Nr. 5/2010 - Øresunds Sejlklub Frem

oesf.dk

Nr. 5/2010 - Øresunds Sejlklub Frem

OK vinder frem – også i Frem

Jolleafdelingen genopstår. Læs side 12-14

Koøjet 5•2010•Oktober/November

Koøjet 5•2010 side 1


Noget Klublivet i kikkerten

I den kommende vinter vil vi

forsøge at genoplive klublivet i

Frem.

Der er derfor planlagt nogle

klubaftener på verandaen i

november og januar, som vi

opfordrer medlemmerne til at

deltage i. Hvis I har andre ideer til

aktiviteter hører vi meget gerne fra

jer. I kan henvende jer på kontoret i

åbningstiden på torsdage kl. 18:30-

20:00, eller sende en mail til

festudvalg@oesf.dk.

Til alle klubaftener vil John

servere mad til klubbens

medlemmer fra kl. 17:00 til

specielle medlemspriser.

Der er planlagt følgende:

Torsdag 11. november kl. 19:00:

Thomas Søndergaard (Ongodora) holder foredrag. Foto: Terf

Klubaftener

I den kommende

vinter vil vi forsøge

at genoplive klublivet

i Frem

Der er derfor planlagt nogle

klubaftener på verandaen i

november og januar, som vi

opfordrer medlemmerne til at

deltage i. Hvis I har andre ideer til

Koøjet 5•2010 side 2

aktiviteter hører vi meget gerne fra

jer. I kan henvende jer på kontoret i

åbningstiden på torsdage kl. 18.30-

20.00, eller sende en mail til

festudvalg@oesf.dk.

Til alle klubaftener vil John

servere mad til klubbens

medlemmer fra kl. 17.00 til specielle

medlemspriser.

Der er planlagt følgende:

Torsdag 11. november kl. 19.00:

Linedance v/Merete – husk

passende sko.


Klublivet

Torsdag 25. november kl. 19.00:

Ongodoras tur over Nordsøen –

billeder og foredrag v/Thomas.

Torsdag 13. januar kl. 19.00:

Linedance v/Merete – husk

passende sko.

Torsdag 27. januar kl. 19.00:

Vivas tur til den botniske bugt –

billeder og foredrag v/ Henrik &

Birgit.

Desuden er 10. februar og 3.

marts reserveret, men program er

ikke fastlagt.

Aktivitetsudvalget

VILD MED DANS. Medlem af

Aktivitetsudvalget Merete Hansen

sørger for linedance. Foto: Terf

Koøjet 5•2010 side 3


Noget Klublivet i kikkerten

Sommerfest med jitterbug

DJ Mikkel Hansen spillede blandt andet jitterbug. I forgrunden ses Ruth

Ekelund og Morten Terf. Til venstre herfor Birgit Lundsbye og Lars

Haarløv, bag dem Anne Henriksen med partner, og til højre for dem Niels-

Jørgen Hansen og vistnok Charlotte Bak. Foto: Annegrete Olesen.

Musikken var i top

– Johns grill ligeså

Omkring 50 feststemte frem'ere

havde meldt sig til spisning, da

klubben holdt sin årlige sommerfest

på pladsen ved klubhuset i august.

Restauratør John Larsen og hans

veloplagte besætning havde sørget

for grillbuffet og diverse lækre

salater med videre og dertil vin

– alt til rimelige priser.

Koøjet 5•2010 side 4

Temperaturen for det udendørs

arrangement var behagelig, og der

var en god stemning at spore ved de

mange borde.

Da DJ Mikkel Hansen satte

musikken i gang med et repertoire

der spændte vidt fra de tidligere

'50ere op til 90'erne – med en

pudsig afstikker til noget heavy rock

undervejs – ville danseglæden ingen

ende tage på den opstillede scene.

terf


Klublivet

VINDERHOLDET. Fra venstre: Per Bo Knudsen – nr. 4, Johnny Leif

Larsen – nr. 1, Mikkel Hansen – nr. 3, Niels Jørgen Larsen – nr. 5, Claus

Petersen – nr. 2. Disse herrer vandt optirace 2010 der fandt sted om

eftermiddagen - før sommerfesten gik i gang – i vandet ud for klubhuset.

Sejren delte de med deltagerne i form af uddeling af små skarpe fra

flasker. Foto: Terf.

Niels Jørgen Larsen

kæmpede bravt.

Koøjet 5•2010 side 5


Noget Klublivet

i kikkerten

Optirace 2010. Øverst: Thomas

Søndergaard på vej ud.

Koøjet 5•2010 side 6

Nederst: Publikum følger

sejladserne. Foto: Terf


Klublivet

En vådhåret skipper, Jens Buch, udskænkede champagne tilsat fortynder

– nemlig regnvand. Foto: Terf.

Kraftig båddåb

Otium navngivet i

et monster-regnvejr

Ægteparret Gitte-Sinius Clausen og

Jens Buch holdt medio august

båddåb for deres Hanse 311, som de

har købt i Lübeck for 420.000 kr.

Egentlig skulle båden hedde

”Otium for folket”, mente Jens, men

det blev til bare ”Otium” på selve

dagen. Måske fordi det er mere

mundret at sige på VHF'en.

En tålmodig gæsteskare deltog,

da båden blev døbt i ikke alene

champagne, men i en omgang

monster-regn, som DMI ikke havde

set komme. Flokken fortrak hurtigt i

læ under nogle presenninger, og

snakken gik, mens pizzaer udefra og

rødvin fandt vej til ganerne. En lille

hård skare festede videre ombord.

Jens' (og Carsten Mikkelsens)

hidtidige båd Radisen er nu sat til

salg i Køge. terf

Koøjet 5•2010 side 7


Noget Klublivet i kikkerten

Gæsterne fejrede dåben af Otium iført paraply og regntøj.

Koøjet 5•2010 side 8

Gitte-Sinius Clausens barnebarn

døbte Otium med et glas

champagne.


Klublivet

FLAG OVER TOPPEN. Anne og Mogens Henriksen sætter signalflagene på

Carrie i Malmø - Ruth Ekelund og fødselsdagsbarnet kigger på. Foto: Terf

Fødselsdagsfest i Sverige

Solveig Sørensen

blev fejret, da

Frem indtog Malmø

Solveig Sørensen – søster til

Mogens ”Tophat” Henriksens

hustru Anne – blev fejret, da

bådene Carrie, Whiskey II, Tophat,

Cirkeline, Mirage og én fra Sundet

drog til Malmø i den sidste

weekend i august.

