Vores Bornholm - Bornholms Brandforsikring A/S

bornholmsbrand.dk

Vores Bornholm - Bornholms Brandforsikring A/S

Vores Bornholm

6· 7 lene Grønning

Ambassadør med fuld overbevisning

9 Kim Caspersen

Bornholm skal have del i øget rejselyst

13 Andreas Jørgensen

Først genoptræning - så gennembrud

12 mærk naturen

og kunsten i smuk forening

14 Tag med Bornholms Brand

på besøg hos TV2 i Aakirkeby

1


Velkommen til første nummer af

Bornholms Brandforsikrings nye

magasin, som vi har valgt at kalde

Vores Bornholm!

Vi vil gerne udvikle vores position

som øens lokale forsikringsselskab

og håber på, at vi med

udgivelsen af Vores Bornholm

kommer i endnu tættere kontakt

med vores kunder, og forhåbentlig

giver mulige nye kunder lyst til

at forsikre sig hos os.

selvom næsten hver anden bornholmer

er forsikret hos os, vil vi

naturligvis gerne have endnu

flere forsikret hos os.

I dette nummer af Vores Bornholm

kan du læse om selskabet,

og i kommende magasiner vil vi

fortælle om vores produkter og

give gode råd om, hvordan du

f.eks. selv kan forebygge skader.

Velkommen til første nummer

af Bornholms Brandforsikrings

nye magasin, som vi har valgt at kalde

Vores Bornholm!

som kunde i Bornholms Brand, er

du med til at skabe både bornholmske

arbejdspladser og investeringer

på øen. Hvordan det hænger

sammen, kan du også læse mere

om i dette nummer.

Vores eksistensberettigelse er at

levere en ordentlig vare på konkurrencedygtige

vilkår. Vi vil gerne

gøre tingene så enkle som muligt

og tror meget på værdien af personlig

betjening. Derfor leverer vi

lokal betjening, både når forsikringen

tegnes og ikke mindst, når

skaden er sket. Når du ringer til os,

skal du ikke først igennem et tidskrævende

og besværligt tast-selv

telefonsystem – i stedet bliver dit

opkald besvaret af en medarbejder

med det samme.

I en nylig gennemført kundeanalyse

kan vi se, at vores kunder generelt

er meget tilfredse og mere loyale

end øvrige forsikringskunder. Det

Vi vil tættere på

Med venlig hilsen

Poul Friis Hansen

er vi naturligvis glade for og stolte

over. Men frem for alt ansporer det

os til at forsøge at gøre det endnu

bedre. Undersøgelsen viste også,

at god service og hurtig skadebehandling

er det, de bornholmske

familier prioriterer højest.

Jeg er sikker på, at vores position

skyldes den personlige service og

rådgivning, vi yder vores kunder.

Det giver tryghed og betyder, at vi

er det nærliggende valg, når der

skal vælges forsikringsselskab.

I maj skiftede vi til en ny edb-platform

og et nyt system. som alle ved

er det en vanskelig øvelse, og det

har desværre resulteret i forlængede

ekspeditionstider i en periode.

Men puklen er ved at være arbejdet

af, og vi har nu en god platform

for videreudvikling af produkter og

systemer, som i løbet af de kommende

år vil komme vores kunder

til gode.

VorES Bornholm

| Udgiver: Bornholms Brandforsikring , Tornegade 8, 3700 rønne | Ansvarshavende redaktør: Poul Friis Hansen |

| redaktion: Poul Friis Hansen, Lars Bresemann, Henrik eriksen, Inger Malling Dam | Grafisk design & tryk: Bornholms Tidende | oplag: 21.000 stk. |


Her er vi

Kundeservice

Uanset om du besøger os på kontoret

i Tornegade 8 i rønne eller ringer på

vores hovednummer, er medarbejderne i

kundeservice de første, du møder

I kundeservice gør vi alt for, at du skal få klaret dine

forsikringsforhold så hurtigt og effektivt som muligt.

Vi kan behandle dine mindre skader straks, og hvis

du har større skader, sørger vi for at finde den rigtige

skadebehandler til netop din sag.

Hos os kan du også få ændret din adresse, betale dine

forsikringer, hente forsikringsbeviser og røde/grønne

Assurandørerne

Hvis du har brug for en mere omfattende rådgivning

eller vil tegne alle dine forsikringer hos os, finder vi naturligvis

den rigtige assurandør til dig.

