Rig på selvværd - Hvad er rigdom

hvaderrigdom.dk

Rig på selvværd - Hvad er rigdom

Rig

selvværd

Rig selvværd er udarbejdet for Arbejdernes Landsbank

af Nicolai Moltke-Leth

|

Rig selvværd

Bygger sunde værdier

1


2

Rig selvværd | Forord

Forord

I Arbejdernes Landsbank beskæftiger vi os med, hvad der gør mennesker rige. Selv om

vi er en bank, er vi meget bevidste om, at rigdom er andet og mere end penge. Noget

af det, der gør os allermest rige, er vores børn og deres liv. Derfor har vi sammen med

sociolog Nicolai Moltke-Leth udarbejdet dette hæfte om børns selvværd, der er blandt

grundpillerne til at kunne skabe sig et godt og rigt liv. Formålet med hæftet er at give

forældre både viden og værktøjer til at styrke deres børn i opvæksten. Som forældre

kan vi støtte vores børn gennem den måde, vi selv agerer . Ved den kærlighed, vi

giver dem og ved at skabe nogle gode rammer for familien. Med dette hæfte bliver du

klogere forskellige metoder. Du får konkret ideer til, hvordan du kan gribe det an.

Og du kan teste både dig selv og din familie med øvelser undervejs. Vi håber, at hæftet

vil være til gavn og glæde for både dig og din familie. Du kan også se mere om, hvad

der gør os mennesker rige www.hvaderrigdom.dk.

God fornøjelse …

Med venlig hilsen

Peter Froulund

Marketingdirektør

p.froulund@al-bank.dk


Indhold

Indhold

Forord 2

Kære forælder 5

Elementer til at skabe det gode liv 6

Børn er født kompetente 8

Ulvenes kamp 10

4-trins model til at skabe større selvværd hos dit barn 11

Trin 1: Den gode rollemodel 12

Trin 1: Øvelse – Den gode rollemodel 13

Trin 2: Den følelsesmæssige konto 15

Trin 2: Øvelse – Den følelsesmæssige konto 17

Trin 3: De sunde ritualer 18

Trin 3: Øvelse – De sunde ritualer 19

Trin 4: Den vise mentor 21

Den kinesiske bambus 22

True North 23

|

Rig selvværd

3


4

Gør dit barn rig selvværd | Xx


Kære forælder

Tak fordi du samlede dette hæfte op. Det er et vigtigt

et af slagsen, fordi det har til formål at give dig

viden og værktøjer til at blive en bedre forælder.

Og det er vigtigt. For aldrig før har en generation

haft så mange muligheder og så lidt rådgivning til

at finde deres egen vej.

Vi lever i en udfordrende verden, som konstant og

i et stadig stigende tempo bombarderer os med

impulser. Vores børn virkes kontinuerligt – også

inden for hjemmets fire vægge – med indtryk,

som vi har svært ved at kontrollere og ikke mindst

rådgive dem i at håndtere. Internet, kabel-tv og

mobiltelefoner gør det vigtigere end nogensinde,

at vi prioriterer at samarbejde med vores børn. Og

tager ansvar for at støtte dem i at navigere sikkert

gennem barndommen.

Som Howard Gardner – skaberen af "Mange

Intelligenser" – skrev: “Den vigtigste gave, vi

kan give vores børn, er at teflonbelægge dem”.

Forstået som at vores børn skal opbygge en

evne til at modstå de negative ting, der ellers

ville sætte sig fast.

Som forældre har vi en forpligtelse til at klæde næste

generation bedst muligt . Vi skal hjælpe dem med

at opbygge deres personlige og sociale styrker, så

de har modstandskraft og evner til at håndtere den

verden, vi sender dem ud i.

Den nødvendige viden findes ikke hos os som

et selvfølgeligt eller medfødt talent. To voksne

mennesker, der møder hinanden med hver deres

værdisæt og idé om børneopdragelse, vil i langt

de fleste tilfælde mangle nogle af de værktøjer, der

skal til. Netop fordi vi er produkt af en anden tid.