Festen fandt sted ombord på

Carrie i Malmø Turbinehavn, der

ligger ved højhuset Turning Torso.

Solveig gav champagne til

besætningerne fra de mange både.

Om aftenen blev der spist i såvel

bådene som på kaj. Der var ikke

ordentlige faciliteter i form af borde

til et helt selskab. Men vejret var

godt, omend efterårets

temperaturer kunne mærkes, da

solen gik ned.

Om søndagen var der perfekt

sejlvejr med stabil mellemvind og

bådene var hjemme i Svanemøllen

på tre timer for en halvvind.

terf

Koøjet 5•2010 side 9


Noget Kapsejlads i kikkerten

Flemming Sejr Hansen (t.v.) og Niels Mellergaard. Privatfoto.

DM i Spækuline

For 3 år siden startede sejlerskolen

en kapsejladsskole, hvor vi i

samarbejde med KAS og Sundet

gennemgår teori, sejltrim,

kapsejladsregler, boathandling samt

en masse praktik. Det omfatter bl.a.

kapsejlads hver mandag, hvor vi er

5 spækhuggere, der kæmper mod

hinanden. Alle elever er

begynderkapsejlere som minimum

har duelighedsbeviset og også gerne

førerprøven inden de melder sig til

holdet. Efter en sæson kan man

fortsætte til onsdagsmatch med

eller uden lærer.

Som kapsejladsbåd har vi

optimeret Spækuline med en

Koøjet 5•2010 side 10

sejldugspose på bommen til

spilerstagen, der er kommet

kuglelejeblokke til spilerfaldet og

forstaget er forlænget med en

togles. Topvanterne står meget

stramt, mens undervanterne står

slækt, så der er god mulighed for at

krumme masten ved at trække i

hækstaget. Vi skøder vores genua et

hul længere fremme end de fleste

ville gøre, for også at få facon i den

nederste del af sejlet. Samtidig

kører vi løjgangen helt op til kanten

af bænken, hvis det blæser mindre

end 6 s/m for at undgå bakluft. Med

dette trim har vi gået lige så hurtigt

som de fleste og lidt højere, hvilket


Kapsejlads

er en rigtig god ting, når man sejler

kapsejlads.

Ved dette års DM bestod vores

hold af Niels Mellergaard, der var

elev sidste år, Søren Carstensen, der

er kommende sejlerskolelærer og

undertegnede, der har kapsejlet i

mange år, dog ikke i spækhugger.

Under forberedelserne op til og

under kapsejladsen har Niels været

rorgænger og har sejlet meget

koncentreret, Søren er bomstærk og

har klaret fordæk og genuaskøder,

mens jeg har set lidt på sejltrim og

taktik samt taget starterne. Når der

er fladt vand og 5 s/m har vi ingen

problemer, men da vi endnu ikke

har megen erfaring med båden, har

det været lidt svært i krapsø med

lidt vind.

Jeg har lavet mange rigtigt

dårlige starter til dette DM. Jeg

regnede med at starte på

bidevindkurs op til styrbord

startmærke, men så kommer alle

bådene i en lang række og

kuskestarter mellem os og

startmærket. Så kan man ligge dér

med alle sine talenter i vindskygge

af de andre for at starte som den

sidste båd; det skete faktisk 2 gange.

Så var der de gange, hvor vi var med

helt oppe på linjen og hvor vi var

sikre på, at vi ikke var over, da vi

kendte pejlingen over-et med

startmærket og land og derved fik

en glimrende start, hvorefter der

blev truttet til omstart, fordi andre

havde tyvstartet. Øv, øv!

Den sjette sejlads var heldigvis

værd at skrive hjem om. Vi vidste, at

der var fordel ved bagbord

startmærke, og vi havde beregnet

tiden perfekt. Ingen både i læen

eller til luv og 2 både foran os. De

ene kom for tidligt ned til mærket,

mens den anden, Pelle fra Tårbæk,

var der i startskuddet. Vi sejler

samme fart som Pelle, men noget

højere, og da han vender må han gå

agten om os. Da vi har helt fri til at

vende, vender vi, og på vej mod

topmærket rummer vinden så

kursen passer direkte. Her ligger vi

side om side med nogle af de bedste

og sejler samme fart, så Spækuline

oplever at være første båd ved første

mærke. I denne sejlads får vi en 6.

plads.

Samlet nr. 24

Samlet bliver vi nr. 24 ud af 39.

Måske er det ikke så dårligt for

nogle der ikke sejler spækhugger til

hverdag, men vi mener at have

potentiale til mere. Især hvis vi var

gået mere til den i starterne, havde

vi nok kunnet forbedre vores

placering. Der var udlovet en

præmie til den bedste skolebåd,

men ved præmieuddelingen viste

det sig kun at gælde de skolebåde

der blev sejlet af lutter elever. Det

var også meget fair, da vi ellers ville

være løbet med præmien.

Vi havde en rigtig god oplevelse

med hele arrangementet, og da DM

var slut, var vi godt sammensejlet

og mener at vide lige hvad vi skal

gøre ved næste DM. Eneste

umiddelbare udfordring er at det

afholdes i Århus, og det er lidt langt

væk for en spækhugger.

Flemming Sejr Hansen

Koøjet 5•2010 side 11


Noget Kapsejlads i kikkerten

Johnny Leif Hansen på vej ned af beddingen med sin OK-jolle, som han selv

har bygget. Foto: Terf

OK vinder frem – også i Frem

Klubben har fået en

jolle-afdeling - igen

Kolbøtten. Ursula. Snigløberen.

Pruttemusen. Navnene lyder sjove

og hører til hver sin OK-jolle. En

jolletype som at dømme efter

popularitetsbølgen i såvel Danmark

som det øvrige Europa er sjov at

sejle i.

Også Frem er med på bølgen.

Selve jolleafdelingen har intet navn,

men består aktuelt af Per Bo

Hansen, Johnny Hansen, Niels

Koøjet 5•2010 side 12

Jørgen Larsen og Henrik Kjeldsen.

