121087 Rosk Haveselskab 4-2012 - Roskilde Haveselskab

roskildehaveselskab.dk

121087 Rosk Haveselskab 4-2012 - Roskilde Haveselskab

spildevandsplanenes intentioner,

hvorfor kloakeringen blev udsat til

den spildevandsplan der er under

udarbejdelse nu.

Gennem dette forløb er der kommet

en Miljøbeskyttelsesbekendtgørelse i

2007.

Denne bekendtgørelse fastsætter at

der ikke må ske udledning af spildevand

til nedsivning, medmindre der

er etableret et godkendt nedsivningsanlæg.

I kolonihaverne kan der ikke etableres

et lovligt nedsivningsanlæg idet

der skal være 50 m imellem anlæggene

og disse strækker sig over

ca. 15 m.

Der er derfor i Roskilde Kommune

p.t. kun en mulighed for at skaffe sig

af med sit spildevand på lovlig vis,

og det er ved at etablere en godkendt

samletank, idet kolonihaverne

ikke er kloakeret.

Man kan selvfølgelig også undlade

at producere spildevand og så tisse i

naboens hæk.

Mistillid

Gennem sidste sommer, efterår og

vinter har der kørt en række sager i

Kolonihavernes Fælles Repræsentation

og Lovløse Tidende ved Palle

Flebo Hansen. Disse sager har medført

rigtig mange skrivelser til

Roskilde Kommune og Roskilde Haveselskab

om stort set alt fra tilsyns-

pligt til love, overbebyggelser og udlejning

af grunde.

I denne forbindelse har det vist sig,

at oplysninger fra bestyrelsesmøder

i Roskilde Haveselskab er oplyst offentligt

på hjemmeside for KFR og

Lovløse Tidende.

Da det overfor Roskilde Haveselskabs

bestyrelse er godtgjort, at

disse oplysninger stammer fra John

Svitzer, har Roskilde Haveselskab

udtalt sin mistillid til John Svitzer og

anmodet Roarsgave om at sende en

anden repræsentant til kredsbestyrelsens

møder end John Svitzer.

Bestyrelsen for Roarsgave har valg

ikke at sende en anden repræsentant

og har besluttet ikke at deltage i arrangementer

for og i Roskilde Haveselskab.

Roskilde Haveselskab beklager naturligvis

at tavshedspligten brydes, -

specielt i forhold til en person der

ikke ønsker at gavne kolonihavebevægelsen,

ligesom Roskilde Haveselskab

beklager at bestyrelsen for

Roarsgave har valgt ikke at deltage i

Roskilde Haveselskabs arbejde.

Roskilde Haveselskab vil naturligvis

løbende diskutere denne situation

og håber snart at se Roarsgave tilbage

i det vigtige arbejde for kolonihavebevægelsen

i Roskilde.

Situationsbillede fra Maglehøj

Hvad gør man ikke for at passe sin

5

Similar magazines