

brugerrådsmedlem siger om arbejdet

med at være med til at præge udviklingen på

lokalcentrene.

Vi lader Finn få det sidste ord: ”Man hjælper

andre - og sig selv.”

Lucky ville sikkert være enig.

god læselyst

redaktionen

Henvendelse om annoncer:

Aarhusmedia,

tlf. 87 69 69 19,

e-mail: tc@aarhusmedia.dk

Næste nr. udkommer

d. 8. december 2011

Deadline d. 7. november 2011


INDHOLD

10 Besøgsven, natteravn

og chauffør

28 Mød torvehandlerne

på Ingerslev Torv

32 1970’erne i Den Gamle By

44 På Demens Caféen føler

Gerda sig værdsat

05 Tema: Frivilligt arbejde

Faste sider:

24/26 Nyt fra Aarhus Kommune

40 Frit valg

42 Førtidspensionist

48 Bogomtaler

50 Ældrerådet mener

06 Mød mandeklubben på Havkær

18 Spreewald – det grønne Venedig

36 Brugerrådsvalg til efteråret

3


Hjemmeplejen aarHus Kommune

alTID I nÆrHeDen

Hjemmeplejen aarHus Kommune

tilbyder kompetent og omsorgsfuld hjælp.

På dine præmisser. Vi holder til på dit lokalcenter

og er altid i nærheden.

Menneskeligt nærvær betyder meget for

os ansatte. Derfor har vi valgt at arbejde

i Hjemmeplejen aarHus Kommune.

Her er trygge rammer for både dig og os.

Lægger du vægt på personlig hjemmehjælp,

er du i gode hænder.

I Hjemmeplejen aarHus Kommune

arbejder vi tæt sammen i team, og der er

altid en hjemmehjælper, der kender din

situation.

Vi er mange faggrupper, som samarbejder

om at give den bedste hjælp på et højt fagligt

niveau. Din hjemmehjælper kan altid

spørge vore sygeplejersker, terapeuter og

øvrige ansatte til råds på dine vegne.

Vi er her for dig og planlægger hjælpen ud

fra dine ønsker.

Kontakt det nærmeste lokalcenter, hvis du vil vide mere.

Er du i tvivl om, hvor du skal henvende dig, så ring på hverdage mellem kl. 9-11:

89 40 65 15


teMa FRiviLLigt aRbejDe

Livsmod.

Glæde.

Handlekraft.

Kvalitet.

Det er de fire første ord i Aarhus Kommunes frivilligpolitik

for ældreområdet. Og det er nøgleordene

i arbejdet for – og blandt – ældre og handicappede.

Det er bærende elementer i arbejdet med sundhed

og omsorg – hvad enten det udføres af frivillige eller

det offentlige. Frivillige har en uvurderlig rolle. Det

frivillige arbejde skaber netværk og fællesskab, der

kan forebygge ensomhed og isolation – og skabe

livsglæde. En meget bred og nuanceret vifte af frivillige

initiativer er med til at sikre borgerne en

bedre livskvalitet.

På de følgende sider kan du læse om det frivillige

arbejde i foreninger og på lokalcentrene. Du kan

møde nogle af de frivillige og de aktiviteter de har

involveret sig i. Du kan læse hvad formanden for

Frivilligrådet mener om det frivillige arbejde. Og

du kan finde links til nogle nyttige hjemmesider,

der fortæller mere om de mange muligheder der er

for at deltage i frivilligt arbejde i Aarhus og omegn.

Forhåbentlig finder du inspiration til selv at blive

en del af det frivillige liv.

5


Mandeklubben på Havkær:

”Man dør ikke, fordi man

holder op med at arbejde!”

TEKST: ingrid TerKelsen

FOTO: brian rasmussen, foTografhuseT

En solrig fredag formiddag midt i august går

en lille snes mænd rundt mellem æbletræerne

uden for Kultur- og Sundhedscenter

Havkær i Tilst. I hænderne har de metalkøller,

som de bruger til at slå til de mange kulørte

kugler, der triller rundt i græsset. ”Det er

da godt, at det er om fredagen vi spiller – og

ikke om torsdagen!” siger én af mændene.

De andre brummer bifaldende og trækker

skuldrene op i ubehag ved tanken om i går,

hvor regnen væltede ned hele dagen.

Når vejrguderne vil, mødes Mandeklubben

hver fredag i sommerhalvåret til krolf

– en hyggelig krydsning mellem kroket og

golf, som blev udviklet af Frits Osvald Henriksen

for en snes år siden, angiveligt fordi

6

teMa senioRHøjskoLe

FRiviLLigt aRbejDe

han havde glemt kroketbuerne på en ferietur

til Sverige. Spillet lader helt enkelt til at gå ud

på at få kuglerne ned i nogle huller i græsplænen.

Vellykkede slag – og det modsatte

– kommenteres livligt og kyndigt … kærlig

mobning, kalder spillerne det selv.

Mændene kan også finde på at tage et

slag petanque – banen ligger lige ved siden

af krolfbanen. I regnvejr og om vinteren hygger

man sig indendøre med aktiviteter som

dart, billard, pc-undervisning, Wii-spil og ølbrygning.

Og ikke kun fredagen er afsat til

Mandeklubben. De mest ’hardcore’ kommer

4-5 dage om ugen.

Har fået mændene ud af hulerne

”Vi manglede noget til mændene her i Tilst”,

fortæller Hans Thomassen, stifter af og formand

for Mandeklubben. ”Kvinder er meget

bedre til at holde sig aktive og finde på noget

fornuftigt at lave. Når mænd går på pension

eller efterløn, mister mange af dem deres

identitet. Men man dør altså ikke, fordi man

holder op med at arbejde! Vi har faktisk fået

nogen ud af hulerne, som sad derhjemme

og var ved at kede sig ihjel.”


8

teMa senioRHøjskoLe

FRiviLLigt aRbejDe

Hans Thomassen startede Mandeklubben

for 3 1/2 år siden, og det er tydeligt, at han er

samlingspunktet for de øvrige medlemmer.

De kvikke bemærkninger fyger frem og tilbage

– og alle får svar på tiltale. Ind imellem

får Hans tid til at fortælle om Mandeklubben

og vise rundt i de frivilliges lokaler på Kultur-

og Sundhedscenter Havkær, sammen med

brugerrådsformand Knud Kammer.

Et af lokalerne er Mandeklubbens faste

tilholdssted ”Niller’s Kælder”, et tidligere sikringsrum,

som Havkærs brugerråd fik lov til

at indrette som mødested for 5-6 år siden,

med opbakning fra daværende rådmand Niels

Erik Eskildsen – deraf navnet.

Niller’s Kælder – æresgæsten kom ikke

”Vi indviede Niller’s Kælder den 6. april

2006. Og vi gik og ventede på Niels Erik,

som var æresgæst og skulle holde tale. Men

han kom ikke – han var død om natten, af

et hjertestop, kun 51 år gammel. Så Niller’s

Kælder er noget helt særligt for os,” siger

Knud Kammer.

I Niller’s Kælder bliver der hygget og

snakket – ”og når det er varmt, får vi os en

øl – og det er det som regel!” fortæller Hans

Thomassen med et lunt smil. På det sene-

ste har de selv kunnet levere drikkevarerne,

da det nyeste skud på aktivitetsstammen er

ølbrygning. Det foregår efter alle kunstens

regler, og med hjemmedesignet etiket.

”Flere af klubbens medlemmer er hobbyølbryggere,

og de har taget deres kunnen med

til os andre. Omvendt har et af medlemmerne

fået stablet en krolfbane på benene hjemme

i sin andelsboligforening, så på den måde

udnytter vi hinanden,” fortæller Hans Thomassen.

Ingen vedtægter og kontingent

Mandeklubben er ikke en forening med bestyrelse

og vedtægter og generalforsamling.

”Nej, så formelt skal det ikke være. Vi mødes

bare og hygger os og har det rart. Vi søgte og

fik nogle penge fra kommunen, da vi startede

klubben op, som vi bl.a. brugte til krolf-udstyr

og computere, men det er gratis at bruge udstyret.

Det eneste vi betaler for, er ingredienserne

til ølbrygningen – og så forplejningen

til festerne,” siger Hans Thomassen.

I Niller’s Kælder er der ingen adgang for

kvinder – heller ikke til Mandeklubbens to

årlige fester, sommerfesten og julefrokosten.

”Nej, ikke tale om!” udbryder Hans og Knud.

”Her kan vi være os selv.”


nyttige

hjemmesider

Der findes omkring 600 foreninger og klubber for seniorer i aarhus

kommune, foruden massevis af tilbud og aktiviteter på lokalcentrene

– så det vil føre for vidt at remse dem alle sammen op. Men her

er links til nogle nyttige hjemmesider, hvor du kan få meget mere

at vide om frivilligområdet.

frivillighusene:

Aarhus Kommune driver fem frivillighuse,

som pensionister kan bruge på mange forskellige

måder:

➤➤ Seniorcentret, Østergade 30,

8000 Aarhus C.

➤➤ Langenæs HandicapCenter,

Langenæs Allé 21, 8000 Aarhus C.

➤➤ Frivillighuset Skt. Pauls Gade 25, 8000

Aarhus C.

➤➤ Værkstedet, Østergade 40,

8000 Aarhus C.

➤➤ Fristedet, Plantagevej 14,

Skæring, 8250 Egå

Se mere om frivillighusene på www.aarhus.dk

– klik Borger, Ældre, Foreninger og

frivillig, Frivillighuse. På hjemmesiden finder

du også mere om det frivillige arbejde

generelt i Aarhus Kommune.

www.aarhusseniorklubber.dk

en oversigt over (størstedelen af) de foreninger

og klubber for ældre, der er i Aarhus Kommune.

Oversigten er ordnet alfabetisk, men man kan

også søge på emne og på lokalområde.

www.foreningsbutikken.dk

Center for det frivillige arbejde for seniorer.

butikken ligger i Klostergade 35,

8000 Aarhus C. tlf. 8612 7281.

www.frivilligiaarhus.dk

Aarhus Kommunes hjemmeside kan du

finde en indgang til det frivillige område i

hele Aarhus Kommune. Her kan du følge

med i hvad der sker på frivilligområdet,

se hvilke foreninger der findes, og hvordan

du melder dig som frivillig.

Få mere at vide om de enkelte frivillighuse

hos frivilligkoordinatorerne Lisbeth

Nørlem, tlf. 5157 5940 og Niels Stæhr, tlf.

5157 6901

Lokalcentrene har alle sammen mange

forskellige aktiviteter og tilbud, som man

kan deltage i.

Du kan også selv lave frivilligt arbejde,

både i foreningsregi og f.eks. som frivillig

hjælper på et lokalcenter. Hvert lokalcenterområde

har ansat en frivilligkoordinator,

der hjælper og vejleder om f.eks. opstart af

nye aktiviteter. Du kan kontakte frivilligkoordinatoren

på lokalcentret i dit lokalområde

og få mere at vide om mulighederne.

Lokalcentrenes adresser og telefonnumre

finder du på Aarhus Kommunes hjemmeside:

www.aarhus.dk – klik Borger, Ældre,

Lokalcentre

9


Frivillig i Ældre sagen:

besøgsven, natteravn

og chauffør på mandeture

Ajstrup Strand har været et af de mange stop på Ældre Sagens “Mandetur”.

Grundet min alder og andre årsager, stoppede

jeg på arbejdsmarkedet som chauffør/lagermand

den 1. marts 2009. Min kone spurgte

mig hvad jeg så skulle lave? Jeg mente, at jeg

først og fremmest skulle slappe af ovenpå 48

år på arbejdsmarkedet, men hurtigt fandt

jeg ud af at der skulle ske noget, og jeg blev

først frivillig chauffør ved en genbrugsbutik

2 dage om ugen.

Samtidig med blev jeg ledsager/besøgsven

via Ældre Sagen for en dame på 85 år. Først

hjalp jeg hende med at handle ind i et supermarked,

og klare sig selv i trafikken. Nu

er hun på plejehjem, og magter ikke at gå

hvis det er koldt, men så snakker vi i stedet.

Jeg begyndte at komme i Ældre Sagen i

Aarhus, og blev i februar/marts 2010 en af

Ældre Sagens ”Natteravne”. Vi fyldte lommerne

med bolcher og balloner, og tog også

en masse brochurer med som vi delte ud.

Rygtet spredtes ret hurtigt, og allerede måneden

efter blev vi kontaktet af folk på gaden

som roste os for vores indsats.

