Energiaftale skrinlægger biogasprojekter - LandboSyd

landbosyd.dk

Energiaftale skrinlægger biogasprojekter - LandboSyd

Efterlyser simpelt

virkemiddel

Tidlig såning af vintersæd som alternativ

til efterafgrøder er ikke med i udkast til

gødningsbekendtgørelsen.

2

Landbrugets erhvervsavis hver dag...

Energiaftale

skrinlægger

biogasprojekter

Martin Lambert Pedersen, formand for

BioenergiSyd, tror ikke længere på biogasprojekt

ved Blans. Fredagens energiaftale

vil gøre visionen om afgasning af

halvdelen af landets gylle til ønsketænkning,

lyder dommen fra landbruget.

AF JACOB LUND-LARSEN

n Det er utopi at tro, at halvdelen af Danmarks gylle

afgasses i 2020, sådan som det er vedtaget med Grøn

Vækst-planen.

- Der vil slet ikke være økonomi i så mange nye

biogasanlæg, som politikerne ønsker. Vores eget

biogasprojekt ved Blans er i hvert fald ikke realistisk

under de forudsætninger, der nu ligger.

- Vi må klart siger til politikerne, at de skal gå

hjem og se på tallene igen. For det hænger ikke

sammen økonomisk.

Det er vurderingen hos formanden for BioEnergiSyd,

Martin Lambert Pedersen, som siden 2009

har arbejdet med et biogasprojekt ved Blans med

cirka 180.000 ton gylle og 30.000 ton majsensilage

som input. Et projekt der nu må blive i skuffen.

Brødr. Ewers vil med

nytænkning

være landmandens

foretrukne samarbejdspartner

– nu og i fremtiden

www.brdr-ewers.dk

Sønderborg: 7442 2975

Toftlund: 7483 2121

Vissenbjerg: 6481 1103

Hobro: 9656 0056

Sjælland: 5616 0030

Ølgod: 7524 3300

Optimer

gamle stalde

Presset økonomi får mælkeproducenterne

til at bygge om frem for at bygge nyt.

7-9

Ikke lønsomt

Chefkonsulent Helge Lorenzen, LandboSyd, forklarer,

at problemet er, at støtten til biogas, der er produceret

på afgrøder som f.eks. majs, ikke kommer til at gælde

i fuldt omfang, som der ellers var lagt op til i energiaftalen.

Og det bringer mange biogasplaner i fare.

- Hvis husdyrgødning skal afgasses uden, at det

supplerende tilskud også gives til majs og andre

energiafgrøder, vil det mange steder ikke være

lønsomt at afgasse husdyrgødning. Derfor får

energiforliget ikke længere den ønskede effekt på

afgasning af husdyrgødning, siger Helge Lorenzen.

Venstres energiordfører, Lars Chr. Lilleholt, der

har været med til at forhandle fredagens energiaftale

på plads, understreger, at politikerne ikke

ønsker tyske tilstande, hvor hele eller betydelige

dele af biogasproduktionen baseres på majs.

- Nu giver vi et tilskud på samlet set 115 kroner

pr. gigajoule og 1,15 kroner pr. kWh. Det er en rigtig

god aftale, og det handler nu om at se muligheder

frem for begrænsninger, pointerer han.

5

Kr. 120.000,-

Vi udstiller på Det Fynske Dyrskue

www.agrofyn.com Agrofyn

Hobby campingvogn

AgroFyn ApS

Industrivej 59 - 5750 Ringe

Telefon 40 27 41 71

LET

JÆVN

Årgang 2010 med

fortelt, udstyr,

gryder, potter

og pander, som

ny, kun brugt få

gange, sælges

eller byttes med

maskiner

Vi er på facebook

LET

13°

13°

LET

17°

LET

LET

SVAG

17°

14° 17° 20°

18°

20°

ApSegeskovvej

10 . 8700 horsens

www.agrofyn.com

tlf. 76 69 29 00 . Fax 76 69 23 00

www.horsensmaskiner.dk

LET

Hesston 4900

BEKENDT­

GØRELSER

Men det er vel

ikke et formål at fjerne

flest mulige værktøjer

fra landmandens værktøjskasse,

så kontrollen

dermed kan

blive enklere

at foretage?


Nr. 110 13. juni 2012

43. årgang

www.effektivtlandbrug.dk

Løssalg 10 kr.

Onsdag

- Der vil slet ikke være økonomi i så mange nye biogasanlæg, som politikerne ønsker,

vurderer Martin Lambert Pedersen, formand for BioenergiSyd. (Foto: Jacob Lund-Larsen)

HORSENS MASKINER A/S

Med Spragelse

opsamlervogn

med vægt

Presser og vogn

er i fin stand

(står på Sjælland)

Årgang 1996

129.000,-

Ex. moms


Side 2

Underkendt

faglighed

n DA DE FØRSTE regler om kvælstofopsamlende efterafgrøder

fik plads i de danske landmænds markplaner,

blev udtrykket chikanegræs anvendt. Siden er der kommet

krav om endnu flere efterafgrøder og mellemafgrøder. Vi

er overbeviste om, at landmændene i sin tid tænkte på

græsset som chikane. Ganske som på landevejene, hvor

chikaner kan have en fartdæmpende effekt, og derfor -

trods alt - har en effekt, der kan begrundes.

NU HAR CHIKANERNE imidlertid udviklet sig til golde

chikaner uden mål og mening. I sagen om tidligt sået

vintersæd, hvor det er påvist ved autoriserede forsøg,

at en tidlig hvedemark sået i begyndelsen af september,

rent faktisk kan opsamle flere rester af næringsstoffer

end en mellemafgrøde, der skal lide døden efter få ugers

vækst, synes fagligheden og interessen for miljøbeskyttelse

tilsidesat totalt.

NU ER DER jo ikke tale om en mulighed, der påbydes,

men blot en mulighed, der ikke mere er medtaget i den

gødningsbekendtgørelse, der netop er udsendt fra Natur-

Erhvervstyrelsen. Muligheden har været der før, og at

mange landmænd ikke har benyttet den, kan der være

mange grunde til. Men det er vel ikke et formål at fjerne

flest mulige værktøjer fra landmandens værkstøjskasse, så

kontrollen dermed kan blive enklere at

foretage? Naturligvis er det nærliggende

at dele planteformand i Landbrug &

Fødevarer, Torben Hansens, antagelse

om, at det er en forglemmelse, som

hurtigt og nemt vil blive rettet.

DET KONSPIRATORISKE SINDELAG hos

os bønder kommer ikke af ingenting.

Specielt i efterafgrødereglerne har der

været en fagligt og praktisk set uhørt

tendens til at standardisere planteproduktionen

ved hjælp af datoer

og metoder, der føres ind i reglerne.

Denne primitive form for forvaltning

medfører, selvom der måske ligger de

sødeste skrivebordsvisioner og tanker

bag, at landmanden får stadig færre

faglige handlemuligheder i sit daglige

EFTERAFGRØDER

Med vejrliget

under den seneste

høst, var

det i langt de

fleste tilfælde

ikke fysisk muligt

at etablere

vinterafgrøder

tidligt, fordi

marken simpelthen

ikke

var høstet eller

var for våd

arbejde. Tjenlighed, arbejdsplanlægning, ressourceøkonomiske

forhold og simpel fornuft bliver tilsyneladende

underkendt af forvaltningsmæssige fejlskøn.

SKULLE DET VÆRE tilfældet at ingen, eller i bedste fald

kun ganske få procent af landmændene, har benyttet

sig af tidlig såning af vintersæd som erstatning for en,

i forvejen næringsstofhungrende efterafgrøde, betyder

det jo ikke, at metoden ikke er brugbar. Med vejrliget

under den seneste høst, var det i langt de fleste tilfælde

ikke fysisk muligt at etablere vinterafgrøder tidligt, fordi

marken simpelthen ikke var høstet eller var for våd.

NaturErhvervstyrelsen skulle hellere give landmanden så

mange værktøjer som muligt og undlade at

reducere de fagligt set forsvarlige handlemuligheder,

en miljøansvarlig landmand må

have til sin rådighed.


Landbrugets erhvervsavis hver dag...

Abonnement:

BENT YNDAL

Direkte telefon 63 38 25 58

LisBETh simoNsEN

Direkte telefon 63 38 25 49

abonnement@effektivt landbrug.dk

Onsdag den 13. juni 2012

Tidlig såning af vintersæd er til Landbrug & Fødevarers store overraskelse ikke skrevet ind i gødningsbekendtgørelsen for 2011/2012.

(Arkivfoto: Kaj Lund Sørensen)

- Hvor er tidlig

såning af vintersæd?

L&F’s planteformand

Torben Hansen er forundret

over, at tidlig

såning af vintersæd

som alternativ til

efterafgrøder ikke

er med i gødningsbekendtgørelsen

for

2012­13.

AF LASSE EGE PEDERSEN

n Som det ser ud nu, så bliver

det ikke muligt at anvende

tidlig såning af vintersæd som

alternativ til efterafgrøder.

Muligheden er således ikke

medtaget i den bekendtgørelse

om jordbrugets anvendelse

af gødning for planperioden

2012/2013, som NaturErhvervstyrelsen

i begyndelsen

af denne måned sendte ud i

høring.

Den manglende mulighed

vækker stor forundring hos

Landbrug & Fødevarer.

- Tidlig såning af vintersæd

er afprøvet. Det er gennemtestet

og vi står med forsøgsresultater,

der viser, at det

er fuldt ud lige så sikkert at

bruge tidlig såning, som det

er at bruge mellemafgrøder

og efterafgrøder. Det her er

simpelthen bare ikke godt

nok, siger Torben Hansen,

planteformand i Landbrug &

Fødevarer.

Retter henvendelse

til minister

Han fortæller, at man fra

- Det kan bare ikke være

rigtigt, at det for mange

bedrifters vedkommende

mindst omkostningstunge

virkemiddel ikke kan bruges,

når det er fuldt ud

lige så godt som de andre

virkemidler

Landbrug & Fødevarers side

nu har rettet henvendelse til

NaturErhvervstyrelsen for

at få dem til at medtage den

- Vi forventer, at det her bliver

skrevet ind i gødningsbekendtgørelsen,

siger Torben Hansen,

formand for Landbrug & Fødevarer,

Planteproduktion.

TORBEN HANSEN

tidlige såning af vintersæd i

bekendtgørelsen, sådan at

mange landmænd ikke skal ud

og foretage sædskiftemæssige

ændringer, og få presset deres

økonomi ved eksempelvis at

etablere dyre mellemafgrøder.

- Det kan bare ikke være rigtigt,

at det for mange bedrifters

vedkommende mindst

omkostningstunge virkemiddel

ikke kan bruges, når det

er fuldt ud lige så godt som de

andre virkemidler, siger Torben

Hansen.

Han fortæller, at han frygter

for fremtiden, når man ikke

vil tage et af de mest simple

virkemidler med.

Såfremt NaturErhvervstyrelsen

ikke ønsker at lytte til

landbruget, så ønsker Landbrug

& Fødevarer hurtigst

muligt at få et møde med fødevareministeren.

- Vi forventer, at det her bliver

skrevet ind i gødningsbekendtgørelsen,

siger Torben

Hansen, der kalder alt andet

for uacceptabelt.

Kontorchef:

Vi er i høringsfasen

Fra NaturErhvervstyrelsen lyder

det fra kontorchef, Pernille

Balslev-Erichsen, at man har

bemærket høringssvaret fra

Landbrug & Fødevarer. Og

fordi tidlig såning af vintersæd

ikke er med i udkastet til

gødningsbekendtgørelsen for

2012/2013, så er det dog ikke

fordi, at man forventer at emnet

er færdigdrøftet.

- Vi er en høringsfase lige nu.

Og omkring tidlig såning, så

er det korrekt, at vi har drøftet

det over en periode, men

det er et virkemiddel, som der

stadig er nogle udeståender

omkring, hvordan det skal

kunne håndteres, siger Pernille

Balslev-Erichsen.

Hun fortæller, at der blandt

andet skal etableres et nyt

kontrolsystem, før man kan

tage tidlig såning i brug.

- Men alt som kan bidrage

på den ene eller måde er noget,

som man drøfter løbende.

Og det er også noget, som vi

vil drøfte med erhvervet løbende,

siger Pernille Balslev-

Erichsen.

I år er den dog ikke med.

lasse@effektivtlandbrug.dk

telefon 63 38 25 34


Onsdag den 13. juni 2012 Side 3

Bygholm skal uddanne

kinesiske landmænd

Bygholm Landbrugsskole

ved Horsens starter

efter sommerferien

en uddannelse af kinesiske

svineproducenter.

AF JOHN ANKERSEN

n Dansk svineproduktion er

verden over kendt for sin høje

kvalitet og effektivitet, og det

er for alvor kommet Kina for

øre. Det er kommet så vidt,

at kinesiske svineproducenter

nu skal til Danmark for at

komme videre i udviklingen.

Det er Bygholm Landbrugsskole

ved Horsens, der

har formået at få foden ind i

det store land, der har brug

for en enorm fødevareproduktion.

Det er sket efter en

studietur til Kina sidste år,

der har medført en aftale

med et kinesisk universitet.

På sigt kan der blive tale

om at udvide tilbuddet til

også andre grene indenfor

landbruget.

Skal over nogle barrierer

Underviser Michael Aksel Ellermann

og forstander Kaj

Aage Højgaard har netop været

af sted til Kina og indgået

en aftale med det store universitet,

der har omkring 48.000

elever, hvoraf de 1000 er i gang

med en uddannelse indenfor

landbrug.

- Det er en virkelig spændende

aftale, vi har fået i land,

men der hersker heller ingen

tvivl om, at der er en række

barrierer, vi skal over. Det tegner

dog godt, er meldingen fra

Kaj Aage Højgaard.

Tre måneder i Danmark

Aftalen mellem Bygholm

Landbrugsskole og det kinesiske

universitet og andre landbrugsvirksomheder

i Kina lyder

på, at kineserne skal være

i Danmark i tre måneder og

gennemgå et intensivt kursusforløb

med teori på skolen

og praktik hos en landmand,

og alt kommer til at foregå på

engelsk.

Med til at åbne dørene til

det enorme kinesiske marked

er Martin Hjort Jensen,

der tidligere har været elev

og siden lærer på Bygholm

Landbrugsskole. Han er nu

bosat i Kina og kinesisk gift

og er direktør for Dan Yu

China under Danavl.

john@landbrugnet.dk

telefon 76 60 30 44

Michael Aksel Ellermann og forstander Kaj Aage Højgaard (nr. fire og tre fra venstre) blev modtaget i

Kina og fik indgået en aftale om et kursus for kinesiske svineproducenter her i landet.

Pesticidafgiften er vedtaget

Folketinget vedtog i

går pesticidafgiften,

der skal få landbrugets

forbrug af sprøjtemidler

ned.

n Et bredt flertal, der ud over

regeringspartierne og Enhedslisten

består af både Venstre

og Konservative, bakkede i går

op om pesticidafgiften, som

det er meningen skal gøre de

mest belastende sprøjtemidler

dyrere for landmændene.

Med afgiften mener miljøminister

Ida Auken (SF), at

hun har sat en stopper for

landbrugets stigende forbrug

af sprøjtemidler.

- Jeg er glad for, at vi har opnået

bred enighed om den nye

afgift. Afgiften er helt afgørende

for, at vi blandt andet kan få

forbruget af belastende sprøjtemidler

ned. Det er vigtigt,

at de seneste års stigende forbrug

af sprøjtemidler nu bliver

bremset, så vi kan sikre rent

drikkevand, bedre sundhed

og miljø, siger miljøminister

Ida Auken.

Grøn og bæredygtig

fødevareproduktion

Regeringen mener, at den nye

afgift har den rette balance

mellem hensynet til miljøet

og til landbrugets konkurrenceevne.

Regeringen har således

lyttet til de bekymringer,

der har været blandt andet hos

kartoffelproducenterne. De

får nu en ordning, der fremmer

deres omstilling til et lavere

forbrug af sprøjtemidler.

- Afgiften er vigtig for at

- Det er vigtigt, at de seneste års stigende forbrug af sprøjtemidler

nu bliver bremset, siger miljøminister Ida Auken (SF).

sætte skub i den grønne omstilling

af dansk landbrug. De

mest belastende sprøjtemidler

bliver nu dyrere. Dermed

bliver det attraktivt at vælge

de mindst belastende sprøjtemidler,

og vi får en grønnere

og mere bæredygtig produktion

af fødevarer. Samtidig sikrer

vi, at dansk landbrug også

kan tjene penge i fremtiden,

siger fødevareminister Mette

Gjerskov (S).

Pesticidafgiften skal desuden

bidrage til at finansiere

de jordskattelettelser på 500

mio. kroner, som landbrugserhvervet

har fået siden den

1. januar 2011.

Skatteministeriet, Fødevareministeriet

og Miljøministeriet

har sammen arbejdet

med pesticidafgiften. Den er

første vigtige skridt i en ny

strategi for, hvordan landbruget,

privatpersoner og det offentlige

skal minimere deres

anvendelse og belastning med

sprøjtemidler i Danmark, en

strategi der vil gælde for perioden

2013-2017.

Afgiften skal godkendes i

EU, og den træder herefter i

kraft.

ege


Side 4

Fælles dansk

stand på EuroTier

Den danske ambassade

i Berlin opretter for

første gang en dansk

fællesstand på EuroTier

i Hannover til november.

AF ANNE WOLFENBERG

Dem, der vælger at besøge

den store, internationale

husdyrmesse i Euro-

Tier, som i år løber af stablen

i Hannover den 13.-16. november,

kan i år få noget helt

særligt at se.

På initiativ af den danske

ambassade i Berlin oprettes

der nemlig en stor dansk fællesstand

på ikke mindre end

120 kvadratmeter.

- Vi har gjort det på Agritechnica

med succes og derfor har

vi besluttet også at gøre det på

EuroTier, og her er det første

gang nogensinde, fortalte Jan

Larsen fra den danske ambassade

i Berlin ved et EuroTier

Preview møde på Koldinghus

i går.

Han betegnede det især som

oplagt for mindre erhvervsdrivende,

som på den måde kan

få en stand til omkring 9 kvadratmeter

til en pris á 35.000

kroner, men med en lagt større

MIDTJYSK - AQUA APS

Stor forårskampagne på

dræn fortsætter.

www.midtjysk-aqua.dk

Alt i plastrør og

slanger

Alt i drænrør og

drænslanger

Tlf. 70231218 - mail: post@midtjysk-aqua.dk - www.midtjysk-aqua.dk

I år bliver der en dansk fællesstald på EuroTier, oplyser Jan Larsen,

den danske ambassade i Berlin. (Foto: Anne Wolfenberg)

Ved et EuroTier Preview møde i går på Koldinghus blev der network’et i pauserne.

Eurotier i vækst

n EuroTier afholdes hvert

andet år i Hannover, og det

er en landbrugsudstilling i

vækst. I 2010 lagde 145.000

besøgende forbi messecentret

med i alt 1926 udstillere.

Heraf 778 udenlandske udstil-

lere svarende til 40 procent af

alle udstillere.

Allerede nu er der dog

tilmeldt 950 udstillere, som

udgør 46 procent af totalt

2012 udstillere, og flere kan

nå at komme til endnu.

I 2010 var Danmark det

femte mest repræsenterede

land, kun overgået af Tyskland

selv, samt af Holland,

Frankrig og Italien. I år må

Danmark dog se sig slået af

Kina, som stiller med 73 udstillere,

og som dermed slår

Danmarks repræsentation med

66 udstillere. Foran Kina ligger

stadig Holland, Frankrig

og Italien.

- Som følge af den store tilslutning

udvides udstillerarealet

til 245.000 kvadratmeter

i år fra 180.000 kvadratmeter

i 2010, fortalte Projekt Manager

for EuroTier Karl Schlösser

ved EuroTier Preview i går.

aw

eksponering på grund af den

meget store stand, som de bliver

den del af.

Hjælp fra ambassaden

- Ambassaden vil tage sig af

markedsføringen for firmaer,

som tegner sig for en af fællesstandens

omkring 12-15

standpladser, de vil få hjælp til

design og opbygning af standen

og modtage assistance

under messen, forklarede Jan

Larsen.

- Det hele er dog under

forudsætning af, at der ydes

tilskud fra Dansk Eksportråd.

Det fik vi til Agritechnica, så

det håber vi at få igen. Det ved

vi desværre først til august,

men det er der ikke noget at

gøre ved, tilføjede han.

Standen bliver placeret i hal

12, som primært indeholder

udstyr til svineproduktion, og

tilmeldingsfristen til fællesstanden

er den 29. juni.

aw@effektivtlandbrug.dk

telefon 63 38 25 55

Billetter til EuroTier kan snart købes

på Effektivt Landbrugs hjemmeside,

oplyser Asger Jørgensen,

Effektivt Landbrug.

EuroTiers udstillerareal udvides

til 245.000 kvadratmeter i år fra

180.000 kvadratmeter i 2010,

fortalte Projekt Manager for

EuroTier Karl Schlösser ved Euro-

Tier Preview på Koldinghus i går.

Onsdag den 13. juni 2012

NAVNE

To nyansættelser i LandboNord

n Pr. 1. juni er Kirsten Cato Jensen

ansat som økonomikonsulent.

Kirsten er 52 år, bosat i Rønde og

kommer fra en stilling som afdelingsleder

ved Agri Nord. Kirsten

har tidligere arbejdet som skatteekspert

hos VFL i Skejby og som

partner i AgroSkat.

Derudover er Louise Birkholm

Hermansen pr. 1. juni ansat som

driftsøkonomi-konsulent. Louise

er 25 år, og har netop afsluttet

sin uddannelse ved KU LIFE, hvor

Louises speciale er kvæg. Desuden

er Louise i gang med en HD uddannelse

indenfor økonomi.

I studietiden har Louise blandt

andet arbejdet for Landbrug & Fødevarer

og har også været i praktik

i Bruxelles. Louise er født og opvokset

på et landbrug i Vendsyssel.

ege

Kirsten Cato Jensen

Louise Birkholm

Hermansen

ARRANGEMENTER

Se fremtiden gro

n LMO inviterer til planteavlsdag onsdag den 20. juni klokken

13 til 17 på forsøgsmarken i Hinnerup.

- Hvilke sorter er de mest resistente? Hvilke kræver mindst

sprøjtning? Hvilke giver den højeste ydelse og den bedste

økonomi? Det varer kun et par måneder, før vintersæden skal i

jorden, så det er nu, der skal vælges, hedder det i invitationen.

Der er mulighed for at se og høre om fremtidens sorter og

få gode dyrkningstips med hjem, samt at drøfte dagens emner

med LMOs plantekonsulenter og de firmarepræsentanter, der er

til stede.

Der er følgende emner og forsøg på programmet: Sorter i

vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale. Dyrkningsforsøg

i vinterrug. Artsforsøg i vintersæd. Forskellige etableringsmetoder

til vinterraps. Sortsvalg i vinterraps.

Der vil også være en lille udstilling med forskellige redskabstyper

til alternativ etablering af raps.

kls

INDLAND

Spøjst spin hos maskinstation

n Stadil Maskinstation oplevede i går et meget spøjst fænonomen.

Det fortæller journalist og kommunikationsrådgiver Erik

Poulsen som i går var forbi maskinstationen, der har adresse i

Vestjylland nord for Ringkøbing.

Traktoren som ses på billedet med skærlæggeren var mandag

ude for at snitte græs på eng ved vestkysten.

Den blev flyttet ved 8-tiden i går morges og i løbet af de efterfølgende

otte timer havde der så bredt sig et kæmpe spind

ud over traktoren og de omkringstående maskiner.

Ved 16-30-tiden i går lød det fra Stadil Maskinstation, at

man aldrig har set noget lignende.

Tusindvis af små sorte edderkopper - eller spindmider? - var i

gang med tæppet, der er så stærkt, at man sagtens kan sætte

en finger imod det, uden at det går i stykker.

ege

Spektakulært syn af edderkoppespind hos vestjysk maskinstation i

går. (Foto: Stadil Maskinstation)


Onsdag den 13. juni 2012 Side 5

Ny energiaftale gør massiv

biogasudbygning urealistisk

De økonomiske forudsætninger

for mange

nye biogasanlæg er

ændret væsentligt,

vurderer chefkonsulent.

BioenergiSyds

formand tror ikke

længere på lokalt

sønderjysk projekt.

BIOGAS

AF JACOB LUND-LARSEN

n Med den nye energiaftale,

som blev vedtaget i fredags,

får politikerne ikke væsentligt

flere biogasanlæg på dansk

jord. Og visionen om, at halvdelen

af den danske gylle skal

afgasses i biogasanlæg, er

urealistisk.

Det er vurderingen hos formanden

for BioEnergiSyd,

Martin Lambert Pedersen,

som siden 2009 har arbejdet

med et biogasprojekt ved

Blans med cirka 180.000 ton

gylle og 30.000 ton majsensilage

som input. Et projekt

der nu må blive i skuffen.

- Der vil slet ikke være økonomi

i så mange nye biogasanlæg,

som politikerne ønsker.

Vores eget biogasprojekt

ved Blans er i hvert fald ikke

realistisk under de forudsætninger,

der nu ligger. Og vi må

klart sige til politikerne, at de

skal gå hjem og se på tallene

igen. For det hænger ikke

sammen økonomisk.

