Racors - Parker

parker.com

Racors - Parker

Type Delnummer Beskrivelse

Luftprodukter

– udskiftnings­

elementer

Produkter til

hydrocarbon

fuel

FBO-

huse

014439000

Adaptersæt for filterserviceindikator til samtlige produkter til

indsugningsluft

014440001 Filterserviceindikator med 90º bøjning 4-25" H 2 O Vac ⅛"-fitting

400033015 Filterserviceindikator 3-15" H 2 O Vac ⅛"-fitting

400033025 Filterserviceindikator 4-25" H 2 O Vac ⅛"-fitting

035588000 Fleksibel drænventil til T512 Dynacell

049780000 Fleksibel drænventil til T519 og T528 Dynacell

039135001 Filterserviceindikator/adaptersæt 4-25" H 2 O Vac

038105007 Låsemøtrik til beslag C61, C63, C64 og C69 – Pamic klemmeelementer

054803000 Fleksibel drænventil, til Pamic forrenser

FBO­10 Huselement (uden element)

FBO­14 Huselement (uden element)

72710 Skueglas for vandstand

72694 15 psi differentialtrykviser

FBO-elementer FBO60331 Forfilterelement, 5 µm (FBO 10)

FBO60340 Forfilterelement, 5 µm (FBO 14)

FBO60353 Brændstoffilter-/vandudskillerelement, 10 µm (FBO 10)

FBO60356 Brændstoffilter-/vandudskillerelement, 10 µm (FBO 14)

FBO60334 Absorptionsfilter, 5 µm (FBO 10)

FBO60343 Absorptionsfilter, 5 µm (FBO 14)

!

ADVARSEL

MANGLENDE ELLER FORKERT VALG ELLER FORKERT BRUG AF DE HERI BESKREVNE PRODUKTER OG/ELLER SYSTEMER ELLER TILHØRENDE UDSTYR

KAN MEDFØRE DØD, PERSONSKADE OG TINGSSKADE.

Dette dokument og andet materiale fra Parker Hannifin Corporation, dets datterselskaber og autoriserede distributører indeholder produkt- og/

eller systemalternativer, der skal gennemgås nærmere af brugere med teknisk indsigt. Det er vigtigt, at kunden analyserer samtlige aspekter af

anvendelsesformålet, herunder følgerne af svigt, og gennemgår oplysningerne om produktet eller systemet i det gældende produktkatalog. På grund af de

mange forskellige driftsbetingelser og anvendelser af disse produkter eller systemer er det brugerens eget ansvar gennem analyse og test at foretage det

endelige valg af produkter og systemer samt sikre at samtlige krav med hensyn til ydelse, sikkerhed og advarsel er opfyldte.

De her beskrevne produkter, herunder disses egenskaber, specifikationer, design, tilgængelighed og priser, kan til enhver tid suverænt ændres af Parker

Hannifin Corporation og dets datterselskaber.

Salgstilbud Kontakt nærmeste Parker-repræsentant for et udførligt salgstilbud.

11

More magazines by this user
Similar magazines