NB NYT August 2011 - Nivå Bådelaug - Sejl eller Surf i Nivå ...

nivaasejlklub.dk

NB NYT August 2011 - Nivå Bådelaug - Sejl eller Surf i Nivå ...

33. årgang nr. 5 - august 2011

www.nivaabaadelaug.dk

1


2

Bestyrelsen

Formand: Niels Bech 2046 1033 formanden@nivaabaadelaug.dk

Næstformand Per Paag 4055 4588 paag@paag.dk

Kasserer: Niels Bang 2468 0469 regnskab@nivaabaadelaug.dk

Bestyrelsesmedlem: Hans Kristensen 3532 4507 hans.kristensen@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem Leif Nielsen 2724 5638 LNI@landbrug.dk

Bestyrelsesmedlem: Steen Buck Hansen 4036 0101 surf@nivaabaadelaug.dk

Bestyrelsesmedlem: Jesper Schaadt 3078 0062 Surf1@nivaabaadelaug.dk

Suppleant 1 Mads Hybschmann 4914 3746 hybsch@post.tele.dk

Suppleant 2 Per ”Bådsmand” Rasmussen 2261 4690 perbaadsmand@mail.dk

Sekretariatet: Allan Engberg 2021 7773 sekretariatet@nivaabaadelaug.dk

Sekretariatet: Hans Sinding 2821 2354 sekretariatet@nivaabaadelaug.dk

Sekretariatet: Janne Rosvall 4914 1379 janne@rosvall.dk

Sekretariatet: Vibeke Taatø 4914 6806 taatoe@privat.dk

Sekretariatet: Jørgen W. Rasmussen 4914 3256 jwr@winston.dk

Udvalg:

Festudvalg: Birgit og Bille Meldgaard 2122 5285 festudvalget@nivaabaadelaug.dk

Ynglinge: Leif Nielsen 2724 5638 juniorer@nivaabaadelaug.dk

Kapsejlads: Christian Caspersen 2221 2246 kapsejlads@nivaabaadelaug.dk

Handicap: Flemming Hundstrup 4914 1599 handikap@nivaabaadelaug.dk

Optimist: Loni Skov Madsen 4029 3381 optimister@nivaabaadelaug.dk

NB-Nyt: Annemette Allerup 4077 7762 nb-nyt@nivaabaadelaug.dk

Sejlerskolen: Dora Tryggvadottir 2242 0278 sejlerskolen@nivaabaadelaug.dk

Surfere: Steen Buck Hansen 4036 0101 surfer@nivaabaadelaug.dk

Tursejlads: Bjørn Hansen 7222 8023 turudvalg@nivaabaadelaug.dk

Klubmålere: Henrik Wibe 4914 5677 klubmaalere@nivaabaadelaug.dk

Fartøjsberedskab: Hans Ole Skovgaard 2720 0567 skovtrae@mail.dk

Webmaster: Steen Buck Hansen 4036 0101 webmaster@nivaabaadelaug.dk

Stævnekoordinering: Niels Seneca Bang 4913 0536 staevne@nivaabaadelaug.dk

Lagunen 4914 6611 lagunen@nivaabaadelaug.dk

Klubben telefon 4914 6618

Nivå Strandpark 19

2990 Nivå mail: sekretariat@nivaabaadelaug.dk

web www.nivaabaadelaug.dk

Bank: reg. 5473 Konto: 000 15 0 39 50

Sekretariatets åbningstider:

Lige uger: Tirsdag 19.00 - 21.00 - Ulige uger: Torsdag 19.00 - 21.00

Forside:

Det blev danske Tim Aagesen, der vandt VM i Kona Surf i Nivå - se side 22-25


Ni gode aftenkapsejladser

Nivå-Sletten inden sommerferien

I maj og juni blev alle ni planlagte

sejladser gennemført. Ingen af sejladserne

blev afkortet, men i enkelte

tilfælde nåede alle både ikke i mål. Alle

sejladserne blev afviklet på fair vis og

uden protester.

Deltagelsen er lidt højere i år end sidste

år. 25 både fra Nivå og 18 både fra

Sletten er tilmeldt. Alle kommer ikke

hver gang, men alle løbene har en god

deltagelse.

Den 22. juni blev sejlerskoleeleverne

inviteret med ud, men kun to mødte op.

Vi vil gerne give sejlerskoleeleverne de

oplevelser, som kun kommer i kapsejladserne,

og vi kan vist godt tilbyde at

tage elever med ud både på de kapsejlende

både og på dommerbåden.

Dansk Sejlunion indførte en ændring

af Dansk Handicap i 2011. Der er

nu forskellige handicap afhængigt af

vindstyrken. Ikke alle bådene havde

lige målebrevene på plads til den første

sejlads, men alt er nu ved at være

i orden. Om de nye handicap giver

mere retfærdige resultater, er der sikkert

mange meninger om.

Dansk Sejlunion anbefaler beregningsprogrammet

SailWave, som vi ligesom

de fleste andre sejlklubber nu har taget

i brug til resultatberegning.

Den gamle dommerbåd Pokus, som

ikke var anvendelig sidste år, er blevet

solgt. NB har anskaffet er tidligere redningsbåd,

som muligvis kan anvendes

som dommerbåd. Det ser vi på efter

ferien.

Vi var atter på vandet onsdag den 10.

august.

Christian Caspersen

3


4

Nyt fra formanden

Sommeren 2011 vil for mange sejlere

ikke gå over i historien for sine mange

solskinstimer, men håbet er, at man har

hygget sig i de havne, som blev besøgt

i ferietiden. Her i Bådelauget har der

over sommeren været utroligt mange

aktiviteter:

Lørdag den 18. juni var vi i NB arrangør

af Breddestævnet for sejlere

med fysisk handikap, jeg selv deltog

med dommerbåd, hvilket var en stor

oplevelse - den taknemlighed og varme,

som de handikappede gav udtryk for,

gjorde det til en oplevelse for os hjælpere.

At så mange frivillige hjælpere

bakkede op om arrangementet viser

en stor medmenneskelighed blandt

NB medlemmer. (Se mere om stævnet

andetsteds i bladet)

Onsdag den 22. juni fik vi ved en

lille højtidelighed overrakt en check på

30.000 kr. fra Tuborgfondet, pengene

var øremærket til køb af nyt udendørs

møblement til Lagunen og har dermed

været med til at skabe et endnu bedre

udendørs miljø. Derudover har Elvstrøm

Sejl ved Thomas Taatø sponsoreret

sejldug rundt om terrassen, det har

givet læ, så det er blevet rigtigt dejligt

at sidde udenfor.

I maj kunne man en periode se en såkaldt

Mand Over Bord båd liggende

ved klubhuset – det er en gave, vi har

fået fra en boreplatform, og vi er meget

glade for den. Båden er ved frivillig

arbejdskraft bragt i stand og indgår

nu som følgebåd på lige fod med de

øvrige ledsagerbåde - det er vores håb,

at den også vil kunne anvendes som

dommerbåd ved aftenkapsejladserne.