Afdelingen er så ung, at den endnu

ikke har markeret sig i kapsejladser.

Men det er et spørgsmål om tid,

vurderer Johnny Hansen.

”På kun få år er vi kommet op, så

vi ikke længere ligger i bunden af

listerne. OK-jollen giver jo kontant

afregning, men jeg vælter knap så

meget som før. Og jeg kan mærke,

at jeg kan forbedre mig meget

endnu. Det skyldes ikke kun, at jeg

gerne vil vinde, men også at OKjollen

giver adgang til glad

konkurrence, en molebajer efter

sejladsen og et meget hjælpsomt


Kapsejlads

fællesskab. Jeg bliver motiveret,

fordi vi har det sjovt, og er altid i

godt humør, når jeg har været ude

med drengene i OK’en”, siger han,

og tilføjer:

”Kapsejladserne er også helt

anderledes spændende end en

almindelig aftenmatch i en båd med

gaster. I OK-klassen er vi flere både

i feltet end ellers set, og vi kæmper

helt til mållinjen, hvor der tit tabes

eller vindes med meget få meter”.

Helt igennem OK

Men du har jo din H-båd Fame.

Hvorfor så OK?

”Fame er god nok, og jeg bruger

den stadig meget. Men sejladsen

omkring stævnerne for H-både er

ikke som før. Ingen sejler til

stævnerne mere. Det fællesskab er

væk. Nu trailes H-bådene frem og

tilbage. Med OK har jeg fået den

gamle ånd tilbage. Og samtidig er

jeg ikke afhængig af at gaster. Jeg

kan være ude i Kolbøtten på ti

minutter. Det er bare på med

våddragten og vesten - og så af

sted”, siger Johnny.

”Samtidig er det en jolle, som jeg

også kan sejle som gammel. Tag

Jørgen Lindhardtsen fra Hvidovre.

Han er 65 år, og han vandt i august i

Flensborg sit 15. DM”. (Henrik

Kjeldsen blev nr. 36 af 46 både. De

øvrige Frem’ere deltog ikke, red.).

Johnny: ”Det er en helt igennem

OK-jolle”.

FAKTA

Frems nye jolleafdeling blev stiftet

af Niels Jørgen Larsen og Johnny

Hansen. Begge byggede deres joller

samtidig og søsatte dem i 2005. De

øvrige to joller kom til i årene efter.

Afdelingen er stadig åben for nye

deltagere. Eneste krav er, at du har

en OK-jolle, men drengene hjælper

gerne til både før og efter et køb.

• Kolbøtten byggede Johnny i sit

værksted på et fiberskrog, som han

havde købt på standen for OK-joller

på messen Både i Bella i 2004.

Tegningerne købte han i Dansk

Sejlunion for et par hundrede

kroner. Kolbøttens første tur i

vandet faldt i august 2005

• Prisen for en OK-jolle svinger fra

omkring 10.000 kroner og op.

Foruden båden har du brug for en

kulfibermast, et sejl der passer til

netop din mast, en jollevogn, en

vest, en våddragt samt eventuelt en

trailer, hvis du vil køre din jolle bil

til stævner. Ellers hjælper de andre

dig med transport

• OK-jollen en enmandsjolle med ét

sejl. Den blev konstrueret i 1957 af

danskeren Knud Olsen, der netop er

død. OK er hans navn stavet bagfra

og den var ment som et alternativ til

Finnjollen. Længden er 4000 mm,

længden (vandlinje) 3780 mm,

bredden 1420 mm, dybgang 900

mm, vægt 72 kg, storsejl 8,95

kvadratmeter og LYS-tal 1,19.

• Johnny er netop blevet nr. 10 ved

Sejlklubben Esrum Søs åbne

klubmesterskab, hvor Jørgen

Lindhardtsen blev nr. 4. terf

Koøjet 5•2010 side 13


Noget Kapsejlads i kikkerten

OK'erne hjælper hinanden - her får Niels Jørgen Larsen en hånd af Johnny.

Foto: Terf

Et billede fra 1960 i én af Johnnys jollebøger viser, at det ikke er første

gang, der er OK'ere i Frem.

Koøjet 5•2010 side 14


Frem i verden

Midt i æresparaden måtte redningsbåden undsætte en båd og redde liv.

Foto: Thomas Søndergaard

Sommerferie i Hornsea

Den frivillige

redningstjeneste

viste sit værd

Af Irene og Thomas Søndergaard

I vores sommerferie besøgte vi gode

venner i Hornsea, en lille kystby ved

Nordsøen i det nordøstlige England,

lidt nord for Hull.

Vores ven Malcolm, der er

medlem af det frivillige beredskab i

kystredningstjenesten, har

principielt vagt 24 timer i døgnet,

hvis man ellers ikke logger af

systemet.

Der er ingen havn, bådene bliver

søsat og landet med traktorer,

direkte fra kysten, i alt slags vejr

året rundt.

Mens vi var der, blev der afholdt

den årlige byfest, hvor en af

redningsbådene var med i en parade

gennem hovedgaden. Frems stander

fik en æresplads på båden.

Standeren hænger nu i bådehuset

hos Hornsea Rescue.

Koøjet 5•2010 side 15


Noget Frem i verden kikkerten

Midt i paraden kom der et

nødopkald, en båd var kæntret med

2 personer ombord.

Da det var umuligt at komme i

gennem menneskemængden i

paraden med båden, løb

redningsfolkene resolut til

bådehuset og søsatte en anden

redningsbåd, for at komme til

undsætning.

Helikopteren blev tilkaldt.

Koøjet 5•2010 side 16

Det lykkedes at bjærge de

forulykkede og få dem til stranden

og videre til hospitalet, ved hjælp af

en helikopter. 2 liv blev reddet den

eftermiddag.

Vi fik selv en prøvetur i

redningsbåden senere, en rib-båd

med 2x60 hestes motorer.

Det er noget der kører derudaf.


Sommertogt

Niels Stockholm og Anne-Marie Larsen (mor til Clara og Asta). Ombord på

Frem 1 mellem Svanemøllen og Sundby Havn. Privatfoto

På endagstur i Frem I

Af Michael Mørkeberg

Dato: Søndag den 11. juli 2010.

