Golfsvinget - Aarhus Aadal Golf Club

aadalgolf.dk

Golfsvinget - Aarhus Aadal Golf Club

Golfsvinget g

°

Klubmesterskaber

Eje eller leje

Store beslutninger Årets mestre står er nu for fundet døren

Bjørnens Ølholdet i arvtagere akut fare

Årets første junior ranglisteturnering

- Oprykningsfare

Debut Banen i Danmarksserien

og dens tilstand

Aadalens tredie Mange hold i meninger danmarksserien brydes

Klubberne Hold på herreeliten i klubben

Hvem sætter Sæsonstart holdet med og hvordan

fuld fart

NR32 | September | 2004 °


På vej mod

efteråret

Så er kalenderen nået til september, og efteråret har vist sine første

tænder. Kulde, blæst, mørke og regn, er udsigten for de næste mange

måneder. Ikke just opløftende. Men hvad gør det når der har været så

mange gode og hyggelige timer på golfbanen og i caféen.

Sommeren lod godt nok vente på sig, men den kom til sidst, og samtidig

med den, kom også den gode bane.

Der har igen i år været megen debat om banens tilstand, og man må sige

at det er svært at være uenig i mange af de synspunkter der er kommet

frem. Jeg kan faktisk ikke sige andet til det end: ”Jeg undres”.

Selvfølgelig kan man ikke sammenligne to baner direkte, da der er

forskel på jordbundsforhold, vejrlig, græstyper og så videre. Det er nogle

faktorer der er til at forholde sig til. Det er de opgaver der ikke blivet

lavet, eller bare ligger hen, der kan være noget svære at forstå.

Det må kunne gøres bedre.

Specielt fordi jeg har hørt at nogle medlemmer overvejer at skifte klub,

fordi de synes det er uholdbart, at de for deres kontigent kun får nogle få

måneder med en god bane.

Det der dog irriterer mig mest, er at vi kunne have en af landets bedste

golfbaner. Jeg har efterhånden været en del rundt på ”fremmede” baner.

Hver gang jeg er kommet ”hjem” igen, har jeg stort set hver gang glædet

mig over at vi har 18 spændene og udfordrende huller, som jeg ikke

sådan lige blive træt af at spille på. Til trods for at det som oftets er banen

der vinder over mig, og ikke omvendt.

Kenneth

Golfsvinget g

Udgives af INFO-udvalget

Oplag: 1400

Layout: Stig Pedersen, Kenneth Radoor

Fotos: Stig Pedersen m.fl

Tryk: Scanprint A/S, Viby J.

Eftertryk tilladt mod kildeangivelse

Redaktion:

Kenneth Radoor (ansvh.)

k_radoor@stofanet.dk

T: 86 15 86 20

Stig Pedersen

sp@brandpunkt.dk

T: 20 19 44 34

Lars Aaberg Madsen

lars-aaberg@stofanet.dk

T: 86 15 15 14

Golfsvinget 2

Næste deadline:

25. oktober 2004

Indlæg til bladet eller annoncematerialer

bedes sendt i elektronisk form til redaktionsmedlemmer

pr. email, eller afleveret i infokassen

i klubhuset.

Artikler i bladet dækker forfatterens egen

mening og er ikke nødvendigvis udtryk for

klubbens eller bestyrelsens mening.

Annoncer:

Ønsker du at tegne annonce i Golfsvinget

bedes du kontakte

Kenneth Radoor

k_radoor@stofanet.dk

DATA

T: 86 15 86 20 farver for fantasien

EL

LØSNINGER

Sonnesgade 11 • 8000 Århus C

Tlf. 8619 5444 • Fax 8613 1286

TELE

ALARM

bbcinst@ddn.dk

www.ddn.dk

Malerfirma

Jon Steen Jensen A/S

Stenkelbjergvej 35 · 8381 Tilst

E-mail: maler@jonsteenjensen.dk

Telefon: 86 24 23 44

Mobil: 20 94 03 03

Fax: 86 24 23 24

Danske Malermestre

Garanti på kvalitet


Når jeg tænker på min funktion som

formand er det så kun det, der er blevet

forskellen mellem sidste år og i år, men

mere om det senere.

Jeg vil først og fremmest starte med de

netop overståede klubmesterskaber.

Der blev udvist en god gang golf, under

meget svære betingelser, så jeg vil ønske

tillykke til samtlige klubmestre.

Det er ikke hver dag ens barnebarn

bliver klubmester så som ”bedstefar” vil

jeg tillade mig at ønske dig Fanny, en

særlig lykønskning, det er skønt at se sit

barnebarn dyrke den samme sport som

én selv. Jeg håber fortsat at du vil spille

lidt golf med den ”gamle”.

Også et stort tillykke til Jacob Lauridsen

med endnu et Dansk Mesterskab, og

den meget flotte debut på landsholdet.

