Download Ide-og konceptkataloget fra udstillingen - Performance ...

performance.design.cbit.ruc.dk

Download Ide-og konceptkataloget fra udstillingen - Performance ...

IDÈ– & KONCEPTKATALOG

PERFORMANCE-DESIGN

I KINO 2012

PERFORMANCE-DESIGN 1


KOLOFON

Red. af Lise Juul Madsen &

Louise von Müllen

© Forfatterne til de enkelte bidrag og

redaktørerne, 2012

Udgivet af Studienævnet for

Performance-design

Institut for Kommunikation,

Virksomhed og

Informationsteknologier

Roskilde Universitet

Postbox 260

4000 Roskilde Universitet

Tlf. 46 74 32 45

Grafik: Marie Dreier

Fotografi: Poul Erik Nikander Frandsen

( hvor andet ikke er markeret )

Fotografi side 23,32,33,38 nederst,54

Asger Nørregård Rasmussen

Fotografi side 14

Lise Juul Madsen

Fotografi side 13

Vinnie Møller

2 PERFORMANCE-DESIGN


INDLEDNING

PERFORMANCE-DESIGN

Louise von Müllen & Lise Juul Madsen

I dette katalog præsenteres resultaterne af det

praktiske arbejde for de studerende på specialkurset

i Performance-design på Roskilde Universitet. I

løbet af efteråret har de studerende arbejdet med

at udvikle koncepter og ideer til Kulturstrøget i

Roskilde.

Kurset blev afsluttet med en stor udstilling i den

gamle Kino biograf. På udstillingen kom de

studerende med deres bud på, hvordan en gammel

biograf omdannes, hvad et Kulturstrøg er, og

hvordan Roskildes bymidte og kulturinstitutioner

kan se ud i fremtiden.

Formålet med udsillingen var at skabe en

tættere relation mellem de teorier, de studerende

præsenteres for i kurset og selve praksisdelen,

som netop kendetegner Performance-design som

fag. Udstillingen blev både et flot og inspirerende

punktum for en kreativ læringsproces og samtidig

en mangfoldig kommentar til Roskilde Kommunes

tanker og ideer om den fremtidige udvikling af

Kulturstrøget.

Vi håber at Roskilde bys borgere, beslutningstagere,

forvaltning og universitetsstuderende vil tage godt

imod de studerendes bud på, hvordan Kulturstrøget

bliver en kreativ videns- og markedsplads.

PERFORMANCE-DESIGN 3


#1 / S. 6-7

#4 / S. 12-13

#7 / S. 18-19

#10 / S. 24-25

#13 / S.30

4 PERFORMANCE-DESIGN

#2 / S. 8-9

#5 / S. 14-5

#8 / S. 20-21

#11 / S. 26-27

#14 / S. 31

#3 / S.10-11

#6 / S. 16-17

#9 / S. 22-23

#12 / S. 28-29

#15 / S. 32-33


#16 / S. 34-35

#19 / S. 40-41

#22 / S. 46-47

#25 / S. 52-53

#28 / S. 58-59

#17 / S. 36-37

#20 / S. 42-43

#23 / S. 48-49

#26 / S. 54-55

#29 / S. 60-61

#18 / S. 38-39

#21 / S. 44-45

#24 / S. 50-51

#27 / S. 56-57

#30 / S. 62-63

PERFORMANCE-DESIGN 5


6 PERFORMANCE-DESIGN


VÆRK #1

PERFORMANCE-

DESIGN I KINO

Nana Elisabeth Paja Senderovitz &

Ann-sofie Liliegren

Kontakt : neps@ruc.dk

Vi har en vision om at flytte RUC’s

fag Performance-design til Kino.

Observationen af udfordringer

i henholdsvis Roskilde by og

Performance-design har inspireret

os til at se hvordan disse potentielt

kan løses ved et samarbejde de to

parter imellem..Performance-design

skal indtage Kino for at skabe ideelle

rammer for RUC’s mest kreative og

praktiske fag. Samtidig vil initiativet

skabe et større fokus på kulturlivet i

Roskilde by. Samtlige studerende vil

få en tilknytning til Roskilde by, og vil

benytte sig af de faciliteter byen har

at byde på. Roskildes gamle biograf

vil ligge til grund for de studerendes

kreative udfoldelser og fungere som

inspiration i fagets daglige virke. De

studerende skal have stor indflydelse

på hvordan det nye Kino skal

udformes. Kunsteren Theaster Gates’

projekt 12 Ballads for Huguenot

House og det nytænkende HafnCity

Universität i Hamburg skal fungere

som inspiration til projektet.