Efter nogle år, hvor vi i Frem ikke

har haft sommerferiesejlads på

grund af manglende interesse hos

eleverne, meldte KAS i år ud, at de

øvrige Svanemøllesejlerskoler var

velkomne.

Jeg ringede til KAS – fik en

emailadresse og fik det svar tilbage,

at hvis jeg ville sejle i uge 28, skulle

jeg stille med en båd og en fører.

Jeg er selv fører og skolebåde har

klubben, som heller ikke i år skulle

sejle på sommertur.

Tara fra KAS prøvede at

organisere en fælles båd, men der

havde været fordelingsmøde og

ideen måtte opgives.

Jeg var simpelthen for sent ude.

De havde fortalt, at de ville starte

sommerturen med at sejle til

Sundby, hvor der var træskibstræf

(”De fæle”).

Det lød for godt til at være sandt,

så jeg ringede til min sejlerveninde

Anne-Marie. Vi har fået opbygget,

at vi hvert år sejler med vores børn

Lyng, Clara & Asta. Vores første sejr

var, da det lykkedes for os i 2006 at

få tvillingeklapvognen op og ned på

F1, så tvillingerne kunne sove, når

de blev trætte af alt den sejlads.

Koøjet 5•2010 side 17


Noget Sommertogt

i kikkerten

Clara og Asta poserede i deres

klapvogn på forsiden af Koøjet nr. 5

det år.

Der var træskibsstævne, og

børnene elsker sejlads i gaffelrigger,

så selvfølgelig skulle vi sejle en af

gaffelriggerne. 3. mand blev Niels,

der igennem mange år fast har sejlet

førersejlads om fredagen.

Anne-Marie ankom og fortalte

helt tilfældigt, at hun havde

parkeret på Kulpladsen uden at

vide, at bilen faktisk var blevet låst

inde. Der var ingen med nøglekort

nogen steder, men efter ½ time så

Michael og Niels, at det var muligt

at få bilen ud. Så endelig satte Lyng

og besætning ud ad havnen med

vinden i sydvest. Lyng styrede hele

vejen for en jævn vind på kryds; og

højdepunktet var, da Anne-Marie

fik et stort skvæt koldt havvand ned

ad ryggen. Det var en KASgaffelrigger,

der var sejlet 1 ½ time

før os i let vind, og vi sejlede dem

faktisk op, men forsejlede os ud til

vindmøllerne. Gudskelov for det, for

de skulle jo ligge der natten over.

Der lå flere Frem-både i havnen

som tog godt imod os.

Vi satte os op og fik en is og fik

snakket med flere frem'ere. Anne-

Marie og pigerne tog på badetur til

Amager Strandpark, mens vi andre

tossede rundt nede i havnen.

Frem-kammerater hjalp

Vi tog hjemad med Clara og Asta

ved roret. Da vi kom ud måtte vi se i

øjnene, at vinden var ved at dø, og

vi ville ankomme meget sent. Men

så dukkede hjælpen op. Nogle

Koøjet 5•2010 side 18

Frem-kammerater gav os en line og

en stor tak for det.

Det gav os så meget luft, at der

også blev tid til at lege på og se de

nye flydebroer.

En tak til KAS - og vi skal nok

have en føler ud om en familietogt

til næste år. En tak til Frem for lån

af båden og en stor tak til Fremkammeraterne

for slæbelinen. Det

var en mægtig sejlads i perfekt vejr.

Gode sejlerhilsner fra Asta,

Clara, Lyng, Niels, Anne-Marie og

Michael

Børnene som galionsfigurer på vej

hjem fra Sundby Havn med

slæbeline fra en klubkammerat.

Privatfoto.


Sommertogt/Indbakke

Frem på Kos

Af Susanne Christiansen, forreste række, nr. 3 fra venstre: Det er

efterhånden en god tradition at Frem-medlemmer drager til Grækenland

og sejler rundt mellem de smukke græske øer. I år gik turen til Kos. 3

Bavaria-både på henholdsvis 41 og 42 fod lå og ventede på de 18 sejlere – 6

i hver. Ovenfor ses besætningerne, hver række udgør en båds besætning.

Privatfoto.

Indbakke

NYT FRA BESTYRELSEN

Næstformand og sekretær Thomas

Søndergaard, Frems bestyrelse:

Bestyrelsesmøde afholdt den

onsdag den 18. august 2010. Koøjets

redaktør, Morten Terf fotograferede

bestyrelsen til Koøjet.

Branden i bådskurene.

Koordinationsmøde er berammet og

annonceret for alle implicerede

parter, i verandaen, mandag den 23.

august 2010 kl. 19.00.

Vedr. genopbygning. Evt.

aktiviteter og bestilling af materialer

må først finde sted, efter mødet er

afholdt, dog må der gerne foretages

oprydning. 2 containere er opstillet

for bortskaffelse af affald. Der må

fyldes alt i dem.

Der skal indkøbes ny traktor, vor

gamle blev desværre totalskadet,

forsikringsselskabet skal inddrages.

Koøjet 5•2010 side 19


Noget Indbakke

i kikkerten

Bådene Samantha og Marietta

bliver savet op, og smidt i

containerne.

Beddingsvognen, sprungen wire:

Det blev besluttet, at inddrage det

certificerede kranfirma Max

Fodgaard, til løbende at udføre

lovpligtigt årligt eftersyn og

opdatering af beddingsvognen og

mastekranen.

Vi får tilbud på en ”softstarter”, så

beddingsvognen starter og stopper

blødt.

Der indgås i øvrigt en samlet

aftale for både mastekran og

beddingsvogn. Der oprettes en log

bog for både mastekran og

beddingsvogn.

Havnen bliver orienteret, om vore

tiltag.

Det blev diskuteret: Defekte

vinduer i salen udskiftes. Gardin

ved beddingsvognens trykspuler?

Næste bestyrelsesmøde: Mandag

den 20. september 2010 kl. 19.00.

NYT FRA SKOLEN

Skolechef Birgit Ryaa Hansen på

vegne af Skoleudvalget:

Så er endnu en sejlsæson slut og

den praktiske prøve er afholdt.

Som afslutning på sæsonen er der

standernedhaling og tilhørende fest

2. oktober. Det er samtidig vores

årlige skolefest, hvor vi uddeler

førerbeviser, til de der har afsluttet

undervisningen på sejlerskolen, så

vi håber at se rigtigt mange elever til

denne fest.

