DK - De Dietrich

blomberg.as.dk

DK - De Dietrich

99633841.qxd 09/09/04 15:09 Page 162

Brev fra Brandt P.163

Oversigt over ovnen

Beskrivelse af apparatet P.164

Tilbehør P.165

Sikkerhedsråd P.166

Sådan installeres ovnen

Elektrisk forbindelse P.167

Udskiftning af forsyningskabel P.168

Nyttige størrelser til indbygning af ovnen P.169

Sådan anvendes ovnen

1. Detaljeret oversigt over programvælgeren P.170

Displayoversigt P.170

2. Sådan indstilles dato og klokkesæt P.171

3. Sådan udføres en bagning eller stegning P.172

4. Sådan anvendes de forskellige fremgangsmåder for

bagning og stegning P.172

a) Funktionen “CHEF” P.172-179

b) Funktionen “MADGUIDE” P.180-183

c) Funktionen “ICS” P.184-191

d) Funktionen “LAV TEMPERATUR” P.192-193

5. Adgang til ovnens forskellige reguleringer

a) Regulering af den udsendte lyd ved brug af knapperne P.194

b) Regulering af skærmens kontrast og standby-funktion P.194

c) Regulering af eolyse P.194

d) Regulering af elektricitetsforbrug P.195

e) Regulering af sprog P.195

f) De Dietrich Serviceydelser P.196

6. Funktionenen “Minutur”

Sådan renses ovnen

P.196

1. Funktionen Rengøring P.197

2. Hvornår skal der udføres pyrolyse? P.197

3. Hvordan skal der udføres en pyrolysecyklus? P.198-199

4. Fastlåsning af kommandoer P.199

Hvordan udskiftes pæren ? P.200

Hvad skal jeg gøre i tilfælde af driftsfejl P.200

162

Indholdsfortegnelse

angiver de sikkerhedsråd, du altid får med på vejen,

gode råd og fif


99633841.qxd 09/09/04 15:09 Page 163

Brev fra Brandt

Kære kunde

Tak, fordi du har købt en DE DIETRICH ovn.

Vores forskningsteam har udvikling en ny generation apparater, som i kvalitet,

design og teknologisk fremskridt udgør fremragende produkter fremstillet på

grundlag af et enestående knowhow.

Med de moderne og smarte linjer bliver din nye ovn fra DE DIETRICH integreret

på harmonisk vis i køkkenet samtidig med, at du sikres den nyeste teknologi,

den bedste stegeeffekt og en luksuriøs æstetik.

Den brede vifte af produkter fra DE DIETRICH omfatter ligeledes et stort udvalg

af kogeborde, emhætter, opvaskemaskiner, mikrobølgeovne og integrerede

køleskabe, som du kan sammensætte med din nye ovn fra DE DIETRICH.

Takket være disse nye "værdigenstande", som vi har brug for i vores fortravlede

hverdag, er DE DIETRICH, som er en henvisning til fortræffelighed, en

invitation til en ny livsstil.

Mærket DE DIETRICH.

DK

163


99633841.qxd 09/09/04 15:09 Page 164

164

Oversigt over ovnen

BESKRIVELSE AF APPARATET

3

4

5

1

2

3

Programvælger

Reguleringsknap

Lampe

5

3

1

1 2

Goddag! Bonjour !

4

5

6

Trinindikator

Hul til stegespidvender

Kontakt til angivelse

af åben låge

6


99633841.qxd 09/09/04 15:09 Page 165

Tilbehør

Fad + grill (bradepande)

Indsæt den under grillen, så den kan opsamle

stegefedt fra grillader. Den kan også anvendes

til kogning i vandbad, hvis den fyldes halvt

med vand. Undgå at sætte stege eller kød

direkte på pladen, da der vil komme sprøjt på

ovnens vægge.

Plade til mange funktioner (bradepande)

Anvendes til at opsamle stegefedt fra stegegrill

eller varmluftsgrill.

Kan anvendes som stegefad ved at tilpassse det

stykke kød, der skal steges (som f.eks. fjerkræ

med grøntsager omkring ved modereret tempe-

ratur). Indsæt den i opsatsen under grillen, så

den opsamler stegefedt fra grillader. Den kan

også anvendes til kogning i vandbad, hvis den

fyldes halvt med vand.

Stegespidvender

• Anbring spiddets holder i bradepandens riller

(se tegning).

• Sæt det hele i anden rille i ovnen (nedefra). Når du

har sat det kødstykke, der skal steges, på spiddet,

sættes spiddet i holderen, og enheden anbringes i

ovnen, således at spiddets spidse ende er indsat i

motoren i bunden af ovnen. Træk håndtaget ud ved

at dreje det rundt. Tag enheden ud af ovnen igen,

efter at stegningen er færdig. Et aftryk for enden af

håndtaget angiver, hvordan du skruer gaflerne af.

Kageplade med slip-let belægning

(sætte på grillen)

Hvis den sættes på grillen, kan den anvendes til

bagning af kager, tærter og pizzaer.

Da den har en slipbelægning, sætter madvarer

sig ikke fast.

Husk at tage ovnhandsker på, når du tager ting

ud af ovnen. Lad ovnen køle af før rensning med

et rengøringsmiddel. Undgå at bruge slibesvampe.

BEMÆRK! Brug ikke en kniv eller pizzaskærer direkte på pladen. Brug køkkenredskaber

af plastic eller silikoneplast.

Brug ikke pladen i en ovn på mere end 250° C eller i funktionen PYROLYSE.

Holder til en udtaget pladet

Takket være dette system, kan du trække

hele emaljepladen ud med let adgang til de

retter, der er ved at blive bagt eller stegt.

DK

165


99633841.qxd 09/09/04 15:09 Page 166

166

Sikkerhedsråd

Cøkkentøj til bagning eller stegning

ved lav temperatur.

Anbring kødet (dog ikke fjerkræ) på grillen

med emaljepladen nedenunder.

Anbring yoghurtbægrene direkte i fadet.

Tak, fordi du har læst disse råd, før du tager ovnen i brug. Denne ovn er

fremstillet til brug i private boliger. Den er udelukkende beregnet til bagning og

stegning af levnedsmidler. Ovnen indeholder ikke asbestholdige bestanddele.

FØR FØRSTE ANVENDELSE:

Før du tager ovnen i brug første gang, skal den tændes og sættes i stillingen Maxi

og opvarmes med lågen lukket i 15 minutter for at "indkøre" apparatet.

Mineralulden, som forer ovnen, kan i starten udsende en særlig lugt, der skyldes

sin sammensætning. Der kan også være lidt røg. Alt dette er normalt.

ANVENDELSESOMRÅDER:

- Sørg for, at lågen er lukket tæt, således at pakningen kan udføre sin korrekte

funktion.

- Man må ikke sidde eller hænge på den åbne ovnlåge.

- Når grilldøren er halvt åben samt under pyrolyse, kan de tilgængelige

dele eller overflader blive varme. Hold børn på afstand af ovnen.

- Under brug bliver ovnen varm. Pas på ikke at røre varmeelementerne inden i

ovnen.

- Efter bagning eller stegning skal du bruge en ovnhandske eller lignende for at

tage stegeudstyret ud af ovnen (grill, stegespidvender, bradepande, holder til stegespidvender

osv.).

- Brug ikke aluminiumsfolie til at fore ovnen. Ellers kan varmen ophobe sig, og det

kan have en indflydelse på resultatet af bagningen eller stegningen og beskadige

emaljen.

- Hvis apparatet er forsynet med stikkontakt, skal denne være tilgængelig efter

apparatets indbygning.

Ovnen skal være slukket ved al rengøring.

Inden rensning af ovnen ved hjælp af pyrolyse skal alt køkkentøj tages

ud af ovnen, og ovnen skal rengøres for oveskydende snavs.


99633841.qxd 09/09/04 15:09 Page 167

Sådan installeres ovnen

ELEKTRISK FORBINDELSE

Enfaset ledning 220-240 V ~

Differentiel afbryder

eller sikring16 A

Stikkontakt

2 poler + jord

Standard CEI 60083

Forsyningskabel

med en længde

på ca. 1,50 m

Tæller 20 A enfaset

220-240 V ~ 50 Hz

Inden tilslutning skal du sikre, at ledningerne til den elektriske

installation er af en passende længde for en normal forsyning af

apparatet.

Installationens sikring skal være 16 A.

Den elektriske forbindelse skal udføres inden apparatet sættes på plads i møblet.

