Klostre i Midt- & Vestjylland - Til forsiden

oplevelser.viborg.dk

Klostre i Midt- & Vestjylland - Til forsiden

4

Blandt nonner og munke

Bed og arbejd

529 grundlagde Benedikt af Nursia klos-

I teret Monte Cassino i bjergene syd for

Rom. Her skrev han sin regel, der dannede

grundlag for en række klostre, som vi i dag

kalder for benediktiner-ordenen. Regelen benyttedes

også af cistercienserne.

Hos Benedikt er dagen nøje inddelt med

faste tidspunkter for bøn og messer, måltider,

arbejde og hvile, og det hele sker selvfølgelig

i fællesskab.

Kort og fyndigt kan den hellige Benedikt’s

regel indeholdes i to ord: Bed og arbejd.

Men selvfølgelig under iagttagelse af

de tre klosterløfter, som foreskrev: Stabilitatis

loci – et fast opholdssted, conversatione

morum suorum – klosterlig livsførelse og

obedientia – lydighed – frem for alt over for

abbeden – lederen af klosteret.

Klostrene i Danmark

Det er denne kultur, der kommer til Danmark

for godt 900 år siden, grydeklar

og afprøvet gennem 500-600 år i Mellem- og

Sydeuropa. Med i vadsækken var der megen

praktisk viden og lærdom.

Vi taler jo i dag om klosterplanter, og det

var bl.a. en del af den lærdom, der kom med

munkene. Lægevæsenet og hele ældreforsorgen

kan vi også takke dem for.

Ligeledes var bygningerne – klostrene –

fremmedartede. Nok kendte vi til kirkebygninger

i sten, men mange var bygget af

træ. Det må virkelig have vakt opsigt, når de

store stenbyggede klosterkomplekser langsomt

hævede sig over de lave træhuse.

Klostrene var i princippet så ens i deres

opbygning, at man uden vanskelighed kunne

fi nde rundt med bind for øjnene i de centrale

dele af de fl este klostre.

Rekonstruktionstegning af

Sortebrødre Kloster i Viborg

A: Østfl øj bl.a. med sakristi og kapitelsal

B: Sydfl øj C: Vestfl øj

D: Klostergården omgivet af de fi re korsgange

E: Kirken F: Sortebrødrehus

Idealet for de fl este klostre var det fi refl

øjede anlæg, ofte med kirken mod nord,

munkenes fl øje mod øst, spisesal mod syd,

og mod vest forrådsrum. Hos munkeorde-

More magazines by this user
Similar magazines