Jacob – du spiller så flot golf, at jeg

virkelig håber du får lejlighed til at drive

det vidt.

Til alle i andre elitespillere; herre, dame

og junior spillere fortsæt med at spille

golf som i har gjort i år, for i har alle

gjort en rigtig god figur.

Jeg har også forstået på ”klubberne i

klubben”, at der overalt er fremgang i

medlemstallet, og dette har jo absolut

ikke gjort det lettere at være klubformand,

men jeg håber, at I alle har været

tilfredse med de tider der er til jeres

rådighed. Vi i bestyrelsen har i hvert

tilfælde forsøgt at dele ud af tiderne,

således at der også er plads til alle andre

i klubben. Alle 3 klubber skal have tak

for et godt samarbejde i løbet af den nu

snart overståede sæson.

Medlemstallet stiger

Jeg vil lige benytte lejligheden til at

orientere om, at vi her ultimo august

2004 er ikke mindre end 1.536 medlem-

N R 3 2 | s e p t e m b e r 2 0 0 4

Formandens drive

Så gik sommeren, og efteråret står for døren. Så vidt jeg mindes brugte

jeg nogenlunde samme indledning sidste år ved denne tid. Sommeren

i år har bare ikke været så dejlig som sidste år, det er nok forskellen

eller er det?

mer heraf 138 passive. Omregnet til

fuldtidsspillende medlemmer giver det

et antal på 1.016, det er et meget stor

antal på én 18-hullers bane.

Ser man lidt dybere i tallene, kan (og

det er i yderste konsekvens) det betyde,

at vi i løbet af næste sæson kan være 277

yderligere fuldtidsspillende medlemmer.

Samlet er det er mange, rigtig mange,

det er faktisk næsten lig med 2 normale

klubbers medlemstal.

Årsagen til, at vi er blevet så mange

fuldtidsspillende medlemmer er, at den

gennem flere år tikkende bombe, nu er

begyndt at blive udløst. De knap 200

begyndere der var ved sæson starten

begynder at blive færdig uddannede golfere,

og langt hovedparten bliver ”senior

medlemmer”.

Ud over medlemmerne har vi en venteliste

på 84 der ønsker at komme ind i

H.C. Andersen er mere aktuel end

nogensinde. År 2005 er med fejringen af

den verdenskendte forfatter og digters 200års

fødselsdag det foreløbige højdepunkt,og

kåringen af H.C. Andersen som Alle

Tiders Største Dansker i Berlingske

Tidende er et klart udtryk for, hvor stor

betydning forfatteren stadig har.

H.J. Hansen Vin A/S/Vinspecialisten har

fået eneret på forhandlingen af en særlig

H.C. Andersen-vin i anledning af den

runde fødselsdag i 2005. Bikubenfonden

har samtidig stiftet den humanitære fond,

HCA-abc Fonden, for at give børn og unge

over hele verden muligheden for at lære at

læse og skrive, og vi donerer derfor 5 kr. pr.

solgt fl aske til HCA-abc Fonden.

Vi valgte at rejse i H.C. Andersens fodspor

til det solfyldte Syditalien, som han selv var

meget begejstret for, for at fi nde det helt

rigtige vinpar til lejligheden.

La Sirenetta Bianco 2003

- sprød og frisk hvidvin med lækre

nuancer af fuldmodne gule æbler og

eksotiske lyse frugter.

La Sirenetta Rosso 2003

- fast og velstruktureret rødvin, propfyldt

med sydlandske krydderier og mørke,

modne bær.

vores klub, men vi må desværre meddele,

at der er lange udsigter inden vi igen kan

optage nye medlemmer.

En ringe trøst er at jeg kan oplyse, at

der til Århus Kommune er indsendt

en anmodning om, at få udarbejdet en

lokalplan for en udvidelse af ”Par 3-banen”,

samt yderligere én 9 hullers sløjfe.

En sådan godkendelse tager tid, så regn

ikke med nogen ny sløjfe før tidligst

engang i år 2007.

Greenkeeper problemer

I 2. afsnit skrev jeg lidt om, at jeg ville

vende tilbage med nogle forskelle i forhold

til sidste år.

Først og fremmest er det antallet af

klager over banens stand som har fyldt

meget af min tid som formand i år. Der

har været så mange kritikpunkter vedr.

banens vedligeholdelse, at det ville fylde

et helt blad at skrive om. Det korte af

H.C. ANDERSEN VINEN

- ÅRETS GAVEIDÉ

H.C. Andersen Vinen 2005

La Sirenetta Bianco/Rosso 2003

Pr. fl aske 59,75

3

Golfsvinget


det lange er, at med det beløb vi betaler

i leje af anlægget, må der absolut kunne

forlanges meget mere af greenkeeperen

og hans stab end tilfældet har været.

