SKOLEBLAD FOR KRISTRUP SKOLE · NR.2 · 2009

kristrup.skole.dk

SKOLEBLAD FOR KRISTRUP SKOLE · NR.2 · 2009

SKOLEBLAD FOR KRISTRUP SKOLE · NR.2 · 2009


Madkassen

Skoleblad for Kristrup skole

Udkommer 4 gange årligt i 500

eksemplarer

Redaktion:

Hanne Daugaard

hanne.daugaard1@skolekom.dk

Lene Rytter Jensen

lene.rytter@skolekom.dk

Grafisk produktion:

BUCHS.DK

Sådan ringer man til skolen!

Skolens kontor 86 42 92 00

(der er herfra omstillingsmulighed til alle nedenstå

ende numre, som dog også kan vælges direkte)

Ved direkte opkald: Tryk det 8-cifrede nummer,

afvent klartone og tryk de sidste 3 cifre.

- Sekretærer

Karin Fogtmann .............8643 2033 - 100

Malene S. S. Pedersen. .......8643 2033 - 101

- Skoleleder

Søren Jakobsen..............8643 2033 - 103

- Viceinspektør

Torben Madsen..............8643 2033 - 102

- Serviceleder

Kaj K. Møller ................8643 2033 - 116

mobiltelefon ................2149 5819

Skolebiblioteket ..............8643 2033 - 104

Skolevejleder

Per Stenberg .................8643 2033 - 122

Lærernes

arbejdsrum...................8643 2033 - 107

Skolefritidsordningens kontor. .8642 2787

- Leder af fritidsordningen

Karen Kannegaard ...........8643 2033 - 117

Mobil ......................2372 9740

- Souchef

Birgitte Rasmussen ..........8643 2033 - 120

Mobil ......................2926 5266

Afdelinger i Galaxen:

Jorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2140 2370

Kometen.....................2926 5261

Solen .......................2421 5780

Stjernen .....................2926 5267

Forsidefoto:

Markedsdag og Praghtur.

SIDE 2 • MADKASSEN • KRISTRUP SKOLE

Kære elever

og forældre

På Kristrup Skole har der i løbet af

sommeren været forskellige investeringer.

Hele Mellemgade er blevet

malet, det har virkelig løftet gangen,

og elevernes mange malerier kommer

nu til deres ret.

Renoveringen af gårdtoiletterne er

igangsat, nogle er allerede udskiftet,

og de resterende bliver det.

Der er etableret legeplads ved Storegade,

så de største elever har et område

at boltre sig på.

I efterårsferien udskiftes alle vinduerne

mod Skolegade. Det er hensigten

at isætte nye vinduer med ”stop sol”glas,

således at klasserne er rarere at være i, når solen skinner.

Vi har investeret i at forbedre skoleboden. Bodens sortiment er væsentligt

forbedret, således at elever og personale i dag kan købe et sundt måltid til

en yderst rimelig pris.

Den 29.oktober 2009 drager hele skolens personale til Norge. Som tidligere

omtalt er denne dag forældredag. Forstået på den måde, at vi overlader

undervisningen til jer forældre.

Kristrup Skole har i de seneste 2 år arbejdet med LP-modellen. Det er hensigten,

at vi i Norge skal lære mere herom.

LP-modellen er en pædagogisk analysemodel, hvor resultaterne baserer sig

på forskning i forståelse af læringsmiljøets betydning for elevernes sociale

og faglige læring. Denne forskning er anvendt direkte i modeludviklingen.

LP-modellens platform findes i systemteorierne, og er således et svar på de

pædagogiske konsekvenser, der kan uddrages af den senere tids forskning i

læringsmiljøets betydning for elevernes udvikling, trivsel, motivation og læring.

LP-modellen er en analysemodel, der har til formål at opnå en utvetydig forståelse

af de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder adfærds-, trivsels- og

læringsproblemer i skolen. Modellen indeholder således ikke metoder, der

beskriver, hvordan lærere skal takle de enkelte udfordringer i skolehverdagen.

LP-modellen skal anvendes systematisk over tid. Der lægges vægt på, at lærerne

og pædagogerne skal have fokus på samspillet mellem eleven og omgivelserne,

og sammen med dette også se kritisk på egen undervisning og klasseledelse.

