Download - Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

dsko.org

Download - Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

Indholdsfortegnelse

Indledning s. 3

Eksisterende strålebehandlingskapacitet s. 5

Udnyttelse af eksisterende strålebehandlingskapacitet s. 16

Behovet for strålebehandlingskapacitet i de kommende 5 år p.g.a. øget

s. 22

kræfthyppighed og ændrede indikationsområder

Vurdering af fremtidigt antal behandlinger pr. accelerator s. 35

Nye teknologier, deres forventede indførelse og konsekvenser heraf s. 36

Positioneringsmateriel s. 38

CT-baseret virtule simulering og dosisplanlægning s. 40

MR-baseret virtuel simulering s. 42

PET/CT planlægning s. 43

Åndedrætstilpasset strålebehandling s. 45

Intracavitær og interstitiel brachyterapi s. 47

Intraoperativ strålebehandling s. 48

Intensitetsmoduleret strålebehandling s. 49

Stereotaksi (intra- og extrakraniel) s. 51

Strålebehandling med hadroner s. 53

Mulighederne for at øge antallet af behandlingssteder s. 55

Behov for uddannelse og rekruttering af personale s. 57

Overslag over udgifter forbundet med anbefalingerne s. 59

Forskningsmæssige aspekter s. 61

Referencer s. 62

DNA-rapport, 26-11-2006, 2

More magazines by this user
Similar magazines