Bagerst fra venstre ses:

Jan Rømer,

Lars Bresemann,

Stig Kofoed-Hansen og

Niels Brandt Kofoed.

Forrest fra venstre ses:

Henrik Eriksen og

Kenn Lysegaard.

(Martin Vesterberg

fraværende)

Foto: Berit Hvassum

Fra venstre ses:

André Berlin, Donna Toxværd Haugsted

og Pia Lysegaard.

kort samt ændre forskellige andre oplysninger. Vi kan

meget ofte besvare dine øvrige spørgsmål omkring

dine forsikringer.

De almindelige forsikringer kan vi oprette med det

samme - f.eks. knallertansvar, bilforsikring, hundeansvar,

rejseforsikring, indboforsikring og lignende.

Valget af assurandør afhænger af, hvilken type rådgivning

og forsikringer, du har behov for. Vores assurandører

er specialister på forskellige områder og har

alle stor erfaring i at yde den bedst mulige rådgivning

tilpasset dine forhold – uanset om du er privatkunde,

erhvervskunde eller landbrugskunde.

3


Her er vi

Policeafdelingen

Fra venstre ses: Marianne Larsen, Marian Juul-Pedersen,

Elna Møller, Pia Andersen, Goldi Falk, Anette Oines,

Marianne Andersen og Kenneth Dahl Knudsen.

(Simon Dalsgaard Hansen fraværende)

Når din samtale med assurandøren eller kollegerne i

kundeservice har ført frem til valget af forsikringer og

dækninger, udsteder vi forsikringspolicer og opkrævninger

i policeafdelingen.

Det er også her, at vi gennemfører alle de ændringer,

der kan forekomme på de forskellige forsikringstyper.

På de private forsikringer kan det være forhøjelse af

indbosum, tilføjelse af den nye havestue eller tilsvarende.

På erhvervsforsikringer kan ændringerne f.eks.

være regulering af driftstabssummen, ændring af

sikringskrav, tilføjelser til maskinforsikring

eller noget helt andet.


Her er vi

Skadeafdelingen

Vi prioriterer meget højt, at skader bliver behandlet så

hurtigt og effektivt som muligt, når uheldet har været

ude. De skader, der ikke kan behandles i kundeservice,

kommer videre til vores skadeafdeling.

Det er skadeafdelingen, der besigtiger skader, afgør

om en skade er dækket og beregner, hvor stor erstatning

der i givet fald skal udbetales.

Økonomiafdelingen

Forsikringspræmier, erstatninger, lønninger, el-regninger,

Finanstilsyn, årsregnskaber. Ja, opgaverne er

mange og forskelligartede, når de økonomiske forhold

i et forsikringsselskab skal behandles og beskrives.

Alle vores økonomiske forhold varetages af økonomiafdelingen,

der beskæftiger:

Vi håber hermed at have givet dig et

overblik over, hvem vi er - og hvad vi gør.

Den nære kontakt og den hurtige rådgivning er det,

der skal kendetegne Bornholms Brandforsikring, og

Foto: Berit Hvassum

samtidig gør vi en stor indsats for at give dig en ordentlig

og forståelig forklaring på skadens behandling

samt afgørelse om erstatningen. Det er i øvrigt også

skadeafdelingen, der besigtiger bygninger og virksomheder

i forbindelse med tegning af forsikringer – og

herfra kan du møde

Forrest fra venstre ses: Rikke Hyttel Dreyer,

Najarak Funch, Marianne G. Jespersen og

Inger Malling Dam.

Bagerst fra venstre ses: Allan Mogensen, Allen Oines,

Mogens Ipsen og Mogens Grønbech.

Fra venstre ses: Gitte Korup Vang og Steen A. Jensen

det medfører samtidig, at du altid har hjælpen inden

for rækkevidde, selv om din assurandør ikke er på

kontoret.

Faktisk vil det være endnu hurtigere at kontakte kundeservice

– og vi glæder os til at tale med dig.

5


Ambassadør med fuld overbevisning

I sikker forvisning om, at de alligevel aldrig ville finde

sådan et sted, havde Lene Grønnings mand lovet, at

de ville flytte til Bornholm, hvis de faldt over et hus, de

havde råd til, og som levede op til tre meget specifikke

krav: Det skulle ligge midt inde i en skov. Der skulle

være langt til nærmeste nabo. og det skulle ligge lige

op ad en å.