Gennem systematisk anvendelse af analysemodellen for læringsmiljøet kan

skolerne opnå relativt større fagligt udbytte for elever, øget selvværd i forhold

til skolearbejdet og øget arbejdsglæde for alle.

Skulle I have interesse i at læse mere herom se da www.lp-modellen.dk

De bedste efterårshilsner

Søren Bjørn Jakobsen

Skoleleder


Personalenyt på Kristrup skole

Mit navn er Anne-

Dorthe Wagner, jeg er

24 år og nyuddannet

fra Århus Lærerseminarium.

Jeg bor i

Århus sammen

med min kæreste

som er handelsskole-lærer.Jeg

har størstedelen af mine timer

på 1. årgang hvor jeg også er klasselærer. Derudover

har jeg musik og historie i to klasser på

4. årgang.

Den første måned på Kristrup Skole har været en

fornøjelse og jeg ser frem til det kommende samarbejde

både med elever, kollegaer og forældre.

Hej, jeg hedder Lisa og er 27år gammel og er bosat

i Randers. Jeg har under min uddannelse været i

praktik på Kristrup Skole og er glad for nu at være

ansat her på skolen. Jeg har klasselærerfunktion

i 4.C, hvor jeg også har engelsk, billedkunst,

idræt og kristendom. Herudover har jeg også

historie og idræt

i 7.a. Udover

dette er det mig,

eleverne møder,

når de kommer i

lektiecafeen.

Hej

Jeg hedder Dennis

Christensen. Jeg underviser i dansk, engelsk,

kristendom og historie i 8.a., historie i 8.c. og

i engelsk i 7.b. og 7.c. Jeg bor i Århus Nord og

blev i sommers uddannet fra Læreruddannelsen

i Århus.

Jeg er klasselærer

for 6.A. som jeg har

i dansk, engelsk,

historie og klassens

tid. Derudover

underviser jeg 6.C.

i engelsk og historie. Jeg sætter også mine fødder

i 8.B. (samfundsfag, historie og kristendom) samt

i 8.C. (samfundsfag).

De sidste 8 år har jeg været efterskolelærer på

henholdsvis Salling Ungdomsskole og Himmerlandscentrets

Idrætsefterskole.

Undervejs i min lærergerning har jeg været et par

smut omkring Tanzania og arbejdet henholdsvis

på en skole og med idrætsforeninger.

Dorthe Heegaard (DH)

Hej

Jeg hedder Susanne Joel Pedersen

og er nyuddannet meritlærer. Jeg

underviser på mellemtrinet i 4A, 5A

og 6A i fagene idræt, håndarbejde,

historie, billedkunst, kristendom,

matematik og natur/teknik.

Jeg blev uddannet

2004 og har arbejdet

en del med

specialundervisning

i folkeskolen.

Her på

Kristrup skole

underviser jeg

primært på 1.

og 2. årgang.

Mvh. Christina Sjørup Simonsen

Jeg hedder Anette Berg og har været lærer siden

2006. Jeg er opvokset på Djursland, men

har gået i skole i Randers siden 1987 og har

boet her siden 1991. I min undervisning tror jeg

meget på medbestemmelse og medansvar for

egen læring, frihed

under ansvar, vidensdeling

og behandl

andre, som

du gerne selv vil

behandles.

Fodbold

stævne

d. 10/9-09,

Tirsdalens skole

Torsdag i uge 37 var elever fra ottende, og enkelte

fra niende årgang til fodbold stævne på

Tirsdalens skole. Det var både pige- og drengehold.

Pigerne spillede 7-mands og drengene

11-mands.

Pigerne vandt de første to kampe, og kunne med

en uafgjort kamp spille sig i semifinalen. Desværre

tabte Kristrup 1-0 til Rytterskolen.

Drengene spillede tre indledende kampe, som de

alle vandt overbevisende. Semifinalen spillede de

mod Østervangskolen, som de også vandt. Finalen

skulle spilles mod eliteholdet fra Nørrevang.

Drengene kæmpede bravt og pigerne heppede,

men desværre tabte de kampen 1-0.

Vi havde alle sammen en rigtig hyggelig dag.

Alle bakkede hinanden godt op, og stemningen

var i top! Det var rigtig fedt at møde og spille

mod andre skoler. De fleste skoler i Randers var

deroppe. Det er en fed måde at få bragt klasserne

tættere sammen på og vi glæder os til at deltage

igen næste år.