- Meget få landmænd vil

finde det her økonomisk attraktivt,

og jeg tvivler stærkt

på, vi overhovedet kan finde

investorer, fordi økonomien

er alt for skrøbelig sammenlignet

med andre investeringer,

siger Martin Lambert

Pedersen.

Bliver i skuffen

Chefkonsulent Helge Lorenzen,

LandboSyd, forklarer, at

problemet er, at støtten til biogas,

der er produceret på afgrøder

som f.eks. majs, ikke kommer

til at gælde i fuldt omfang,

som der ellers var lagt op til i

energiaftalen. Og det bringer

mange biogasplaner i fare.

- Hvis husdyrgødning skal

afgasses uden, at det supplerende

tilskud også gives

til majs og andre energiafgrøder,

vil det mange steder

ikke være lønsomt at afgasse

husdyrgødning. Derfor får

energiforliget ikke længere

den ønskede effekt på afgasning

af husdyrgødning, siger

Helge Lorenzen.

Han forklarer, at der med

den nye aftale gives et grundtilskud

på 79 kroner pr. gigajoule

samt et supplerende

tilskud på 26 kroner pr. gigajoule

samt 10 kroner pr.

gigajoule, der aftrappes frem

til 2016. Det svarer til 115

kroner pr. gigajoule.

Ønsker ikke

tyske tilstande

Venstres energiordfører, Lars

Chr. Lilleholt, der har været

med til at forhandle fredagens

energiaftale på plads, understreger,

at politikerne ikke ønsker

tyske tilstande, hvor hele

eller betydelige dele af biogasproduktionen

baseres på majs.

- Nu giver vi et tilskud på

samlet set 115 kroner pr.

gigajoule og 1,15 kroner pr.

kWh. Det er en rigtig god aftale,

og det handler nu om

at se muligheder frem for

begrænsninger.

- Det skal være bæredygtigt,

det vi laver. Og som jeg

ser det, kan de restprodukter,

der kommes i anlæggene,

også stamme fra majs. Vi vil

bare ikke støtte majs som ren

energiafgrøde, bemærker

Lars Chr. Lilleholt.

Ikke affald nok

Men ifølge Helge Lorenzen er

der slet ikke affaldsprodukter

nok på markedet til at mætte

en biogassektor, der vil skulle

håndtere 13 millioner ton

gylle, svarende til halvdelen

af den danske gylle, som politikerne

ønsker afgasset.

- Gylle leverer simpelthen

ikke gas nok. Hvis mængden

af gylle er på 70 procent

i et biogasanlæg, levere gyllen

kun cirka 30 procent af

energien. Derfor skal gyllen

boostes med majs eller tilsvarende

energitungt materiale,

for at gasproduktionen

er stor nok til, at anlæggene

er rentable. Og vi har ikke affald

nok til at erstatte energiafgrøderne.

Vi bruger i dag

stort set det affald, der er.

- Derfor er det et hårdt øko-

- Vi må klart siges til politikerne,

at de skal gå hjem og se

på tallene igen. For det hænger

ikke sammen økonomisk,

siger Martin Lambert Pedersen,

formand for BioEnergiSyd i en

kommentar til fredagens politiske

energiaftale.

- Det er et hårdt økonomisk slag, at det supplerende tilskud på 26 kroner pr. gigajoule ikke kan opnås

til biogas fra afgrøder. Det ændrer nemlig de økonomiske forudsætninger for mange anlæg så væsentligt,

at de ikke er rentable, konkluderer chefkonsulent Helge Lorenzen, LandboSyd. (Fotos: Jacob

Lund-Larsen)

nomisk slag, at det supplerende

tilskud på 26 kroner pr.

gigajoule ikke kan opnås til

biogas fra afgrøder. Det ændrer

nemlig de økonomiske

forudsætninger for mange

anlæg så væsentligt, at de

ikke er rentable.

Bider sig i halen

I mange tilfælde skal andelen

af energimajs op på mindst 25

procent, sådan som energiaftalen

nu er skruet sammen.

Ellers hænger økonomien ikke

sammen, forklarer Helge Lorenzen.

- Man reducerer nemlig

prisen på metangas til 93

øre pr. kubikmeter og elprisen

med 26 øre pr. kWh,

når man fjerner tilskuddet

til energiafgrøder. Derved

vælter økonomien i mange

anlæg. Og i praksis vil man

være nødt til at skrue op for

gasproduktionen på et biogasanlæg,

for at udligne den

bortfaldne støtte.

- Derfor bider den her aftale

sig selv i halen, fordi

politikerne ønsker mindre

energimajs i biogasanlæggene.

Men mere majs er en

forudsætning for at kunne

øge gasproduktionen, så

anlæggene kan køre rundt

økonomisk, pointerer Helge

Lorenzen, og tilføjer:

- Et biogasanlæg, der i dag

vil kunne køre rundt økonomisk,

vil måske have en fordeling

på 85 procent kvæggylle

og 15 procent majs.

Efter den nye energiaftale

fra i fredags vil 75 procent

kvæggylle skulle suppleres

med 25 procent energimajs

for at kunne løbe rundt. Og

er der tale om svinegylle, der

er en dårligere energikilde

end kvæggylle, vil der skulle

bruges en endnu større andel

energimajs.

Advarer mod tvang

Et gårdbiogasanlæg kan anlægges

fra cirka fire millioner

kroner. Men man når hurtigt

op i investeringer på 8-10

Har du råd til at lade være?

Deutz-Fahr Agrotron M 600 Classic

141 hk for kun ..............399.900,-

• 40 km/h med stærkt reduceret omdrejningstal

• legendarisk driftsøkonomi

• fantastisk specifikation til prisen

• en høj brugtværdi

FÅ STK.

TILBAGE!

millioner kroner. De færreste

gårdanlæg vil imidlertid have

mulighed for at levere gas til

naturgasnettet. Og derfor vil

fællesanlæg med anlægsudgifter

på flere hundrede millioner

kroner og muligheden

for at levere til naturgasnettet

Deutz-Fahr M 600 Classic m. 141 hk: 6 cyl. Common Rail motor · 4 PTO-hastigheder · 4-trin

Powershift · 24/24 gear · EHRD hydraulikreg. · Pumpeflow 83 l/min · PowerShuttle vendegear

Luftaffjedret sæde · Armlænsbetjening · Glastaglem · Air conditioning · Arbejdslygter 4 for / 2 bag

Løfteevne 6.220 kg · Frontvægt 100 kg · Bremseventil · Dækmontering 16.9 R 24 + 18.4 R 38

Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Derefter er vejledende pris 548.000,- excl. moms. De viste traktorer kan

være med ekstraudstyr.

Skynd dig hen til nærmeste Deutz-Fahr forhandler.

Du finder ham på www.hcpetersen.dk

være mere sandsynlige, vurderer

Helge Lorenzen.

- Men vi kan ikke få finansieret

sådanne anlæg i den nuværende

finansielle situation,

med mindre vi kan komme

med projekter, der har en sund

økonomi og er rentable. Det er

ikke realistisk, pointerer Bio-

EnergiSyds formand, Martin

Lambert Pedersen.

I landbruget tales der nu om,

at politikerne måske på sigt

vil gennemtvinge et krav om

afgasning af gylle, hvis ikke

landbruget med baggrund i

den nye energiaftale »frivilligt«

vil afgasse gyllen.

- Men det må vi advare imod.

Husdyrproducenterne vil ikke

kunne opfylde et sådant krav.

De har ikke økonomi til det.

Og den nye energiaftale gør

det simpelthen ikke muligt for

mange af os at afgasse gyllen. Vi

vil gerne være energileverandører.

Men det er ikke økonomisk

realistisk, og vi skal have politikerne

til at komme med nogle

bedre forudsætninger, end dem

de leverede i fredags, fastslår

Martin Lambert Pedersen.

jll@effektivtlandbrug.dk

telefon 63 38 25 48

Excl. moms

www.business-reklamebureau.dk 1335


Side 6

Færre køer og heste i Horsens

På fredag og lørdag

går det løs på dyrskuepladsen

i Horsens, når

LRØ Dyrskuet skydes

i gang. I år har maskinudstillerne

bakket

fuldt op om skuet,

hvor der til gengæld vil

være lidt færre malkekøer

og heste.

AF JOHN ANKERSEN

Dyrskuepladsen er fuldt

booket med udstillere

når LRØ Dyrskuet på fredag

skydes i gang på dyrskuepladsen

i Horsens. Og mens opbakningen

fra maskinudstillerne

er intakt, vil der på årets

dyrskue være lidt færre malkekøer

og heste.

- Det er jo ikke så underligt

i en tid, hvor der bliver færre

besætninger med malkekvæg,

men heldigvis er der stadig

mange, der bliver ved og som

har lydt til at komme på dyrskue,

siger formand for Foreningen

Land & By, Østjylland,

Aksel Givskov.

Færre malkekøer

LRØ Dyrskuet vil i år omfatte

325 store dyr. 110 malkekøer

mod 124 sidste år og 90 heste

mod 104 sidste år.

Til gengæld ligger antallet

af kødkvæg stabile, samtidig

med at man har kunnet konstatere

fremgang indenfor

fjerkræ.

Østjyske landmænd til plantetræf

En dag med fokus på

planteavl: Arter, sorter,

ukrudt, svampe, etablering,

såbed, sådybde,

plantetal, såtid og

buskning.

AF KAJ LUND SØRENSEN

Et stort antal landmænd

tog i går imod tilbuddet

om at blive opdateret med de

nyeste forsøgsresultater og

tendenser inden for planteavl

på VidenCenterBygholm ved

LRØ’s årlige plantetræf i Horsens.

De første mødte frem klokken

13 for at bevæge sig rundt

mellem de mange fortløbende

seancer om etablering, arter,

sorter, ukrudt og svampe i vårsæd,

om plantetal, arter, såtid,

buskning, svampe, ukrudt

og sorter i hvede, om sorter,

såtid, såbed, ukrudt, skader

med ukrudtsmidler, gødning

i raps, om energiafgrøder som

roer, pil og poppel, om ukrudt,

sådybder og mulighederne for

at minimere rågeskader i majs,

samt om kvaliteter af forskellige

græsblandinger.

Alt det nyeste

Eksperter fra Tyskland fortalte

om kvælstoffikserende og almindelige

efterafgrøder.

Chefrådgiver Flemming

Hedegaard, Byggeri & Teknik

i Herning, orienterede om mulighederne

for syretilsætning

til gylle for at minimere fordampning

af kvælstof.

På pladsen var der opstillet

anlæg fra Hyrup Maskinstation

og Svendgårds Maskinstation

i Brædstrup.

- Vi ser gerne, at VidenCenterBygholm

ved Bygholm

Landbrugsskole bruges aktivt

af landmænd, og Plantetræf

er en årligt tilbagevendende

begivenhed, hvor alle planteavlere

bliver opdateret med alt

det nyeste inden for planteavl,

siger Lars-Ejler Hansen.

Orientering om

at stævne staten

- Der er rigtig god tilslutning.

Vi har aldrig før haft så mange

på dette tidspunkt af dagen,

siger planteavlskonsulent og

arrangør af dagen, Kasper

Holm Kristensen.

Han gættede først på eftermiddagen

på, at der allerede

var kommet mellem 250 og

300 deltagere svarede til det,

der plejer at komme, men han

tøvede med et bud på samlet

antal besøgende.

- Det ved vi først klokken ni,

sagde han med henvisning

til, at arrangementet strakte

sig over både eftermiddag og

aften.

I forbindelse med Plantetræffet

var der også arrangeret

to møder, der havde god

tilslutning. I et opstillet telt

orienterede formanden for

LRØ, Finn Pedersen om den

enkelte landmands mulighed

for at stævne staten for vandplanerne,

herunder kravet om

ti meter randzoner.

- Vi vil gerne informere

landmændene om, hvordan

de skal forholde sig og vores

budskab er, at det kan være

en god idé at anlægge retssag

mod staten, hvis man rammes

hårdt, sagde han.

kls@effektivtlandbrug.dk

telefon 61 20 96 67

Onsdag den 13. juni 2012

Fyldt maskinudstilling

65 maskinudstillere vil fylde

det 13.000 kvadratmeter store

udstillingsareal.

Skuet skydes i gang på

fredag kl. 07.30 med officiel

åbning ved formand for

Foreningen Land & By, Aksel

Givskov. Udstillerne åbner

kl. 09.30.

Der vil være lidt færre malkekøer

på dette års dyrskue i Horsens.

Men der vil stadig være langt

over 100 køer til bedømmelse.

(Arkivfoto)

Et stort antal landmænd blev i går opdaterede med de nyeste forsøgsresultater og tendenser inden for planteavl på VidenCenterBygholm ved LRØ’s årlige plantetræf i Horsens.

(Fotos: Kaj Lund Sørensen)

»Plantedoktoren«, planteavlskonsulent Bodil Christoffersen vurderede,

at de lyse pletter på skulperne af denne medbragte plante var

en haglskade.

Plantedoktor

gav gode råd

n Ved LRØ’s årlige plantetræf var der også mulighed for

at møde en »plantedoktor«. Enkelte landmænd havde

taget syge planter med fra marken, som »plantedoktoren«,

planteavlskonsulent Bodil Christoffersen – efter en

undersøgelse – gav råd og vejledning om årsag og mulig

behandling.

- Én har medbragt denne rapsplante, fordi han gerne

vil vide, hvad disse lyse pletter på skulperne skyldes. Det

ligner mest en haglskade, og han har nu ringet til sit forsikringsselskab

for at få en assurandør til at vurdere skaden,

fortæller hun.

- Vi diskuterede også, hvorvidt det kunne betale sig at

svampesprøjte igen. Skadet plantevæv er mere modtagelig

overfor de sekundære svampe. Det taler for en svampebekæmpelse.

Imod taler det forhold, at der jo også er en

køreskade i rapsen ved at behandle nu, forklarer Bodil

Christoffersen.

kls


Onsdag den 13. juni 2012 Side 7

kvægfokus

Lavt indhold af toksiner i foder

n Det er yderst sjældent, at indholdet af mykotoksiner

kommer i nærheden af grænseværdierne, skriver Videncentret

for Landbrug.

Mykotoksiner findes overalt i naturen i større eller

mindre koncentrationer. Det gælder også i foder. Majs og

hvede indeholder for eksempel stort set altid fusariumtoksiner,

der dannes, mens afgrøden vokser i marken.

Varme fugtige vækstforhold og sen høst øger koncentrationen

af fusariumtoksiner. På grund af den sene høst, må

man normalt forvente det højeste indhold af fusariumtoksiner

i kolbe- og kernemajs.

Fødevarestyrelsen følger også indholdet af fusariumtoksiner

i både korn og grovfoder. Deres analyser fra 2011

viste, at indholdet var højere i 2011 end i 2010, men i alle

tilfælde langt under grænseværdierne.

Det højeste indhold i kornafgrøderne blev fundet i hvede,

der normalt regnes for den mest modtagelige kornart.

Den højest fundne enkeltværdi var dog kun på 20 procent

af grænseværdien.

Men vinterhvede med majs som forfrugt kan give meget

højt indhold af fusariumtoksiner langt over grænseværdierne.

Derfor fraråder VFL, Planteproduktion generelt at

dyrke vinterhvede med majs som forfrugt.

teba

Dyrlæger og veterinærsygeplejersker

får topkarakter

n Dyrlæger og veterinærsygeplejesker

har netop fået tilbud

om en ringtest.

Ringtesten skulle

give dem svar på,

om de havde styr på

resistensbestemmelse

ved mastitis.

Den samlede opgørelse over deltagernes laboratoriefund

viser, at resultatet for både identifikations- og resistensdelen

af mastitis ringtesten er det bedst opnåede nogensinde.

- I en tid med stor fokus på antibiotikaresistens og på

at mindske antibiotikaforbruget i husdyrproduktionen er

det essentielt, at dyrlæger og veterinærsygeplejersker har

styr på deres laboratoriearbejde. Ved korrekt bakterieidentifikation

og resistensbestemmelse kan de ordinere smalspektrede

antibiotika og derved være med til at mindske

udbredelsen af antibiotikaresistente bakterier, fortæller

Rene S. Hendriksen, der er Seniorforsker hos DTU Fødevareinstituttet.

Mastitis ringtesten er et tilbud fra DTU Fødevareinstituttet

og Dianova A/S og foregår ved, at DTU Fødevareinstituttet

sender 15 mælkeprøver podet med renkulturer af

sygdomsfremkaldende mastitis til deltagerne. Deltagerne

tester prøverne og indrapporter anonymt deres resultater

online.

Ringtesten har hidtil været udbudt årligt af DTU Fødevareinstituttet

og Dianova, men på baggrund af deltagernes

faglige engagement og udvikling vil hyppigheden sandsynligvis

blive hvert andet år fremadrettet.

teba

Aflatoksin – ikke i Danmark

n Aflatoksin er det mest giftige mykotoksin, man kender,

og meget kræftfremkaldende, skriver Videncentret for

Landbrug.

Derfor er der stor fokus på dette toksin i forhold til fødevaresikkerheden,

men aflatoksin kan normalt ikke dannes

under danske forhold. Skimmelsvampen, der danner toksinet,

kræver mere varme og fugtige forhold, der normalt

kun forekommer under varmere himmelstrøg.

Den største risiko for aflatoksin er derfor i importeret

foder som for eksempel majskerner fra subtropiske eller

tropiske områder.

I Danmark har Mejeriforeningen, foderstofindustrien og

L&F, Kvæg i mange år haft en frivillig aftale om at undgå

aflatoksin i mælk. Aftalen omfatter en særlig overvågning

af både tilskudsfoder og mælk samt lavere grænseværdier,

end lovgivningen foreskriver.

teba

kvægPRoDukTIoN

kontakt: Tenna Bang

teba@effektivtlandbrug.dk

61 55 15 87

Management og AMS

hører uløseligt sammen

Videncentret for Landbrug

har netop afsluttet

en ny farmtest om

logistik i AMS besætninger.

Testen handler

om kotrafik og at koen

let og logisk finder vej

til de forskellige staldafsnit.

AF TENNA BANG

Mange malkekvægbrug

med AMS har valgt et

lågesystem, der styrer køerne

til og fra malkning. Den perfekte

logistik er afhængig af

hvor køerne skal ledes hen,

men i høj grad også af staldens

indretning, derfor har Videncentret

for Landbrug lavet en

farmtest af logistikken i AMS

besætninger.

Vælges et AMS malkesystem

vælges også arbejdsfunktioner,

der kræver megen styring,

med andre ord hænger management

og AMS uløseligt

sammen.

For at udnytte AMS optimalt

er det vigtigt, at logistikken i

stalden virker, og køerne er

motiverede til at søge til malkerobotten.

Logistik er mange ting, og

i en AMS besætning drejer

det sig dybest set om ruteplanlægning

eller med andre

ord, kotrafik, underforstået,

at koen let og logisk finder vej

til malkning, observationsafsnit,

nykælverafsnit, afgoldning,

inseminering, dyrlægebehandling,

sundhedstjek og

så videre.

Derfor bør man overveje,

hvordan ens stald er eller skal

opbygges.

Separationsafsnit

Behandling- og insemineringafsnit

hvor køerne opholder

sig kortvarigt, når de skal

dyrlægebehandles eller insemineres,

kan eventuelt også

opdeles i to separate hold, så

køer der skal behandles ikke

generes af køer i brunst.

TLC- og indmalkningafsnit

til nykælvere, der anvendes

de første dage efter kælvning,

eller indtil koens fysiologiske

balance er reetableret, kan

være indrettet, så der er fri

adgang til malkerobotten.

Aflastningafsnit til køer med

særlige behov behøver isolation

på grund af skader eller

sygdom.

Der ud over kan man lave seperationsafsnit

til afgoldning,

udlevering, klovbeskæring, og

drægtighedsundersøgelse.

Videncentret for Landbrug har offentliggjort en FarmTest om logistikken

i AMS besætninger. Her har de gennemgået nogle af de ting

landmanden skal have med i tankerne, inden han bygger ny stald.

Placering og fri kotrafik

Placering af malkerobotten

skal virke logisk for koen,

hvilket vil sige, at den let og

uden forhindringer kan søge

til opsamlingspladsen. Men,

hvad der er logisk for koen, er

en subjektiv opfattelse, så der

vælges for det meste de løsninger,

der, for de fleste landmænd,

tager udgangspunkt

i de erfaringer, kollegaer har

Husk jordbrugskalk

- en forudsætning for udnyttelse af næringsstoffer

Få taget jordbundsprøver, så du har styr på reaktionstallene,

inden du kalker.

Det giver dig de optimale betingelser for et godt

udbytte af afgrøderne på marken.

Kontakt din lokale DLG-forretning og hør mere.

www.dlg.dk

gjort, og den viden rådgivere

og firmaer kan bidrage med.

Det har betydet, at landmændene

i stor udstrækning

selv har besluttet placeringen,

men godt inspireret fra firmaer

og rådgivere.

De landmænd FarmTesten

besøgte var klart fortalere for

fri kotrafik. De mener det giver

roligere køer, som lettere lægger

mælk ned på grund af min-

dre stress. Det er nemmere at

få kvierne i malkerobotten og

svage køer kan gå til malkerobotten

om natten. Der er generelt

mere frihed for køerne.

Aflastning

skal være mulig

Alle besøgte landmænd har

mulighed for at lede køerne

til en eller anden form for

aflastning, hvilket giver dem

den tryghed, at køerne kan få

fred, indtil de kommer sig, eller

indtil der kan igangsættes

en behandling.

Implementeringen af separationsafsnit

har sammenhæng

med staldens opførelsestidspunkt,

og derfor er

logistikken mere eller mindre

integreret i staldene.

De landmænd, der har lidt

ældre stalde og ikke har set det

muligt at lave separationsafsnit

i forbindelse med malkerobotterne,

har dog alle en

mulighed for at isolere køer

med behov for aflastning.

teba@effektivtlandbrug.dk

telefon 61 55 15 87


Side 8

kvægfokus

Onsdag den 13. juni 2012

Sparer millioner af kroner ved

optimering af eksisterende staldanlæg

Nytænkning, optimeringer

og renovering

af gamle staldanlæg

ses i tiden langt oftere

end nybyggede stalde.

Blandt andet har Borisminde

I/S ved Viborg

tænkt alternativt, og

har i dag et anderledes

staldanlæg end de

fleste.

AF TENNA BANG

Nybyggerier er et sjældent

syn blandt de danske

mælkeproducenter. Og da

hver en krone tæller, har flere

af dem valgt at udvide besætningen

ved at optimere det

gamle staldanlæg, for at få

plads til flere dyr.

- Vi har lige nu kun enkelte

nybyggerier i gang rundt om i

landet, derudover har vi flere

ombygninger. Landmændene

ønsker, at få plads til flere dyr

på en billigere måde, og derfor

vælger han en ombygning

frem for et nybyggeri, siger

Jan Søgaard, fra Danish Farm

Design, som på den baggrund

har været med til rigtig meget

nytænkning, optimeringer og

renovering af gamle staldanlæg.

Sparet millioner

Hos Borisminde I/S ved Viborg

har man over flere gange

gjort netop dette.

Ejendommen består af omkring

ti forskellige staldafsnit

til de 425 årskøer plus opdræt.

Rent tidsmæssigt giver det lidt

mere arbejde, men samtidig

har Benny Nijhuis og Bjarne

Machenhauer sparet millioner

af kroner.

- Jeg tør ikke sige hvad de

har sparet ved ikke at lave

nye staldbygninger, men det

er da i hvert fald flere millioner

kroner, fortæller Jan Søgaard.

Maskinhal til kvier

Engang var maskinhallen fyldt

med maskiner i den ene ende

og den anden blev brugt til

halmopbevaring, men i dag

har alle ungdyrene indtaget

hallen.

Her går der kvier fra de er

fravænnet mælken og til de

skal insemineres.

- At bygge en ny ungdyrstald

ville være en bekostelig affære,

da der ikke er andet end udgifter

ved kvierne, det kunne

bedre betale sig ved køerne,

hvor de betaler for stalden via

mælken, så derfor valgte vi i

Jan Søgaard (tv) fra Danish Farm Design og Benny Nijhuis står foran en af ejendommens ti staldafsnit. Her er de ved stalden med drægtige

kvier og goldkøer, hvor der er sand i sengebåsene. (Foto: Tenna Bang)

samarbejde med Danish Farm

Design, at lave maskinhallen

om til en ungdyrstald, fortæller

Benny Nijhuis.

Proces

Først blev bunden gravet ud

og siderne blev taget af, så der

kun stod spærene og taget tilbage.

Og sådan står det også i dag,

dog fyldt med dyr og halm.

- Det blev en dybstrøelsesstald

med trapper op til et

udendørs foderbord, på tre af

bygningens sider, fortæller Jan

Søgaard.

Elementerne er lavet af beton

og inventaret blev lavet på

stedet.

Kun fanggitteret er købt færdigt,

ellers har Borisminde I/S

selv købt jern, og svejset det

på stedet.

Kantsten og rør

til vandingsmaskine

Dyrene står lavere end terrænniveauet

udenfor, og det

gør, at kvierne kan æde uden

at skulle strække sig alt for

meget.

Krybbekanten er lavet af

kantsten, og for at kvierne

ikke skal komme til skade på

halsen, har man valgt en lidt

alternativ løsning.

- Der er lavet en runding

af et rør til en vandingsmaskine,

som bare er boltet fast

på kantstenen, fortæller Jan

Søgaard.

Røret gør, at dyrenes hals

rammer plasticrøret og ikke

den hårde beton kant, når de

æder.