Vi må aktivt søge den viden, vi ikke har i forvejen, så

vi kan lære og vokse i samarbejde med vores børn.

Mange voksne mennesker opfatter tid som en mangelvare.

Hverdagen er hektisk og pakket med forpligtelser,

som forhindrer os i at finde den nødvendige

tid til de ting, vi i virkeligheden finder vigtige og som

beriger os mest.

Derfor er det vigtigt, at vi som forældre har gjort os

klart, hvad det er for en gave, vores børn engang

skal forlade vores hjem med. Så vi kan beslutte os

for, hvordan vi ønsker at være som forældre.

Og så vi kan handle i overensstemmelse med dét,

vi ønsker for vores børn.

Hvad er DIT største ønske for dit barns fremtid?

Giv dig lige tid til at tænke over det ...

Spørger man danske forældre om deres

største ønske for deres børn, er det overvejende

svar:

ET GODT LIV!

Kære forælder

|

Rig selvværd

5


6

Rig selvværd | Elementer til at skabe det gode liv

Elementer til at

skabe det gode liv

Her er en del af de ting, der er vigtige at dyrke hos

vores børn. Og som er forudsætningen for, at de kan

skabe sig et stærkt fundament at bygge deres liv .

Disse elementer er fundamentet, som alt andet kan

bygge oven.

Selvværd

– Du føler, der er brug for dig

– Du oplever, du er vigtig for

dine omgivelser

Selvtillid

– Du tror dig selv

– Du tør gå i gang

Selvrespekt

– Du har respekt for det, du gør

og trives med din egen adfærd

– Du har god samvittighed


Selvstændighed

– Du gør ting eget initiativ

– Du kan klare dig selv

Sociale

færdigheder

– Du lykkes godt i dit forhold til

andre og dig selv

– Du bruger dine færdigheder godt

Ansvarlighed

– Du er bevidst om dit ansvar

og accepterer det

– Du viser i adfærd respekt

for dit ansvar

Elementer til at skabe det gode liv | Rig selvværd 7

Gensidighed

– Du er bevidst om, at du opnår

højere mål sammen med andre

– Du opnår synergi i samarbejde

med andre

Kærlighed

– Du skaber tryghed, nærhed,

samhørighed, glæde og venskab

– Du er imødekommende,

viser omsorg og tilgiver


8

Rig selvværd | Børn er født kompetente

Børn er

født kompetente

Dette var kongstanken i Jesper Juuls bog “Dit

kompetente barn”. Børn er født til at samarbejde,

men i den sociale interaktion med andre skal vi

som forældre tage vare , at de også udvikler

deres selvfølelse.

Der er nemlig en basal konflikt mellem at være

en del af en gruppe og samme tid tage vare

sine egne personlige behov og grænser.

Børn kan fra første færd samarbejde som sociale

individer, fordi de intuitivt ved, at de er prisgivet,

hvis de er overladt til sig selv. Vores største frygt

som mennesker er ikke at være gode nok og ikke

at blive anerkendt. Barnet vil derfor i en konflikt,

i størstedelen af tilfældene, vælge at samarbejde

bekostning af sin egen integritet. På lang sigt

kan dette få store omkostninger og afskære barnet

fra at udfolde sit fulde potentiale.

For at blive hele mennesker skal børn både udvikle

en følelse af hvem de selv er og hvad de står for

(integritet), samtidig med at de skal kunne samarbejde

i en gruppe.

Børn skal altså udvikle både det personlige og det

sociale.

Udfordringen er, hvordan vi styrker deres gode sider

og integritet, når børn primært lærer gennem at

kopiere og efterligne andre?


|

Rig selvværd

9


10

Rig selvværd | Ulvenes kamp

Ulvenes kamp

Indiansk apachehistorie om to ulve

En aften fortalte en gammel apacheindianer

sit barnebarn om kampen, der foregår inde

i mennesker. Han sagde: “Min dreng, kampen

mellem de to ulve er inde i os alle”.