8. og 9. årg. Kristrup skole

KRISTRUP SKOLE • MADKASSEN • SIDE 3


SIDE 4 • MADKASSEN • KRISTRUP SKOLE

Fokus på Læsning

Målet er at fremme læselyst og etablere gode læsevaner.

Der er Læsebånd i to uger om efteråret i ugerne 37 + 38 og

igen i to uger om foråret i ugerne 15 og 16.

Eleverne læser en time hver dag, hvor de læser i bøger,

de selv har valgt. Det er vigtigt, at eleverne læser, det de

gerne vil, altså selv vælger. Det kan være bøger, lydbøger,

blade, tegneserier mv., som de selv har valgt, enten fra en

bogkasse, som biblioteket har sammensat eller fra bøger,

som er taget med hjemmefra eller lånt af kammerat.

Det vigtige er, at vi har ekstra tid til at læse i skolen.

Nogle børn skriver, hvor mange sider, de har læst efter

de 14 dage. Andre nyder bare at have tid til at læse spændende

bøger.

Venlig hilsen, Læsevejlederne


3.a

På hyttetur til Grenå

Vi var på hyttetur i Grenå, hvor vi kørte med en bus i

en time.

Da vi kom hen til hytten, bar vi vores bagage ind på vores

værelse. Så fandt vi vores senge og fik sengeheste på og redte

vores senge. Vi skulle også på naturlegepladsen.

Vi fortalte også gyserhistorier, og det var sjovt. Så skulle vi

have aftensmad. Så holdt vi discofest, og vi hørte disco ormene.

Og så skulle vi sove.

Så var det morgen, og vi skulle have morgenmad. Og så skulle

vi ned til en sø og fiske. Og så skulle vi hjem og have middagsmad.

Så skulle vi i Kattegat centeret. Vi så hajerne blive fodret. Vi så

også sælerne blive fodret. Vi gik også igennem haj tunnelen.

Signe P og Signe M. 3.c

KRISTRUP SKOLE • MADKASSEN • SIDE 5


Skolerejse

til Prag 2009

Vi samledes søndag, hvor vi ventede på bussen til

Prag. Vi var alle spændte, og vi var alle klar. Bussen

var lidt forsinket, men til Prag kom vi da. Da vi havde

spist morgenmad, blev vi kørt ud til Theresienstadt også

kaldt Terezín. Det var en koncentrationslejr, der fx blev brugt

af nazisterne under 2. verdenskrig. Det var sørgeligt at tænke

på alle de frygtelige ting, der var sket der, men det var heldigvis

ikke noget, vi blev mærket af resten af dagen.

Da vi havde været lidt på hotellet, tog vi ind til byen, og vi

tog metroen sammen derind for første gang. Da vi kom hjem,

var der den smukkeste udsigt udover Prag. Der var helt mørkt,

så man kunne se lyset fra den smukke by.

Tirsdag tog vi en tur ind og så Prags Eiffeltårn og Prag slottet.

Vi gik en hel masse, og havde ondt i fødderne, så det endte

med, at vi gik barfodet rundt i Prag. Prag var stort, og det var

svært at finde rundt der.

Da det blev aften tog vi ind og så en forestilling i Det Sorte

Teater. Forestillingen handlede om en mand, der lavede en

pagt med djævlen. Det endte så heldigvis godt, da han fandt

kærligheden, og de overvandt sammen djævlen. Jeg syntes,

at det var rigtig godt i starten, men det faldt lidt ned, da man

kunne se mændene bagved, der lavede alle effekterne. Men

ellers en god forestilling.

SIDE 6 • MADKASSEN • KRISTRUP SKOLE

Det blev onsdag, og vi skulle ud til glasværket i Nizbur. Det

er et sted, hvor de laver krystalglas. Vi blev kørt af vores chauffør

Finn. På vejen kørte vi igennem Beroun. En by jeg boede

i med min familie i to uger for to år siden. Det var kedeligt

at se glasværket igen, også mest fordi de ikke kunne snakke

engelsk særlig godt, og man skulle anstrenge sig, for at høre

hvad de sagde.

Det blev så aften, og da vi havde shoppet, skulle vi ned på

båden ”Orka” som er opkaldt efter ”Dræberhvalen”. Vi sejlede

ad Moldau og hyggede os med mad og god udsigt. Da vi kom

hjem til hotellet stod den på hygge med slik og sodavand og

selvfølgelig at pakke vores ting sammen.