Som mange sikkert har bemærket, har

vi fået nyt nøglesystem, de fleste døre

har fået skiftet lås, så vi fremover skal

anvende en chip til at låse op med.


Låsene blev skiftet hurtigere, end vi

havde forventet, og dermed var der en

kommunikationsbrist til medlemmerne,

hvilket jeg beklager. Har man fortsat

det gamle nøglekort, er det en god ide

at henvende sig i sekretariatet og mod

betaling på 50 kr. få udleveret en chip.

Der er også fortsat en del, som ikke har

fået afhentet deres medlemskort.

Igen i år har der været afholdt SOAK

i Nivå Bådelaug, hvor unge har haft

mulighed for at prøve kræfter med

Optimist jollen eller prøve, hvordan et

surfbræt skal håndteres. Det er dejligt

at se den iver, de unge udviser for at

lære at sejle, men også en meget stor

tak til de personer fra NB, som år efter

år stiller op, så ungdommen kommer

ud og sejle.

Over sommeren er der afholdt utallige

stævner for juniorsejlere, mange af dem

har haft Nivå sejlere som deltagere, og

det er jo fint, at vores unge ikke holder

sig tilbage, når der skal deles præmier

ud. For juniorsurferne er det blevet til

placeringer i top 5 ved Danske og Nordiske

mesterskaber, et stort tillykke skal

der lyde til de dygtige brætsejlere. Vores

ynglinge/juniorbåde er solgt og erstattet

af tre Hobi Cats, som er den båd-

type, vi vil satse på efter de unge er

vokset ud af ZOOM 8 jollen.

Den første uge i august stod Nivå Bådelaug

for VM i surfing på KONA brædder,

første gang vi har afviklet et så stort

og vigtigt stævne. Der var surfere fra 9

lande deriblandt Kina og USA. Stævnet

blev afviklet med 12 sejladser og en -

oven i købet dansk - verdensmester blev

fundet og kåret.

Det er min helt klare opfattelse, at

surferne var særdeles tilfredse med

hele afviklingen af stævnet - jeg hørte

mange tilkendegivelser om den professionelle

måde, alt var grebet an på.

Også en stor pressedækning fik vi i

medierne, så Nivå kom rigtig på verdenskortet.

Tak til alle dem, som var

med til at gøre det muligt!

Niels Bech

5


Sejl, surf og sjov for alle

i Nivå uge 30

Der var fuldt hus til sommeraktiviteterne i sejl og surf på Nivå Havn – ja, faktisk

mere end det, da der var 15 på surfernes formiddagshold og 18 på eftermiddagsholdet,

selv om vi plejer at stoppe ved 12 deltagere. Så det var også nogle

godt trætte instruktører, vi kunne møde på sidstedagen, selv om vi naturligvis havde

sørget for forstærkning til at håndtere – og ikke mindst sikre - de mange deltagere.

Som sædvanlig var der også dage med mindre vind – de blev udnyttet til at

prøve havkajak eller ture i baderingene efter de store motorbåde, vi bruger som

følgebåde. Der skete hele tiden noget, som kunne give lyst til at være på vandet

og prøve forskellige former for søsport – og det er jo netop meningen med disse

uger, som Fredensborg Kommune arrangerer: At give børn og unge muligheder

for at afprøve fritidsaktiviteter, der findes i kommunen – og finde ud af, om de

har lyst til ”at gå til” noget af det.

Nivå Bådelaug har været aktiv i dette arbejde igennem mange år – men der er

grund til at takke de ildsjæle fra ungdomsafdelingen og surfafdelingen, som igen

i år stillede op og gav ungerne en god oplevelse på vandet.

(At vi så havde et uheld med den ene følgebåd, som kræver reparation, skal blot

forbigås i stilhed. Det kan ske, når der er fuld fart på…)

6


818

Vedligeholdelse og service af din båd - Salg af udstyr

Nyt teakdæk - Alt i reparationer i træ og glasfiber

Sprøjtemaling af fribord mv. - Motor- og riggerarbejde

Alle former for forsikringsskader

SLETTEN BÅDEVÆRFT

Sletten Havn • DK 3050 Humlebæk

Tel. 49 19 36 66 • Fax. 49 19 06 99

www.sletten-boats.dk - sb@sletten-boats.dk


Breddestævne i Olsen Twin i Nivå

En blæsende regnvåd lørdag i juni

blev der afholdt breddestævne i Olsen

Twin. Et stævne for sejlere med et

fysisk handicap. Stævnet er tilkommet

i samarbejde mellem DS og DHIF´s fællesudvalg,

hvor værtskab går på skift.

Denne gang var det Nivå Bådelaug,

der var vært. Det var 3. gang nogensinde,

at sådant et stævne blev afholdt

i Danmark, og det var dejligt at være

med til at udvikle og videreføre denne

nye tradition.

Der var 13-15 tilmeldte. Ni trodsede det

udfordrende vejr, hvad der må siges at

være godt i fht. mere skrøbelige kroppe

end menneskers uden fysisk handicap.

Da vi havde 5 Olsen twinner til at dyste

i, kunne alle komme til start og dyste

imod hinanden allerede fra 1. heat.

Vinden blæste med 6-8 m/s, og der

var høje søer i forhold til bådstørrelsen.

Så selvom det heldigvis ikke var frost,

føltes det bestemt heller ikke varmt.

Der var ingen, der bar shorts denne

sommerdag!

Efter morgenmaden og indskrivning

bød havneudvalgsformanden Per Frost

velkommen til sejlerne og de mange

fremmødte frivillige hjælpere. Der var

tomands/kvindes besætning i hver båd.

Nogle hold var dannet forud, mens andre

blev sat sammen, inden den første

sejlads. Dvs. at man kunne møde op

uden sejlmakker og alligevel komme

til start på et hold, hvor der forsøges at

tage hensyn til, at der skal være mindst

en rutineret sejler i hver båd. Det giver

selvfølgelig udfordringer med de helt

nye besætninger, men også megen sjov

og erfaring.

Det er specielt for et breddestævne, at

det rummer sejlere med forskellig erfaring

og med mange forskellige typer af

fysisk handicap. På dette stævne deltog

sejlere med 2 til knap 50 års erfaring,

og alder fra 30´erne til 60´erne. Dvs.

en meget bred sammensætning.

Specielt er også, at det kan tage lang

tid at få besætningerne i og op af bådene,

fordi det ofte kan tage tid at gøre

ting med et fysisk handicap, nogle skal

liftes og andre vil hjælpe. Derfor kan

der også gå lang tid imellem, at første

og sidste besætning når på vandet. For

nogle vil det vække jubel at nå først ud,

9


og for andre vil de nå at blive for trætte,

inden heats´ne sejles af.

