Vækst gennem salg til det offentlige - IBC Euroforum

ibceuroforum.dk

Vækst gennem salg til det offentlige - IBC Euroforum

K o n f e r e n C e

K ø b e n h a v n

17.- 18. j u n i

2 0 0 9

• Vend krisen til vækst – få del i de offentlige

indkøbskroner

• Hvor ligger guldet – og hvordan høster du det?

• Kunsten at afgive et bud og vinde det

• b2g for alvor – vær klar og målrettet for at

få succes

Tilmeld dig direkTe på www.ibceuroforum.dk/dsv

Vækst gennem salg

til det offentlige

Alle deltagere på konferencen modtager et

eksemplar af bogen ”Det sikre vækstmarked”

af Claus Nordahl-Petersen

www.ibceuroforum.dk

Medlemmer af børsen bogklub får 15% rabat på konferencen

Hør blandt andre:

bestyrelsesformand

anders nørskov

Institut for Konjunktur-Analyse

(IFKA)

adm. direktør

Claus nordahl-Petersen

Institut for Business to

Government

vice adm. direktør

Søren Stryhn

Kinnarps

adm. direktør

Kate turch

Medialogic A/S

Salgs- og marketingdirektør

allan Vendelbo

SKI

adm. direktør

Jesper busk

Ida Service A/S


t a l e r l i S t e :

o r d S t y r e r : Chefkonsulent erik andersson, PA Consulting Group A/S

Divisionsdirektør

Lars Kirdan

SAS Institute

bestyrelsesformand

anders nørskov

Institut for Konjunktur-Analyse (IFKA)

adm. direktør

Claus nordahl-Petersen

Institut for Business to Government

vice adm. direktør

Søren Stryhn

Kinnarps

adm. direktør

Kate Turch

Medialogic A/S

Salgs- og marketingdirektør

allan vendelbo

SKI

adm. direktør

jesper busk

Ida Service A/S

Direktør, afdelingen for offentlige kunder

Dan bælum

Microsoft

Salgs- og marketingdirektør

hans Olsen

Schultz Grafisk

Direktør

jesper vraa hendriksen

Trifork

e r d u f o r H i n d r e t i a t d e l t a g e P å K o n f e r e n C e n ?

Så har du mulighed for at købe talernes præsentationsmateriale.

bestil via brochurens bagside. (Pris kr. 2.495,- ekskl. moms).


S a l g t i l d e t o f f e n t l i g e

– d i n V i r K S o M H e d S V æ K S t P o t e n t i a l e

ibC euroforum har hermed fornøjelsen af at byde dig velkommen til en ny konference,

”vækst gennem salg til det offentlige”.

Den finansielle krise er en kendsgerning, og flere steder mærkes det på efterspørgslen

– hos både forbrugere og private virksomheder er den faldende – og der skal flere og

nye kunder til for at opretholde indtjeningen. vinderne i denne tid er derfor de virksomheder,

der forstår at opdyrke nye områder og øge markedsføringen over for kundesegmenter,

der ikke før har været en del af deres kundegrundlag.

Men kan man vende krisen til ny vækst? Og er der markeder, hvor efterspørgslen

stadig er stigende? Svaret er ja, og det skal findes i den offentlige sektor.

På konferencen sætter vi fokus på, hvordan salg til det offentlige kan blive din virksomheds

vækstpotentiale. hvordan i gennem salg til det offentlige kan skabe grundlag for

ny vækst og få del i de 274 milliarder, der hvert år bliver købt varer og tjenesteydelser

for i den offentlige sektor – et tal der kun forventes at stige de kommende år.

Det offentlige er et overset marked for mange virksomheder, men med den rigtige strategi,

kommunikation og markedsføring er det muligt at få del i markedet, som kan sikre din

virksomhed vækst. hvis din virksomhed allerede er leverandør til det offentlige, er der

ligeledes grund til at være opmærksom, da det offentlige i disse år søger efter samarbejdspartnere,

der kan være med til at effektivisere sektoren. Deltag på konferencen

og bliv klædt bedre på til opgaven.

hør blandt andet om:

• et billede af den offentlige sektor som marked

• Kulturforskelle

• b2g for alvor – vær klar og målrettet for at få succes

• Sådan erobrer du markedsandele

• Kommunikation og markedsføring til det offentlige

• Fra god til fremragende – optimering af salgsprocessen over for offentlige kunder

Som deltager på konferencen modtager du et eksemplar af bogen ”Det sikre vækstmarked”

af Claus nordahl-Petersen, der giver dig yderligere indsigt i vejen til de

offentlige kroner.

jeg glæder mig til at byde dig og dine kolleger velkommen til to udbytterige dage.