Men da parret i forsommeren 2006 faldt over et faldefærdigt

tidligere vandværk uden for Nyker, der var

til salg for billige penge, var der ikke noget at gøre.

Huset lå i en skov. Uden naboer. og med en å i baghaven.

”Det opfyldte præcis de parametre, vi havde sat op.

og så måtte Henrik jo bøje sig, som han havde lovet”,

smiler Lene Grønning.

Parret købte huset. Men blev i første omgang boende

sammen med deres to børn – Julius og Amanda - i

deres hus ved roskilde, mens de gik i gang med at

planlægge, hvordan de skulle få et liv på Bornholm til

at hænge sammen. De havde dengang jobs i ledende

stillinger med arbejdssted på Amager.

”Jeg var international marketing manager i Gyproc

A/s og havde egentlig en ide om, at jeg ville pendle til

og fra Bornholm. Det tager omkring halvanden time at

komme fra roskilde til Kastrup, så det ville rent faktisk

være hurtigere at komme på job fra Bornholm”, siger

Lene Grønning.

De planer blev dog overhalet indenom, da hun få

måneder efter det bornholmske huskøb, faldt over

en annonce i Bornholms Tidende, hvor Vækstforum

Bornholm og Bornholms regionskommune søgte efter

egnede kandidater til den nyoprettede stilling som

erhvervsambassadør.


”Det lød ekstremt spændende at skulle markedsføre

et helt samfund. og samtidig bankede mit hjerte jo for

Bornholm, som vi besøgte mindst en gang om året,

og som stod for noget helt specielt for vores familie.

Så jeg søgte jobbet. Og jeg fik det”, siger hun. I det

første halve år som erhvervsambassadør boede Lene

Grønning alene på øen, mens resten af familien blev

på Sjælland. Først i maj 2007 var alle fire flyttet permanent

til Bornholm.

”Det var selvfølgelig en hård tid, men vi var sådan set

ikke så meget i tvivl om, at vi havde gjort det rigtige. Vi

var kommet til et sted i vores liv, hvor vi følte, at vores

karrierer og transporten til og fra arbejdet tog alt for

megen tid fra familien. Det var slet ikke det, vi ville. så

flytningen til Bornholm byggede også på et ønske om

at få mere tid til hinanden”, siger hun.

og det ønske er blevet opfyldt. selv om stillingen som

erhvervsambassadør ikke altid er et almindeligt 9-16

job, har familien fået langt mere overskud.

Tekst: Ulf Førsteliin | Foto: Berit Hvassum

”Vi er simpelthen så glade for at bo her alle fire. Børnene

er faldet supergodt til, og det er jo fantastisk, at

vi har tid og overskud til at løbe en tur ved vandet, når

vi alle sammen er kommet hjem fra skole og arbejde

eller kan pakke en madkurv og spise aftensmad på

stranden, når vi har lyst til det. sådan noget skete aldrig,

da vi boede på sjælland”.

Med sin egen oplevelse af, hvordan det er at flytte til

Bornholm, føler Lene Grønning i særlig grad, at hun

har hjertet med i den tilflytterkampagne, som hun står

i spidsen for.

”Det er jo ikke usædvanligt, at man i reklamebranchen

skal markedsføre et produkt, som man ikke 100

procent kan stå inde for. Men når det hand ler om at

markedsføre Bornholm som et godt sted at leve, så

er det noget helt andet. Det gør jeg med fuld overbevisning”.

7


siden Tim stender åbnede svaneke Bryghus som microbryggeri

i 2000, har han sammen med sine medarbejdere

formået at skabe et ølmærke, der er både

kendt og bliver nydt over hele landet. Øllet fra svaneke

er i dag så populært og anerkendt, at du overalt

i landet kan finde en øl fra Svaneke Bryghus inden for

en radius på 20 km.

smag på svaneke Bryghus

sortimentet har gennemgået en stærk udvikling og

omfatter i dag skønne variationer over ølbryggeri

såsom; Aurum, stærke Preben, Classic, Mørk Guld,

Stout, Sweet Mary og flere andre.

også ved højtiderne viser svaneke Bryghus sin styrke

og fleksibilitet og forsyner os med bl.a. Julebryg og

Påskebryg

Du kan som kunde hos Bornholms Brandforsikring nu

få lejlighed til at se, hvordan Bornholmer Bryg bliver

fremstillet, hvordan svaneke Bryghus har udviklet sig

og naturligvis smage på de gyldne dråber.

