ARKS - Amager Ro- og Kajakklub

dev.amagerroogkajakklub.dk

ARKS - Amager Ro- og Kajakklub

A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

TEMA: HVAD KOSTER FRIVILLIGT ARBEJDE?

ARK INC.

Det kan næppe komme bag på nogen, at den

eneste grund til at ARK eksisterer, er, at der

er en masse mennesker, der lægger et stort og

fl ot arbejde i at få klubben til at køre rundt.

De bruger alle en del af deres fritid på at lægge

et stykke arbejde i klubben. Dette arbejde

har stor værdi for klubben. Ja som nævnt ville

der ikke være nogen klub uden, men hvor

stor er den værdi egentligt i kroner og øre.

Det er, hvad jeg for sjov har tænkt mig at udregne

i denne artikel.

Tid er som bekendt penge, så det første trin

må være at lave et overslag over, hvor mange

timer der bliver brugt på klubben.

INSTRUKTION REPARATION

Kajak 250 t. Kajak 150 t.

Inrigger 250 t. Inrigger 250 t.

Børn 450 t. Arbejdsweekend 200 t.

Ungdom 400 t.

UDVALG BLAD

Bestyrelse 900 t. Redaktion 50 t.

Fest 150 t. Layout 50 t.

Andre udvalg 150 t. Fotos 25 t.

DIVERSE

200 timer t.

I alt bliver det til 3.475 mandetimer om året!

Det ovenstående timeantal er selvfølgelig

blot et gæt. Jeg kan selvsagt kun udtale mig

om, hvor mange timer jeg selv bruger, og

selv det har jeg ikke noget præcist overblik

over. Dog tror jeg at timerne herover passer

meget godt.

Dette tal skal sættes i relation til at en person

der arbejder 37,5 timer pr uge, arbejder 1.725

timer pr år. Vi lægger med andre ord lige lidt

over to fuldtidsstillinger i frivilligt arbejde.

Det synes jeg er rigtigt godt gået!

Den næste tanke, der falder mig ind, er: Hvad

nu hvis vi ikke gad røre en fi nger nogen af

os? Hvilke konsekvenser ville det have for

klubben? For at gøre det enkelt vil jeg nøjes

med at kigge på økonomien.

Selvom det svarer til to fuldtidsstillinger,

ville man ikke kunne ansætte to personer til

at gøre arbejdet. Dels ville man ikke kunne

fi nde folk med så bredde kvalifi kationer, som

der skulle til, dels foregår meget af arbejdet

i løbet af sommeren, og ofte er der mere end

to personer i gang samtidigt. Vi ville derfor

skulle afl ønne folk på timebasis. Dette gør timeprisen

højere. Timeprisen ville variere fra

person til person og fra opgave til opgave. En

gennemsnitspris kunne derfor være 180 kr. i

timen.

Det ville betyde en ekstra udgift 625.000 pr.

år.

Den udgift er der kun et sted at sende hen: til

medlemmerne i form af en forhøjelse af kontingentet.

Fordelt på klubbens aktive medlemmer

vil det blive en forøgelse af kontingentet

på 210 kr. pr. måned. Det vil sige, at vi skulle

til at betale 355 kr. pr måned fremover.

I praksis vil det nok betyde en lidt større stigning,

da der sikkert vil være færre inaktive

medlemmer, da deres incitament til at melde

sig ud vil være en del større. Der vil og

være et større administrativt arbejde. Et mere

reelt tal vil derfor være et månedligt kontingent

på omkring 400 kr. pr. måned. Det svarer

i øvrigt meget godt til, hvad man betaler i

et fi tnesscenter.

3

More magazines by this user
Similar magazines