PERFORMANCE-DESIGN 7


8 PERFORMANCE-DESIGN

VÆRK #2

SANSECAFEEN

Athar Khalil & Josepha Thomsen

Kontakt : jokath@ruc.dk

Ideen med Sansecafeen er at give folk

i Roskilde en anderledes form

for cafeoplevelse, der kan tage dem

væk fra dagligdagen. Cafeen skal

bygges op således, at den bliver pyntet

med sommertema om vinteren, så

der er fuglekvidder, varme og sollys,

og man kan således komme væk fra

det triste vintervejr og ind i varmen.

Vintertema er om sommeren, hvor

cafeen vil blive pyntet op som et

vinter “wonderland” med iskrystaller

og falsk sne. Her kan man komme ind

på en varm sommerdag og køle lidt

ned med en dejlig iskaffe. Op til

højtiderne, påske, fastelavn,

Halloween og jul, vil der være pyntet

op og lavet temadage, hvor alle

kan komme ind og male påskeæg, lave

fastelavnsmasker, skære græskar og

lave julepynt. Her kan familier samles

og få en anderledes oplevelse

med bedsteforældre og børn samlet.


PERFORMANCE-DESIGN 9


VÆRK #3

ROSENHAVEN I

NYT LYS

Martin Lund & Camilla Albrechtsen

Kontakt : albrechtsen_89@hotmail.com

Lamper med forskelligt farvet lys

placeres i Rosenhaven ved Roskilde

Bibliotek, så borgerne ser haven i et

nyt lys. Lamperne tændes når mørket

falder på, hvor haven vil fremstå på

en poetisk og smuk måde. Lamperne

skal fordeles i hele haven i flere

forskellige farver. Farverne giver på

denne måde de visne blomster, de

grå brosten, og de bare træer et nyt

udtryk, i stedet for gråt og trist. Der er

lige nu ingen lamper placeret i haven,

hvilket gør at haven ikke bliver brugt i

store dele af vinterhalvåret, da det her

er mørkt de fleste timer af døgnet.

Ved hjælp af lys og lamper har

borgerne på denne måde mulighed

for at se de mange facetter og

elementer i haven, samt opdage nye

sider af havens natur. Lyset skal

motivere borgerne til at gå ind i

haven når det bliver mørkt, og nyde

den også i vinterhalvåret i stedet

for blot at bruge den som en hurtig

gennemgang. På den måde tiltrækkes

der opmærksomhed til området, mere

liv kommer ind og fokus vil fjernes fra

det dårlige i haven hen til det gode.

10 PERFORMANCE-DESIGN


PERFORMANCE-DESIGN 11


12 PERFORMANCE-DESIGN

VÆRK #4

BREVKASSEN

Tine Larsen, Vinnie Møller, Julie

Arnoldi, Anne Merklin

Nynne Vinge, Lisa Løebekken

Kontakt : vmj@ruc.dk

Brevkassen skal forstås som et

alternativ til nutidens teknologiske

kommunikationsmuligheder. Den

giver deltageren mulighed for at

trække sig tilbage fra det offentlige

rum, og tilbyder tid og plads til

at reflektere over det, man vil

kommunikere, på en lidt anden måde,

end man plejer. Kassen er ikke større

end en telefonboks, og inden i den

vil der være et udvalg af bl.a. papir,

tusser og frimærker, så man kan skrive

og sende, hvad man har på hjertet,

med det samme. Brevkassen passer

perfekt til den stemning og atmosfære,

der er at finde på Kulturstrøget i dets

institutioners individuelle historier,

som alle inviterer til at sætte tempoet

ned og reflektere.

Idéen er ikke, at brevskrivningen

skal erstatte moderne, teknologiske

kommunikationsmuligheder, men at

det hyggelige og personlige i f.eks.

brevskrivning ikke skal glemmes,

selvom det er nemmere at sende en

sms eller e-mail, eller skyde genvej.


PERFORMANCE-DESIGN 13


14 PERFORMANCE-DESIGN


VÆRK #5

JULEMARKED

Tine Jensen, Astrid Lindgreen,

Stine Andersen, Milene Minssieux

Kontakt : stineandersen150@hotmail.com

Dette projekt foreslår et Julemarked,

på det vi i dag kender som Sankt Olai

Plads.