Vi i bestyrelsen er nu kommet til det

punkt, hvor vi er af den opfattelse, at der

ikke kan komme et positivt samarbejde

med den nuværende greenkeeper. Vi

mener ikke, at han kan bestride sit

arbejde professionelt, og vil derfor anbefale

ejeren af banen at der gøres noget

ved sagen.

Det er helt utroligt, at banen først kan

blive sat ordentligt op her medio august

og sikkert kun på grund af det forestående

klubmesterskab. Det har vist sig,

at det kun har taget godt en uge at få

banen til at se nogenlunde ud. Derfor

undrer det os meget at den ikke har

været i orden lige fra sæson starten, eller

kort efter.

Køb af anlæg

Mange medlemmer har gennem sæsonen

spurgt om, hvorledes det går med

købet af anlægget. Vi har i bestyrelsen

Golfsvinget 4

arbejdet på sagen og har gjort følgende:

Ultimo maj forespurgte vi Pensam om

der var en mulighed for at købe anlægget.

Svaret tilbage var, at man ikke havde

overvejet at sælge, men at man ønskede

at få et konkret tilbud fra klubben, eventuelt

med en finansierings oversigt og en

konsekvens for vores medlemmer

Medio juli fremsendte vi så vores tilbud.

Tilbudet er naturligvis udarbejdet ud

fra et meget gennemarbejdet budget

for anlægget. Vi tilbød Pensam en pris

på 49 mill. kroner. I tilbuddet gjorde

vi opmærksom på problemet med en

accept for finansiering samt oplyste om,

at det for vore medlemmer ville være

neutralt det første år. Vi er nemlig af

den opfattelse, at det ikke bliver dyrere

end det er på nuværende tidspunkt at

være medlem.

Vi i bestyrelsen, og i det udvalg der har

siddet med arbejdet, mener at det fremsatte

bud er en rimelig pris for anlægget.

Vi ved jo hvad Pensam gav for anlægget

i sin tid, og hvad der efterfølgende er

foretaget af investeringer, så vi mener, at

der er en særdeles god fortjeneste i det

fremsendte tilbud.

Vi skulle dog blive klogere. Svaret retur

var en skrivelse på 2 linier med oplysning

om, at det fremsendte tilbud lå

meget langt fra det som ejeren mente et

salg kunne indbringe.

Svaret indeholdte intet om, hvad man

mente det kunne indbringe, men det

forsøger vi nu at finde ud af ved endnu

en henvendelse, og denne gang må vi så

håbe på, at der kommer en konkret pris

som vi kan tage stilling til.

Men jeg skal love for, at lønmodtagernes

pensionskasser er blevet pengegriske, for

ikke ligefrem at kalde dem for kapitalistiske.

Jeg kunne godt tænke mig at kende

de faglige organisationers holdning til

en sådan sag. For bl.a. FOA (Foreningen

af offentlige ansatte) er en af de største

faglige organisationer i Pensam, kan en

sådan organisation virkelig stå model til

sådan noget.

Godt efterår!

Charlie Herbst >> formand


>

Hold på herreeliten

– hvem sætter holdet og hvordan?

I den sidste udgave af Golfsvinget bragte

Niels Erik Henriksen et indlæg, som jeg

gerne vil kommentere.

Baggrund

Niels Erik, som er holdkaptajn for 1.

holdet, gør det klart, at denne sæson

indebærer en ”decideret førsteholdstrup

og en decideret andetholdstrup”, som

er sat af Pro’en og de to holdkaptajner.

Dette er gjort ”ud fra et skøn om, hvor

der er det største talent, det største engagement,

største træningsflid, og hvem

der er fremtid i”.

Årsagen til Niels Eriks indlæg er tilsyneladende,

at han har hørt om snak/ævl

”i krogene”, og at dette er rigtig træls. Jeg

formoder at ”snakken” og ”ævl’en” skyldes

netop holdudtagelsen, og jeg vil derfor

gerne give mit bud på en årsag til utilfredsheden

(selvom jeg ikke forventer at

være snakkende og ævlende).

Åbenhed efterlyses

Trods gentagne forsøg på at bringe udtagelseskriterier

på dagsordenen ved de

interne møder er det endnu ikke klart

for mig, hvorledes holdene og i det hele

taget trupperne udtages. Skønsmæssige

overvejelser kan begrundes med alle

forhåndenværende argumenter omkring

størst talent, flid og fremtid, men for

mig at se mangler der nogle mere objektive

kriterier. Intet kunne være mere oplagt,

end at man spillede udtagelsesmat-

cher, men hverken de få søndagsmatcher

eller den interne hulspilsturnering (er

der overhovedet nogen, der har spillet

bare en enkelt match?) synes at indgå

som udtagelseskriterium.