Udmugning

Udmugningen af den store

Den gamle maskinhal er på Borisminde I/S ved Viborg lavet om til ungdyrstald. En stald med dybstrøelse og udendørs foderbord, hvor

krybbekanten er lavet af kantsten og røret ovenpå er lavet at rør fra et vandingsanlæg. (Foto: Tenna Bang)

maskinhal sker to gange årligt.

Der er lavet en rampe, så

det er nemt at køre ned med

maskinerne, og samtidig er

det lavet sådan, at dyrene kan

drives rundt, uden at de skal

flyttes helt ud af stalden.

- Man flytter holdet ved rampen

ind i nogle af de andre

bokse og muger det ud først.

Herefter flytter man næste

hold dyr og muger ud der, og

så videre, siger Benny Nijhuis.

I takt med at boksene bliver

rengjorte strøer man halm

heri igen, og dyrene flyttes på

plads med det samme.

Borisminde I/S er meget tilfreds

med stalden, da den er

yderst fleksibel.

Fleksibilitet

Der blev lavet en dybstrøelsesstald

fordi det system var mest

fleksibelt til ungdyr.

- Hvis man i en periode har

flere kviekalve, er det ingen

problemer i en dybstrøelsesstald.

Men havde der været

sengebåse, havde det givet

problemer hele perioden frem

til kælvning, især med sengebåsestørrelsen

og nok pladser,

siger Jan Søgaard.

I dette system er Borisminde

I/S ikke bundet af et bestemt

antal kvier i hver boks. Og kan

nemt åbne op mellem to bokse,

så der er mere plads.

Til trods for at de to mælkeproducenter

er meget tilfredse

med systemet, ville de vælge

anderledes, hvis de skulle lave

det i dag.

Halm dyrt

Halmen koster penge, hvilket

er det eneste minus ved stalden.

- Det er rigtig dyrt i halm,

selvom vi selv avler halmen.

Samtidig skal vi finde plads

til at opbevare halmballerne

og halmstrøelsen inden den

skal spredes ud på markerne,

fortæller Benny Nijhuis.

Og halmen kunne de lige så

godt sælge.

- Det ville være en bedre forretning

for os, hvis vi solgte

halmen i stedet for, for eksempel

til kraftvarmeværler, siger

Benny Nijhuis.

Men ungdyrene elsker halmen.

- Kvierne er aldrig syge. Sidste

år sprøjtede jeg en kalv,

og i år ingen indtil nu, hvilket

fortæller noget om, hvor godt

systemet er for ungdyrene

selvom halmen er dyr, konkludere

Benny Nijhuis.

teba@effektivtlandbrug.dk

telefon 61 55 15 87


Onsdag den 13. juni 2012 Side 9

Tre stalde bygget om til en

Borisminde I/S ved

Viborg har tre stalde i

en til deres 425 malkekøer.

På grund af gravhøje

har Benny Nijhuis

og Bjarne Machenhauer

været nød til at bygge

flere stalde sammen i

stedet for at bygge i

enden af en stald.

AF TENNA BANG

Malkestalden på Borisminde

I/S ved Viborg,

som den ser ud nu, består af

tre sammenbyggede stalde.

Engang var der kun en stald,

herefter byggede man en maskinhal/halmlade

på tværs i

I 2011 steg antallet

af staldudvidelser i

kvægbruget med 25

procent. Af de som udvidede

etablerede 75

procent AMS, og flere

etablerede spaltegulve

med linespil end set de

øvrige år. Generelt var

der flere renoveringer

og optimeringer end

nybyggeri.

AF TENNA BANG

Antallet af staldudvidelser

steg med cirka 20

stalde i 2011 i forhold til 2010.

Det er en stigning på omkring

en fjerdedel. Til gengæld blev

der bygget cirka 25 færre nye

stalde i 2011. Det er et fald på

omkring en tredjedel.

De nye stalde og udvidelserne

vurderes i gennemsnit at

den ene ende af den eksisterende

stald.

Flere gravhøje gjorde nemlig

alt andet umuligt, så de to

stalde blev dengang sammenbyggede

som et T.

Flere køer kom til, og man

måtte inddrage maskinhallen/

halmladen til dem. Her blev

der lagt spalter og sat inventar

op.

Da man havde brug for mere

plads, måtte man bygge en ny

stald klods op af den førstlavede

stald.

De tre stalde blev bygget så

tæt sammen, at man ikke kan

gå imellem dem, da spærene

står helt tæt, og gulvene er

støbt sammen.

Så spærene er det eneste

tegn på, at der er tre stalde i en.

ligge på bedriftsniveauet 200

til 300 malkekøer. Det tyder

på, at det er bedrifter med 100

til 200 køer, der har udvidet.

Alle stalde var med sengebåse.

Ser man på fordelingen af

gulvtyper var det spaltegulve

med linespil, der var den foretrukne

gulvtype i 2011 sammenlignet

med de foregående

år.

Malkestalde og ungdyr

På malkeområdet i de nye

stalde har fordelingen af malkesystemer

været 75 procent

til AMS og 25 procent til malkestalde.

Det har primært været parallelle

malkestalde, som i

gennemsnit ligger på 2 gange

12 pladser, hvilket er et fald i

antal pladser i forhold til det,

man har set de andre år. Dog

var der også sildebensmalkestalde

og karruseller.

Alt uden gardiner

Ventilationsudfordringerne

har Borisminde I/S løst ved

ikke at lave nogen sider i stalden,

ikke engang gardiner.

De oprindelige bygninger

fra da gården kun havde køer

i bindestald står endnu, med

deres røde mursten, derudover

er der ikke en eneste mur

på staldbygningerne.

Det er lavet simpelt kun med

gulvelementer, spær og tag.

Sådan er de mange ombygninger

og renoveringer også

lavet. Hvis der var mure, er

de taget ned for at få en god

ventilation.

- Vi har åbent direkte ud, og

har ikke valgt at sætte gardiner

op. Det giver ingen problemer

overhovedet, snarere tværti-

Borisminde I/S ved Viborg har bygget tre stalde sammen. To klods op af hinanden og en for enden, så

staldene tilsammen giver et bredt T. (Foto: Tenna Bang)

Ungdyrstalde er der også

plads til.

Indberetninger fra inventarfirmaer

har gjort det muligt

at få et hint om, hvor mange

ungdyr der har fået nye sengebøjler.

Vurderingen lyder på

mod. Der er altid god luft i

stalden, man kan selv nyde,

at man kan kigge ud, og om

der er gardiner eller ej, kræver

det jo stadig, at man har en

termokedeldragt på om vinteren,

forklarer Benny Nijhuis.

Snevejr er heller ikke et

problem på Borisminde I/S,

hvor næsten alle dyr fodres

i det fri.

Udendørs foderbord

For at lave de billigste sengebåsepladser,

er foderbordene

lavet udendørs ved de fleste

stalde. Er foderbordet inde i

stalden, tager det plads, som

ligeså nemt kunne bruges til

sengebåse, mener Benny Nijhuis.

- Der er flere fordele ved at

have foderbordene udenfor.

For det første har vi mere

plads til dyrene inde i stalden

og derudover, kan vi have alle

tage åbne i kip, for endnu bedre

ventilation, siger han.

Et ekstra plus for Borisminde

I/S er også at ingen af

køerne ligger yderst ved staldenes

spær. Der er omkring

fire meter fra spærene ind til

sengebåsene, hvilket også er

en af grundene til, at man på

stedet ikke har valgt gardiner

i siderne.

Hverken regn, blæst eller

sne er noget problem i staldene.

Det eneste man skal huske

er, at frostsikre alle vandkar, da

der kan blive temmelig koldt i

stalden.

teba@effektivtlandbrug.dk

telefon 61 55 15 87

Flere renoverede stalden sidste år

omkring 5.000 ungdyr i 2011,

hvilket er en lavere interesse

end tidligere.

Prisniveauet hos de

forskellige dyregrupper

Ud fra licitationsresultater

kvægPRoDukTIoN

kontakt: Tenna Bang

teba@effektivtlandbrug.dk

61 55 15 87

Sand er fremtiden

rundt om i landet er tendensen,

at prisniveauet for en

sengebås til køer med malkestald

ligger i niveauet omkring

45.000 kroner.

Hvis der bygges til robotter,

koster den samme sen-

Antal kostalde i Danmark 1990-2011. Indtil 2005 var der kun tale om renoverede stalde i den røde

kategori, da der næsten ingen udvidelser var. Fra 2008 har der derimod været et boom af udvidelser,

og derfor er udvidelser og renoveringer nu taget med under den samme kategori (rød).

n Goldkøerne og de drægtige kvier på Borisminde I/S ved

Viborg fik for et par år siden ny stald med sand i sengebåsene.

Bjarne Machenhauer og Benny Nijhuis er ovenud tilfredse

med sandet.

- Sand er klar det eneste rigtige. Køerne trives, ligger meget

ned og har aldrig benproblemer, siger Benny Nijhuis.

Alle ligger ned

Når Benny Nijhuis om morgenen går ud i stalden til dyrene,

oplever han ofte at alle ligger ned.

- Det er kun i denne stald med sand, at vi oplever, at dyrene

alle sammen ligger ned om morgenen, det er et dejligt syn,

siger Benny Nijhuis.

Køerne ligger blødt i sandet, hvor der mellem sengebåsene

er støbt, så køerne ikke kan skubbe sandet frem.

Samtidig er der heller ingen problemer med fluer.

Fast gulv

Stalden er lavet med fast gulv, som skrabes en gang dagligt,

med en minilæsser.

- Vi ser aldrig klovproblemer i denne stald, køernes ben

og klove er rene, fortæller Benny Nijhuis.

Modsat spaltestalden ved malkekøerne, hvor gulvet skrabes

23 gange i døgnet.

- Trods spaltegulvet skrabes 23 gange i døgnet ved de malkende

køer er de stadig beskidte, erkender Benny Nijhuis,

men de har heller ikke sand i sengebåsene men madrasser.

Sand i gyllen

Skraberen under spalterne har nu kørt i to år uden problemer.

- Det er klart at tingene bliver mere slidt med sand, men

indtil videre har det ikke været noget problem her, fortæller

Benny Nijhuis.

Gyllen og sandet pumpes direkte over i gyllebeholderen.

- Vi tømmer gyllebeholderen for sand en gang årligt. Det

er ret enkelt her, da gyllebeholderen ikke er særlig stor og

vi derfor nemt kan nå ind på midten, siger Benny Nijhuis.

Borisminde I/S overveje i fremtiden måske at bruge fiberstrøelse,

hvis det er lige så godt som sand, men mindre

hårdt ved gylleanlægget.

teba

gebås cirka 50.000 kroner.

En ungdyrplads koster i prisniveauet

13.000 til 15.000 kroner

og en kalveplads koster

omkring 6.000 til 8.000 kroner.

Priserne er med inventar, men

uden gødningsopbevaring,

plansiloanlæg og foderanlæg.

Forventningerne

til 2012

Videncentret for Landbrugs

forventningerne for 2012 er de

samme som i 2011 med hensyn

til staldbyggeri.

Man vil se enkelte nye stalde,

men der vil hovedsageligt

være tale om udvidelser eller

renoveringer.

Målsætningen i kvægbruget

er stadigvæk at optimere på

eksisterende stalde, mener Videncentret

for Landbrug.

teba@effektivtlandbrug.dk

telefon 61 55 15 87


Side 10

Ensileret kernemajs til kyllinger

Ved at fodre med ensileret

kernemajs opnås

større foderudnyttelse

og mindre gødning

­ uden at ændre på

kødmængde, kvalitet

og dyrevelfærd, oplyser

Danmarks største

kyllingeproducent,

Rose Poultry.

Rose Poultry har sammen

med kolleger og

faglige organisationer inden

for fjerkræsbranchen netop

igangsat et projekt, hvis formål

er at opbygge en bæredyg-

stillinger

www.arbejdsudleje.dk

Arbejdskraft til landbrug

for 88,- kr. plus moms

Engelskkundskaber en selvfølge,

1 uges levering. Tlf. 80 24 70 70

udlejning

Udlejes

1200 m 2 hal med fast gulv og

gode tilkørselsforhold.

Holmegaard, Lumby Torp

Bladstrupvej 89,

5270 Odense N

Henvendelse

tlf. 67 71 51 27

Analyser

EnsilagEprøvEr

• prøvEtagning

• analysE

www.blgg.dk

Tel. 89 93 68 68 · Mobil 40 60 88 75

DIN

forsikringsrådgiver...

Leverandører til den professionelle landmand:

Forsikringsmægler

www.DLBR.dk/forsikringsmaegler - tlf. 96 29 69 70

Forskelligt

Hurtigt

og fragtfrit

staldmaling.dk

Maskiner

Brugte Turbodan

og Farrell købes

tig produktion af slagtekyllinger

baseret på fodring med

ensileret kernemajs.

Målet er større rentabilitet

for producenterne samtidig

med at de strenge krav til

kvalitet og dyrevelfærd ikke

ændres.

Masser af fordele

Med ensileret kernemajs forbedres

foderudnyttelsen med

hele fem procent. Samtidig

producerer kyllingerne langt

mindre gødning. Og det har

miljøet godt af, mener man

hos Rose Poultry:

- For hvis tre millioner kyl-

Annoncer

Tlf. 70 15 12 37

Mangler du en

brugt traktor?

Find den i

Landbrug

på nettet:

www.effektivtlandbrug.dk

www.effektivtlandbrug.dk

Super flexible og mobile tørreanlæg

15, 18 eller 25 tons kapacitet

TURBODAN DANMARK

I N T E R N A T I O N A L www.turbodan.dk

DK - 6330 Padborg . Tlf. 74 67 5100 . 4020 9620 . 2253 5000 turbodan@turbodan.dk

linger spiser 320 ton mindre

foder, producerer de 146 ton

mindre gødning. Det betyder,

at miljøet årligt spares

for 3.000 kg kvælstof, 1.290 kg

fosfor samt 1.714 kg ammoniak.

Vel at mærke uden at der

sker ændringer i kødmængde,

kvalitet og dyrevelfærd.

Ny majskylling

- Overordnet er målet en ny

sundhedsstrategi og videreudvikling

for hele slagtekyllingeproduktionen.

Det første

skridt vil være den nye majskylling,

som bliver et stort

plus for både forbrugere,

Husdyr

Sælges

50 SDM-malkekøer

(god afstamning)

Ole Mouridtsen

20 12 81 27 / 75 67 81 27

Exportkalve købes

Anders Rasmussen

www.Kreatur-Handler.dk

Korn og foder

ANNONCER

TELEfON 70 15 12 37

HøjtrykSrEnSErE / røranlæg

telefon 75 55 76 60

Mobil 40 82 56 60

www.og-special.dk

Staldudstyr

gylle

løsninger

www. .dk

Stillinger

Rengøring Uddannelse

få avisen hver dag

Bestil abonnement på

tlf. 63 38 25 49

www.effektivtlandbrug.dk

Afhentes på fast ugedag

til fast pris: 900 kr./stk.

telefon 24 20 15 02

producenter og miljøet – et

tiltag, som tillige vil give et

øget kyllingesalg i både Danmark

og det øvrige Norden,

fastslår Anne Gitte Elbronn,

der er ansvarlig for marketing

og produktudvikling hos Rose

Poultry.

Projektet gennemføres som

et samarbejde mellem større

kyllingeproducenter, DLG,

Det Biovidenskabelige Fakultet

ved Københavns Universitet

(KU Life), Århus Universitet

samt Videncenter for

Landbrug.

- din ekspert i effektiv rengøring

www.fensmark.dk

T:20 87 65 46

aw

foder / afgrøder / planter

Annoncer - 70 15 12 37

HalM køBES

Vi er købere til alle typer af

halm i alle balletyper.

Vi køber således også

rapshalm, frøgrashalm, alle

typer kornhalm, økologisk

halm samt skrothalm.

Virkelig god pris gives.

Vi afhenter overalt i landet.

Sydhalm

mail: sydhalm@gmail.com

tlf. 40822262

forskelligt

KØLETANKE KØBES

fra 200-20.000 l

samt malkestalde og

rørmalkeanlæg

Telefon 65 37 18 30 eller

20 44 35 94

Onsdag den 13. juni 2012

Arbejdskraft til svineavlere, mælkebønder, minkavlere.

Spåner

Ring og få et

godt tilbud!

økologisk halm købes

Vi er købere til alle typer af

økologisk halm i alle balletyper.

Afhentes overalt i

landet.

Virkelig god pris gives.

Dansk Biohalm

mail: sydhalm@gmail.com

tlf. 74752262

Brochure i

Effektivt Landbrug!

det er billigere

end du tror....

Ring og hør nærmere

Tlf. 70 15 12 37

annoncer@effektivtlandbrug.dk

Nemt og overskueligt

- alt det du har brug for - fra tirsdag til lørdag køletanke købes Udskiftning af tag

Ring og hør nærmere

Tlf. 70 15 12 37

annoncer@effektivtlandbrug.dk

2.000 - 35.000 ltr.

Også silotanke.

tlf. 74 43 00 55

mobil 40 15 50 48

• På landbrugshaller,

stalde og huse

• Effektivt - Godt - Billigt

• Ring på 51 18 35 55

45 kr. pr. pladeskift ved

Min. 1000 plader.

www.baagoeknudsen.dk

ANNONCER - TLf. 70 15 12 37

Landbrug

på nettet:

www.effektivtlandbrug.dk

www.arbejdsudleje.dk

Tlf. 80 24 70 70

LANDBRUGETS JOBSERVICE

Tlf. 62 80 00 91 - www.lajo.dk

Moderne landbrugsskole med kvæg-, svine- og markbrug

l Lederuddannelse l Studenterforløb

l Faglært landmand l Landbrugsassistent

Tlf. 7465 1024 - www.gl.dk

TOMMY’S

KVALITETSSTRØ

98 99 45 45 / 40 89 09 20


Side 12

BøRsoveRsIgT Tirsdag d. 12. juni kl. 16.45

OMXC20 Dagens stigninger... Udenlandske indeks Dollar pr. Euro Valutakurser

Sidste 3 uger

Teknisk produktion:

Kurser er taget kl. 16.00

OBLIGATIONER

Papir Eff. Slut +/- Alle Ultimo

rente 17.00 17.00 2011

Effektivt Landbrug bringer idag kurserne for de 200 mest

omsatte obligationer fra børsdagen 12/6-12

BRFkredit a/s

Åbne serier

4 411.E.OA 44 4 3,99 100,93 - 100,93 0

4 321.E 16 1 0,97 110,50 - 110,50 110,32

4 321.E 13 1 0,45 101,96 -0,03 101,94 103,07

3,50 411.E.OA 44 4 3,69 97,95 -0,18 97,95 0

3 111.E 34 4 3,16 98,80 - 98,80 0

2 321.E 14 1 0,44 102,40 - 102,40 101,85

2 321.E 13 1 0,49 100,99 -0,06 100,83 101,10

Lukkede serier

5 111 E 31æ 29 4 4,46 104,50 - 104,50 104,75

4 411. B OA38æ 38 4 3,79 102,85 - 102,85 101,25

2 321B.RTL 16 1 1,16 102,95 -0,10 102,90 101,50

1,28 422.B OA 18æ 18 4 1,31 99,90 - 99,90 98,75

Danmarks Skibskredit A/S

Åbne serier

2 SKIBE JAN 19 1 2,29 98,25 0,03 98,24 97,66

2 SKIBE JAN 17 1 2,12 99,50 -0,99 99,50 99,40

2 SKIBE JAN 15 1 1,80 100,50 -0,20 100,50 100,88

2 SKIBE JAN 13 1 0,91 100,48 0,08 100,59 100,60

Lukkede serier

2 SKIBE INK St. 24 1 2,64 93,25 0,13 93,25 88,63

2 Skibe INK St. 15 1 1,88 100,30 -0,23 100,38 100,23

2 Skibe INK St. 13 1 1,42 100,60 0,20 100,81 100,92

Danske Stat

Åbne serier

4,50 INK St.lån 39 1 1,83 157,35 -1,88 157,14 149,80

4 INK St.lån 19 1 0,91 122,35 -0,50 122,06 120,27

4 INK St.lån 17 1 0,52 118,53 -0,07 118,53 117,76

4 INK St.lån 15 1 0,15 113,12 -0,15 113,12 113,85

4 INK St.lån 12 1 -0,13 101,73 -0,12 101,74 103,54

3 INK St.lån 21 1 1,22 115,85 -0,39 115,72 112,90

2,50 INK St.lån 16 1 0,29 109,67 - 109,67 109

2 INK St.lån 14 1 0,03 104,75 -0,06 104,75 105,25

0,10 DGBi 23 23 1 -0,20 103,54 -2,18 103,51 0

Lukkede serier

7 INK St.lån 24 1 1,51 162 -1,10 161,73 158,39

DLR Kredit A/S

Åbne serier

3,50 43 s.A. B 44 4 3,63 98,90 -0,20 98,90 0

3,50 43s.OA. B 44 4 3,69 97,90 - 97,90 0

3 42 s. A B 34 4 3,22 98,33 -0,43 98,27 0

2 Stl INK ap B 17 1 1,46 102,48 -0,17 102,48 0

2 St.l. INK B 13 1 0,27 100,95 - 100,95 101,05

Lukkede serier

0,81 DLR 3F410 OA1 18 4 1,09 98,55 - 98,55 98,40

Kommunekredit

Åbne serier

4 323.s. St.. INK 13 1 0,25 102,05 - 102,05 103,16

2 309.s.St. INK 24 1 2,16 98,25 - 98,25 92,50

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

4 Nordea ann 44 4 3,90 101,90 -0,31 101,90 100,37

4 Nordea OA 10 44 4 3,95 101,60 -0,12 101,60 99,55

4 Nordea ann 34 4 3,77 102,55 - 102,55 102,25

4 Nordea INK 18 1 1,48 114,18 - 113,33 112,25

4 Nordea INK 16 1 0,96 111,40 - 110,56 110,40

4 Nordea INK 13 1 0,35 102 - 102 103,27

3,50 Nordea ann 44 4 3,60 99,45 -0,29 99,37 0

3,50 Nordea OA 10 44 4 3,65 98,50 -0,23 98,45 0

3 Nordea ann 44 4 3,30 96,70 -0,08 96,67 0

3 Nordea ann 34 4 3,13 99,28 0,03 99,12 0

3 NordeaINKokt 16 1 1,13 107,81 - 107,81 106,40

2 Nordea ann 29 4 2,56 95,55 -0,38 95,99 0

2 Nordea INK apr 17 1 1,29 103,33 0,07 103,30 0

2 NordeaINKokt 15 1 0,74 104,09 0,39 104,09 102,49

Navn Kurs Ændring Kurs +/-

Nordfyns Bank, t-ret. 200 48,75

NunaMinerals 158 12,46

Nordjyske Bank 66 6,45

Vestjysk Bank 14,70 4,26

Alm. Brand Formue B 75,50 2,72

Hvidbjerg Bank 22,90 1,78

Pandora 62,55 1,38

... og fald

North Media 22 -3,93

SAS 4,50 -3,23

TopoTarget 3,35 -3,18

Schouw & Co. 121 -2,81

ALK-Abelló B 348 -2,79

Ringkjøbing Landbobank 685 -2,70

DFDS 287,50 -2,54

4% Nykredit 2044

USA Dow Jones 12.454,83 43,60

USA Nasdaq 2.819,31 9,58

Tyskland DAX 6.169,27 28,22

Frankrig CAC 3.046,38 3,62

Sverige OMXS30 983,62 1,33

Sverige OMXS 307,66 0,24

Norge OBX 355,05 0,75

Finland OMXH 1.838,85 -7,34

Rusland RTS 1.298,54 1,56

Belgien BEL20 2.104,54 6,63

Island OMXI6 1.079,63 -1,09

Japan Nikkei 8.536,72 -88,18

Amsterdam AEX 291,63 0,24

Schweiz SMI 5.896,49 25,14

Hong Kong HSI 18.872,56 -81,07

Brent Olie 97,59 -0,41

Papir Eff. Slut +/- Alle Ultimo

rente 17.00 17.00 2011

2 NordeaINKapr 15 1 0,75 103,52 -0,10 103,44 102,42

2 NordeaINKapr 14 1 0,58 102,52 - 102,52 102,35

2 Nordea INK 14 1 0,36 102,57 0,26 102,52 102,14

2 NordeaINKapr 13 1 0,42 101,25 -0,01 101,26 101,43

2 Nordea INK 13 1 0,18 100,99 -0,02 101 101,30

Lukkede serier

5 Nordea OA 41 4 4,79 103,55 0,21 103,54 103,27

5 Nordea OA30 41 4 4,85 103,38 - 103,43 103,15

5 Nordea ann 41 4 4,74 103,78 0,19 103,79 103,68

5 Nordea OA38æ 38 4 4,71 104,08 0,05 104,08 104

5 Nordea ann35æ 35 4 4,51 105,18 0,04 105,18 104,65

4 Nordea ann 41 4 3,84 102,47 0,20 102,47 101,19

4 Nordea OA10 41 4 3,89 102,15 -0,53 102,19 101,02

4 Nordea OA30 41 4 3,94 102,03 - 102,03 100,40

4 Nordea ann 31 4 3,63 103,45 0,40 103,45 102,95

4 Nordea ann 26 4 3,21 104,90 - 104,90 103,20

4 Nordea ann 20 4 2,59 105 - 105 103,40

Sidste 3 uger

10-årig Euribor obligation

Sidste 3 uger

Nykredit Realkredit A/S

Åbne serier

4 01E A 44 4 3,89 102,30 -0,12 102,08 100,38

4 01E DA 44 4 3,95 101,70 0,03 101,55 99,42

4 01E A 34 4 3,69 103,24 0,10 103,27 101,84

4 12H B ja nc 22 1 2,20 116 -0,72 115,38 111,50

4 12E B ja nc 19 1 1,63 114,65 - 114,63 112,60

4 12E B ja nc 17 1 1,23 112,55 0,12 112,17 111,50

4 12E B ja nc 16 1 0,96 110,85 - 110,56 110,60

4 12E B ja nc 15 1 0,64 108,65 -0,15 108,46 108,65

4 12E B ja nc 14 1 0,45 105,64 0,04 105,46 105,99

4 12E B ja nc 13 1 0,35 102,02 0,06 102 103,15

4 12E B ok nc 12 1 0,27 101,06 0,04 101,11 102,36

4 12H B ok nc 12 1 0,30 101,09 -0,02 101,10 102,35

3,50 01E A 44 4 3,59 99,73 -0,04 99,43 0

3,50 01E DA 44 4 3,65 98,52 -0,01 98,47 0

3,38 H B ap ncJCB 17 1 3 101,68 -0,03 101,64 0

3 01E A 44 4 3,32 96,50 -0,24 96,39 0

3 01E DA 44 4 3,38 94,95 -0,14 94,86 0

3 01E A 34 4 3,12 99,40 0,06 99,21 0

3 01E A 29 4 2,89 101,25 -0,03 101,05 99,05

2,88 E B ap ncJCB 14 1 1,97 102 0,02 102,01 102,32

2,75 H B ok ncJCB 15 1 2,30 101,41 -0,03 101,42 0

2,65 E Bap nc lu JCB 14 1 2,31 100,24 -0,27 100,58 99,11

2 01E A 34 4 2,66 94,03 -0,03 94,02 0

2 01E A 29 4 2,55 96,15 -0,15 96,03 0

2 12H B ap nc 17 1 1,31 103,33 -0,13 103,21 100,90

2 12H B ok nc 17 1 1,40 103,03 -0,19 103,03 0

2 12H B ja nc 17 1 1,22 103,52 0,31 103,41 101,50

2 12H B ok nc 16 1 1,16 103,55 -0,27 103,50 102,09

Sidste 3 uger

DKK pr. Dollar

Sidste 3 uger

Papir Eff. Slut +/- Alle Ultimo

rente 17.00 17.00 2011

2 12E B ja nc 16 1 0,77 103,78 - 104,30 102,30

2 12H B ap nc 16 1 1,01 103,70 0,02 103,69 102,53

2 2NYKEBap16nc 16 1 0,95 103,91 0,11 103,91 102,10

2 12H B ja nc 15 1 0,61 103,54 - 103,50 102,51

2 12E B ja nc 15 1 0,64 103,30 -0,13 103,44 102,68

2 12E B ap nc 15 1 0,72 103,50 -0,12 103,54 102,55

2 12E B ok nc 15 1 0,85 103,70 0,11 103,74 102,71

2 12H B ok nc 15 1 0,89 103,60 -0,41 103,60 102,40

2 12H B ap nc 15 1 0,70 103,60 -0,03 103,58 102,47

2 12H B ja nc 14 1 0,39 102,60 -0,04 102,48 101,91

2 12E B ap nc 14 1 0,50 102,68 0,10 102,68 102,15

2 12E B ja nc 13 1 0,07 101,02 0,14 101,06 101,16

2 12E B ap nc 13 1 0,27 101,43 0,14 101,38 101,44

2 12H B ja nc 13 1 0,35 100,95 -0,01 100,90 101,14

2 12H B ok nc 13 1 0,53 101,89 -0,24 101,89 101,60

2 12G Bapnc 13 1 0,55 101,15 0 101,15 100,65

2 90D Bapnc 13 1 0,55 101,15 - 101,15 100,82

2 12H B ap nc 13 1 0,35 101,33 0 101,31 101,25

4% Statslån 2017

Sidste 3 uger

2% rentetilpasning 2013

Sidste 3 uger

Lukkede serier

6 73D OA 38æ 38 4 5,56 106,10 - 106 106,85

5 01E A 41 4 4,74 103,70 0 103,79 103,90

5 01E DA 41 4 4,80 103,51 0,16 103,57 103,03

5 03D. 38æ 38 4 4,64 104,35 -0,01 104,45 104,53

5 73 D OA 38æ 38 4 4,70 104,20 0,04 104,16 104,11

5 03D. 35æ 35 4 4,51 104,98 0,18 105,09 104,81

5 83 D OA 35 4 4,63 104,40 0,05 104,40 104,70

5 01E A 31æ 30 4 4,45 104,63 - 104,63 104,68

5 02D. 28æ 28 4 4,26 105,45 0,02 105,45 105,68

5 02D. 25æ 25 4 3,81 106,55 0,31 106,55 106,50

4 01E A 41 4 3,85 102,28 0,03 102,38 101,33

4 01E DA 41 4 3,91 102 -0,17 101,97 100,70

4 03D. 38æ 38 4 3,76 102,90 -0,12 102,90 102,06

4 73 D OA 38æ 38 4 3,79 103 0,15 102,95 101,92

4 03D. 35 4 3,72 103,25 0,07 103,19 101,93

4 748 31 4 3,64 103,63 -0,21 103,34 102,89

4 02D. 28æ 28 4 3,41 104,05 0,06 104,10 103,21

4 02D. 25 4 3,28 104,48 -0,31 104,46 104,30

4 05D. 20 4 2,51 105 0,12 105 104,16

4 INK 90 D st.l. 17 1 1,22 112,20 -0,22 112,20 111,45

4 INK 90 D st.l. 15 1 0,67 108,40 -0,27 108,38 108,85

4 INK 90 D st.l. 13 1 0,35 102 - 102 103,20

3 NYK E A31 31 4 2,98 100,48 -0,04 100,48 98,71

3 3NYKE A26 26 4 2,77 101,55 -0,91 101,59 101,05

2 INK 90D st.l. 14 1 0,62 102,12 -0,11 102,12 101,98

1 49D 3F OA 1 38 4 1,46 94,50 0,10 94,50 94,98

0,81 29D EUR 3F OA 18 4 1,09 98,55 - 98,55 97,30

Realkredit Danmark A/S

...denne annonceplads kan blive din!

- ring og hør...

Telefon 70 15 12 37

annoncer@effektivtlandbrug.dk

Euro 743,24 -0,05 743,42

US-dollar 594,97 2,42 574,56

Pund 924,60 4,34 890

Svenske kr. 83,85 - 83,42

Norske kr. 98,49 0,12 95,88

Aus. dollar 589,83 0,01 584,31

Bras. real 289,72 -3,49 307,72

Bulg. Leva 380,02 -0,02 380,11

Can. dollar 578,31 0,10 562,56

Cze. koruna 28,94 -0,33 28,83

Fillip. Peso 13,89 0,09 13,10

H.K. dollar 76,68 0,31 73,96

Indiske rupee 10,66 0,03 10,82

Indon. rupia 0,06 0 0,06

Israelske shekel 152,91 -0,35 150,30

Kin.Renminbi 93,38 0,01 91,12

Kroatiske Kuna 98,36 -0,16 98,64

Onsdag den 13. juni 2012

Nationalbankens middelkurser

Kurs +/- Ultimo Kurs +/- Ultimo

Letl. lats 1.066,49 0,08 1.062,79

Lita. litas 215,26 -0,01 215,31

Malay. Ringit 187,07 0,29 181,08

Mex. Peso 42,30 -0,24 41,18

N.Z. dollar 461,73 3,39 444,18

Pol. zloty 171,72 -1,33 166,76

Rum. leu 166,53 -0,06 171,96

Rus. rubler 18,09 -0,07 17,80

Schweiz fr. 618,75 -0,14 611,57

Singa. dollar 463,19 0,40 442,01

Sydafr. rand 70,59 -0,26 70,92

Sydkor. Won 0,51 0 0,50

Thai. Baht 18,79 0,06 18,14

Tyrk. lira 325,13 -0,49 304,95

Ung. forint 2,50 -0,01 2,36

Yen 7,48 0,01 7,42

SDR 898,51 - 900,58

Papir Eff. Slut +/- Alle Ultimo

rente 17.00 17.00 2011

Åbne serier

4 23S. S. 44 4 3,87 102,35 0,16 102,31 100,50

4 27S. S OA 44 4 3,97 101,55 -0,29 101,29 99,54

4 10S.INK 18 1 1,45 113,95 0,13 113,48 112,20

4 10S.INK 16 1 0,91 110,75 -0,08 110,75 110,46

4 10S.INK 15 1 0,70 108,60 0,10 108,30 108,20

4 10S.INK 14 1 0,46 105,60 -0,06 105,44 105,90

4 10S.INK 13 1 0,42 101,85 -0,01 101,96 103,08

3,50 23S.S 44 4 3,60 99,75 -0,19 99,36 0

3,50 27S. S OA 44 4 3,65 98,65 -0,12 98,45 0

3,38 RD T Sr Fix apr nc 17 1 3,02 101,75 -0,05 101,55 0

3 23S.S 44 4 3,30 97,15 -0,14 96,60 0

3 27S. S OA 44 4 3,35 95,35 0,07 95,19 0

3 22S.S 34 4 3,13 99,70 -0,12 99,10 97,08

2,75 RD T Sr Fix okt nc 15 1 2,30 101,43 0,05 101,40 0

2,50 22S.S 34 4 2,89 96,63 -0,08 96,57 0

2 21S.s. 29 4 2,54 96,23 -0,21 96,13 0

2 10T AP 17 1 1,30 103,40 -0,15 103,26 101,57

2 10T JA 17 1 1,24 103,30 -0,04 103,36 101,90

2 10T AP 16 1 1 103,70 0 103,70 102,44

2 10S AP 16 1 1 103,70 0,06 103,70 102,44

2 10S AP 15 1 0,70 103,44 0,03 103,59 102,72

2 10T AP 15 1 0,71 103,55 -0,09 103,55 102,67

2 10T JA 15 1 0,67 103,50 -0,15 103,35 102,70

2 10S.INK 15 1 0,65 103,16 0,06 103,40 102,65

2 10S.INK 14 1 0,47 102,18 0,07 102,36 102

2 10T AP 14 1 0,47 102,73 0,05 102,73 102,13

2 10S AP 14 1 0,47 102,61 0,08 102,74 102,15

2 10T JA 14 1 0,41 102,45 0,12 102,45 102

2 10S AP 13 1 0,36 101,30 0,05 101,30 101,36

2 10S.INK 13 1 0,39 100,89 -0,03 100,88 101,11

2 10T JA 13 1 0,33 100,91 -0,01 100,91 101,25

2 10T AP 13 1 0,35 101,31 0,05 101,31 101,32

1,28 12S.6F.OA 18 4 1,37 99,75 - 99,75 99,90

Lukkede serier

6 43D s. OA 38 4 5,55 106,10 -0,24 105,97 106,58

5 23S. S. 41 4 4,74 103,80 0,20 103,80 104,15

5 27S. S OA 41 4 4,80 103,28 -0,11 103,36 103,28

5 23D s. 38æ 38 4 4,64 104,40 0,01 104,42 104,23

5 43D OA 38æ 38 4 4,70 104,08 -0,02 104,07 104,09

5 23D s. 35 4 4,51 104,93 -0,07 105,10 104,85

5 16.s.5.a. 32 2 4,40 105,75 - 105,75 106

5 22S. S. 30 4 4,43 104,68 0,05 104,68 105,35

5 22D s. 25æ 25 4 3,83 106,30 0,10 106,46 106,20

5 23C.s. 26æ 24 4 4,07 105,50 - 105,50 105,25

4 23S. S. 41 4 3,85 102,48 -0,12 102,35 101,32

4 27S. S OA 41 4 3,87 102,65 0,14 102,42 101,01

4 43D OA 38æ 38 4 3,79 103 -0,24 102,86 101,78

4 23D s. 38æ 38 4 3,76 103,03 0,02 102,93 101,91

4 23D s. 35 4 3,75 103,45 -0,15 103 102,05

4 22S. S. 31 4 3,66 103,20 -0,03 103,20 102,93

4 22D s. 28æ 28 4 3,43 103,95 -0,26 103,97 103,60

4 22D s. 25 4 3,27 104,55 -0,48 104,55 104,17

4 10D.s.INK 17 1 1,24 112,20 0,07 112,15 110,76

3 26D s. 23æ 23 4 2,57 101,80 -0,14 101,80 102,40

3 21D s. 15 4 1,21 102,58 0,37 102,42 102,21

2 10D.s.INK 16 1 1,03 103,37 -0,07 103,35 102,49

1,28 13D 6F OA38æ 38 4 1,63 95,50 - 95,50 95,39

Totalkredit A/S

5 111.C.s. 35 35 4 4,51 105,11 0,08 105,11 105,05

4 111.C.s. 35æ 35 4 3,76 102,90 -0,04 102,91 102,07

4 111.C.s. 25æ 25 4 3,29 104,43 -0,37 104,43 104,29

4 111.C.s. 20 20 4 2,50 105,05 0,15 105,05 104,10

4 321C.s 14 1 -0,49 107 - 107 105,65


Onsdag den 13. juni 2012 Side 13

fINaNs effektivt Landbrugs børs-redaktion lukkede i går klokken 18.00

OBLIGATIONER

Rentestigning i hele Europa

Af Ritzau Finans

n Det danske obligationsmarked lagde sig

i går i baghjul af Tyskland. Renterne steg

over en bred kan i hele Europa med Spanien

og Italien som trækheste, mens renterne i

Tyskland og Danmark fulgte med et stykke

af vejen. Baggrunden skal ses i kreditvurderingsinstituttet

Fitch, som har truet med

at nedgradere hele eurozonen inklusiv de

nuværende AAA-lande, hvis ikke de europæiske

politikere kan demonstrere politisk

vilje til at løse gældskrisen.

Renten på den toneangivende, danske

statsobligation, 3-21’eren, lukkede tirsdag

i 1,28 pct., hvilket var 11 basispoint mere

end ved lukketid mandag og 8 basispoint

mere end ved åbningen i går morges.

De danske renter fulgte dermed de tyske

tæt, idet de tilsvarende papirer hos den

VALUTA

Tvivl om næste trend

Af Ritzau Finans

n Investorerne på de finansielle markeder

er helt åbenlyst i tvivl om, hvilken vej

markedet fremover vil vælge. På den ene

side står opfattelsen af, at mandagens store

jubel over EU’s redningskrans til de spanske

banker er positivt, mens det fra den anden

side pointeres, at redningspakken ikke

hjælper på de underliggende problemer.

- Det er fortsat et mysterium, hvad der

kan være positivt i det faktum, at Spanien

indrømmer, at de har brug for hjælp, skriver

den amerikanske storbank JPMorgan i en

kommentar.

Det betyder svingende kurser på de store

n

uDgIveR:

n Tryk:

oTm avistrykkeri a/s, Ikast

Eftertryk af bladets artikler - kun

efter aftale. Forbehold mod

annoncer, artikler og læserbreve,

som strider mod bladets interesser.

BLaDeTs foRmåL:

n at sikre åben og uafhængig

debat og orientering om

struktur og udvikling i danske

landbrugsforsynings-, forarbejdnings-

og afsætningssektorer.

Herunder, at give den

bedst mulige orientering om

produkter og metoder, der har

betydning for fuldtidsprofessionelle

landmænd i Danmark.

sydlige nabo i dagens løb steg 12 basispoint.

- Det, vi ser i rentemarkedet, er bemærkelsesværdigt.

Det er nyt, at renterne også

stiger i Tyskland og Danmark. Det har jo

ikke skortet på kommentatorer, der har

sagt, at der er tale om en boble og spurgt

sig selv om, hvor længe det varer ved. Men

præcist hvornår det vender, er svært at spå

om, siger chefrådgiver Michael Borre fra

Nordea.

Udviklingen i Spanien vurderes som

værende af afgørende betydning. Krisen

kradser fortsat i landet, hvilket klart kan

aflæses i renten på den tiårige statsobligation,

der tirsdag rundede rekordhøje 6,73

pct. før renten sate sig med 6,67 pct. efter

en stigning på hele 21 basispoint. Dermed

er renten steget 51 basispoint på bare to

dage.

valutaer, uden at markedet pegede i en

entydig retning i går eftermiddag.

Euro kostede 1,2495 dollar efter sving

mellem 1,2455 dollar og 1,2530 dollar gennem

de seneste 24 timer. Samtidig svækkedes

den japanske yen til 79,55 yen per

dollar efter at den amerikanske valuta har

været handlet så lavt som 79,18 yen i nattens

løb. Dermed var euro tilbage på 99,35

yen som det også var tilfældet for døgns

tid tidligere.

Til gengæld rykkede schweizerfranc sig

ikke ud af stedet. 1,2010 franc per euro var

i går eftermiddag fortsat prisen, hvilket har

været tilfældet siden starten af april.

n Bøje øsTeRLuND

chefredaktør (ansv.h.)

Direkte telefon 63 38 25 31

boje@effektivtlandbrug.dk

n eRIk HaNseN

Bladchef

Direkte telefon 63 38 25 28

erik@effektivtlandbrug.dk

n Lasse ege PeDeRseN

Nyhedsredaktør

Direkte telefon 63 38 25 34

lasse@effektivtlandbrug.dk

n moRTeN IPseN

journalist

Direkte telefon 63 38 25 33

morten@effektivtlandbrug.dk

n jacoB LuND-LaRseN

journalist

Direkte telefon 63 38 25 48

jll@effektivtlandbrug.dk

ReDakTIoN:

AKTIER

odensevej 29 - 5550 Langeskov

www.effektivtlandbrug.dk

redaktion@effektivtlandbrug.dk

annoncer@effektivtlandbrug.dk

abonnement@effektivtlandbrug.dk

Telefon 70 15 12 37

Telefax 70 15 12 47

n jeNs maTHIaseN

journalist

Direkte telefon 63 38 25 37

jema@effektivtlandbrug.dk

n aNNe WoLfeNBeRg

faglig journalist

Direkte telefon 63 38 25 55

aw@effektivtlandbrug.dk

n kaj LuND søReNseN

faglig journalist

Direkte telefon 61 20 96 67

kls@effektivtlandbrug.dk

n TeNNa BaNg

faglig journalist

Direkte telefon 61 55 15 87

teba@effektivtlandbrug.dk

Sen udsalgsbølge

sendte aktier ned

C20 lukkede i et minus

på 0,3 procent i går.

Af Ritzau Finans

De danske investorer

prøvede i lighed med

deres europæiske kolleger at

finde deres egne ben efter de

seneste dages store udsving på

aktiemarkederne. Investorerne

positionerer sig frem mod

det kommende valg i Grækenland,

og tirsdag gav det anledning

til en sen udsalgsbølge.

- Fokuspunket er specielt

på valget i Grækenland, siger

chefrådgiver Michael Borre fra

Nordea.

Det danske C20-indeks lukkede

med et fald på 0,3 procent

i 431,21.

Novo i fokus

Novo Nordisk var fortsat i investorernes

søgelys. Nyhederne

fra den amerikanske diabetesforenings

årlige kongres, som

i år holdes i Philadelphia, løb

fortsat ind i en lind strøm. Tirsdag

var der meldinger fra to

konkurrenter - franske Sanofi

og amerikanske Eli Lilly. Især

sidstnævntes udviklingsprojekt

med den langtidsvirkende

insulin, Ly2605541, vurderes

at kunne blive en stærkt bud

aNNoNceafDeLINg:

n LouIse THRaNe

salgsleder

Direkte telefon 63 38 25 21

louise@effektivtlandbrug.dk

n kjeLD BIRk

salgschef

Direkte telefon 75 41 10 45

kb@effektivtlandbrug.dk

n asgeR jøRgeNseN

mediekonsulent

Direkte telefon 63 38 25 45

asger@effektivtlandbrug.dk

n cecILIe RasmusseN

salgselev

Direkte telefon 63 38 25 23

cecilie@effektivtlandbrug.dk

aNNoNcefRIsTeR:

n koRRekTuRaNNoNceR:

To hverdage før udgivelse

n sTøRRe RuBRIkaNNoNceR:

To hverdage før udgivelse

n fæRDIgT maTeRIaLe:

(reserveret senest kl. 9.00)

kl. 14.00 dagen før udgivelse

n små RuBRIkaNNoNceR:

kl. 12.00 dagen før udgivelse

på en kommende behandling

af såvel type I som II diabetes.

Sanofis langtidsvirkende

insulinanalog Lantus, der er

verdens bedst sælgende i klassen,

blev renset for mistanker

om sammenhæng med kræft,

ifølge nye resultater fremlagt

på ADA-konferencen. Novo

Nordisk fremkaldte over

weekenden stor interesse

for den nye langtidsvirkende

insulin-analog, Tresiba (tidl.

Degludec). De amerikanske

myndigheder bad i sidst uge

om mere tid til at vurdere det

omfattende materiale med en

forventet beslutning i slutningen

af oktober.

Novo har på trods af forlængelsen

af deadlinen for en

eventuel godkendelse fortsat

store forventninger til produktet.

Novo Nordisk-aktien

steg tirsdag 0,6 procent til 808

kroner.

Ny direktør søges

A.P. Møller - Mærsks containerrederi,

Maersk Line, skal

have ny finansdirektør. Peter

Rønnest Andersen fratræder

stillingen senere på måneden

efter 20 år i gruppen, og han

afløses af Jakob Stausholm,

som bliver ny »Chief Strategy,

Finance and Transformation

Officer«. B-aktien faldt 0,9

procent til 37.000 kroner.

LaY-ouT:

n joHN scHäfeR

grafiker

Direkte telefon 63 38 25 42

jos@effektivtlandbrug.dk

aBoNNemeNT:

n LIsBeTH sImoNseN

Direkte telefon 63 38 25 49

abonnement@effektivt landbrug.dk

Udebliver avisen - kontakt Lisbeth Simonsen

Oplys venligst abonnementsnummer

GRATIS

Vestas i ny nedtur

Vestas var igen prügelknabe

trods mandagens styrtdyk.

Problemerne vil tilsyneladende

ingen ende tage for

den pressede vindmølleproducent.

Mandag satte Ekstra

Bladet fokus på det tidligere

industrieventyr med en historie

om, at kassen er ved at

være tom. Dermed kan Vestas

komme i likviditetsproblemer

allerede ved udgangen af juli,

ifølge avisen. Aktien fortsatte

nedturen tirsdag med et fald

på 2,8 procent til 29,70 kroner.

- Det skræmmende er, at

kursfaldene bliver større og

større uge for uge, lyder det

fra Michael Borre.

Coloplast lukkede i toppen

af C20. Aktien er blevet fjernet

fra den schweiziske storbanks

UBS’ lidet attraktive »Least

Preferred« liste.

- Og så er der kapitalmarkedsdag

i morgen - det kan

være, at der er nogle, som

køber lidt op inden, siger

Michael Borre.

Aktien i Coloplast steg 0,7

procent til 1027 kroner.

til alle

abonnenter

som abonnent modtager du hver

fredag en gratis lokal landbrugsavis,

enten Landbrug NoRD, Landbrug

sYD, Landbrug fYN eller Landbrug

øsT, afhængigt af, i hvilket område

du er bosiddende.


Onsdag den 13. juni 2012

Side 14

NoTeRINgeR

10:30 Grøn glæde

11:00 Dyrehospitalet

11:30 Spise med Price

12:00 DR Update

12:10 Kontant

12:35 Jordemødrene

13:05 I lære som stjerne

13:30 Den store dag

14:30 Undercover chef - DSB

15:00 DR Update

15:10 Jamies australske kok-

keskole

16:00 Kasper & Lise

16:10 Timmy-tid

16:21 Hvem lagde lorten?