En er ond – Den er vred, misundelig, sørgmodig,

grådig, arrogant, selvmedlidende, skamfuld, løgnagtig,

overlegen og egoistisk.

Den anden er god – Den er glad, fredelig, kærlig,

håbefuld, rolig, ydmyg, venlig, empatisk, generøs,

ærlig, godgørende, medfølende og tillidsfuld.

Barnebarnet tænkte over ordene en stund og

spurgte så sin bedstefar: “Hvilken ulv vinder?”

Den gamle apache svarede enkelt:

“Den du fodrer ...”


|

Rig selvværd

4-trins model til at skabe

større selvværd hos dit barn

Hvilken ulv fodrer du både hos dig selv

og dine børn?

Der er nok ingen tvivl om, at vi alle ønsker at fodre

den gode ulv. Den der indeholder alle de bedste

sider af os. Men gør vi det også?

Trin 1

Den gode rollemodel

Trin 2

Den følelsesmæssige konto

Trin 3

De sunde ritualer

Trin 4

Den vise mentor

4-trins model til at skabe større selvværd hos dit barn

I den følgende model kan du få inspiration og værktøjer

til at stimulere dét, du gerne vil se mere af i dit

barn … og hos dig selv!

handler om:

at skabe tillid og troværdighed

handler om:

at skabe respekt og vise omsorg

handler om:

at skabe rammerne for den familie du ønsker

handler om:

de vigtige ting du vil lære dit barn

11


12

Rig selvværd | Den gode rollemodel

TRIN 1

Den gode rollemodel

At være en god rollemodel handler om evnen til at

skabe tillid og troværdighed.

Børns vigtigste måde at tilegne sig kompetencer

, er ved at efterligne og kopiere, hvad de ser hos

andre. Husk, at du selv er den primære person i dine

egne børns univers. Derfor må det første trin for det

gode forældreskab være selv at kunne efterleve det,

du ønsker, at dine børn skal kopiere.

Forestil dig to trekanter, som er lige store. I geometriens

verden kaldes de for kongruente, hvis de kan

dække hinanden.

VÆRDIER

ADFÆRD

INTEGRI-

TET

Den ene trekant symboliserer her dine værdier. Alt det

du værdsætter, og som du gerne vil have dine børn

vokser op med: Kærlighed, respekt, ærlighed osv.

Den anden trekant symboliserer din adfærd. Det

er her dine værdier kommer til udtryk. Hvordan

efterlever du dine værdier gennem dine daglige

handlinger?

Når dine værdier og adfærd matcher hinanden, er

du kongruent. Og har opnået dét mange mennesker

stræber efter: INTEGRITET

For eksempel hvis du værdsætter ærlighed, og din

adfærd er at fortælle sandheden. Så handler du med

integritet. Med andre ord, du gør dét, du siger eller

står for.

Folk dømmer dig således ikke dine værdier, men

din adfærd.

Hvis dine værdier og adfærd omvendt ikke matcher

hinanden, er du inkongruent eller uden integritet.

I så fald vil dine omgivelser ofte begynde at udfordre

dig. For eksempel hvis du siger, at du værdsætter

ærlighed, men samtidig vælger at fortælle en løgn.

Hvis du beder om, at ingen taler i telefon

ved middagsbordet, og du så selv gør det en

gang imellem, matcher din adfærd ikke dine

værdier.

Husk , at der hvor du opdrager allermest, er dér,

hvor du ikke bevidst opdrager. Der, hvor dine børn ser

, hvordan du vælger at håndtere dig selv, når du

ikke tænker over det. Hvis du ikke selv kan leve op til

dine værdier, hvordan skal dine børn så kunne?