Med venlig hilsen

Mette Grydehøj Post

Senior Project Manager, IBC Euroforum


dag 1

o n S d a g d e n 1 7 . J u n i 2 0 0 9

V æ K S t g e n n e M S a l g

t i l d e t o f f e n t l i g e

08.30 udlevering af navneskilte og deltagermateriale

Kaffe/te og morgenbrød

09.00 åbning af konferencen

Senior Project Manager Mette Grydehøj Post, IBC Euroforum

09.05 introduktion ved ordstyreren

Chefkonsulent Erik Andersson, PA Consulting Group A/S

den offentlige sektor

09.10 et billede af den offentlige sektor som marked

• et marked i udvikling og vækst

• Opbygning, opgaver og ansvar

• vigtige spilleregler – forstå markedet

Taler annonceres senere (se vores website)

10.00 Pause med kaffe/te og frugt


dag 1 o n S d a g d e n 1 7 . J u n i 2 0 0 9

10.15 interessenter og beslutningstagere

• Politikere, ledere, medarbejdere, borgeren/brugeren, interesseorganisationer,

medierne – hvilken rolle spiller de for dig?

• undgå, at det offentlige bliver en black box – forstå kompleksiteten

og de nødvendige strukturer

• hvem har beslutningskompetence, og hvordan skaffer du dig

adgang til den?

Divisionsdirektør Lars Kirdan, SAS Institute

11.05 Pause med kaffe/te

11.20 Kulturforskelle

hvad er myter, og hvad er fakta om kulturforskelle mellem den offentlige og

private sektor?

• velfærdslogik vs. bundlinjeoptimering

• værdier, holdninger og adfærd blandt offentlige kunder

• er beslutningsprocessen uendelig langsom, og går der årevis, inden der

måske kommer et salg ud af anstrengelserne?

12.10 frokost

V æ K S t g e n n e M S a l g

t i l d e t o f f e n t l i g e

Myterne er mange, når det kommer til salgsprocessen i det offentlige, og

mange af disse er sejlivede. hvad kan man gøre for at bryde disse barrierer?

Kend den offentlige sektor og skab værdi ved at hjælpe den offentlige kunde

med at indregne alle omkostninger og fordele, ikke kun købsprisen.

Bestyrelsesformand Anders Nørskov, Institut for Konjunktur-Analyse (IFKA)

fra strategi til salg

13.10 Hvor ligger ligger guldet – og hvordan høster du det?

hvis din virksomhed skal have del i det store vækstpotentiale, der ligger

og venter i den offentlige sektor, skal der tænkes strategisk.

• hvor ligger den fremtidige vækst?

• hvilke discipliner skal virksomheden mestre?

• Sådan går du fra strategi til salg?

Adm. direktør Claus Nordahl-Petersen, Institut for Business to Government.

Forfatter til bøgerne ”b2g”, "Salg og markedsføring til det offentlige” og

”Det Sikre vækstmarked”.


dag 1

o n S d a g d e n 1 7 . J u n i 2 0 0 9

V æ K S t g e n n e M S a l g

14.00 Pause med kaffe/te

14.15 b2g for alvor – vær klar og målrettet for at få succes med b2g

C a S e

hvordan gennemfører man en seriøs og helhjertet satsning på b2g, hvor hele

virksomhedens organisation, kommunikation og salgsadfærd gennemlever en

transformering?

Vice adm. direktør Søren Stryhn, Kinnarps

15.00 Pause med kaffe/te, kage og frugt

15.15 Sådan erobrer du markedsandele

C a S e

”Havde du spurgt os for fire år siden, havde vi stort set ingen kunder i det

offentlige, men specielt de sidste to år er det lykkedes os at erobre en

markedsandel på 50%.”

i et marked hvor de private kunder holder sig tilbage, er det offentlige marked

altafgørende for den lille virksomhed. hør, hvordan det er lykkedes for

Medialogic a/S at få foden inden for og få del i det offentlige vækstmarked.

hvordan har processen været, og hvad har været svært?