I sommeren 2010 fortalte lederen af Ældre

Sagen i Aarhus, Tove Jørvang, at Indenrigs-

10

teMa senioRHøjskoLe

FRiviLLigt aRbejDe

og Socialministeriet havde bevilget nogle

penge til at lave en udflugt for ældre mænd,

som havde mistet deres livsledsager, en rigtig

”Mandetur”. Hun spurgte om ikke jeg kendte

én der ville være chauffør og turplanlægger

for nogle ældre mennesker. Efter at have

tygget lidt på det slog jeg til, og vores første

udflugt fandt sted en frostklar januardag med

strålende sol. Efter at have lejet en minibus

for en dag, kørte jeg rundt for at hente de

ældre mænd, for det her er en ”Mandetur” i

Ældre Sagens mandeprojekt, ældre mænd i

egen bolig. Nogen skulle have lidt hjælp til at

komme op i bussen, men det gik forholdsvis

nemt. Efter vi havde hentet alle, kørte vi til

Lokalcenter Viby, hvor vi spiste, og derfra

videre til Moesgård og Ajstrup strand, hvor vi

holdt stille og nød de vilde fugle og det dejlige

solskin. Senere kørte vi til Odder og Ry hvor

vi endte på restaurant 3 Ege, som ligger ned

til søen. Med udsigt over den tilfrosne sø og

mindst 100 svaner, fik vi vores kaffe, ostemad

eller lagkage. Vi var tilbage i Aarhus efter at

have kørt alle hjem og afleveret bilen kl. 17,15.

Næste udflugt var i april til Fristedet Skæ-

ring ved Skæring Strand. Alle i de forskellige

livsmodsgrupper skulle mødes der. Vi var

ca. 35, og fik lidt godt at spise inden næsten

alle gik en tur i det skønne solskin hen til

mindestenen for faldne under krigen, som

står ca. 800 meter fra Fristedet. Vi gik i sandet

langs med vandet og sludrede. Alle hyggede

sig, men i bussen hjemad, var der lidt stille.

Den ældste, vi havde med, var 93 år, og frisk.

Han fortalte mig at han havde været soldat

den 9. april 1940, og havde været med til at

forsvare Danmark mod tyskerne, men som

vi ved, forgæves.

12. maj tog vi på udflugt til ”Indelukket”

i Silkeborg, det er et skønt område hvor der

er lavet kanaler fra Gudenåen og ind til Lystbådehavnen.

Nok et af de kønneste steder i

Danmark når bøgen er sprunget ud.

Ældre Sagen havde fået så mange tilmeldinger

at man havde lejet 2 minibusser, og jeg

havde overtalt min svoger til at være ekstra

chauffør for os.

Efter at have spist vores medbragte håndmadder

i Ry, kørte vi videre til ”Indelukket”,

det var nøjagtig lige så flot der som jeg kunne

huske. Mærkeligt nok havde 12 af de 17 mand,

vi var af sted, aldrig været i ”Indelukket” før,

selv om alle havde boet i Aarhus det meste af

deres liv. Vi nød alle den dejlige dag, og var

heldige med vejret - lidt solskin, 16 - 17 grader

og næsten ingen vind, og i hvert fald ingen

regn. Vi var tilbage i Aarhus kl.. 17,30, og fra

alle sider lød der en tak for en dejlig dag. Alle

havde hygget sig og gået rundt i små grupper

og fik snakket. Det kan godt være at sådan en

tur koster Indenrigs og Sundhedsministeriet

nogle penge, men når man så ved, at samtlige

der var med på turen, bare for få måneder

siden måske havde svært ved at klare sig selv,

så er det simpelthen alletiders dag.

Jeg glæder mig allerede til næste udflugt.

Med venlig hilsen

Jens Skovsbøl.


FRIvIllIG FReDAG

- ny national frivillighedsdag

Danmark har med Frivillighedsåret 2011 fået

en national frivillighedsdag: Frivillig Fredag.

Dagen ligger fast på den sidste fredag i september,

i år er det den 30.

Frivillig Fredag skal være med til at gøre danskerne

bevidste om det frivillige arbejde. Dagen

vil primært være en aktivitetsdag, hvor

flest mulige skal prøve kræfter med frivilligt

arbejde. Allerede nu er der mange aktiviteter

under opsejling rundt omkring i landet. Tiden

OBS

OBS

obs

vær opmærksom på at

frivilligprisen 2011 uddeles

den 7. december 2011.

gå i tænkeboks om mulig

kandidat. annoncering om indstilling og

tidsfrist vil blive bragt i dagspressen.

med venlig hilsen

Frivilligrådet i Aarhus

op til frivillighedsdagen vil være præget af

foredrag, workshops og debatarrangementer

om og med den frivillige verden.

Læs mere om hvad der foregår på hjemmesiden

www.frivilligfredag.dk

I Aarhus er der foreløbig planlagt to større

arrangementer: I Foreningsbutikken i Klostergade

er alle velkomne til et festarrangement

30. september om formiddagen. Her

bliver gæsterne præsenteret for frivillighedens

mange ansigter, og festen slutter med et optog

gennem byen.

På Frederiksbjerg Lokalcentre fejrer man den

nationale frivillighedsdag ved at give alle interesserede

mulighed for at prøve at være frivillig

for en dag. Om formiddagen er rådmanden

for Sundhed og Omsorg, Dorthe Laustsen,

frivillig i caféen på Lokalcenter Dalgas.

FRIvIllIGt ARbejDe –

værdifuldt og værdiskabende

Frivilligrådet har opnået midler til en konference med dette tema.

i konferencen vil der blive taget udgangspunkt i spørgsmålene:

➤➤ Hvorfor skal jeg være frivillig?

➤➤ Hvad får jeg ud af at være frivillig?

➤➤ Hvad kan jeg lave som frivillig?

➤➤ Hvordan samvirker frivillige og offentligt ansatte?

➤➤ Hvilke etiske problemer er der i frivilligarbejdet,

og hvordan kan disse håndteres?

Oplægsholdere: Socialentreprenør Brian Sørensen (spørgsmål 1 og 2), frivilligkoordinator

Inga Klode (spørgsmål 3 og 4), overlæge, exam.art. i filosofi, Master i Etik og Værdier

i Organisationer Mogens Skadborg (spørgsmål 5).

Konferencen vil finde sted:

Onsdag 9. november 2011 kl. 10-15 i Klostergadecentret Klostergade 37 8000 Aarhus C

Konferencen er gratis. Der serveres frokost.

Deltagerantal vil være max. 130, og der gælder et først til mølle princip.

Af hensyn til frokost vil vi bede om, at tilmelding betragtes som bindende.

tilmelding sker pr. mail til kesabroe@privat.dk med angivelse af navn(e)

og frivilligtilknytning inden 26. oktober 2011.

FRiviLLigRÅDet ÆLDReRÅDet

11


12

teMa FRiviLLigt aRbejDe

Formanden for Frivilligrådet:

Mange vil gerne være frivillige,

men skal lige spørges

vital har stillet formanden for aarhus kommunes Frivilligråd, knud-erik sabroe,

nogle spørgsmål om det frivillige arbejde og eU’s Frivilligår 2011.

Hvad mener du, man kan bruge

EU’s Frivilligår til?

” Frivilligåret har nogle ganske gode målsætninger:

At tilskynde til at flere engagerer sig

i frivilligt arbejde og at slå til lyd for betydningen

og værdien af frivilligt arbejde. Kan

vi i Frivilligåret leve op til det, er der taget

væsentlige skridt. Vi har i Aarhus altid fremhævet

frivilligarbejdets betydning og værdi

og vil fortsat gøre det, ledsaget af en øget

indsats for gennem en række initiativer at

skaffe flere frivillige. Der blev gjort en ekstra

indsats for frivilligheden på Seniormessen i

foråret, der laves fælles arrangementer mellem

forvaltningen og de frivillige foreninger

om støtte til mennesker i belastende livssituationer,

der er planer om åbent husarrangementer

i frivillige foreninger og på

lokalcentre på Frivillig Fredag, med opfordring

til at gå ind i frivilligt arbejde, og der

er efter ansøgning til Socialministeriet fra

Frivilligrådet/Ældrerådet og forvaltningen

opnået midler til konferencer.”

Hvordan vurderer du den frivillige indsats i

Aarhus? Er der nok frivillige? Og bliver der

gjort nok for at hverve dem?

Aarhus har et stort net af frivillige, som

er organiseret i forskellige foreninger, hjælpetjenester,

støttegrupper og i en uselvisk

individuel indsats. Men generelt er der ikke

nok frivillige, og Danmark ligger faktisk efter

en række sammenlignelige lande i antallet

af frivillige. Der er mange initiativer for at

skaffe flere frivillige, men næppe tilstræk-

kelige. Det kan være en god ide at huske, at

forskningen peger på, at der er et potentiale

af parate frivillige, der bare skal spørges, om

de vil være frivillige. Jeg skal også pege på den

succes på frivilligområdet som Foreningsbutikken

er, et projekt som Tove Jørvang og jeg

på Frivilligrådets vegne søgte midler til fra

Velfærdsministeriet i 2007.”

Hvorfor er det vigtigt at have frivillige,

f.eks. på lokalcentrene?

”Lokalcentrene er en kernefunktion i det lokale

miljø og en social ankerplads. Der er et

varieret klientel, der bruger lokalcentrene,

og for en del af dem er det vigtigt, at der er

en støtte til at udnytte lokalcentrenes muligheder.

Men frivillige er vigtige i mange

sammenhænge. De kan gøre en forskel og

være et supplement til den omsorg, som er

det offentliges tilbud til ensomme og til mennesker

med svære livsvilkår.”

Hvad mener du om den nye, nationale

frivillighedsdag, Frivillig Fredag?

”Dagen er jo tænkt som en markering og

anerkendelse af frivillighed, og temaet frivillighed

er så betydende, at det nok kunne

fortjene en ”Dag”. Jeg er mere usikker på,

om det er en god ide at placere den fast på en

fredag. Sigtet med, at flest mulige skal prøve

kræfter med frivilligt arbejde denne dag er

også interessant, og det bliver spændende at

se om opfordringen til alle arbejdspladser,

skoler og organisationer vil blive fulgt, og

om den enkelte borger vil tage dagen til sig.”

Knud-Erik Sabroe

Hvad laver Frivilligrådet?

”Vi har i vores vedtægter formuleret, at vi

skal rådgive rådmanden i forbindelse med

tilskud til frivilligt socialt arbejde - først og

fremmest i forbindelse med ansøgninger fra

de frivillige foreninger. Det vil sige, at alle

ansøgninger om de såkaldte § 18 midler kommer

over vores bord. Herudover indstiller vi

også til rådmanden, hvem der skal have den

årlige Frivilligpris og fra 2010 også, hvem

der skal have initiativprisen. Vi bliver også

hørt om byrådsindstillinger og kan i øvrigt

af egen drift tage emner op inden for frivillighedsområdet,

til drøftelse og udtalelse. Vi

laver også kurser inden for frivilligområdet.”

Hvad laver du selv af frivilligt arbejde?

”Jeg har siden 1972 været engageret i frivilligt

socialt arbejde, mestendels på ledelsesniveau.

Jeg var i mange år i bestyrelsen for

Landsforeningen for Mentalhygiejne og Mentalhygiejnisk

Børneforening, jeg har i 39 år

været medlem af Antoniusfondens bestyrelse,

de sidste 24 år som formand, jeg har været

medlem af bestyrelsen for Fountain House

København, jeg er medlem af bestyrelsen for

”Det europæiske Hus”. Jeg har også været

(frivillig) vejleder på et større antal projekter

inden for frivilligområdet, og så anser

jeg også ældrerådsarbejdet i snart 10 år, et

medlemskab gennem fire år af et brugerråd

og arbejdet i Frivilligrådet også i snart 10 år

som frivilligt arbejde.”


Svane Service tilbyder

en fast hjemmehjælper

Svane Service er et privat alternativ til den

kommunale hjemmepleje. Hvis du er bevilliget

hjemmepleje eller praktisk hjælp i Århus Kommune

kan du frit vælge os som leverandør af

plejen uden at det koster dig noget.

Hos Svane Service får du:

• Omsorgsfulde hjælpere med hjertet på rette sted

• Smil og overskud, der gør hverdagen lidt sjovere

• Fleksibel hjælp i forhold til dine ønsker og behov

• En fast hjælper tilknyttet

• Mulighed for at købe ekstra pleje og praktisk hjælp

Ring på telefon 87 20 08 99 hvis du ønsker

yderligere information eller ønsker

at skifte til Svane Service. Vi står parat

til at tage telefonen.

Haslevej 8b · 8230 Åbyhøj

20 08 99

☎ 87

mail: aarhus@svaneservice.dk

www.svaneservice.dk

FRIT VALG

Vi sætter en stor ære i at yde den pleje og

omsorg du har behov for inden for de rammer

du er blevet bevilliget. Hos Svane Service får du

en fast hjælper tilknyttet som har et indgående

kendskab til dine behov og forventninger.

Svane Service

– når hjemmepleje er en privat sag


finn på 51 er besøgsven for frederik på 83:

“Dejligt at se Frederik lyse

op, når jeg står i døren”

De to besøgsvenner starter altid deres

ugentlige møder med et stort kram.