I november er der klubbens

fødselsdagsfest – Stiftelsesfesten –

20. november, dette er et

Koøjet 5•2010 side 20

arrangement for alle klubbens

medlemmer.

Vinterens aktiviteter starter i uge

43. Tilmelding til sejlkundskabskurset

der afholdes på torsdage og

navigation der afholdes på

mandage, er på hjemmesiden

www.oesf.dk – Husk vinterkursus

skal gennemføres inden du kan gå

til praktisk prøve.

Hvis du ikke allerede har afgivet

forhåndstilsagn om sejlads i sæson

2011 og deltagelse i klargøring 2

dage, skal du sørge for at gøre det

snarest- enten via hjemmesiden

eller kontakt til Birgit.

Vi fordeler 1. og 2. års hold efter 1.

november, så hvis du vil være sikker

på en plads, er det vigtigt med din

tilmelding til tiden.

Husk at de arrangementer der er i

løbet af vinteren i klubben også er

for skolens elever - så mød op og

vær med til at gøre vores klub til en

aktiv klub.

NYT HAVNEN

Havnefoged John Vestergaard:

Mink: Hvem vil ikke gerne have

det? Men så skal man selv fange

dem. Der er blevet observeret indtil

flere mink i havnen både ved Frems

klubhus og ved Sundets

servicebygning. Vi har taget kontakt

til Skov- og Naturstyrelsen, som har

et samarbejde med Dansk

Jægerforbund. Der har været en

jæger for at se på forholdene og de

vil sætte fælder op snarest.

Fælderne er enten SMS-fælder, der

giver signal hvis der er gevinst, eller

også skal de tilses 2 gange i døgnet.


Indbakke

Det kan også godt være at man vil

kunne se en jæger sidde med sit

gevær en tidlig morgen for at skyde

minken. Minken kan være nok så

sød at se på på afstand, men det er

helt sikkert ikke et kæledyr og man

skal ikke prøve at slås med den.

Minken er et rovdyr, der ikke kun

slår ihjel for sultens skyld, men

fornøjer sig med at slå alt ihjel, der

er levende og har den rette

størrelse. Der er fri jagt året rundt

på mink.

Benzin/diesel-tanken: Tanken er

blevet flyttet ud til Lautrupkaj udfor

Svanemølleværket, men mere er det

ikke blevet til. Vi håber at han vil

etablere sig derude, så vi igen kan få

benzin og diesel.

Datablad: Sammen med det nye

havnereglement er der udsendt et

datablad med tlf.nr. og

emailadresser. Rigtig mange har

afleveret det tilbage i udfyldt stand.

TAK.

Y-bom: Yderst på hver y-bom

sidder der en fortøjningsholder.

Den er beregnet til at kunne lægge

sit tovværk (fortøjninger) i, således

at de ikke ligger i vandet og

samtidig er til at få fat i ved

indsejling. DE ER IKKE TIL AF

FORTØJRE I. De kan ikke holde til

det og båden vil ikke ligge sikkert

hvis de bruges. Der sidder, svejset

på y-bommen, en bøjle lige ved

fortøjningsholderen som er

beregnet til at fortøjre i.

Stativer og bukke: Igen i år er

Svanemøllehavnen behjælpelig med

at lave et samlet indkøb af stativer

og bukke, så vi dermed kan opnå en

rabat ved fælles indkøb. Bukke kan

ses på www.seaquip.se. Stativer kan

ses på www.oesby-smedene.dk. De

bestilles ved henvendelse på

havnekontoret.

NYE MEDLEMMER

Næstformand og sekretær Thomas

Søndergaard på vegne af Frem:

2010-0028: Søren Green Nielsen,

Borgmester Jensens Allé, 31c, 2100

København Ø.

2010-0029: Leif Rasmussen, Gl.

Holtetoften 4, 2840 Holte.

2010-0030: Kjeld Schrøder,

Borgmester Jensens Allé, 19d, 2100

København Ø.

2010-0031: Tobias Dinesen,

Paludan Mullersvej 9 st. tv., 1815

Frederiksberg C.

2010-0032: Jesper Holtze,

Vejrøgade 14, 2. th., 2100

København Ø.

2010-0033: Jens Bregengaard,

Lille Strandvej 2A, 5.th., 2900

Hellerup.

NYT FRA KYSTSKIPPER-

LAUGET

Oldermand Birgit Ryaa Hansen på

vegne af Laugsstyrelsen:

Har du bestået Yachtskipper af 3.

grad eller højere eksamen og er

medlem af Øresunds Sejlklub Frem,

er du velkommen til at melde dig

ind i Kystskipperlauget.

Kontakt venligst oldermanden

Birgit Ryaa Hansen tlf. 2648 6944.

Håndbogssamlingen bliver i år

torsdag 2. december, der vil komme

mail/brev til laugets medlemmer i

november.

Koøjet 5•2010 side 21


Noget Indbakke

i kikkerten

NYT FRA KØS

Formand Erik Haastrup Müller,

KØS:

Sommertur 2010. Årets ynglingesommertur

var en én-uges tur til

Anholt. Vi var 11 gæve sejlere, der

mødtes en tirsdag morgen for at

pakke tre af vores ynglinge og en X-

79’r, som vi havde lånt til

lejligheden. Første stræk gik til

Helsingør, hvor vi vanen tro lånte

deres jolle-klubhus og også vanen

tro brugte en del af aftenen på at

reparere diverse defekter. Næste

stræk gik til Gilleleje, hvor den stod

på proviantering, kroket og mental

forberedelse til næste dags

strabadser. Næste morgen blev der

afholdt stående morgenmad på

broen klokken 5 (det er før solen

står op), så vi kunne komme hurtigt

på vandet. Vejret bød på 5-8

sekundmeter fra SV, hvilket var helt

perfekt. Følgebåden præsterede at

lave et timeglas på spileren, der

meget hurtigt blev til en meget

stram fletning om forstaget. Det

lykkedes dog efter over én times

arbejde på fordækket, at få det hele

viklet ud, så vi standsmæssigt

kunne anløbe Anholt Havn klokken

14. Her havde vi nogle bekendte, der

diskede op med aftensmad til hele

holdet i et tørt sommerhus, hvilket

reddede en ellers meget regnvåd

aften.