Niels Erik opfordrer selv til åbenhed,

idet han skriver ”Dette indlæg er bragt

her i bladet, så alle i klubben kender arbejdsforholdene

for herreeliten, og hvis

de hører et eller andet, er de mere end

velkomne til at kontakte en af os”. Man

vil altså gerne have, at alle i klubben

kan fungere som ”sladrehanke” for den

sportslige ledelse, hvis der kan spores

utilfredshed, men hvad med at man selv

udøver lidt åbenhed. Hvis der er nogen,

der hører et eller andet konkret om

udtagelseskriterierne for eliteholdene,

må de derfor tilsvarende gerne kontakte

undertegnede.

Ansvarlig ledelse efterlyses

I modsætning til ledelsen af 1. og 2. holdet

kan 3. holdet godt finde ud af hvilke

værdier, der skal gøre sig gældende på

deres hold (dette fremgik ligeledes af

sidste udgave af Golfsvinget). Måske

skulle man tage ved lære i den sportslige

ledelse. Når man som Niels Erik i sin

kommentar både henviser til fremtidspotentiale

og taktiske årsager (i form af

at tilvælge dårligt spillende lavhandicappere),

så mangler sammenhængen, hvilket

i sidste ende giver frit spil for dem,

der udtager holdene. Og når indsatsen i

Sportschefens respons

Holdudtagelserne bliver foretaget af

holdkaptajnen og Pro’en i fællesskab, da

de to er de eneste der ved hvem og hvor

mange der kan og gider spille golf på de

2 hold. Det er jo ikke altid at 2. holdet

har kunnet skaffe spillere nok til deres

kampe.

Martin Alsted, du har jo selv været en af

dem der lige pludselig ikke havde lyst til

at spille mere, uvist af hvilken grund.

Du siger du har kontaktet mig. Jeg har

dog aldrig modtaget en mail fra dig.

Det har jeg også sagt til dig, men du

ville ikke sige til mig personligt, hvad du

havde skrevet i den mail.

Derfor ingen respons.

Du skriver at Niels Erik Henriksen

har gjort og stadig gør et stort stykke

arbejde, men bare ikke godt nok mere.

N R 3 2 | s e p t e m b e r 2 0 0 4

forhold til at opnå kendskab om spillernes

potentiale samtidig er så ringe, som

det tilsyneladende er tilfældet, ender det

med, at magten koncentreres på den der

gider, og den der gør noget.

Systematisk udvælgelse tak

Niels Erik har i tidligere tider ydet et

engageret stykke arbejde for blandt

andet eliten i Aadalen. Efter hans tilbagevenden

til Aadalen synes beslutningskompetencen

imidlertid at være blevet

for koncentreret. Det er på høje tid, at

de øvrige i den sportslige ledelse tager

affære, så en enkelt person ikke skal

stå alene med en subjektiv vurdering

af spillernes potentiale. Således måtte

Peter Agerboe (Pro) jo sætte holdene i

de første holdkampe, idet Niels Erik var

på ferie og fordi andetholdets kaptajn,

ifølge Niels Erik, ikke ville/kunne sætte

det hold, han selv er (?) spiller på. Her

ville det være en fordel at kunne henvise

til nogle kolde fakta fra udtagelsesrunder,

og ikke mindst Niels Erik må da

kunne relatere sig til dette.

Jeg har i flere omgange tidligere forsøgt

at kontakte Sportschef Finn Bisgaard

og Niels Erik Henriksen angående det

ovenstående. Uden respons. Jeg tvivler

derfor på, at eventuel sladder vil blive

brugt konstruktivt.

Martin Alsted >> medlem nr. 5

Derfor synes jeg at det er på tide at

nogle fra eliten påtager sig et stykke

frivilligt arbejde i klubben, så man også

kan se at I ikke kun vil have alt serveret.

Finn Bisgaard >> Sportschef

5

Golfsvinget


Klubmesterskaberne 2004

Så blev årets klubmestre 2004 fundet. Først de aldersbestemte mesterskaber, som løb af staben i weekenden

21.-22. august. Ugen efter afvikledes hulspilsmesterskabet.

Cirka 80 golfere deltog i de forskellige årrækker, heraf 3 i pigejuniorrækken,

som har været forsømt de sidste par år.

10 personer var registeret i et handicap under 4,5 så der burde

være lagt op til noget spændende golf. Weekendens vejr var dog

en blanding af blæst, sol og regn, så det var ikke alle scores der

var lige imponerende. Der var ihvertfald langt mellem jubelscenerne

ude på banen.