Der bliver to arrangementer hhv. torsdag den 6. november

2008 samt tirsdag den 18. november 2008.

Begge besøg finder sted på Svanevang 10 i Svaneke

fra kl. 18.30 til ca. kl. 20.30.

send din tilmelding til os med talonen på side 16 senest

den 21. oktober 2008 eller send os en mail på

kunde@bornbrand.dk. Vi trækker herefter lod om

pladserne – og de heldige modtager besked om deltagelse

direkte fra Bornholms Brandforsikring.


Bornholm skal

have del i øget

rejselyst

Unik natur, Hammershus, fantastiske strande, rundkirker

og røgede sild er ikke nok, hvis Bornholm skal

bevare og allerhelst styrke sin tiltrækningskraft på turister

fra ind- og udland. Turisterne er nemlig blevet

mere krævende, og derfor skal vi hele tiden arbejde

for at gøre øen endnu mere tillokkende.

Derfor har Bornholms Brandforsikring i de seneste to

år støttet Destination Bornholm, der er det bornholmske

turisterhvervs udviklings- og markedsføringsorganisation,

med 500.000 kr. om året. Pengene er øremærket

til projekter, der enten markedsfører øen eller

handler om udvikling af nye oplevelsesmuligheder.

”500.000 kr. til projektudvikling er ganske meget i vores

verden. Pengene har sat os i stand til at støtte en

lang række spændende tiltag”, siger Kim Caspersen,

der er direktør for Destination Bornholm og nævner et

par eksempler:

Tekst: Ulf Førsteliin | Foto: Berit Hvassum
En lystfiskerfilm delvist optaget ved de

bornholmske kyster.

et tempelridderprojekt, som blandt andet

indeholder en skattejagt rundt på hele øen.

Fossil-jagt udviklet af NaturBornholm.

Ny hjemmeside til etape Bornholm.

Forundersøgelse af mulighederne for et middelalderunivers

i tilknytning til Middelaldercenteret.

”Det er alle sammen projekter, der enten markedsfører

de eksisterende muligheder for oplevelser eller skaber

nye tilbud, som gør vores ø endnu mere spændende

at besøge – og gerne uden for højsæsonen. Det er

et af vores højt prioriterede mål at udvide sæsonen”,

siger Kim Caspersen.

Han understreger, at det fortsat vil være den bornholmske

natur og geografi, der vil være det store trækplaster.

Men den vil ikke længere være nok i sig selv,

pointerer han. og slet ikke, hvis antallet af turister skal

øges:

”I øjeblikket får Danmark ikke del i den globale vækst

inden for turisme. og den tendens gælder også Bornholm.

Derfor er vi nødt til at se på, hvad der kan give

øen større attraktionsværdi. Heldigvis har vi en række

styrkepositioner – bl.a. naturen, overskueligheden, de

mange historiske tråde til middelalderen, lokalt producerede

fødevarer og kunsthåndværk – som gør, at der

er grund til optimisme”.

9


”Vi har

hjertet med,

når vi investerer”

I de fleste forsikringsselskaber kan det kun mærkes

på aktionærernes pengepung, når bundlinjen har det

godt. sådan er det ikke med Bornholms Brandforsikring.

Her ruller overskuddet nemlig ikke blot ned

i nogle få aktionærers lommer – her kommer en del

af pengene hele øen til gode i form af tilskud til foreninger

og projekter samt investeringer i lokale arbejdspladser.

”Vi skal naturligvis have penge på kistebunden til

at sikre, at forsikringsselskabet er velpolstret i både

gode og dårlige tider - vi skal være i stand til at stå

imod et år, hvor vi eksempelvis bliver ramt af to

1999-orkaner eller lignende. Derfor kan vi ikke bare

sætte præmierne ned. Men en del af overskuddet

kommer ud og arbejde for bornholmerne blandt andet

i form af investeringer i nye erhvervsprojekter,

der kan skabe vækst og arbejdspladser på øen”, siger

selskabets direktør Poul Friis Hansen.