Da alle endelig nåede ud og første

startskud lød, viste det sig, at flere af de

lånte både helt enkelt ikke var sejlklare

og måtte udgå. Dette til stor frustration

for besætningerne i de itu både. Ved

frokosttid var alle sejlere våde fra inderst

til yderst. Men Lagunen blev lavet

om til en midlertidig tørrestue, imens

maden blev indtaget. Udenfor blev

flere af bådene repareret på og forsøgt

klargjort inden eftermiddagens start.

Vinden tog til, og der var snak om,

hvorvidt sejladserne kunne fortsætte.

Det kunne de heldigvis, til stor fornø-

En STOR TAK

I forbindelse med breddestævnet den 18. juni 2011 bringer jeg her en STOR TAK

til ALLE, der deltog og hjalp til med at få stævnet forberedt og gennemført. Det var

hele klubbens og havnens stævne. Tak for det! Nogle af sejlerne havde deres livs

sejltur på denne storm- og regnfulde dag. Det glæder mig, at vi i NB har kunnet

skabe rammerne til det. Det var en lærerig proces med stor opbakning, og det var

rigtig dejligt at opleve flere af de mange frivillige i hopla. Mange roste Lagunens

/ Andreas mad. Også stor tak til såvel de sponsorer, der økonomisk set muliggjorde

dagen som de, der leverede fine præmier. Hovedsponsor var Coloplast,

DHIF, fællesudvalget mellem DS og DHIF samt Nordea. For gaverne stod ”vores

egen Lars” i Nivå Bådtilbehør, Palby Marina, Elvstrøm Sails, Coloplast, Nordea

og Super Best.”

Kristina Sangvita

10

jelse for deltagerne. De næste og sidste

heats blev skudt i gang. Heats´ne blev

tætte denne eftermiddag, hvor naturen

viste sig fra sin lidt mere vilde side

med vind på 8,2 m/s og deromkring.

Samtidig blev vi passet godt på derude.

Sejladserne sluttede, da en båd igen

måtte udgå, nogle sejlere var for

trætte, og vinden tog yderligere til. På

land blev nydt en moledrik og de flotte

præmier overrakt ved formanden for

Fredensborg kommunes handicapråd

Christian Hedegaard. Dagen blev

afsluttet med en middag for de, der

havde lyst - og klokken 20 var alle

meget, meget trætte og taget hjem efter

en begivenhedsrig dag.


Regn og blæst

hindrede ikke

handicapsejlerne

Trods dårlige vejrudsigter gennemførte

Nivå Bådelaug landets 3. breddestævne

for handicapsejlads i Olsen Twin

både i lørdags. En del tilmeldte mødte

ikke frem, men 5 både kom på vandet

og 8 heats blev gennemført formiddag

og eftermiddag med 5 deltagende både

og 9 handicapsejlere fra hele landet.

Uovertruffen vinder blev handicapsejleren

Morten Knudsen fra Thurø Sejlklub,

som var på et vindende hold i 7 ud

af 8 sejladser. Nr. 2 blev makkerparret

Erling Justesen og Lars Andersen,

ligeledes fra Thurø, mens 3. pladsen

blev delt mellem handicapsejlere fra

Kolding, Nivå og Sundet.

Stævnet blev skudt i gang fra morgenstunden

af Per Frost Henriksen, formand

for Fredensborg Kommunes Fritids- og

Erhvervsudvalg, og formanden for

Fredensborg Kommunes Handicapråd,

Kristian Hedegaard, var der til at over-

række de mange præmier. Coloplast og

Nordea havde desuden støttet stævnet

økonomisk, så det var muligt at holde

deltagergebyret på et niveau, så hele

15 deltagere havde meldt sig – med alt,

hvad det betyder af udgifter og besvær

for den enkelte handicapsejler med at

blive transporteret hertil, arrangere

overnatning, betale for ledsagende

hjælpere osv.

”Men det var alle tiders dag”, udtalte

Erling Justesen fra Thurø Sejlklub. ”Nivå

Bådelaug havde lavet et fint arrangement

for os, og vi fik masser af sejltid

på noget andet vand, end vi er vant

til. Og vi kunne konstatere, at vandet

ovenfra er mindst lige så vådt som i

Svendborgsund, Kolding Fjord, Aarhus

Bugt og Limfjorden – og hvor vi ellers

plejer at sejle…”

Annemette Allerup

11


Fede oplevelser ved Young Gun Cup i juni

I juni måned deltog 3 af juniormedlemmerne

i Young Gun stævner i henholdsvis

Kolding og Middelfart.

Stævnerne er en-dags stævner, derfor

pakkes udstyr dagen før. På dagen

køres tidligt for at være fremme til skippermøde

kl 10.

I Kolding var forholdene få sekundmeter

vind og heldagsregn, hvilket var fint for

deltagerne og noget mindre for støtterne

på land.

I Middelfart blev Young Gun Cup blev

afviklet i fantastisk flot vejr med både

fin vind og sol. De 22 deltagende windsurfere

sejlede i tre grupper, A gruppen

med max 5 kvm sejl, B gruppen med

max 6,5 kvm sejl og C gruppen med

max 8 kvm sejl.

A gruppen fik sejlet 4 gode sejladser og

B og C gruppen fik sejlet 6 sejladser.

Banen var en halvvindsbane, som var

udlagt i det skønne område mellem

Skrillinge Strand og Fænø. Banen var

lagt, så starterne var sejlende starter,

hvilket var en udfordring for mange af

surferne i starten, men hen over dagen

blev de mere dus med den form for

start. Der var endda flotte ”skudstarter”

i både B og C gruppen.

12

Midt på dagen blev der holdt en tiltrængt

pause, hvor surferne bl.a. hyggede

sig sig med en god grillpølse fra

den lokale Middelfart slagter.

Ved begge stævner høstede Nivå deltagerne

3. plads og et par sekundære

placeringer. Der var deltagerbevis og

sponsorgaver til alle deltagere, og det

giver stor fokus på deltagelse, kampgejst

og vilje. Den altoverskyggende

fællesnævner ved Young Gun Cup er

”Den Gode Oplevelse”. Det vil sige at

alle - både børn og forældre – og officials

- skal kunne tage hjem efter en

stævnet med godt humør og med lyst

til at komme igen. Det er en stor fordel,

når udstyr er forskelligt og spiller en

væsentlig rolle for surferens hastighed.

Se mere, billeder

og film på

vores hjemmeside


West Wind Young Gun Camp i Hvide Sande

6 junior surfere fra klubben har i sommerferien

været på en uges surfcamp

i Hvide Sande. I alt deltog 40 juniorer

fra hele landet.