Torsdag pakkede vi bussen, og derefter tog vi metroen hen

til det gule marked. Det var sjovt at ”prutte” om priserne, og

vi fik da også købt lidt. Vi tog i grupper ind til byen bagefter.

Vi fandt et sted at spise og bagefter tog vi hen til bussen, og

så kørte vi hjem.

Hjemturen var hyggelig, og gik noget hurtigere end turen til

Prag. Det var også dejligt at se sin familie igen. Alt i alt havde

turen været rigtig hyggelig, og det var dejligt at komme lidt

væk og lave noget andet end skolearbejde.

Sofie Madsen 9q


Markedsdag den 11. september

Traditionen tro holdt Kristrup SFO fredag d. 11. september sin

årlige Markedsdag. Da vi var skænket et fantastisk sensommervejr,

kunne vi have de fleste boder i skolegården. Det skabte

en hyggelig markedsstemning, og børnene og deres familier

strømmede til og var i godt humør. Hoppepuden (SFOèns populære

nyanskaffelse ) havde fået plads i gymnastiksalen , og

der blev hoppet og hoppet til den helt store guldmedalje.

2. klasserne, som stod for arrangementet, havde deres søde

kæledyr med til dyrskuet. Der var mange forskellige racer og

arter, og det var igen i år svært for den erfarne dommer, at

vælge en vinder. Der blev uddelt 1. Præmier til følgende børn

og deres dyr: Mathias T. og hans hund, Kenni og hans marsvin,

Marco og hans kat, Kathrine og hendes marsvin, Mathias M. og

hans hund, Frederikke og hendes hund, Ida og hendes hund,

Kristian og hans hund, Magnus og hans kanin. To ærespræmier

blev givet til Mathias skildpadde “ Dåseflæsk” og Annika´s

kanin “Chili” - Tillykke til dem!!

Børnene fra 2. klasserne lavede Gøgl i små grupper rundt

på pladsen, og de var rigtigt dygtige, selvom nogen af dem

havde lidt sommerfugle i maven over, om de nu kunne huske

hvad de skulle gøre…

Som forlængelse af vores “ Sund Skole” projekt var pølserne i

Cafeèn skiftet ud med en lækker salatbar og andre lækkerier, og

det var en fornøjelse at se, at alt blev spist med god appetit!!

En stor tak skal der lyde til alle der har doneret gaver til

auktion, lotteri og boder. Overskuddet vil igen i år gå til en

fælles tur for alle børnene i indskolingen i 2010.

Vi glæder os til næste år!! Venlig hilsen SFO’en

KRISTRUP SKOLE • MADKASSEN • SIDE 7


6. klassernes

Læsøtur

Vi skulle mødes på bane-gården klokken 8. Vi tog toget til

Frederikshavn, vi hyggede os i toget, med at snakke med spise

slik og chips og andet muligt andet.

Vi ankom til Frederikshavn klokken ved 10 tiden. Så tog vi

færgen som hed Margrethe, til Læsø.

Det var rigtig sjovt på færgen. Der var alle mulige ting, og

man kunne gå udenfor Det blæste helt vild meget, og nogle

blev våde, fordi der var ret mange bølger, og der var også et

legerum for de små med kugler, men vi gik alligevel derind.

Da vi ankom til Vesterø havn, afleverede vi bagagen til en

fragtmand, som kørte vores bagage til Gammelgård. Vi gik

fra Vesterø Havn over til en cykelhandler. Alle cyklerne var

chili røde.

Vi cyklede til Gammelgård og tjekkede ind. Nogle værelser var

store og nogle var små. Værelserne var 4 mands værelser.

Da vi havde fået vores værelser skulle vi over og have boller

og saftevand.

Derefter ordnede vi vores senge og alt det der, og så havde

vi hygge tid og klokken 6 skulle vi spise aftensmad. Det

smagte mega godt. Så skrev vi log bog, og så hyggede vi resten

af aften.

SIDE 8 • MADKASSEN • KRISTRUP SKOLE

Tirsdag fik vi morgenmad klokken 8, og efter det cyklede vi

en hel masse kilometer, og efter det, skulle vi syde salt. Det

var lidt sjovt, og det så underligt ud.

Vi fik mega ondt i ballerne af at cykle så mange kilometer

og sidde på det sæde.

