beredskab, 04, 2009 - Beredskabsforbundet

beredskab.dk

beredskab, 04, 2009 - Beredskabsforbundet

»

Temadag

Vi skal have så mange frivillige som

muligt i Totalberedskabet

Næste person på talerstolen var Jens

Christian Lund fra Socialdemokraterne

– og det var man ikke i tvivl om! Han behøvede

egentlig ikke en mikrofon, da han

kunne råbe hele salen op. Han mente, at

verden havde ændret sig, og at vi derfor

måtte handle ud fra helt nye forudsætninger:

– Verden har ændret sig, som den aldrig

har ændret sig før. Derfor er vi nødt til at

vurdere, hvad vi vil med den nye verden.

Jeg er ikke altid dybt imponeret over

det system, jeg kommer fra, det vil sige

Forsvaret. De har en tendens til at sige,

at det vi har gjort i mange år, det skal vi

blive ved med. Og hvis der er nogen, der

siger: ’Jamen, verden har ændret sig.’ Så

siger Forsvaret: ’Nej, det kan gå tilbage

igen og blive ligesom i gamle dage.’

Nej, det kan ikke, verden har ændret sig

sådan, at det er nogle helt andre opgaver.

Selv i vores mest syge fantasi kan vi jo

ikke vide, hvad vi vil blive udsat for. Vi

ved, at der er stor risiko for terror; vi ved,

at der er stor risiko for miljømæssige problemer.

Og derfor skal vi vurdere, om vi i

den verden har brug for frivillige. Og mit

svar er JA!, buldrede Jens Christian Lund

fra talerstolen.

Herefter talte han om, at han synes, at

der skal samarbejdes på tværs i beredskabet.

Han går ind for, at der er værnepligtige,

og han ser gerne, at de værnepligtige

bliver delt op i nogle enheder

inden for Totalberedskabet.

– Der burde være en international kommando

til dem, der skal sendes ud, og en

national kommando, hvor både hæren,

flyvevåbnet, søværnet og redningsbered-

Marion Pedersen, MF, Venstre

skabet er samlet. Det ville gøre det lettere

at koordinere indsatserne. Hvis vi fik lavet

det system med de værnepligtige, så

ville der også være mange værnepligtige,

når de røg ud af systemet, der ville sige:

’Det her, det har været spændende, jeg

vil fortsætte som frivillig.’ Så ville vi også

få mange flere frivillige i beredskabet. Så

der er ingen tvivl om, at vi skal arbejde på

at få så mange frivillige i hele Totalberedskabet

som muligt, der vil nemlig være

så mange opgaver for dem, mente Jens

Christian Lund.

Med hensyn til førstehjælp mente Jens

Christian Lund, at det er genialt at lave

førstehjælpskurser for befolkningen.

– Det med forebyggelse, det er også genialt

ud over alle grænser. Det med stabsstøtte

til de store, det er jo noget, der

skal øves. Men det hjælper ikke at sidde i

en stab og øve sig, hvis ikke der er nogle

enheder, der kan virke ude i samfundet.

Så vi burde sørge for, at de her ting virker,

og vi burde ændre strukturen, for at det

kommer til at virke både i dagligdagen og

specielt i funktioner og i de situationer,

som vi ikke engang drømmer om, når vi

har mareridt. De frivillige skal have øvelser

i de ting, og vi skal sørge for, at der

er noget materiel til dem, så vil fremtiden

være bedre for Danmark, sluttede Jens

Christian Lund.

Mere ”mig først end første maj”

Dagens sidste taler var Marion Pedersen

fra Venstre. Hun startede med at rose

Beredskabsforbundets motto ’Når hjælp

er en æresag’, idet hun synes, at det er

et fantastisk flot motto:

– Efter min mening siger det en masse

om medlemmerne, der er i Beredskabsforbundet,

og den indstilling I har til jeres

medmennesker. Min holdning til anvendelsen

af frivillige kunne jeg sige meget kort:

Jeg synes, at det er godt, at I bliver brugt.

Jeg synes, at I skal bruges meget mere.

Jeg synes, at I skal bruges til alle de ting,

som I har kompetencer til, og jeg synes,

at I skal bruges lige så meget, som I

orker, mente Marion Pedersen.

Hun fortalte endvidere, at hun var meget

imponeret over de frivilliges indsats:

– Ud over de mere almindelige opgaver,

så stiller I også op til de svære opgaver.

I yder det optimale, også selvom I bliver

nødt til at ofre det ultimative – nemlig

jeres eget liv. Det, synes jeg, er utrolig

flot. Jeg har været ude hos flere af jer og

se, hvad I kan, og jeg må sige, at jeg er

BeredskaB

8

dybt imponeret. Jeg er imponeret over

den alsidige uddannelse, I får, og den

entusiasme, de unge mennesker går til

arbejdsopgaverne med. Det er helt unikt

med den store frivillige indsats, vi har i

Danmark. Da I startede, var I omkring

600.000 medlemmer, og i dag er der

omkring 7.000. Det skyldes mange ting,

men tiderne har ændret sig meget. I dag

er der mere mig først end første maj.

Til gengæld bør vi andre være så meget

mere taknemmelige for jer, der stiller op,

mente Marion Pedersen.

Hun gik derefter videre med at tale om

førstehjælp, som hun også ser som et

meget vigtigt emne:

– Jeg har ikke tjekket den her holdning

i mit bagland, men det er min holdning,

og den vil jeg i hvert fald kæmpe for, så

længe jeg er beredskabsordfører. Jeg

synes, at I i højere grad skal bruges til

at uddanne hele den danske befolkning i

førstehjælp. Jeg synes, at der skal være

et obligatorisk kursus til alle, fordi hvis

man bare en gang i sit liv har siddet med

et andet menneske, som livet ebber ud

af, og ikke turdet gøre noget, fordi man

var bange for at gøre det forkerte, så ved

man, hvor meget det betyder at have det

førstehjælpskursus. Det fik i hvert fald

mig hen på et førstehjælpskursus. Jeg

forestiller mig, at man kunne indføre det i

skolerne i 2. eller 3. klasse. Jeg så en udsendelse,

hvor det var børnehavebørn, der

fik et hjertestarterkursus, og de kunne

huske det og kunne gå hjem og fortælle

mor og far nøjagtig, hvordan man gjorde.

Det er ligesom at lære at køre på cykel.

Selvom man ikke kan huske det hele, så

har man det på rygraden, og det tror jeg

er utroligt vigtigt, når man bliver voksen,

sagde Marion Pedersen og fortsatte:

– Jeg er godt klar over, at der allerede

er puttet meget ind i folkeskolen, og det

er, fordi vi ikke stoler på, at forældrene

selv klarer det, men det er ikke lærerne,

der skal undervise i førstehjælp, det ville

være jer for eksempel. Og som jeg opfatter

det, så falder det også godt i tråd med

jeres ungdomsarbejde, og hvis man så afsluttede

det sidste år, de går i skole – 9.

eller 10. klasse – med en genopfriskning,

så ville det også gøre, at de stiftede bekendtskab

med jer en gang til, lige inden

de blev voksne, og det ville måske også

kunne understøtte jeres rekrutteringsgrundlag,

sluttede Marion Pedersen.

More magazines by this user
Similar magazines