Sankt Olai Plads er i dag en

parkeringsplads, men vi foreslår,

at denne plads bliver lavet om til

‘Kulturtorvet’, som i fremtiden

skal fungere som centrum for

Kulturstrøget. Dette skyldes den

centrale placering i forhold til

selve Kulturstrøget. Et Julemarked

kan være med til at sætte fokus på

selve Kulturstrøget som helhed og

samtidig gøre Kulturstrøget aktivt i

vinterhalvåret, hvor det normalt er

sværere at lave events grundet vejret.

PERFORMANCE-DESIGN 15


16 PERFORMANCE-DESIGN


INSPIRATIONSPROJEKT

(UDVALGT AF ROSKILDE KOMMUNE)

VÆRK #6

EN GUIDE TIL

KULTUREN: FRA

TOMME FLADER TIL

KUNST

Asger Maurice Freud-Blomquist,

Christine Van Cuyl Kuylenstierna,

Christina Bjerregaard Jensen, Ida

Hinchely Kyhn

Kontakt : mini_chris@msn.com

Formålet med designet er følgende:

At åbne for de muligheder der

ligger i Kulturstrøgets tomme

facader. Ved at bruge disse flader

som udstillingsvægge for kunst

og skoleprojekter, kan der skabes

forbindelse mellem Kulturstrøgets

respektive led. Kunst af blandet

oprindelse vil ligeledes skabe

forbindelse til den egentlige kontekst,

at Kulturstrøget skal være til for

alle. Hvis konceptet skal føres ud i

praksis, er det nødvendigt med en

handlingsplan. Vi foreslår, at der

af kommunen nedsættes et panel,

der skal varetage forvaltningen af

de tomme flader. Panelet skal bestå

af repræsentanter fra Roskildes

kulturinstitutioner, skoler og Roskilde

Kulturråd, for at sikre et varieret

udbud af udstillinger.

PERFORMANCE-DESIGN 17


18 PERFORMANCE-DESIGN

VÆRK #7

KINOTOPIA

Susan Nielsen, Siri Olsen, Zenia Righolt,

Maria Haarbye

Kontakt : spho@ruc.dk

Vores koncept går i alt sin enkelhed

ud på at lave et ungdomskulturhus,

der kan skabe et mere ungdommeligt

og kreativt miljø med mulighed for

at lave forskellige performances

og events. Konceptet kalder vi

Kinotopia og skal have lokaler i den

gamle biograf Kino på Algade 41.

Kinotopia adskiller sig som koncept

fra koncertstedet Gimle, da dette

kulturhus ikke primært fokuserer

på musik, men vil være en platform

for teaterforestillinger, modeshows,

ferniseringer, fester, caféaftener,

comedy osv. Roskilde og omegnenes

forskellige ungdomsinstitutioner vil

være tilknyttet Kinotopia og kan

derigennem booke stedet til forskellige

events. Et ungdomsudvalg bestående

af repræsentanter fra de forskellige

institutioner medvirker til at afgøre,

hvordan Kinotopia skal udnyttes

samt, hvilke events der ønskes fokus

på. Kinotopia inddrager således unge

mennesker i den administrative proces

og vil dermed blive et kulturhus,

der er skabt af Roskildes ungdom.

Målgruppen for de tilknyttede

institutioner vil primært være 9-10.

klasse og frem til universitetsalderen.

Dette gælder både folkeskoler,

gymnasier, danseskoler, musikskoler.


PERFORMANCE-DESIGN 19


20 PERFORMANCE-DESIGN


VÆRK #8

HISTORISKE

FODSPOR

Camilla Baumgarten, Josefine Lerange,

Rikke Sørensen, Anna-sofie Bruun

Kontakt : camibau@ruc.dk

På udvalgte områder af Kulturstrøget

skal der opsættes skjulte højtalere.

Højtalerne udstyres med en

sensorteknik, der bevirker, at de

registrerer tilstedeværelsen af en eller

flere personer, og de skal placeres

over et større areal. Når sensoren

aktiveres, skal der afspilles bestemte

lyde. Lyde, som har en helt speciel

relation til rummet. Dette tilfælde

tager udgangspunkt i Roskilde by

historie, og det handler om at tage

fat i et bestemt årstal og udvælge

et sted på ruten, hvor en bestemt

begivenhed har fundet sted. Den

scene, der engang har fundet sted

her, skal nu genfortælles men nu via

lyd som medie. Det kan eksempelvis

være lyden af en hestevogn, folk der

snakker ivrigt på torvet, et støjende

damplokomotiv, der langsomt sættes i

gang etc.

