Haunstrupgård Fritids- og Ungdomsklub - Pumpestationen

pumpestationen.dk

Haunstrupgård Fritids- og Ungdomsklub - Pumpestationen

Haunstrupgård

Fritids- og Ungdomsklub

Velkommen i klubben !

Her kan du læse lidt om hvem vi er,

hvad vi laver, - og hvorfor vi gør det.

Internetcafe – Bordtennis - Svømning – Ridning – Rulleskøjter -

Musikstudie – Rollespil – Hygge – Sejlklub – Kanoklub -

Spil – Hobby - Cykelværksted - Tegn & Mal – Teater -

Week-endture – Sport – Lektiehjælp - Mad Café –

gode kammerater og rare voksne -

og meget, meget mere….

Præstøgade 21, 2100 København Ø. * tlf: 3526-3962

www.pumpestationen.dk – E-mail: huk@sbbu.dk

Bank: Danske Bank 4560 4560501552 * (giro)konto i Danske Bank 0258 8142947


Til dig ! Velkommen i fritidsklubben.

Fritids- og ungdomsklubberne er hver dag omdrejningspunkt for større børn og unges

fritidsliv. I klubben kan man slappe af, knytte venskaber og blive udfordret af alle de

spændende aktiviteter som hele tiden er i gang. I klubben er der voksne, som man kan

tale med om ting, som man ikke har lyst til at tale om på hjemmefronten.

En god fritids- og ungdomsklub kan sikre at byens børn i trygge rammer kan udforske,

hvad det vil sige at være ung i dag.

Som medlem af en fritidsklub har du mulighed for at dyrke lige netop det DU går op i,

sammen med andre på din egen alder. Af aktiviteter i vores fritidsklub kan vi nævne

fodbold, sløjd, syning, café, svømning, ridning, computer, lektiehjælp m.m. Fordelen er

så yderligere, at du får en masse andre tilbud med i købet. Du kan f.eks. lave gaver og

ting til dig selv i klubben, eller deltage i vores spændende kolonier.

Forældresamarbejde.

Forældrene er naturligvis altid velkomne til

at komme i klubben, da vi satser på et

frugtbart forældresamarbejde.

Vi lytter til forældrenes ønsker og krav til

institutionen og orienterer jer løbende om

vores aktiviteter.

Vi har også en forældrebestyrelse hvor brugerne af klubben, - forældre, personale

og unge, udformer retningslinier for klubbens virke og derigennem har indflydelse

på bl.a. pædagogik, aktiviteter, ferieture, og lignende.

Klubben på nettet

www.pumpestationen.dk

Kvalitet i arbejdet.

Københavns kommune har udarbejdet

pædagogiske rammer og mål for vores

arbejde, for at sikre at dit barn får det

størst mulige udbytte af opholdet i vores

institution.

Læs mere herom i vores Udviklingsplan,

som kan ses på hjemmsiden.

I klubben er vi meget opmærksomme på

en tæt kontakt til forældrene, hvilket vi

heller ikke lægger skjul på over for børnene.

Vi vil kontakte Jer hvis vi oplever særlige

ting, der kræver en snak – og vi vil tilbyde

jer jævlige snakker om børnene.


Er klubben en pasningsordning ?

Nogle forældres usikkerhed overfor fritidsklubber,

består ofte i at man på fritidshjem tilbyder

kontrolleret pasning.

Det er der ikke i klubben.

I en overgangsfase er vi naturligvis behjælpelige

med at kontrollere om barnet kommer som

aftalt og eventuelt sende dem hjem på bestemte

tidspunkter.

I fritidsklubben kan børn normalt komme og

som de har aftalt med deres forældre.

De kan frit vælge om de vil benytte klubbens

tilbud eller blot hygge sig sammen med kammeraterne.

Det betyder ikke at der ikke passes på børnene

- det gør der naturligvis.

Men børnene er blevet lidt ældre og dermed er

det rigtigt at stille krav til dem.

De både kan og vil være med til at bestemme

hvad de vil beskæftige sig med, - og gerne

sammen med en medarbejder.

I Haunstrupgård Fritids- & Ungdomsklub har vi:

klub aldersgruppe. pris pr. måned

Fritidsklub 10-12 årige 485 kr.

Juniorklub 12-14 årige 485 kr.

Ungdomsklub 14-18 årige 50 kr.

Hvis husstandsindtægten er under 429.200 kr. årligt

ydes der hel eller delvis friplads til kontingent

– hør mere om det i klubben.

Hvorfor klub ?

Det er naturligt og vigtigt at børnene kommer

til at stå på egne ben, og ikke bliver pakket ind

i vat og bomuld, men langsomt lærer at være

medbestemmende og tage medansvar.

DET LÆRER VI DEM I KLUBBEN !