ERHVERV

Henton Ejendomme

Jan

Faurholt

Golfsvinget 6

Karen

Knudsen

Søren

Juul

Karin

Press

Vagn

Videbæk

Peter

Møller

De 8 bedste damer og herrer spillede finalerunder i weekenden

28.-29. august, startende med 1/4-finale kl. 08.00 hvor semifinalisterne

blev fundet. Kl. 13.00 blev disse spillet og tilbage

var 2 herrer og 2 damer som søndag skulle spille finale over 36

huller.

Søndag morgen kl. 08.00 startede Jette Knudsen og Stine

Dam Henriksen på 1. runde, og 8 min senere Kenneth Brandt

og Lars P. Olsen. Vejret var super, så betingelserne var tilstede

for et par spændende matcher.

Stillingen i begge matcher vekslede over de første 9 huller.

Efter 18 huller havde Jette og Kenneth brag sig i front.

Efter frokost ventede endnu 18 huller, som begyndte kl. 13.00.

Ingen af matcherne nåede dog til hul 18, for inden da havde

Jette og Kenneth vundet deres matcher, og derved mesterskabet.

Samtidig med klubmesterskabsfinalerne afvikledes Faxe-klubturneringen

med deltagelse af spillere som ikke kvalificerede

eller deltog i klubmesterskaberne. Turneringen afvikles som to

enkelte stableford turneringer, men også med en samlet vinder

over de to dage.

Ca. 85 personer deltog over de to dage og der blev præsteret

nogle flotte scores. Alle scores kan se på Gobook

Søndag kl. 17.00 var der præmieoverrækkelse til både klubmestre

og turneringsvindere. Der blev uddelt pokaler, blomster,

champagne, trolleys, tøj, og tasker m.m. til de dygtige.

Alle vindere ønskes et stort tillykke med mesterskaberne.

Et succesfuldt arrangement, hvor mange mennesker har ydet

en stor indsats. Alle disse skal have en stor tak. Ingen nævnt,

ingen glemt.

SE HER!

BYEJENDOMME & ERHVERV SØGES

Går De i salgstanker - og vil have SOLGT GODT

så gør som de fleste andre tilfredse sælgere:

KONTAKT BYEJENDOMSEKSPERTEN

Hvor de fleste store og små ejendomme

handles, og få en uforbindende vurdering

– det betaler sig!

BEMÆRK VORES FASTE SALÆRTAKSTER

PRIS MELLEM 0- 3.000.000 = 3%

PRIS MELLEM 3-13.000.000 = 2%

PRIS MELLEM 13-50.000.000 = 1,5%

PRIS OVER 50.000.000 = 1%

+ MOMS

BESØG www.henton.dk

HENTON EJENDOMME A/S . Christiansgade 8 · 8000 Århus C · Tlf. 86 19 41 11 · www.oline.dk · email: ejendomme@henton.dk


Vinderne af de aldersbestemte rækker.

N R 3 2 | s e p t e m b e r 2 0 0 4

Række Navn Scores lørdag Scores Søndag I alt Vandrepokal skænket af

Junior piger Fanny Andersen 94 99 193 Aarhus Aadal Golf Club

Junior drenge Jacob P. Lauridsen 84 81 165 Photo Team

Damer Pernille Rødsgaard 86 90 176 Guldsmeden i Immervad Henri Petersen

Herrer Jakob K. Henriksen 74 85 159 Guldsmeden i Immervad Henri Petersen

Mid-age damer Jette Knudsen 84 93 177 HTH Køkkenforum

Mid-age herrer Lars P. Olsen 78 79 157 Nyt Syn I Tranbjerg

Senior damer Grete Bomholdt 95 102 197 Call Center Århus

Senior Herrer Peder Hvidkjær 97 95 192 LS Intertank

Skal du ha’ kulør på “kassen”?

Så ring til

MALERMESTER

En stor tak til sponsorerne. Uden jeres støtte ville arrangementet

være svært gennemførligt.

Det har været en fornøjelse at arrangerer et mesterskab med

så stor støtte fra jer allesammen, og jeg håber vi kan gentage

succesen igen næste år.

Lars Storr >> formand turneringsudvalget

Toftegårdsvej 5, 8362 Hørning · Tlf. 86 92 13 23 · Mobil 21 64 74 23

7

Golfsvinget


Winners speech

Charlie sad lige bag mig, da der blev uddelt præmier og pokaler efter klubturneringen og klubmesterskaberne

søndag den 29. august. Da alle pokalerne var blevet uddelt, spurgte Charlie lis’så stille, om der ikke

skulle være en Winners speech...

Selvfølgelig skal der det, og egentlig

havde jeg lyst til at sige et par ord, men

jeg er ikke så go’ til at tale foran en stor

forsamling. Jeg tænkte, at jeg så lige kan

gøre det på skrift her i klubbladet.

Her er nogenlunde, hvad jeg ville have

sagt, hvis jeg havde haft modet til at

rejse mig... og helt uden øh’er og blussende

kinder...