16:25 Skæg med bogstaver

16:45 Sprutte-Patruljen

17:00 Hun så et mord

17:50 DR Update

18:00 Det søde liv

18:30 TV AVISEN med Sporten

19:05 Aftenshowet

20:00 EURO2012: Før kick off

20:35 EURO2012: Holland-

Tyskland, direkte

21:30 TV AVISEN med Vejret

21:40 EURO2012: Holland-

Tyskland, direkte

22:30 EURO2012:

Efter kampen

23:00 Kidnappet

23:45 OnsdagsLotto

23:50 Pacific Paradise Police

00:35 Lægerne

12:25 Ud i naturen: Dronnin-

gen i dybet

12:55 Friland ta’r imod

13:25 Forsyte-sagaen

14:20 Forsyte-sagaen

15:15 Arvingen til Glenbogle

16:05 Lehman Brothers’ sidste

dage

17:00 Deadline 17.00

17:30 Camilla Plum - Krudt og

Krydderier

17:55 Arktis - Sovjetunionens

store hemmelighed

18:50 The Daily Show

19:10 Taggart: En gammel

flamme

20:00 Drengene fra Angora

20:25 Drengene fra Angora

21:00 Mission helt umulig

21:30 Farligt job - jordemor i

Liberia

22:30 Deadline

23:00 DR2 Global: hår til salg

12:00 Nyhederne

12:25 Desperate Housewives

13:15 Lie to Me

14:00 Og det var Danmark

16:00 Nyhederne

16:05 Regionale nyheder

16:15 EURO 2012: EM-studiet

17:00 Nyhederne

17:10 Euro 2012: EM-studiet

17:50 EURO 2012: Danmark-

Portugal

18:55 EURO 2012: Danmark-

Portugal

19:55 EURO 2012: EM-studiet

20:30 Nyhederne

20:45 Regionalprogram

21:05 Besat af sex

22:00 Nyhederne og Sporten

22:20 Regionale nyheder

22:30 Toppen af poppen

23:05 Huse for millioner

23:55 Grænsepatruljen

00:25 Lie to Me

01:10 Kongen af Queens

01:40 Kongen af Queens

09:00 Morgen Live

09:30 Morgen Live med vejr

10:30 Nyheder og vejr

17:00 17 Finans

17:30 Nyheder, sport, vejr

20:00 Kulturen på NEWS

20:30 EURO 2012: EM-studiet

21:00 Nyheder, sport, vejr

22:20 22 Finans

23:30 Natnyt

15:50 Henrik den ottende

17:25 Mordet på Robert Ken-

nedy

18:20 Huset på Christianshavn

18:40 Huset på Christianshavn

19:05 Rom - erobringen af

Britannia

19:55 Dagens sang

20:00 Martin Luther

21:00 Ordkraft: Jens Martin

Eriksen

21:30 Gensyn med de danskes

øer

21:55 Gensyn med de danskes

øer

22:20 Kunstquiz

23:05 Historien om Apollo 17

og de sidste mennesker

på månen

07:30 One Tree Hill 7

08:25 One Tree Hill 7

09:15 Nikita

10:10 NCIS 5

11:10 Bones

12:05 Luksusfælden 3

13:05 Ramsay’s Kitchen Night-

mares US 1

14:05 Ekstrem Hjemmeservice

15:00 Sonny, dans og stjer-

nedrømme

16:00 Ramsay’s Kitchen Night-

mares US 1

17:00 NCIS 5

18:00 Bones

19:00 Luksusfælden 3

20:00 Vis mig dit køleskab

21:00 Redningskvinder

22:00 Sex & the City

22:35 Sex & the City

23:10 Sex & the City

23:50 Sex & the City

00:25 Two and a Half Men 8

00:55 Two and a Half Men 8

09:35 En engel ved min side

10:20 Muntre mysterier: Han,

hun og en forbrydelse

11:05 Skadestuen i Holby

11:55 Bjerglægen

13:30 Det lille hus på prærien

14:20 Lille doktor på prærien

15:05 Folk og fæ

16:00 Lov og uorden

16:50 Lov og uorden

17:40 Små og store synder

18:35 Små og store synder

19:25 Mig og min familie

20:00 Muntre mysterier: Han,

hun og en forbrydelse

20:55 Fornyet mistanke

21:50 En sag for Frost

23:35 Tavse vidner

00:25 Tavse vidner

01:15 New York Blues

Tv I Dag

NOTERINGER

TV

TV

15.00 DR Update - nyheder

og vejr

15.10 Boogie Mix

16.00 Boogie Listen

17.00 Tagkammerater

17.15 Pinky Dinky Doo

17.30 Det kongelige spekta-

kel (10:10)

17.40 Timmy-tid

17.50 Mira og Marie

18.00 Aftenshowet

18.30 TV Avisen med Sport

og Vejret

19.00 (TTV) Disney Sjov

20.00 (TTV) Cirkusrevyen

2008 (2:2)

21.00 TV Avisen

21.30 Red Eye

Amerikansk thriller fra 2005.

22.55 En håndfuld bly

Amerikansk western fra

1969.

00.25 Seinfeld (159:175)

00.50 Boogie Listen (G)

01.50 Boogie Mix (G)

15.15 Taggart: Slangereder

(1:3)

Skotsk krimi-miniserie

fra 1988.

16.05 Taggart: Slangereder

(2:3)

Skotsk krimi-miniserie

fra 1988.

17.00 Deadline 17:00

17.30 Hercule Poirot (3)

18.20 Verdens kulturskatte

18.35 Århundredets krig

(12:19)

19.30 DR2 Udland

19.55 ((S)) Sherlock Holmes

(32)

20.50 Rockerne: Mini skydes

21.00 (TTV) Manden med

de gyldne ører (4:8) (G)

21.25 Mit liv som Tim (5)

21.35 Lige på kornet (13)

22.00 (TTV) Hjælp, min

kone er skidesur (4:6) (G)

22.30 Deadline

23.00 ((S)) Wolf

Amerikansk gyserdrama

fra 1994.

01.00 DR2 Udland (G)

15.05 Amys ret (121)

16.00 Nyhederne

16.05 Regionale nyheder

16.15 Et umage par

(113:119)

16.40 Et umage par

(114:119)

17.05 Venner (98)

17.30 Venner (99)

18.00 Nyhederne, Finans og

Sporten

18.10 Regionale nyheder

18.20 Vejret

18.25 Go’ aften Danmark

19.00 (TTV) Nyhederne

19.30 Regionalprogram

20.00 Jule Bingo Banko

- med Lisbeth Østergaard og

Jeppe Vig Find.

Der er lagt op til en familie-

fest, når TV 2 skyder julen i

gang med et direkte show.

Alle har mulighed for at

spille med gratis hjemme i

stuerne og dyste om præmi-

er. I løbet af aftenen sørger

Jeppe Vig Find og Lisbeth

Østergaard for, at vindertal-

lene bliver udtrukket på

utraditionelle måder.

21.10 Live fra Bremen

21.55 WeekendVejret

22.05 Aloha!

22.40 MTV Europe Music

Awards 2009

00.20 Lie to Me (16) (G)

01.10 ((S)) Hidalgo

Amr. eventyrfilm fra 2004.

03.25 Criminal Intent (48)

04.15 Detektiv Monk (76)

15.05 Doktor Kleist (19)

16.00 Lov og uorden

16.50 Lov og uorden

17.40 Små og store synder

(53)

18.35 Små og store synder

(54)

19.30 M.A.S.H (185)

20.00 The Chief (31)

21.00 The Chief (32)

22.00 Rebus - Fortidens

synder

23.45 Koncert for fred 2008

00.45 Drabsafdelingen (33)

01.45 Becker (14:229)

15.05 Mesterkok (3)

16.05 Hjælp vi har børn -

Opdragelse for åben skærm

(7)

17.00 Navy CIS (34)

18.00 Top Model Canada (3)

19.00 Bones (5)

20.00 Robinson Ekspedi-

tionen 2009 (13) (G)

21.20 Flight of the Phoenix

Amerikansk actionfilm

fra 2004.

23.40 Jarhead

Amerikansk-tysk drama

fra 2005.

02.00 Forført til succes

Amerikansk komedie

fra 1987

03.55 Sublime

Amerikansk thriller fra 2007.

15.00 Nyheder

15.30 Håb for klimaet (G)

16.00 Nyheder

16.30 Vores verden (G)

17.00 Dagens nyheder

18.00 Nyheder

18.30 Erhvervsnyheder

18.45 Dagens sport

19.00 Nyheder

19.30 Erhvervsnyheder

19.45 Dagens sport

20.00 Dagens nyheder

21.00 Nyheder

21.30 Et liv på kanten

22.00 Nyheder

22.30 Håb for klimaet (G)

23.00 Dagens økonominy-

heder

23.45 Dagens sport

00.00 Nyheder

00.30 Håb for klimaet (G)

01.00 Nyheder fra USA

02.00 Nyheder

02.30 Click - de nye medier

(G)

03.00 Nyheder

03.30 Vores verden (G)

04.00 Dagens nyheder

15.00 Erhvervsnyt

16.00 Din verden i dag

17.00 Briefing

17.30 International sport

18.00 Nyheder fra hele

verden

18.30 Jonathan Mann om

amerikansk politik

19.00 Din verden i dag

20.00 Internationale er-

hvervsnyheder med Quest

20.45 Mellemøstens

markedsplads

21.00 CNN helte: Kåring

af Årets helt 2009

23.00 Historien bag

reportagen

23.30 International sport

00.00 Dagens begivenheder

01.00 Nyheder fra hele

verden

02.00 Erhvervsnyt

02.30 International sport

03.00 Larry King

04.00 Anderson Cooper 360

- dagens overskrifter

Fredag den 27. november

0-10 mdr.

U- -, R+ -, R- 2143, O+ 2142, O- 2106, P+

1850, P- -.

> 10 mdr.

U- 2321, R+ 2257, R- 2168, O+ 1940, O-

1849, P+ 1747, P- 1199.

> 10 mdr. 181-210 kg

U- -, R+ -, R- -, O+ -, O- 1800, P+ 1728,

P- -.

> 10 mdr. 221-260 kg

U- -, R+ -, R- 2025, O+ 1982, O- 1882, P+

1780, P- -.

> 10 mdr. 271-360 kg

U- 2441, R+ 2375, R- 2270, O+ 1960, O-

1796, P+ 1696, P- -.

Alle kvier/kviekalve

U- 2108, R+ 2065, R- 1885, O+ 1759, O-

1647, P+ 1435, P- -.

> 12 mdr. 261-340 kg

U- 2204, R+ 2109, R- 1968, O+ 1822, O- 1722,

P+ 1527, P- -.

Alle stude

U- -, R+ -, R- -, O+ 2043, O- 1903, P+ 1627,

P- -.

Alle køer

U- 1842, R+ 1767, R- 1643, O+ 1575, O-

1496, P+ 1368, P- 799.

Unge køer

U- -, R+ -, R- 1707, O+ 1697, O- 1561, P+

1457, P- 772.

Unge køer 261-340 kg

U- -, R+ -, R- -, O+ -, O- 1599, P+ 1504,

P- -.

Ældre køer

U- 1839, R+ 1761, R- 1635, O+ 1559, O-

1486, P+ 1350, P- 806.

Ældre køer 0-180 kg

U- -, R+ -, R- -, O+ -, O- -, P+ -, P- 725.

Ældre køer 221-240 kg

U- -, R+ -, R- -, O+ -, O- -, P+ 968, P- 798.

Ældre køer 281-300 kg

U- -, R+ -, R- -, O+ -, O- 1375, P+ 1291,

P- 920.

Ældre køer 341-360 kg

U- -, R+ -, R- 1639, O+ 1600-, O- 1550,

P+ 1481, P- -.

Kartoffelnotering

Prisnoteringen for spisekartofler for

uge 47.

Priserne i Tabellen angiver, hvor meget der

i den forgangne uge er betalt for spise-

kartofler (klasse 1) frit leveret på sorterer-

central (ekskl. moms, afgift, fragt m.m.).

Sorterings- og lageromkostninger oplyses

gennem de enkelte centraler.

For Nyhuus kartofler er prisen for spisekar-

tofler, sorteret hos avler.

Specialudvalget for Kartofler udsender

Kartoffelnoteringen i perioden oktober til

april. Prisnotering for tidligere år fremgår

af ”Statistik om landbrug, gartneri og

skovbrug” udsendt af Danmarks Statistik.

Kr. pr. 100 kg

G Kartofler, Grindsted

Størrelse: 40-60 95

Kartoffelkompagniet Give

Størrelse: Alle størrelser 100

Boest Kartoffelcentral, Nr. Snede

Størrelse: 40-60 100

Palm Kartofler, Blommenslyst

Størrelse: 40-60 100

Lammefjordens Kartoffelcentral

Størrelse: 40-60 110

Nyhuus Kartofler, Ishøj

Størrelse: 40-60 (afh. hos avler) 100

VK Kartofler, Vildbjerg

Størrelse: 40-60 100

Husdyrauktionens

Samlestald Brørup

Noteringen for Husdyrauktionens Samle-

stald Brørup uge 48/2009.

Køer og kvier: 173.

Kalve: 29.

Ialt: 202.

Handelen: God handel med alt.

Priser:

Ungtyre special (kødkvæg) ........... 1450 1100

Ungtyre su-ex-pr .................. 1050 950

Ungtyre Jersey.......................850 675

Kvier .................................. 1000 850

Kødkvæg ............................ 1450 1100

Unge køer ........................... 1000 775

Store køer ........................... 1050 750

Kødkvæg ............................ 1100 950

Mellem køer ..........................725 500

Pølse køer .............................525 425

Jersey køer ...........................575 350

Gode dyr: Over notering.

Ringere dyr: Efter værdi.

SamMark

Vejl. købspriser for kælvekøer og kvier.

Uge 49, 2009.

Prima 1. kl.

Køer, nykælvede

SDM ................8500-8000 7900-7400

RDM ................8200-7700 7600-7100

Jersey .............6700-6200 6100-5600

Kælvekøer

SDM ................8300-7800 7700-7200

RDM ................8100-7600 7500-7000

Jersey .............6400-5900 5800-5300

Afregningspris

for slagtesvin

Danish Crown

Uge 49, 2009:

50,0-59,9 kg .......... 5,60-7,40(5,60-7,40)

60,0-69,9 kg .......... 7,60-8,50(7,60-8,50)

70,0-82,9 kg .....................8,80-(8,80)

83,0-83,9 kg ....................... 8,50-(8,50)

84,0-84,9 kg ....................... 8,40-(8,40)

85,0-85,9 kg ....................... 8,30-(8,30)

86,0-86,9 kg ....................... 8,20-(8,20)

87,0-87,9 kg ....................... 8,10-(8,10)

88,0-88,9 kg ....................... 8,00-(8,00)

89,0-89,9 kg ....................... 7,90-(7,90)

90,0-90,9 kg ....................... 7,80-(7,80)

91,0-91,9 kg ....................... 7,70-(7,70)

92,0-92,9 kg ....................... 7,60-(7,60)

93,0-93,9 kg ....................... 7,60-(7,60)

94,0-99,9 kg ....................... 7,60-(7,60)

100,0-109,9 kg .................... 7,40-(7,40)

Søer og svin over 109,9 kg

Uge 49, 2009:

Notering: 0

Under 110 kg ...................... 5,90-(5,90)

110,0-129,9 kg .................... 6,10-(6,10)

Over 129,9 .......................... 6,30-(6,30)

Skinnede søer ...................... 5,80-(5,80)

Orner

Uge 49, 2009:

Notering: 0

70,0-84,9 kg ....................... 6,60-(6,60)

Over 109,9 kg ...................... 5,30-(5,30)

Øvrige afregningsforhold følger slagte-

svinene.

Polte

Uge 49, 2009:

Notering: 0

0-29,9 ......................................... 0-(0)

30-39,9 .............................. 4,60-(4,60)

40-49,9 .............................. 5,60-(5,60)

Tican's afregnings-

pris for svin

Uge 49, 2009

Svin ....................................... 8,30 (0)

Søer under 109,9 kg ................ 5,40 (0)

Søer over 109,9 kg .................. 5,60 (0)

Søer over 129,9 kg ................... 5,80 (0)

Orner ..................................... 4,80 (0)

Smågrise ............................ 322,96 (0)

Smågrisenoteringer

Noteringen for smågrise gældende

uge 49, 2009. 7 kg 30 kg

Beregnet smågrisenotering:

Basis 189,73(189,73) 322,96(322,96)

SPF+MYC ...........................

194,73(194,73) 327,96(327,96)

SPF 198,73(198,73) 331,96(331,96)

Økologi .................... 646,14 (639,02)

SPF-markedsorientering:

SPF region 1

PRRS negativ .........178(178) 320(320)

PRRS positiv..........170(170) 315(315)

SPF region 2/3

PRRS negativ .........183(183) 330(330)

PRRS positiv..........170(170) 320(320)

Konventionel - markedsnotering:

Nordjysk smågrise ..179(169) 300(290)

Midt-Region ...................... 300(289)

SLS, nord/vest .......172(172) 305(300)

SPF-selskabet

Sundst: ukendt/konv.

m/PPRS-dekl. ........168(168) 305(305)

SLS, Østlige Øer .....175(175) 295(290)

UK-tillæg .................+15,00 ........+17,00

Kg-regulering:

Tillæg/fradrag pr. kg 0-9 kg: ............ 9,23

Tillæg/fradrag pr. kg 9-12 kg: .......... 7,65

Tillæg/fradrag pr. kg 12-25 kg: ......... 4,99

Tillæg/fradrag pr. kg 25-30 kg: ......... 5,39

Tillæg/fradrag pr. kg 30-40 kg: ......... 5,06

* Se www.spf.dk, SPF-Portalen eller

www.dansksvineproduktion.dk.

Eksportnotering

Noteringen for smågrise gældende

uge 49, 2009. 30 kg

Porc-Ex A/S:

PRRS negativ ..................... 340 (325)

PRRS positiv...................... 330 (315)

Kornnoteringen

Københavns Kornnotering Engros noterede

den 26. november 2009 for dansk korn:

Foderhvede: Byg:

Køber: 78,00 Køber: 66,00

Sælger: 79,00 Sælger: 70,00

Tendens: Tendens:

Stille Stille

Kødbranchens

Fællesråd

Notering for uge 48, 2009.

Tyrekalve/tyre u.2 år

U- 2321, R+ 2257, R- 2165, O+ 1975, O-

1953, P+ 1779, P- 1199.

Kælvekvier

SDM ................8700-8200 8100-7600

RDM ................8600-8100 8000-7500

Jersey .............7300-6800 6700-6200

Løbekvier

SDM ................5100-4800 4700-4400

RDM ................5100-4800 4700-4400

Jersey .............4100-3800 3700-3400

Årskvier

SDM ................3600-3300 3200-2900

RDM ................3600-3300 3200-2900

Jersey .............3000-2700 2600-2300

For alle kategorier: Kødkvæg efter værdi.

Vejl. købspriser for spædekalve og

tyrekalve til viderefedning.

Uge 49, 2009.

(ca. 1/2 års) kr./stk.

SDM/RDM ............................ 2600-2200

Limousine, Charolais o.lign. 5100-4700

Hereford, Angus o.lign. ......... 4400-4000

Vejl. købspriser for spædekalve, fastsat af

SamMark og Husdyrformidling Syd og Baas

kalv:

50 kg - Status I: 750, Status II: 650

u/50 kg -20

51-70 kg +20

71-100 kg +10

Eksportkalve afregnes til dagspris.

SPF-Selskabet

Priser for uge 48.

SPF-Selskabets avlsdyrpriser

(kr./stk. hvis ikke andet er aftalt før le-

vering).

LY-sopolte - Rød SPF-notering hhv 11

uger, 22 uger, 32 uger, nyløbne LY-gylte

inkl. sundhedstillæg:

Rød notering 1:

1.246, 1.620, 2.230, 2.722

Rød notering 2:

1.121, 1.495, 2.105, 2.597

Rød notering 3:

1.046, 1.420, 2.030, 2.522

Rød notering 4 (grundpris):

1.021, 1.395, 2.005, 2.497

Ugeregulering: (kr. pr. uge)

10.-04. uge: -28,-

22.-11. uge: -34,-

23.-25. uge: 44,-

26.-32. uge: 64,-

Gylte: 50,-

Fradrag: 4 uger - nyfødt: 172,-

Renracetillæg: (L/Y/YD/DY/D/H): 500,- +

50 ,- pr. indekspoint over indeks 100.

Omsætningsgebyr: Variabel - oplyses på

forespørgsel.

Orner: hhv. L&Y og D og H & Krydsninger:

22-uger:

Alle røde 3.315, 3.715, 4.015.

Intern KS: Alle røde 6.135, 6.935, 7.535

Ugeregulering:

Under 22 uger: -70, -70, -70.

Over 22 uger: + 70, + 70, +70.

Tillæg pr. indekspoint over 100:

90, 90, 90

Omsætningsgebyr: Variabel- oplyses på

forespørgsel

Notering for kreaturer,

Rask Nielsen ApS

Århus-Slagtehus

Kontakt tlf. 40 41 61 51

Vejledende afregningspriser uge 48

Kategori 2.

Ungtyre u. 24 mdr. og kvier u. 12 mdr

161 kg – 210 kg

E+23,80 - E 23,40 – E- 23,00 – U+ 22,60–

U 22,20 – U- 21,80 – R+ 21,40 – R 21,00

– R- 20,60

O+ 20,40 – O 19,70 – O- 19,00 – P+ 18,00

– P 16,50 P- 15,50

211 kg – 220 kg

E+23,80 - E 23,40 – E- 23,00 – U+ 22,60–

U 22,20 – U- 21,80 – R+ 21,40 – R 21,00

– R- 20,60

O+ 20,40 – O 19,70 – O- 19,00 – P+ 18,00

– P 17,00 P- 16,00

221 kg – 260 kg

E+ 24,30 - E 23,90 – E- 23,50 – U+ 23,10

– U 22,70 – U- 22,30 ¬- R+ 21,90 – R

21,70 – R- 21,50

O+ 21,40 – O 20,70 – O- 20,00 – P+ 19,00

– P 17,50 P- 16,50

261 kg – 270 kg

E+ 24,80 - E 24,40 – E- 24,00 – U+ 23,60

– U 23,20 – U- 22,80 ¬- R+ 22,40 – R

22,00 – R- 21,60

O+ 20,40 – O 19,70 – O- 19,00 – P+ 18,00

– P 17,00 P- 16,00

271 kg – 360 kg

E+ 25,30 - E 24,90 – E- 24,50 – U+ 24,10

– U 23,70 – U- 23,30 – R+ 22,90 – R 22,50

– R- 22,10

O+ 19,90 – O 19,20 – O- 18,50 P+ 17,50 P

16,50 P- 15,50

361 kg – 370 kg

E+ 24,80 - E 24,40 – E- 24,00 – U+ 23,60

– U 23,20 – U- 22,80 ¬- R+ 22,40 – R

22,00 – R- 21,60

O+ 19,40 – O 18,70 – O- 18,00 – P+ 17,00

– P 16,00 P- 15,00

Over 370 kg

E+ 23,30- E 22,90 – E- 22,50 – U+ 22,10

– U 21,70 – U- 21,30– R+ 20,90 – R 20,50

– R- 20,10

O+ 18,40 – O 17,70 O- 17,00 P+ 16,00 – P

15,00 P- 14,00

Kategori 3.

Tyre på 24 mdr. og derover

0-

E+ 17,90 - E 17,55– E- 17,20 – U+ 16,85

– U 16,50 – U- 16,15 – R+ 15,80 – R 15,45

– R- 15,10

O+ 14,75 – O 14,40 – O- 14,05 – P+ 13,05

– P 12,05 P- 11,51

Kategori 4-6.Kvier og Studer 14-42 mdr.

0 kg - 230 kg

E+ 20,45- E 19,75 – E- 19,05 – U+ 18,35 –

U 17,65 – U- 16,95 – R+ 16,25– R 15,55–

R- 14,85

O+ 14,15– O 13,45 – O- 12,90 – P+ 12,40

Afregnes efter samme notering som køer

over 42 mdr (klasse 9).

231 kg - 260 kg

E+ 22,95 - E 22,25 – E- 21,55 – U+ 20,85

– U 20,15– U- 19,45 – R+ 18,75 – R 18,05

– R- 17,35

O+ 16,65 – O 15,95 – O- 15,40 – P+ 14,90

Afregnes efter samme notering som køer

over 42 mdr (klasse 9).

261 kg - 340 kg

E+ 23,75- E 23,05– E- 22,35– U+ 21,65 –

U 20,95– U- 20,25 – R+ 19,55 – R 18,85

– R- 18,15

O+ 17,45– O 16,75 – O- 16,20 – P+ 15,70

Afregnes efter samme notering som køer

over 42 mdr (klasse 9).

341 - 360 kg

E+ 24,25 - E 23,75 – E- 22,85 – U+ 22,15

– U 21,45– U- 20,75 – R+ 20,05 – R 19,35

– R- 18,65

O+17,95 – O 17,25 – O- 16,70 – P+ 16,20

Afregnes efter samme notering som køer

over 42 mdr (klasse 9).