Onsdag fik vi morgen mad klokken 8, og så tog vi på Rønnertur.

Det varede 4 timer. Det var sjovt og mega kedeligt

nogle gange. Man kunne købe honning, det kostede 50 kr. og

så sang vi en fødselsdags sang for Nis-Villads, fordi han havde

fødselsdag, og så festede vi resten af aften.

Torsdag spiste vi morgenmad klokken 8, og tog bussen klokken

9 til Vesterø Havn, så tog vi færgen til Frederikshavn. og

der fik vi alle 20 kr. hver, og de fleste af os købte is. Men det var

kun C. klassen, der kørte hjem med tog. De andre klasser tog

bussen. Vi ankom til Randers banegård ca. klokken 15.00

Nawid og Christian

6.c


Presentation

6.A. went to Læsø for 4 days in week 36. Each evening they wrote a diary in

Danish. Extracts from these diaries has been translated into English and is now

published in the school magazine.

We hope that you all enjoy the pupil’s stories and get an idea of their

experiences.

Dorthe H.

Dear Diary

Monday the 31st August.

I woke up at 06:30 am and took a bath and got dressed. Afterwards I ate

breakfast. My mom delivered my sister and drove me and my cousin to the

train station. When the train drove away my mom waved to me.

It was a long trip and I was tired although, when we came to Frederikshavn

I was happy and fresh.

We walked to the harbour and waited for the ferry to Læsø. When the

ferry came we walked onboard and found a place to relax. The trip was long

and hard.

As we came to Læsø we put our suitcases in a truck and walked to the

bicycle renting shop and rented bicycles. Then we rode on the bicycles to

Gammelgaard. When we got there we found our rooms and we all started

to unpacked our bags. When the clock was 6:30 pm we ate dinner. It was lasagna

but everybody needed a rest. Later on we took our bikes to the “Daglig

Brugsen”, and bought a lot of candy and soft drinks, but I just bought some

soft drinks and chips. When it got dark we invited Nis, Gilli and Christian

to our room.

Kasper

Dear Diary

I have been to Læsø and I did a lot of fun stuff. I’m going to tell you about

Wednesday. I got up and I ate breakfast and packed my things. Then we

walked to Læsø Saltsyderi. We made our own salt. It was so much fun. We

had to be two around one portion of salt. When we were done making the

salt we took a Rønnebus. The woman told us about the different plants on

Rønnerne. The trip lasted for 4 hours. It was also fun. But also a bit boring.

The Rønnebus drove us home to Byrum. We walked home from there. It

was a very fun day.

Made by

Louise

Orientering

fra skolebiblioteket

vedrørende

taskebøger

Eleverne har nu fået udleveret taskebøger for

dette skoleår.

Elever fra 6-10. klasse har fået udleveret en

oversigt over de lånte bøger. Det er vigtigt,

at eleverne kontrollerer, at der er overensstemmelse

mellem oversigten og skoletaskens

indhold. Endvidere beder vi eleverne

om at skrive navn i bøgerne, så de ikke forbyttes

internt i klassen. Ligeledes anmoder

vi om, at bøgerne pakkes ind, så slitagen

kan begrænses så meget som muligt og

bogudgifterne minimeres. Der findes en

„indbindingsvejledning“ på ElevIntra og

ForældreIntra.

• Bortkomne taske/biblioteksbøger

erstattes af hjemmet

• Regninger betales på skolens kontor

• Kvoter for udlån af biblioteksbøger:

• 0.-3. klasse låner max 5 bøger og

4.-9. klasse låner max 10

• Udlånstiden er normalt 14 dage, men

udlån vil altid kunne forlænges, såfremt

materialet ikke er reserveret.

I er altid velkomne til at kontakte

skolebiblioteket

Venlig hilsen,

Skolebibliotekarerne

KRISTRUP SKOLE • MADKASSEN • SIDE 9


3. a’s Lejrskole

til Fregatten

Jylland d. 17. sep. - 18. sep. 2009

Afgang torsdag

Vi mødtes i klassen og vi aftalte, hvem vi

skulle køre med. Så kom vi til Ebeltoft og

spiste klokken 10 mad. Så gik vi til glasmuseet,

og så hvordan de lavede glas. Vi

så 2 billeder, de var flotte. Vi så også et

jagthus med et skab og inden i var der

knogler. Det var alt sammen lavet af glas.