• vnen skal tilsluttes et forsyningskabel (standard) med 3 strømførende ledninger

på 1,5 mm 2

(1 fase +1 N + jord), som forbindes til et ledningsnet 220-240 V ~ enfaset

ved hjælp af en stikkontakt 1 fase +1 N +jord i henhold til standard CEI

60083 eller i overensstemmelse med installationsreglerne. Beskyttelsesledningen

(grøn-gul) forbindes til apparatets klemskrue , og installationen skal have jordforbindelse.

• Hvis der er forbindelse til stikkontakt, skal denne være tilgængelig efter apparatets

installation.

• Ovnens nulledningen (den blå ledning) skal være forbundet til nettets nulpunkt.

DK

167


99633841.qxd 09/09/04 15:09 Page 168

168

UDSKIFTNING AF FORSYNINGSKABEL

Sådan installeres ovnen

• Forsyningskablet (H05 RR-F, H05 RN-F eller H05 VV-F) skal være så langt, at det kan

forbindes med den indbyggede ovn, der er anbragt på gulvet foran møblet.

Apparatet skal være frakoblet netværket:

• Åbn skydelemmen, der er anbragt nederst til højre for den bageste skærmplade,

ved at løsne de to skruer, og drej skydelemmen.

• Fjern isolationen fra et eventuelt nyt forsyningskabel på 12 mm.

• Sno trådene forsigtigt.

• Løsn skruerne fra klemskruerækken, og træk den forsyningsledning, som skal

udskiftes, ud.

• Indsæt forsyningskablet i kappens side i kabelklemmen, som er anbragt til højre

for klemskruerækken.

• Forbind kabelledningerne i overensstemmelse med det eller de mærker, der er

skrevet på klemskruerækken.

• Alle forsyningsledningens tråde skal være fastgjort under skruerne.

• Faseledningen til klemskrue L.

• Jordledningen (grøn-gul) skal forbindes til klemskruen .

• Nulledningen (blå) til klemskrue N.

• Fastskru klemskruerækkens skruer og kontrollere forbindelsen ved at trække i

hver ledning.

• Fastgør kablet ved hjælp af den kabelklemme, der er anbragt til højre for klemskruerækken.

• Luk lemmen igen ved brug af de to skruer.

Vi er ikke ansvarlige for ulykker, som omfatter en manglende,

defekt eller ukorrekt jordforbindelse.


99633841.qxd 09/09/04 15:09 Page 169

Nyttige størrelser til indbygning af ovnen

Placering af

fastgøringsskruen

550

70

Placering af

fastgøringsskruen

Sådan installeres ovnen

udskæring 50 x 50 mm

Ovnen kan installeres på et køkkenbord eller i et søjlemøbel (åbent*

eller lukket) med de relevante størrelser for indbygning (se diagrammet

overfor).

Vores ovne er udstyret med en optimal luftcirkulation, som giver de bedste resultater

ved stegning og rengøring, hvis du overholdende følgende retningslinjer:

• Centrer ovnen i møblet, således at der er en mindstafstand på 5 mm til det tilstødende

møbel.

• Materialet på møblet til indbygningsovnen skal være modstandsdygtigt over for

varme (eller være beklædt med et sådant materiale

• For at garantere bedst mulig stabilitet skal du fastgøre ovnen i møblet med to

skruer i de relevante huller i begge sider (jf. diagram).

Du skal gøre følgende:

1) Fjern skruedækslet af gummi for at få adgang til fastgøringshullerne.

2) Udfør et hul på Ø 3 mm i møblets væg for at undgå, at træet sprækker.

3) Fastgør ovnen ved hjælp af de to skruer.

4) Sæt skruedækslet af gummi fast igen (tjener også til dæmpning af ovnens

låge).

(*) Hvis møblet er åbent, skal den åbning være maks. 70 mm.

For at være sikker på, at installationen er lovlig, bør du kontakte

en el-installatør.

169

DK


99633841.qxd 09/09/04 15:09 Page 170

170

Sådan bruges ovnen

1. Detaljeret oversigt over programvælgeren

1

2

3

4

5

2

Goddag! Bonjour !

1 3 4

5

BESKRIVELSE AF APPARATET

Stop af ovn eller af programmering

Fastlåsning af tastatur

Gå tilbage til forrige niveau

Display med oplysninger

Vælgerknap

BESKRIVELSE AF DISPLAY

Liste over angivelser:

Nøgle

Pyrolyse

Programmering

Eolyse

Fastlåsning

+ -

Réglages

Torsdag Jeudi

19

September Septembre


99633841.qxd 09/09/04 15:09 Page 171

a) ved spændingsføring

Ovnen viser omgående følgende skærmbillede.

Drej vælgerknappen til den ønskede indstilling,

og tryk for at indtaste de ønskede oplysninger,

og tryk igen for at bekræfte dit valg.

Datodisplay (1).

Klokkeslætsdisplay (2).

Display med 12 eller 24 timers visning (3).

Klokkeslætsdisplay (4) i form af:

b) nulstilling af urets klokkeslæt og dato

Sådan anvendes ovnen

2. Sådan indstilles ovnens dato og klokkeslæt

Torsdag Jeudi

19

Septembre September

12 H

Aiguilles Nåle

Drej vælgerknappen indtil “Reguleringer”, tryk, og displayet “klokkeslæt/dato”

vises, tryk igen for at få adgang til displayet Tidsregulering, og fortsæt som

ved spændingsføring.

(2)

(3)

(4)

Torsdag Jeudi

19

Septembre September

3:20

Ur med visere eller Digitalt display

(1)

DK

171


99633841.qxd 09/09/04 15:09 Page 172

172

Sådan anvendes ovnen

3. Sådan udføres en bagning eller stegning

Ovnen giver adgang til tre typer forskellige programmeringer i henhold til det kendskab,

du har til den valgte opskrift:

a) En opskrift, som du mestrer til punkt og prikke (du vælger selv bage- eller stegetype,

temperatur og bage- eller stegetid): Vælg

funktionen “Chef”

b) En opskrift, som du har brug for assistance til betjening af ovnen (du vælger

simpelthen den foreslåede madtype og vægten, og ovnen tager sig af at vælge de

bedste parametre: temperatur, bage- eller stegetid): Vælg

funktionen "Madguide"

c) En opskrift, der automatisk styres af ovnen: Foretag et valg fra listen over 12

moderne retter, og vælg en ret, som du gerne vil tilberede (temperatur, bage- eller

stegetid og bage- eller stegetype defineres af ovnen): Vælg

funktionen ICS (Intelligent Cooking System).


99633841.qxd 09/09/04 15:09 Page 175

U I D E “ C H E F ”

Anbefaling

Anbefales for at holde på kødsaften til

hvidt kød, fisk og grøntsager

Til bagning eller stegning i indtil tre

niveauer.

Anbefales til quiche, madtærter,

frugttærter.

Bemærk : Al bagning og stegning

udføres uden forvarmning.

(Bage- eller stegetiden kan nogen gange

være lidt højere)

Anbefales til langtidsbagning og -stegning:

Marvholdigt vildt osv.

For at stege røde stege

For at simre retter i kokotter med låg og

retter, som er tilberedt på kogeplade

(coq au vin, ragout osv.).

Anbefales til stegning og gennemstegning

af rødt og hvidt kød.

Til langtidstegning af fjerkræ på indtil 2 kg

Anbefales til stegning af koteletter,

ristning af pølser og brødskiver, grillning

af kæmperejer anbragt på grillen.

Anbefales til hævning af brøddej,

wienerbrødsdej, rosinkager osv. og

må ikke sættes på mere end 40° C

(tallerkenopvarmning, optøning).

ske standard EN 50304 og i henhold til EU-direktiv 2002/40/EF.

Anb. T°

mini anb. maxi

35 180 235

mini anb. maxi

35 205 275

mini anb. maxi

35 200 275

mini anb. maxi

35 225° 275

mini anb. maxi

180 200 230

1 til 4

mini anb. maxi

35 80 100

DK

175


99633841.qxd 09/09/04 15:09 Page 173

4. Sådan anvendes de forskellige fremgangsmåder for

bagning og stegning

a) Funktionen “Chef”

Med funktionen Chef kan du selv regulere alle bage- og stegeparametre: temperatur,

bage- eller stegetype, bage- eller stegetid

1. Tryk på vælgerknappen. Du får adgang til skærmbilledet “Chef”

2. Tryk igen for at vælge bage- eller stegetype

på følgende liste ved at dreje på knappen (se vedlagte

bage- og stegeguide for at se valgmulighederne) :

· Cirkulerende varme

· Kombineret varme

· Traditionel oko

· Traditionel

· Turbogrill

· Stærk grill

· Mellemgrill

· Holder retten varm

· Optøning

Bekræft dit valg ved at trykke på knappen.