Over 360

E+ 23,75- E 23,05 – E- 22,35 – U+ 21,65

– U 20,95– U- 20,25 – R+ 19,55– R 18,95

– R- 18,45

O+ 17,95 – O 17,45 – O- 17,10 – P+ 16,60

Afregnes efter samme notering som køer

over 42 mdr (klasse 9)

230-340kg form 5 og der over fedme 3+4

og farve 3 giver tillæg på 3,00kr

Kategori 6-8-9

Køer og kvier på 42 mdr. og derover

161 kg – 180 kg

E+ 14,45 - E 13,95 – E- 13,45 – U+ 12,95

– U 12,55 – U- 11,95– R+ 11,45 – R 10,95

– R- 10,45

O+ 9,95 – O 9,65 – O- 9,50– P+ 9,20 – P

9,20 P- 9,00

181 kg – 200 kg

E+ 14,85 - E 14,35 – E- 13,85 – U+ 13,35

– U 12,85 – U- 12,35 – R+ 11,85 – R 11,35

– R- 10,85

O+ 10,35– O 10,05 – O- 9,90 – P+ 9,60 – P

9,50 - P- 9,40

201 kg – 220 kg

E+ 14,95 - E 14,45 – E- 13,95 – U+

13,45 – U 12,95 – U- 12,45– R+ 11,95 – R

11,45– R- 10,95

O+ 10,45 O 10,15 – O- 10,00 – P+ 9,70– P

9,50 P- 9,40

221 kg – 240 kg

E+ 15,35 E 14,85 – E- 14,35 – U+ 13,85 –

U 13,35 – U- 12,85 – R+ 12,35 – R 11,85

– R- 11,35

O+ 10,85 – O 10,55 – O- 10,40 – P+ 10,10

– P 9,90 P- 9,70

241 kg – 260 kg

E+ 15,95 - E 15,45 – E- 14,95 – U+ 14,45

– U 13,95 – U- 13,45 – R+ 12,95 – R 12,45

– R- 11,95

O+ 11,25 – O 11,15 – O- 11,00 – P+ 10,70

– P 10,50 P- 10,30

261 kg – 280 kg

E+ 17,05 - E 16,55 – E- 16,05 – U+ 15,55

– U 15,05 – U- 14,55 – R+ 14,05 – R 13,55

– R- 13,05

O+ 12,55 - O 12,25 - O- 12,10 – P+ 11,80

– P 10,60 - P- 10,30

281 kg – 300 kg

E+ 19,25 - E 18,75 – E- 18,25 – U+ 17,75

– U 17,25 – U- 16,75 - R+ 16,25 - R 15,75

- R- 15,25

O+ 14,75 – O 14,25 O- 13,90 – P+ 13,40 –

P 11,90 P- 11,40

301 kg – 320 kg

E+ 19,85 - E 19,35 – E- 18,85 – U+ 18,35

– U 17,85 – U- 17,35 – R+ 16,85 – R 16,35

R- 15,85

O+ 15,35 – O 14,85 – O- 14,50– P+ 14,00

– P 12,50 P- 12,00

321 kg – 340 kg

E+ 20,65- E 20,15 – E- 19,65 – U+ 19,15

– U 18,65– U- 18,15 – R+ 17,65 – R 17,15

– R- 16,65

O+ 16,15 – O 15,65 – O- 15,30 – P+ 14,80

– P 13,30 P- 12,80

341 kg – 360 kg

E+ 21,05- E 20,55 – E- 20,05 – U+ 19,55 –

U 19,05– U- 18,55 – R+ 18,05 – R 17,55–

R- 17,05

O+ 16,55 – O 16,05 – O- 15,70 - P+ 15,20

– P 13,70 P- 13,20

Over 360 kg

E+ 21,45 - E 20,95 – E- 20,45 – U+ 19,95

– U 19,45 – U- 18,95 – R+ 18,45 – R 17,95

– R- 17,45

O+ 16,95 – O 16,45 – O- 16,10 – P+ 15,60

– P 14,10 P- 13,60

Fredag den 27. november 2009

Side 14

NOTERINGER

TV

TV

15.00 DR Update - nyheder

og vejr

15.10 Boogie Mix

16.00 Boogie Listen

17.00 Tagkammerater

17.15 Pinky Dinky Doo

17.30 Det kongelige spekta-

kel (10:10)

17.40 Timmy-tid

17.50 Mira og Marie

18.00 Aftenshowet

18.30 TV Avisen med Sport

og Vejret

19.00 (TTV) Disney Sjov

20.00 (TTV) Cirkusrevyen

2008 (2:2)

21.00 TV Avisen

21.30 Red Eye

Amerikansk thriller fra 2005.

22.55 En håndfuld bly

Amerikansk western fra

1969.

00.25 Seinfeld (159:175)

00.50 Boogie Listen (G)

01.50 Boogie Mix (G)

15.15 Taggart: Slangereder

(1:3)

Skotsk krimi-miniserie

fra 1988.

16.05 Taggart: Slangereder

(2:3)

15.05 Doktor Kleist (19)

16.00 Lov og uorden

16.50 Lov og uorden

17.40 Små og store synder

(53)

18.35 Små og store synder

(54)

19.30 M.A.S.H (185)

20.00 The Chief (31)

21.00 The Chief (32)

22.00 Rebus - Fortidens

synder

23.45 Koncert for fred 2008

00.45 Drabsafdelingen (33)

01.45 Becker (14:229)

15.05 Mesterkok (3)

16.05 Hjælp vi har børn -

Opdragelse for åben skærm

(7)

17.00 Navy CIS (34)

18.00 Top Model Canada (3)

19.00 Bones (5)

20.00 Robinson Ekspedi-

tionen 2009 (13) (G)

21.20 Flight of the Phoenix

Amerikansk actionfilm

fra 2004.

23.40 Jarhead

Amerikansk-tysk drama

fra 2005.

02.00 Forført til succes

Amerikansk komedie

Fredag den 27. november

0-10 mdr.

U- -, R+ -, R- 2143, O+ 2142, O- 2106, P+

1850, P- -.

> 10 mdr.

U- 2321, R+ 2257, R- 2168, O+ 1940, O-

1849, P+ 1747, P- 1199.

> 10 mdr. 181-210 kg

U- -, R+ -, R- -, O+ -, O- 1800, P+ 1728,

P- -.

> 10 mdr. 221-260 kg

U- -, R+ -, R- 2025, O+ 1982, O- 1882, P+

1780, P- -.

> 10 mdr. 271-360 kg

U- 2441, R+ 2375, R- 2270, O+ 1960, O-

1796, P+ 1696, P- -.

Alle kvier/kviekalve

U- 2108, R+ 2065, R- 1885, O+ 1759, O-

1647, P+ 1435, P- -.

> 12 mdr. 261-340 kg

U- 2204, R+ 2109, R- 1968, O+ 1822, O- 1722,

P+ 1527, P- -.

Alle stude

U- -, R+ -, R- -, O+ 2043, O- 1903, P+ 1627,

P- -.

Alle køer

U- 1842, R+ 1767, R- 1643, O+ 1575, O-

1496, P+ 1368, P- 799.

Unge køer

U- -, R+ -, R- 1707, O+ 1697, O- 1561, P+

1457, P- 772.

Unge køer 261-340 kg

U- -, R+ -, R- -, O+ -, O- 1599, P+ 1504,

P- -.

Ældre køer

U- 1839, R+ 1761, R- 1635, O+ 1559, O-

1486, P+ 1350, P- 806.

Ældre køer 0-180 kg

U- -, R+ -, R- -, O+ -, O- -, P+ -, P- 725.

Ældre køer 221-240 kg

U- -, R+ -, R- -, O+ -, O- -, P+ 968, P- 798.

Ældre køer 281-300 kg

U- -, R+ -, R- -, O+ -, O- 1375, P+ 1291,

P- 920.

Ældre køer 341-360 kg

U- -, R+ -, R- 1639, O+ 1600-, O- 1550,

Afregningspris

for slagtesvin

Danish Crown

Uge 49, 2009:

50,0-59,9 kg .......... 5,60-7,40(5,60-7,40)

60,0-69,9 kg .......... 7,60-8,50(7,60-8,50)

70,0-82,9 kg .....................8,80-(8,80)

83,0-83,9 kg ....................... 8,50-(8,50)

84,0-84,9 kg ....................... 8,40-(8,40)

85,0-85,9 kg ....................... 8,30-(8,30)

86,0-86,9 kg ....................... 8,20-(8,20)

87,0-87,9 kg ....................... 8,10-(8,10)

88,0-88,9 kg ....................... 8,00-(8,00)

89,0-89,9 kg ....................... 7,90-(7,90)

90,0-90,9 kg ....................... 7,80-(7,80)

91,0-91,9 kg ....................... 7,70-(7,70)

92,0-92,9 kg ....................... 7,60-(7,60)

93,0-93,9 kg ....................... 7,60-(7,60)

94,0-99,9 kg ....................... 7,60-(7,60)

100,0-109,9 kg .................... 7,40-(7,40)

Søer og svin over 109,9 kg

Uge 49, 2009:

Notering: 0

Under 110 kg ...................... 5,90-(5,90)

110,0-129,9 kg .................... 6,10-(6,10)

Over 129,9 .......................... 6,30-(6,30)

Skinnede søer ...................... 5,80-(5,80)

Orner

Uge 49, 2009:

Notering: 0

70,0-84,9 kg ....................... 6,60-(6,60)

Over 109,9 kg ...................... 5,30-(5,30)

Øvrige afregningsforhold følger slagte-

svinene.

Polte

Uge 49, 2009:

Notering: 0

0-29,9 ......................................... 0-(0)

30-39,9 .............................. 4,60-(4,60)

40-49,9 .............................. 5,60-(5,60)

Kælvekvier

SDM ................8700-8200 8100-7600

RDM ................8600-8100 8000-7500

Jersey .............7300-6800 6700-6200

Løbekvier

SDM ................5100-4800 4700-4400

RDM ................5100-4800 4700-4400

Jersey .............4100-3800 3700-3400

Årskvier

SDM ................3600-3300 3200-2900

RDM ................3600-3300 3200-2900

Jersey .............3000-2700 2600-2300

For alle kategorier: Kødkvæg efter værdi.

Vejl. købspriser for spædekalve og

tyrekalve til viderefedning.

Uge 49, 2009.

(ca. 1/2 års) kr./stk.

SDM/RDM ............................ 2600-2200

Limousine, Charolais o.lign. 5100-4700

Hereford, Angus o.lign. ......... 4400-4000

Vejl. købspriser for spædekalve, fastsat af

SamMark og Husdyrformidling Syd og Baas

kalv:

50 kg - Status I: 750, Status II: 650

u/50 kg -20

51-70 kg +20

71-100 kg +10

Eksportkalve afregnes til dagspris.

SPF-Selskabet

Priser for uge 48.

SPF-Selskabets avlsdyrpriser

(kr./stk. hvis ikke andet er aftalt før le-

vering).

LY-sopolte - Rød SPF-notering hhv 11

uger, 22 uger, 32 uger, nyløbne LY-gylte

inkl. sundhedstillæg:

Rød notering 1:

1.246, 1.620, 2.230, 2.722

Rød notering 2:

– P 16,00 P- 15,00

Over 370 kg

E+ 23,30- E 22,90 – E- 22,50 – U+ 22,10

– U 21,70 – U- 21,30– R+ 20,90 – R 20,50

– R- 20,10

O+ 18,40 – O 17,70 O- 17,00 P+ 16,00 – P

15,00 P- 14,00

Kategori 3.

Tyre på 24 mdr. og derover

0-

E+ 17,90 - E 17,55– E- 17,20 – U+ 16,85

– U 16,50 – U- 16,15 – R+ 15,80 – R 15,45

– R- 15,10

O+ 14,75 – O 14,40 – O- 14,05 – P+ 13,05

– P 12,05 P- 11,51

Kategori 4-6.Kvier og Studer 14-42 mdr.

0 kg - 230 kg

E+ 20,45- E 19,75 – E- 19,05 – U+ 18,35 –

U 17,65 – U- 16,95 – R+ 16,25– R 15,55–

R- 14,85

O+ 14,15– O 13,45 – O- 12,90 – P+ 12,40

Afregnes efter samme notering som køer

over 42 mdr (klasse 9).

231 kg - 260 kg

E+ 22,95 - E 22,25 – E- 21,55 – U+ 20,85

– U 20,15– U- 19,45 – R+ 18,75 – R 18,05

– R- 17,35

O+ 16,65 – O 15,95 – O- 15,40 – P+ 14,90

Afregnes efter samme notering som køer

over 42 mdr (klasse 9).

261 kg - 340 kg

E+ 23,75- E 23,05– E- 22,35– U+ 21,65 –

U 20,95– U- 20,25 – R+ 19,55 – R 18,85

– R- 18,15

O+ 17,45– O 16,75 – O- 16,20 – P+ 15,70

Afregnes efter samme notering som køer

over 42 mdr (klasse 9).

341 - 360 kg

E+ 24,25 - E 23,75 – E- 22,85 – U+ 22,15

– U 21,45– U- 20,75 – R+ 20,05 – R 19,35

– R- 18,65

O+17,95 – O 17,25 – O- 16,70 – P+ 16,20

Afregnes efter samme notering som køer

over 42 mdr (klasse 9).

Over 360

Fredag den 27. november 2009

Side 14

NOTERINGER

TV

TV

15.00 DR Update - nyheder

og vejr

15.10 Boogie Mix

16.00 Boogie Listen

17.00 Tagkammerater

17.15 Pinky Dinky Doo

17.30 Det kongelige spekta-

kel (10:10)

17.40 Timmy-tid

17.50 Mira og Marie

18.00 Aftenshowet

18.30 TV Avisen med Sport

og Vejret

19.00 (TTV) Disney Sjov

20.00 (TTV) Cirkusrevyen

2008 (2:2)

21.00 TV Avisen

21.30 Red Eye

Amerikansk thriller fra 2005.

22.55 En håndfuld bly

Amerikansk western fra

1969.

00.25 Seinfeld (159:175)

00.50 Boogie Listen (G)

01.50 Boogie Mix (G)

15.15 Taggart: Slangereder

(1:3)

Skotsk krimi-miniserie

fra 1988.

16.05 Taggart: Slangereder

(2:3)

Skotsk krimi-miniserie

fra 1988.

17.00 Deadline 17:00

17.30 Hercule Poirot (3)

18.20 Verdens kulturskatte

18.35 Århundredets krig

(12:19)

19.30 DR2 Udland

19.55 ((S)) Sherlock Holmes

(32)

20.50 Rockerne: Mini skydes

21.00 (TTV) Manden med

de gyldne ører (4:8) (G)

21.25 Mit liv som Tim (5)

21.35 Lige på kornet (13)

22.00 (TTV) Hjælp, min

kone er skidesur (4:6) (G)

22.30 Deadline

23.00 ((S)) Wolf

Amerikansk gyserdrama

fra 1994.

01.00 DR2 Udland (G)

15.05 Amys ret (121)

16.00 Nyhederne

16.05 Regionale nyheder

16.15 Et umage par

(113:119)

16.40 Et umage par

(114:119)

17.05 Venner (98)

17.30 Venner (99)

18.00 Nyhederne, Finans og

Sporten

18.10 Regionale nyheder

18.20 Vejret

18.25 Go’ aften Danmark

19.00 (TTV) Nyhederne

19.30 Regionalprogram

20.00 Jule Bingo Banko

- med Lisbeth Østergaard og

Jeppe Vig Find.

Der er lagt op til en familie-

fest, når TV 2 skyder julen i

gang med et direkte show.

Alle har mulighed for at

spille med gratis hjemme i

stuerne og dyste om præmi-

er. I løbet af aftenen sørger

Jeppe Vig Find og Lisbeth

Østergaard for, at vindertal-

lene bliver udtrukket på

15.05 Doktor Kleist (19)

16.00 Lov og uorden

16.50 Lov og uorden

17.40 Små og store synder

(53)

18.35 Små og store synder

(54)

19.30 M.A.S.H (185)

20.00 The Chief (31)

21.00 The Chief (32)

22.00 Rebus - Fortidens

synder

23.45 Koncert for fred 2008

00.45 Drabsafdelingen (33)

01.45 Becker (14:229)

15.05 Mesterkok (3)

16.05 Hjælp vi har børn -

Opdragelse for åben skærm

(7)

17.00 Navy CIS (34)

18.00 Top Model Canada (3)

19.00 Bones (5)

20.00 Robinson Ekspedi-

tionen 2009 (13) (G)

21.20 Flight of the Phoenix

Amerikansk actionfilm

fra 2004.

23.40 Jarhead

Amerikansk-tysk drama

fra 2005.

02.00 Forført til succes

Amerikansk komedie

fra 1987

03.55 Sublime

Amerikansk thriller fra 2007.

15.00 Nyheder

15.30 Håb for klimaet (G)

16.00 Nyheder

16.30 Vores verden (G)

17.00 Dagens nyheder

18.00 Nyheder

18.30 Erhvervsnyheder

18.45 Dagens sport

19.00 Nyheder

19.30 Erhvervsnyheder

19.45 Dagens sport

20.00 Dagens nyheder

21.00 Nyheder

21.30 Et liv på kanten

22.00 Nyheder

22.30 Håb for klimaet (G)

23.00 Dagens økonominy-

heder

23.45 Dagens sport

00.00 Nyheder

00.30 Håb for klimaet (G)

01.00 Nyheder fra USA

02.00 Nyheder

02.30 Click - de nye medier

(G)

03.00 Nyheder

03.30 Vores verden (G)

04.00 Dagens nyheder

15.00 Erhvervsnyt

16.00 Din verden i dag

17.00 Briefing

17.30 International sport

18.00 Nyheder fra hele

verden

18.30 Jonathan Mann om

amerikansk politik

19.00 Din verden i dag

20.00 Internationale er-

hvervsnyheder med Quest

20.45 Mellemøstens

markedsplads

21.00 CNN helte: Kåring

af Årets helt 2009

Fredag den 27. november

0-10 mdr.

U- -, R+ -, R- 2143, O+ 2142, O- 2106, P+

1850, P- -.

> 10 mdr.

U- 2321, R+ 2257, R- 2168, O+ 1940, O-

1849, P+ 1747, P- 1199.

> 10 mdr. 181-210 kg

U- -, R+ -, R- -, O+ -, O- 1800, P+ 1728,

P- -.

> 10 mdr. 221-260 kg

U- -, R+ -, R- 2025, O+ 1982, O- 1882, P+

1780, P- -.

> 10 mdr. 271-360 kg

U- 2441, R+ 2375, R- 2270, O+ 1960, O-

1796, P+ 1696, P- -.

Alle kvier/kviekalve

U- 2108, R+ 2065, R- 1885, O+ 1759, O-

1647, P+ 1435, P- -.

> 12 mdr. 261-340 kg

U- 2204, R+ 2109, R- 1968, O+ 1822, O- 1722,

P+ 1527, P- -.

Alle stude

U- -, R+ -, R- -, O+ 2043, O- 1903, P+ 1627,

P- -.

Alle køer

U- 1842, R+ 1767, R- 1643, O+ 1575, O-

1496, P+ 1368, P- 799.

Unge køer

U- -, R+ -, R- 1707, O+ 1697, O- 1561, P+

1457, P- 772.

Unge køer 261-340 kg

U- -, R+ -, R- -, O+ -, O- 1599, P+ 1504,

P- -.

Ældre køer

U- 1839, R+ 1761, R- 1635, O+ 1559, O-

1486, P+ 1350, P- 806.

Ældre køer 0-180 kg

U- -, R+ -, R- -, O+ -, O- -, P+ -, P- 725.

Ældre køer 221-240 kg

U- -, R+ -, R- -, O+ -, O- -, P+ 968, P- 798.

Ældre køer 281-300 kg

U- -, R+ -, R- -, O+ -, O- 1375, P+ 1291,

P- 920.

Ældre køer 341-360 kg

U- -, R+ -, R- 1639, O+ 1600-, O- 1550,

P+ 1481, P- -.

Kartoffelnotering

Prisnoteringen for spisekartofler for

uge 47.

Priserne i Tabellen angiver, hvor meget der

i den forgangne uge er betalt for spise-

kartofler (klasse 1) frit leveret på sorterer-

central (ekskl. moms, afgift, fragt m.m.).

Sorterings- og lageromkostninger oplyses

gennem de enkelte centraler.

For Nyhuus kartofler er prisen for spisekar-

tofler, sorteret hos avler.

Specialudvalget for Kartofler udsender

Kartoffelnoteringen i perioden oktober til

april. Prisnotering for tidligere år fremgår

af ”Statistik om landbrug, gartneri og

skovbrug” udsendt af Danmarks Statistik.

Kr. pr. 100 kg

G Kartofler, Grindsted

Størrelse: 40-60 95

Kartoffelkompagniet Give

Størrelse: Alle størrelser 100

Boest Kartoffelcentral, Nr. Snede

Størrelse: 40-60 100

Palm Kartofler, Blommenslyst

Størrelse: 40-60 100

Lammefjordens Kartoffelcentral

Størrelse: 40-60 110

Nyhuus Kartofler, Ishøj

Størrelse: 40-60 (afh. hos avler) 100

VK Kartofler, Vildbjerg

Størrelse: 40-60 100

Husdyrauktionens

Samlestald Brørup

Noteringen for Husdyrauktionens Samle-

stald Brørup uge 48/2009.

Køer og kvier: 173.

Kalve: 29.

Ialt: 202.

Handelen: God handel med alt.

Priser:

Ungtyre special (kødkvæg) ........... 1450 1100

Ungtyre su-ex-pr .................. 1050 950

Ungtyre Jersey.......................850 675

Kvier .................................. 1000 850

Kødkvæg ............................ 1450 1100

Unge køer ........................... 1000 775

Store køer ........................... 1050 750

Kødkvæg ............................ 1100 950

Afregningspris

for slagtesvin

Danish Crown

Uge 49, 2009:

50,0-59,9 kg .......... 5,60-7,40(5,60-7,40)

60,0-69,9 kg .......... 7,60-8,50(7,60-8,50)

70,0-82,9 kg .....................8,80-(8,80)

83,0-83,9 kg ....................... 8,50-(8,50)

84,0-84,9 kg ....................... 8,40-(8,40)

85,0-85,9 kg ....................... 8,30-(8,30)

86,0-86,9 kg ....................... 8,20-(8,20)

87,0-87,9 kg ....................... 8,10-(8,10)

88,0-88,9 kg ....................... 8,00-(8,00)

89,0-89,9 kg ....................... 7,90-(7,90)

90,0-90,9 kg ....................... 7,80-(7,80)

91,0-91,9 kg ....................... 7,70-(7,70)

92,0-92,9 kg ....................... 7,60-(7,60)

93,0-93,9 kg ....................... 7,60-(7,60)

94,0-99,9 kg ....................... 7,60-(7,60)

100,0-109,9 kg .................... 7,40-(7,40)

Søer og svin over 109,9 kg

Uge 49, 2009:

Notering: 0

Under 110 kg ...................... 5,90-(5,90)

110,0-129,9 kg .................... 6,10-(6,10)

Over 129,9 .......................... 6,30-(6,30)

Skinnede søer ...................... 5,80-(5,80)

Orner

Uge 49, 2009:

Notering: 0

70,0-84,9 kg ....................... 6,60-(6,60)

Over 109,9 kg ...................... 5,30-(5,30)

Øvrige afregningsforhold følger slagte-

svinene.

Polte

Uge 49, 2009:

Notering: 0

0-29,9 ......................................... 0-(0)

30-39,9 .............................. 4,60-(4,60)

40-49,9 .............................. 5,60-(5,60)

Tican's afregnings-

pris for svin

Uge 49, 2009

Svin ....................................... 8,30 (0)

Søer under 109,9 kg ................ 5,40 (0)

Søer over 109,9 kg .................. 5,60 (0)

Søer over 129,9 kg ................... 5,80 (0)

Orner ..................................... 4,80 (0)

Smågrise ............................ 322,96 (0)

Smågrisenoteringer

Noteringen for smågrise gældende

uge 49, 2009. 7 kg 30 kg

Beregnet smågrisenotering:

Basis 189,73(189,73) 322,96(322,96)

SPF+MYC ...........................

194,73(194,73) 327,96(327,96)

SPF 198,73(198,73) 331,96(331,96)

Økologi .................... 646,14 (639,02)

SPF-markedsorientering:

SPF region 1

PRRS negativ .........178(178) 320(320)

PRRS positiv..........170(170) 315(315)

SPF region 2/3

PRRS negativ .........183(183) 330(330)

PRRS positiv..........170(170) 320(320)

Konventionel - markedsnotering:

Nordjysk smågrise ..179(169) 300(290)

Midt-Region ...................... 300(289)

SLS, nord/vest .......172(172) 305(300)

SPF-selskabet

Sundst: ukendt/konv.

m/PPRS-dekl. ........168(168) 305(305)

SLS, Østlige Øer .....175(175) 295(290)

UK-tillæg .................+15,00 ........+17,00

Kg-regulering:

Tillæg/fradrag pr. kg 0-9 kg: ............ 9,23

Tillæg/fradrag pr. kg 9-12 kg: .......... 7,65

Tillæg/fradrag pr. kg 12-25 kg: ......... 4,99

Tillæg/fradrag pr. kg 25-30 kg: ......... 5,39

Tillæg/fradrag pr. kg 30-40 kg: ......... 5,06

* Se www.spf.dk, SPF-Portalen eller

www.dansksvineproduktion.dk.

Eksportnotering

Noteringen for smågrise gældende

uge 49, 2009. 30 kg

Porc-Ex A/S:

PRRS negativ ..................... 340 (325)

PRRS positiv...................... 330 (315)

Kælvekvier

SDM ................8700-8200 8100-7600

RDM ................8600-8100 8000-7500

Jersey .............7300-6800 6700-6200

Løbekvier

SDM ................5100-4800 4700-4400

RDM ................5100-4800 4700-4400

Jersey .............4100-3800 3700-3400

Årskvier

SDM ................3600-3300 3200-2900

RDM ................3600-3300 3200-2900

Jersey .............3000-2700 2600-2300

For alle kategorier: Kødkvæg efter værdi.

Vejl. købspriser for spædekalve og

tyrekalve til viderefedning.

Uge 49, 2009.

(ca. 1/2 års) kr./stk.

SDM/RDM ............................ 2600-2200

Limousine, Charolais o.lign. 5100-4700

Hereford, Angus o.lign. ......... 4400-4000

Vejl. købspriser for spædekalve, fastsat af

SamMark og Husdyrformidling Syd og Baas

kalv:

50 kg - Status I: 750, Status II: 650

u/50 kg -20

51-70 kg +20

71-100 kg +10

Eksportkalve afregnes til dagspris.

SPF-Selskabet

Priser for uge 48.

SPF-Selskabets avlsdyrpriser

(kr./stk. hvis ikke andet er aftalt før le-

vering).