I klubben kan vi tilbyde udfordrende lege, ferieture,

udflugter, m.m. - for under trygge

rammer at give børnene nogle gode og

spændende oplevelser med kammeraterne.

Klubben er åben

når du har brug for det !

Fritidsklubbens åbningstid er normalt alle

hverdage mellem 12 og 18, og vil være en

naturlig forlængelse af barnets skoledag.

Her kan de tage tasken med i klubben, få

hjælp til deres lektier og deltage i klubbens

aktiviteter.

Vi har åbent det meste af skolesommerferien.

Ungdomsklubben har åbent mandag til torsdag

kl. 17-22.

I øjeblikket kører vi week-end-arrangementer,

eendags-udflugter og almindelige kolonier,

forår, sommer og efterår.

Ridning på Mattsons rideskole

Fra etableringen af Haunstrupgård FK & UK

Her bor vi

i den gamle nedlagte Pumpestation i Præstøgade 21 som

er renoveret nænsomt og spændende for mange millioner

og så er vi nabo til Østerbro Brandstation.


Haunstrupgård Fritids- & Ungdomsklub

Præstøgade 21, 2100 København Ø.

Tlf.: 35 26 39 62 E-mail: huk@sbbu.dk

www.p ump estationen.dk

Informationsfolder til forældrene 2008

Jeres barn er nu indmeldt i vores fritidsklub

- og denne folder henvender sig primært til Jer forældre.

Folderen indeholder praktiske oplysninger om Haunstrupgård Fritidsklub,

priser, forældresamarbejde, dagligdagen i HUK, aktiviteter, kolonier og

weekendture – stort set alt hvad der er værd at vide.

- Men har I yderligere spørgsmål til os er I velkommen til at ringe, maile

eller komme ned og få en kop kaffe og en snak.

Priser:

Kontingentet opkræves af Kbh. Kommune

• Det koster i 2008: 485 kr.– mdl.

Juli måned er betalingsfri.

Herudover har Bestyrelsen og vores forældre

har besluttet at have en egenbetaling -

udover kontingentet - på 75 kr. mdl., der

skal indbetales direkte til klubben (beløbet

skal dække børnenes mad, brug af vor telefon

og de særlige spil til internetcaféen).

Og endeligt indsætter I et beløb på børnenes

Aktivitetskonto til materialer, ture m.m.

Udmeldelse af klubben kræver en måneds

varsel – til den 15. eller 31. i måneden.

Tilskud til friplads:

Betalingen kan nedsættes, hvis din husstand

har en lav eller moderat indkomst.

Det sker i 2008 efter følgende principper:

Husstandsindkomst Din betaling

Til og med 138.300 kr. Hel friplads

Mellem 138.301-429.199 kr. Delvis friplads

Fra 429.200 kr. Fuld betaling

Indtægtsgrænserne forhøjes med 7.000 kr. for hvert

hjemmeboende barn under 18 år ud over det første

barn. I kan få et ansøgningsskema i klubben eller i

Borgerservice, Trianglen 1 eller via nettet www:kk.dk

VELKOMMEN HER I KLUBBEN

Åbningstider:

Vi har åbent dagligt mellem 12 – 18.00.

I ferier mellem 10 – 18.

Klubben er pålagt at have 10 årlige lukkedage,

som vi vil orientere jer om i god tid.

Intro-forløb:

Klubben har et intro-forløb i august måned,

hvor vi opfordrer forældrene til at sende deres

børn i klub hver dag i forløbet, hvilket giver os

mulighed for at:

• Tage på dagstur med børnene til f.eks.

vores rideskole eller kanoklub for at vise

dem hvilke aktivitetsmuligheder de kan

tilmelde sig her i klubben.

• Lære børnene at kende og omvendt.

• Lære børnene kulturen, reglerne og

dagligdagen her i huset.

• Nye og gamle medlemmer lærer

hinanden at kende.

Det er vores erfaring at børnene får meget

nemmere ved at knytte sig til huset, hvis de

deltager så meget som muligt i dette forløb.

Men under alle omstændigheder vil bestyrelsen

og personalet i Haunstrupgård fritidsklub gerne

byde børn og forældre

VELKOMMEN I KLUBBEN ! –

Vi glæder os til at se jer.


Telefonnumre: - og e-mail:

Til klubben i Præstøgade: 35 26 39 62

Fax: 35 26 39 82

Til kontoret (man - til torsdag 9-16): 35 27 40 32

Klubben: huk@sbbu.dk

Lederen: lederhuk@sbbu.dk

Kontoret: mkshuk@sbbu.dk

Afkrydsning og kontrol:

Når børnene kommer i klubben tjekker de sig ind ved at afkrydse deres navn på vores

lister i skranken og sætter en ring når de går. På den måde kan personalet holde styr på

hvem der er i huset. Derfor er det vigtigt at huske afkrydsningen, ligesom vi forventer

at man siger goddag og farvel til en voksen.