Sådan anvendes ovnen

Chef

Eksempel

Chaleur Varmluft tournante

DK

173


99633841.qxd 09/09/04 15:09 Page 174

174

Symbol Funktionsnavn Funktionsbeskrivelse

*

*

ECO

ECO

F U N K T I O N S G

Cirkulerende varme

Bagning og stegning udføres ved

hjælp af det nedre element i ovnen og

ved hjælp af den luftdrevne propel.

Kombineret tilberedning

Bagning og stegning udføres ved

hjælp af de nedre og øvre elementer,

i bunden af ovnen og ved hjælp af

den luftdrevne propel.

Traditionel ECO

Bagning og stegning udføres ved

hjælp af de nedre og øvre

elementer uden luftopvarmning.

Traditionel

Bagning og stegning udføres ved

hjælp af de nedre og øvre elementer

uden luftopvarmning.

Turbogrill

Bagning og stegning udføres

alternativt ved hjælp af de øvre

element og ved hjælp af den

luftdrevne propel.

Stærk grill

Stegningen udføres ved hjælp af

det øvre element

Mellemgrill

stegningen udføres ved hjælp af

det øvre element.

Holder retten varm

Dosering af det øvre element forbundet

med luftopvarmning.

Hurtig temperaturstigning.

Nogle retter

skal sættes i en kold

ovn.

Tre relaterede varmekilder:

Meget varme nederst, lidt

varme fra den cirkulerende

varme og en smule grill.

Denne stilling gør det muligt at

spare energi, alt imens bageog

stegekvaliteten bibeholdes.

Positionen ECO anvendes til

energimærkning.

Forvarmning af ovnen er

nødvendig, før retten

sættes i ovnen.

Denne fremgangsmåde kombinerer

effekten fra turbinen og fra

grillen. Grillen bruger infrarøde

stråler på retten, og luftbevægelsen,

som skabes af turbinen,

reducerer effekten.

Den dobbelte grill dækker

hele grillens overflade.

Den almindelige grill udviser

samme effektivitet ved

meget små mængder.

Holder retten varm.

* Indholdet af teksten på energietiketten er i overensstemmelse med den europæis


99633841.qxd 09/09/04 15:09 Page 176

Sådan anvendes ovnen

Ovnen beder dig om at indtaste andre bage- eller stegeparametre.

3. Temperatur.

Afhængigt af den bage- eller stegetype, du allerede har valgt, anbefaler ovnen

temperaturen til den ideelle bagning eller stegning.

Temperaturen kan ændre på følgende måde :

Vælg T° (1) ved at dreje på knappen.

Tryk på T°. Boksen blinker: Vælg den ønskede T°

(1)

(2) -- : --

Standard

Lagre

ved at dreje på knappen. tryk for at bekræfte dit (3) -- : --

valg. I positionen Grill (mellem eller stærk) skal du

vælge boksen “grilleffekt”.

+ -

Reguler den ønskede effekt ved hjælp af knappen, og bekræft valget.

Réglages

4. & 5. Varigheden af bage- eller stegetid.

OK

Du kan indtaste varigheden af bagningen eller stegningen

ved at trykke på boksen .

(drej på knappen, og tryk på den, for at boksen blinker. + -

Indtast varigheden af bagningen eller stegningen ved at

dreje på knappen, og bekræft dit valg ved at trykke på Réglages

den igen. Hvis du regulerer bage- eller stegetiden, øges

den endte bage- eller stegetid (boksen ) automatisk.

Du kan ændre denne tid, hvis den skal differentieres.

I så fald skal du trykke på boksen og fortsætte på

samme måde, som når du regulerer bage- eller stegetidens

varighed. Når den valgte sluttid vises, skal du trykke

igen for at bekræfte dit valg.

Ovnen går påå standby (symbolet på displayet),

indtil bage- eller stegningen starter (sluttid varighed af bagning eller stegning)

Bemærk! Du kan ikke vælge bage- eller stegetid. I så fald skal du efterlade boksene

for bagning eller stegning og sluttid tomme, og i stedet trykke på “OK”.

Bekræft for at igangsætte bagningen eller stegningen. Du kan stoppe ovnen ved

at trykke på knappen “STOP” (eller to gange på knappen “STOP”), når du har

vurderet, at retten har bagt eller stegt længe nok.

Réglages

-- : --

Standard

Mémoriser

Lagre

OK

Standard

Mémoriser Lagre

: 00 OK

6. Funktionen “ Biogrill+”

+ -

Standard

Mémoriser

Hvis du vælge boksen “Standard” og trykker på knappen,

kan du få adgang til funktionen “Biogrill +”. Med denne

Bio Grill+

funktion kan du afslutte bagningen eller stegningen

Mémoriser Lagre

med en gratinering af retten i de sidste fem minutter.

Denne funktion symboliseres, ved at grillens display

blinker, når den sætter i gang fem minutter,

før bagningen eller stegningen afslutter.

-- : -- OK

Bemærk! "Biogrill +" kan anvendes sammen med ale fremgangsmåder for bagning

eller stegning uden grillfuntion (mellemgrill, stærk grill, turbogrill), optøning,

opvarmning af retter og traditionel ECO).

176

(4)

(5)


99633841.qxd 09/09/04 15:10 Page 177

7. Funktionen Lagring

Sådan anvendes ovnen

Hvis du gerne vil lagre det program, du lige har defineret, skal du gå til boksen

og trykke på knappen :

Med funktionen LAGRING kan du lagre 3 fremgangsmåder for bagning eller

stegning, som du har arbejdet med under funktionen Chef. På den måde slipper

du for at indtaste de samme data hver gang. Hvis du har en ret med samme

indhold hver gang, får du altid det samme resultat.

Hvis du gerne vil lagre det program, du lige har defineret, skal du gå til boksen

og trykke på knappen

Skærmbilledet foreslår, at du registrerer parametrene i en tom hukommelse eller

erstatter en eksisterende hukommelse med de nye parametre.

- efter bagning eller stegning og inden yderligere anvendelse af ovnen kan

du gemme parametrene fra den sidste bagning eller stegning i hukommelsen.

Altså er det ikke for sent at registrere fremgangsmåden fra den anvendte bagning

eller stegning, efter at du har nydt dit måltid.

Følg nedenstående trin:

- Vælg funktionen "Hukommelser"

- Vælg "Sidste bagning/stegning". Displayet viser nu de

sidste reguleringer, der blev foretaget for den sidste

bagning eller stegning.

- Tryk på OK for at bekræfte parametrene.

- Vælg "Gem".

Sidste Dernier bagning plat

200°C

20 min

15:30

200°C

20 min

19:30

Lagring

OK

Bio Grill+

Mémoriser Lagre

OK

DK

177


99633841.qxd 09/09/04 15:10 Page 178

178

- Gå til funktionen “Hukommelser”

- Vælg et tal for hukommelse 1, 2 eller 3

- Displayet viser:

enten en tom hukommelse

eller en eksisterende hukommelse

8. Start af bagning eller kogning

- Tryk på knappen for at få vist de lagrede parametre i

hukommelsen, og bekræft ved at trykke på “OK” for at

gemme bagningen eller kogningen.

Sådan anvendes ovnen

Når du har trykket på “OK”, starter programmet omgående eller det går på standby,

hvis du har differentieret bagningens eller kogningens sluttid.

Ved bagning eller stegningens vises følgende display,

som angiver, at ovnen lynopvarmer (Booster). Du kan

følge temperaturforløbet, fra ovnen starter opvarmningen,

og indtil den er helt varm (pilen). Til venstre

vises den aktuelle temperatur i ovnen, til højre den

bestilte temperatur.

200°C

20 min

200°C

20 min

200°C

20 min

15:30

Lagring

1

OK

Remplacer

Udskifte

Indstillinger

lagret!

BOOSTER

OK

15:30

120 C 200 C


99633841.qxd 09/09/04 15:10 Page 179

Sådan anvendes ovnen

Når denne temperatur er nået, overgår ovnen i bage- eller stegetilstand,

og displayet viser følgende:

Bagning eller stegning uden valg af

bage- eller stegetid

1) Ovnens indvendige temperatur

2) Klokkeslæt

3) Den valgte bage- eller stegetype (animation).

Bagning eller stegning med defineret

bage- eller stegetid

1) Temperatur

2) Klokkeslæt

3) Den valgte bage- eller stegetype (animation).