Vi havde to overligger-dage på

Anholt, hvor den første gik med at

afholde den traditionsrige dåb. Her

uddelte Kong Neptun og hans ædle

hjælpere navne som for eksempel

“umpet Barcardi i Provinsen”og “ors

Koøjet 5•2010 side 22

Tonede Anarkist Gartner” til de nye

undersåtter i hans rige. Om aftenen

gav et par af os baren “asablanca”

en hånd med at fejre “lukkefest”

Den næste dag stod på strandliv,

gåtur til fyret og friske

jomfruhummere til aftensmad.

Selvom Anholt er et fantastisk

sted skulle vi jo også hjem...og

vanen tro var der afgang klokken 5

om morgenen. Heldigvis var vinden

gået i nord, så endnu engang stod

den på spilersejlads. Vejrprofeterne

havde lovet blæsevejr de følgende

dage, så målet var at nå til

Helsingborg. Turen var på 55 sømil,

hvilket tog lige under 13 timer i en

yngling. Vejret i Helsingborg var

intet mindre en forfærdeligt, men

det lykkedes heldigvis at få lov til at

låne et meget lækkert klublokale.

Klublokalet kom dog meget hurtigt

til at ligne et slumkvarter, med vådt

sejlertøj spredt jævnt over alle

flader. Aftensmaden blev indtaget

på restaurant og resten af aftenen

blev for de flestes vedkommende

brugt i saunaen.

Sidste stop inden Svanemøllen

blev Nordborg på Hven, hvor der

sker meget meget lidt. Det gjorde

dog ikke noget, da vi efterhånden

var ved at være møre ovenpå en

meget vellykket sommervejr.

P.S. Hvis I kender nogen, der har

lyst til at sejle yngling, så skriv til

ungdom@kos-sejlsport.dk.


Indbakke

NYT FRA PLADSUDVALGET

Pladsudvalgsformand Poul Levin

om optagningen af både:

Optagningen starter kl. 07.00

alle dage og man skal sørge for at

tjekke sine stativer/bukke grundigt.

Hvad angår Kulpladsen er listen

her for såvel KAS som Frem, da vi

har valgt at tage bådene op efter

størrelse - store både første dag og

så fremdeles de andre dage. Det er

vigtigt, at man forbereder sig i god

tid uden dog at blokere pladsen!

Små både, som kan trailes ind på

begge pladser, kan bådejerne selv

sørge for at køre ind, mens der er

åbent. Aftale kan eventuelt laves

med havnen umiddelbart før

kranoptagningen.

GAMMEL PLADS:

Medlemsnr. Bådnavn Bådmærke Sejl/motor Nr.

4. oktober 2010

19660006 Gismo Nord 80 S 1

19700006 Skarven Spidsgatter S 2

19770027 Felicia Maxi 84 S 3

19970071 Mirage Maxi 84 S 4

19800013 Havbart Omega 34 S 5

19950030 Goody 2 Shipman 28 S 6

20060005 Vega Spækhugger S 7

19950036 Sys Marieholm 26 S 8

19980059 Skok Sejlbåd, langkølet S 9

20000057 Venus Sejlbåd, langkølet S 10

19610004 Dobra Spidsgatter S 11

19860071 Kispus Spidsgatter S 12

20050039 Troldungen 30 m2 S 13

19890100 Mette Nordisk Folkebåd S 14

20040047 Bullerbasse Ballad S 15

19770030 Scylla Ballad S 16

19690005 Ran Ba 20 S 17

19970057 Rune Saga 27 M 18

Koøjet 5•2010 side 23


Noget Indbakke i kikkerten

Medlemsnr. Bådnavn Bådmærke Sejl/motor Nr.

8. oktober 2010

20040057 Karma Bayliner 1952 M 1

19930035 Amos Joda tur 24 M 2

19800098 Gøjs Saga 27 M 3

19770023 Vagabond LM 27 M 4

20000054 Samantha Motorbåd M 5

20060046 Mathilde Albin 25 M 6

20030051 Karin Motorbåd ? M 7

19660007 Moar DK Maxi 999 S 8

19600003 Anna Grinde S 9

19890018 Amanda Grinde S 10

20020013 Trixie Nordisk Folkebåd S 11

19940041 Slendrian Weddelsborg S 12

20040055 Brise 2 Great Dane 28 S 13

19980051 Jolly 2 Vindö 30 S 14

20020016 Ongodora LM 22 S 15

19970038 Caipi Scan 22 S 16

20020003 Chili Drabant 22 S 17

19950015 Ridder Rod Drabant 21 S 18

20010009 Beatrix Nordship 666 S 19

Koøjet 5•2010 side 24


Indbakke

Medlemsnr. Bådnavn Bådmærke Sejl/motor Nr.

14. oktober 2010

19630001 Kefir Speciel S 1

20000082 Rosmarin Spidsgatter S 2

19750011 Pelle Nord 80 S 3

19760026 Beagle Mamba 33 S 4

19910074 Græsenken Larsen 34 S 5

19760002 Georgine Bandholm 27 S 6

19810010 Nanok Bandholm 27 S 7

19850104 Pernod Polaris Drabant S 8

20060004 Independence Hallberg-Rassy 29 S 9

19900093 Stærk Sovs Tabasco 26 S 10

20050014 Kaperen H-båd S 11

20050071 Malou Drabant 22 S 12

20000003 Karen 2 Hallberg-Rassy 24 S 13

19900092 Medusa Medusa ? S 14

19950031 Corinna N.K. S 15

20010018 Verdande Nordisk Folkebåd S 16

19880029 Reggae Nordisk Folkebåd S 17

20060010 Madam Blå IF S 18

19920008 Auna Kragejolle S 19

19830050 Nanna 2 LM 23 MS 20

Koøjet 5•2010 side 25


Noget Indbakke i kikkerten

Medlemsnr. Bådnavn Bådmærke Sejl/motor Nr.