14

teMa FRiviLLigt aRbejDe

TEKST: ingrid TerKelsen

FOTOS: niels åge sKovbo

Det er onsdag, klokken er lidt over to. Finn

Sejr og Frederik Iversen sidder ved siden

af hinanden i sofaen i Frederiks lejlighed

i plejeboligerne Kongsgården i Viby. Finn

er besøgsven og besøger Frederik hver onsdag.

Nogle gange spiser de frokost sammen

i caféen på Lokalcenter Viby, som ligger lige

ved siden af plejeboligerne. Når vejret er til

det, går de en tur. Frederik klarer sig fint

med Finn under den ene arm og stokken i

den anden hånd, og hvis bentøjet driller en

dag, tager de kørestolen. De har også været

på udflugter med nogle af de andre beboere

i lokalcentrets bus. Og næste projekt er en

tur over til Viby Kirke, blandt andet for at se

Flemming Bamse Jørgensens gravsted. Men

basen for deres samvær er sofaen i Frederiks

lejlighed.

minder fra et langt liv

På bordet foran dem ligger minder fra Frederiks

83 år lange liv: soldaterbillede og soldaterbog

fra Haderslev Kaserne 1949-50,

familiefotos, skyttebog – Frederik gik meget

på jagt i sine yngre dage, mest efter gråænder

- et svømmediplom og et ark med gamle

sange fra ugebladet Tempo, som Frederik en

gang havde en stor samling af. I baggrunden

kører fjernsynet, men de to mænd vier det

ikke meget opmærksomhed. Finn lytter, og

Frederik fortæller om barndom og ungdom

i Sønderborg, 30 år på et gartneri ved Rønde,

og om den gang han førte kontrol med som


Finn synes det er

spændende at høre

Frederik fortælle

om sit lange liv som

bl.a. soldat, gartner,

jæger og fisker.

merhusområdet ved Kalø Vig og holdt øje

med, at der ikke blev begået hærværk. Og

om isfiskeriet om vinteren, hvor de savede et

hul i isen og fangede fladfisk. ”Det var lettere

end om sommeren, hvor vi var nødt til at ro

ud på havet,” fortæller Frederik.

”Jeg kan godt lide at høre Frederik fortælle

om gamle dage,” siger Finn. ”Han er god til

det, og det er altid spændende.”

”Ja, og jeg vil gerne høre Finn fortælle

om, hvad han har oplevet siden sidst – det

er altid rart at høre lidt ude fra den store,

vide verden,” siger Frederik med et lunt smil.

tivoli Friheden og sverige

Og så er det Finns tur til at fortælle, om turen

i Tivoli Friheden og om ferierejsen til

Sverige, hvor han fik en madforgiftning og

For at hjælpe hukommelsen på gled bruger

Frederik billeder, soldaterbog og mange

andre ting fra gemmerne.

15


måtte en tur på sygehuset. Og om hvad der

sker inde i byen – Finn har boet på Skt. Markus

Kirkeplads ved Langelandsgade i hele sit

51-årige liv.

Finn er det, der med et fint behandlerord

kaldes udviklingshæmmet. Hvad der mere

præcist er i vejen, kommer vi ikke ind på,

for det er tydeligt, at det ikke betyder noget,

når han er sammen med Frederik. ”Jeg er

sådan en, der godt kan lide at snakke med

andre mennesker, og jeg tror da, at Frederik

også synes det er hyggeligt, at jeg kommer

og besøger ham,” siger Finn og ser prøvende

på Frederik. ”Ja, det er helt sikkert!” svarer

Frederik med eftertryk.

brug for mange flere frivillige

Finn har været Frederiks besøgsven i et års

tid. ”Jeg har altid gerne villet snakke med

16

teMa FRiviLLigt aRbejDe

Nu skal det gøre godt med en kop kaffe! Finn

skænker op for Frederik ved det fælles kaffebord

i plejeboligernes opholdsstue.

ældre mennesker, og så mødte jeg Jens (Christensen,

kontaktperson fra Besøgstjenesten

Glæden, se faktaboks andetsteds på siden),

som hjalp mig med at få kontakt med Frederik.

Han er så sød - altid glad og frisk, og

jeg nyder at komme her,” siger Finn, som

opfordrer til, at mange flere bliver besøgsvenner.

”Vi kan godt bruge mange flere frivillige

hjælpere. Det er ikke kun noget for handicappede,

men også for almindelige mennesker.

Jeg synes, det er en rigtig god ide at være

besøgsven. Man hjælper andre – og sig selv.

Det er så dejligt at se, at Frederik lyser op,

når jeg står i døren. Det er rart at mærke, at

nogen bliver glad for, at man kommer. Jeg

fortryder bare, at jeg ikke blev besøgsven for

mange år siden. Men da kendte jeg selvfølgelig

ikke Frederik …”

besøgsTjenesTen glæden

Finn er blevet Frederiks besøgsven via

Glæden, en besøgstjeneste, der finder mennesker,

som gerne vil være besøgsvenner

eller besøgsværter og sætter dem sammen

i et venskab. besøgsvennen kan være sent

udviklet eller udviklingshæmmet. besøgsværten

kan være en ældre på et plejehjem eller i

eget hjem.

læs mere om besøgstjenesten Glæden

på www.besoegsvenner.dk


65 Kg besøgshund

Finn er ikke den eneste besøgsven i plejeboligerne

Kongsgården. et par gange om

ugen kommer lucky, en 65 kg’s sankt bernhardstæve,

og hygger sig med beboerne.

Det gør hun, fordi hendes ’forældre’, Flemming

Nielsen og hans kone Ulla, så en annonce

i avisen, hvor plejeboligerne efterlyste besøgshunde.

”Og det er lige noget for lucky!”

siger Flemming Nielsen, mens han forsøger

at få hunden til at sætte sig ned. Hvilket den

IKKe vil. til gengæld flader den lidt efter ud

på gulvet og nyder at blive klappet og kælet

for – for slet ikke at tale om at få godbidder

fra kaffebordet. Her er det erik jantzen , der

hygger sig med det store dyr.

17


Den lile by Lehde i Spreewald er som en blanding af Venedig og et frilandsmuseum. De lokale beboere kommer

stagende i deres egen kahn, postkasserne står ved vandkanten, og hoveddøren vender ud mod kanalen.

18

RejseR

spreewald:

Det grønne Venedig

Spreewald var tidligere det mest

eftertragtede ferieområde i det

gamle Østtyskland. Det ser man

bl.a andet på de mange gæstehuse

langs med kanalerne og

floderne, som man kun kan nå

på cykel, til fods eller med båd.


80 kilometer sydøst for berlin tæt på grænsen til Polen ligger spreewald. et friluftsområde

med frit valg på alle hylder, men stadig uopdaget land for mange danskere.

TEKST OG FOTO: helle erenbjerg

”Spreewald skal opleves på cykel, i kano eller

som vandrer, ellers oplever man det slet

ikke,” slår værtinden for pensionatet fast, og

banker en knyttet næve i voksdugen. Vi er i

byen Lübbenau – en mindre, tysk flække med

et torv, en bierstube, en turistinformation og

nogle pensionater. Men der er meget mere

at opleve i Lübbenau, som er en af de større

byer i området Spreewald. For går man ned til

floden Spree, som løber igennem byen, åbner

der sig et landskab af kanaler, cykelstier og

vandreruter ind i et 475 km2 stort område,

som kun kan nås pr. cykel, som gående eller

i robåd. Og selvom området kun ligger 80

kilometer sydøst for Berlin er det store naturområde

stadig uopdaget land for mange

danskere

mere end syltede agurker

Der er ingen tvivl om at de syltede agurker i

alle afskygninger så ubetinget er Spreewalds

største souvenirs. Faktisk var mange af de

lokale bønder efter murens fald så bange for,

at EU ville oversvømme Østtyskland med

langt billigere agurker, at Spreewäldergurken

blev godkendt som et regionalt varemærke på

linie med Champagne og Cognac.

Men der er meget andet at opleve i Spreewald

og på de utallige vandre- og cykelstier,

floder og kanaler i området, der er udpeget

som et såkaldt Biosfærereservat af UNESCO

- det vil sige et område, hvor naturen i alle

henseender er den bestemmende part.

Tyskerne kalder selv området for ”det

grønne Venedig”, og sammenligningen er

ikke helt forkert. Al trafikken på floderne

og kanalerne foregår i kanoer, kajakker eller

de særlige fladbundede både, som kaldes

kahns. En kahn er en transportbåd eller ”bus”

med plads til 15-20 passagerer, som bådføreren

styrer og driver frem ved hjælp af en stage.

Kun ganske få – brandvæsen, ambulancer og

politi - har tilladelse til at bruge motor, mens

busdrift, transport af varer og dyr samt ud-

Krydderagurker, sennepsagurker, hvidløgsagurker,

honning agurker, chilli agurker, saltagurker - agurker

er ubetinget Spreewalds største souvenir.

19


deling af den daglige post foregår via kahns.

I byerne står husene helt nede ved vandet,

samme sted står postkassen, og flere steder

ligger stalden og huset på hver sin side af

floden – så man skal stage over vandet for

at få sin aftensmad.

Og for turisterne er Spreewald et friluftsområde

med frit valg på alle hylder. Cykelruter i

lukkede stisystemer på flade strækninger langs

vandet, hvor man kan vælge mellem afstande

og ruter fra få kilometer og til ”agurkeruten”

- en 250 kilometer lang cykelvej rundt om hele

Spreewald. Man kan også vælge at flyde stille

20

RejseR

ned ad floden i en lejet kano. For her er ingen

rigtige veje, ingen biler, ingen forurening. Kun

natur og ro. Dertil kommer at vandet i floderne

og kanalerne i Spreewald er meget lavt, og der

er næsten ingen strøm. Det betyder, at det er

nemt at ro og sejle rundt, både med og imod

strømmen. Og er man til det mere magelige

eller en tur ind i det ellers utilgængelige Hochwald,

er der masser af muligheder for det på

en kahn. Men hvad enten man vælger kano,

cykel eller vandreturen foregår alt på naturens

betingelser.

Den eneste lyd, der høres er en plasken med pagajerne,

mens kanoerne glider gennem det stille vand.

På nogle af kanalerne kan gå halve timer mellem

mødet med en anden kajak eller kano.

Mere end 250 kilometer cykelstier i et

samlet stisystem, på lange flade strækninger

langs floder og kanaler.


De store kahns med turister har ”forsejlingsret” på kanalerne og floderne, så derfor ror man

flere gange lige så stille bag en turistkahn, mens man venter på muligheden for at overhale

TransporT:

➤➤ Spreewald ligger omkring 80 km fra Berlin i retning mod Dresden

i det gamle DDR.

➤➤ Området kan nås både med bil og med tog.

Største byer: Burg (Spreewald), Cottbus, Lübbenau.

➤➤ Der er mange rejsebureauer, som arrangerer ture til Spreewald.

➤➤ Læs mere: I ”Turen går til midttyskland”, Politikens forlag.

Eller på www.spreewald.de. www.spreewald-online.de

samt www.spreewald-web.de.

21


PLEJE OMSORG

Direktør, Linda Kusk

Modtager du pleje eller praktisk hjælp, har du mulighed for

selv at vælge hvem der skal udføre hjælpen.

Privatplejen har været godkendt siden fritvalgsordningen

startede og er den største leverandør i Århus.

Nøgleord som tryghed, omsorg og stabilitet er ord som alle

Privatplejens medarbejdere kender og arbejder efter.


Hvorfor vælge Privatplejen til at udføre hjælpen?

- Vi vil foretage et indledende hjemmebesøg, hvis du får pleje

- Du får fast dag og tidspunkt

- Vi har som mål at sende samme medarbejder hver gang

- Du får fast kontaktperson på kontoret

Fakta om din kommende medarbejder:

• uddannet medarbejder

• har forståelse, indlevelse og respekt for dig

• er samarbejdsvillig og ærlig

• medbringer rengøringsmidler

• har ren straffeattest og bærer ID-kort

Pleje

Omsorg

Praktisk hjælp

PRAKTISK HJÆLP

Privatplejen kan tilbyde:

• Pleje og omsorg hele døgnet

• Praktisk hjælp (rengøring,

tøjvask og indkøb)

• Ekstra rengøring

• Gåture m.m.

Ingen problemer

med at skifte:

For at lette overgangen til os,

kan vi sørge for alt det praktiske

i forbindelse med skiftet - du

behøver bare at ringe til os på

tlf. 70 20 58 44

Finlandsgade 10-12 | 8200 Aarhus N | Tlf.: 70 20 58 44


24

nyheder

DemensCentrum aarhus inviterer borgere i aarhus kommune

til undervisning i demens 3 aftener i efteråret 2011

Kender du et menneske

med demens; eller har du

måske selv fået diagnosen?

