beredskab, 04, 2009 - Beredskabsforbundet

beredskab.dk

beredskab, 04, 2009 - Beredskabsforbundet

juBilæum

75 års jubilæum fejret

Beredskabsforbundet kunne mandag den 8. juni fejre sit 75 års jubilæum.

Det blev festligholdt to dage før med en reception i forbindelse med

landsrådsmødet på Hotel Nyborg Strand.

Af Mads Jakobsen

Foto: Johnny Anthon Wichmann

Høj sol og udsigt til Storebælt. Rammerne

kunne ikke være bedre til at fejre Beredskabsforbundets

jubilæum. Udover en

lang række af frivillige, repræsentanter fra

redningsberedskabets aktører og organisationer,

forbundets delegerede samt

samarbejdspartnere var også forsvarsminister

Søren Gade fremmødt. I sin tale

kom ministeren ind på vigtigheden af at

have frivillige tilknyttet som en ressource:

– Der er også i dag brug for frivillige, der

kan supplere og støtte redningsberedska-

bet både i Danmark og uden for landets

grænser. Når vi i dag har et robust og effektivt

beredskab i Danmark, skyldes det

blandt andet – men ikke mindst – de frivilliges

store indsats. Derfor skal vi værne

om de frivillige. Beredskabsforbundet er

et organisatorisk ståsted for de frivillige,

og i kraft af forbundet har frivillige i redningsberedskabet

mulighed for at mødes

med andre frivillige på tværs af enhed,

region og landsdel. Beredskabsforbundet

sikrer, at der blandt landets frivillige er

et fællesskab og et kammeratskab, som

gør det spændende og sjovere at være

frivillig. Fællesskabet er efter min mening

BeredskaB

10

en afgørende forudsætning for, at vi er i

stand til at fastholde og rekruttere frivillige,

sagde Søren Gade til gæsterne ved

receptionen.

Nye opgaver til frivillige

Det skinnede igennem i forsvarsministerens

tale, at frivillige altid vil være en fast

bestanddel af redningsberedskabet. Men

tingenes tilstand ændrer sig, og det skal

de frivillige være indstillet på.

Behovet for frivillige vil dog altid være

til stede, og Beredskabsforbundet har

dermed en opgave med at sikre tilgangen

af frivillige.

– Mit budskab er, at vi efter min mening

kan nyttiggøre de frivilliges store engagement

på forebyggelsesområdet. Der er

tale om nye opgaver, som vil have mindre

med egentlig brandslukning at gøre, men

som til gengæld vil være medvirkende til,

at frivillige i højere grad efterspørges og

nyttiggøres som en del af det kommunale

redningsberedskab. Inden de frivillige

kan sendes ud for at løse disse opgaver

på forebyggelsesområdet, skal der dog

udvikles en række nye uddannelser.

Beredskabsforbundet deltager naturligvis

og selvsagt i dette udviklingsarbejde,

og det er jeg glad for. På den måde er

Beredskabsforbundet med til at sikre, at

de frivillige fortsat kan yde et væsentligt

bidrag til beredskabets robusthed til gavn

for danskernes sikkerhed og tryghed. I er

med jeres indsats og store engagement

med til at sikre, at vi har et robust og

sammenhængende beredskab i Danmark.

Der skal således lyde en stor tak for den

frivillige indsats, som I – der er til stede

her i salen – yder som frivillige i Beredskabsforbundet

og i redningsberedskabet.

Det er en tak, som jeg håber, at I vil tage

med tilbage til jeres kammerater hjemme

i kredsene, på den kommunale brandstation

eller ved det statslige beredskabscenter,

sluttede Søren Gade af.

More magazines by this user
Similar magazines