4) Bage- eller stegetid

5) Resterende bage- eller stegetid (blinker)

6) Sluttid for bagning eller stegning

EFTER BAGNING ELLER STEGNING:

Bagning eller stegning uden valg af bage- eller stegetid:

Sluk for ovnen efter endt bage- eller stegetid ved at trykke på knappen “STOP”.

Bekræft stop af bagning eller stegning ved at trykke

på knappen.

15:50

Bagning eller stegning med defineret

bage- eller stegetid:

Ovnen slukker automatisk, bipper i 2 minutter for at

angive at retten er klar.

Tryk på vælgerknappen for at stoppe biplydene.

Kokken ønsker dig velbekomme!

(1)

(3)

200˚C 15:30

200˚C 15:30

20 min 15:50

12 min

(4) (5) (6)

Bon appétit !

God appetit!

C'est Mad klar! prêt !

(2)

DK

179


+ -

99633841.qxd 09/09/04 15:10 Page 180

Réglages

180

b) Funktionen “Madguide”

Med funktionen Madguide vælges bage- og stegeparametrene automatisk i henhold

til den mad, der skal tilberedes og sin vægt.

1. Tryk på vælgerknappen. Vælg "Madguide".

Bekræft ved at trykke på vælgerknappen.

2. Ovnen foreslår forskellige madgrupper.

Drej vælgerknappen for at vælge en af de foreslåede madgrupper:

· Hvidt kød

· Rødt kød

· Fisk

· Grøntsager

· Kager

· Mad og desserttærter

Når du har foretaget et valg, skal du bekræfte ved at trykke på vælgerknappen.

3. Vælg derefter den ret, der skal tilberedes,

og bekræft ved at trykke på knappen.

4. Når retten er valgt, bliver du bedt om at indtaste rettens vægt i boksen

( ) eller materialet af det tomme fad (af aluminium, keramik osv.) for kager,

quiche, tærter og grøntsager eller størrelsen af retten (brioche).

Réglages

Indtast vægten eller materialet, og ovnen laver en

automatisk beregning og viser varigheden af den ideelle

bage- eller stegetid. Du kan evt. ændre bagningens

eller stegningens sluttid ved at vælge boksen (“ ”).

Du vil få vist en ny sluttid.

Når du har trykket på “OK”, anbefaler ovnen den rille,

retten skal sættes ind på.

Sådan anvendes ovnen

0

Madguide

Kød af

fjerkræ

Kylling

Kylling på spid

Terrine

+ -

Standard


99633841.qxd 09/09/04 15:10 Page 181

5. Sæt retten i ovnen på den anbefalede rille

(fra 1 nederst til 5 øverst).

Sådan anvendes ovnen

Sæt plade i

trin 1

niveau

6. Bekræft dit valg ved at trykke på knappen ; Ovnen starter

7. Oven bipper og slukker, når bage- eller

stegetiden er afsluttet, og displayet angiver, når retten

15:49

er klar. C'est prêt !

Mad klar!

DK

181


99633841.qxd 09/09/04 15:10 Page 182

182

Madvare type i Madguide menuen OPSKRIFTER

HVIDT KØD

RØDT KØD

FISK

GRØNTSAGER

KAGER

TÆRTER/QUICHE

And

Kalkunlår

Fasan

Kanin

Hare (rygstykke)

Postejer

Gås

Perlehøne

Svinekam

Svinefilet

Kylling >1700 g

TB kylling

Kalvesteg

Lammebov

Lammeryg

lammekølle

Oksesteg - gennemstegt

Oksesteg - rødstegt

Gedde

Brasen

Hvilling

Laks

Ørred

Stegt fisk

Fisketerrine

Ovnbagte grøntsager

Kartoffelgratin

Lasagna

Julesalat

Fyldte peberfrugter

Fyldte bøftomater

Briocher

Kager

Kål

Chokoladekager

Kager på basis af yoghurt

Sandkager og kiksekager

Kuglof

Marengs

Bradepandekager

Kiks/Cookies

Pies

Butterdejskager

Mørdejskager

Quiche

Ostekager

Frugttærter

Kødtærter

Souffléer


99633841.qxd 09/09/04 15:10 Page 183

Supplerende oplysninger til:

“Madguide”

Al bagning og stegning udføres UDEN forvarmning af ovnen.

BAGNING OG STEGNING: RØDT KØD:

- Lammeryg

- Lammekølle

- Oksesteg - gennemstegt

- Oksesteg - rødstegt

Stegning udføres med TURBOGRILL.

Anbring kødet på grillen ved grill + bradepande (uden at bruge fad).

Du kan vende kødet efter den halve stegetid.

BAGNING OG STEGNING: KAGER/TÆRTER:

Valg af materiale til stegeform:

Aluminium: forme med farvebestandige slip-let materiale, bløde forme af silikone

beregning til våde deje (quiche eller frugttærter).

BAGNING OG STEGNING: TERRINER

Anbring terrinen i vandbad (i et fad, som er støre end terrinen og indeholdende

kogende vand op til halvdelen af fadet.

SE BAG PÅ "BAGE- OG STEGEGUIDE" FOR AT LÆSE ANDRE RÅD.

DK

183


99633841.qxd 09/09/04 15:10 Page 184

184

c) Funktionen “ICS”

Med funktionen ICS (Intelligent Cooking System) bliver madlavningen meget nemmere,

fordi ovnen automatisk beregner bage- og stegeparametrene for den valgte

ret (temperatur, bage- eller stegetid, bagnings- eller stegningstype), takket være de

elektroniske følere, der er anbragt i ovnen, og som løbende måler fugtighedsgraden

og temperatursvingningen.

DRIFT AF FUNKTIONEN ICS:

Denne fremgangsmåde for bagning og stegning udføres i 2 faser:

- Den første fase, hvor ovnen begynder at varme op bestemmer den ideelle

bage- eller stegetid. Denne fase varer mellem 5 og 40 minutter, afhængig af retten.

a. Tryk på vælgerknappen, og tryk derefter på "ICS", og tryk igen for

at bekræfte dit valg

b. Ovnen foreslår et valg mellem 12 retter:

Drej på knappen for at gennemse forslagene.

· Pizza

· Madtærter

· Oksesteg

· Flæskesteg

· Kylling

· Lam

· Fisk

· Farserede grøntsager

· Desserttærter

· Kager

· Souffléer

(se oversigten over de forskellige retter på side 26).

Sådan anvendes ovnen

Exemple : Pizza

POULET

PIZZA

Pizza


99633841.qxd 09/09/04 15:10 Page 185

- Når du har valgt en ret, skal du bekræfte dit valg ved at trykke på knappen

- Sæt retten i ovnen i den angivne rille.

- Bekræft dit valg ved at trykke på knappen for at

starte bagningen eller stegningen.

Bemærk! Det er ikke nødvendigt at forvarme

ovnen ved brug af funktionen ICS.

Bagning og stegning SKAL påbegynde fra en kold ovn. Det anbefales at

vente på, at ovnen er helt kølet ned, før der udføres en anden bAgning

eller stegning.

VIGTIGT! Åbn ikke døren i denne fase,

da det kan påvirke beregningen g registreringen

af data.

Denne fase symboliseres ved cirkulerende pile.

- Den anden bagnings- eller stegningsfase:

Ovnen har bestemt den nødvendige bage- eller stegetid, som vises sammen med

sluttidspunktet for bagningen eller stegningen. Den resterende bage- eller stegetid

er angivet og tager højde for bage- eller stegetiden fra første fase. Du kan nu

åbne lågen, hvis du f.eks. vil hælde vand eller stegefedt

over stegen.

15:49

- Ovnen slukker efter endt bage- eller stegetid,

og displayet angiver, når retten er klar.

FUNKTIONEN DIFFERENTIERET START:

For at udføre en differentieret start

skal du trykke på uret

og ændre sluttiden for bagningen eller stegningen.

Sådan anvendes ovnen

Sæt plade i

trin 1

niveau

15:30 OK

200°C

Sæt plade i

trin 1

niveau

19 min

15:30

C'est Mad klar! prêt !

18:30 OK

BEMÆRKNING: Hvis du ønsker at fortsætte med en anden bagning eller stegning

med funktionen ICS, skal du vente, indtil ovnen er helt kold igen. Men med funktionen

Chef kan du fortsætte med en varm ovn.

15:49

DK

185


99633841.qxd 09/09/04 15:10 Page 186

186

O V E R S I G T O V E R

Pizza

Madtærter

Oksestege

Flæskesteg

Kylling

Lam

Fisk

Friske

grøntsager

Desserttærter

Kager

Wienerbrød

og lignende

Souffléer

• friske pizzaer

• færdiglavede pizzaer

• hjemmelavede pizzaer

• frosne pizzaer

• friske quiche

• frosne quiche

• frosne bakker

• Oksestege

(rødstegt)

• Anbring stegen på grillen i enheden grill

+ bradepande.