Der er ikke tale om en decideret

historiefortælling, men snarere en

fremhævelse eller iscenesættelse

af det fysiske rums karakter i en

anden tid gennem lyde. Igennem

lydene bliver rummet og dets væsen

performativt. Temaet for lydene skal

ikke være fastlagt, men skal kunne

tage forskellige retninger og tilpasses

de forskellige steder i byen.

PERFORMANCE-DESIGN 21


VÆRK #9

PÅ SPORET AF

KULTUREN

Amalie Brøndum, Nadja Bering Ovesen,

Luna Holst Pedersen, Frida

Stepputat, Maja-Cæcilie Friis Glavind.

Tanken bag vores idé er at skabe

sammenhæng på Kulturstrøget. Vi vil

skabe en spændende kultursti, der skal

følge Kulturstrøgets rute, og

som gør det nemmere og sjovere at

lære noget nyt om kulturen i

Roskilde. Ruten skal markeres med en

rød stiplet linje (en ”rød tråd”)

som ind i mellem bliver afbrudt af en

klynge ”kulturtegn”, der gør

opmærksom på, at man nu befinder

sig på Kulturstrøget eller viser vej

til Kulturstrøget. Vi valgte at lave fem

kulturtegn, der hver især

repræsenterer en kategori inden for

kultur. De fem kategorier er

litteratur (en bog), historie (et

timeglas), musik (en node) , kunst

(en malerpalet) og arkitektur (et hus).

Disse tegn skal også gå igen

på skilte som vil stå foran hvert ’stop’

på Kulturstrøget, med en

kortfattet og præcis forklaring af det

respektive sted, hvilket skal

gøre det overskueligt og interessant at

læse.

22 PERFORMANCE-DESIGN


PERFORMANCE-DESIGN 23


24 PERFORMANCE-DESIGN


VÆRK #10

KULTURSTRØGET

DER BLEV VÆK

- En fremprovokeringaf ideer

Charlotte Bay Hansen, Sarah Jönsson

Kontakt : cbayh@ruc.dk

Kulturstrøget er i skrivende stund

et relativt ukendt fænomen. Mange

spørger derfor: “Hvad og hvor er

kulturstrøget?” Formålet med vores

bidrag til udstilligen i Kino og

Kulturstøget var at gøre op med det.

Vi ønskede at skabe en idégenerering

til, hvordan Kulturstrøget kan blive

et mere kendt og populært fænomen

og udvikles med udgangspunkt i

vores design. Vi lavede plakater, som

beskrev fire steder på Kulturstrøget:

Sct. Ols Stræde, Klosterstien,

Husarstalden samt Palæhaven.

Plakaterne hang i fysisk form på de

nævnte steder ogudstillingen og

beskrev i punktform vores tanker,

idéer og visioner til en udvikling af

områderne. Vi spillede bolden op, og

borgere og deltagere til udstillingen,

greb bolden og en idégenerering blev

skabt! De nye idéer havnede enten i

postkassen eller blev sendt på mail til

idetilkulturstroeget@gmail.com.

Det siges, at der skal 100 idéer til blot

at finde en enkelt god. Så for at undgå

at forbipasserende udråber: “Er det

virkelig det her, der er Kulturstrøget?”

er projektgruppens budskab:

Borgerindragelse er vejen til succes!

PERFORMANCE-DESIGN 25


26 PERFORMANCE-DESIGN

VÆRK #11

JAGTEN PÅ

ROSKILDES

KULTURSKATTE

Freja Søegaard, Sara Karlsson,

Camilla Breede,

Anne Sophie Andresen

Kontakt : frs@ruc.dk

Med alt der er sket i Roskilde

igennem tidens løb, er der rig

mulighed for at finde mange

kulturelle skatte. Vores design tager

udgangspunkt i at informere de

besøgende om disse kulturskatte

og ikke mindst hjælpe dem med

at finde vej derhen. Dette vil vi

gøre via. en skattejagt gennem

byen. Vi vil blandt andet placere et

’skattekort’ i centrum af byen, der

informerer om, hvilke seværdigheder

man kan opleve i Roskilde. Kortet

skal samtidig fungere som blikfang

for skattejagten, så de besøgendes

opmærksomhed bliver rettet mod

skattejagten, og de talebobler de

vil støde på senere hen. En anden

måde at skabe opmærksomhed

omkring attraktionerne er ved at

placere talebobler rundt i byen. Disse

talebobler kunne laves af farvet asfalt

eller reflekser, som hver indeholder

et lille udsagn, der omhandler

bestemte seværdigheder. For eksempel

kunne der stå: ”Roskilde Domkirke:

Kongeslægtens foretrukne gravkirke

siden 1400-tallet”


PERFORMANCE-DESIGN 27


28 PERFORMANCE-DESIGN


VÆRK #12

TIDERNE SKIFTER

Brian Jensen, Kristoffer Nærland,

Javor Loznica,

Mikkel Jensen, Victor Trougaard

Kontakt : javor@ruc.dk

PERFORMANCE-DESIGN 29


PUBLIKUMS

FAVORIT

30 PERFORMANCE-DESIGN

VÆRK #13

KINO – EN

ANDEN VEJ TIL

KULTURSTRØGET

Sune Kragh-Müller, Signe Elvstrøm,

Liv Hvalkof

Kontakt : sakm@ruc.dk

Den Gamle Kino har eksisteret

siden 1943 og er derfor en del af

Roskildes materielle kulturarv. Vi har

udarbejdet et design, hvor den gamle

biograf kan give nyt liv til Roskildes

Kulturstrøg, da biografen kan bruges

til at vise kvalitetsfilm, og fremme

andre former for kunst på tværs af

genre. Vi er blevet inspireret af nye

kulturelle strømninger i København

og det gamle biografrums æstetik.

Vi vil gerne skabe oplevelser, som

giver plads til fordybelse og læring,

og derfor er det første punkt i

projektdesignet at vise kvalitetsfilm

med foredrag. Det andet punkt er at

kombinere film og musik ved at bruge

biografen til at afholde koncerter

med stumfilm som visuals. Ved at

kombinere genrer i et gammelt rum,

er der mulighed for at publikum

får en helt særlig oplevelse. Til sidst

finder vi det meget vigtigt at skabe et

cafemiljø i Kinoen, da det mangler

på Kulturstrøget. Vi tror også, at

en restaurering af biografen og

baggården kan skabe en naturlig vej

imellem butikstrøget, og kulturstrøget

i Roskilde By.


VÆRK #14

KULTURSTRØGET

NR.BLÅ

Caroline Berendt, Lisa Pallis,

Camilla Toft

Kontakt : berendt@ruc.dk

Formålet med dette koncept er at:

Markere, informere og reklamere.

Markeringen af Kulturstrøget vil vise

sig via blå striber malet på veje og

stier. Derudover vil pærerne i

gadelygterne langs strøget udskiftes

med blåt lys. Disse tiltag skal opveje

det manglende fysiske

gadeforløb og give en fornemmelse af

sammenhæng. Plakater på udvalgte

steder på Kulturstrøget vil indeholde

information om de kulturelle

seværdigheder, man møder på strøget.

For at lave reklame og skabe

opmærksomhed omkring strøget vil

klistermærker med et nyt logo for

Kulturstrøget blive sat op.

Klistermærkerne vil ikke kun være at

finde på selve strøget, men og

andre steder i Roskilde by.

PERFORMANCE-DESIGN 31


32 PERFORMANCE-DESIGN


VÆRK #15

SANSERNES

NAT: RELAUNCH

AF ROSKILDE

DOMKIRKE

Celina Danielsen, Amailie Bach-dal,

Betina Husen, Mille Dueholm

PERFORMANCE-DESIGN 33


34 PERFORMANCE-DESIGN


VÆRK #16

CULTURIZE THIS!

Alexander Jonassen, Ann Sofie Gade,

Christa Ea S. Bjørnel,

Mikkel S. Kristiansen, Rasmus

Rosendahl, Anders Bordinggaard,

Janne Lantz Møller, Asger Nørregaård

Rasmussen, Jacob Utzon

Kontakt : asger.nr@gmail.com

Culturize This! er en symbiose mellem

det umiddelbare ved Kulturstrøget

og Roskilde Kommunes kulturelle

historik samt kulturelle virkelighed.