20. oktober 2010

19970052 Valborg Albin 25 MS 1

19810062 Båden Rasmus 35 MS 2

19960025 Osprey Rasmus 35 MS 3

19990091 Mariste Albin Vega S 4

19870056 Sexy Lady Nord 80 S 5

20030048 Ly Passat 26 S 6

19690003 Fame H-båd S 7

19770040 Nirvana Havkrydser S 8

19980006 Whiskey 2 Scampi 30 S 9

19920041 Lunke Thurø 33 S 10

20010071 Qujanaq Bandholm 27 S 11

20050034 Bifrost Spækhugger S 12

20020037 Gerda Spækhugger S 13

20040027 Svend Spækhugger S 14

19880115 Lærer Larsen Spækhugger S 15

19980058 Frøken Sol Ohlson 22 S 16

20010084 Lærken Juniorbåd S 17

20010091 Nausikaa IF S 18

19980071 Augusta IF S 19

19690002 Lasse IF S 20

Koøjet 5•2010 side 26


Indbakke

Medlemsnr. Bådnavn Bådmærke Sejl/motor Nr.

25. oktober 2010

19720011 Tip Solus 24 S 1

19810020 Kaiwo Amigo 23 S 2

19980008 Pyth Vega S 3

19860055 Iris Lynæs 29 S 4

20050048 Rigmor Sejlbåd, langkølet S 5

20050069 Aleta 2 Husky S 6

19830015 Marie Nordisk Familiebåd S 7

19980037 Speedy Lady Larsen 28 S 8

19880032 Sixtyone Larsen 28 S 9

19870048 Otium Hanse 311 S 10

20040028 Carrie Ballad S 11

20010025 Rosa Maxi 900 S 12

20030010 Poseidon Maxi Fenix S 13

20010023 Josephine Maxi 77 S 14

19640003 Krabat Møn 27 MS 15

19940051 Great Exuma Maxum 2300 M 16

20010015 Gottnok Albin 25 M 17

20000008 Kia Snurrevådsjolle M 18

19910094 Fish Finder Faaborg 17 M 19

Koøjet 5•2010 side 27


Noget Indbakke i kikkerten

Medlemsnr. Bådnavn Bådmærke Sejl/motor Nr.

29. oktober 2010

20050046 ZIG ZAG Askelade z7 M 1

20020087 Lille Tut Møn båd M 2

19930059 Ina Albin 25 M 3

19860123 Line II Evasion 32 MS 4

19860127 Maria LM 23 MS 5

19960038 Clunett Hurley 18 S 6

20010021 He-Gu Z - 16 S 7

19860121 Killelock L 23 S 8

20010058 Eos L 23 S 9

20080057 Elfine Bandholm 25 S 10

20020081 Jessie 2 Spidsgatter S 11

20030036 Pinnjstagginj HR 24 S 12

20090042 Mia 2 Nordisk Folkebåd S 13

20080026 Mette Nordisk Folkebåd S 14

19870030 Marie IF S 15

20020080 Cirkeline Maxi 77 S 16

19960041 Musse H-båd S 17

19980056 Iwin Spækhugger S 18

20000067 Træskoen Spækhugger S 19

19990024 Petra Ballad S 20

19990075 Gemini Ballad S 21

Koøjet 5•2010 side 28


Indbakke

Medlemsnr. Bådnavn Bådmærke Sejl/motor Nr.

1. november 2010

19830023 Woodstock Vindö 50 S 1

19760041 Ophelia H 35 S 2

20020031 My Way Larsen 28 S 3

19970025 Alma IW 31 S 4

20030038 Mas B 31 S 5

19930100 Viva Ballad S 6

20020029 Tabaluga Ohlson 29 S 7

20010008 Frøken Fin Willing S 8

19990023 Urd King Cruiser 29 S 9

20030039 Isolde Cutlass 27 S 10

19860025 Madam Nord 80 S 11

19890030 Carmencita Bianca 27 S 12

20060027 Delfin Stor Triss S 13

20050045 Frederikke H-båd S 14

20010072 Fie Maxi 68 S 15

20080046 Sea Ya Jaguar 22 S 16

19970036 Fie II LM 27 MS 17

20080039 Aida Jolle Jolle 18

4. november

2010

19880037 Breaker Motorbåd M 1

19890041 San Mari Apollo 32 M 2

19960062 Karen LM 27 MS 3

20000058 Circusbåden Redningsbåd M 4

20060013 Spray Finnmaster 6100 M 5

20020047 Seawalker Bayliner 2252 M 6

19720001 Lykke Mermaid 290 S 7

19970044 Disse Albin Delta S 8

20020035

Joint

Adventure

Bandholm 24 S 9

Koøjet 5•2010 side 29


Noget Indbakke i kikkerten

KULPLADSEN:

Medlemsnr. Bådnavn Bådmærke Sejl/motor Nr. Klub

26. okt. 2010

20050010 Mambo Bavaria 46 S 1 ØSF

20020079 Temptation Jaenneau 42 DS S 2 ØSF

19920077 Bon Voyage Jeanneau 42 S 3 ØSF

4142 Heady Faurby 393 S 4 KAS

10411 Marianne Faurby 393 S 5 KAS

4341 Sirius Diva 39 S 6 KAS

8164 Luna Drabant 38 S 7 KAS

20010101 Katinka Drabant 38 S 8 ØSF

19930040 Anni Bavaria 38 S 9 ØSF

19900030 Marie Hanse 371 S 10 ØSF

19980038 Karla Dehler 37 S 11 ØSF

20030028 Loni Luffe 37 S 12 ØSF

19970077 Mathilde Sagitta 35 S 13 ØSF

10156 Sans Limité Ravage 36 S 14 KAS

9405 Bahia Dragö 36 S 15 KAS

9948 Impulsive Sweden Yachts S 16 KAS

6028 It Jaenneau 35 S 17 KAS

19870024 Mejse Jeanneau 35 S 18 ØSF

Koøjet 5•2010 side 30


Indbakke

Medlemsnr. Bådnavn Bådmærke Sejl/motor Nr. Klub

27. oktober

2010

19980012 Vela Bavaria 34 S 1 ØSF

10259 Argo Bavaria 33 S 2 KAS

11118 Vildanden One Off S 3 KAS

10699 Anna Karavel 34 S 4 KAS

10905 Gefion HR 342 S 5 KAS

19860046 X-sil X-342 S 6 ØSF

10251 Trud Bianca 107 S 7 KAS

11459 For BB 10 m S 8 KAS

20030004 Frejfaxe BB 10 m S 9 ØSF

19960005 Baffe Boheme 10m S 10 ØSF

20000074 Sorte Orm C-10 S 11 ØSF

19900021 Boxter X-99 S 12 ØSF

8542 Sirenen X-99 S 13 KAS

10085 Zarina II Kalik 33 S 14 KAS

9130 Fru Jensen Bianca 101 S 15 KAS

9494 Awatea Ketch Havdrup S 16 KAS

20030074 Karen Apollo 32 M 17 ØSF

19940002 Barani Bianca Riviera S 18 ØSF

20030029 Kaneser Bianca Riviera S 19 ØSF

Koøjet 5•2010 side 31


Noget Indbakke i kikkerten

Medlemsnr.