Demens kan være både en psykisk og fysisk belastning for familien og mennesker som har

demens. De fleste får brug for hjælp og støtte, enten fra personer i det nære miljø eller fra

det offentlige system. DemenscentrumAarhus tilbyder gratis undervisning til pårørende,

netværk og borgere med demens med henblik på at støtte, hjælpe og rådgive.

foredrag

tirsdag den 20.september 2011

kl. 19.00 – 21.15

velkomst og orientering

om undervisningstilbuddet

➤➤ Lissie la Cour, demenschef

i Aarhus Kommune

➤➤ Viden om demens og

forskellige former for demens

➤➤ Årsager, symptomer, udredning, medikamentel

behandling og forskning.

➤➤ Overlæge Hans Brændgaard, Demensklinikken

tirsdag den 27. september 2011

kl. 19.00 – 21.15

Hvilke udfordringer stiller demenssygdom i

familien til det enkelte familiemedlem og til

netværket?

➤➤ Reaktioner, behov og mestringsstrategier.

➤➤ Sorg, vrede og fortvivlelse over at være syg

og at den du kender er blevet syg.

➤➤ Psykolog Annelise Gammelgaard.

Tema-afTen med spisning

tirsdag den 11.oktober 2011 kl. 17.00 –

21.15

temA-aftenen opdeles således, at noget

af den er målrettet pårørende/netværk og

noget af den er målrettet mennesker med

demens.

Foredrag: Hverdagens muligheder og udfordringer

med demens i familien

ved tilstrækkelig tilmelding arrangeres foredrag

specifikt for mennesker med demens.

spisning med musikalsk ledsagelse, mulighed

for at købe en let anretning.

spot på temaer fra det daglige liv med demens

➤➤ Temaerne præsenteres på baggrund af de

spørgsmål som typisk stilles af ægtefæller,

mennesker som har demens, deres børn,

naboer og andre. For eksempel om: ”Jura og

Demens”, ”Valg af plejebolig”, ”Elektroniske

hjælpemidler”.

➤ ➤ ”Det daglige liv med demens”: -Hvordan kan

man støtte et dement menneske i hverdagen?

-Hvordan dyrkes hjernegymnastik, motion og

glæde? -Hvordan påvirkes kommunikation

og samtale ved demenssygdom? -Hvem kan

hjælpe os?

sted: lokalcenter trøjborg,

Kirkegårdsvej 53.

Forplejning

Kaffe og kage kan købes de to første gange

for 15 kr. Forplejning den 11.oktober koster

55 kr. eksl. drikkevarer.

tilmelding til én, to eller tre aftener på telefon

8713 1919; kl. 9 til kl. 14 på hverdage.

max deltagerantal: 100 personer.

Magistratsafdelingen

for sundhed og omsorg

ansøgning om

legatportioner fra

Hans madsilius ellermann

og Hustrus legat 2011

For at kunne komme i betragtning til en

legatportion skal du:

➤➤ bo i Aarhus Kommune og

➤➤ være fyldt 50 år

➤➤ være medlem af Folkekirken

➤➤ være mindrebemidlet (se nedenfor)

Du kan ikke regne med at komme i betragtning,

hvis:

➤➤ Din skattepligtige indtægt for 2010 var

større end 143.972 kr.

➤➤ Du ejer fast ejendom

➤➤ Du har en formue på

mere end 74.100 kr.

Hvis både du og din ægtefælle/samlever

søger om en legatportion, kan kun den

ene af jer komme i betragtning.

Det vil fortrinsvis være ansøgerne med de

laveste indtægter, der tilgodeses.

For at komme i betragtning skal du give

tilladelse til, at Aarhus Kommune indhenter

en elektronisk kopi af din årsopgørelse

for 2010. Hvis du er gift eller samlevende,

skal du også give tilladelse til, at Aarhus

Kommune må indhente din partners årsopgørelse.

Ansøgningsskema kan hentes i Borgerservice

på Rådhuset, på Åby Bibliotek og

på Risskov Bibliotek i perioden 1. september

til 14. oktober 2011. Ansøgningsskema

findes også på www.aarhuskommune.dk

Ansøgningsskemaet sendes til Sundhed

og Omsorg, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus

C.

Ansøgningen skal være os i hænde

senest fredag den 14. oktober 2011


Falck Hjemmepleje

Et sikkert alternativ

• Gratis frit valg af hjemmehjælpD u kan

vælge

Falck

Hjemmepleje

til hjemmehjælp istedet for den

kommunale hjemmepleje

F alck

hjælper

dig

også

af sygehusophold

Vi prioriterer værdierne:

•Tilgængelig

•Troværdig

• Hurtig

• Handlekraftig

• Hjælpsom

• Kompetent

i

forlængelse

Valget er helt

uden ekstra

omkostninger

eller abonnement

Yderligere

oplysninger

Ring til:

Lone, Lilian eller Trine

Tlf. 70 20 23 78

Alle hverdage 7 - 15.30

Eller mail: fhp-rm@falck.dk

Hvis du vil have Falck

Hjemmepleje så kontakt

din visitator i kommunen

Hjemmepleje


Lær at tackle

kroniske smerter

SundhedsCenter Århus udbyder i efteråret 2011

kurser der skal give inspiration til hvordan du kan

leve et godt liv selv om du har kroniske smerter.

På kurserne er der fokus på at tackle de problemer

og udfordringer der følger med kroniske

smerter.

Kan du niKKe genKendende

Til nedensTående?

➤➤ Frustration over ikke at kunne gøre

det, du kunne før?

➤➤ Problemer med at acceptere din situation

og de begrænsninger den giver?

➤➤ Smerter og træthed?

Kurset er over 6 gange, og du præsenteres for

teknikker og redskaber, som kan give dig inspiration

til at leve en mere aktiv hverdag og hvor

du møder andre i samme situation og udveksler

erfaringer.

Der afholdes informationsmøde på Sundheds-

Center Århus,Jægergårdsgade 97, 2. sal. Fredag

d. 24. september kl. 10.00

Her vil der blive informeret om kurserne. For

yderligere oplysninger kontakt koordinator

mette Hald tlf. 8713 4035. læs mere på www.

aarhuskommune.dk/sundhedscenter

Åben træffetid hos rÅdmand dorthe Laustsen

Sundheds- og omsorgsrådmand Dorthe Laustsen har åben træffetid for

alle borgere en gang om måneden.

Har du gode ideer til, hvordan vi kan gøre det bedre at være pensionist i

Aarhus Kommune, eller har du en konkret sag, som du gerne vil drøfte

med rådmanden, så kom og få en snak med hende.

træffetider for 2011:

tirsdag den 27. september kl. 9 - 11

mandag den 31. oktober kl. 13 - 15

mandag den 21. november kl. 13 - 15

mandag den 19. december kl. 13 - 15

InVITATIOn

tema-eftermiddag om aflastning

og vågetjenester til

mennesker i svære livssituationer.

Foredrag med journalist Anders Agger

fra tv-serien ”Sømanden og juristen” og

Lars L. Sørensen, sognepræst i Tilst.

Frivillige foreninger orienterer om

støttemuligheder og præsenterer en

ny fælles pjece med tilbud om hjælp.

➤➤ Onsdag den 26. oktober kl. 12.30 -

16.30. Lokalcenter Trøjborg, Kirkegårdsvej

53, 8000 Aarhus C.

Tilmelding til Hanne H. Jacobsen på

8940 6596 efter først til mølle princippet.

Deltagelse er gratis.

Arrangørerne er: Kræftens Bekæmpelse,

Dansk Røde Kors, OK-Klubberne,

KlostergadeCentret, ÆldreSagen, Folkesamvirket,

Vågetjenesten i Holme

- Skåde, Selvhjælpsgrupper i Aarhus,

Hearts and Hands og Aarhus Kommune.

Træffetiderne finder sted på Dorthe Laustsens kontor på rådhuset, 4. sal, værelse 467, Rådhuspladsen 1, 8000 Aarhus C.

For at undgå, at nogen går forgæves, bedes interesserede ringe god tid i forvejen og aftale tidspunkt på tlf. 8940 6501.

26

nyheder


Godkendt privat alternativ til kommunal madudbringning

Varm mad klar til

at spise til middag

eller aften

• Friskskrællede kartofl er

• Maden er anrettet på en porcelænstallerken

• Vælg mellem mange forskellige hovedretter hver dag

• Individuelle hensyn til hver kunde

(diabeteskost, superkost, vegetarkost og andre diæter)

• Vælg også månedens menu som et alternativ til dagens hovedret

• Mulighed for både forret og dessert

• Se vores vinkort

• Daglig udbringning af købmandsvarer

• Vi dækker Århus med minimum 15 biler dagligt

Så let er det:

• Ring og få tilsendt madplan

• Bestil nu på tlf. 86 87 28 10

Frisklavet Frisklavet Frisklavet

dansk dansk dansk mad mad mad

KOKKEN K &

KONDIT K OREN

Industrivej 6A, 8450 Hammel, telefon 86 87 28 10, post@kokken-konditoren.dk, www.kokken-konditoren.dk


28

toRveHanDeL

For nogle af stadeholderne på ingerslevs torv er markedsdagene en levevej.

For andre er det en fritidsfornøjelse. Få et indblik i livet på de eftertragtede stadepladser.

den enes brød,

den andens hobby

TEKST: anne KlindT

foTo: lisbeTh hermansen

Med eget gartneri og en af de største stadepladser

på Ingerslevs Torv er der nok at se til

for Steffen Danielsen. Han er formand for

Aarhus Torvehandlerforening, og hver onsdag

og lørdag langer han grønne plastposer

med planter og farvestrålende blomster i hånden

på markedets handlende. Den modsatte

vej kommer de penge, som skal brødføde

Steffen Danielsen og hans tre medarbejdere.

Han står her året rundt; også selv om der

er langt imellem kunderne om vinteren.

”Det er afgørende, at vi har et marked hele

året, og at der altid er et varieret udbud af

varer. Ellers svigter kunderne. Hvis de først

har fået andre indkøbsvaner, er de svære at

få tilbage. De skal vide, at der altid er noget at

komme efter hér på torvet,” siger han.

stadepladser går i arv

For Steffen Danielsen er torvehandlen seriøs

forretning. Og hårdt arbejde. Men mange af

de andre stadeholdere skal ikke leve af indtægterne

fra torvesalget. For dem betyder

hyggen mere end pengene. Sådan er det for

grønthandleren et par stande længere henne.

”Jeg har andet arbejde ved siden af, så for

mig er det en fritidsbeskæftigelse. Eller en

tradition, om du vil. Jeg har arvet stadepladsen

fra min far og har nogle hyggelige dage

”Du kan ’skyde’ alt det, du vil. Jeg svarer ikke. Men fotograferes vil jeg gerne,” siger kartoffelsælgeren til Vital og skraldgriner.

herinde med de andre handlende. Vi er ikke

konkurrenter, men kolleger. Jow, vi har skam

et fint sammenhold… i hvert fald i vores

ende af torvet. Vi synes jo, at det er bedst at

stå hér midt på torvet. Andre vil hellere stå

for enderne,” siger han inden han overlader

boden til sin mor og tøffer afsted i sin kassevogn

for at hente datteren.

lang ventetid

Man kan arve en stadeplads i lige linje, og det

er der mange, der benytter sig af, fortæller

Steffen Danielsen. Derfor er det ikke så let

at få foden indenfor. Markedet på Ingerslevs

Torv har eksisteret siden 1903. Aarhus Kommune

ejer pladsen, men det er torvehandler-


For de fleste stadeholdere vægter hygge og samvær tungere end indtægten på markedsdagene.

formanden, der administrerer udlejningen.

”Man skal regne med flere års ventetid på

en stand. Måske op til otte år. Jeg skriver

interesserede på en venteliste, og kontakter

dem, når der bliver en ledig plads,” siger Steffen

Danielsen.

Han vurderer, at interessen for stadepladserne

har været nogenlunde jævn i de ti år,

han har været formand for foreningen. Men

han frygter for kundegrundlaget.

”Jeg synes, at vi er blevet ramt af de seneste

to års hårde vintre. Det har holdt folk

fra markedet,” mener han og tilføjer, at når

det står sløjest til, må de handlende nøjes

med 10-12 boder i vintermånederne, mens

der om sommeren kan være fuldt hus med

over 100 stande. Stadeholderne bestemmer

selv, hvor ofte de vil møde op, men de skal

være der mindst 80 gange om året for at få

lov til at råde over flere stande.

’skyd du bare’

”Du kan skyde lige så meget, du vil, men jeg

siger ikke noget,” gnægger en grønthandler

Alle sanser vækkes på det indbydende marked.

29


30

toRveHanDeL

med skinger stemme og stor lune som svar

Vitals spørgsmål om livet som stadeholder.

Hans attitude giver vist svaret. Siddende på

sin ladvogn bag kartofler og andre rodfrugter

er han ét stort smil. Han har travlt med

at give igen på drillerier og morsomheder

fra sin hjælper – de to hygger sig tydeligvis.

