Storken og Danmarks Natur - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Storken og Danmarks Natur - Dansk Ornitologisk Forening

Hvis vingearealet er stort i forhold til fuglens vægt,

så vil fuglen kunne flyve let og ubesværet afsted.

Men er vingearealet lille i forhold til fuglens vægt bliver

flugten anderledes tung og besværet.

Forslag til opgaver

Med arbejdsark 5 som udgangspunkt kan man stille

følgende opgaver til eleverne. De sidste to opgaver

kan besvares ved at bruge fuglehåndbøger, f.eks.

’Fugle i Europa’, ’Fugle i Felten’ eller ’Nordens

Fugle’.

• Udregn forholdet mellem vingeareal (inkl. krop i

vingens bredde) og fuglens vægt. (“vingetal”)

Vægten for en gennemsnitsfugl er: Gåsegrib

(9,25 kg), Hvid Stork (3,3 kg), Lærkefalk (0,211

kg), Mursejler (0,044 kg) og Biæder (0,061 kg).

Vingearealet kan skønnes ved at måle vingefanget

som et rektangel tværs over kroppen.

Viden om Hvid Stork

4. Krydsord: Storkeliv

Krydsordet har Hvid Stork som hovedemne, dvs. at

de fleste ord vedrører storken og dens liv. Men

krydsordet indeholder også en række mindre fyldord,

som skal få krydsordet til at hænge sammen.

Alle ord træner stavekompetencen, men de storkerelevante

ord giver også direkte faktuel viden eller

sætter associationsfantasien i gang mhp. at koble

ord og stork sammen i en eller anden relation.

Elevmateriale

Eleverne skal løse et krydsord (arbejdsark 6) om

storkens levned. Se løsningerne til krydsordet på

næste side

Storkeanekdoten

I krydsordet forekommer ordene lykkebringer og

anekdote. ”Børn kommer med storken” er et velkendt

udsagn, som har givet storken status af lykkebringer

og frugtbarhedssymbol. Men anekdoten

om storken og frugtbarhed var formodentlig ikke, i

sin oprindelige skikkelse knyttet til børn, men til

’befrugtning’ af de ’fede’ landbrugsjorde omkring

ådalene, før der fandtes kunstgødning. Hvert forår

oversvømmede åen landbrugsjordene og gødskede

jorden med næringsrigt slam. I tilknytning til oversvømmelserne

ankom storken talrigt og slog sig

ned langs de oversvømmede ådale. For det var her,

at den største mængde føde fandtes. Ikke så sært,

at bønderne opfattede storken, som den store

Vingeareal divideres med vægten.

• Opstil en rækkefølge med det største “vingetal”

øverst og mindste “vingetal” nederst.

• Hvilken fuglevinge har mindst vægt at bære på,

og hvilken har mest?

Svar: rækkefølgen (faldende decimaltal) er Biæder,

Mursejler, Lærkefalk, Hvid Stork og Gåsegrib.

Dvs. at Biæder har det største vingeareal, i

forhold til den vægt, som vingerne skal bære

oppe. Gåsegrib har det mindste vingeareal (på

trods af fuglens tilsyneladende store vinger), i forhold

til den vægt vingerne skal bære oppe.

• Hvilken fugl flyver lettest og mest ubesværet

afsted og hvilken gør ikke?

Svar: Biæder hhv. Gåsegrib. Mursejler og

Lærkefalk er nu også meget lette og ubesværede

i deres flugt.

’befrugter’ af deres marker. Storken og velstående

bønder med mange overlevende børn kan sagtens

have været grundlaget for at videreudvikle anekdoten

til et budskab om menneskelig frugtbarhed og

leverancer af børn.

I Ægypten har man en tilsvarende anekdote om

Hellig Ibis og befrugtning af landbrugsjordene langs

Nilen.

Sådan løses krydsordet (arbejdsark 6)

Ordløsningen til en illustration kan være let eller

svær. For det meste er løsningen den lette, nemlig

ordet for hvad man ser, f.eks. en fjer. Men en fjer

kan også godt udløse en association og dermed

beskrives med en egenskab, som fjeren har, f.eks,

at den er let.

Det vil lette elevernes arbejde med at løse krydsordet,

hvis de informeres om at starte med de lette

steder, hvor der blot skal skrives et bogstav eller et

kort ord. Så opstår der automatisk hjælpebogstaver

til de svære steder, specielt de lange ord.

Krydsordet bør løses som gruppearbejde, og læreren

bør være behjælpelig med stikord og hentydninger,

hvis det kniber. Krydsordet kan ikke løses på

10 minutter! Afsæt en time til selve løsningen og en

times gruppearbejde til opgaverne.

Forslag til opgaver

Det er muligt, at arbejde videre med krydsordet

Storken & Danmarks natur Dansk Ornitologisk Forening 8

More magazines by this user
Similar magazines