beredskab, 04, 2009 - Beredskabsforbundet

beredskab.dk

beredskab, 04, 2009 - Beredskabsforbundet

egion syddanmark

Selvforsvarskurset i Frøslev blev afholdt med

15 deltagere. Det var et meget blandet hold,

idet nogle først skulle erhverve sig bronzemærke,

mens andre skulle op til guldinstruktørprøve.

Alt forløb godt og planmæssigt, så en stor tak

til Instruktør Marianne Gandrup.

Kurset i 2010 er fastlagt til perioden 1. - 8.

maj. Er du interesseret i at deltage, så reserver

allerede nu dagene.

Vi har også fået uddannet otte instruktører til

at kunne afholde 9-timers kursus i selvforsvar.

Kurset administreres af Region Syddanmark i

indeværende år, da det er pilotprojekt for at få

sat gang i kurset igen. Men tænk dog – på kun

9 timer kan deltagerne få lært mange gode

afværgemanøvrer, hvis en person kommer for

tæt på og virker truende.

Projekt Østbørn bliver igen i år et tilløbsstykke.

Vi oplever rigtig meget opmærksomhed omkring

dette projekt. Vi skal i år indrette os på

en ny adresse i forhold til tidligere, men det

er fortsat Sct. Georgsgildernes Hjælpekomité,

der sikrer os faciliteterne.

På forhånd tak til alle vore sponsorer, som

sikrer, at vi kan give børnene fra Polen en

fantastisk ferieoplevelse i Kolding.

Et veloverstået landsrådsmøde ligger nu bag

os. Vi kunne ved en lille reception hylde tre

hæderstegnsmodtagere fra vort område.

Endnu et stort TILLYKKE til jer alle tre.

Regionsledelsen arbejder fremadrettet med

indgåelse af de lokale samarbejdsaftaler.

Flere steder kan vi tydeligt se, hvad en indgået

aftale kan betyde, når samarbejdet måske

ikke forløber, som vi gerne ser det for frivillige.

Og så er året 2009 et jubilæumsår – ikke blot

for Beredskabsforbundet på landsplan, men

nu melder kredse sig også banen. Således

kan Middelfart afholde 75 års jubilæum i

oktober måned. Vi har også en stribe jubilæer

ved de sønderjyske frivillige brandværn. Her er

der tale om endnu flere år.

Alle jubilarer ønskes tillykke!

Sommerferien lægger en dæmper på mange

aktiviteter rundt om i kredsene. Men alligevel er

der gang i meget. Der er Langelandsfestival, der

er Musik ved Søen, der er forskellige samaritervagter

og brandvagter, som en del er involveret i.

Den 12. september har Region Syddanmark

arrangeret en BF-dag i Esbjerg. Her håber vi på

rigtig stor opbakning fra de forskellige kredse.

Se mere nedenfor.

Alle ønskes en god sommerferie.

Else Højsager

Regionsleder

Beredskabets dag

Lørdag den 12. september afholder Beredskabsforbundets

kredse i Region Syddanmark

Beredskabets dag. Her vil frivillige vise nogle

af de mange spændende opgaver, som de løser

for redningsberedskabet. Dagen igennem

vil der være arrangementer for hele familien.

Beredskabsdagen afholdes i gryden på Gl.

Vardevej i Esbjerg. Dagen starter kl. 10.30

med velkomst af borgmester Johnny Søtrup.

De sidste aktiviteter er færdige kl. 16.00.

Mens børnene kan få lavet drabelige sminkninger,

er der smagsprøver fra feltkomfuret.

Selvfølgelig vil der også blive demonstreret

slukning af forskellige brande, ligesom alle har

mulighed for at prøve røgdykkernes udstyr.

Der vil være meget materiel at se på, for hele

Støttepunkt Esbjerg har forladt garagen og

vil være på pladsen (medmindre de er på en

skarp indsats).

Kom og få en god dag, mød andre frivillige og

bliv inspireret af Beredskabsforbundet.

Programmet vil blive opdateret på

www.syddanmark.dk

Anders Rousing Bent Kristensen

2. viceregionsleder kredsleder i Esbjerg

region hovedsTaden

Det har været en meget travl periode i Region

Hovedstaden.

Mange af vores frivillige har været travlt

optaget med at pumpe vand efter de massive

regnskyl, som ramte Region Hovedstaden i

juni måned. Faktisk er der pumpet mere end

10 millioner liter vand væk. Mere end 130

frivillige har været i aktion, og der er brugt

mere end 1.350 mandetimer! En rigtig flot

præstation. Region Hovedstaden udsendte i

Udstyr til: FØRSTEHJÆLP

GENOPLIVNING

BESKYTTELSE

UNDERVISNING

Beredskab

BeredskaB

29

regioner og kredse

den forbindelse en pressemeddelelse, som

blandt andet blev udsendt af Ritzau og omtalt

i nogle af de landsdækkende aviser. Også TV2

Lorry – TV2’s regionale Tv-kanal for Region

Hovedstaden – lavede et indslag i deres formiddagsprogram

Brunch. Indslaget kan ses på

TV2 Lorrys hjemmeside. Der står meget mere

om de frivilliges kamp mod vandmasserne

inde i bladet.

Den 13. maj havde Region Hovedstaden inviteret

alle frivillige i regionens område til besøg

på Christiansborg. Her stod Beredskabsforbundets

præsident Bjarne Laustsen, MF klar

til at vise rundt på både kendte og ukendte

steder på Christiansborg. Christiansborg er

meget mere end Folketinget, som naturligvis

er den vigtigste del af det store bygningskompleks.

Hvis nogen tror, at politikere er

kedelige – ja, så gjorde Bjarne Laustsen alt for

at modbevise dette! Det jyske lune fornægter

sig ikke, og Bjarne Laustsen lavede en flot

rundvisning med masser af sjove anekdoter

undervejs. Når man sådan går rundt inde i de

store sale, kan man ikke undgå at få en smule

ærefrygt for det pompøse og alt det, som er

foregået gennem tiderne. Det hele sluttede

med lidt at drikke på Bjarne Laustsens kontor

– som bliver brugt til ”Dronningeværelse”, når

Dronningen møder op i Folketinget. Selv her

var der en spændende historie. Alt i alt en

særdeles spændende rundvisning.

Kort før landsrådsmødet afholdt Region

Hovedstaden et regionsmøde, hvor regionens

kredse mødtes og diskuterede dagsorden

for landsrådsmødet. Der blev også tid til en

snak kredsene imellem, om hvad der foregår

i kredsene, og hvordan vi bedst kan støtte

op om de forskellige aktiviteter i kredsene.

Egentlig utroligt hvor meget man når at snakke

sammen på så få timer!

Selve landsrådsmødet deltog Region Hovedstaden

naturligvis også i. Regionen havde syv

hæderstegnsmodtagere ud af de 22 hæderstegn,

der blev uddelt. Region Hovedstaden

ønsker endnu engang tillykke til alle hæderstegnsmodtagerne.

I forbindelse med selve

landsrådsmødet var der en meget spændende

politisk debat, som gav stof til eftertanke –

både for os, men sikkert også for politikerne.

I skrivende stund er der fuld gang i forberedelserne

til Østbørn-lejren, som afholdes i

Ishøj. Det bliver 14 spændende dage, hvor de

ca. 30 polske børnehjemsbørn får et vigtigt

Tlf.: 4614 1050 E-mail: info@opti-safe.dk

www.opti-safe.dk

»

More magazines by this user
Similar magazines