Disse er repræsenteret af hver deres

video. Den første video, som aktøren

præsenteres for, viser en umiddelbar

oplevelse af Kulturstrøget. Denne

afspejler Roskilde Kommunes

grundlag for Kulturstrøget, nemlig

ønsket om liv og aktiviteter skabt

af alle befolkningsgruppe og

aldersgrupper. Installationen er tænkt

og udført som et interaktivt design,

hvor aktøren manuelt kan aktivere

den anden video, som derved lægges

over den første video. Denne bygger

på kulturelle klip, som alle kan

relateres til Roskilde som kulturel

by, både i nyere tid og historisk set.

Ideen bag dette er at præsentere

Kulturstrøget med liv og farver for

at visualisere kommunens ønske for

stedet. En reel implementering kunne

finde sted på en husgavl og skabe liv

gennem videoernes lys og bevægelse.

PERFORMANCE-DESIGN 35


36 PERFORMANCE-DESIGN

VÆRK #17

HALLOWEEN

SKATTEJAGT

Sidsel Stoustrup, Maria Midjord, Elin

Tårnes, Farah Jirjis,

Emilie Lai Kaarsberg

Kontakt : mahjmi@ruc.dk

Halloweenskattejagten henvender sig

til børnefamilier i Roskilde, og

formålet er at få børnene til at bruge

byen aktivt i leg. Plottet bag

skattejagten går ud på at børnene skal

komme udklædt i Halloweenkostumer,

hvorefter de ved Domkirken bliver

introduceret til gåden:

Kong Christian IV er forsvundet fra

sin grav – og opgaven er, at de

skal finde ham! Der er forskellige

poster, placeret rundt på

Kulturstrøget, som er pyntet med

forskellige Halloweenartefakter,

samtidig med at udklædte skuespillere

står på ruten og gør spillet

mere levende. Legen afsluttes i Kino,

hvor kongen deler slik ud. Der

er mulighed for, at eventet kan holdes

årligt, og på denne måde gør man

Halloweenskattejagten i Roskilde til

en tradition, der giver gode

minder om Kulturstrøget.


PERFORMANCE-DESIGN 37


38 PERFORMANCE-DESIGN


VÆRK #18

SÆT DIT PRÆG PÅ

KULTUREN

Sofie Sommer,

Emilie Eltzholtz, Lin Gyldenkærne

Kontakt : sosoha@ruc.dk

PERFORMANCE-DESIGN 39


40 PERFORMANCE-DESIGN

VÆRK #19

OPLEVELSESTAVLER

Nadia Jakobsen, Dianne Binesse,

Maria Urwald, Cecilie Lützen,

Pernille Bossov Godt

Kontakt: : pbg@ruc.dk


PERFORMANCE-DESIGN 41


42 PERFORMANCE-DESIGN


VÆRK #20

DET LILLE

PERSPEKTIV

Sally Heeley, Line Stenkjær Rasmussen

Kontakt : Line_959@hotmail.com

Det lille perspektiv er et forsøg

på at forbedre kulturstrøgets

orienteringssystem ved hjælp af kunstorienterings-billeder,

som indeholder

elementer fra kulturstrøgsruten. Det

lille perspektiv vil hjælpe Roskilde bys

borgere og besøgende til at orientere

sig på kulturstrøget samt give byen

et image, som gør denne ene by

forskellig fra en anden.

Det lille perspektiv tager

udgangspunkt i menneskets

oplevelse, erkendelse og bevidsthed

af kulturstrøget. Vi vil lave kunst til

alle og lægge vægt på mødet mellem

kunsten og betragteren. Billederne

er hverdagssituationer, som kan være

overraskende, rørende og nemme at

relatere til. Kulturstrøget er ikke bare

kulturstrøget, men den subjektive

oplevelse af kulturstrøget.

PERFORMANCE-DESIGN 43


44 PERFORMANCE-DESIGN

VÆRK #21

TRÆD TILBAGE

Helene Fallesen, Jonathan Jürs,

Kasper Fogh, Line A. Dohn

Kontakt : hlhf@ruc.dk

Træd tilbage: Titlen afspejler

konceptet - man træder både op på

pladen og tilbage i tiden. Man skal

opleve historien gennem ens sanser

og føle man er trådt tilbage i tiden.

Dette skal ske ved hjælp af

forskellige sanselige virkemidler såsom

lyde, billeder og lugte.