Spottet i Hvide Sande er perfekt med

mulighed for at øve alle former for surf,

fjorden på den ene side og havet på

den anden. Derudover er der kabelpark

med mulighed for lidt ekstra boardsport

et par hundrede meter fra teltpladsen.

Instruktørerne var selv Young Guns for

få år siden, men er i dag eksperter på

hver deres område.

Som initiativtager og øverste ansvarlig

for camp’en er Mette Velling, og hun afviklede

en camp med høj kvalitet. Mette

har mange års erfaring med afvikling

af camps, og kvaliteten gælder såvel

det sportslige som det sociale, maden,

overnatningen og kommunikationen

med forældre og deltagere.

Deltagerne boede i telte få meter fra

vandkanten til fjorden. Hver dag startede

med en løbetur inden morgenmaden.

Senere stod der surfing, udstyrstrim,

sjov og hygge på programmet.

Surfere på alle niveauer kan deltage

finde udfordinger og møde andre unge

med interesse i sporten.

Alle dage bød på planingsvind, og det

var derfor glade, trætte surfere med

vabel-hænder, som tog imod forældrene

den sidste dag.

Der er skabt mange sociale netværk, og

det er altid dejligt at møde ligesindede

med samme interesser. Selv om man

ikke nødvendigvis møder hinanden

så ofte, så er gensyn herligt. Mange

deltagere ser nu frem til næste møde,

som er i Klitmøller i efterårsferien, hvor

næste Young Gun Camp finder sted.

13


Så har vi fået Hobie Cats!

I det tidlige forår, før vores jollesejlere

kunne begynde sæsonen, blev en af

teoriaftenerne brugt til at diskutere

valg af jolletyper til afløsning for vores

gamle Ynglinge. Adskillige jolletyper

blev diskuteret - både 1-mands- og

2-mandsjoller, og fordele og ulemper

blev afvejet.

Dette møde var kommet i stand, fordi vi

i de sidste tre sejlsæsoner har prøvet at

genoplive Yngling sejladsen uden held,

og det var tydeligt, at der skulle nogle

nye og hurtigere joller til for at holde på

interessen blandt de store jollesejlere.

Nivå Bådelaug har brug for at holde

de store sejlere aktive i Nivå Havn

både som rollemodeller og som medhjælpere

og trænere for de nye, små

optimistsejlere.

Valget, baseret på ønskerne fra de

store sejlere, er blevet Hobie Cat 16

spi, som er en jolle, der dels er hurtig,

men vigtigere, kan sejles af alle med en

vægt fra 60 kg til voksenvægt. Den er

derfor ideel til de ungdomssejlere, som

nu er vokset ud af vores ellers meget

populære Zoom8 joller.

Yderligere har Hobie Cat 16 spi den

fordel, at den blandt surfere er anderkendt

som en sej og hurtig båd. og

der er allerede flere henvendelser fra

surfere, som gerne vil prøve kræfter

med de nye hurtige Hobie cats.

Vi har været så heldige, at det er lykkedes

os at få solgt vores gamle Yng-

14

linge til markedspris i det tidlige forår.

før Ynglinge fra andre klubber kom til

salg på markedet. Dette salg samt salg

af Pokus, den gamle dommerbåd, og

en bevilling fra Fredensborg kommune

på 36.000 kr. har skaffet os de penge,

der var nødvendige til indkøb af to

Hobie Cat 16 spi samt en Hobie Cat

14 Turbo med alt tilbehør (trailer og

jollevogne mv.)

Vores indkøbte Hobie Cats er nyere

brugte med et par sejlsæsoner bag

sig, men de er i meget fin stand. Prisen

per styk er derfor attraktiv og på

samme niveau som en ny Optimist- eller

Zoom8- konkurrencejolle.

Vores debut med disse nye spændende

både var sejlerlejren i Nykøbing Sjælland

(den tidligere så kendte ”Præstø

lejr”) sammen med Sletten Bådeklub i

uge 31, hvor disse billeder også stammer

fra.

Hobie Cat jollerne vil blive tilgængelige

for alle medlemmer af Nivå Bådelaug,

som måtte ønske at prøve kræfter med

disse spændende både. Hobie 16 spi

er en to-mandsjolle med spiler, så der


er masser af tovværk at rive i, mens

begge sejlere står i trapez. Hobie 14

turbo er en en-mandsjolle med fok og

enkeltmands trapez, den kan dog også

fint sejles af to personer, hver med en

vægt omkring 60 kg. Begge både typer

kan opnå hastigheder på 25 knob og

måske lidt mere !

Vi vil prøve at lave et reserveringssystem

på datobasis - så man kan se,

hvem der sejler hvornår og samtidig

kan ”efterlyse” gaster eller rorsmænd

efter behov.

Succeskriteriet er, at disse både vil blive

brugt meget hyppigt af jollesejlere, surfere

og alle andre medlemmer af Nivå

Bådelaug, som måtte ønske en sjov

oplevelse på vandet. Alle interesserede

er velkomne til at kontakte ungdomssejlerne

ved jolleskuret for nærmere

information.

Sejlerhilsen

Loni Skov Madsen,

Jolleafdelingen

Sommeren går på hæld.

Der skal ryddes ud i tøjlageret

Der er 30 % på al beklædning fra R-Sailwear

20 % på øvrig sko og beklædning

Åbningstider september

Fredag 15-17.30

Lørdag 10-16

Søndag 10-15

oktober

15-17.30

10-15

10-14

Nivå Bådtilbehør

Nivå Bådtilbehør v/Lars Isager Hedegaard Tlf. 40 88 96 70

aggerhedegaard@mail.dk - www.nbudstyr.dk

15


I foråret har Sejlerskolen gennemført følgende

aktiviteter:

• Dagstur til Hven 19. juni

• Motorkursus 8. juni

• Tovværkskursus 15. juni

• Kap deltagelse 22. juni

Sensommerens aktiviteter i Sejlerskolen er planlagt som følger:

• Første sejladser efter sommerferien 1. august

• Natsejlads fredag 9. september

Skippermøde 17.30, fællesspisning, natmad ved hjemkomst

lidt over midnat

• Duelighedsprøver søndag 18. september

• Sidste sejlads 29. september

Sejlerskolens brunch i Lagunen lørdag 8. oktober hvor vi bl.a.

kårer Årets Sejlerskoleelev og uddeler duelighedsbeviser

16


HOTDOGS PÅ HVEN

Sejlerskolens weekendtur blev til en

dagstur, da der var mulighed for at

få flest deltagere på en dagstur. Per

Henning lagde sin båd Kafue til og

spækhuggeren Sally slog ham følge.

Vi var 6 deltagere, og med en sydlig

vind var det oplagt at tage til Hven og

tilbage igen.

Kursen blev sat på Kyrkbacken og

korrigeret et par gange undervejs, da

vi havde en frisk blæst og bygevejr,

med store cumulusskyer og turbulens

omkring. Bådene blev lagt ned i de

stærke vindpust, og man kom hurtigt i

tvivl, om man nu var på rette kurs. Det

gik stærkt over til Hven, så vi besluttede

at tage turen rundt om op til Norrborg.