Alt, hvad du siger og gør, sender et signal til

verden om, hvem du er.


TRIN 1 – ØVELSE

Den gode rollemodel

Opgave 1:

Start i venstre kolonne, med at udfylde nogle af de værdier, der er vigtigst for dig som forælder.

Opgave 2:

Udfyld som minimum to måder du i din adfærd demonstrerer denne værdi i dit forældreskab.

Værdier

Adfærd

Respekt for andre At komme til tiden til en aftale

At lytte og prøve at forstå andre

Gennem det at være en god rollemodel, skaber du troværdighed hos dine børn, din partner og verden

omkring dig. Du bliver en person, de kan have tillid til. Det er essentielt for dine børn.

Børnene bliver nu åbne for, at du kan sætte ind deres følelsesmæssige konti …

Øvelse – Den gode rollemodel

|

Rig selvværd

13


14 Gør dit barn rig selvværd | Den følelsmæssige bankonto


TRIN 2

Den følelsesmæssige

konto

Udgangspunktet er, at alle børn har en følelsesmæssig

konto, hvor vi enten kan sætte kærlighed

ind eller trække kærlighed ud. Kontoen kan kun

fyldes op med ubetinget kærlighed og ikke betinget

kærlighed, som vi ofte kommer til.

Elsk dine kære for hvem de er,

og ikke kun for hvad de gør.

Hvis vi kun udtrykker kærlighed, når vores børn

behager os ved at møde vores krav eller forventninger

(betinget kærlighed), vil de ikke føle sig elsket.

Det kan tværtimod ødelægge deres selvværd. Og få

dem til at føle sig usikre, inkompetente eller vrede.

Ubetinget kærlighed udvikler derimod dit barns

selvværd, sikkerhed og tryghed samt deres evne til

at bygge relationer.

Selvfølgelig skal vi træne eller opdrage vores børn,

men først efter deres emotionelle konto er fyldt godt

op. Børn kører en slags vedvarende brændstof:

Ubetinget kærlighed. Derfor skal vi møde vores

børns behov for kærlighed den måde, de forstår

den. Du kan som forælder ikke give dit barn for

meget (ubetinget) kærlighed.

Den følelsesmæssige konto

Gary Chapman´s fem kærlighedssprog er et fantastisk

og målrettet værktøj, når vi ønsker at sætte ind

menneskers følelsesmæssige konto. Vi har alle

forskellige præferencer for hvilke sprog, der leder til

vores hjerte. Det betyder, at din partner eller barn

ikke nødvendigvis deler samme kærlighedssprog

som dig selv.

Udfordringen er, at du ubevidst har en tilbøjelighed

til at sende kærlighed til andre dit eget foretrukne

sprog. Du kan let stå i en situation, hvor du føler,

at du giver og giver uden modparten føler, at du

har sat noget ind deres følelsesmæssige konto.

Det er derfor vigtigt at kende vores partners og

barns primære kærlighedssprog. Og forstå, at

hvis det ikke bliver opfyldt, så taler vi som forældre

for døve øren med de andre sprog.

Du skal derfor lære at tale alle fem kærlighedssprog:

– Anerkendende ord

– Tid sammen

— Gaver

— Tjenester

— Fysisk berøring

|

Rig selvværd

15


16

Rig selvværd | Den følelsesmæssige konto

De fem kærlighedssprog

Anerkendende ord

Komplimenter eller anerkendende ord er fine

formidlere af kærlighed. Er dette dit kærlighedssprog,

har de en særlig betydning for dig. Du

taler kærlighedssproget ”anerkendende ord”, når

du skynder, opmuntrer, roser og indgyder mod.

Eller når du taler i en venlig tone og udtrykker

ømhed. Er anerkendende ord dit kærlighedssprog,

vil du opleve krav og kritik som meget negativt.