”Kuli’en”, som hjælperen kalder sig selv, fortæller,

at kartoffelsælgeren har haft pladsen

i umindelige tider og nærmest er groet fast

sammen med resten af familien. Både søsteren

og broderen har nemlig også stande, som de

har arvet. Hjælperen kigger prøvende på kartoffelsælgeren.

Denne løfter skraldgrinende en

finger i vejret med en advarsel om, at ’kulien’

ikke skal komme for godt i gang.

Denne onsdag er kundegrundlaget lidt

sløjt, så de to herrer har god tid til smådrillerier.

”Har du kvalme, så køb en palme,” gjalder

blomsterhandleren fra den østlige ende af

torvet. Der er faste pladser, og hans er først

for, når man kommer inde fra midtbyen.

Han falbyder også tre orkideer for 100 kr.

med en volumen, så tilbuddet umuligt kan

forbigå nogens opmærksomhed.

På den modsatte side vimser hans makker

rundt. Ud og ind imellem stativerne for

at rette på varerne. Det, som den ene har i

stemmen, har den anden i benene. I forbifarten

tænder den livlige blomsterhandler

en smøg og siger forklarende om sin højtråbende

makker:

”Der skal lidt råberi til for at tiltrække

kunderne. Det giver altså noget ekstra salg”.

Falbyderiet på torvedagene hører sig til.

Sammen med mangfoldigheden af mennesker,

småsnak, dufte og farver sætter det én

i den rette markedsstemning.

Et kort øjeblik står den livlige blomstersælger stille for at handle. Ellers har han travlt mellem stativerne.

sTadepladser på ingerslevs Torv

➤➤ Torvedagene på Ingerslev

har eksisteret siden 1903

➤➤ En stadeplads koster 145,- kr./m2 årligt

➤➤ Størrelserne varierer fra 9-16,5 m2.

➤➤ Der er omkring 70 stadeholdere, der tilsammen

disponerer over 152 pladser

➤➤ Hvis man er interesseret i en stadeplads

skal man sende en ansøgning til: Aarhus

Torvehandlerforening/v. Steffen Danielsen,

Skanderborgvej 127, 8382 Hinnerup.

➤➤ Læs mere på Aarhus Kommunes hjemmeside

under Borger > Trafik > Veje og Pladser >

Brug af veje og pladser > Stadepladser (eller

ved at taste ’stadepladser’ i søgefeltet).

Steffen Danielsen, formand for torvehandlerforening,

langer blomster og planter over disken året rundt.

Han og hans tre medarbejdere lever af torvesalget.

I en stille stund har kartoffelsælgeren og hans ’

kuli’ (tv) god tid til smådrillerier.


Model Jupiter

Model Casa

Multibord

Model Plus

(Lang fodhviler)

Model Home-line

Den sunde måde at sidde på ®

At vi er specialister i hvilestole er

ikke nogen hemmelighed.

Vi tilpasser stolen så den

passer til din krop.

Det giver dig den optimale

siddekomfort.

Træfarver og betræk

vælger du selv.

Priser fra kr. 5995,-

(Model Solo ej illustreret)

Århus • Silkeborgvej 39 • 86 13 35 88

Vejle • Dandyvej 5-H • 75 34 33 88

Gratis Parkering foran butikkerne

Model Vega

Model Alpha

10 træfarver

Model Lux

(sædeløft)

Model Plus (sofagruppe)

Model Nova

Model Beta

10 års

stelgaranti

Model Plus

Model Cantate

Model Lux

Ring og

rekvirer

brochure

Den sunde måde at sidde på ®

Den sunde måde at sidde på ®

Model Duet

Få gratis

besøg af

stolebussen

og få demonstreret

stole i eget hjem

Livskvalitet gennem uafhængighed®

www.farstrup-comfort.dk

Man-fre kl. 10.30-17.30 • lør kl.10-14


Den Gamle By har støvet

’erne af

TEKST OG FOTO: allan WiTTe

Kan du huske den Rank Arena – sådan én

havde vi. Ja, var de virkelig så dyre dengang?

Det modne ægtepar mindes deres stereoanlæg

fra 1970’erne.

Nøj, hvor var pladerne store dengang, undrer

barnebarnet sig til bedsteforældrene.

Der er genkendelsens glæde og aha-oplevelser

for alle aldre i Den Gamle Bys nye bydel

fra 1970’erne. I et hjørne af købstadsmuséet

er en helt ny 1974-bydel ved at tage form. Den

første butiksgade er på plads med broderibod,

rejsebureau, glarmester og fotobutik og ikke

mindst med Pouls Radio, hvor gæsterne kan

komme ind i butikken og studere den elek-

tronik, der i 1974 var den højeste mode. Bag

butikken ligger et lille elektronikværksted,

hvor loddekolberne kunne klare mindre reparationer

– i 1974 fik man stadig repareret

elektronik, der gik i stykker.

I Pouls Radio mødes man af mange produkter,

der næsten en glemt i dag – kassette- og

spolebåndoptagere havde deres storhedstid,

og store videomaskiner var lige netop på vej

på markedet. Det samme var farvefjernsynet

som var noget af en investering, der skulle

overvejes nøje – over 7.000 kr. Så var det

til gengæld også pakket godt ind i finér af

palisander, teak eller eg.

Pouls Radio og de andre butikker er første

skridt på vejen mod en hel 1974-bydel i Den

Gamle By. ”Nye” huse er ved at blive opført,

og når bydelen står færdig vil der komme flere

butikker – fx et supermarked, en bager og det

gamle aarhusianske værtshus Bent J. Der vil

også blive indrettet boliger, der er tidstypiske

– som kollektivet, gæstearbejderhjemmet og

det pæne lærerhjem.

Men allerede nu er der mange ”huskerdu”-oplevelser

for midaldrende og ældre og

rigtig mange aha-oplevelser for børn og unge.

Entréen til Den Gamle By er gratis for pensionister

og efterlønnere, der bor i Aarhus

Kommune. Medbring sygesikringsbevis og/

eller dokumentation på at du er førtidspensionist

eller efterlønner.

En ny bydel under opførelse Også udendørs er der kræset for detaljen med Danmarks

mest solgte knallert i 1970’erne

32

Den gaMLe by


De nye butikker ligger side om side

som i en dansk købstad anno 1974

33


Lp’en havde sin storhedstid

Videobåndoptageren fyldte godt i hjemmet i 1974 og belastede budgettet kraftigt

34

Den gaMLe by

Når det nye farve-tv ikke var i brug kunne det

dækkes af en pæn plade i ædelt træ

Tanberg spolebåndoptageren var

enhver konfirmands drøm


information

vågetjeneste og aflastning

Vi er ti frivillige organisationer, som

tilbyder hjælp til mennesker i svære

livssituationer. til mennesker, som

lider af en livstruende sygdom eller på

anden vis er ramt af sorg. og til pårørende,

som trænger til aflastning.

alle organisationer er med i et

samarbejdende netværk, og vi kender

Observatorievejen 2,8000 Århus C

www.jvb-aarhus.dk

derfor hinandens tilbud og henviser

til hinanden.

Hjælpen er frivillig og gratis (dog

kræves i få tilfælde medlemskab), og

alle kan bede om hjælp.

Kontakt: Ellen madsen,

tlf. 8940 6596, elma@aarhus.dk

Vi elsker hygge

Når et menneske bliver ramt af alvorlig sygdom eller ligger for

døden, kan der være behov for hjælp og støtte til personen selv

eller pårørende. På mødet bliver tilbud fra frivillige foreninger

og Aarhus Kommune præsenteret, og der er mulighed for at

snakke med repræsentanterne.

Har du eller din pårørende behov for hjælp? Er du interesseret

i at blive frivillig? Så kom og hør nærmere. Deltagelse er gratis,

og pladserne fordeles efter først til mølle princippet. Der serveres

kaffe, en sandwich og vand i løbet af aftenen.

Program

1. Velkomst og information om tilbud og samarbejde

2. Erfaringer med at være frivillig

3. Erfaringer fra en efterladt om at modtage hjælp fra frivillige

4. Præsentation af foreningernes tilbud

5. Udstilling og mulighed for at tale med repræsentanter

fra: Dansk Røde Kors, Hearts and Hands, Vågetjenesten i

Holme, Afl astningstilbud til demente, Ældresagen, Kræftens

Bekæmpelse, Folkekirkesamvirket, OK-Klubberne,

Klostergadecentret, Selvhjælpsgrupper i Aarhus og Sundhed

og Omsorg, Aarhus Kommune.

Tilmeldingsfrist mandag den 28. marts til Susanne Balle

Tlf.: 87 13 26 42, E-mail: sbch@aarhus.dk

Kræftens Bekæmpelse

Folkesamvirket i Aarhus

GØR DU OGSÅ?

KOM TIL ONSDAGS-VÆDDELØB

21. september, 12. eller 26. oktober kl. 15.00 og bliv budt på

et overdådigt kaffe og kagebord, med alt til den søde tand, og se

hestevæddeløb samtidigt.

Pris: 75 kr. - men du får de fl este tilbage! Eneste beting else er, at

du er over 60 år! Du får følgende gratis: Entre 25 kr og 2 x 10 kr.

spille bonner. Det kan være du går hjem med DEN STORE GEVINST!

Tilmelding nødvendig

via jvb@mail.dk, eller 86 14 25 11 senest dagen før.

AARHUS.DK

Dagens løb slutter omkring kl. 17.30, hvor Restaurant Derbys

forpagter Henrik (kendt fra ”By På Skrump”) præsenterer

lidt smagsprøver og forslag til julefrokosten, sammen med

glædesbomben Margrethe.

35


36

bRUgeRRÅDsvaLg

brugerrådsvalg

Vælg et nyt brugerråd på dit lokalcenter

Nu skal der igen vælges nye brugerråd ved

Aarhus Kommunes lokalcentre. Det sker

torsdag den 3. november. Forinden holdes

der opstillingsmøder på lokalcentrene.

Der vælges brugerråd ved lokalcentrene

hvert andet år, og i år er der sket en del ændringer

både i forhold til opstillingsmøder

og selve valghandlingen.

Opstillingsmøderne finder ikke sted på en

fast dato, men skal efter vedtægterne afholdes

5-6 uger før valget, og som noget nyt bliver

det nu også muligt at stille op i en periode

ud over selve opstillingsmødet. Senest den

6. oktober skal den endelige kandidatliste

være klar.

Alle borgere over 60 år og førtidspensionister

kan stille op til brugerrådsvalget og har

stemmeret. Det sker som udgangspunkt ved

lokalcentret i det område man bor.

I Aarhus Kommune er der lang tradition

for at give borgerne indflydelse på lokalcentrene

gennem demokratisk valgte brugerråd.

De første brugerråd opstod i midten af

1980’erne, og i dag er der brugerråd ved 36

lokalcentre.

Brugerrådene har indflydelse på lokalcentrenes

aktiviteter og daglige drift, og kan i

øvrigt give deres besyv med omkring alt hvad

der foregår i lokalområdet.

Selve valgdagen har på mange lokalcentre

udviklet sig til en festdag med forskellige former

for underholdning og god mad – f.eks.

gule ærter med (valg)flæsk.

vedTægTer

Af vedtægterne for brugerrådene fremgår det

bl.a., at rådene skal medvirke til:

➤➤ at Aarhus Kommunes ældrepolitik

gennemføres lokalt og videreudvikles til gavn

for brugerne i lokalområdet,

➤➤ at sikre brugerindflydelse på lokalcentrets

drift og anvendelse af ressourcer,

➤➤ at skabe et godt og konstruktivt samarbejde

mellem medarbejdere, frivilligkoordinatorer,

borgere, lokalcenterledelse og brugerråd,

➤➤ at skabe et godt og konstruktivt samarbejde

med frivillige foreninger, organisationer og

beboer- og pårørenderåd i lokalområdet,

➤➤ at aktiviteterne i lokalområdet er tilrettelagt

i overensstemmelse med borgernes ønsker

og behov - herunder, at der tages hensyn til

de svageste borgere.

direKTe valg

Hvert brugerråd består af mindst 3 og højst

9 medlemmer. Herudover kan der vælges

op til 9 suppleanter. Hvert brugerråd er valgt

af og blandt de borgere i lokalområdet, som

på valgdagen er fyldt 60 år eller er førtidspensionister.

På valgdagen møder vælgerne op på lokalcentret

og afgiver deres stemme. Vælgere,

som ikke kan komme ind i valglokalet kan

få bragt en stemmeseddel og valg-urne hjem

og stemme der.

Vælgere som ikke kan møde op på valgdagen

kan brevstemme fra opstillingsperiodens

afslutning og til en uge før valget – dvs. 26.

oktober.

På nogle lokalcentre gennemføres valget

som fredsvalg. Dette sker, hvis der er 9 eller

færre kandidater og efter beslutning på det

enkelte lokalcenter.