Adm. direktør Kate Turch, Medialogic A/S

16.00 opsummering af konferencens første dag ved ordstyrer

16.10 Konferencens første dag slutter

t i l d e t o f f e n t l i g e


dag 2 t o r S d a g d e n 1 8 . J u n i 2 0 0 9

V æ K S t g e n n e M S a l g

t i l d e t o f f e n t l i g e

08.30 Kaffe/te og morgenbrød

09.00 ordstyreren introducerer dagens indlæg

Kom igennem med dit budskab

09.05 Kommunikation og markedsføring til det offentlige

Det offentlige spiller efter andre regler end det private. hør, hvordan du

kommer i gennem med dit budskab.

• Semantik, målgrupper og kanaler skal målrettes den offentlige virkelighed

• Dos and Don´ts i markedsføring til det offentlige

• Timing i salg og markedsføring

Adm. direktør Claus Nordahl-Petersen, Institut for Business to Government.

Forfatter til bøgerne ”b2g”, "Salg og markedsføring til det offentlige” og

”Det Sikre vækstmarked”.

10.00 Pause med kaffe/te og frugt

10.15 SKi

• Rammeaftaler og udnyttelse af distributionskanaler

• hvordan bliver man SKi-certificeret?

• hvor holder man øje med annoncering af udbud?

• Der er et stort marked for salg af ting, der ikke kommer i udbud

– hvor finder man det?

Salgs- og marketingdirektør Allan Vendelbo, SKI

11.05 Pause med kaffe/te

11.20 Kunsten at afgive et bud til det offentlige – og vinde det

C a S e • hør, hvordan man vinder et bud – fra nogen der virkelig ved det

• hvad er nøglen til succes?

• hvem er interessenterne?

• Muligheder for nytænkning i fremtidens salg?

Adm. direktør Jesper Busk, Ida Service A/S


dag 2

12.05 frokost

t o r S d a g d e n 1 8 . J u n i 2 0 0 9

V æ K S t g e n n e M S a l g

det proaktive salg

13.05 fra god til fremragende – optimering af salgsprocessen over for

C a S e offentlige kunder

i dagens finansielle klima er der rigtig mange leverandører, der

fokuserer ekstra meget på offentlige kunder. Konkurrencen bliver

derved større, og for at få succes kræves fokusering, og at salget

bliver hævet nogle steps. ind og ud leverandøren har ikke mange

chancer, og samtidig er key account management måske for

urentabelt i forhold til visse kunder – hvad kan gøres bedre?

Direktør, afdelingen for offentlige kunder Dan Bælum, Microsoft

14.00 Pause med kaffe/te, kage og frugt

14.15 nytænkning og overtagelse af driftsområder skaber succes

Samarbejdet mellem den offentlige sektor og private virksomheder

C a S e

påvirkes af flere faktorer: Den demografiske bombe under sektoren, de

økonomiske vilkår og de politiske betingelser.

• hvor velegnet er den offentlige sektors styreform til varetagelse af

driftsopgaver?

• er udgangspunktet det samme for stat, regioner og kommuner?

• innovation og nytænkning i et samspil mellem den offentlige og private

sektor er nødvendig

Ovenstående illustreres med cases; eksempelvis i forbindelse med håndteringen

af den 1,5 mia. store renovationspulje.

Salgs- og marketingdirektør Hans Olsen, Schultz Grafisk

15.00 Pause med kaffe/te, kage og frugt

t i l d e t o f f e n t l i g e


dag 2 t o r S d a g d e n 1 8 . J u n i 2 0 0 9

V æ K S t g e n n e M S a l g

t i l d e t o f f e n t l i g e

15.15 bare kom ud over stepperne – det er ikke så svært at sælge til det offentlige

• Lille succeshistorie – nogen der har gjort det og gjort det godt.

C a S e

• hvordan man møder kunder der, hvor de er – om rigtige relationer

• hvordan skaber man et marked og får kunden til at købe?

• hvordan er man pragmatisk i en meget regelstyret verden?

Direktør Jesper Vraa Hendriksen, Trifork

16.00 opsummering af konferencen ved ordstyrer

16.10 Konferencen slutter

M å l g r u p p e f o r k o n f e r e n c e n

Adm. direkører, salgsdirektører, salgschefer, Key Account Managers,

marketingdirektører, Business Development Managers samt andre

med interesse i og ansvar for virksomhedens vækst og for salg til den

offentlige sektor.