Tid sammen

Tid til hinanden (kvalitetstid) vil sige, at du ikke

lader dig distrahere af noget, men giver den anden

din fulde opmærksomhed. Er dette dit kærlighedssprog,

ønsker du at opleve udelt opmærksomhed

fra den anden. Det kan f.eks. ske gennem den

positive samtale, hvor den anden giver sig tid

og lytter til dine følelser uden at afbryde. Fælles

oplevelser er vigtige, som en tur i biografen, gå

tur hånd i hånd eller en uge i sommerhus. Det er

dog ikke aktiviteten, der er vigtig. Men dét at du

prioriterer at give den anden din tid.

Gaver

At give og modtage gaver er et almindeligt udtryk for

kærlighed overalt. Gaven selv er et symbol den

kærlige tanke. Hvis gaver er dit primære kærlighedssprog,

vil næsten alt, hvad du modtager opfattes

som udtryk for den andens kærlighed til dig. Gavens

økonomiske størrelse betyder ikke så meget. Det

primære er, at den anden har tænkt dig. Gaven

taber dog sin kraft, hvis den bruges som betaling

for noget, du har ydet (betinget kærlighed).

Tjenester

Dette kærlighedssprog har meget tilfælles med det

gamle mundheld: ”Handling siger mere end ord.”

Er dette dit kærlighedssprog, er betænksomme og

venlige handlinger det største tegn kærlighed.

Dette kærlighedssprog ytrer sig for eksempel, hvis

din partner tager sig af støvsugning, ordner opvasken,

klarer bleskift, vasker bilen, går ud med skraldet,

klarer vasketøjet, bader hunden eller hjælper

børnene med lektierne. Dog får dette kærlighedssprog

sin største effekt, når det er noget, der sker

spontant – og ikke efter aftale.

Fysisk berøring

Fysisk berøring er et stærkt signal om kærlighed.

Er dette dit kærlighedssprog, er der intet, der

signalerer kærlighed så godt, som en bekræftende

berøring. Vi taler den fysiske berørings sprog, når vi

holder i hånd, kysser, omfavner hinanden, lægger en

arm om skulderen nogen, giver dem et klap

ryggen. Eller lader hånden løbe gennem deres hår.

NÅR KÆRLIGHEDSSPROG TALER

FORBI HINANDEN

En far holder fri fra arbejde for at tage sin søn

med fisketur. Dermed viser faren med sit

kærlighedssprog tid sammen, kærlighed til

sin søn.

Men sønnens kærlighedssprog er anerkendende

ord, så da hans far velment bruger

fisketuren til at instruere og rette sønnen

for at lære ham at blive god til at fiske, taler

fars og søns kærlighedssprog forbi hinanden.

Og i stedet for at sætte ind sin søns følelses-

mæssige konto, har han tværtimod trukket

den.

Reference: www.kaerlighedssprog.dk – her kan man også tage en test for at finde sin egen præference.


At finde sit primære kærlighedssprog kan gøres følgende måde:

Tænk over, hvor du kan såres mest.

– Er det, når du verbalt kritiseres? (Anerkendende ord)

– Når andre ikke overholder aftaler om at mødes? (Tid sammen)

– Bliver du ked af det, når folk ikke har noget med til dig, når de kommer besøg? (Gaver)

– Hvis andre ”aldrig” gider hjælpe dig med praktiske ting? (Tjenester)

– Når du ikke bliver holdt om, aet, krammet osv.? (Fysisk berøring)

En anden måde at finde sit primære kærlighedssprog er ved at tænke , hvad du altid selv gør over for andre:

Bruger ord, tid, gaver, tjenester eller berøring?

Opgave 1:

Hvad er dit eget primære kærlighedssprog, som åbner dit hjerte?

Og hvilket kærlighedssprog har mindst betydning for dig?

Opgave 2:

Hvad er din partners primære kærlighedssprog, som åbner dennes hjerte?

Hvilket kærlighedssprog har mindst betydning for din partner?

