Basel III og kapitaldækning - IBC

webservice.ibc.dk

Basel III og kapitaldækning - IBC

Problemstillinger Hvordan opfylder Nykredit kapitalkravene i dag? Problemstillinger Hvilke konsekvenser får Basel III og de nye EU direktiver for de danske kreditinstitutter og deres kunder? Hvordan ser fremtiden ud for Nykredit? Afgrænsning af emne De overordnede problemstillinger ved Basel III og det kommende CRD IV direktiv, er talrige for finansielle virksomheder. I denne opgave ønsker jeg at se på de nogle af økonomiske konsekvenser der er for Nykredit i forbindelse med Basel III, og samtidig vil jeg beskrive hvordan Nykredit beregner risici på deres erhvervskunder. Jeg vil ikke gå helt i dybden med beregningerne af kapitalkrav og risikovægtende, da formler bag nogle af risikovægtende har været yderst komplicerede. Jeg vurderet at det vil vanskeliggøre formålet med at forklare og analyse hvordan Nykredit opholder kravene. Så derfor vil jeg ikke gå helt i dybden, med de bagved liggende formler for risikovægtende. Metode I min opgave bruger jeg rapporten der omhandler Risiko- og kapitalstyring 1 som udgangspunkt for min opgave. Opgaven opbygges således, at jeg først kort vil opridse Nykredit koncernens historie og opbygning. Herefter nærstuderes og forklares Basel III reglerne, og efterfølgende fastslås de økonomiske konsekvenser. Dernæst vil jeg beskrive Nykredits modeller, som bliver brugt til at styre kapitaldækningen. Jeg vil undervejs komme med beregninger der viser hvordan de enkelte modeller fungerer i praksis. I analyse delen vil jeg komme med en analyse for Nykredits nuværende situation. Til den eksterne analyse benyttes PEST modellen, og til at analyserer de nuværende konkurrenceforhold samt de nye forhold efter Basel III og CVD IV, benyttes Porters five forces. Til slut sammenfatter jeg resultaterne fra de 2 modeller i en SWOT analyse. 1 Bilag 1 5

More magazines by this user
Similar magazines