Pladen skal gøre forbipasserende

opmærksomme på seværdighederne

og give dem muligheden for at opleve

en del af kulturen udefra. Det skal

samtidig være en appetitvækker til at

gå ind på fx Domkirkemuseet for

at få mere at vide om kirkens historie.


PERFORMANCE-DESIGN 45


46 PERFORMANCE-DESIGN


VÆRK #22

CIRCLE OF TRUST

Mikkel Deiborg, Anne Caroline Plesner

Bliddal

PERFORMANCE-DESIGN 47


48 PERFORMANCE-DESIGN


VÆRK #23

KÆRLIGHED PÅ

KULTURSTRØGET

- AT GØRE DET USYNLIGE

SYNLIGT

Fie Pedersen, Molly Thornhill, Nicoline

Ehlerts Madsen, Natalie Harris

Kontakt : nannh@ruc.dk

Vores idekoncept er at skabe fem

paraplyer af samme form og højde.

De vil hver især have et forskelligt

design som afspejler kærlighed.

Designet vil blive kreeret af hver

sin kunstner, der igennem sit eget

indtryk af kærlighed, udtrykker det på

paraplyen.

Paraplyerne vil blive placeret på 5

forskellige locations på Kulturstrøget

som værende et symbol og en

repræsentation af Kulturstrøget. De

vil som et æstetisk funktionelt design

ikke kun pryde Roskilde byrum, men

også skabe interaktion imellem folk

på Kulturstrøget. De giver læ og

indbyder til et kaffestop med bordet

som støtte. De er enkle og smukke, og

har også den ekstra funktion at lyse op

om aftenen.

De ville være en æstetisk smuk

synliggørelse af Kulturstrøget og

samtidig et funktionelt design, som

alle Roskildes borgere ville kunne

benytte sig af.

PERFORMANCE-DESIGN 49


50 PERFORMANCE-DESIGN

VÆRK #24

ET OFFENTLIGT

RUM

Anders, Asger, Astrid


PERFORMANCE-DESIGN 51


52 PERFORMANCE-DESIGN


VÆRK #25

KULTUR SPOR

Kira Stick, Gabriel Madsen

Kontakt : gabrielbendix@gmail.com

Meningen med designet er, at den

trygfølsomme plade skal være skjult

under de sten der går fra Algade

ned ad Rosenhavestræde. Den

trygfølsomme plade har til formål at

starte et system af lysende fodspor, der

bevæger sig ned af Rosenhavestræde

til Roskilde Museum. Fodsporene

skal være skåret ned i stenene af

Rosenhavestræde således, at de

symboliserer et menneske, der har

retning mod museet. Systemet og

dermed fodsporene bliver derfor

aktiveret én efter én med et interval

imellem der svarer til, hvor længe

det tager et menneske at tage et

skridt. Systemet vil blive aktiveret

og igangsætte fodspor ned af

Rosenhavestræde for hver gang den

trygfølsomme plade bliver berørt.

INSPIRATIONSPROJEKT

(UDVALGT AF ROSKILDE KOMMUNE)

PERFORMANCE-DESIGN 53


54 PERFORMANCE-DESIGN


VÆRK #26

KULTURSTRØGET

– HVORFOR?

Maja Hornskov, Sidsel Kirk,

Marie V. Bjerre

PERFORMANCE-DESIGN 55


56 PERFORMANCE-DESIGN

VÆRK #27

UDSMYKNING AF

KULTURSTRØGETS

BYMURE

Trine Gyldholm, Céline Nordberg Nielsen,

Michael Jorth Johansen, Mathias Bacher

og Janus Gehrke Hesselberg

Kontakt : gehrke@ruc.dk

Ideen har sit grundlag i at føre folk

rundt gennem Kulturstrøget og

samtidig gøre det flottere og derved

mere attraktivt at besøge. Ideen

går ud på, at fire udvalgte bymure

på Kulturstrøget skal males af fire

forskellige lokale kunstnere fra

Roskilde. Bymurene er valgt således,

at de hver især ligger tæt på en af

kulturinstitutionerne på Kulturstrøget

henholdsvis ved Roskilde Domkirke,

Roskilde Museum, Roskilde Kloster

og Roskilde Bibliotek og samtidig

er forholdsvis store, så de er svære

at overse. På murene skal der males

det, som kunstneren associerer til,

når han tænker på den pågældende

institution. For at få folk ledet gennem

Kulturstrøget skal det dog ikke være

maleriet af den tættestliggende

institution, der skal være på de

pågældende mure, men maleriet

af en de andre institutioner. Fx er

plankeværket tæt ved domkirken ikke

et maleri af domkirken men af bøger,

som skal få borgeren til at associere

på biblioteket og derved få lyst til

at gå derhen, hvor man så vil se et

maleri af en anden institution osv.