Opgave 3:

Skriv en liste af ting, du kan gøre for at fylde din partners følelsesmæssige konto!

Øvelse – Den følelsesmæssige konto

TRIN 2 – ØVELSE

Den følelsesmæssige

konto

Opgave 4:

Lav nu opgave 1 og 2 for hver af dine børn. Hvis dine børn er under 5 år, har de muligvis ikke udviklet en

præference endnu. Da fylder du bare gennem alle sprogene.

|

Rig selvværd

17


18

Rig selvværd | De sunde ritualer

TRIN 3

De sunde ritualer

Hvis du vil nå en destination i livet, må du først

gøre dig klart, hvor du vil hen. Dernæst kan du

planlægge ruten for at nå den.

Ritualerne er alle de vigtige ting, familien gør – for at

nå den destination, familien ønsker.

Ordet ritualer er anvendt bevidst, da det er så “helligt”,

at andre ting i kalenderen ikke kan flytte disse

aktiviteter. Ritualerne er de vigtigste prioriteter for at

skabe de bedste rammer for familien. For eksempel:

Familietid: Planlagt tid minimum hver uge, hvor

man tilbringer kvalitetstid sammen om at lave noget

sjovt, lære noget, løse et problem. Hav en familiekalender,

hvor disse ting planlægges i god tid.

En til En tid: Tage sig tid med et medlem af familien,

hvor man tilegner sit fulde fokus denne person.

En fantastisk investering for at bygge relationen

og sætte ind kærlighedskontoen.

Aftensmåltidet: Alle er så vidt muligt samlet til

aftensmaden. Denne stund anvendes til hyggeligt

nærvær. Lav det til en regel, at der ikke opdrages

eller kritiseres ved aftensbordet, så alle har lyst til

at deltage – også når de bliver teenagere. Fokuser

positive ting – for eksempel hvad de forskellige

familiemedlemmer har lært i dag.

Fødselsdage: Gør noget særligt ud af dagen for at

vise den gældende, hvor vigtige de er for dig.

OPSKRIFT PÅ AT SKABE

STÆRKE VANER/RITUALER

Handling

Du kan kun lave en vane, hvis det er en klart

defineret handling – altså noget du gør. At holde

op med noget er ikke en vane. Derimod er den

nye vane et positivt fokus. At holde op med at

skælde ud er ikke en vane. Men at behandle

andre med respekt er. Og her kan vanen f.eks.

være altid at lytte og prøve at forstå, inden du

deler din egen holdning. Det vil automatisk

medføre en regulering i frembrusende adfærd.

Og er meget nemmere at fokusere end ”at

stoppe med at skælde ud”.

Værdi

Dine nye vaner skal være i overensstemmelse

med dine værdier. Noget, som giver dig en

stærk fornemmelse af at være i integritet over

for dig selv. Og det du ønsker for din familie.

Timing

Fastsæt nøjagtigt, hvor og hvornår du skal gøre

det. Gerne med hvem og under hensyntagen til

de ressourcer, der er nødvendige.

Energi

Ritualer skal være energi-positive vaner. Ting,

som i sig selv giver dig mere overskud og

energi.

Ansvar

Opfølgning og ansvarlighed er afgørende. Gør

status – ofte! Opsøg feedback. Mind dig selv om

vigtigheden. Undersøg, hvad dit ønske om at

ændre fejlslagne vaner bunder i. Lav ændringer,

hvis det er nødvendigt.


TRIN 3 – ØVELSE

De sunde ritualer

Opgave 1:

Hvilke ting vil du starte med at gøre eller gøre mere af for at skabe sunde ritualer i familien?

Opgave 2:

Bliv mere specifik med den af dine nedskrevne ritualer, du helst vil indføre:

Handling – Hvad vil du gøre?

Værdi – Hvorfor er det vigtigt for dig?

Timing – Hvornår vil du gøre det?

Energi – Hvad giver det dig?