I de senere år har en del af forsikringsselskabets

overskud således været investeret i lokale erhvervsprojekter

som bl.a. ejendomsselskabet scanvægt/

Norfo, Bornpoultry og Biokraft. Poul Friis Hansen understreger,

at der foretages en grundig vurdering, før

der skydes penge i et projekt.

”Hvis vi ikke tror på projektet, så siger vi nej.

Men vi har også hjertet med,

så vi kan godt leve med,

at lokale investeringer ikke

giver så stort et afkast,

hvis de blot har været til

gavn for øen”,

siger han.


I de senere år har Bornholms Brand desuden købt og

renoveret Gudhjem Mølle, som nu står som et showroom

for den hastige fødevareudvikling på Bornholm,

og der er ydet støtte til at hæve det forliste skib ’Krapa’

ved Nexø havn.

”Det skib var så grimt. Det sendte et helt forkert signal

til turisterne, at det første syn, der mødte dem i

Nexø, var en gammel rustbunke. så projektet var

både til gavn for de lokale, og for den bornholmske

turistbranche som sådan”, siger Poul Friis Hansen og

tilføjer, at der også er givet støtte til opførelse af en udstillingshal

Bornholms Tekniske samling, projekt-

arbejde til et kommende lysmuseum ved Bornholms

Kunstmuseum samt lysanlæg på Bornholms Brand

Park (Travbanen).

også mange bornholmske foreninger nyder godt af

det lokale forsikringsselskabs vilje til at yde større og

mindre sponsorater.

”Foreningslivet er meget vigtigt og aktivt på Bornholm,

og det har stor betydning for rigtig mange bornholmere.

så vi forsøger at hjælpe, hvor vi har mulighed for

det”, siger Poul Friis Hansen.

et af de seneste tiltag er donationen af sikkerhedsveste

til børnene i de nye børnehaveklasser og 1. klasser

på øen. Den form for tryghedsskabende initiativer

vil der kommer flere af i fremtiden, vurderer Poul Friis

Hansen:

”som forsikringsselskab ser vi det som en vigtig opgave

at være med til at forhindre ulykker. og sikkerhedsvestene

kan være med til at gøre det mere sikkert

for de små bornholmere at færdes i trafikken”.

Tekst: Ulf Førsteliin | Foto: Berit Hvassum | Samt arkivfotos: Bornholms Tidende

FAKTA: Kunderne ejer Bornholms Brandforsikring
73 procent af aktierne i Bornholms Brandforsikring

A/s er ejet af Bornholms Brand A.m.b.a. Topdan-

mark ejer de sidste 27 procent.

Formålet med Bornholms Brand A.m.b.a. er først

og fremmest at eje aktier i forsikringsselskabet og

dermed påvirke udviklingen og driften af selskabet,

men de lokale investeringer i projekter og selska-

berhar stor betydning.

Bornholms Brand A.m.b.a.’s bestyrelse er valgt af

en delegeret forsamling på 24 personer. De dele-

gerede er til valg hvert 3. år og vælges af Born-

holms Brandforsikrings kunder. Det er altså primært

kunderne, der ejer forsikringsselskabet.

Bestyrelsen består af:

egon Jensen Peter Brandt Koefoed

Carsten Gjessing Mads Larsen

ole Lunddahl Tim stender

Michael Almeborg

De delegerede er:

Jesper Hansen Peter Lissau-Jensen

esben Aaby Dam Dennis Mortensen

Klaus Hjorth Hansen Kjeld Lundbæk

Henrik Tolstrup Pete Hunner

Kurt sjøholm rita svensson

Benny Pedersen Gunnar Blem Kofoed

Carsten Jørgensen Hans Hansen

Hardy Jensen Per Hansen

Hans e. Jensen Jacob Hansen

Chr. P. Lund Kim Caspersen

Peter Juul Jensen

11


Mærk naturen

og kunsten

i smuk forening

Bornholms Kunstmuseum – en arkitektonisk perle

smukt beliggende over for Helligdomsklipperne på kysten

mellem Gudhjem og Tejn – er uden tvivl en af vores

største og mest velrenommerede attraktioner her

Bornholm. Det var her på denne kyst, at mange

kendte bornholmske malere fandt deres inspiration og

motiver. Nu har du mulighed for at besøge Kunstmuseet

– og samtidig deltage i en guidet rundvisning.