Du kan vende stegen, når de cirkulerende pile

erstattes af et klokkeslæt.

• Flæskesteg

- svinekam

- svinefilet

• kyllinger fra 1 kg til 1,7 kg

• små ænder, perlehøne, osv.

• Lammekølle fra 1 kg til 2,5 kg

• Anbring køllen på grillen fra enheden grill

+ bradepande.

Du kan vende stegen, når de cirkulerende pile

erstattes af et klokkeslæt.

• Hele fisk

(brasen, sej, ørred, makrel osv.)

• Stegt fisk

• tomater, peberfrugter osv. fyldte

• lasagna (frisk eller frossen)

• gratineret ret med hakkekød og kartoffelmos,

torskesalat osv.

• Friske tærter

• Frosne tærter

• Lagkager: cake (salés, sucrés), quatre quarts

• Færdigblandinger i pose.

• Enkelte wienerbrød, boller og lignende: cookies, små

mandelkager, croissanter, teboller, rosinbrød, toast.

• Brug en høj form med en diameter på 21 cm med lige

kanter


99633841.qxd 09/09/04 15:10 Page 187

F U N K T I O N E N I C S

• Anbring pizzaen på grillen for at få en sprød pizzabund (du kan sætte pizzaen på et stykke

bagepapir for at beskytte ovnen mod sprøjt fra osten)

• Anbring pizzaen på bagepladen for at opnå en blød pizzabund.

• Bruge en slip-let aluminiumsform: Dejen bliver sprød ovenpå.

• Fjern den frosne quiche fra bakken, før den anbringes på grillen.

• Tag stegen ud af køleskabet mindst en time, før stegningen påbegyndes:

• Du får rødstegt kød. Hvis du foretrækker gennemstegt kød, skal du vælge en traditionel

stegemetode.

• Undgå at flytte stegen. Der kan komme for meget røg.

• Efter endt stegetid skal kødet hvile mellem 7 til 10 minutter i sølvpapir, inden stegen

skæres ud.

• Tag stegen ud af køleskabet mindst en time, før stegningen påbegyndes: jo koldere kødet

er, desto koldere er det efter endt stegetid.

• Brug et lerfad. Tilsæt 1-2 spiseskefulde vand.

• Efter endt stegetid skal kødet hvile mellem 7 til 10 minutter i sølvpapir, inden stegen skæres

ud. Smag til med salt efter endt stegetid.

• Stegning i stegespidvender: Husk at sætte bradepanden i rille 1 for at opsamle stegefedtet.

• Stegning i fad: Det anbefales at bruge lerfade for at undgå sprøjt.

• Prik skindet på fjerkræ med en gaffel for at undgå overstænkning.

• Tage kødet ud af køleskabet mindst en time, før stegningen påbegyndes:

• Vælg en rund og fyldig lammekølle frem for en aflang og tynd lammekølle.

• Lad lammekøllen hvile i sølvpapir efter stegningen.

• Brug denne funktion til hele fisk, som tilberedes med krydderier og hvidvin.

(grillet eller stegt fisk i alufolie kræver en forvarmet ovn).

• Brug de korrekte mængder fra opskriften for at undgå sprøjt.

• Bruge en slip-let aluminiumsform:

• dejen bliver mere sprødt nedenunder.

• Kager, der tilberede i kageform (rund, firkantet osv.) og altid anbragt på grillen. Muligt at

bage to kageforme samtidigt ved siden af hinanden.

• enkelt wienerbrød og lignende anbringes på bagepladen og placeres på grillen.

kagedejen skal bages på “KAGER” for at opnå de bedste resultater.

• Smør formen, men rør ikke den indvendige side af formen med fingrene, da souffléen ellers

ikke hæver.

DK

187


99633841.qxd 09/09/04 15:10 Page 188

188

Råd og tips

Pizza

For at undgå, at osten eller tomatsovsen løber ud i ovnen, kan du

anbringe et stykke pergamentpapir mellem grillen og pizzaen.

Tærter / Quiche:

Fisk:

Undgå at bruge fade af glas eller porcelæn, der er for tykke. De forlænger

bagetiden, og bunden bliver ikke sprød.

Frugttærter kan blive for bløde. Hvis du drysser lidt mel, rasp eller kartoffelmel

eller lignende i bunden, bliver den overskydende saft opsuget.

Fugtige eller frosne grøntsager (porrer, spinat, broccoli eller tomater)

kan overstrøs med en spiseske majsmel.

Når du køber fisk, skal den lugte svagt og behageligt af havvand.

Fisken skal være fast i kødet, skællene skal sidde godt fast på skindet,

øjnene skal være klare og fremspringende, og gællerne skal være skinnende

og fugtige.

Oksekød / Svinekød / Lam

Sådan anvendes ovnen

Det er vigtigt at tage kødet ud af køleskabet i god tid før stegningen:

Kødet kan ikke tåle chokket fra kulde til varme og bliver hårdt. Samtidig

får du en oksesteg, som er gylden udenpå, rød inden i og varm i midten.

Salt ikke kødet før stegning: Saltet absorber blodet og udtørrer kødet .

Vend kødet ved hjælp af spatler. Hvis du kommer til at prikke til kødet,

løber der blod ud af det. Lad altid kødet hvile efter stegningen i 5-10

minutter i sølvpapir, og læg den lige inden for den åbne ovnlåge, så det

blod, der under stegningen løb ud mod overfladen, igen trænger ind i

kødet og holder stegen saftig.

Brug stegefade af keramik, da stegefade af glas fremmer sprøjt fra

stegefedt. Brug heller ikke en bradepande af emalje.

Undgå at stikke hvidløgsfed i lammekøllen, da der vil løbe blod ud fra

kødet. Sæt hellere hvidløgsfed mellem kødet og benet, eller steg

uskrællede hvidløgsfed i samme fad som lammekøllen, og pres dem

efter stegningen for at krydre sovsen. Filtrer sovsen, og server den

meget varm i en sovseskål.


99633841.qxd 09/09/04 15:10 Page 189

Opskrifter til ICS

Sådan anvendes ovnen

Pizza Bund: 1 pizzadej

*med grøntsager: 6 spiseskeer tomatsovs + 100 g courgetter skåret i

tern + 50 g peberfrugt skåret i tern + 50 g auberginer skåret i skiver +2

små tomater skåret i skiver + 50 g revet ost + oregano + salt og peber.

*med Roquefort, røget brystkød: 6 spiseskeer tomatsovs + 100 g brystkød

+ 100 g Roquefort i tern + 50 g valnødder + 60 g revet ost.

*med pølse, frisk ost: 200 g afdryppet frisk ost fordeles på dejen + 4

pølser skåret i skiver + 150 g skinke skåret i strimler + 5 oliven + 50 g

revet ost + oregano + salt og peber.

Quiche: Bund: 1 aluminiumsform med en diameter på 27-30 cm

1 mørdej klar til brug

3 piskede æg + 5 dl fløde

salt, peber og revet muskatnød.

Forskellige garniturer: 200 g forkogt baconstykker,

eller 1 kg kogt endivie- eller julesalat + 200 g revet

hollandsk Gouda

eller 200 g broccoli + 100 g bacon + 50 g blåskimmelost

eller 200 g laks + 100 g kogt og afdryppet spinat

Oksesteg med SAUTERNES SAUCE MED PERSILLE OG ROQUEFORT:

2 spiseskeer skalotteløg steges let i smør. Tilsæt 1 dl Sauternes, og lad

det koge ind. Tilsæt 100 g Roquefort, og lade den smelte ved svag varme.

Tilsæt 2 dl fløde, salt og peber. Lad blandingen koge op.

Flæskesteg med svesker

Bed slagteren om at lave et udsnit langs hele stegen, og anbring 20

svesker inden i udhulningen. Skæres i skiver og serveres med saften varmt eller

koldt med en endiviesalat.

DK

189


99633841.qxd 09/09/04 15:10 Page 190

190

Opskrifter til ICS

Kylling

Farseres med frisk estragon, eller med en blanding af 6 hvidløgsfed,

lidt havsalt og groft peber.

Lam med ansjossauce:

Bland 100 g sorte oliven med 50 g kapers og 3 ansjoser, 1 eller 2 hvidløgsfed

og 1 dl olivenolie. Tilsæt 1 dl cremefraiche. Skær lammekøllen i skiver

og server.

Fisk:

Havbrasen med cider: 1 brasen på 1,5 kg.

