Klostre i Midt- & Vestjylland - Til forsiden

oplevelser.viborg.dk

Klostre i Midt- & Vestjylland - Til forsiden

Blandt nonner og munke

nen cistercienserne også afdeling for lægbrødrene,

de praktiske hjælpere i klosteret.

Således var drømmen i alt fald, da klostrene

begyndte at skyde op. Men i mange

tilfælde blev man først færdige med byggearbejderne

op omkring 1500, så det var de

færreste nonner og munke, der så klosteret

fuldt udbygget.

I østfløjen lå de centrale rum. Her fandt

man først sakristiet til de hellige kar og

messeudstyret, dernæst hos cistercienserne

armariet – våbenkammeret med bogsamling

– kristelig ammunition til prædikerne.

Det vigtigste rum var kapitelsalen, hvor

man dagligt mødtes for at få oplæst et kapitel

af ordens-regelen. Når oplæsningen

var til ende, sagde abbeden eller abbedissen:

Lad os nu tale om vort klosters anliggender.

Herefter gik man over til at drøfte væsentlige

forhold i klosteret, herunder overtrædelser af

ordensregelen.

Henover hele østfløjen lå dormitoriet –

sovesalen. Således var det hos munkene.

Hos nonnerne lå sovesalen i vestfløjen,

og nonnerne har overværet messerne fra

et særskilt nonne-pulpitur i vestenden af

kirken. Nogenlunde der, hvor orgelet nu ofte

er placeret, ganske som vi fornemmer det i

Gudum, Asmild og Ørslev kirker.

Med disse centrale rum i klosteret, munke-

eller nonnekoret i kirken, manglede man

bare begravelsespladsen. Den lå gerne i nærheden

af kirken og ofte i den korsgang, der

løb rundt på indersiden af klostergården.

Netop i korsgangen ser vi et helt tydeligt

lån fra Sydeuropa. Der er det helt nødvendigt

med en svalegang, når middagssolen

bager ned, men næppe her i det kolde nord,

hvor vi trods alt har en overvægt af kolde og

blæsende dage.

Man kan se en stump af en sådan korsgang

ved Sortebrødre Kirke i Viborg. Her

er de åbne arkader blevet tilmurede, og de

udgør nu det søndre sideskib i kirken. Se

side 28.

Hverdagen i et kloster

Hvad var det for et liv, de unge mænd

og kvinder gik ind til i middelalderens

klostre? Det, der har stået lysende klart

for dem, har været, at klosterlivet var den

ypperste form for kristent liv – en stræben

efter fuldkommenhed.

Kortjenesten var den vigtigste beskæftigelse

for nonnerne og munkene. Tidebønnerne

var fordelt med én om natten og syv

om dagen.

Der sker ændringer gennem middelalderen,

og der er forskelle fra orden til orden,

men nogenlunde således er et sommerdøgn

forløbet i et kloster for 600 år siden:

5

More magazines by this user
Similar magazines