Jeg er meget glad for og stolt over at stå

med klubmesterskabspokalen. Det holdt

hårdt, men heldigvis trak jeg det længste

strå, omend forskellen på stråene var

minimal. Jeg vil gerne sige tak til...

Golfsvinget 8

• Regnskab • Budgettering • Bogføring

• Alkoholbevilling • Virksomhedsrådgivning

Sponsoren Kinnarps, for den fine, røde

kontorstol (allerede mandag morgen

blev den taget i brug – og den kan varmt

anbefales).

Matchkomiteen med Lars Storr i

spidsen, for et veltilrettelagt klubmesterskab

og klubturnering. Jeg ved, I gør et

kæmpe stykke arbejde.

Greenkeeperne, for at banen var sat op

– i særdeleshed greens.

Birgit, det var et par hyggelige runder, vi

havde i sidste weekend. Vi har udkæm-

Reg. revisor Peder Bille • Banegårdsplads 2 • 8000 Århus C

Tlf. 86 13 88 99 • Fax 86 13 80 34

bille@compurevision.dk • www.compurevision.dk

pet mange kampe i tidens løb – i en go’

ånd, føler jeg. Alligevel vil du altid være

den, jeg mindst ønsker at spille imod,

når det gælder... du ved, hvad jeg mener.

Sushma og Anja, jeg hygger mig virkelig

i jeres selskab. Jeg ved godt, at det var

alvor i hhv. kvart- og semifinale, men jeg

synes, det var alvor på den sjove måde...

og vi ved alle 3, at resultatet kunne være

gået begge veje.

Stine, for finalerunden. Jeg ved, at det

er dagsformen, der afgør hvem der står

med pokalen til sidst. Havde du spillet

som i går, havde det uden tvivl været dit

navn, der skulle stå på pokalen.

Shai, fordi du både sendte sms’er og

ringede om morgenen for at være helt

sikker på, at jeg var vågen. Jeg glæder

mig til middagen.

Poul, fordi jeg måtte låne dit batteri til

min Powakaddy, og fordi du trods alt

stadig vil spille hulspil mod mig.

Og ikke mindst tak til Hans-Erik, som i

sin tid lærte mig at spille golf og stort set

har lært mig alt, hvad jeg kan. Jeg ved,

du altid har drømt om at blive takket i

en Winners speech... Jeg er glad for, at

jeg kan takke dig i min.

Til allersidst... et stort tillykke til alle

klubmestrene.

(Hvis ovenstående ”takketale” er for

sødsuppeagtig er det fordi, at man let

kan blive grebet af en stemning... jeg kan

ihvertfald)

Jette Knudsen >> klubmester


N R 3 2 | s e p t e m b e r 2 0 0 4

Fotos fra mesterskaberne

9

Golfsvinget


Ølholdet i akut oprykningsfare!!

Sidste match i første halvdel af sæsonen var henlagt til vores egen bane. I en periode hvor teesteder var

gravet op, greens var usle og ukrudtet groede højt i bunkers, var det med let rynket pande at vi skulle lægge

bane til tre matcher

Men lad os med det samme slå fast,

at vi sammen med Ole fik snakket os

frem til nogle midlertidige løsninger,

der gjorde, at vi faktisk havde en bane vi

kunne tillade os at præsentere for de fem

gæstende klubber.

”Ølholdet” (Tredjeholdet) skulle ud i en

match mod Norddjurs som inden matchen

havde maximum point. Så holdet

var selvfølgelig lidt spændt på om vi nu

skulle ud i et rigtigt golfmæssigt uvejr.

Holdet bestående af Oli, Pede, Christian,

Foged, Brixius og undertegnede var

klar til at tage kampen mod forhåndsfavoritterne

op. Og de tre foursomes blev

sendt af sted.

Oli og undertegnede fik fuld gevinst og

det samme gjorde Foged og Cristian. Til

alt held for resten af holdet røg Pede og

Golfsvinget 10

Brixius ind i et nederlag det gjorde at vi

ikke længere behøvede at høre på deres

historier om maksimumpoint i deres

individuelle matcher.

Ved frokost var stillingen altså 4-2 og

intet var afgjort. Men på trods af at vi

vidste at der ville være masser af hårde

fights på banen i singlerne, var der høj

stemning i kælderen, hvor den rigtig

gode frokostbuffet med tilhørende

fadbamser (der er jo en grund til at vi

i folkemunde hedder ølholdet) blev

indtaget. Singlerne gav 4 sejre og to

nederlag. Kun Christian og Oli kunne

ikke få spillet til at hænge sammen og

måtte kapitulere.

Sejren lød altså på 12-6 og puljens

andenplads var nu vores lige i hælene på

Silkeborg der på dagen viste skræm-

mende styrke og slog Kalø med 18-0

Søndag d. 1/8 skulle sæsonens sportslige

formåen stå sin prøve i Randers.