Månedsblad:

Der udsendes jævnligt et månedsblad med oplysninger om aktiviteter m.m. – men vi

gør meget brug af E-mail adresser og vor hjemmeside, hvis vi kan det. Bladet kan

sendes til flere adresser, hvis I har brug for det. Vi vil også gerne en gang imellem

sende meddelelser på E-mail, hvis vi har Jeres adresser.

Se i øvrigt vor hjemmeside: www.pumpestationen.dk

Telefonpolitik i klubben:

Børnene kan frit bruge vores telefon, de skal bare lige spørge en voksen først, ligesom

de frit kan bruge egne mobiltelefoner.

Hvis I nu ringer ned i klubben for at høre om jeres barn er dukket op så bruger vi de før

omtalte lister til at bekræfte over for jer om jeres barn er her. Hvis I ønsker at tale,

med jeres barn kan det selvfølgelig også lade sig gøre men, vi beder jer dog om, kun at

gøre det når det er vigtigt, ellers kan vi bruge en medarbejder til kun, at lokalisere børn

der er telefon til.

Mad og egenbetaling i klubben:

Bestyrelsen og vores forældre har besluttet at have en egenbetaling udover kontingentet,

på 75 kr. om måneden, som kan indbetales kontant på kontoret, via netbank på

konto i Danske Bank 4560 4560501552, eller vor (giro)konto i Danske Bank 0258

8142947.

Dette dækker fri telefon, spilletjenester på nettet, og driften af vores køkken, hvor der

altid er mad hvis man skulle blive sulten. Der vil være frugt og ellers er der køleskab,

hvorfra børnene selv kan smøre en mad.

Der tilbydes et sundt måltid mad hver dag eller hjemmebag. Personale og interesserede

børn tilbereder måltiderne.

Ordningen om ekstra egenbetaling er frivillig, men hvis ikke der bliver indbetalt nok

penge til driften vil vi lukke for ordningen. Hvis man ønsker at betale via netbank er det

meget vigtigt at I skriver jeres barns navn på giro eller bankoverførsel ellers kan vi ikke

se hvem der har betalt. Hvis I ikke har adgang til Netbank skal I bare bede om et par

girokort en gang imellem.

Aktivitetskonto:

Ydermere skal man betale 50 % af materiale-udgiften på de ting man foretager sig i

klubben. Dvs. halvdelen af den udgift klubben har på materialer eller på en tur – f.eks.

15 kr. for en tur i svømmehallen. Dette kan også foregå via nettet til vor bank, via giro

eller kontant i hobbyafdelingen eller på kontoret. Beløbet sættes så ind på barnets

aktivitetskonto og der hæves så til materialer eller egenbetalingen på ture.

Ture:

De ture vi tager på i løbet af introforløbet vil gå til sejlklubben/vandski, bowlingbanen

og til vores kanoklub på Bagsværd sø, eller vi tager på små spontane ture i lokalområdet.

Måske en hurtig tur i svømmehallen. Efter introen vil der være ca. en til to ture om

ugen. Man tilmelder sig til ture i skranken og det er dem, der melder sig først som


kommer med. Forslag til ture skal børnene komme med enten på børnemøderne eller

ved at foreslå en tur til en voksen.

Forældresamarbejde:

Haunstrupgård Fritids- og Ungdomsklub er organisatorisk med i SBBU (Samfund Borgere,

Børn & Unge), som tæller 15 fritids- og ungdomsklubber i Københavns Kommune.

SBBU har en fælles overordnet bestyrelse som er ansvarlig overfor kommunen.

Vi afholder jævnligt arrangementer, hvor også forældrene er velkomne – men derudover

er man altid velkommen til at komme forbi og få en kop the eller kaffe.

Koloni:

Vi tager gerne på koloni flere gange om året.

Det er efterhånden en tradition at vi forsøger at

komme af sted på en skitur om vinteren og en

sommer koloni i sommerferien.

I 2008 har vi foreløbigt arrangeret en 10-dages tur

med SBBU’s sejlskib Håbet.

Det hænder også at vi arrangerer weekendture –

eller laver overnatninger i klubbens lokaler.

Vores 10 grundregler:

Vi har i personalegruppen besluttet disse 10 regler da vi flyttede ind i pumpestationen

den 1. april 2005. Vi er strikse med at disse regler overholdes, da det er vigtigt for os at

der er plads til alle.