Camilla J. havde roret i spækhuggeren

og sejlede os sikkert i havn i Norrborg.

I Norrborg skinnede solen og vi lå i

læ, roen faldt på, og vi nød frokosten.

Erik bådsmand havde taget pølser og

rejsegrill med, og i løbet af kort tid

tryllede han friske hotdogs til alle. Selv

de meget kostbevidste tog en pause fra

fibrene og frugten og hapsede hotdogs.

Da tiden nærmede sig afgang, og den

stolte far Tom skulle skynde sig hjem til

at forberede studenterfesten, passede

det lige med, at bygerne kom igen på

banen og gav en spændende sejlads

hjem til Nivå.

Vel hjemme igen tænker man på hvorfor

det skal være så svært at arrangere

(læs: finde deltagere) til sådan en dejlig

dagsejlads???

Dora Trygvadottir

17


Sejlerskolens kurser

Til supplering af navigation og den

praktiske sejlads kan Nivå Sejlerskole

tilbyde eleverne særskilte kurser i påhængsmotor

og tovværk, så eleverne er

supergodt rustet til Duelighedsprøven,

hvis de vælger at gå op.

Alt arbejde i Sejlerskolen er frivillig arbejdskraft

hvor engagerede instruktører

deler deres viden med videbegærlige

elever. Denne sæson har eleverne vist

ualmindelig stort engagement og iver

efter at sejle og instruktørerne melder et

godt og stabilt fremmøde. Engagementet

smitter begge veje og betyder meget

for lysten til at møde op, give en hånd,

blive hængende til evalueringsøl osv.

Vi håber på at finde flere instruktører

til Sejlerskolen så vi kan få alle både

ud at sejle alle fire undervisningsdage.

18

Den 8. juni afholdt Sejlerskolen et kort

kursus i teori og brug af påhængsmotorer.

Marion Louw stod for teorien og

Sejlerskolens instruktører stod for den

praktiske del. Efter teoritimen hos Marion

gik alle elever ud i bådene med instruktør

og prøvede efter tur at udpege

de vigtigste dele af påhængsmotoren,

sætte den i vandet og starte den.

Den 15. juni afholdt Sejlerskolen et

aftenkursus i tovværk anført af Marion

Louw. Udover de gængse knob og stik

som hører til duelighedsstoffet, viste

Marion splejsninger og tacklinger.

På billedet ser vi meget koncentrerede

elever: fra venstre: Karin, Eva, Anne og

Annelise på forreste række. Bagved til

højre Pia og Geir, til venstre Suzanne.


En hilsen fra Elfi til

danske sejlere…

Hans Kristensen

På nogle af sensommerens solrige og

varme dage lå vi i Borstahusens havn

nord for Landskrona. For at skabe lidt

afveksling i dagenes program, som hovedsagligt

var at ligge på stranden og

gå i vandet på den meget barnebarns

venlige strand nord for havnen – man

skal 3-400 meter ud, før vandet når en

til navlen – var vi taget ind til Landskrona

for at se Citadellet.

På vejen hjem skulle vi med bussen fra

Rådhustorget og op til Borstahusen. I

busholdepladsens læskur sad en gammel

dame med sin roulator. Hun ventede

også på bussen. Da hun hørte, at

vi var danske, og da hun fik at vide, at

vi var sejlere, fortalte hun, at hun havde

været havnefoged i Kyrkbackens havn,

indtil hun blev pensioneret som 65årig.

Det var i 1993.

Vi nævnte, at Kyrkbacken er en af de

havne, vi holder rigtigt meget af og

oftest kommer i, fordi den er så idyllisk,

og fordi den kun ligger knapt 6 sømil

fra Nivå. Til afsked sagde hun, at jeg

måtte love at viderebringe en hilsen til

alle de danske sejlere, hun i tidens løb

havde mødt i Kyrkbacken. Det lovede

jeg – også selv om det nok var at tage

munden lidt fuld. Men hilsnen er hermed

bragt videre til Nivå-sejlerne.

Elfi var – og er vel stadig for nogle – en

legende, som den cyklende havnefoged

med konduktørtasken, der kom susende

ned ad bakken ved havnen på sin cykel

og viste en tilrette i havnen og opkrævede

havnepenge næsten i samme øjeblik,

man rundede havnefyret ved indløbet.

Og hun var på havnen mange timer hver

dag. Gjorde rent på toiletterne, snakkede

med tolderne (dengang var der stadig

toldstation for rejsende fra Danmark

for enden af sydmolen – dog ikke for

lystsejlerne), hejste flag op og ned og

holdt i det hele taget orden på havnen.

Hun blev i sin tid født i Lybeck i 1928

og hed Elfriede Loche. Som ung mødte

hun en gang i 1950erne den svenske

sømand Henry Nilsson (født 1919,

død 1984), der sejlede som bästeman

på m/s Nora fra Hven. De giftede sig

i 1958 og bosatte sig i Henrys barndomhjem

i Kyrkbacken. Kort efter gik

Henry i land for at blive havnefoged i

Kyrkbacken – og Elfriede, som i daglig

tale blev kaldt Elfi – assisterede en del

år Henry på havnen.

I 1970 overtog hun jobbet som havnefoged

og skabte, i de 23 år hun havde

stillingen, legenden Elfi: Kyrkbackens

cyklende kvindelige havnefoged med

tasken.

19


Sommerens

sejlerlejr i

Nykøbing

Sjælland

I ugen fra den 31. juli til den 5. august

deltog Nivå Bådelaugs ungdomssejlere

i sommerens traditionsrige sejlerlejr

afholdt sammen med Sletten Bådeklubs

ungdomssejlere.

Arrangementet var i år for første gang

flyttet fra Præstø til Nykøbing Sjælland,

dels fordi Nykøbing Sjællands Sejlklub

råder over meget fine faciliteter, men

også fordi lejren i år var rekordstor med

ca. 35 sejlere og omkring 20 forældre

samt mindre søskende. På et tidspunkt

var der 63 personer til stede.

Nivå-sejlerne var repræsenteret med

både Optimist- og Zoom8-sejlere.

Hovedformålet for lejren er selvfølgelig

at få så mange sejltimer på vandet

som muligt, typisk seks timer per dag,

således at de unge får næsten en halv

sæsons normal træning koncentreret på

20

bare en uge! Det er tydeligt at se forskel

på de unges sejlteknik før og efter sådan

en uge, så tiden er godt anvendt.

I år var der igen stor interesse for at

prøve ”nye” bådtyper, og Nivås større

optimistsejlere Frederik, Felix og Amalie

prøvede derfor kræfter med Zoom8 joller,

men fik også lov til at sejle med som

gast på vores nye Hobie Cats.