LY-sopolte - Rød SPF-notering hhv 11

uger, 22 uger, 32 uger, nyløbne LY-gylte

inkl. sundhedstillæg:

Rød notering 1:

1.246, 1.620, 2.230, 2.722

Rød notering 2:

1.121, 1.495, 2.105, 2.597

Rød notering 3:

1.046, 1.420, 2.030, 2.522

Rød notering 4 (grundpris):

1.021, 1.395, 2.005, 2.497

Ugeregulering: (kr. pr. uge)

10.-04. uge: -28,-

22.-11. uge: -34,-

23.-25. uge: 44,-

26.-32. uge: 64,-

Gylte: 50,-

Fradrag: 4 uger - nyfødt: 172,-

Renracetillæg: (L/Y/YD/DY/D/H): 500,- +

50 ,- pr. indekspoint over indeks 100.

Omsætningsgebyr: Variabel - oplyses på

forespørgsel.

Orner: hhv. L&Y og D og H & Krydsninger:

22-uger:

Alle røde 3.315, 3.715, 4.015.

Intern KS: Alle røde 6.135, 6.935, 7.535

Ugeregulering:

Under 22 uger: -70, -70, -70.

Over 22 uger: + 70, + 70, +70.

Tillæg pr. indekspoint over 100:

90, 90, 90

Omsætningsgebyr: Variabel- oplyses på

forespørgsel

Notering for kreaturer,

Rask Nielsen ApS

Århus-Slagtehus

Kontakt tlf. 40 41 61 51

Vejledende afregningspriser uge 48

Kategori 2.

Ungtyre u. 24 mdr. og kvier u. 12 mdr

161 kg – 210 kg

E+23,80 - E 23,40 – E- 23,00 – U+ 22,60–

U 22,20 – U- 21,80 – R+ 21,40 – R 21,00

– R- 20,60

O+ 20,40 – O 19,70 – O- 19,00 – P+ 18,00

– P 16,50 P- 15,50

211 kg – 220 kg

E+23,80 - E 23,40 – E- 23,00 – U+ 22,60–

U 22,20 – U- 21,80 – R+ 21,40 – R 21,00

– R- 20,60

O+ 20,40 – O 19,70 – O- 19,00 – P+ 18,00

– P 17,00 P- 16,00

221 kg – 260 kg

E+ 24,30 - E 23,90 – E- 23,50 – U+ 23,10

– U 22,70 – U- 22,30 ¬- R+ 21,90 – R

21,70 – R- 21,50

– P 16,00 P- 15,00

Over 370 kg

E+ 23,30- E 22,90 – E- 22,50 – U+ 22,10

– U 21,70 – U- 21,30– R+ 20,90 – R 20,50

– R- 20,10

O+ 18,40 – O 17,70 O- 17,00 P+ 16,00 – P

15,00 P- 14,00

Kategori 3.

Tyre på 24 mdr. og derover

0-

E+ 17,90 - E 17,55– E- 17,20 – U+ 16,85

– U 16,50 – U- 16,15 – R+ 15,80 – R 15,45

– R- 15,10

O+ 14,75 – O 14,40 – O- 14,05 – P+ 13,05

– P 12,05 P- 11,51

Kategori 4-6.Kvier og Studer 14-42 mdr.

0 kg - 230 kg

E+ 20,45- E 19,75 – E- 19,05 – U+ 18,35 –

U 17,65 – U- 16,95 – R+ 16,25– R 15,55–

R- 14,85

O+ 14,15– O 13,45 – O- 12,90 – P+ 12,40

Afregnes efter samme notering som køer

over 42 mdr (klasse 9).

231 kg - 260 kg

E+ 22,95 - E 22,25 – E- 21,55 – U+ 20,85

– U 20,15– U- 19,45 – R+ 18,75 – R 18,05

– R- 17,35

O+ 16,65 – O 15,95 – O- 15,40 – P+ 14,90

Afregnes efter samme notering som køer

over 42 mdr (klasse 9).

261 kg - 340 kg

E+ 23,75- E 23,05– E- 22,35– U+ 21,65 –

U 20,95– U- 20,25 – R+ 19,55 – R 18,85

– R- 18,15

O+ 17,45– O 16,75 – O- 16,20 – P+ 15,70

Afregnes efter samme notering som køer

over 42 mdr (klasse 9).

341 - 360 kg

E+ 24,25 - E 23,75 – E- 22,85 – U+ 22,15

– U 21,45– U- 20,75 – R+ 20,05 – R 19,35

– R- 18,65

O+17,95 – O 17,25 – O- 16,70 – P+ 16,20

Afregnes efter samme notering som køer

over 42 mdr (klasse 9).

Over 360

E+ 23,75- E 23,05 – E- 22,35 – U+ 21,65

– U 20,95– U- 20,25 – R+ 19,55– R 18,95

– R- 18,45

O+ 17,95 – O 17,45 – O- 17,10 – P+ 16,60

Afregnes efter samme notering som køer

over 42 mdr (klasse 9)

230-340kg form 5 og der over fedme 3+4

og farve 3 giver tillæg på 3,00kr

Kategori 6-8-9

Køer og kvier på 42 mdr. og derover

161 kg – 180 kg

E+ 14,45 - E 13,95 – E- 13,45 – U+ 12,95

– U 12,55 – U- 11,95– R+ 11,45 – R 10,95

– R- 10,45

O+ 9,95 – O 9,65 – O- 9,50– P+ 9,20 – P

9,20 P- 9,00

181 kg – 200 kg

E+ 14,85 - E 14,35 – E- 13,85 – U+ 13,35

– U 12,85 – U- 12,35 – R+ 11,85 – R 11,35

– R- 10,85

O+ 10,35– O 10,05 – O- 9,90 – P+ 9,60 – P

9,50 - P- 9,40

201 kg – 220 kg

E+ 14,95 - E 14,45 – E- 13,95 – U+

13,45 – U 12,95 – U- 12,45– R+ 11,95 – R

11,45– R- 10,95

O+ 10,45 O 10,15 – O- 10,00 – P+ 9,70– P

9,50 P- 9,40

221 kg – 240 kg

E+ 15,35 E 14,85 – E- 14,35 – U+ 13,85 –

U 13,35 – U- 12,85 – R+ 12,35 – R 11,85

– R- 11,35

O+ 10,85 – O 10,55 – O- 10,40 – P+ 10,10

– P 9,90 P- 9,70

241 kg – 260 kg

E+ 15,95 - E 15,45 – E- 14,95 – U+ 14,45

– U 13,95 – U- 13,45 – R+ 12,95 – R 12,45

– R- 11,95

O+ 11,25 – O 11,15 – O- 11,00 – P+ 10,70

– P 10,50 P- 10,30

261 kg – 280 kg

E+ 17,05 - E 16,55 – E- 16,05 – U+ 15,55

– U 15,05 – U- 14,55 – R+ 14,05 – R 13,55

– R- 13,05

O+ 12,55 - O 12,25 - O- 12,10 – P+ 11,80

– P 10,60 - P- 10,30

281 kg – 300 kg

E+ 19,25 - E 18,75 – E- 18,25 – U+ 17,75

– U 17,25 – U- 16,75 - R+ 16,25 - R 15,75

- R- 15,25

O+ 14,75 – O 14,25 O- 13,90 – P+ 13,40 –

P 11,90 P- 11,40

301 kg – 320 kg

E+ 19,85 - E 19,35 – E- 18,85 – U+ 18,35

– U 17,85 – U- 17,35 – R+ 16,85 – R 16,35

R- 15,85

O+ 15,35 – O 14,85 – O- 14,50– P+ 14,00

Fredag den 27. november 2009

Side 14

NOTERINGER

TV

TV

15.00 DR Update - nyheder

og vejr

15.10 Boogie Mix

16.00 Boogie Listen

17.00 Tagkammerater

17.15 Pinky Dinky Doo

17.30 Det kongelige spekta-

kel (10:10)

17.40 Timmy-tid

17.50 Mira og Marie

18.00 Aftenshowet

18.30 TV Avisen med Sport

og Vejret

19.00 (TTV) Disney Sjov

20.00 (TTV) Cirkusrevyen

2008 (2:2)

21.00 TV Avisen

21.30 Red Eye

Amerikansk thriller fra 2005.

22.55 En håndfuld bly

Amerikansk western fra

1969.

00.25 Seinfeld (159:175)

00.50 Boogie Listen (G)

01.50 Boogie Mix (G)

15.15 Taggart: Slangereder

(1:3)

Skotsk krimi-miniserie

fra 1988.

16.05 Taggart: Slangereder

(2:3)

Skotsk krimi-miniserie

fra 1988.

17.00 Deadline 17:00

17.30 Hercule Poirot (3)

18.20 Verdens kulturskatte

18.35 Århundredets krig

(12:19)

19.30 DR2 Udland

19.55 ((S)) Sherlock Holmes

(32)

20.50 Rockerne: Mini skydes

21.00 (TTV) Manden med

de gyldne ører (4:8) (G)

21.25 Mit liv som Tim (5)

21.35 Lige på kornet (13)

22.00 (TTV) Hjælp, min

kone er skidesur (4:6) (G)

22.30 Deadline

23.00 ((S)) Wolf

Amerikansk gyserdrama

fra 1994.

01.00 DR2 Udland (G)

15.05 Amys ret (121)

16.00 Nyhederne

16.05 Regionale nyheder

16.15 Et umage par

(113:119)

16.40 Et umage par

(114:119)

17.05 Venner (98)

17.30 Venner (99)

18.00 Nyhederne, Finans og

Sporten

18.10 Regionale nyheder

18.20 Vejret

18.25 Go’ aften Danmark

19.00 (TTV) Nyhederne

19.30 Regionalprogram

20.00 Jule Bingo Banko

- med Lisbeth Østergaard og

Jeppe Vig Find.

Der er lagt op til en familie-

fest, når TV 2 skyder julen i

gang med et direkte show.

Alle har mulighed for at

spille med gratis hjemme i

stuerne og dyste om præmi-

er. I løbet af aftenen sørger

Jeppe Vig Find og Lisbeth

Østergaard for, at vindertal-

lene bliver udtrukket på

utraditionelle måder.

21.10 Live fra Bremen

21.55 WeekendVejret

22.05 Aloha!

22.40 MTV Europe Music

Awards 2009

00.20 Lie to Me (16) (G)

01.10 ((S)) Hidalgo

Amr. eventyrfilm fra 2004.

15.05 Doktor Kleist (19)

16.00 Lov og uorden

16.50 Lov og uorden

17.40 Små og store synder

(53)

18.35 Små og store synder

(54)

19.30 M.A.S.H (185)

20.00 The Chief (31)

21.00 The Chief (32)

22.00 Rebus - Fortidens

synder

23.45 Koncert for fred 2008

00.45 Drabsafdelingen (33)

01.45 Becker (14:229)

15.05 Mesterkok (3)

16.05 Hjælp vi har børn -

Opdragelse for åben skærm

(7)

17.00 Navy CIS (34)

18.00 Top Model Canada (3)

19.00 Bones (5)

20.00 Robinson Ekspedi-

tionen 2009 (13) (G)

21.20 Flight of the Phoenix

Amerikansk actionfilm

fra 2004.

23.40 Jarhead

Amerikansk-tysk drama

fra 2005.

02.00 Forført til succes

Amerikansk komedie

fra 1987

03.55 Sublime

Amerikansk thriller fra 2007.

15.00 Nyheder

15.30 Håb for klimaet (G)

16.00 Nyheder

16.30 Vores verden (G)

17.00 Dagens nyheder

18.00 Nyheder

18.30 Erhvervsnyheder

18.45 Dagens sport

19.00 Nyheder

19.30 Erhvervsnyheder

19.45 Dagens sport

20.00 Dagens nyheder

21.00 Nyheder

21.30 Et liv på kanten

22.00 Nyheder

22.30 Håb for klimaet (G)

23.00 Dagens økonominy-

heder

23.45 Dagens sport

00.00 Nyheder

00.30 Håb for klimaet (G)

01.00 Nyheder fra USA

02.00 Nyheder

02.30 Click - de nye medier

(G)

03.00 Nyheder

03.30 Vores verden (G)

04.00 Dagens nyheder

15.00 Erhvervsnyt

16.00 Din verden i dag

17.00 Briefing

17.30 International sport

18.00 Nyheder fra hele

verden

18.30 Jonathan Mann om

amerikansk politik

19.00 Din verden i dag

20.00 Internationale er-

hvervsnyheder med Quest

20.45 Mellemøstens

markedsplads

21.00 CNN helte: Kåring

af Årets helt 2009

23.00 Historien bag

reportagen

23.30 International sport

00.00 Dagens begivenheder

01.00 Nyheder fra hele

verden

02.00 Erhvervsnyt

02.30 International sport

03.00 Larry King

Fredag den 27. november

0-10 mdr.

U- -, R+ -, R- 2143, O+ 2142, O- 2106, P+

1850, P- -.

> 10 mdr.

U- 2321, R+ 2257, R- 2168, O+ 1940, O-

1849, P+ 1747, P- 1199.

> 10 mdr. 181-210 kg

U- -, R+ -, R- -, O+ -, O- 1800, P+ 1728,

P- -.

> 10 mdr. 221-260 kg

U- -, R+ -, R- 2025, O+ 1982, O- 1882, P+

1780, P- -.

> 10 mdr. 271-360 kg

U- 2441, R+ 2375, R- 2270, O+ 1960, O-

1796, P+ 1696, P- -.

Alle kvier/kviekalve

U- 2108, R+ 2065, R- 1885, O+ 1759, O-

1647, P+ 1435, P- -.

> 12 mdr. 261-340 kg

U- 2204, R+ 2109, R- 1968, O+ 1822, O- 1722,

P+ 1527, P- -.

Alle stude

U- -, R+ -, R- -, O+ 2043, O- 1903, P+ 1627,

P- -.

Alle køer

U- 1842, R+ 1767, R- 1643, O+ 1575, O-

1496, P+ 1368, P- 799.

Unge køer

U- -, R+ -, R- 1707, O+ 1697, O- 1561, P+

1457, P- 772.

Unge køer 261-340 kg

U- -, R+ -, R- -, O+ -, O- 1599, P+ 1504,

P- -.

Ældre køer

U- 1839, R+ 1761, R- 1635, O+ 1559, O-

1486, P+ 1350, P- 806.

Ældre køer 0-180 kg

U- -, R+ -, R- -, O+ -, O- -, P+ -, P- 725.

Ældre køer 221-240 kg

U- -, R+ -, R- -, O+ -, O- -, P+ 968, P- 798.

Ældre køer 281-300 kg

U- -, R+ -, R- -, O+ -, O- 1375, P+ 1291,

P- 920.

Ældre køer 341-360 kg

U- -, R+ -, R- 1639, O+ 1600-, O- 1550,

P+ 1481, P- -.

Kartoffelnotering

Prisnoteringen for spisekartofler for

uge 47.

Priserne i Tabellen angiver, hvor meget der

i den forgangne uge er betalt for spise-

kartofler (klasse 1) frit leveret på sorterer-

central (ekskl. moms, afgift, fragt m.m.).

Sorterings- og lageromkostninger oplyses

gennem de enkelte centraler.

For Nyhuus kartofler er prisen for spisekar-

tofler, sorteret hos avler.

Specialudvalget for Kartofler udsender

Kartoffelnoteringen i perioden oktober til

april. Prisnotering for tidligere år fremgår

af ”Statistik om landbrug, gartneri og

skovbrug” udsendt af Danmarks Statistik.

Kr. pr. 100 kg

G Kartofler, Grindsted

Størrelse: 40-60 95

Kartoffelkompagniet Give

Størrelse: Alle størrelser 100

Boest Kartoffelcentral, Nr. Snede

Størrelse: 40-60 100

Palm Kartofler, Blommenslyst

Størrelse: 40-60 100

Lammefjordens Kartoffelcentral

Størrelse: 40-60 110

Nyhuus Kartofler, Ishøj

Størrelse: 40-60 (afh. hos avler) 100

VK Kartofler, Vildbjerg

Størrelse: 40-60 100

Husdyrauktionens

Samlestald Brørup

Noteringen for Husdyrauktionens Samle-

stald Brørup uge 48/2009.

Køer og kvier: 173.

Kalve: 29.

Ialt: 202.

Handelen: God handel med alt.

Priser:

Ungtyre special (kødkvæg) ........... 1450 1100

Ungtyre su-ex-pr .................. 1050 950

Ungtyre Jersey.......................850 675

Kvier .................................. 1000 850

Kødkvæg ............................ 1450 1100

Unge køer ........................... 1000 775

Store køer ........................... 1050 750

Kødkvæg ............................ 1100 950

Mellem køer ..........................725 500

Pølse køer .............................525 425

Jersey køer ...........................575 350

Gode dyr: Over notering.

Ringere dyr: Efter værdi.

SamMark

Vejl. købspriser for kælvekøer og kvier.

Afregningspris

for slagtesvin

Danish Crown

Uge 49, 2009:

50,0-59,9 kg .......... 5,60-7,40(5,60-7,40)

60,0-69,9 kg .......... 7,60-8,50(7,60-8,50)

70,0-82,9 kg .....................8,80-(8,80)

83,0-83,9 kg ....................... 8,50-(8,50)

84,0-84,9 kg ....................... 8,40-(8,40)

85,0-85,9 kg ....................... 8,30-(8,30)

86,0-86,9 kg ....................... 8,20-(8,20)

87,0-87,9 kg ....................... 8,10-(8,10)

88,0-88,9 kg ....................... 8,00-(8,00)

89,0-89,9 kg ....................... 7,90-(7,90)

90,0-90,9 kg ....................... 7,80-(7,80)

91,0-91,9 kg ....................... 7,70-(7,70)

92,0-92,9 kg ....................... 7,60-(7,60)

93,0-93,9 kg ....................... 7,60-(7,60)

94,0-99,9 kg ....................... 7,60-(7,60)

100,0-109,9 kg .................... 7,40-(7,40)

Søer og svin over 109,9 kg

Uge 49, 2009:

Notering: 0

Under 110 kg ...................... 5,90-(5,90)

110,0-129,9 kg .................... 6,10-(6,10)

Over 129,9 .......................... 6,30-(6,30)

Skinnede søer ...................... 5,80-(5,80)

Orner

Uge 49, 2009:

Notering: 0

70,0-84,9 kg ....................... 6,60-(6,60)

Over 109,9 kg ...................... 5,30-(5,30)

Øvrige afregningsforhold følger slagte-

svinene.

Polte

Uge 49, 2009:

Notering: 0

0-29,9 ......................................... 0-(0)

30-39,9 .............................. 4,60-(4,60)

40-49,9 .............................. 5,60-(5,60)

Tican's afregnings-

pris for svin

Uge 49, 2009

Svin ....................................... 8,30 (0)

Søer under 109,9 kg ................ 5,40 (0)

Søer over 109,9 kg .................. 5,60 (0)

Søer over 129,9 kg ................... 5,80 (0)

Orner ..................................... 4,80 (0)

Smågrise ............................ 322,96 (0)

Smågrisenoteringer

Noteringen for smågrise gældende

uge 49, 2009. 7 kg 30 kg

Beregnet smågrisenotering:

Basis 189,73(189,73) 322,96(322,96)

SPF+MYC ...........................

194,73(194,73) 327,96(327,96)

SPF 198,73(198,73) 331,96(331,96)

Økologi .................... 646,14 (639,02)

SPF-markedsorientering:

SPF region 1

PRRS negativ .........178(178) 320(320)

PRRS positiv..........170(170) 315(315)

SPF region 2/3

PRRS negativ .........183(183) 330(330)

PRRS positiv..........170(170) 320(320)

Konventionel - markedsnotering:

Nordjysk smågrise ..179(169) 300(290)

Midt-Region ...................... 300(289)

SLS, nord/vest .......172(172) 305(300)

SPF-selskabet

Sundst: ukendt/konv.

m/PPRS-dekl. ........168(168) 305(305)

SLS, Østlige Øer .....175(175) 295(290)

UK-tillæg .................+15,00 ........+17,00

Kg-regulering:

Tillæg/fradrag pr. kg 0-9 kg: ............ 9,23

Tillæg/fradrag pr. kg 9-12 kg: .......... 7,65

Tillæg/fradrag pr. kg 12-25 kg: ......... 4,99

Tillæg/fradrag pr. kg 25-30 kg: ......... 5,39

Tillæg/fradrag pr. kg 30-40 kg: ......... 5,06

* Se www.spf.dk, SPF-Portalen eller

www.dansksvineproduktion.dk.

Eksportnotering

Noteringen for smågrise gældende

uge 49, 2009. 30 kg

Porc-Ex A/S:

PRRS negativ ..................... 340 (325)

PRRS positiv...................... 330 (315)

Kornnoteringen

Københavns Kornnotering Engros noterede

den 26. november 2009 for dansk korn:

Foderhvede: Byg:

Køber: 78,00 Køber: 66,00

Sælger: 79,00 Sælger: 70,00

Tendens: Tendens:

Stille Stille

Kælvekvier

SDM ................8700-8200 8100-7600

RDM ................8600-8100 8000-7500

Jersey .............7300-6800 6700-6200

Løbekvier

SDM ................5100-4800 4700-4400

RDM ................5100-4800 4700-4400

Jersey .............4100-3800 3700-3400

Årskvier

SDM ................3600-3300 3200-2900

RDM ................3600-3300 3200-2900

Jersey .............3000-2700 2600-2300

For alle kategorier: Kødkvæg efter værdi.

Vejl. købspriser for spædekalve og

tyrekalve til viderefedning.

Uge 49, 2009.

(ca. 1/2 års) kr./stk.

SDM/RDM ............................ 2600-2200

Limousine, Charolais o.lign. 5100-4700

Hereford, Angus o.lign. ......... 4400-4000

Vejl. købspriser for spædekalve, fastsat af

SamMark og Husdyrformidling Syd og Baas

kalv:

50 kg - Status I: 750, Status II: 650

u/50 kg -20

51-70 kg +20

71-100 kg +10

Eksportkalve afregnes til dagspris.

SPF-Selskabet

Priser for uge 48.

SPF-Selskabets avlsdyrpriser

(kr./stk. hvis ikke andet er aftalt før le-

vering).

LY-sopolte - Rød SPF-notering hhv 11

uger, 22 uger, 32 uger, nyløbne LY-gylte

inkl. sundhedstillæg:

Rød notering 1:

1.246, 1.620, 2.230, 2.722

Rød notering 2:

1.121, 1.495, 2.105, 2.597

Rød notering 3:

1.046, 1.420, 2.030, 2.522

Rød notering 4 (grundpris):

1.021, 1.395, 2.005, 2.497

Ugeregulering: (kr. pr. uge)

10.-04. uge: -28,-

22.-11. uge: -34,-

23.-25. uge: 44,-

26.-32. uge: 64,-

Gylte: 50,-

Fradrag: 4 uger - nyfødt: 172,-

Renracetillæg: (L/Y/YD/DY/D/H): 500,- +

50 ,- pr. indekspoint over indeks 100.

Omsætningsgebyr: Variabel - oplyses på

forespørgsel.

Orner: hhv. L&Y og D og H & Krydsninger:

22-uger:

Alle røde 3.315, 3.715, 4.015.

Intern KS: Alle røde 6.135, 6.935, 7.535

Ugeregulering:

Under 22 uger: -70, -70, -70.

Over 22 uger: + 70, + 70, +70.

Tillæg pr. indekspoint over 100:

90, 90, 90

Omsætningsgebyr: Variabel- oplyses på

forespørgsel

Notering for kreaturer,

Rask Nielsen ApS

Århus-Slagtehus

Kontakt tlf. 40 41 61 51

Vejledende afregningspriser uge 48

Kategori 2.

Ungtyre u. 24 mdr. og kvier u. 12 mdr

161 kg – 210 kg

E+23,80 - E 23,40 – E- 23,00 – U+ 22,60–

U 22,20 – U- 21,80 – R+ 21,40 – R 21,00

– R- 20,60

O+ 20,40 – O 19,70 – O- 19,00 – P+ 18,00

– P 16,50 P- 15,50

211 kg – 220 kg

E+23,80 - E 23,40 – E- 23,00 – U+ 22,60–

U 22,20 – U- 21,80 – R+ 21,40 – R 21,00

– R- 20,60

O+ 20,40 – O 19,70 – O- 19,00 – P+ 18,00

– P 17,00 P- 16,00

221 kg – 260 kg

E+ 24,30 - E 23,90 – E- 23,50 – U+ 23,10

– U 22,70 – U- 22,30 ¬- R+ 21,90 – R

21,70 – R- 21,50

O+ 21,40 – O 20,70 – O- 20,00 – P+ 19,00

– P 17,50 P- 16,50

261 kg – 270 kg

E+ 24,80 - E 24,40 – E- 24,00 – U+ 23,60

– U 23,20 – U- 22,80 ¬- R+ 22,40 – R

22,00 – R- 21,60

O+ 20,40 – O 19,70 – O- 19,00 – P+ 18,00

– P 17,00 P- 16,00

271 kg – 360 kg

– P 16,00 P- 15,00

Over 370 kg

E+ 23,30- E 22,90 – E- 22,50 – U+ 22,10

– U 21,70 – U- 21,30– R+ 20,90 – R 20,50

– R- 20,10

O+ 18,40 – O 17,70 O- 17,00 P+ 16,00 – P

15,00 P- 14,00

Kategori 3.

Tyre på 24 mdr. og derover

0-

E+ 17,90 - E 17,55– E- 17,20 – U+ 16,85

– U 16,50 – U- 16,15 – R+ 15,80 – R 15,45

– R- 15,10

O+ 14,75 – O 14,40 – O- 14,05 – P+ 13,05

– P 12,05 P- 11,51

Kategori 4-6.Kvier og Studer 14-42 mdr.