500 g dyrkede champignon.

2 madæbler.

2 skalotteløg.

2 spiseskeer fløde.

100 g smør.

1/2 l cider. Salt og peber.

Fjern indmaden og skællene fra fisken. Anbring fisken i et smurt fad på

de hakkede skalotteløg og champignon skåret i skiver. Tilsæt cider, salt og

peber, og fordel nogle klumper smør. Sæt retten i ovnen. Skær æblerne i både

(fjern ikke skrællen), og steg dem i smør. Når retten er klar, anbringes fisken på

et varmt fad, saften filtreres og koges af med fløde. Hæld saucen over fisken,

og server den med æbler og champignon.

Friske grøntsager

Sådan anvendes ovnen

Rester fra suppekød, køller, stege og hvidt kød eller stegt fjerkræ, som hakkes

fint, kan blive til glimrende retter.

Butterdejstærte med knuste brændte mandler og æblefyld:

1 butterdej rulles ud og prikkes med en gaffel.

200 ml fløde koges op med en vanillestang.

2 æg piskes med 30 g sukker, og den afkølede flødeblanding tilsættes.

2 æbler skåret i tern rulles i 70 g knuste brændte mandler.

Anbring flødeblandingen + æblerne på den udrullede dej. Sæt retten i

ovnen.


99633841.qxd 09/09/04 15:10 Page 191

Opskrifter til ICS

Bradepandekager med citrusfrugter.

Sådan anvendes ovnen

Karamel: 20 sukkerknalder (200 g)

Kage: 4 æg

200 g melis

200 g mel

200 g godt smør

2 tsk. Bagepulver

Frugter: 1 lille dåse syltede citrusfrugter.

Lad frugten dryppe godt af. Tilbered karamellen ved at brænde sukkeret af. Når

det har taget farve, hældes det i formen. Fordel karamellen i formen. Lad karamellen

køle af. Bland smør blødgjort med sukker i food processoren. Tilsæt hele

æg, et ad gangen, og tilsæt derefter den sigtede mel. Til sidst tilsættes bagepulver.

Anbring kvarte citrusfrugter i roset oven på karamellen. Hæld blandingen i en form.

Sæt formen i ovnen på “KAGER”. Tag kagen ud af formen. Serveres koldt.

Frugterne kan være æbler, pærer eller abrikoser.

Chokoladekager

12 små aluminiumsforme

60 g smør

200 g mørk chokolade (mere end 50% kakao)

100 g melis

4 æg

1 pose bægerpulver

70 g sigtet mel.

Chokoladen smeltes med smør over meget svag varme. Æggeblommer piskes

med sukker, indtil blandingen er jævn. Tilsæt mel, den smeltede chokoladeblanding

og endelig bagepulver. Pisk æggehviderne luftigt, og rør dem forsigtigt i

blandingen. Smør aluminiumsformene, og drys lidt mel i dem, og hæld blandingen

heri. Pas på, at der ikke løber noget ud over formens kant. Anbring formene på

bagepladen og vælge “BISKUITTER”. Tag chokoladekagerne ud af formene og lad

dem køle af på grillpladen. Serveres med vanillecreme eller kokosis

Souffléer

Base fra la béchamel: 1/2 l mælk

60g mel

100g smør

4 æggeblommer + piskede æggehvider

salt, peber og revet muskatnød.

Du kan f.eks. tilsætte 150 g revet ost eller 1 kg kogt og hakket spinat eller 1 kg

kogt og hakket blokål eller 150 g kogt og hakket fisk eller 150 g hakket skinke.

DK

191


99633841.qxd 09/09/04 15:10 Page 192

192

d) Funktionen “Lav temperatur”

1. Tryk på vælgerknappen. viser skærmbilledet “ ”

2. Tryk igen for at vælge bage- eller stegetype

på følgende liste ved at dreje på knappen (se vedlagte

bage- og stegeguide for at se valgmulighederne):

· Kalvesteg

· Oksesteg

· Flæskesteg

· Lammekølle

· Fjerkræ

· Yoghurt

Bekræft dit valg ved at trykke på knappen.

Følgende skærmbillede vises:

- køkkentøj på lav temperatur

Kalvekød -> specialfad

Oksekød -> specialfad

Svinekød -> specialfad

Kølle -> specialfad

Fjerkræ -> stegespidvender

Yoghurt -> fad

- anbefaling af rilleafstand

Sådan anvendes ovnen

Eksempel : oksesteg

niveau

Lav temperatur

Roti Okstesteg de de Boeuf

Boeuf

Brug Utiliser lavtemperatur l'ensemble

Basse kompleks Température

Sæt i trin 1

19:45 1 9 : 4 5 OK O K


99633841.qxd 09/09/04 15:10 Page 193

Ovnen slukker automatisk, bipper i 2 minutter for at

angive at retten er klar.

Tryk på vælgerknappen for at stoppe biplydene.

For kød, retten holdes varm (varighed 1 time)

For yoghurt, fasen “lynnedkøling” (varighed 1 time). Lampe og animation slukker

under denne fase.

Kokken ønsker dig velbekomme!

Sådan anvendes ovnen

- stegetid (kan ikke ændres)

Kalvekød -> 4½ t

Oksekød -> 3 t

Svindekød -> 4½ t

15:30

Kølle -> 3 t

Fjerkræ -> 6 t

3 :00

4 :15

19:45

Yoghurt -> 3 t

- sluttid for stegning.

Du kan ændre tiden ved at dreje på knappen, indtil den ønskede tid er nået.

- Bekræft ved at trykke på knappen.

19:45

C'est Mad klar! prêt pr t !

God appetit!

Bon app appétit tit !

DK

193


99633841.qxd 09/09/04 15:10 Page 194

194

Sådan anvendes ovnen

5. Adgang til ovnens forskellige reguleringer

Tryk på knappen, indtil

skærmbilledet “Reguleringer” vises

Bekræft ved at trykke på knappen igen. Du får nu

adgang til følgende reguleringer:

· Klokkeslæt/Dato (se s. 11)

· Lyd

· Display

· Eolyse

· Forbrug

· Sprog

· De Dietrich serviceydelser

a) Regulering af lyden ved berøring af

knapperne:

Du kan evt. slukke for de biplyde, der udsendes ved

hver validering (tryk på knap).

Du skal gøre følgende: Gå til denne valgmulighed og

vælg Bip On (aktiv) eller Bip Off (ikke aktiv). Bekræft

ved at trykke på “OK”.

b) Regulering af skærmbilledets kontraststyrke

og indstilling på standby:

Vælg denne boks for at sætte displayet på standby

(energibesparende), når ovnen ikke er i brug, og for

at regulere displayets kontraktstyrke. Drej knappen

mod højre for at øge kontrasten eller mod venstre

for at reducere kontrasten.

c) Regulering af eolyse

Du kan aktivere eller deaktivere funktionen Eolyse

(filtrering af fedtstoffer og lugte under bagningen

eller stegningen). Når du bager kager, kan du ved at

fravælge eolyse få bageduften ud i køkkenet.

Der vises et symbol på displayet for at angive, at

funktionen “Eolyse” er aktiv.

Bip off

Standby Veille

+ -

Son lyd

Bip on

Affichage display

Non Ikke active aktiv

Indstillinger

Kontrast

EOLYSE

Eolyse

aktiveret Active


99633841.qxd 09/09/04 15:10 Page 195

d) Regulering af elektricitetsforbrug

Når du har adgang til dette skærmbillede,

kan du se ovnens elforbrug siden den sidste

nulstilling (RAZ).

Hvis du har en særlig ordning med elselskabet om

tomgangstimer, kan du indtaste de relevante tidsintervaller

og få en oversigt over forbruget i brugstimer/tomgangstimer.

For at indtaste eller ændre dataene skal du trykke på OK og derefter indtaste

de enkelte tidsintervaller.

Sluttid for “'tomgangstimer”'

Starttid for ”tomgangstimer”

Du kan indtaste indtil tre forskellige tidsperioder

Sådan anvendes ovnen

Hvis du har indtastet tomgangstimer, vil ovnen ved funktionen Pyrolyse

systematisk foreslå at starte sin cyklus i den nærmeste tomgangstime.

Hvis du ønsker at udføre en omgående pyrolyse, skal du annullere

programmeringen af tomgangstimer.

e) Regulering af sprog:

Hvis du vælger dette skærmbillede, kan du vælge det

sprog, du ønsker at kommunikere med ovnen med.