Zoom8 jollerne var på vandet alle dage

på nær den sidste dag, hvor der var

kapsejlads i Optimist og Hobie Cats.

Zoom8 jollerne tiltrak en del opmærksomhed

fra de store optimistsejlere fra

Sletten, som også sejlede dem flittigt.

Måske får vi nogle nye medlemmer på

den baggrund!

For de tre af vores store Zoom8-sejlere,

der var med på lejren, Mads, Jakob


og Peter, som nu alle vejer mellem 60

og 80 kilo, var opgaven jo at få startet

med de to nye Hobie Cat 16 spi samt

Hobie 14 Turbo. Søndag blev alle tre

joller samlet og sendt på vandet for

testsejlads, men som det ses på billederne

var der lige nogle problemer med

spiler fald og skøder, der var monteret

forkert, men det kunne fikses ved lidt

balancegang på fordækket!

Alle tre Hobie Cats var på vandet alle

dage på sejlerlejren, og sejlerne fra

både Sletten og Nivå stod nærmest i

kø for at prøve dem. Adskillige voksne

måtte endda forbigås i deres ønske om

at få en tur.

Vi fik afprøvet bådene i alt fra stille

vejr søndag til 10 m/s og store bølger

torsdag! Der var utroligt meget action

over Hobie Cat sejladsen med spektakulære

kæntringer og forlæns styrt. Alle

var dog imponeret, da der torsdag blev

sejlet med spiler i 10 m/s. Det viste en

hel del selvtillid blandt sejlerne.

Der var også meget stor interesse fra

Slettens sejlere for Hobie Cats, og flere

proklamerede, at de ville til Nivå og sejle

Hobie Cat, så jollen har helt klart en

tiltrækning på de store ungdomssejlere.

Alt i alt en spændende og succesrig

sejlerlejr, som blev afsluttet med den

begivenhedsrige og meget konkurrenceprægede

forældresejlads i optimistjoller.

Slettens Niels Eckardt vandt

førstepladsen skarpt forfulgt af Nivå´s

Erik Norup på andenplads.

Vi ser nu frem til efterårssæsonen, som

startede mandag den 8. august, hvor

optimist- og Zoom8-jollerne igen gik

på vandet til den ugentlige træning i

Nivå – og nu også Hobie Cat 16 spi

og Hobie Cat 14 turbo. Det bliver helt

sikkert et superspændende efterår!

Til sidst en stor tak til Sletten Bådeklub

for et fantastisk flot arrangement, som

det var en fornøjelse at få lov at deltage

i.

Sejlerhilsner Deltagerne fra

Nivå Bådelaugs Jolleafdeling

21


Kanon vellykket VM surfstævne

Nivå Bådelaugs surfafdeling under

ledelse af Steen Buck Hansen havde sat

alle sejl til, da alverden var inviteret til

22

VM i Kona Surf sejlads i Nivå den 3.-7.

august. Over 60 sejlere fra hele verden

kom hertil, blev indkvarteret eller havde

selv mobile homes med, så de kunne

være på pletten, når de 12 knivskarpe

løb blev afviklet. Og de blev ovenud

vel serviceret af en masse surfmedlemmer

og en række andre NB-aktive på

løbskontoret og på vandet – og ikke

mindst af Lagunen, som havde nok at

gøre med at mætte de mange sultne

surfere og deres familier.

”Ja, det gik da bestemt rigtig godt”,

siger Steen Buck Hansen. ”Selve mesterskabet

forløb fantastisk (se mere

herom andetsteds i bladet), og jeg har

også indtryk af, at folk virkelig satte

pris på omgivelserne, forholdene,

stemningen og de forskellige sammenkomster

i Lagunen. Der var faktisk

stort set ikke noget, der kiksede – selv

vind og vejr var nogenlunde hele vejen

igennem.”


TV fra stævnet hver eneste dag

Steen Bucks gode fornemmelse for

medier og mediedækning gav sig også

udslag i, at stævnet blev dækket af en

svensk reportergruppe på YouTube

hver dag – og at såvel Lokalavisen tv

(Politiken, Frederiksborg Amtsavis og

JPs nettv) som TV Lorry lagde vejen

forbi Nivå og lavede reportager og

dermed absolut understregede, at NB

har den største og mest aktive surfklub

i Danmark.

KONA – en bred surf disciplin

KONA disciplinen inden for surf bygger

på, at det grundlæggende udgangspunkt

for konkurrencen skal være ens:

Hver konkurrencedeltager deltager

med et bræt og en sejlstørrelse, der

svarer til ens egen vægt – det er derfor

ikke udstyret, kun ens egen dygtighed,

teknik og taktik, der afgør resultatet.

(Det minder måske lidt om princippet

med handicap i golf.) Det betyder også,

at flere generationer og køn kan være

med i samme KONA konkurrence, i

Nivå deltog der eksempelvis en hel

svensk familie med far, mor, mindre og

ældre børn i samme konkurrence. Der

var også en far og en meget ung søn

fra USA i samme konkurrence – det var

utroligt udfordrende og spændende.

Som nogle af familiedeltagerne fortalte:

”Det er jo rigtig sjovt, at vi alle kan være

med på vandet. Det er meget bedre

end at sidde med en kikkert inde på

stranden.”

”Vi er stolte af surferne”

Sådan sagde formand Niels Bech, da

jeg traf ham på havnen den sidste dag

ved middagstid. ”Det kræver ildsjæle at

initiere og gennemføre sådan et arrangement.

Dem er vi så heldige at have

mange af i Nivå Bådelaug – plus en

enormt engageret og aktiv leder i Steen.

En leder, som også formår at få en

masse andre motiveret til at give den en

skalle, når nye initiativer skal op at stå.”

Annemette Allerup

23


Dansker løb med VM guldet

Det var danske Tim Aagesen, der

uovertruffent vandt verdensmesterskabet

i Kona One i Nivå. Tim er en veteran

i windsurf, for han er 51 år – og det

er over 30 år siden, han første gang tog

guld i et windsurfing VM. Han har været

aktiv i windsurf gennem alle årene,

har snuppet mange mesterskaber, har

sågar haft eget windsurf brand og er i

dag direktør for Quicksilver Danmark.

Se i øvrigt alle stævneresultaterne

på www.dbo.dk eller surfsiden

under nivaabaadelaug.dk

Elvstrøm Sails Øst ○ Møllevej 9, G5 ○ Nivå

Tlf 49 18 14 90 ○ thomas@elvstromsails.dk

24www.elvstromsails.com

Junior fra Nivå fik bronze

I juniorklassen havde Nivå Surf selv en

sejler i front: 15-årige Natasha Shalofsky

Bate kom på tredjepladsen og

markerede dermed, at vores surfafdeling

er helt i top, hvad angår ungdomsarbejdet.