Fra 1. november 2008 – 18. januar 2009 rydder museet

alle sine vægge for at give plads til Danmarks

ældste og mest prestigefyldte kunstnersammenslutning

Grønningen. efter at have udstillet fast på Charlottenborg

i næsten 70 år flytter sammenslutningen til

Bornholm og mere end 50 af landets mest anerkendte

kunstnere deltager i den store udstilling.

som kunde hos Bornholms Brandforsikring får du her

mulighed for at deltage i en guidet rundvisning, hvor

du ud over at blive præsenteret for museets historie

og arkitektur også bliver introduceret til noget af det

absolut bedste i dansk nutidskunst. De to rundvisninger

finder sted hhv. torsdag den 27. november kl.

19.00 og lørdag den 6. december kl. 14.00

Hvis du er interesseret i at deltage, skal du udfylde

og indsende svarkuponen på side 16 senest den 21.

oktober - eller du kan sende os en mail på kunde@

bornbrand.dk. Der er plads til 30 deltagere pr. rundvisning

og der vil blive trukket lod om pladserne.

De heldige modtager besked direkte fra Bornholms

Brandforsikring.

Kunstmuseet, som er tegnet af arkitektfirmaet Fogh

og Følner A/s, blev bygget i 1993. Allerede i 2002

havde museet vokseværk og udvidede da med hele

1.000 m2 – der blev opført to nye udstillingsbygninger,

en større administrationsbygning samt ombygning af

indgangspartiet. Museet har nu et areal på omkring

4.000 m2 fordelt på tre niveauer og tiltrækker fortsat

meget opmærksomhed både her i Danmark samt på

internationalt plan.

Arkitekturen er inspireret af den bornholmske natur

og de maleriske, anlagte byer som svaneke og Gudhjem

og følger terrænets naturlige fald ned mod Helligdomsklipperne.

I gamle dage valfartede folk til den

helbredende Helligkilde, denne kilde er nu ført ind i

selve museumsbygningen og løber her som et symbol

på åndelig udvikling og rekreation gennem de forskellige

niveauer. De smukke, lyse rum med udkig til de

skønne omgivelser giver de besøgende rige muligheder

for at nyde kunst og natur samtidig.

Museets samlinger af kunstværker spænder tidsmæssigt

fra starten af 1800-tallet og frem til nutiden. Hovedvægten

er ikke overraskende lagt på de såkaldte

Bornholmermalere – den gruppe af kunstnere, der

havde deres storhedstid på øen i den første halvdel

af 1900-tallet, og som kom til at markere det moderne

gennembrud i Danmark – men naturligvis rummer

samlingerne også eksempler på øens fornemme

kunsthåndværk især inden for glas og keramik.


Fra 65 til 67 meter

Først

genoptræning

- så gennembrud

så langt vil diskoskasteren Andreas Jørgensen nå ud

til oL i 2016. I sommerens lege i Beijing ville det have

rakt til en placering lige uden for medaljerækken.

Forudsigelsen skal naturligvis tages med et gran salt.

Men ikke nødvendigvis meget mere end det. For den

fremskrivning af den 17-årige bornholmske atlets

præstationer, som hans træner, Palle Densam, har

foretaget de seneste fem år, har indtil videre været

uhyre præcis.

”Indtil videre har jeg fulgt den kurve, som Palle har

lagt. Nogle år har jeg ligget en lille smule over, men

ellers er den helt vildt nøjagtig”, siger Andreas Jørgensen

og føjer til, at han ifølge Densams kurve skulle

have en lille chance for at kvalificere sig til OL allerede

i 2012 i London, hvis alt går op i en højere enhed.

”Men 2016 er det store mål. Hvis jeg kommer med

allerede i 2012, vil det være en sidegevinst. Men selv-

Tekst: Ulf Førsteliin | Foto: Berit Hvassum

følgelig en stor én”, understreger Andreas Jørgensen,

der er suverænt bedste danske kaster i sin aldersklasse

og opnåede en 13. plads ved Ungdoms-oL i fjor.

I disse måneder synes oL og store stævner dog langt

væk for den langtkastende gymnasieelev. I slutningen

af juli gik en gammel knæskade helt grassat med det

resultat, at han 26. august gennemgik en omfattende

operation på Idrætsklinikken i Århus.