Vi så, hvordan man puster glas - det var

rigtigt sjovt.

Herefter spiste vi frokost og gik derefter

op og så byen. Her skulle vi se det

gamle på rådhuset. I kælderen var der et

fangehul, der var et kranie, en udstoppet

rotte og et anker dernede. Manden fortalte

om, at fangerne ikke kom levende

op. Bagefter skulle vi se bolcheriet, hvor

de lavede lækre bolcher, som vi smagte.

Mums.

Fregatten Jylland kl. 16.00 torsdag til

fredag kl. 10.30

Derefter gik vi ned på havnen, hvor vi

skulle påmønstre. Vi fik fortalt, hvad vi

skulle

Så skulle vi ha uniformer på, og så blev

der fortalt om skibet og vi så skibet.

Så blev vi delt ind i kvartetter, nogen

hed Dronning kvartet, de andre Konge

SIDE 10 • MADKASSEN • KRISTRUP SKOLE

kvartet. Så gik vi rundt på skibet ring,

ring, ring, mønstring!!!! Vi skulle stå ret.

Så skulle vi spise. Vi fik skipperlabskovs.

Om aftenen skulle nogen lave reb og de

andre lade en kanon.

Bagefter skulle vi se en film om Fregatten

Jylland, og så skulle vi sove snork

snork

Da 3a stod op fra deres hængekøjer, gik

de ned og fik morgenmad.

Og vi fik øllebrød og havregryn og

havregrød. Da vi havde spist gik 3a op

og pakkede

deres hængekøjer sammen og så pakkede

3a soveposer sammen. Så skulle

vi over at børste tænder, og så måtte vi

lege på skibet. Til sidst skulle vi mønstre

igen.

Kl. ca. 9.30 gik vi en tur på lystbådehavnen

og så alle skibene, og så gik vi

tilbage til parkeringspladsen. Og så kom

forældrene med mad og kage. Derefter

kørte vi hjem og holdte weekend.

Lavet af: Oliver, Mikkel. Cecilie A., Nina,

Camilla J., Leontine, Mads og Kasper F.


KRISTRUP SKOLE • MADKASSEN • SIDE 11


skoLebodens

priser

Jeg hedder Annette Jensen, og har været ansat i SFO’en på Kristrup skole i 13 år.

Siden august har jeg været daglig leder af skoleboden, hvor vi laver sund og

spændende mad, som eleverne kan købe i frikvartererne. Det er elever

fra 8. klasse, som hjælper med salget. Vh. Anette

Osteboller kr. 6,00

Toast kr. 10,00

Pirog kr. 10,00

Pizzasnegl kr. 10,00

Sandwich kr. 15,00

Pølsehorn, små kr. 6,00

Pølsehorn, store kr. 10,00

Frikadelle kr. 5,00

Kyllingefrikadelle kr. 3,00

Pandekage m/kødfyld kr. 10,00

Tallerken salat m/brød og dressing kr. 20,00

Pitabrød m/fyld kr. 15,00

Kyllingespyd, små kr. 5,00

Kyllingespyd, store kr. 10,00

Minimeal kr. 8,00

Frugt kr. 2,00

Gulerod kr. 1,00

Agurk kr. 1,00

Rosinpakke kr. 1,00

Ostehaps kr. 2,00

SIDE 12 • MADKASSEN • KRISTRUP SKOLE

Leder af

skoLeboden

Riskiks kr. 1,00

Kanel knækbrød kr. 1,00

Müslibar kr. 4,00

Yoghurt kr. 5,00

Drikke-cultura m/jordbær kr. 12,00

Vand kr. 5,00

Icetea kr. 12,00

Juice kr. 5,00

Yoggi m/müsli kr. 6,00

Bæger m/pasta, lille kr. 5,00

Foccacia m/pepperoni og skinke kr. 15,00

Bæger m/bl. Frugt kr. 5,00

Nuggets kr. 2,00

Pandekage kr. 3,00

Pølsehorn m/kylling kr. 10,00

Bæger m/gulerodssalat kr. 5,00

Minirugbrød kr. 4,00

Bæger m/pastasalat, al. Salat kr. 15,00

Bæger m/kartoffelsalat + kød kr. 15,00

Smothie m/jordbær, hindbær eller blåbær kr. 15,00

More magazines by this user
Similar magazines