Der er 7 tilgængelige sprog:

· Fransk

· Engelsk

· Tysk

· Hollandsk

· Dansk

· Spansk

· Portugisisk

Periode 1

forbrug

Nat

Langue sprog

English Engelsk

Fransk

Deutsch Tysk

DK

195


99633841.qxd 09/09/04 15:10 Page 196

196

f) De Dietrich serviceydelser

Med denne funktione kan du få oplysninger om

brugerservice og eftersalgsservice.

6. Funktionen Minutur

Med denne funktione kan du benytte funktionen

Minutur. Denne funktion er tilgængelig, når ovnen

ikke er i brug, og ved pyrolyse.

Indtast den ønskede tid

Minuturet tæller tiden, når du har bekræftet ved at

trykke på knappen.

Sådan anvendes ovnen

Services service

Kundeservice Service

consommateur

0 825 06 16 04

France

Minuterie ur

00:20

00:00

15:30

15:30


99633841.qxd 09/09/04 15:10 Page 197

1. Funktionen Rengøring

+ -

Sådan renses ovnen

Denne ovn er udstyret med en rensefunktion ved

brug af pyrolyse:

- Pyrolyse er en varmecyklus, der igangsættes i

ovnen ved meget høj temperatur, og som fjerner

snavs fra sprøjt eller spild. Udsendt røg og lugte

elimineres ved passage gennem en katalysator.

- Pyrolyse er ikke nødvendig efter hver anvendelse af

ovnen, men kun når ovnen er meget snavset. Dette

angives på ovnens display.

Som sikkerhedsforanstaltning udføres rengøringen

kun efter en automatisk spærring af lågen. Når ovntemperaturen

overstiger bage- eller stegetemperaturen,

kan lågen ikke åbnes.

Réglages 2. Hvornår skal der udføres pyrolyse?

25°C

Torsdag Jeudi

19

Septembre

September

Nettoyage

Rengøring

Når det er tid til en ovnrens, angives dette på ovnens display ved hjælp af

symbolet .

Ovnen er udstyret med et system til detektering af snavs, som du kan få vist

under funktionen “Rengøring”. Når niveauet for snavs er højt, vises en advarsel

automatisk i ovnens display.

Ovnen udsender røg ved forvarmning eller udsender meget røg under bagning

eller stegning.

Ovnen lugter ubehageligt, når den er nedkølet efter stegning af f.eks. (lam, fisk,

grillader osv.).

BAGNING EFTER-

LADER KUN LIDT

SNAVS

STEGNING

EFTERLADER

SNAVS

STEGNING

EFTERLADER

MEGET SNAVS

Biskuitter, grøntsager,

bagværk, tærter, souffleer

kød, fisk (i et fad),

farserede grøntsager

store stykker kød på spid

Stegning uden sprøjt pyrolyse

er ikke nødvendig

pyrolyse kan være nødvendig

for alle tre stegetyper

pyrolyse kan udføres efter

den første stegning af

denne type, hvis der er

meget sprøjt

Du skal aldrig vente på, at ovnen er fuldt af fedt for at udføre en

ovnrensning.

DK

197


99633841.qxd 09/09/04 15:10 Page 198

198

3. Sådan udføres en pyrolyse

Tag plader, rist og bradepande ud af oven og fjern evt. overskydende

snavs.

Vælg "Rengøring" i hovedmenuen. Ovnen angiver

grader af snavs og foreslår to rengøringsmetoder:

Pyromax og Pyrokontrol.

Vælg den ønskede fremgangsmåde:

a) Pyromax

· Pyromax er et pyrolysesystem med en forudindstillet

varighed: Rengøringen varer i to timer og giver en

gennemgribende og optimal ovnrensning.

Hvis du vil udsætte rengøringen, skal du vælge sluttidspunktet

og ændre det ved at indtaste det ønskede sluttidspunkt for pyrolysen.

Bemærk! Hvis du har indtastet oplysninger om brugstimer og tomgangstimer

(jfr. funktionen Reguleringer), anbefaler ovnen en resning i tomgangstimerne for

at spare på energien. Men du kan ændre denne anbefaling ved af ændre

slutidspunktet for rengøringen og evt. starte pyrolysen.

Bekræft ved at trykke på OK

Rengøringen starter. Displayet viser følgende:

- klokkeslæt (1)

- den totale varighed (2)

16:45

- den resterende tid (3)

- sluttidspunktet for pyrolysen (4)

- låsning af ovnlågen (5)

2:00 17:30

b) Pyrokontrol

Sådan renses ovnen

Niveau Grad de af salissure snavs

Pyromax PYROCONTRO

Pyromax

2 Timer

(2) (3) (4)

· Pyrokontrol er et system, som gør det muligt for ovnen automatisk at beregne

rengøringstiden i henhold til niveauet af snavs. På

denne måde opnås en energibesparelse og en pyrolysetid,

der er tilpasset dit behov. Hvis du vil udskyde

det valgte sluttidspunkt og ændre det, skal du

PYROCONTROL

indtaste det ønskede sluttidspnkt for pyrolysen.

Bekræft ved at trykke på OK.

(1)

(5)


99633841.qxd 09/09/04 15:11 Page 199

Ved begyndelsen af cyklussen udfører ovnen en beregning af pyrolysens

varighed i henhold til graden af snavs. Denne fase varer i nogle få minutter og

symboliseres ved cirkulerende pile på displayet (1).

Displayet viser følgende:

- cirkulerende pile (1)

- den resterende tid (2)

- pyrolysens forudsete sluttidspunkt (3)

- klokkeslæt (4)

- låsning af ovnlågen (5)

c) Pyrolysens sluttidspunkt

Ovnen angiver, når rengøring ved hjælp af pyrolyse

er afsluttet

Når du kan låse ovnlågen op igen, har ovnen angivet,

at rengøringen er aflsluttet.

Fjern asken fra ovnen med en fugtig svamp.

4. Fastlåsning + - af kommandoer (børnesikring)

Réglages

Du kan forhindre adgang til ovnens kommandoer ved at følge

nedenstående trin:

Når ovnen er slukket, tryk på knappen

Torsdag Jeudi

19

Septembre September

i nogle sekunder, og en ”nøgle”

vises nederst i displayet -> adgang til

ovnens kommandoer er spærret.

Sådan renses ovnen

17:30

Refroidissement

afkøling en cours. i gang…

For at fjerne spærringen skal du trykke på en vilkårlig knap, vælge boksen

“Fjern spærring” og bekræfte ved at trykke på knappen.

Ovnens kommandoer er tilgængelige igen.

Thursday

19

September

Du kan ikke låse ovnlågen, hvis du har programmeret

en bagning eller stegning.

Donnerst.

19

Rens

færdig!

DK

199


99633841.qxd 09/09/04 15:11 Page 200

200

S ådan udskiftes pæren

• Pæren er anbragt i loftet inden i ovnen.

Afbryd altid ovnen, inden der røres ved pæren,

for at undgå elektrisk stød, og lad evt. apparatet køle af.

a) Skru lampeglasset af (se overfor).

b) Fjern pæren.

Pærens egenskaber: halogen:

- 25 W

- 220-240 V

- 300°C

- G9

c) Udskift pæren, og tilslut ovnen igen.

Skru

Pære

lampeglasset af

Hvad skal jeg gøre i tilfælde af driftsfejl?

Du har et problem med ovnen, men det betyder ikke nødvendigvis, at ovnen er

i stykker. Kontroller altid følgende punkter:

Hvis du bemærker, at... Mulige årsager Hvad skal jeg gøre?

Ovnen varmer ikke.

• Ovnen er ikke tilsluttet.

• Installationens sikring er ude af

drift.

Den valgte temperatur er for lav.

- Tilslut ovnen.

- Skift installationens sikring,

og kontroller dens værdi (16 A).

- Øg den valgte temperatur.

Indikatoren T° C blinker. • Fejl ved lukning af låge. - Ring til eftersalgsservice.

Ovnens pære fungerer ikke

længere.

Man kan ikke rense ovnen ved

brug af pyrolyse.

Ovnen udsender nogle biplyde.

Ovnen viser

+ -

Réglages

• Pæren er ude af drift.

• Ovnen er ikke tilsluttet,

eller sikringen er ude af drift.

• Lågen er ikke lukket korrekt.

• Lukkesystemet er defekt.

• Bagning eller stegning er igang.

• Efter bagning eller stegning.

• Du har trykket på en knap.

• Fastlåsning af kommandoer

(børnesikring).

- Udskift pæren.

- Tilslut ovnen, eller skift sikringen.

- Kontroller, at lågen er lukket

korrekt.

- Ring til eftersalgsservice.

- Den valgte temperatur er nået.