Der er stor grund til at være

stolte af, hvad der opnås på brædderne

de mange, mange aftener og weekend

af Steen Buck og hans mange dygtige

instruktører og hjælpere.

Enorm stærk

Umådelig let

Banebrydende nyt


26

Nye regler for manglende betaling til NB

Vi oplever, at medlemmer, som er slettet på grund af restancer, året efter

melder sig ind og betaler, eller igen undlader at betale. Sletning på grund

af restancer sker midt i kalenderåret, altså lang tid efter den rettidige betalingsdato,

som er før generalforsamlingen i februar. Der gives således lang

frist til at få afklaret eventuelle problemer med kontingentopkrævningen.

De medlemmer, som betaler deres kontingent rettidigt, kan ikke være tjent

med at der findes snyltere i klubben. Det blev derfor vedtaget på bestyrelsesmødet

den 7. juni 2011, at indføre en regel for håndtering af restancer.

Der indføres en karantæne i 3 år for medlemmer, som er udmeldt på grund

af restancer. Klubben accepterer ikke genindmeldelse indenfor denne frist,

herunder konvertering til en anden kontingenttype.

Medlemskab kan kun genoptages, hvis restancen udlignes fuldt ud.

Når den seneste restance er mere end 3 år kan der begyndes på en frisk.

Deres lokale værksted

NIVERØD AUTOVÆRKSTED APS

Niverødkongevej 12, 2990 Nivå

Forsikringsskader

dæk

batterier

reservedele

m.m.

Tidsbestilling tlf. 49 14 71 24 • Fax 49 14 74 59

www.boschcarservice.dk/niveroedauto

niveroedauto@boschcarservice.dk

Speciale: BMW • HONDA


Surf fest & Klubmesterskabet 2011

Lørdag den 17. september indbyder vi til klubmesterskab 2011

og efterfølgende surffest

Skippermøde i Mistralen kl.12.00 - Første sejlads vil være ca. kl. 12.30.

Vi lægger en 8-talsbane langs stranden med stående start.

Der sejles i 2 klasser:

A. Klasse for øvede sejlere – banen rundt 2 gange

B. Klasse for mindre øvede sejlere – banen rundt 1 gang

Alle sejler med - Sejladserne gennemføres uanset vind.

Surffesten begynder ca. kl. 18.00 med velkomstdrinks. Fadøl er sponsoreret.

Prisen og menuen kommer på e-mail eller tjek www.nivaabaadelaug.dk/surf.

Prisen for arrangementet bliver meget fornuftig.

Med surfer hilsen - Windsurferne

SU. På e-mail surfer@nivaabaadelaug.dk, ’

eller på FACEBOOK hurtigst muligt

27


Glimt fra

tursejlads i

forsommeren


28

Din motor er i orden, den starter hver gang –

Også når du har allermest brug for den.

Vi er eksperter i alt inden for sikkerhed og maskineri til søs, fra mindste fritidsbåd til

de større erhvervsfartøjer.

Salg

Service

Reparation og vedligeholdelse

Reservedele og tilbehør

Vore servicevogne kommer

over hele Sjælland.

Vi forhandler og servicerer de fleste anerkendte motorer, kontakt os for et godt tilbud.

autoriseret forhandler af

Tel. 48300136 - info@brdrpetersen.dk

www.brdrpetersen.dk - Havnevej 19 – 3250 Gilleleje


Skal du med til Klitmøller i år?

Atter i år tager Nivå Surf til Klitmøller i

efterårsferien, 16.-23. oktober, hvor der

er Young Camp for de unge, masser af

surf og mulighed for at se profferne på

slap line til DM. Som sidste år lejer vi

sommerhuse til de 50 deltagere, vi kan

have med (og instruktørerne har allerede

reserveret pladser!), så der bliver

også mulighed for fedt samvær, når vi

står af brædderne om aftenen.

Skynd dig at melde dig til hos Steen.

Han kan også fortælle dig nærmere

om alt det praktiske, økonomi osv. Men

princippet er: Først til mølle…

Infomøde om uddannelse til yachtskipper

På billedet ser du Børge

og Hans. Det lyser ud af

de to gutter, at de har

taget yachtskipper 3 i

Nivå Bådelaug – og nu

er de begge parate til at

besejle ukendte farvande

på jagt efter nye oplevelser!

Hvis du også går med en drøm om at

tage Y3 til vinter, så kom til orienteringsmøde

søndag den 18. september 2011

kl. 11 i Oasen (undervisningslokalet

på 1. sal).

Her kan du få et indblik i, hvilke fordele

du opnår med en yachtskipperuddannelse,

og hvad der kræves for at blive

yachtskipper. Kom og mød rigtige levende

yachtskippere og få svar på dine

spørgsmål om Y1 og Y3.

Du er også meget velkommen til at ringe

til Arne Nielsen på telefon 26 12 16

64 (eller mail an@be-anci.com). Arne

svarer gerne på spørgsmål om undervisning

og pensum mv.

Du kan også læse mere på:

http://www.fritidssejler.dk

29


DIN FRISØ R

INGE HØILUND

Velkommen til nye medlemmer 2011

1376

1377

1378

1379

1380

1381

NIVÅ STRANDPARK 21. 1 Sal

Veronika Perko Surf 2990 Marts Nivå Havn 1411 Mathilde Råberg Christensen Surf

Oliver Bruun Surf Marts 1412 Christian Funder Surf

Johnni Nielsen Passiv Marts 1413 Gregers Kronborg Surf 2990 9394

Emil Brouer Surf Marts 1414 Bente Kronborg Surf

Winnie Slemming Sejlerskolen DINMarts FRISØ 1415 Amalie R Grut Dahl Surf

Maximillan Kronborg Surf April 1416 Paul Anthony Sørensen Surf

Maj

Maj

Maj

Maj

Maj

Juni

1382

1383

1384

1385

Christian Jaspers Surf April 1417 Martin Jes Iversen

Geir Nerhus Sejlerskolen INGEApril HØILUND 1418 Anita Iversen


Eva Raffnsøe Sejlerskolen April 1419 Peter Wiese

Rasmus Riis-Jacobsen NIVÅSTRANDPARK21.1Sal

Surf April 1420 Emma Wiese

Optimist

Optimist

Surf

Surf

Juni

Juni

Juni

Juni

1386

1387

1388

1390

HERRE Gitte Riis-Jacobsen KLIP Surf 2990NivåHavn

April 1421 Nicholas Rose

Emil Riis-Jacobsen Surf April 1422 William Szidethy

SKÆGKLIP Katrine Riis-Jacobsen Surf April 1423 Bjørn Starcke

Jeppe Jeppesen Surf 29909394 80,‐

April 1424 Jannie Starcke

Surf 255,‐

Surf

Surf

Surf

Juni

Juni

Juni

Juni

1391

1392

Ulrik Münster-Swendsen

DAME

Camilla

KLIP

Münster-Swendsen

Optimist April

Optimist April 1425 Oliver Starcke Surf

310,‐

Juni

1393

1394

Emma Münster-Swendsen

DAME Magnus KLIP Münster-Swendsen + SÆT

Optimist April

Optimist April

1426

1427

Jacob Starcke Surf

Cecilie Toft Bendixen Surf 360,‐

Juni

Juni

1395 Henrik Milting Gath Sejlerskolen April 1428 Niels Rasmussen Sejlerskolen Juni

1396

1397

1398

1399

1404

1405

1400

1401

1402

1403

1406

1407

1408

1409

1410

VASK Jan Jørgensen + SÆT Surf April 1429 Dorte Bille Sejlerskolen 270,‐

HERREKLIP Sara S.W.Jensen Surf April 1430 Ida Thulesen Surf 255,

Sofie Bergman Rasmussen Surf April 1431 Svend Rasmussen Surf

PERMANENT ALT INKL(*) 740,‐

SKÆGKLIP80,

Svend Kristensen Surf April 1432 Kim Møller Surf

Sofus Storgaard Surf Maj 1433 Kristian Stengaard Møller Surf

LYSESTRIBER

Torben Wahlers ALT INKL(*) Passiv Maj 1434 Gustav Stengaard Møller 740,‐ Surf

DAMEKLIP

Tina Gunnarson Sejlerskolen Maj 1435 Charlotte Amalie Qvist 310, Surf

FARVE

Camilla Juelsbjerg Sejlerskolen Maj 1436 Troels Nielsen Familie 340,‐

DAMEKLIP+SÆT Jytte Rahman Passiv Maj 1437 Viktor Hougaard Jørgensen 360, Familie


DIN FRISØ Iben Dahl Jespersen Surf Maj 1438 Klarea R

BØRNEKLIP t.o.m.12 år Hougaard Jørgensen 210,‐ Familie

VASK+SÆT Frida S. Møllegaard Surf Maj 1439 Lea Hougaard Jørgensen 270, Familie

Charlotte Møllegaard Surf INGEMaj HØILUND 1440 Henrik Pauli Medlem

BRYN

Suzanne Prichardt Sejlerskolen Maj 1441 Aurimas Sipavicius Surf

65,‐

PERMANENTALTINKL(*) 740,

Maryna Karavai Surf NIVÅ STRANDPARK Maj 1442 21. 1 Sal Michael A. Jensen Surf

VIPPER

Jakob Ullun Vind Surf Maj 1443 Nicolai Leth Christiansen 75,‐ Surf

LYSESTRIBERALTINKL(*) 2990 Nivå Havn

740,

Juni

Juni

Juni

Juni

Juni

Juni

Juni

Juni

Juni

Juni

Juni

Juli

Juli

Juli

Juli

HÅRKUR

FARVE

(*)

‐ Tillæg ved langt hår

BØRNEKLIPt.o.m.12år

2990 9394

DIN FRISØ R

90,‐

340,

210,

HERRE KLIP 255,- FARVE

BRYN INGE HØILUND

SKÆGKLIP 80,- BØRNEKLIP t.o.m.12 år


DAME KLIP NIVÅSTRANDPARK21.1Sal

310,- BRYN

VIPPER

HERRE DAME KLIP

KLIP + SÆT 2990NivåHavn

360,- VIPPER


HÅRKUR VASK + SÆT 270,- HÅRKUR

SKÆGKLIP 80,‐

PERMANENT ALT INKL(*) 29909394

740,- (*) - Tillæg ved langt hår

340,-

65,

210,-

65,-

75,

255,‐ 75,-

90, 90,-

(*)Tillægvedlangthår

DAME LYSESTRIBER KLIP ALT INKL(*) 740,-

310,‐

Nu også tøj, sko og gode gaveidéer

HERRE KLIP 255,-

DAME KLIP + SÆT Åbningstider FARVE 340,-

360,‐

SKÆGKLIP DIN NYE Onsdag FRISØR til 80,- fredag fra BØRNEKLIP 9:00 PÅ – 17:00 HAVNEN

t.o.m.12 år 210,-

VASK DAME + SÆT KLIP Lørdag 310,- 9:00 til BRYN 13:00

270,‐ 65,-

HERREKLIP Åbningstider:

DAME KLIP + SÆT 360,- VIPPER 255, 75,-

Tirsdag - torsdag kl. 9-17 - Fredag kl. 9-17.30 - Lørdag kl. 9-13 - 1. søndag i måneden kl. 9-13

PERMANENT VASK + SÆT ALT INKL(*) 270,- HÅRKUR 740,‐ 90,-

SKÆGKLIP80,

30PERMANENT

ALT INKL(*) 740,- (*) - Tillæg ved langt hår

LYSESTRIBER ALT INKL(*) 740,‐

DAMEKLIP LYSESTRIBER ALT INKL(*) 740,-

310,FARVE 340,‐

Åbningstider


Havnekontoret

Nivå Strandpark 25

2990 Nivå

Havnefoged Morten Askov

Tlf: 7256 5305

Mobil: 2082 8040

Fax: 7256 5307

nivaahavn@fredensborg.dk

Åbningstider:

Efterår (15/8-14/11):

kl. 10.00-12.00

alle ugens dage

Redaktionen

Ansvarshavende redaktør:

Annemette Allerup

Vejenbrødvej 58

2980 Kokkedal

Mobil 4077 7762

nb-nyt@nivaabaadelaug.dk

Næste deadline til NB-Nyt:

Annoncer:

sekretariat@nivaabaadelaug

Produktion

Ilsted Tryk

Tlf: 49 18 01 05

post@ilsted.dk

Materiale deadline Udkommer

Nr. 5 2011 15. september primo oktober

31


Afsender:

Nivå Bådelaug

Nivå Strandpark 19

2990 Nivå

Vi fik en forrygende start med sommervejr i april, maj og juni –

men det har været knap så godt i juli.

Vi har så også haft både breddestævne og VM i KONA at tage hånd om.

Nu glæder vi os over at se vores egne sejlere hjemme igen –

og håber på, at mange vil komme og benytte sig af,

at vi fortsat laver god mad til rimelige priser.

Husk også på, at vi gerne tager os af levering til fester – og at medlemmer

kan holde arrangementer i Lagunen efter nærmere aftale.

Moules a la créme

danske blåmuslinger

dampet i hvidvin

med urter, hvidløg og dijon

72,-

Lagunen Burger

200g grillet hakkebøf, ost,

bacon, tomat, marineret salat,

rødløg og agurk, serveret

med timiankartofler og

kryddermayo

86,-

NYT – CATERING & TAKE AWAY

Buffet og dagens ret ud af huset.

Kom forbi og få et uforpligtende tilbud på menuen

til private fester.

B

More magazines by this user
Similar magazines