Forude venter nu en lang periode med genoptræning

og styrketræning. Først i marts eller april næste år,

kan han begynde at kaste igen.

”Det er selvfølgelig rigtig irriterende. Men der er ikke

andet at gøre, end at holde fokus på, at det retter sig.

og det er da en trøst at vide, at Lotte Friis Hansen

(svømmer, der vandt bronze ved oL, red.) har gennemgået

nøjagtig den samme operation, og at hun

oven i købet er blevet opereret af den samme kirurg,

som mig”, siger han.

Når han er tilbage i konkurrenceform mod slutningen

af 2009, glæder han sig til at deltage i stævner igen.

I den forbindelse betyder det meget for ham, at hans

sponsoraftale med Bornholms Brandforsikring sætter

ham i stand til at rejse til stævner i udlandet.

”Herhjemme er der ingen i min egen årgang, der kan

true mig. Men det er vigtigt for min udvikling, at jeg

bliver presset af folk på mit eget niveau. Det giver mig

stævneerfaring. og så er jeg nødt til at rejse udenlands”.

13


Som kunde hos os

får du nu mulighed

for at komme på

besøg med

rundvisning hos

bornholmernes

egen TV-station

- TV2 i Aakirkeby

Tag med Bornholms Brand

på besøg hos TV2 i Aakirkeby

TV2/Bornholm er den tv-station i Danmark, det har det

største antal seere i forhold til indbyggere. Intet andet

sted i landet følger så stor en del af befolkningen med

i de lokale TV-nyheder. Når TV2/Bornholm sender nyheder

kl. 19.30 ser mellem 80 og 90 procent af de

bornholmere, der har tændt for deres TV, med. Men

TV2/Bornholm når også uden for Bornholms grænser.

På www.tv2bornholm.dk kan man se 19.30- og

22.20-nyhederne også ældre end dagens aktuelle.

Via e-mail eller på sin mobiltelefon kan man følge nyhederne

i løbet af dagen – altså nyheder når de sker.

TV2 har otte regionale TV-stationer. TV2/Bornholm

beskæftiger 60 mennesker i en selvstændig, selvejet

virksomhed i TV2-familien. Udover nyheder, producerer

de også reportager, magasiner og debatprogrammer.

Alt sammen om og for bornholmerne. TV2/Bornholm

er 100 procent licensfinansieret. Indtægterne

fra de regionale reklamer, som bliver vist i forbindelse

med udsendelserne går til TV2/Danmark.

Vi har tilrettelagt et besøg for vores kunder på TV2/

Bornholm, Brovangen 1, Åkirkeby. Arrangementet

foregår fredag den 14. november 2008 kl. 17.45. Der

er gratis adgang til arrangementet, men der er et begrænset

antal billetter (40).

Deltagerne får mulighed for at få et spændende indblik

i en højteknologisk virksomhed, der er under konstant

udvikling. Hele produktionen er digitaliseret på TV2/

Bornholm. Det er direktør Jan Jørgensen, der viser

rundt. Deltagerne vil sammen se TV2/Bornholms hovedudsendelse,

der som bekendt går i luften kl. 19.30.

Før udsendelsen bliver der rundvisning på stationen,

som blandt andet vil bringe os ind i studierne og redigeringsrummene.

Gæsterne vil også få forevist stationens

bilpark.

Der bliver selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål

– både under og efter rundvisningen. efter rundvisningen

serverer vi i øvrigt sandwich og vand/øl.

Hvis du vil med os indenfor hos TV2/Bornholm, skal

du udfylde og indsende kuponen sidst i bladet senest

21. oktober 2008 eller på mail til kunde@bornbrand.

dk Du skal på kuponen/mailen skrive dit navn, adresse

og hvor mange I kommer – (max. 4 pr. kunde). Vi

trækker lod mellem de indsendte tilmeldinger, såfremt

der ikke bliver plads til alle, der ønsker at deltage.


Bliv den næste kunde i Bornholms Brand

som forsikringsselskab er Bornholms Brandforsikring

noget særligt Gennem 150 år som Bornholms forsikringsselskab

har vi lært af vores erfaringer og kan i

dag tilbyde dig udbyttet, bl.a. i form af:

målrettede og personlige forsikringsløsninger

Det betyder, at dine forsikringer hos os afspejler dine

forhold, frem for en standardløsning.