Stemmeberettigede og valgbare har mulighed

for at søge om centerbåndsløsning, hvis

man ønsker at opstille eller stemme i et andet

lokalcenterområde, end der hvor man bor.

faKTa

torsdag den 3. november kl. 10 – 17 er der valg til brugerråd på lokalcentrene i Aarhus Kommune.


I løbet af efteråret holdes opstillingsmøder forud for brugerrådsvalget

på de 37 lokalcentre i Aarhus Kommune. Du kan

her se, hvornår der er opstillingsmøde på dit lokalcenter.

opstillingsmøder

til brugerrådsvalg

mandag den 12. september kl. 16-17.30

lokalcenter Fuglebakken – Festsalen

mandag 12. september kl. 14

lokalcenter Holme

torsdag den 15. september kl. 14-16

lokalcenter toftegården i Cafeen

mandag den 19. september

kl. 14.30-16.30

lokalcenter søholm Opstillingsmødet

holdes i sognegården, stavtrup

tirsdag den 20. september kl.

lokalcenter skåde

tidspunkt offentliggøres senere

tirsdag den 20. september kl. 13

lokalcenter Rosenbakken

tirsdag den 20. september kl. 14-16

lokalcenter Hasle i Cafeen.

tirsdag den 20. september kl. 14-16

lokalcenter møllestien

tirsdag den 20. september kl. 14-16

lokalcenter Carl blochs Gade

tirsdag den 20. september kl. 14-16

lokalcenter vestervang

tirsdag den 20. september kl. 10-11

lokalcenter trøjborg

Onsdag den 21. september kl. 13-14

lokalcenter Abildgården

torsdag den 22. september kl. 13-15

lokalcenter Hjortshøj

torsdag den 22. september

kl. 09.30-11.30

lokalcenter viby – i cafeen

torsdag den 22. september kl. 14-16

lokalcenter skelager i Festsalen

torsdag den 22. september 2011 kl. 14

lokalcenter sønderskovhus

torsdag den 22. september kl. 14-16

lokalcenter skæring

Fredag den 23. september kl. 14-16

lokalcenter Næshøj

mandag den 26. september kl. 14-16

lokalcenter bøgeskovhus – Cafeen på 1. sal.

mandag den 26. september kl. 14-16

lokalcenter Hørgården i Cafeen

tirsdag den 27. september kl. 13-16

lokalcenter Gellerup i Cafeen

tirsdag den 27. september kl. 14-16

lokalcenter vejlby i Cafeen

tirsag den 27. september kl. 15.30-17.30

lokalcenter Koltgården – i cafeen

tirsdag den 27. september kl. 14

lokalcenter brabrand

tirsdag den 27. september kl. 10

lokalcenter Rosenvang

Opstillingsmødet afholdes i den

gamle forstanderbolig, vidtskuevej 2

tirsdag den 27. september kl. 11-14

lokalcenter tranbjerg

Onsdag 28. september kl. 14.00-17.30

lokalcenter Kildevang

Onsdag den 28. september kl. 14-16

lokalcenter bjørnshøj i Cafeen

Onsdag den 28. september kl. 11-12.30

lokalcenter eskegården

torsdag den 29. september kl. 14-16

lokalcenter sabro

torsdag den 29. september kl. 13

Kultur- & sundhedscenter Havkær i Cafeen

Fredag den 30. sept. kl. 10-12

lokalcenter solbjerg

mandag den 3. oktober

lokalcenter bjerggården

tidspunkt bekendtgøres i lokalavisen

mandag den 3. oktober kl. 10-12

lokalcenter marselis

Onsdag den 5. oktober kl. 13-14

lokalcenter Åbygård

torsdag den 6.oktober

lokalcenter Ankersgade

tidspunkt offentliggøres senere

Fredag den 7. oktober kl. 14-16

lokalcenter Dalgas

37


TEKST OG FOTO: allan WiTTe

”Arbejdet i brugerrådet kan sammenfattes

i tre ord: Samarbejde – Samarbejde – Samarbejde.”

Sådan svarer brugerrådsformand ved Lokalcenter

Sønderskovhus i Lystrup, Arne Pedersen,

på spørgsmålet hvad brugerrådsarbejde

går ud på.

Ud over at være formand for brugerrådet

ved Sønderskovhus, er Arne Pedersen desuden

med i formandskabet for alle brugerrådene

i Aarhus Kommune.

Sønderskovhus var i en periode uden brugerråd,

og det mener Arne Pedersen kunne

mærkes.

”I brugerrådet har vi fingrene nede de fleste

steder, siger han. ”Når der nedsættes et aktivitetsudvalg,

så har vi repræsentanter der, og

når der er et caféudvalg, sidder vi også med i

38

bRUgeRRÅDsvaLg

For Arne Pedersen handler arbejdet i brugerrådet både om det tætte samarbejde med ledelsen og om kontakten med lokalcentrets brugere

brugerrådet sætter fingeraftryk på

det gode klima

det osv. Det er vigtigt, at vi i brugerrådet er

med til at formidle det gode samarbejde og

ikke tage over, men få involveret så mange

som muligt.”

Arne Pedersen er overbevist om at brugerrådet

har været med til at sætte fingeraftryk på

det gode klima, der findes på Sønderskovhus.

”I den periode, hvor der ikke var brugerråd

på Sønderskovhus, mener jeg ikke, at

samarbejdet var så godt som det er nu. Et

af de steder, hvor det har været tydeligt er i

forbindelse med arbejdet med brugerstyrede

caféer. Det var efter min mening ikke blevet

til noget, hvis brugerrådet ikke havde været

på plads.”

Ud over at skabe et godt samarbejde med de

omkring 80 frivillige, der er på Sønderskovhus,

er forholdet til personalet og ledelsen

også vigtigt for brugerrådet.

”Vi har rigtig mange snitflader med perso-

nalet og der er mange tandhjul, der skal falde

i hak for at få en velfungerende maskine. I

forholdet til ledelsen er det vigtigt med en god

sparring, så vi både bliver orienteret om rigets

almindelige stilling, men også her får mulighed

for at gøre vores indflydelse gældende.”

Arne Pedersen kom selv ind i brugerrådet

for fire år siden. Han blev dengang opfordret

til at stille op, og det har han ikke fortrudt.

”Jeg mener faktisk, at vi har en pligt til at

deltage i processen med at få valgt et brugerråd.

Et velfungerende lokalcenter er ikke

noget, der kommer af sig selv. Jeg mener, at

hvis man har lidt brede skuldre og har nogle

ekstra ressourcer, så bør man give noget af

det til fællesskabet, påpeger Arne Pedersen,

og tilføjer:

”Men det handler ikke bare om at give –

man får også rigeligt igen.


Gratis influenzacvaccination

nyheder

borgere på 65 år og

derover, førtidspensionister

og kronisk

syge kan blive gratis

vaccineret mod influenza.

Du kan her se

hvor og hvornår vaccinationen

foregår.

Gør dit helbred, at

du ikke kan møde op

til et vaccinationsarrangement,

kan du blive

vaccineret hjemme.

For alle over 65 år,

førtidspensionister og

kronisk syge er det

gratis - ellers koster det

300 kr.

Ring og bestil tid på

telefon 77 99 77 99, fra

mandag d. 19. - fredag

d. 30. sept. kl. 8:30 –

15:00 eller tilmeld dig

på stopinfluenza.dk.

dag daTo sTed adresse sTarT sluT

man. 3/10/11

tirs. 4/10/11

Ons. 5/10/11

tors. 6/10/11

Fre. 7/10/11

man. 10/10/11

tirs. 11/10/11

tors. 13/10/11

Fre. 14/10/11

man. 17/10/11

lokalcenter Hasle Rymarken 118, Hasle Århus v 09:00 12:00

lokalcenter Carl blochs Gade Carl blochs Gade 30 Århus C 09:30 11:00

lokalcenter Dalgas Dalgas Avenue 54 Århus C 12:30 14:30

engsøgård plejehjem engdalsvej 12 brabrand 13:30 15:30

lokalcenter marselis marselis boulevard 94 A Århus C 09:00 11:00

lokalcenter vestervang vestervang 16 Århus C 10:00 12:00

lokalcenter bjerggården Østerøgade 20 Århus N 11:00 13:00

lokalcenter Fuglebakken Fuglebakkevej 4a Århus v 12:00 14:00

lokalcenter Gellerup Gudrunsvej 80 brabrand 13:30 16:00

sundheds og Kulturcenter

Frederiksbjerg & langenæs

Ankersgade 21 Århus C 15:30 17:30

lokalcenter Abildgården skovvangsvej 99 Århus N 09:00 11:00

lokalcenter sabro sabro Kirkevej 151 sabro 09:30 11:00

vikærgården Hvidkildevej 1-7 Risskov 12:30 14:00

bjørnshøjcentret Gartnerparken 1 - 5 trige 12:30 14:00

lokalcenter Næshøj Næshøjvej 41 Harlev j 15:00 16:00

lokalcenter skåde bushøjvænget 113 Højbjerg 15:00 17:00

lokalcenter Holme Nygårdsvej 34 Højbjerg 09:00 12:00

lokalcenter Kildevang langballevej 3 mårslet 09:30 10:30

lokalcenter eskegården byagervej 115 beder 11:30 12:30

lokalcenter trøjborg Kirkegårdsvej 53 Århus C 13:00 14:00

malling plejehjem starupvej 9b malling 13:30 14:30

stautrup sognegård Råhøjvej 3 viby j 15:30 17:00

lokalcenter viby Kongsgårdsvej 6 viby j 09:00 12:00

lokalcenter møllestien Grønnegade 10 Århus C 09:00 12:00

lokalcenter toftegården sandkåsvej 1 Århus v 13:00 15:00

lokalcenter Hørgården Hørgårdsvej 17 Risskov 09:00 12:00

Kultur og sundhedscenter Havkær mosealleen 1 - 3 tilst 09:00 12:00

lokalcenter Rosenbakken Grenåvej 701 skødstrup 09:30 11:00

Klostergadecentret Klostergade 37 Århus C 10:00 12:00

lokalcenter skelager skelagervej 33 Århus N 10:00 12:00

lokalcenter sønderskovhus lystrup Centervej 78 lystrup 12:30 14:30

Frivillighuset skt. pauls Gade 25 Århus C 13:00 15:00

lokalcenter vejlby - skorphøjen vikær toften 6 Risskov 13:30 15:30

lokalcenter bøgeskovhus skovlundgårdsvej 51 viby j 13:30 15:00

lokalcenter brabrand voldbækvej 92 brabrand 13:30 15:00

langenæskirken Kirkedammen 2 Århus C 16:00 17:30

plejehjemmet møllegården Årslev møllevej 19 brabrand 12:30 13:30

Ældre sagen Århus midt vester Allé 8 Århus C 13:30 15:30

lokalcenter skæring sommersmindevej 2 egå 09:00 12:00

lokalcenter Hjortshøj Hjortshøj stationsvej 40 Hjortshøj 13:30 15:00

lokalcenter tranbjerg torvevænget 3 A tranbjerg j 09:30 12:00

Åbyhøj bibliotek l. Feilbergs vej 7 Åbyhøj 10:00 11:30

lokalcenter Åbygård Kingosvej 1-7 Åbyhøj 12:30 13:30

plejehjemmet Fortegården Femmøllervej 10 Risskov 13:30 15:00

viby bibliotek skanderborgvej 170 viby j 16:00 18:00

lokalcenter Koltgården Kunnerupvej 192-198 tilst 10:00 12:00

Harlev bibliotek Gammel stillingvej 424 Harlev j 13:30 15:00

tirs. 18/10/11 marselisborg Centret p.p. Ørums Gade 11, bygn. 8 Århus C 15:30 17:30

Ons. 19/10/11 skt. lukas Kirken skt. lukas Kirke plads 1 Århus C 15:30 17:30

tors. 20/10/11 seniorcentret Østergade 30 Århus C 12:30 14:30

tors. 27/10/11 Ældre sagen Århus midt vester Allé 8 Århus C 14:00 16:00

39


Byrådet har vedtaget en omsorgspolitik, der

bygger på tre dele: Egenomsorg, den professionelle

omsorg og netværkets omsorg. I denne

artikel beskrives, hvordan omsorgspolitikken

bruges i forbindelse med visitation til hjælp.

Hvis du som borger i Aarhus Kommune får

behov for træning, hjælpemidler eller hjælp

og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp,

vil dit behov blive vurderet af en visitator.

Visitatorerne er betegnelsen for de medarbejdere,

som indgår samarbejdet med borgeren

om at se på hvilke muligheder der er

for at få hjælp, når man ikke selv kan klare

sig i hverdagen.

Visitator vil først og fremmest se på, hvad

du selv kan klare, evt. sammen med din

ægtefælle eller andre i dit hjem - din egenomsorg.

Ved egenomsorg forstår vi, at den

enkelte borger tager vare på sin egen trivsel

og livskvalitet.