10

ibC euroforum

ibC euroforum er Danmarks førende udbyder af konferencer og kurser. vores

arrangementer tager afsæt i aktuelle emner og udfordringer inden for områder

som økonomi, administration, markedsføring, informationsteknologi, personaleforhold,

ledelse, jura, produktion og teknologi.

Gennem tæt kontakt til erhvervslivet skaber vi kvalitetskonferencer og -kurser,

der udvikler den enkelte deltagers kompetencer. arrangementernes indhold

er en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den

aktuelle problemstilling.

vi tager forbehold for ændringer i programmet.

har du spørgsmål vedrørende konferencen, er du meget velkommen til at

kontakte Senior Project Manager Mette Grydehøj Post, ibC euroforum,

telefon 41 95 14 24, e-mail mette.grydehoj@ibceuroforum.dk

Se flere spændende arrangementer på www.ibceuroforum.dk

N å d i N m å l g r u p p e

i e t n y t f o r u m

Du har nu en unik mulighed for at blive eksponeret over for

dine potentielle kunder på en af ibC euroforum’s konferencer.

i modsætning til traditionelle medier, hvor du kun har få

sekunder til at kommunikere et budskab til din målgruppe,

kan du nu sikre dig op til flere dages dialog med relevante

beslutningstagere inden for netop din målgruppe.

Kontakt salgschef anne-berit andersson for en uforpligtende

snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som netop

afdækker din virksomheds behov på telefon 4195 1405

eller spex@ibceuroforum.dk


P r a K t i S K e o P l y S n i n g e r

afholdelsesdato og -sted

Konferencen “vækst gennem salg til det offentlige” afholdes den 17. og 18. juni 2009

på hotel Skt. Petri, Krystalgade 22, 1172 København K, telefon 33 45 91 00.

overnatning

Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. ibC euroforum henviser til nhG hotel

og Konference booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt nhG på www.nhg.dk

Parkering

Det kan være svært at finde en parkeringsplads i nærheden af hotellet, men metro og

S-tog er 5 minutter væk. ibC euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse

med arrangementet.

Konferencepris Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding

senest 29. maj

Spar Tilmelding

efter 29. maj

Konference 9.495,- 1.500,- 10.995,-

Medlemmer af børsen bogklub får 15% rabat på konferencen.

Prisen inkluderer kaffe/te, kage og frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation

fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din deltagelse vil blive fremsendt

ved tilmelding.

tilmelding

Send, ring eller fax din tilmelding til ibC euroforum. Du kan også tilmelde dig på

www.ibceuroforum.dk eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!

afbestilling

afbestilling skal ske skriftligt. ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes

et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen

tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales

fuld pris. er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen

til en kollega.

ibC euroforum apS, blegdamsvej 104 a, Postboks 801, 2100 København ø

Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk,

Giro 3 93 14 55, CvR-nr 24 24 03 71

11


ibC euroforum apS

blegdamsvej 104 a

Postboks 801

2100 København ø

Firma

adresse

Postnr. og by

Telefon (omstilling)

hvis offentlig: notér ean nr./ordrenr.

Returneres ved varig adresseændring

T i l M e l d i n g T i l i B c e u r o f o r u M k o n f e r e n c e n

VæKSt genneM Salg til det offentlige

København • Konference den 17. og 18. juni 2009

jeg ønsker at deltage i: Alle priser er ekskl. moms.

navn 1 navn 2 Tilmelding senest 29. maj Spar Tilmelding efter 29. maj

Konference 9.495,- 1.500,- 10.995,jeg

er medlem af børsen bogklub og får 15% rabat på konferencen.

navn 1

Stilling

afdeling

e-mail

ønsker du at modtage information om kommende

arrangementer via e-mail? ❒ ja tak ❒ nej tak

navn 2

Stilling

afdeling

e-mail

Sekretær nærmeste chef.

❒ jeg er forhindret i

at deltage og ønsker derfor

at rekvirere talernes

præsentationsmateriale

fra de to konferencedage

(kr. 2.495,- ekskl. moms).

S å d a n K a n d u t i l M e l d e d i g : Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefelt

Fax

ønsker du at modtage information om kommende

arrangementer via e-mail? ❒ ja tak ❒ nej tak

35 25 35 45 @ registration@ibceuroforum.dk ö ibC euroforum

blegdamsvej 104 a

35 25 35 46 www www.ibceuroforum.dk/dsv 2100 København ø

12158

More magazines by this user
Similar magazines