0 kg - 230 kg

E+ 20,45- E 19,75 – E- 19,05 – U+ 18,35 –

U 17,65 – U- 16,95 – R+ 16,25– R 15,55–

R- 14,85

O+ 14,15– O 13,45 – O- 12,90 – P+ 12,40

Afregnes efter samme notering som køer

over 42 mdr (klasse 9).

231 kg - 260 kg

E+ 22,95 - E 22,25 – E- 21,55 – U+ 20,85

– U 20,15– U- 19,45 – R+ 18,75 – R 18,05

– R- 17,35

O+ 16,65 – O 15,95 – O- 15,40 – P+ 14,90

Afregnes efter samme notering som køer

over 42 mdr (klasse 9).

261 kg - 340 kg

E+ 23,75- E 23,05– E- 22,35– U+ 21,65 –

U 20,95– U- 20,25 – R+ 19,55 – R 18,85

– R- 18,15

O+ 17,45– O 16,75 – O- 16,20 – P+ 15,70

Afregnes efter samme notering som køer

over 42 mdr (klasse 9).

341 - 360 kg

E+ 24,25 - E 23,75 – E- 22,85 – U+ 22,15

– U 21,45– U- 20,75 – R+ 20,05 – R 19,35

– R- 18,65

O+17,95 – O 17,25 – O- 16,70 – P+ 16,20

Afregnes efter samme notering som køer

over 42 mdr (klasse 9).

Over 360

E+ 23,75- E 23,05 – E- 22,35 – U+ 21,65

– U 20,95– U- 20,25 – R+ 19,55– R 18,95

– R- 18,45

O+ 17,95 – O 17,45 – O- 17,10 – P+ 16,60

Afregnes efter samme notering som køer

over 42 mdr (klasse 9)

230-340kg form 5 og der over fedme 3+4

og farve 3 giver tillæg på 3,00kr

Kategori 6-8-9

Køer og kvier på 42 mdr. og derover

161 kg – 180 kg

E+ 14,45 - E 13,95 – E- 13,45 – U+ 12,95

– U 12,55 – U- 11,95– R+ 11,45 – R 10,95

– R- 10,45

O+ 9,95 – O 9,65 – O- 9,50– P+ 9,20 – P

9,20 P- 9,00

181 kg – 200 kg

E+ 14,85 - E 14,35 – E- 13,85 – U+ 13,35

– U 12,85 – U- 12,35 – R+ 11,85 – R 11,35

– R- 10,85

O+ 10,35– O 10,05 – O- 9,90 – P+ 9,60 – P

9,50 - P- 9,40

201 kg – 220 kg

E+ 14,95 - E 14,45 – E- 13,95 – U+

13,45 – U 12,95 – U- 12,45– R+ 11,95 – R

11,45– R- 10,95

O+ 10,45 O 10,15 – O- 10,00 – P+ 9,70– P

9,50 P- 9,40

221 kg – 240 kg

E+ 15,35 E 14,85 – E- 14,35 – U+ 13,85 –

U 13,35 – U- 12,85 – R+ 12,35 – R 11,85

– R- 11,35

O+ 10,85 – O 10,55 – O- 10,40 – P+ 10,10

– P 9,90 P- 9,70

241 kg – 260 kg

E+ 15,95 - E 15,45 – E- 14,95 – U+ 14,45

– U 13,95 – U- 13,45 – R+ 12,95 – R 12,45

– R- 11,95

O+ 11,25 – O 11,15 – O- 11,00 – P+ 10,70

– P 10,50 P- 10,30

261 kg – 280 kg

E+ 17,05 - E 16,55 – E- 16,05 – U+ 15,55

– U 15,05 – U- 14,55 – R+ 14,05 – R 13,55

– R- 13,05

O+ 12,55 - O 12,25 - O- 12,10 – P+ 11,80

– P 10,60 - P- 10,30

281 kg – 300 kg

E+ 19,25 - E 18,75 – E- 18,25 – U+ 17,75

– U 17,25 – U- 16,75 - R+ 16,25 - R 15,75

- R- 15,25

O+ 14,75 – O 14,25 O- 13,90 – P+ 13,40 –

P 11,90 P- 11,40

301 kg – 320 kg

E+ 19,85 - E 19,35 – E- 18,85 – U+ 18,35

– U 17,85 – U- 17,35 – R+ 16,85 – R 16,35

R- 15,85

O+ 15,35 – O 14,85 – O- 14,50– P+ 14,00

– P 12,50 P- 12,00

321 kg – 340 kg

E+ 20,65- E 20,15 – E- 19,65 – U+ 19,15

– U 18,65– U- 18,15 – R+ 17,65 – R 17,15

– R- 16,65

O+ 16,15 – O 15,65 – O- 15,30 – P+ 14,80

– P 13,30 P- 12,80

341 kg – 360 kg

Fredag den 27. november 2009

Side 14

NOTERINGER

TV

TV

15.00 DR Update - nyheder

og vejr

15.10 Boogie Mix

16.00 Boogie Listen

17.00 Tagkammerater

17.15 Pinky Dinky Doo

17.30 Det kongelige spekta-

kel (10:10)

17.40 Timmy-tid

17.50 Mira og Marie

18.00 Aftenshowet

18.30 TV Avisen med Sport

og Vejret

19.00 (TTV) Disney Sjov

20.00 (TTV) Cirkusrevyen

2008 (2:2)

21.00 TV Avisen

21.30 Red Eye

Amerikansk thriller fra 2005.

22.55 En håndfuld bly

Amerikansk western fra

1969.

00.25 Seinfeld (159:175)

00.50 Boogie Listen (G)

01.50 Boogie Mix (G)

15.15 Taggart: Slangereder

(1:3)

Skotsk krimi-miniserie

fra 1988.

16.05 Taggart: Slangereder

(2:3)

Skotsk krimi-miniserie

fra 1988.

17.00 Deadline 17:00

17.30 Hercule Poirot (3)

18.20 Verdens kulturskatte

18.35 Århundredets krig

(12:19)

19.30 DR2 Udland

19.55 ((S)) Sherlock Holmes

(32)

20.50 Rockerne: Mini skydes

21.00 (TTV) Manden med

de gyldne ører (4:8) (G)

21.25 Mit liv som Tim (5)

21.35 Lige på kornet (13)

22.00 (TTV) Hjælp, min

kone er skidesur (4:6) (G)

22.30 Deadline

23.00 ((S)) Wolf

Amerikansk gyserdrama

fra 1994.

01.00 DR2 Udland (G)

15.05 Amys ret (121)

16.00 Nyhederne

16.05 Regionale nyheder

16.15 Et umage par

(113:119)

16.40 Et umage par

(114:119)

17.05 Venner (98)

17.30 Venner (99)

18.00 Nyhederne, Finans og

Sporten

18.10 Regionale nyheder

18.20 Vejret

18.25 Go’ aften Danmark

19.00 (TTV) Nyhederne

19.30 Regionalprogram

20.00 Jule Bingo Banko

- med Lisbeth Østergaard og

Jeppe Vig Find.

Der er lagt op til en familie-

fest, når TV 2 skyder julen i

gang med et direkte show.

Alle har mulighed for at

spille med gratis hjemme i

stuerne og dyste om præmi-

er. I løbet af aftenen sørger

Jeppe Vig Find og Lisbeth

Østergaard for, at vindertal-

lene bliver udtrukket på

utraditionelle måder.

21.10 Live fra Bremen

21.55 WeekendVejret

22.05 Aloha!

22.40 MTV Europe Music

Awards 2009

00.20 Lie to Me (16) (G)

01.10 ((S)) Hidalgo

15.05 Doktor Kleist (19)

16.00 Lov og uorden

16.50 Lov og uorden

17.40 Små og store synder

(53)

18.35 Små og store synder

(54)

19.30 M.A.S.H (185)

20.00 The Chief (31)

21.00 The Chief (32)

22.00 Rebus - Fortidens

synder

23.45 Koncert for fred 2008

00.45 Drabsafdelingen (33)

01.45 Becker (14:229)

15.05 Mesterkok (3)

16.05 Hjælp vi har børn -

Opdragelse for åben skærm

(7)

17.00 Navy CIS (34)

18.00 Top Model Canada (3)

19.00 Bones (5)

20.00 Robinson Ekspedi-

tionen 2009 (13) (G)

21.20 Flight of the Phoenix

Amerikansk actionfilm

fra 2004.

23.40 Jarhead

Amerikansk-tysk drama

fra 2005.

02.00 Forført til succes

Amerikansk komedie

fra 1987

03.55 Sublime

Amerikansk thriller fra 2007.

15.00 Nyheder

15.30 Håb for klimaet (G)

16.00 Nyheder

16.30 Vores verden (G)

17.00 Dagens nyheder

18.00 Nyheder

18.30 Erhvervsnyheder

18.45 Dagens sport

19.00 Nyheder

19.30 Erhvervsnyheder

19.45 Dagens sport

20.00 Dagens nyheder

21.00 Nyheder

21.30 Et liv på kanten

22.00 Nyheder

22.30 Håb for klimaet (G)

23.00 Dagens økonominy-

heder

23.45 Dagens sport

00.00 Nyheder

00.30 Håb for klimaet (G)

01.00 Nyheder fra USA

02.00 Nyheder

02.30 Click - de nye medier

(G)

03.00 Nyheder

03.30 Vores verden (G)

04.00 Dagens nyheder

15.00 Erhvervsnyt

16.00 Din verden i dag

17.00 Briefing

17.30 International sport

18.00 Nyheder fra hele

verden

18.30 Jonathan Mann om

amerikansk politik

19.00 Din verden i dag

20.00 Internationale er-

hvervsnyheder med Quest

20.45 Mellemøstens

markedsplads

21.00 CNN helte: Kåring

af Årets helt 2009

23.00 Historien bag

reportagen

23.30 International sport

00.00 Dagens begivenheder

01.00 Nyheder fra hele

verden

02.00 Erhvervsnyt

02.30 International sport

Fredag den 27. november

0-10 mdr.

U- -, R+ -, R- 2143, O+ 2142, O- 2106, P+

1850, P- -.

> 10 mdr.

U- 2321, R+ 2257, R- 2168, O+ 1940, O-

1849, P+ 1747, P- 1199.

> 10 mdr. 181-210 kg

U- -, R+ -, R- -, O+ -, O- 1800, P+ 1728,

P- -.

> 10 mdr. 221-260 kg

U- -, R+ -, R- 2025, O+ 1982, O- 1882, P+

1780, P- -.

> 10 mdr. 271-360 kg

U- 2441, R+ 2375, R- 2270, O+ 1960, O-

1796, P+ 1696, P- -.

Alle kvier/kviekalve

U- 2108, R+ 2065, R- 1885, O+ 1759, O-

1647, P+ 1435, P- -.

> 12 mdr. 261-340 kg

U- 2204, R+ 2109, R- 1968, O+ 1822, O- 1722,

P+ 1527, P- -.

Alle stude

U- -, R+ -, R- -, O+ 2043, O- 1903, P+ 1627,

P- -.

Alle køer

U- 1842, R+ 1767, R- 1643, O+ 1575, O-

1496, P+ 1368, P- 799.

Unge køer

U- -, R+ -, R- 1707, O+ 1697, O- 1561, P+

1457, P- 772.

Unge køer 261-340 kg

U- -, R+ -, R- -, O+ -, O- 1599, P+ 1504,

P- -.

Ældre køer

U- 1839, R+ 1761, R- 1635, O+ 1559, O-

1486, P+ 1350, P- 806.

Ældre køer 0-180 kg

U- -, R+ -, R- -, O+ -, O- -, P+ -, P- 725.

Ældre køer 221-240 kg

U- -, R+ -, R- -, O+ -, O- -, P+ 968, P- 798.

Ældre køer 281-300 kg

U- -, R+ -, R- -, O+ -, O- 1375, P+ 1291,

P- 920.

Ældre køer 341-360 kg

U- -, R+ -, R- 1639, O+ 1600-, O- 1550,

P+ 1481, P- -.

Kartoffelnotering

Prisnoteringen for spisekartofler for

uge 47.

Priserne i Tabellen angiver, hvor meget der

i den forgangne uge er betalt for spise-

kartofler (klasse 1) frit leveret på sorterer-

central (ekskl. moms, afgift, fragt m.m.).

Sorterings- og lageromkostninger oplyses

gennem de enkelte centraler.

For Nyhuus kartofler er prisen for spisekar-

tofler, sorteret hos avler.

Specialudvalget for Kartofler udsender

Kartoffelnoteringen i perioden oktober til

april. Prisnotering for tidligere år fremgår

af ”Statistik om landbrug, gartneri og

skovbrug” udsendt af Danmarks Statistik.

Kr. pr. 100 kg

G Kartofler, Grindsted

Størrelse: 40-60 95

Kartoffelkompagniet Give

Størrelse: Alle størrelser 100

Boest Kartoffelcentral, Nr. Snede

Størrelse: 40-60 100

Palm Kartofler, Blommenslyst

Størrelse: 40-60 100

Lammefjordens Kartoffelcentral

Størrelse: 40-60 110

Nyhuus Kartofler, Ishøj

Størrelse: 40-60 (afh. hos avler) 100

VK Kartofler, Vildbjerg

Størrelse: 40-60 100

Husdyrauktionens

Samlestald Brørup

Noteringen for Husdyrauktionens Samle-

stald Brørup uge 48/2009.

Køer og kvier: 173.

Kalve: 29.

Ialt: 202.

Handelen: God handel med alt.

Priser:

Ungtyre special (kødkvæg) ........... 1450 1100

Ungtyre su-ex-pr .................. 1050 950

Ungtyre Jersey.......................850 675

Kvier .................................. 1000 850

Kødkvæg ............................ 1450 1100

Unge køer ........................... 1000 775

Store køer ........................... 1050 750

Kødkvæg ............................ 1100 950

Mellem køer ..........................725 500

Pølse køer .............................525 425

Jersey køer ...........................575 350

Gode dyr: Over notering.

Ringere dyr: Efter værdi.

SamMark

Afregningspris

for slagtesvin

Danish Crown

Uge 49, 2009:

50,0-59,9 kg .......... 5,60-7,40(5,60-7,40)

60,0-69,9 kg .......... 7,60-8,50(7,60-8,50)

70,0-82,9 kg .....................8,80-(8,80)

83,0-83,9 kg ....................... 8,50-(8,50)

84,0-84,9 kg ....................... 8,40-(8,40)

85,0-85,9 kg ....................... 8,30-(8,30)

86,0-86,9 kg ....................... 8,20-(8,20)

87,0-87,9 kg ....................... 8,10-(8,10)

88,0-88,9 kg ....................... 8,00-(8,00)

89,0-89,9 kg ....................... 7,90-(7,90)

90,0-90,9 kg ....................... 7,80-(7,80)

91,0-91,9 kg ....................... 7,70-(7,70)

92,0-92,9 kg ....................... 7,60-(7,60)

93,0-93,9 kg ....................... 7,60-(7,60)

94,0-99,9 kg ...


Onsdag den 13. juni 2012 Side 15

maRkeD

Pæn efterspørgsel

efter kvalitetsoksekød

n Markedet for okse- og kalvekød fortsætter de forrige

ugers trend. Der er en pæn efterspørgsel efter de bedste

kvaliteter oksekød, og forfjerdingsmarkedet stabiliseres

af et beskedent udbud i Centraleuropa.

Sådan lyder det i denne uges markedsberetning fra DC

Beef.

- Salget af kalve og ungtyre til Sydeuropa går trægt.

Hjemmemarkedet melder om pænt salg af hakkekød,

mens grillvejret lader vente på sig. Der er et tilfredsstillende

salg af kalvekød.

- Eksporten til Sydeuropa er nærmest uændret i forhold

til sidste uge. Interessen samler sig om rygprodukter og

de bedste udskæringer af bagparten, hvorimod salget af

halve kroppe og forfjerdinger går trægt, hedder det.

Udsigt for kommende uge er uforandret handel. DC Beef

slagter i denne uge 6.300 dyr.

ege

Pelsdirektør glæder sig

over eksporttal

n Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der er fart på

den danske eksport til Kina. Faktisk har eksporten aldrig

været større, og det er minkskind, som ligger i spidsen

for væksten. De seneste tre måneder er eksporten til

Kina steget med 10,6 procent, og det er især båret af

den kinesiske appetit på minkskind.

- Som direktør for Kopenhagen Fur bliver jeg da glad,

når jeg kigger på de nye eksporttal. De danske minkavlere

kan godt klappe sig selv på skulderen, og være

stolte over det arbejde, de dagligt gør for Danmark, siger

adm. direktør Torben Nielsen, Kopenhagen Fur, i en pressemeddelelse.

I 2011 udgjorde minksalget til Kina/Hongkong over

30 procent af den samlede danske eksport til landet.

Med den aktuelle efterspørgsel på mink ventes andelen

at stige i år. Eksporttallene er publiceret samtidig med,

at forberedelserne til det kinesiske statsbesøg er på sit

højeste.

ege

Eksportboom af

dansk landbrugsteknologi

n Eksporten af blandt andet højteknologiske landbrugsmaskiner,

mejeriudstyr, maskiner til næringsmiddelindustrien

og forarbejdede kornprodukter og enzymer er gået

fra 34,3 milliarder kroner i 2000 til 46,7 milliarder kroner

i 2011. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

- Grunden til, at det danske landbrugs- og fødevareerhverv

har været i stand til at levere en så markant

eksportfremgang på blandt andet højteknologiske landbrugsmaskiner,

er, at der foregår en helt unik faglig sparring

mellem landmænd og produktudviklere, som man

ikke ser på samme måde i andre lande. Man kan sige, at

Danmark er for agroindustrien, hvad Tyskland er for bilindustrien,

fortæller direktør i Landbrug & Fødevarer, Susie

Stærk Ekstrand, til foodculture.dk.

Det er særligt de højteknologiske og stærkt specialiserede

landbrugsmaskiner, som eksportmarkederne i stigende

grad er ude efter.

ege

BØRSOVERSIGT FRA AGROCOM.DK

Omregnet: Planteprodukter

angives i

kroner pr. 100 kilo og

animalske produkter i

kroner pr. kilo

OBS: Priserne på børserne

er ikke nødvendigvis

direkte sammenlignelige

med hinanden eller

med de priser danske

landmænd kan opnå.

FOKUS PÅ MÆLK

Planteprodukter Aktuel pris Ændring i % Pris i kr.

Matif møllehvede nov. 12 termin (€/ton) 209,75 -0,12 155,84

Matif møllehvede nov. 13 termin (€/ton) 206,00 -0,12 153,06

Matif majs Paris (€/ton) 211,00 -0,47 156,77

Matif maltbyg Paris nov. 12 termin (€/ton) 226,25 -0,11 168,10

Matif rapsfrø Paris (€/ton) 471,50 0,16 350,32

Matif rapsfrø Paris aug. 13 termin (€/ton) 440,00 0,06 326,92

LIFFE foderhvede London (£/ton) 173,00 0,29 158,99

LIFFE sukker London (£/tons) 591,90 0,59 543,96

eCBOT møllehvede Chicago (USc/bushel) 634,50 -0,16 137,70

eCBOT majs Chicago (Usc/bushel) 591,25 -1,62 128,32

eCBOT sojabønner Chicago (USc/bushel) 1430,75 -0,57 310,51

eCBOT sojaskrå Chicago ($/shorttons) 429,40 -0,53 279,58

maRkeDskommeNTaR

af Palle jakobsen

www.agrocom.dk

Endelig stigninger

på mælkemarkedet

Efter en meget lang

og stejl nedtur kan

mælkeproducenterne

endelig glæde sig over,

at nedturen snart er et

overstået kapitel, men

det er for tidligt at tale

om mulighed for højere

priser.

AF PALLE JAKOBSEN,

AGROCOM.DK

Siden efteråret er priserne

på mælkeprodukter

faldet markant og den hollandske

spotnotering er gået

samme vej. Spotnoteringen er

således faldet fra 42 euro pr

100 kg med 4,4 procent fedt i

uge 41 2011 til 22,50 euro for

tre til fire uger siden.

I de sidste par uger er det

imidlertid gået kraftigt den

anden vej, hvor spotpriserne

er steget til 30,50 euro eller

med otte euro pr. 100 kg svarende

til en stigning på små

60 øre pr. kg mælk. Med en

spotnotering på 30,50 euro

eller 2,25 kroner pr. kg mælk

er der stadig tale om spotpriser,

der befinder sig under de

afregningspriser, som landbruget

får for deres mælk i

Nordvesteuropa.

Det er således for tidligt at

afblæse risikoen for lavere afregningspriser

overfor landbruget,

men der er ingen tvivl

om, at de seneste stigninger

på spotmarkedet reducerer

det nedadgående potentiale

i afregningspriserne overfor

landbruget betydeligt.

Jagten på en

god handel støtter

I markedet taler man om, at

DCA SPOTNOTERING PÅ MÆLK

det især er et lavere udbud af

mælk, der driver priserne i vejret.

På det tyske mælkemarked

ser man således et fald i den

indvejede mængde råmælk på

halvanden procent sammenlignet

med samme periode

året før, og man kan på den

måde se effekten af de lavere

afregningspriser i udbuddet

af mælk.

Til den faste tone kommer

en øget interesse fra lagerholdernes

side, der køber smør

og skummetmælkspulver op

i håbet om, at priserne har

ramt bunden og at de på den

måde gør et godt køb, som kan

give dem gevinst på et senere

tidspunkt.

Endelig er der god støtte

til priserne fra den stigende

dollar, der har øget forventningerne

til afsætningsmulighederne

på verdensmarkedet.

Smørmarkedet

»hænger« stadig

Inden man skruer for meget

op for optimismen, skal man

imidlertid notere sig, at smørpriserne

på børsen i Hannover

godt nok er steget med 100

euro pr. tons i løbet af juni,

men stigningerne løfter kun

lige priserne op til det niveau,

som blev forladt i april og at

der stadig er 1.500 euro pr.

tons op til de priser, der blev

handlet til i efteråret 2011.

Man kan sige, at nedturen

er et overstået kapitel på mælkemarkedet,

men det er for

tidligt at sætte næsen op efter

højere priser. I første omgang

har chancerytterne været i

markedet, men højere priser

vil være betinget af, at vi også

ser en bedre efterspørgsel på

det fysiske marked.

Teknisk kommentar: Den hollandske spotnotering på mælk er gået i vejret i de seneste uger og dermed står vi med en markant afvisning

af priserne ved oversiden af 22 euro pr. 100 kg mælk med 4,4 procent fedt. De markante stigninger afslutter nedturen på mælkemarkedet

i denne omgang, men det er stadig for tidligt at tale om en egentlig stigende trend. Priserne skal nemlig bryde over 32 euro, inden man

atter kan tale om stigende trend samt kan sætte næsen op efter højere priser. Endelig skal jeg gøre opmærksom på, at afregningspriserne

på mælk ikke er faldet så meget som spotpriserne. Man kan derfor ikke udelukke, at der kan blive tale om lavere afregningspriser i den

kommende periode, men afslutningen på nedturen på spotmarkedet vil alt andet lige begrænse faldet i afregningspriserne.

Tirsdag d. 12. juni kl. 08.24

Animalske produkter Aktuel pris Ændring i % Pris i kr.

Tyske slagtesvin (€/kilo)* 1,720 0,00 12,78

Tyske smågrise (€/28 kg´s gris)* 57,20 0,00 425,00

Tyske kyllinger (1.500 gram´s)* 0,963 0,00 7,16

Hollandsk (spot) mælk (4,4% fedt)* 30,50 5,17 2,27

CME slagtesvin Chicago (USc/pund) 93,200 0,19 12,14

CME oksekød Chicago (USc/pund) 119,500 -0,31 15,56

Olie og energi

NYMEX råolie New York ($/tønde) 81,71 -3,94 -

Nord Pool el Scandinavien (€/GWh) 27,55 -1,25 -

Eurobond 143,95 0,61 -

Alle noteringer er på nærmeste termin.

Kilder: Børsernes hjemmesider


Landbrugets erhvervsavis hver dag...

Onsdag den 13. juni 2012

Perfekte løsninger giver perfekte resultater ACTIVE NS

Det er billigt, miljøvenligt og meget

let at sænke pH værdien i gyllen...

ACTIVE NS og Stalosan har sænket pH værdien i gyllen helt ned til 6,5,

hvilket betyder, at du også kan sænke forbruget af svovlsyre i gylletanken.

Praktiske resultater:

Mælkeproducent Jørgen Christensen:

I dag tilsætter vi lidt svovlsyre i gylletanken, da loven

kræver dette, idet gyllen udbringes med slanger. Men jeg

håber på, at vi med tiden kan halvere svovlsyre forbruget,

da kombinationen med Stalosan og Active NS har sænket

pH værdien helt ned på 6,5. Det er samtidig en meget

billig og effektiv løsning, ikke kun for mig, men for alle

landmænd, hvis de vælger denne løsning.

Active NS er efter min mening et rigtigt godt produkt,

da det er let at anvende, det giver arbejdsbesparelser,

et bedre staldklima og så lugter gyllen ikke, når vi kører

den ud på marken.

PRODUCENT

ACTIVE NS er en god investering:

• Binder op til 1,2 kg NH 3 pr. tons gylle

• Mere homogen masse

• Flydelag på gylletanke

• Nemmere håndtering

• Mindre lugtgener – binder NH 3

• Lettere arbejdsprocesser

• Kun 1 oprøring i døgnet

ACTIVE NS – når kun det bedste er godt nok!

ENEFORHANDLER I DANMARK

More magazines by this user
Similar magazines