Vi bor på Bornholm

Det betyder, at vi er lette at komme i kontakt med –

både på kontoret, via telefonen og via e-mail.

Alle skader behandles på Bornholm

Det betyder en hurtig og effektiv skadebehandling

foretaget af lokale medarbejdere.

Vi arbejder kun på Bornholm

Det betyder, at oversvømmelser eller isglatte veje andre

steder i landet, ikke giver højere præmier hos os.

Vi kender alle hinanden

i Bornholms Brandforsikring

Det betyder hurtige tilpasninger og effektive beslutninger

uden lange ventetider.

Vi involverer os aktivt i bornholmske forhold

Det betyder, at vi også bidrager, hvor du kan opleve

det. F. eks i sportsklubben, i skolen eller ved forskellige

åbne arrangementer.

Kortere vej til udbetalinger

Vi vil i nær fremtid modernisere vores udbetalinger således,

at du fremover vil modtage penge fra os via din

Nemkonto. Hvis du ikke ønsker at modtage udbetalinger

via Nemkonto, skal du venligst meddele os dette

snarest muligt.

Benyt dig af muligheden for en uforpligtende gennemgang

af dine forsikringsforhold og få mere at vide om,

hvad Bornholms Brandforsikring kan gøre for dig.

Brug talonen på side 16 og du vil høre fra os hurtigst

muligt.

15


Få et uforpligtende tilbud på dine forsikringer hos Bornholms Brandforsikring

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af en assurandør og modtage et uforpligtende tilbud!

Indsendt af:

Navn ............................................................................................................................................................................

Adresse: ......................................................................................................................................................................

Postnr. ................................ By ....................................................................................................................................

Tlf.nr......................................evt. mobil ........................................ e-mail:..................................................................

send kuponen til: Bornholms Brandforsikring,Tornegade 8, 3700 rønne

eller ring på tlf.: 56 93 00 00. eller kontakt os på e-mail: kunde@bornbrand.dk

Besøg Svaneke Bryghus - 6. eller 18. november 2008

Ja tak, jeg vil gerne tilmelde .......... pers. (max. 4) til GrATIs besøg på svaneke Bryghus

Tidspunkt: n Torsdag den 6. november 2008 kl. 18.30 n Tirsdag den 18. november 2008 kl. 18.30

Indsendt af:

Navn ............................................................................................................................................................................

Adresse: ......................................................................................................................................................................

Postnr. ................................ By ....................................................................................................................................

Tlf.nr......................................evt. mobil ........................................ e-mail:..................................................................

send kuponen til: Bornholms Brandforsikring. Tornegade 8, 3700 rønne: seNesT 21. oktober 2008

eller tilmeld dig pr. e-mail: kunde@bornbrand.dk

Besøg TV2/Bornholm - 14. november 2008

Ja tak, jeg vil gerne tilmelde .......... pers. (max. 4) til GrATIs besøg på TV2/Bornholm

Tidspunkt: n Fredag den 14. november 2008 kl. 17.45

Indsendt af:

Navn ............................................................................................................................................................................

Adresse: ......................................................................................................................................................................

Postnr. ................................ By ....................................................................................................................................

Tlf.nr......................................evt. mobil ........................................ e-mail:..................................................................

send kuponen til: Bornholms Brandforsikring,Tornegade 8, 3700 rønne: seNesT 21. oktober 2008

eller tilmeld dig pr. e-mail: kunde@bornbrand.dk

rundvisning på Kunstmuseet - 27. november eller 6. december 2008

Ja tak, jeg vil gerne tilmelde .......... pers. (max. 4) til GrATIs rundvisning på Bornholms Kunstmuseum

Tidspunkt: n Torsdag den 27. november 2008 kl. 19.00 n Lørdag den 6. december 2008 kl. 14.00

Indsendt af:

Navn ............................................................................................................................................................................

Adresse: ......................................................................................................................................................................

Postnr. ................................ By ....................................................................................................................................

Tlf.nr......................................evt. mobil ........................................ e-mail:..................................................................

send kuponen til: Bornholms Brandforsikring. Tornegade 8, 3700 rønne: seNesT 21. oktober 2008

eller tilmeld dig pr. e-mail: kunde@bornbrand.dk

More magazines by this user
Similar magazines