3. nov. 2010

Bådnavn Bådmærke Sejl/motor Nr. Klub

8543 Heidrun Elvstrøm 32 S 1 KAS

9709 Nessie Beason 31 ? 2 KAS

20070011 Leda SBS S 3 ØSF

19920014

Den Grimme

Æll.

Jovet 950 S 4 ØSF

19850022 Cruise.dk Matcher 31 S 5 ØSF

20040023 No Worries Wasa 30 S 6 ØSF

19950047 Florence JOJ 30 S 7 ØSF

19980062 Jade Jupiter 30 M 8 ØSF

9696 Baloo III Ballad S 9 KAS

9910 Fifty Fifty Scampi 30 S 10 KAS

9313 Margit II Halcyon 27 11 KAS

9482 Nessa Danboat 29 S 12 KAS

9674 Da-Di Maxi Fenix S 13 KAS

9109 Anæus Maxi 84 S 14 KAS

11179 Ingeborg Bianca 27 S 15 KAS

11066 Náttfari Albin Vega S 16 KAS

10972 Skrymir H-båd S 17 KAS

11163 Maggie H-båd S 18 KAS

11165 Ebana Østersø 6 m M 19 KAS

10931 Wynja International 806 S 20 KAS

19900083 x 7-9-13 X-79 S 21 ØSF

Koøjet 5•2010 side 32


Indbakke

Medlemsnr. Bådnavn Bådmærke Sejl/motor Nr. Klub

5. nov. 2010

19980044 Sørine Spækhugger S 1 ØSF

20040050 Zenobia Spækhugger S 2 ØSF

10498 Sigrid Spækhugger S 3 KAS

8436 Kook Nordisk Folkebåd S 4 KAS

11387 Miss Silvia HR 24 S 5 KAS

20030095 Matotin Hallberg Rassy 24 S 6 ØSF

20040070 D. Gyldne Dame Granada 24 S 7 ØSF

19910087 Windroos Schokker MS 8 ØSF

11123 La Duquesa Albin viggen S 9 KAS

11317 Suleima Hunter Sonata 10 KAS

11454 Jette Torp Capri 17 S 11 KAS

11158 Blink Motorbåd S 12 KAS

10426 Bifrost Motorbåd M 13 KAS

20080022 Afrodite Campion 535 M 14 ØSF

Koøjet 5•2010 side 33


Noget Kontakt

i kikkerten

ØRESUNDS SEJLKLUB FREM

Strandvænget 65

2100 København Ø

Telefon 39 29 03 86

Kontortid torsdage 18.30-20.00

BESTYRELSEN I FREM

Laila Hansen

Formand

Flemming

Vornøe

Kasserer

Tommi Madsen

Kapsejladschef

Thomas

Søndergaard

Næstformand

Sekretær

Morten Meyer

Müller

Suppleant

Stig Nonbo

Suppleant

Koøjet 5•2010 side 34

Birgit Ryaa

Hansen

Skolechef

Kåre Kjerulf

Svanemøllekredsen

Niels Jørgen

Larsen

Klubhusudvalg

Merete Hansen

Festudvalg

Poul Levin

Pladsudvalg


Kontakt & Kolofon

ØVRIGE I FREM

Webmaster Jens Stavnstrup,

webmaster@oesf.dk

Havnefoged John Vestergaard,

tlf. 39 20 22 21, info@smhavn.dk

Restauratør John Larsen,

tlf. 39 29 33 85,

mad@sejlklubbenfrem.dk

OM KOØJET

Koøjet udgives af Øresunds Sejlklub

Frem. Oplaget er 800 stk. Artikler

modtages på koojet@oesf.dk.

Redaktionen forbeholder sig ret

til at forkorte indlæg. Foto

modtages i jpeg-format i en

opløsning på 300 dpi eller højere.

Venligst levér foto separat – og ikke

inde i for eksempel et Worddokument.

Udgivelser (deadline): 15.1 (10.12),

1.3 (1.2), 1.6 (1.5), 15.8 (10.7), 1.10

(1.9), 1.12 (1.11).

Annoncer – se www.oesf.dk/koojet.

Layout: Terf. Tryk: XL Print.

Distribution: PostDanmark.

Forsidefoto: OK-jolleafdelingen

en tirsdag aften ved beddingen.

Foto: Terf.

Ansvarshavende

redaktør

Morten Terf

Andersen, tlf.

42 42 06 17,

morten@terf.dk.

Koøjet 5•2010 side 35


Noget i kikkerten

Afsender:

Øresunds Sejlklub Frem

Strandvænget 65

2100 København Ø

ID-nr. 47531

2010

Oktober

1. Sidste undervisningsdag i

efterårssæsonen

1. Koøjet 5/2010 udkommer

2. Standernedhaling og skolefest

3. Havnetur for motor

12. Skoleudvalgsmøde kl. 19.00

26. Bestyrelsesmøde kl. 19.00

November

11. Linedance kl. 19.00

17. Bestyrelsesmøde kl. 19.00

20. Stiftelsesfest 113 år

25. Foredrag – Ongodora kl. 19.00

December

1. Koøjet 6/2010 udkommer

5. Bankospil

6. Bestyrelsesmøde kl. 19.00

12. Juletræ for børn

2011

Januar

15. Koøjet 1/2011 udkommer

27. Foredrag – Viva kl. 19.00

Februar

10. En aktivitet. Sæt datoen af.

Marts

1. Koøjet 2/2011 udkommer

3. En aktivitet. Sæt datoen af.

Koøjet 5•2010 side 36

More magazines by this user
Similar magazines