Storken og Danmarks Natur - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Storken og Danmarks Natur - Dansk Ornitologisk Forening

Introduktion til fugle

1. Fugle i felten

Fugle er allestedsnærværende. De findes på klodens

tørreste, vådeste, koldeste og højeste steder,

tæt på og langt fra mennesker. Hvid Stork er

et eksempel på en fugl med nær tilknytning til

mennesket. Ingen andre dyr, undtagen mennesket,

har været så effektive til at kolonisere jorden

som fugle. Der er fugle i haven, ved skolen, i baggårde

i storbyerne, på marker, jernbane- og havneterræner,

ja alle steder, hvor der er bare et minimum

af ressourcer og levested til rådighed. Fugle

er derfor, for mennesket, nogle af de mest iøjefaldende

og vedkommende organismer, som omgiver

os.

Den sjoveste introduktion til fugle fås ved at

iagttage dem der, hvor de lever. Men det er ikke

nemt at få alle fuglearter at se. Skovfugle er sky,

og vil helst ikke kigges på. Derfor gemmer de sig,

og kun sang eller kald afslører deres tilstedeværelse.

At lytte til fuglestemmer kan være svært, men

samtidigt også en meget stor oplevelse, hvis det

lykkes. Nedenfor beskrives en lyttetur i forårsskoven.

Søens fugle er nemmere at se end skovens

fugle. Ofte kan de almindelige søfugle ses uden

særligt udstyr i byernes parksøer. Men med kikkert

og teleskop bliver oplevelsen større. Nedenfor

beskrives en forårstur med kikkert til en sø.

Ved at tage på fugletur stifter eleverne bekendtskab

med brugen af kikkert, teleskop og stativ.

Samtidig oplever eleverne, at stille adfærd og

koncentreret lytning og observation er afgørende

for, hvor meget man oplever i naturen.

Elevmateriale

Elevernes materiale består af arbejdsarkene 1 og 2

med skitser af de fugle, som skal høres eller ses.

En tur i skoven - lyt til fugle

(arbejdsark 1)

Fuglestemmer høres bedst i maj, når fuglene etablerer

territorier, som de forsvarer med sang.

Sangen holder rivaliserende hanner på afstand.

Eleverne forbereder sig på lytteturen i klasseværelset.

Fra en CD med fuglestemmer udvælges 6

almindelige skov- og skovbrynsfugle med karakteristiske,

entydige stemmer, f.eks.:

ART SANG

Bogfinke

Gråkrage

eller

’det, det, det kan jeg si’ li’ så tit det skal vær’

Sortkrage ’kra-kra’

Ringdue ’kuku – kuu – kuku’ (5 stavelser)

Gransanger ’tjiff-tjaff’

Gøg ’kuk-kuk’

Gulspurv ’1-2-3-4-5-6-syyyv’

Gulspurven holder til i levende hegn, skovbryn og

lysninger i skoven med nyopvækst. Gråkragen (og

Sortkragen i det sydlige Jylland) findes både i det

åbne land og i skov. Ofte høres kragen, når den flyver

hen over skoven. Gøgen holder gerne til i det

halvåbne landskab, men besøger ofte skoven. De

andre fugle er egentlige skovfugle. En skov, som ligger

op til et overdrev med spredte buske og levende

hegn, vil med stor sikkerhed indeholde alle 6 arter.

CD med fuglestemmerne (’Sådan synger Danmarks

fugle’) kan købes i Naturbutikken, Vesterbrogade

138, 1620 København V. Tlf.: 3331 8563, fax:

3331 2435, e-post: naturbutikken@dof.dk, hjemmeside:

www.naturbutikken.dk.

Lyt til de 6 fuglestemmer og diskutér i fællesskab,

hvordan hver sang bedst beskrives og huskes. Hver

sang kobles til en illustration af fuglearten (se arbejdsark

1). Det er meningen, at eleverne blot skal

danne sig et helhedsindtryk af den syngende fugls

udseende. På arbejdsarket skrives huskeregler til

stemmerne og fuglenes navne.

Stemmerne indøves også gennem leg. 6 elever

skal hver huske et af de udvalgte fuglenavne, og

andre 6 elever skal hver huske stemmen på en af

de udvalgte fugle. De 12 elever får et bind for øjnene

og blandes mellem hinanden. Resten af klassen

stiller sig i en cirkel omkring dem. Nu skal hver ’fugl’

finde sin rigtige ’fuglestemme’ (og vice versa) ved,

at eleverne gentagne gange siger eget fuglenavn og

fuglestemme. Legen gentages, så alle elever prøver

at være fugl og fuglestemme.

Skovturen starter med, at klassen i fællesskab

lytter til fuglene. Udvælg én stemme ad gangen

Storken & Danmarks natur Dansk Ornitologisk Forening 3

More magazines by this user
Similar magazines