Silkeborg, der har vundet Danmarksserien

7 år i træk stod på menuen. Og et

opkald til Dansk Tipstjeneste umiddelbart

før matchstart viste da også at

oddsene på Silkeborg som vinder var

helt nede i 1,000003.

Feathers McGraw blev fra morgenstunden

givet til undertegnede for at

have givet et (hvis jeg selv skal sige det)

fremragende råd til to medspillere under

en prøverunde ugen forinden.

Op til matchen havde Christian forsøgt

at drikke et par af Silkeborgspillerne

så fulde under en bytur i Århus, at

de forhåbentlig ville glemme hvordan


sådan en golfkølle skulle svinges. Det

var tilsyneladende ikke lykkedes helt, for

Silkeborg bragte sig efter foursomes på

6-0. Nederlagene var dog ikke alarmerende

store og vi vidste jo på forhånd

at vi ville være bedst efter frokost. Det

er ligesom om, at svinget er lidt mere

afslappet senere på dagen.

Foged, Brøndum og undertegnede hev

hver et enkelt point i deres singler ved

at dele. Desværre var der ikke noget

at hente i nogle af de andre singler så

de samlede cifre lød på 15-3 i Silkeborgs

favør. På papiret ligner det jo en

afklapsning af de helt store, men det skal

fremhæves at vi i de ni matcher kun har

tre der ikke når ud på syttende hul. Det

skal her nævnes at Christian i stedet for

et forsmædeligt 7-5 nederlag fik overtalt

sin modspiller til dele deres sidst hul så

nederlaget kun lød på 6-5. Han glemte

bare at tage sin medspiller i ed omkring

hans tavshedspligt i klubhuset, for det

må have været dagens største latterbrøl

i Randers Golfklub som Silkeborg spil-

leren høstede med den historie.

Feathers kunne måske godt have været

på tale her, men da resten af holdet

havde mulighed for alligevel at give den

til Christian i samarbejde med Foged,

blev denne mulighed benyttet. Fadæsen

der kostede en runde med Feathers

til næste match, var at de to uheldige

drenge havde kokset lidt i det og på et

temmelig afgørende tidspunkt slået til

bolden i forkert rækkefølge.

Jævnbyrdigheden i matcherne afspejler

den for holdet obligatoriske uddeling af

rødvin også meget godt. I modsætning

til tidligere var det ikke slag i kategorien

lucky punch der blev belønnet. Begge

flasker gik nemlig til Silkeborgspillere

der havde holet putts på meget vigtige

tidspunkter. Det viste klasse og gav god

rødvin.

Med sådan et nederlag skulle man jo tro

at vores selvtillid er helt væk, men rent

faktisk ligger vi på tredjepladsen et point

bag nummer to, for en kamp mindre.

N R 3 2 | s e p t e m b e r 2 0 0 4

Og med sejre i de to sidste opgør mod

to af puljens bundhold kan vi selv afgøre

om vi vil have den oprykning eller ej. Og

med førsteholdets umiddelbare situation

kunne det jo være sjovt om ølholdet skal

redde klubbens ære og bevare repræsentationen

i divisionerne. Med andre ord,

holdet er i akut oprykningsfare.

Lidt facts om ølholdet:

• 4 kampe. 2 sejre. 1 uafgjort. 1 nederlag.

• Målsætning: At have det sjovt mens vi

spiller noget sublim golf (eller noget

der minder om).

• Favoritslag: Alle dem der fortjener at

have været vist på tv.

• Største styrke: At vi er et hold der

altid er i godt humør uanset resultatet.

På ”Ølholdets” vegne.

Esben ”Double-bogey” Kæmpegaard.

11

Golfsvinget


Nyt fra Centeret

Vi har endnu mange nye DGU kort og bagmærker, der ligger til afhentning.

Vi vil gøre jer opmærksom på, at det kan give problemer både

her og på andre golfbaner, hvis jeres medlemsstatus ikke er bragt i

orden.

Boldregnskab

Nedenstående medlemmer har endnu

ikke – trods utallige opslag – afhentet

deres boldpenge.

Vi vil meget gerne have udlignet de

forskellige konti og beder jer derfor hurtigst

muligt henvende jer på kontoret.

Nogle få medlemmer skylder penge for

bolde.

Det drejer sig om følgende medlemsnumre:

362 1259 1878 2162

562 1317 1888 2163

688 1340 1891 2174

749 1434 1900 2253

754 1438 1936 2263

849 1573 1966 2266

883 1668 1976 2277

1006 1670 1991 2289

1095 1723 2096 2321

1109 1735 2103 2322

1115 1741 2125 2361

1155 1744 2130 2380

1206 1870 2149 2385

1224 1874 2151 2400

ole hansen

Golfsvinget 12

aut. vvs-installatør

blikkenslager

klokkerfaldet 4

8210 århus v.