Vi går ud fra, at du helst vil klare dig selv.

Derfor vil visitatoren lægge vægt på, hvad du

efter træning, oplæring eller vejledning kan

blive i stand til selv at udføre. Inden praktisk

hjælp eller pleje kan komme på tale, vil du i

mange tilfælde blive tilbudt træning, så du

bedre kan blive selvhjulpen, og muligvis klare

dig uden pleje og praktisk hjælp.

Visitator vil derfor tænke rehabilitering,

træning, sundhedsfremme og forebyggelse

ind i al den hjælp som der kan gives efter

Aarhus Kommunes serviceniveau – og også

40

FRit vaLg

Omsorgspolitikken

og visitation til hjælp

før der visiteres til kompenserende hjælp til

f.eks. praktiske opgaver.

Det tager tid at sagsbehandle en henvendelse

om hjælp. Årsagen er at vurderingen

og evt. tildeling af hjælp sker på baggrund

af en konkret individuel helhedsvurdering

af den enkelte borgers situation og sker i et

samarbejde mellem borgeren og visitator.

Du har som borger ligeledes ifølge loven

pligt til, at medvirke til at oplyse sagen. Derfor

er det vigtigt at du bl.a. inden besøget tager

stilling til, hvordan du klarer dig i hverdagen.

Det kan være i forhold til personlig pleje,

rengøring, indkøb, tøjvask, og hvordan du i

øvrigt klarer dig i boligen.

Hvis visitator efter en træning vurderer,

at du ikke kan klare dig uden hjælp, kan du

få tilbudt bl.a. pleje, praktisk hjælp og madservice.

Dette er den professionelle omsorg,

som varetages af et personale, der er godkendt

hertil af Aarhus Kommune. Du kan se på

næste side, hvilke godkendte leverandører,

du kan vælge at benytte dig af.

Desuden håber vi, at du også vil få gavn af

omsorgen fra netværket. Her kan det jo være

meget individuelt, hvor meget netværk man

har, i form af familie, venner og pårørende.

serviceniveauet sætter

rammen for omsorg

De enkelte kommuner skal hvert år fastlægge

serviceniveauet, så borgerne ved, hvad de

kan forvente, hvis de får brug for hjælp fra

kommunen.

Aarhus Kommunes serviceniveau er beskrevet

i pjecen "Et bedre liv".

Serviceniveauet giver afsættet for omfanget

af den visiterede hjælp til pleje og praktisk

hjælp samt madservice.

Serviceniveauet er dannet med udgangspunkt

i en økonomisk ramme, som byrådet

har vedtaget. Kort sagt: Hvad har byrådet

besluttet vi har råd til i Aarhus Kommune!

byrådeT har vedTageT

en omsorgspoliTiK

for aarhus Kommune

Omsorgspolitikkens målgruppe er borgere,

som får hjælp til at leve et godt hverdagsliv.

målet for omsorgspolitikken er, at:

➤➤ du får størst mulig indflydelse på hjælpen

➤➤ din trivsel er i fokus

➤➤ du kan klare dig selv længst muligt

➤➤ du får en værdig livsafslutning


friT VALG

af leverandør til pleje,

praktisk hjælp og madservice

HVEM ER GODKEnDT TIL HVAD OG HVOR?

pleje og praKTisK hjælp

➤➤ Lokalcentrene er godkendt i hele Aarhus Kommune

➤➤ Privatplejen er godkendt i hele Aarhus Kommune

➤➤ Svane Service er godkendt i hele Aarhus Kommune

➤➤ Falck Hjemmepleje er godkendt i hele Aarhus Kommune

praKTisK hjælp

➤➤ BR HjemmePleje er godkendt i hele Aarhus Kommune

➤➤ Bruger-Hjælper Formidlingen er godkendt i hele Aarhus Kommune

➤➤ Elite Miljø A/S er godkendt i hele Aarhus Kommune

➤➤ Falck Hjemmepleje er godkendt i hele Aarhus Kommune

➤➤ Lokalcentrene er godkendt i hele Aarhus Kommune

➤➤ Privatplejen er godkendt i hele Aarhus Kommune

➤➤ Ren-Nu er godkendt i Holme/Skåde, Frederiksbjerg Lokalcentre,

Midtbyens Lokalcentre, Viby/Rosenvang.

➤➤ Svane Service er godkendt i hele Aarhus Kommune

➤➤ Aarhus Private Hjemmehjælp er godkendt i:

Frederiksbjerg Lokalcentre, Bjerggården/Fuglebakken/Åbygård, Viby/Rosenvang

madserviCe

➤➤ Det Danske Madhus er godkendt i hele Aarhus kommune

➤➤ Kokken og Konditoren er godkendt i hele Aarhus kommune

leverandører af praKTisK hjælp

br hjemmepleje

tlf.: 86 57 12 59

(træffes bedst 8.00 – 15.00)

bruger-hjælper formidlingen

telefon: 86 21 27 03.

Hjemmeside: www.formidlingen.dk

elite miljø a/s

telefon: 70 12 34 65.

Hjemmeside: www.elitemiljoe.dk

ren nu

telefon: 60 88 90 44 (mellem 8-16)

lokalcentrene i aarhus Kommune

Kontakt nærmeste lokalcenter

www.aarhus.dk

privatplejen

telefon: 70 20 58 44

(mellem 8.30 og 15.00)

svane service

telefon 87 20 08 99

www.svaneservice.dk

århus private hjemmehjælp

telefon: 86 18 19 11

falck hjemmepleje

telefon 8611 2378

www.falckhjemmepleje.dk

leverandører af pleje

og praKTisK hjælp

lokalcentrene i aarhus Kommune:

Kontakt nærmeste lokalcenter.

Hjemmeside: www.aarhus.dk.

privatplejen

telefon: 70 20 58 44 (mellem 8.30 og 15.00)

svane service

telefon 87 20 08 99

www.svaneservice.dk

falck hjemmepleje

telefon 8611 2378

www.falckhjemmepleje.dk

leverandører af madserviCe

det danske madhus

telefon: 96 13 33 01

www.detdanskemadhus.dk.

Kokken og Konditoren

telefon: 86 87 28 10

www.kokken-konditoren.dk

41


En dag i solen med Udeholdet

I og omkring en dejlig lys og venlig bygning på

Bøgeskov Høvej holder Bøgeskovgård Aktivitetscenter

til. Aktivitetscentret er et beskæftigelsestilbud

til voksne udviklingshæmmede, hvor der

findes forskellige kreative værksteder.

Udeholdet står for vedligehold af alle udendørs

arealer, agerer flyttemænd, henter træ og hugger

brænde.

De 16 mand på Udeholdet er mellem 20 og 40 år.

Alle kommer ”rejsende” til hver dag – de fleste på

Fem mand sidder ude i solen og venter på de sidste, inden

de kan tage fat på dagens arbejde.

egen hånd og enkelte bliver hentet i opsamlingsbusser.

Der arbejdes fortrinsvis om formiddag

efter morgensang og morgenmad.

Opgaven en varm sommerdag i juni, var op rydning

og en tur på lossepladsen.

Med lidt hjælp bliver de fleste sat i gang med at

fylde traileren, tømme trillebøren, assistere ved

demontering af en havetraktor – hvilket er så

spændende, at det også kræver et par mand til at

kigge på.

Thomas er klar til dagens opgaver. Der skal sorteres inden

turen går til lossepladsen.

Bøgeskovgård har egen aktivitetsbane, der besøges af daginstitutioner, SFO’er, dagplejemødre mm.

Udeholdet er også guider i forbindelse med besøg omkring Bøgeskovgård.

42

FøRtiDsPension


Der deles også flittigt ”krammere” ud i dagens solskinsvejr – ind imellem må pædagogerne Morten og Thomas dog også

agere ”udsmidere”, når drillerierne udvikler sig mere korporligt.

”Ingen er tvunget til at deltage, og har de andre ideer, så hjælper vi laver vi andre aktiviteter som fodboldkampe, ture ud

eller andet”, fortæller Morten, der er den ene af de to pædagoger, der er tilknyttet Udeholdet.

Bøgeskovgård i Viby har 85 brugere, der udover Udeholdet er fordelt på kreattivt værksted, naturgruppe, montagehold,

daghjemmet og enkelte køkkentjanser. Læs mere om Bøgeskovgård på www.aarhuskommune.dk/boegeskovgaard

43


På Demens Caféen føler

Gerda sig værdsat

Poul erik jacobsen fortæller her om den betydning Demens Caféen

har for ham og hans kone gerda Hansen

Det er nu på andet år Gerda kommer på Demens

Caféen. Det gir mig anledning til at

skrive lidt om hvordan vi kom i kontakt med

Demens Caféen, og hvad dette har betydet

for vores hverdag.

Gerda er 60 år. Hendes demenssygdom

startede for 5-6 år siden. Efter et besøg hos

44

DeMens CaFéen

Gerdas læge i 2008, spurgte jeg om hun

havde kendskab til hvilke dagtilbud Aarhus

Kommune havde for demensramte. Jeg havde

selv lokalcentret i nærheden af hvor vi bor, i

tankerne. Dette mente lægen dog ikke ville

være det rigtige for Gerda. Først og fremmest

fordi et lokalcenters brugere ville være

Gerda Hansens yndlingsbeskæftigelse

på Demens

Caféen er at tegne

meget ældre end Gerda og fordi, som lægen

udtrykte det; hun har ikke brug for at være

sammen med mennesker der er i slutfasen

af et demensforløb.

Hun gav os i stedet en lille folder om Demens

Cafeén, og foreslog at vi tog kontakt

til stedet. Jeg besøgte cafeén dagen efter for

at forhøre mig nærmere. Jeg fik en god snak

med en ansat og vi aftalte at Gerda og jeg

skulle komme dagen efter. Der skulle dog gå

mere end et halvt år, før Gerda sammen med

demenskoordinatoren var klar til at møde op.

Hun mente nemlig ikke hun fejlede noget,

og ønskede ikke at være sammen med syge

mennesker.

Vi startede med at komme 1-2 gange

om ugen. I den periode kunne Gerda godt

spørge, inden vi skulle af sted, hvorfor hun nu

skulle det. Hendes humør var ret svingende,

og hun var i sorg over det der havde ramt

hende. Ret hurtigt kom hun til at deltage i

en samtalegruppe. Det tror jeg blev lidt af et

vendepunkt for hende. Her blev der sat ord

på hvad en demenssygdom er, og det tror

jeg var med til at hun, om end ikke ligefrem

kunne forlige sig med, så erkende sin demenssygdom.

Nu kommer Gerda på Demens Cafeen

3-4 gange om ugen. Hun deltager i mange

forskellige aktiviteter og føler hun stadig kan

noget, selvom sygdommen gør sit indhug i

hendes mentale evner.

En af hendes største glæder er at deltage i

et lille malerhold sammen med Jan. Det har

haft den sidegevinst, at hun også maler og

tegner herhjemme. Hun slapper af med det,

fordi det stadig er noget hun kan. Der går

næsten ikke en dag, hvor hun ikke tegner,

noget som hun ellers var holdt op med da

sygdommen tog over.

Hun har over nogle måneder sammen

med to ansatte lavet ”en livshistorie”, et spændende

projekt, som vores børn, familie og

venner også har set og været glade for.

Jeg føler Gerda har fået en slags ro i det

kaos demenssygdommen må fremkalde hos

hende. Grunden hertil skal først og fremmest

findes hos de ansatte på Demens Cafeén. De

møder den demensramte med en respekt og

en kærlig væremåde der gør, at den enkelte


føler sig tryg og værdsat som person. Deres

engagement gør, at der opstår den gode

stemning og hygge, der råder på Demens

Cafeén.

For snart 4 år siden sagde jeg mit job op,

fordi Gerda ikke kunne være alene en hel

dag. I stedet oprettede jeg et firma og arbejd-

PRISEKSEMPLER:

Implantat inkl.

røntgen, bedøvelse

og porcelænskrone:

fra 12.500 kr.

Forventet refusion fra

Sygeforsikringen

Danmark gr. 1 og 2:

4.918.50 kr.

Din udgift: 7581.50 kr.

Demens Caféen er af uvurderlig

betydning for Gerda Hansen og

Poul Erik Jacobsen

ede hjemmefra for det arbejdssted jeg havde

forladt. Dette gjorde jeg i 2 år, indtil jeg gik

på efterløn.

For mig er det uvurderligt at DemensCaféen

findes. Det betyder at jeg kan lave de

praktiske ting i huset, såsom rengøring,

vask, indkøb mm, inden Gerda skal hentes.

Det betyder også at jeg kan bruge nogle

timer på mig selv, besøge tidligere arbejdskolleger,

motionere, læse mm., og i det hele

taget prøve at få demenssygdommen lidt

på afstand.

Jeg har haft gavn og udbytte af at deltage

i Aarhus Kommunes undervisningsdage

om demens samt af samtaler med den

psykolog, der er tilknyttet Demens Caféen,

og samtaler med caféens leder Hanna Frühstück.

