1.0 Vikingeskibe

jestrup.dk

1.0 Vikingeskibe

Matematikaflevering d. 25/3 2011

1.0 Vikingeskibe

1.1 Angiv den omtrentlige alder af Skuldelev 2

2011 – 1040 = 971

1.2 Hvor mange meter afspærring var der omkring udgravningsfeltet?

44 + 34 + 24 + 45 + 20 = 167 meter

1.3 Inddel udgravningsfeltet på svararket i tre trekanter

1.4 Beregn arealet af udgravningsfeltet

Trekant et (1,4 x 5,3) / 2 = 3,71

Trekant to (3,9 x 4,1) / 2 = 9,36

Trekant tre (1,9 x 4,1) / 2 = 3,895

= Se svarark

I alt (3,71 + 9,36 + 3,895 x 1000) / 100 = 169,65 meter

1.5 Beregn forholdene imellem hvert skibs længde og bredde

Ottar 16,5 m / 4,5 m = 3,66 gange længere

Havhingsten 29,4 m / 3,8 m = 7,74 gange længere

Roar Ege 14,1 m / 3,4 m = 4,15 gange længere

Helge ask 17,5 m / 2,5 m = 7,00 gange længere

1.6 Brug forholdene til at beskrive forskellen på handels- og krigsskibe

Krigsskibe er lange og smalle, hvor handelsskibe er tættere på at være lige lange og brede

Af Anton Holbæk 1 af 5


Matematikaflevering d. 25/3 2011

2.0 Havhingsten sejler

2.1 Hvor mange procent udgør skibets egenvægt af skibets samlede vægt?

8,3 / 22 = 0,377 = 37,7 %

2.2 Hvor mange mænd er med om bord, når ballasten vejer 7,8 t?

22.000 – 7.800 – 1.600 - 8.300 = 4300

4300 / 90 ≈ 48

2.3 Hvor mange tons ballast skal der fjernes fra skibet, hvis der skal være 80 mand om bord?

80 – 47 = 33

33 x 90 = 2970

2970 / 1000 = 2,970 t

2.4 Beregn havhingstens fart i m/s

5 x 0,515 = 2,575 m/s

2.5 Omregn farten til kilometer i timen

2,575 x 60 x 60 = 9270 m/t

9270 / 1000 = 9,270 km/t

2.6 Afmærk på svararket, at skibets fart er 8,8 knob ved en vindretning på 120 grader

2.7 Ved hvilke vindretninger kan skibet sejle over 8 knob?

= Se svarark

= Se svarark

Af Anton Holbæk 2 af 5


Matematikaflevering d. 25/3 2011

3.0 Bygning af skibet

3.1 Hvor mange gange skal man kløve et stykke træ for at få 32 stykker?

3.2 Tegn endefladen af et kløvestykke i målestoksforholdet 1:3

3.3 Indtegn på din tegning endefladen af en planke, der er 3 cm tyk

3.4 Angiv plankens størst mulige bredde

4.0 Ottars sejl

4.1 Beregn vægten af sejlet uden smørelse og tovværk

Af Anton Holbæk 3 af 5

= 31

= Se svarark

= Se svarark

= Se svarark

243 kg – 113 kg – 45 kg = 85 kg

4.2 Vis, at sejldugens styrke med tilnærmelse er 1000 gram pr. m 3

85000 g / 90 m 2 = 944,4 ≈ 1000

4.3 Hvor stor kraft skal der trækkes med?

(1,2 x 435 x 9,82 x 0,21) / (0,21 x 1,52) =626,5 n


Matematikaflevering d. 25/3 2011

5.0 Ottar

5.1 Aflæs skibets dybgang uden last

100 cm / 1,5 cm = 66,6 cm

5.2 Beregn rumfanget af den del af skibsskroget, der er under vandlinjen, når Ottar er lastet

(13/6) x (0,33+0,28+4+3,6) = 32,5 m 3

5.3 Indtegn på svararket den vandlinje der svarer til denne last og aflæs dybgang

5.4 Hvor mange ton er Ottar lastet med?

= Se svarark

32,5 – 10 = 10 t

Af Anton Holbæk 4 af 5

More magazines by this user
Similar magazines