Ansvar – Hvordan vil du sikre dig, at du fuldfører det?

Øvelse – De sunde ritualer

|

Rig selvværd

19


20

Gør dit barn rig selvværd | Xx


TRIN 4

Den vise mentor

Begrebet “mentor” kommer fra Homer’s Odysseen.

Odysseus, kongen af Ithaka skulle kæmpe i den

Trojanske krig og overlod sin søn Telemakos’ opdragelse

og uddannelse til sin gamle ven, Mentor.

Mentor betyder den betroede rådgiver, lærer, ven

og vise person. Og er en fundamental form for

menneskelig udvikling, hvor en person investerer

tid, energi og personlig know-how i at assistere

væksten og færdighederne i et andet menneske.

Som forældre er vores rolle at være den vise

mentor. For hvis vi ikke selv vil undervise vores

børn, gør samfundet det i stedet.

De tre foregående trin er essentielle for at få lov til

at undervise vores egne børn. Børn i Danmark er

blevet mindre autoritetstro gennem årene. Vi kan

gudskelov ikke længere læne os op ad fortidens

brug af magt, vold og autoritet. Derimod skal vi

tage vores børns oplevelser af deres virkelighed

alvorligt. Og derved hjælpe dem med at udvikle

deres selvfølelse og integritet.

Et gammelt ordsprog siger:

“I don´t care how much you know, until I know

how much you care”.

Vi skal vinde vores børns hjerter for at få adgang til

deres intellekt.

Som forældre er vi nødt til at være rollemodeller for

vores børn. Og aktivt udleve det, vi ønsker at se i

dem. Vi skal konstant sætte ind kærlighedskontoen

og skabe rammerne for at bygge relationen. Først da

får vi lov til at trænge igennem til vores børn, hvor vi

har indflydelse at præge deres integritet positivt.

FIRE HURTIGE RÅD

Din egen karakter og eksempel, din relation til

dine børn og dine prioriteter i hjemmet udgør

dine børns mest betydningsfulde lærdom. Deres

vigtigste lektioner i livet er derfor hovedsageligt

i dine hænder.

NOGLE REFLEKSIONER

DU KAN GØRE DIG

Den vise mentor

– Tag bestik af den overordnede situation.

Hvad er der behov for?

– Mærk efter din egen følelse og holdning.

Undervis aldrig når du er vred.

– Sørg for at skelne mellem, hvornår det er

tid til at undervise, og hvor det er tid til at

hjælpe og støtte.

– Vær opmærksom , at vi konstant

fungerer som forbilleder, da vi hele tiden

afspejler, det vi er.

Hvad er det, du gerne vil lære dine børn?

– Hvilke værdier ønsker du at give

dine børn med i livet?

Hvad er missionen for din familie?

|

Rig selvværd

21


22

Rig selvværd | Den kinesiske bambus

Den kinesiske

bambus

En mand fik engang et lille frø af sin ven i afskedsgave

efter et besøg. Vennen fortalte, at manden

skulle plante frøet og så sørge for omhyggeligt at

vande, gøde og luge for ukrudt omkring planten

hver dag. Manden lovede at passe frøet.

Vennen rejste, og manden plantede frøet. Han

vandede, gøede og lugede hver dag, som han

havde lovet. Et stykke tid efter, at han havde plantet

frøet, vågnede han forventningsfuld. “Nu må der

være sket noget”, tænkte han. Han gik ud og kiggede

ned, men nej – ingenting. Lidt skuffet blev han,

men han fortsatte med omhyggeligt at passe frøet.

En måned gik, og der skete stadigvæk ingenting.

Tre måneder gik, og ingenting skete. Seks måneder

gik og ingenting skete. Nu var der gået et helt år og

stadig var der ingen livstegn fra frøet.