Ligeledes deltager jeg i en gruppe for

pårørende til demente.

10 leddet porcelæns

bro inkl. røntgen og

bedøvelse:

36.000 kr.

Forventet refusion fra

Sygeforsikringen

Danmark gr. 1 og 2:

11.200 kr.

Din udgift: 24.800 kr.

10 leddet implantat

fuld bro på 6

implantater inkl.

røntgen og bedøvelse:

85.000 kr. Forventet

refusion fra Sygeforsikringen

Danmark gr. 1

og 2: 19.835 kr.

Din udgift: 65.165 kr.

Jeg vil slutte med at vende tilbage til de

kloge ord Gerdas læge sagde. Hvor havde

hun ret da hun påpegede, at Gerda ikke

skulle være sammen med meget ældre demensramte

personer. På Demens Cafeén

er hun sammen med jævnaldrende med

et sygdomsforløb meget lig hendes eget.

Hun har fået venner, hun føler sig værdsat,

og hun trives. Det vil jeg håbe, hun

kan blive ved med så længe som muligt.

poul erik jacobsen

demens Caféen

MarselisborgCentret byg. 20,

P.P. ørumsgade 11

8000 aarhus C

Direkte telefon: 86 11 00 26

www.aarhuskommune.dk/demenscafe

NYHED

Nu yder Sygeforsikringen Danmark et ekstra tilskud til implantater.

Tilskuddet er på 1.100 kr. pr. implantat i gruppe 1 og 2 og 250 kr. i gruppe 5.

Vi fejrer dette med fantastiske efterårstilbud:

Fastgørelse af løs

undermundsprotese

med 2 implantater:

16.480 kr.

Forventet refusion fra

Sygeforsikringen

Danmark gr. 1 og 2:

3.300 kr.

Din udgift: 13.180 kr.

Forundersøgelse

(udvidet diagnostisk

grundydelse): 298,91 kr.

Fuldkæberøntgen:

618 kr. Forventet

refusion fra Sygeforsikringen

Danmark

gr. 1 og 2: 345 kr.

Din udgift: 571,91 kr.

Ved medlemskab af gr. 1 og 2 i mere end 5 år er der et forhøjet tilskud til kroner og opbygning på 550 kr.

KOM OG HØR HVAD DIN BEHANDLING KOSTER!

Medbring annoncen og få et GRATIS fuldkæberøntgen til en værdi af 618 kr.

Faste, sunde tænder og et smukt smil giver:

- en god tyggeevne og en bedre fordøjelse

- et bedre helbred generelt

- en større selvtillid og godt humør.

Alt i alt en bedre livskvalitet

BEVAR SMILET - HELE LIVET

Tandlægerne Grundtvigsvej 18 Viby J smilet.dk Tlf: 86 14 62 03

45


Elite Miljø er godkendt

af Aarhus Kommune til

at levere praktisk hjælp

i hjemmet.

Vil du vide mere, er du velkommen

til at kontakte den lokale

teamleder, Jacob Alnor,

på tlf. 23 68 48 37

Omsorgsfuld

hjælp til dig

Vi sørger for, at 4.400 borgere

i Danmark har et rent hjem og en

lettere hverdag. Vi gør dit hjem rent

og udfører praktiske ydelser, som kommunen

har visiteret dig til.

Meget mere hjælp

Ønsker du mere eller hyppigere rengøring,

tilbyder vi fortsat hjemmeservice med 30 %

tilskud til vores eksisterende borgere.

Nye borgere tilbydes den nye hjemmeserviceordning

med fradrag på op til 15.000 kr.

Velkommen til Elite Miljø Borgerservice

Vi har en velkomstgave klar til dig. Du skal

blot oplyse, at du har set denne annonce.

Nordlandsvej 86 . DK-8240 Risskov

Tlf. +45 70 12 34 65 . www.elitemiljoe.dk

Vil du ha’ hjælp

du kan ha’ tillid til?

Hos BR-service er nøgleordene tillid, omsorg og

tryghed. Det arbejder vi alle med. Derfor tilstræber

vi, at det er den samme person, der kommer i dit

hjem hver gang. Jeg har nogle loyale medarbejdere

og en stor del af dem er uddannet hjemme hjælpere.

Mine medarbejdere arbejder med omtanke for dig

– uanset om dit behov er rengøring,vask eller indkøb.

Ring til mig på tlf.: 86 57 12 59 så kommer jeg forbi på

et ufor pligtende besøg, hvor vi sammen kan snakke

om netop dine behov.

Venlig hilsen

Birtha Rasmussen

BR

Hjemmeservice

- fordi vi værner om livskvalitet

- kom ind i forretningen

og vælg

Hjælpemidler

til hverdagen

Gribetænger, Blodtryksmålere, Rygpuder,

Skråkiler, Håndledsbandager, Knæbind,

Urinkolber, Angora undertøj, Tudkopper,

Varmedunke, Sammenklappelige stokke,

Varmepuder, Albuestokke, Sokker u.elastik,

Diabetessokker, Fodruller, Støttebælter,

Halskraver, Stødabsorberende såler,

Rygeforklæder, Strømpepåtager,

Rejsestrømper og meget mere

M.P.BRUUNS GADE 30

8000 AARHUS C

TLF. 86 20 60 30

Mandag-Fredag 10-17.30

Lørdag 10-14


– nye tænder er en tillidssag

Der er mange overvejelser og spørgsmål i forbindelse

med valg af tandprotese ... lad os hjælpe med den

rigtige løsning for dig.

Ved du, at det rigtige valg af tandprotese kan:

• afhjælpe smerter i muskler og led

• forøge din livskvalitet

• ændre dit ansigtsudtryk positivt

Kontakt os

på tlf.

86 19 94 88

Frederiksgade 74 A • 8000 Aarhus C • www.rixtandteknik.dk

annonce_vital.indd 1 18/08/11 15.05

ALZHEIMER

FORENINGEN

Kunne du tænke dig

at blive aflaster?

demens kræver mere,

end man kan kræve af de pårørende ...

Vil du hjælpe?

Det kræver hårdt arbejde at passe og pleje den demente. Det er ofte et

24 timers job. Derfor har vi brug for dig, der har mulighed for at aflaste

og glæde en demensramt familie et par timer om ugen eller efter behov.

Ta’ konTakT Til fælleskoordinaToren på

kontor

Tlf. 8613 0926

midt@aeldresagen-aarhus.dk

privat

Tlf. 8628 3206

arejo@mail.dk

www.demens-aarhus.dk

ÅRHUS

PENSIONISTSAMRÅD

M

God mad skaber velvære

• Vores mad er primært tilberedt af danske råvarer

• Maden er altid hjemmelavet og velsmagende og

afspejler de skiftende årstider

• Maden tilberedes med udgangspunkt i aktuel

viden om sundhed og velvære

• Vi serverer traditionelle danske retter, men lader

os også inspirere af tidens tendenser

• Producenter og leverandører er altid nøje ud

valgt med fokus på høj kvalitet af råvarerne

Prøvemiddag - helt gratis

Vi ved, at det er en stor beslutning og en tillidssag

at vælge, hvem der skal lave din mad.

Derfor tilbyder Det Danske Madhus, at du kan bestille

en prøvemiddag i 2 dage – helt gratis. Det

eneste du skal gøre er at ringe til os på telefon 7070

2646, så sørger vi for resten.

Det Danske

– God mad skaber velvære


50

ÆLDReRÅDet

AF æLDRERåDETS FORMAnD

CARL AKSEL KRAGH SøREnSEn

Ældrerådet er ikke tilfreds med den fremtidige

struktur for lokalområderne. Der er

lagt op til, at 13 lokalcenter-samdriftsområder

bliver reduceret til 9 samdriftsområder, hver

på ca. 30.000 potentielle brugere. Det er et

led i de nye besparelser, der bygger på nye

samarbejdsformer og en forbedring af løsningen

af opgaverne.

Lokalcentrenes cafeer har allerede mærket

de konstante tilpasninger, som var et resultat

af sidste års besparelser. Det har medført en

reduktion af cafeernes åbningstider især i

weekenderne. Det har endda medført sommerferielukninger

til stor uro for de berørte

ældre og svage borgere.

Nu skal vi til at gennemføre nye budgetforhandlinger,

hvor hovedtemaet er 0-vækst,

og hvor vi på forhånd ved, at der ingen luft

er til uforudsete udgifter. Vi ser det som en

vigtig opgave, at vore plejeboliger ikke bliver

’sorteper’. - Der skal være plads til en omhyggelig

pleje og service i vore plejeboliger.

- Det er også vigtigt at vore teamledere får

den fornødne lederuddannelse og efteruddannelse,

så den nye velfærdsteknologi og

andre nye tiltag hurtigt bliver implementeret

i den daglige drift.

2011 er EU’s frivillighedsår. Derfor er der

særlig fokus på frivillige medborgere, der

Ældrerådet

mener

Vore plejeboliger må ikke blive

’sorteper’

af egen og andres interesse ønsker at give

en hjælpende hånd. Danmark er et af de

lande, hvor der er flest frivillige engageret i

foreningslivet som sådan. Det smitter mere

og mere af på ældresektoren. Her fokuseres

der også på seniorernes egne ressourcer og

fritid til velgørende formål, også for ældre

medborgere.

Aarhus Kommunes kvalitetsstandarder for

2012 er ved at blive behandlet. De gennemgår

også en slankekur. Således skal man nu læse

de fleste detaljer på kommunens hjemmeside.

Det er tydeligt, at der er ved at ske et kulturskifte

fra passiv hjælp i plejen til en langt

højere grad af træning, sundhedsfremme og

forebyggelse. Blot bør man tænke på, at det

er ikke alle ældre, der er i stand til at klare

sig selv og gennemføre programmer, der kan

gøre dem mere selvhjulpne. Det er også kun

en lille del af de ældste medborgere, der kan

gå på hjemmesider og internettet.

Netop nu er Aarhus Kommune i åben dialog

med alle borgere med hensyn til den nye

Sundhedspolitik for 2011 til 2014. Det hedder

sig, at vi alle skal kunne leve det gode liv

med sundhed i hverdagen og med sundhed

for alle. Det gælder om at undgå uligheder i

sundhed og ved en god byplanlægning kan

vi alle leve i en sund by. Ældrerådet påpeger

meget, at der stiles efter hensigtsmæssige

patientforløb mellem hospitaler, læger med

almen praksis og Aarhus Kommune.

Kommentar:

Kære Carl Aksel Kragh Sørensen

Du har i starten af dit indlæg et par kommentarer

til vore planer om en ændring

af strukturen i Sundhed og Omsorg, som

jeg gerne vil uddybe:

Det er rigtigt, at vi arbejder på et forslag

om at reducere i antallet af lokalområder

i Sundhed og Omsorg. Vi gør det, fordi

vi kan effektivisere og samtidig opnå en

række fordele herved.

Vores mål med at lave en ny struktur

er at give borgerne den rette støtte til at

bevare en høj livskvalitet. Vi indfører den

nye struktur for at kunne specialisere os,

så opgaverne løses, hvor det giver mest

effekt. Der bliver bedre muligheder for at

tage fælles ansvar, og vi får mere kvalitet

for færre midler i fremtidens Sundhed

og Omsorg.

Vi har valgt en åben proces, hvor vi har

lagt kortene på bordet. Vi har fået mange

gode input til planerne – blandt andet fra

Ældrerådet - og vi bliver stadig klogere i

processen. Alle bidrag er velkomne og vi

ser frem til at fortsætte den gode dialog.

KIRSTInE MARKVORSEn

SunDHEDS- OG OMSORGSCHEF

tlf. 86 14 07 47

email:aeldreraadet@post.tele.dk


STORE OPLEVELSER

Bus - Fly - Flodskib

BUSREJSER

Storbyferie eller rundrejse med dansk rejseleder

til en række spændende rejsemål.

Rejs f.eks. med til Prag

d. 16. oktober for kun . . . . . . . 3.699,-

FLOD KRyDSTOGT

Det flydende hotel med den gode service og

forplejning. Rejseleder og bus følger med.

Sejl f.eks. med på Rhinen

d. 15. oktober for kun . . . . . . . 5.293,-

FLyV På BUSREJSE

Flyv til rejsemålet og start den velkendte rejse.

Bussen venter på dig ved ankomst.

Rejs f.eks. med til Toscana

d. 8. oktober for kun. . . . . . . . 6.699,-

OPERAREJSER

De bedste operasangere på de bedste operascener.

Inkl. dansk rejseleder og byrundture.

Rejs f.eks. med til Berlin

d. 28. oktober for kun . . . . . . . 4.799,-

Vejle - Lyngby - Lemvig - Tlf. 70 11 47 11 - www.riisrejser.dk

GODT REJSESELSKAB

More magazines by this user
Similar magazines