- Den programmerede bagning

eller stegning er afsluttet.

- Normal drift.

- For at undertrykke funktionen skal

du trykke på knappen og vælge

“Fjern spærring”.


RETTER

TRADITIONEL STEGNING/BAGNING MULTIFUNKTION STEGNING/BAGNING

TRIN

TRIN

ÆKVIVALENS: TAL ➜ °C

C° 40/50 65 100 125 150 180 200 220 250 275

Tal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 maxi

TRIN

*Ovnen foropvarmes til temperaturen anført. ST = Stegespid

• Grill med variabel styrke: Styrken varieres fra minimum 1 til maksimum 4. Anden model, vælg .

• I grill funktionen anbringes madvaren på risten eller stegespiddet: Bradepanden placeres under risten eller på ovnbunden for at opsamle stegesaften.

• Steg ikke kød i bradepanden: Risiko for sprøjt.

• Et vandbad skal altid påbegyndes med kogende vand: Fyld ikke formen for meget.

• Stegning foretages med lukket ovndør; dog kan døren stå på klem i funktionen med maksimal temperatur.

Overskrid ikke 220°C i grill funktion med stegevender (Anbefalet temperatur i denne vejledning) og brug grill

funktionen med lukket dør.

TRIN

TRIN

TRIN

Stege/

bage tider

Indikationer

Kød

Svinesteg (1 kg) 200 2 180° 2 90 tilsæt lidt vand

Kalvesteg (1 kg) 200 2 180 2 60-70

Oksesteg *240 2 220 3 30-40 se råd på bagsiden

Lam (lammekølle, lammebov 2,5 kg) *220 1 3 ST 200 2 50-55

Fjerkræ (1 kg) 200 2 2 ST 210 ST 180 2 50-70

Stort fjerkræ 200 1 1h30-2h15

Kyllingelår 2 3 210 3 15-25 anbragt på rist

Svine- kalvekoteletter 3 3 15-20

Højreb (1 kg) 2 3-4 210 3 25-30

Fårekoteletter 3 4 10-20

Fisk

Grillet fisk 4 4 15-20

Fisk i fad (guldbrasen) *200 2 180 2 180 2 35-45 form af stentøj

Fisk i papillote *220 2-3 *200 2-3 10-15

Grøntsager

Gratin (kogte ingredienser) 4 3-4 220 2-3 30

Kartoffelgratin *200 2 180 2 55-60

Lasagnes *200 2 180 2 40-45

Farserede tomater *200 2 180 2 40-45

Bagning

Sukkerbrødsrand 165 1 180 1 180 2 35-45

Roulade *220 3 5-10

Brioche *180 1 *200 1 165 1 25-30 * på

Brownies *180 2 25-30 stor glasform

Cake - Sandkage *180 1 *180 1 180 2 55-65 * på

Clafoutis 200 2 180 2 35-45

Cremer 165 2 150 2 20-45 vandbad

Cookies - Småkager *200 3 180 3 15-18 Kage plade

Kugelhopf 180 1 180 1 45-50 Speciel form

Marengs 100 2 100 2 1h30 Kage plade

Madeleinekage *220 2 5-10 plade på rist

Vandbakkelsesdej *200 3 180 3 30-40 afhængigt af tykkelse

Små butterdejskager *220 3 *200 3 5-10 Kage plade

Savarin *180 2 180 1 30-40

Tærte i mørdej *210 2 205 1 30-40 Aluminiumsform 30 cm

Tærte i butterdej *220 2 *220 2 15-25 Kage plade

Tærte i gærdej *210 2 *205 2 35-45 Kage plade

Diverse

Stegespid 3-4 4 15-30

Dej i postejform *200 2 200 2 1h20-1h40 vandbad

Pizza i mørdej *210 2 200 2 30-40 aluminiumsform 30 cm

Pizza i brøddej *220 3 *220 3 15-18 Kage plade

Æggekage *210 2 205 2-1 30-45 aluminiumsform 30 cm

Soufflé 180 1 180 1 50 glasform 21 cm

Pie *200 2 210 2 40-45 form med høje kanter

Brød *220 1 *220 1 *200 1 30-50 * på

Ristet brød 4 4-5 1-2 på risten

Lukket gryde (stuvning 180 1 170 1 1h30-3h afhængig

baeckaofen) af forberedelse

99628524 DK 10/04


BRUGSVEJLEDNING TIL OVN

Stegning/bagning på flere niveauer samtidig: Funktion

FOROPVARM OVNEN INDEN RETTERNE STILLES IND

Det er muligt at stege/bage flere retter samtidigt (forskellige retter eller af samme slags), uden at smagen eller duften føres over fra

den ene ret til den anden, på betingelse af at vælge en stegning/bagning ved samme temperatur. Det er ikke nødvendigt at stille retterne

ind eller tage dem ud samtidigt. Tiderne i stege/bage skemaet, som er anført for en enkelt ret, skal forlænges med ca. 10 til 20 minutter.

5

3

1

Stegning af kød

• Før kødet stilles i ovnen skal det have

stået i mindst en time ved stuetemperatur.

Fjern spækstrimlerne på rødt kød for at

undgå røg og lugt.

• Vælg helst et lerfad (mindre overstænkning

end med glas) i en størrelse, som er

velegnet til det kød, der skal steges.

• Kom salt på i slutningen af stegning for

at undgå at trække kødsaften ud og udtørre

kødet.

• Kom nogle skefulde varmt vand i fadet

for at undgå at stegesaften bliver brændt.

• Stegetid

oksesteg (rødstegt) 10 til 15 min. til 500 g.

svinesteg 35 til 40 min. til 500 g

kalvesteg 30 til 40 min. til 500 g.

• I afslutningen af stegningen er det nødvendigt

at lade kødet hvile indpakket i aluminium

(10 til 15 min.). Denne hvile medvirker

til at afspænde fibrene og give en

ensartet farve. Kødet besvarer sin smidighed.

• Til grillstegt kød: smør ind i et tyndt

lag olie. Stik ikke ned i rødt grillstegt kød

men brug en spatel til at vende kødet.

• Stik hul i skindet på fjerkræ under vingerne,

så fedtet kan løbe ud uden at

overstænke.

1 emaljeret plade + 3 rister

3

1

Små vandbakkelser

1 emaljeret plade + 1 rist

Bagning af kager

• Valg af form:

Undgå en klar og skinnende form:

Den kræver længere bagetid.

•Ovnen skal foropvarmes til en

sådan form.

Brug helst en metalform med slipbelægning

til tærter og æggekager… Den giver

en sprød dej, som er gylden ovenpå.

• Fiduser:

Beskyt formens inderside eller bunden af

et emaljeret fad med pergamentpapir:

den beskytter mod syrepletter og gør det

lettere at tage kagen ud af formen. Tilsæt

altid gæret/bagepulveret i slutningen forberedelsen

og lad det ikke komme i kontakt

med salt. Hvis det sker, vil

gæret/bagepulveret miste sine egenskaber.

Ved valg af en bage/stege måde med

propel til luftblanding, anbefales det at

reducere temperaturen med 30°C til 50°C

i forhold til den traditionelle bage/stege

måde.

Tiden forlænges i så fald med 5 til 10

minutter.

3

1

2 Tærte

2 Riste

3

1

1 Fisk + 1 Tærte

2 Riste

Stegning/bagning af

grøntsager

• Når man laver en kartoffelgratin, anbefales

det at koge kartoflerne først i mælk

eller i mælk + fløde.

• For let at pille skindet af peberfrugter:

læg dem under grillen, til de bliver godt

røde og vend dem om: når skindet danner

blærer, læg dem ind i en plasticpose i

nogle minutter. Derefter er det let at tage

skindet af.

• For at lave farserede tomater: tag kernerne

ud efter at have skåret toppen af.

Kom salt i tomaterne og stil dem omvendt

på en rist for at lade dem dryppe af, inden

farsen kommes i.

• Julesalater (med skinke og opbagt mælkesovs)

skal dryppe længe af, ellers vil

vandet fra kogningen gøre sovsen for tynd

og uden smag.

• Når man dækker en gratin med rasp,

skal man blande den med gruyere, som

absorberer fedtstofferne og gør gratinen

mere sprød.

• Hvis stegningen/bagningen tager lang tid, stands ovnen 5 til 10 minutter før tiden er udløbet for at udnytte den resterende varme til at

afslutte stegningen/bagningen.

5

3

1

"Grillmad" rist

Flad rist

Buet rist

3 Riste

99628524 DK 10/04

Enhver reproduktion selv delvis af dette dokument er forbudt.

More magazines by this user
Similar magazines