Manden begyndte at tvivle , om der nogensinde

ville komme noget op. Hans skuffelse gjorde, at

han i en periode ikke var ligeså flink til at passe

frøet med vand, gødning og lugning. Men så huskede

han , hvad han havde lovet sin ven og fortsatte

ufortrødent sit omhyggelige arbejde med at vande,

gøde og luge omkring frøet.

Der gik et år, to år, tre år, fire år og fem år, hvor

ingenting skete.

Pludselig en dag, da manden kom ud en morgen

femte år, var der en lille grøn spire, som skød op

af jorden. Og i løbet af de næste 6 uger voksede

denne spire sig til et træ cirka 30 meters højde.

Træet findes i virkeligheden og hedder den kinesiske

bambus. I fem år udvikler frøet et massivt

netværk af rødder, før den bryder frem og vokser

sig stor ingen tid.

En fantastisk metafor for forældreskabet. Vækst

kræver tålmodighed og udholdenhed. Vores job

er at vande vores børn med kærlighed, gøde dem

med vores gode eksempel. Og beskytte dem mod

ukrudtet, som forsøger at trænge ind i deres liv.

Et til tider utaknemmeligt job, da vi umiddelbart

ikke kan se frugterne af arbejdet. Men husk , at

væksten konstant er i gang. Barndommen er en

periode, hvor vores børn udvikler deres rødder med

den næring, vi giver dem. Og det eksempel vi er for

dem. Disse rødder bliver deres fundament, når de

først skyder i vejret og folder sig ud.

Hver en dråbe vand og hver et skridt, du tager, har

en betydning.


True North &

Nicolai Moltke-Leth

Virksomheden True North blev etableret i 2007 af cand.scient.soc.

og jægersoldat Nicolai Moltke-Leth.

True North har specialiseret sig inden for tre hovedområder:

– at udvikle personlige, faglige og sociale kompetencer hos børn og unge

– at udvikle pædagogiske relations- og ledelsesværktøjer hos undervisere

– at levere viden og værktøjer til at styrke det gode forældreskab

True North’s vigtigste mål er:

– at skabe indsigtsfulde, glade og kompetente unge, der hviler i sig selv og følgende

klarer sig godt i uddannelsessystemet og livet i øvrigt. Målet er at få personligt lederskab

og sociale kompetencer skoleskemaet offentlige uddannelsesinstitutioner.

– at komme ind landets seminarer for at styrke undervisernes ledelsesmæssige og

relationelle kompetencer samt uddanne underviserne til at varetage udviklingen af de

unges personlige og sociale kompetencer, så både faglighed og personlighed styrkes.

Camp True North er en 5-dages selvudviklingscamp udviklet specielt til teenagere i

alderen 14 –19 år, der gerne vil styrke kendskabet til sig selv. Det er et tilbud til unge,

som ønsker at udvikle deres kompetencer, styrke deres personlige lederskab og lære

at opnå deres mål. På campen udvikles færdigheder indenfor: Kommunikation, konflikthåndtering,

empati, indre styrke og fokus, samarbejde, det at være rollemodel, motivation,

selvtillid og selvværd.

Se mere om Camp True North for teenagere, træning af underviserne og workshops til

forældre www.truenorth.dk eller om Nicolai www.nicolaimoltke-leth.dk.

Nicolai Moltke-Leth

f. 1970

True North

Litteraturliste:

|

Rig selvværd

Covey, Stephen R.

“The 7 Habits of

Highly Effective Families”

Juul, Jesper

“Dit kompetente barn”

Chapman, Gary

“Kærlighedens 5 sprog”

23


Arbejdernes Landsbank A/S

Vesterbrogade 5

1502 København V

www.al-bank.dk

Arbejdernes Landsbanks Fond

Hvis du har et læringsprojekt eller en anden ide, der

fremmer viden i det danske samfund, kan du søge

midler til dit projekt i Arbejdernes Landsbank Fond.

Du kan hente et ansøgningsskema i banken eller

al-bank.dk/fond

Similar magazines