Det skal også være muligt at tage et

billede af maleriet på væggen med sin

telefon, og vha. internetforbindelse

blive ført til en side på Kulturstrøgets

hjemmeside, hvor der vil være

informationer om den pågældende

institution og samtidig en guide, der

vil fortælle, hvor næste maleri på

Kulturstrøget forefindes.


PERFORMANCE-DESIGN 57


58 PERFORMANCE-DESIGN


VÆRK #28

BORGEREN SOM

PERFORMER

Liv Serup Langendorff & Grit Tind

Mikkelsen

Kontakt : livlangendorff@hotmail.com

Idé : Vi vil gerne give hver enkel

borger muligheden for at sætte sit

fysiske aftryk på Roskilde Kulturstrøg,

og derved afspejle livet i Roskilde

by. Vi ønsker at gøre borgerne til

performere, og på den måde udfordre

den måde byrummet i Roskilde bliver

brugt.

Design : Vores design er en interaktiv

skulptur af et nøgent træ, hvorpå

borgeren har mulighed for at påsætte

valgfrie materialer. Det kan f. eks.

være papir, tyggegummi eller andet

skrald. Træet er lavet af materialet

hønsetråd og stabiliseres med en sten i

bunden af stammen.

Vi foreslår at plante træet i ventesalen

på Roskilde Station, da den

indeholder en høj koncentration af

gennemstrømmende liv.

PERFORMANCE-DESIGN 59


60 PERFORMANCE-DESIGN

VÆRK #29

LOPPEMARKED

Christian Bentsen, Line Irby Nørregaard,

Stina Joeine Zytphen Karlsson,

Dianna Dønns

Kontakt : sjzk@ruc.dk

FORMÅLET MED

LOPPEMARKEDET

Formålet er, at få sat fokus på

Kulturstrøget på en måde hvor alle

kan være med. Både privatpersoner

og forretningsdrivende får mulighed

for at bidrage til væksten af

Kulturstrøget og styrke det lokale

kulturliv.

Yderligere er det også en platform

for aspirerende musiktalenter, der får

mulighed for at optræde på en scene

med et garanteret publikum.

OMBYGNING AF

KULTURSTRØGET

Denne model er lavet og udtænkt ud

fra de mulige planer, der er blevet

præsenteret for os studerende på

Performance Design fra Roskilde

Universitet af museumsdirektør,

Frank Birkebæk.

Der vil muligvis, ud fra det Frank

Birkebæk præsenterede, blive opført

et studenterhus, og hovedindgangen

til Roskilde Museum vil blive på

selve Kulturstrøget, således så museet

vil blive mere synligt oppe fra selve

hovedgaden, det kommercielle strøg

(Algade).

Vi vil foreslå, at Kulturstrøget (eller

den involverede del) lukkes for trafik

under arrangementerne.


PERFORMANCE-DESIGN 61


62 PERFORMANCE-DESIGN


INSPIRATIONSPROJEKT

(UDVALGT AF ROSKILDE KOMMUNE)

VÆRK #30

DEN MODERNE

GADEMUSIKANT

Amanda Høy Birkesholm, Anna Dorete

Falkenberg og Louise Ninna Sandner

Kontakt : lninnas@ruc.dk

Vores projekt har til hensigt at

samle Roskildes borgere omkring

Kulturstrøget vha. musik og social

interaktion. Vi udviklede derfor

“Den moderne gademusikant”, som

skulle kunne stå foran de forskellige

kulturelle punkter på Kulturstrøget for

at gøre folk opmærksomme på disse.

Idéen er, at vi især ønsker at tiltrække

de unge, så de får mere viden omkring

byens kultur og historie. Desuden

er teknologi blevet en stor del af de

unges hverdag, og det ville derfor

være naturligt at bruge teknologi

sammen med musik, da mange unge

forbinder Roskilde med festivalen.

PERFORMANCE-DESIGN 63


64 PERFORMANCE-DESIGN

Similar magazines