1. Man siger goddag og farvel samt krydser sig ind og ud ved skranken.

2. Ingen løber eller kravler op når de er på trapper og niveauerne.

3. Vi slår og mobber ikke hinanden.

4. Vi råber ikke, men taler ordentligt til og om hinanden

5. Har du brug for hjælp så hent en voksen

6. Når man siger stop er det stop

7. Tøj, sko, tasker o. lign. skal i garderoben. Værdier i skranke eller skab.

8. Man rydder op efter sig selv. Oprydning i hele klubben 17.30

9. Pas på klubbens ting.

10. Negativ støj er forbudt. Positiv meget velkommen.

Dagligdagen:

Klubben råder over ca. 860 m 2 i Præstøgade 21, samt godt 180m 2 i domus-portus bygningen.

Herudover et klubhus i sejlklubben Svaneknoppen 7, som bruges som vor base

når vi er på besøg i Sejlklubben, Langelinieskolens gymnastiksal 2 dage ugl. igennem

det meste af året og så låner vi Gøglerskolens teatersal en gang imellem.

Præstøgade:

Den forhenværende pumpestation som vi overtog i 2005 indeholder kreative værksteder,

køkken, madværksted, café, computeraktiviteter, musikstudie, sport og adventure

samt vore kontorer – og dertil et stort udeareal til spil og leg.

Domus:

Domus Portus bygningen danner ramme om klubbens rollespilsaktiviteter, magic-turneringer,

kortspil m.m.

Aktiviteterne:

Det ville være noget nær en umulighed at beskrive samtlige af klubbens aktivitetsmuligheder

idet vi skifter aktiviteterne ud efter, årstiderne, hvor spændende børnene syntes de

er, for at gøre plads til andre/nye aktiviteter.


Filosofien omkring det at ”gå til noget” her i klubben er, at vi ikke ønsker at generere

verdensmestre her i klubben, vi ønsker bare at give børnene en god introduktion til

sporten.

Det betyder at efter f.eks. 2 til 3 års ridning eller sejlsport hjælper vi gerne børnene

over i en forening eller sportsklub hvor de så kan dyrke deres nye sport.

Vi ved godt at børn zapper lidt rundt i fritidsklubalderen.

Ride aktiviteten:

Vi rider en gang om ugen fra september og frem til skolernes sommerferie.

Man kan melde til og fra ridningen med en måneds varsel.

Vi rider på SBBU’s egen eller Mattsons Rideskole i Klampenborg.

Vi benytter taxa eller offentlig transport.

Alle SKAL bære hjelm når de rider. Vi godtager at de bærer cykelhjelm de

første par måneder.

Pris: 400 kr. mdl. inkl. ridning en gang ugl. og transport.

Sejlklubben:

Vi har vort helt eget klubhus i Sejlklubben.

Sejlsæsonen starter primo maj måned og slutter med

udgangen af september måned - altså også i juli.

SBBU’s sejlklub råder over et antal små optimistjoller,

robåde, surfbrædder m.m.

Klubben besøger vores sejlklub mandage og torsdage.

Sejlklubben råder over et større antal redningsveste i

forskellige størrelser.

Der er redningsvestpåbud for alle når man skal sejle.

HÅBET:

Særlige projekter:

Når ønskerne og interessen er tilstede sætter vi

særlige projekter i gang. Nogle gange gør vi det

kun hos os selv – andre gange gør vi det i samarbejde

med vore naboklubber på Østerbro.

Eksempler på særlige aktiviteter kunne være

etablering af vor Gårdhave, musikevents, Teateraktiviteter,

Modeshow, Klubbernes dag i Fælledparken

& Playback

Hjemmesiden:

Sidst indeholder sejl-tilbuddet også muligheden

for at vi booker vores koloniskib Håbet. Håbet er

en ketch-rigget, skonnerttype på godt 35 tons,

17,5 meter langt sejlskib vi bruger til weekend

og sommertogter sammen med børnene.

Skibet er bemandet med en ansat skipper når vi

sejler med børnene.

Vi bestræber os meget på at holde vor hjemmeside – www.pumpestationen.dk ved lige

med nyttige oplysninger for såvel børn som forældre.

Men vi vil meget gerne have gode idéer til at gøre den bedre.

Er der blandt vore børn eller unge nogle med særlige talenter for tegninger, billeder,

plakater så kom og sig til – og skulle der være forældre, der kan eller vil hjælpe os vil vi

også være meget taknemmelige.

Husk venligst – at det vi er bedst til – er at passe Jeres børn!!!


Vores sejlklub, Svaneknoppen 7, 2100 KBH.Ø.

Sejlklubben, - og skibet ”Håbet”, bliver flittigt brugt i sommermånederne.

Haunstrupgård Fritids- og Ungdomsklub

Præstøgade 21, 2100 KBH.Ø. tlf: 3526-3962

www.pumpestationen.dk - huk@sbbu.dk

maj 2008

Similar magazines