86 15 47 86

30 86 86 86

Tidsfrister

For god ordens skyld skal vi gøre

opmærksom på, at betingelserne for

ændring af medlemskab m.m. – for det

efterfølgende år – skal ske som følger:

Udmeldelse: inden 1/10

Ændring af kategori: inden 1/12

Opsigelse af bagrum: inden 1/12

Ændring af medlemskab:

Et medlems ønske om op- eller nedrykning

til en anden kategori eller et passivt

medlemskab, skal meddeles inden 1/12

og medføre nye økonomiske vilkår i det

efterfølgende kalenderår.

Erhvervelse og opsigelse af et

medlemskab:

Opsigelse af et medlemskab kan ske

ved hvert kalenderårs udgang, efter at

medlemmet senest 3 måneder forinden

har anmeldt sit ønske om opsigelse til

Centerkontoret.

Kontorets Åbningstider

i Vintersæsonen

November – April

Mandag – Onsdag – Fredag

Kl. 10 – 16.

Greenfee ordning

• Brande Golfklub

• Dejbjerg Golfklub

• Ebeltoft Golfklub

• Give Golfklub

• Grenaa Golfklub

• Hammel Golfklub

• Harre Vig Golfklub

• Herning Golfklub

• Himmelbjerg Golfklub

• Holmsland Klit Golfklub

• Ikast Golfklub

• Lemvig Golfklub

• Mollerup Golfklub

• Morsø Golfklub

• Norddjursland Golfklub

• Nordvestjysk Golfklub

• Randers Golfklub

• Skive Golfklub

• Struer Golfklub

• Tange Sø Golfklub

• Trehøje Golfklub

• Viborg Golfklub

Aarhus Golfklub

• Aaskov Golfklub

Ordningen omfatter en rabat på kr. 50,-

(junior kr. 25,-) på hverdage.

Skab tryghed i tide...

Opret testamente

– Få personlig rådgivning hos os

om testamente, ægtepagter og

samejeoverenskomster.

Vi tilbyder dig et gratis formøde.

Ring venligst!

ADVOKATFIRMAET ISAKSEN & NOMANNI

Viby Centret 24, 8260 Viby J, Tlf: 86 11 40 00

Email: post@dinlaw.dk · Web: www.dinlaw.dk

Medlem af Foreningen af Danske Familieretsadvokater


N R 3 2 | s e p t e m b e r 2 0 0 4

1. Division Vest - Damer

Week-enden den 31. august og 1. september skulle vi spille i Randers og Himmerland

Vi tog allerede afsted fredag for at prøvespille Himmerland,

og dette resulterede i en rigtig god prøverunde. Karina lavede

42, Stine 38 og Anja og Sushma 35, så det var en god start på

week-enden.

Weekends første match skulle spilles i Randers, og eftersom

vi have ovenattet i Himmerland, måtte vi stå op kl.6. Hurtig

morgenmad og derefter afsted til Randers, hvor Pernille, Rikke

og Dorthe ventede på os.

I Randers skulle vi spille mod Himmerland.

Stine og Pernille startede ud i 1. foursome og mødte Mette

Buus og Tove. 2. foursome var Rikke og Sushma. Begge foursomes

blev til alles ærgerlighed tabt stort.

Efter en tam frokost var det tid til singler. For vores vedkommende

var rækkefølgen Stine, Pernille, Anja og Sushma. Stine

mødte den tidligere Danmarksmester i hulspil, Mette Buus.

Da de sluttede på hul 14 var Stine kun 4 over banens par, men

tabte alligevel. Pernille gik helt til 17. mod Himmerlands nye

pro Tove. Godt gået. Anja tabte på 15, men spillede godt mod

Danielle. Sushma tabte på hul 17 mod Nikoline. Resultatet

blev altså det så kendte: 12-0. Efter matchen hyggede vi os

på terrassen sammen med Himmerland med is og masser af

krymmel.

Vejret var rigtig godt og trætte vendte vi næsen mod Himmerland,

undtagen Pernille og Rikke der havde meldt afbud til

om søndagen.Om aftenen hentede vi mad ovre i greenbaren. 5

cheeseburgers. Alle smuttede tidligt i seng, for at være klar til

kampen mod Silkeborg.

Kl. 9.20 var Stine og Karina klar til at spille ud i første foursome

mod Trine og Anne. Det holdt til hul 15, hvor de tabte.

Anja og Sushma kan ikke huske hvor de tabte, men det var

stort. Hurtig ud - hurtig ind. Da matchen var så kort, fik vi lov

til at gå før de andre. Stine skulle i første single møde Trine,

en af de unge talenter. Stinne måtte se sig slået på 15 hul. Anja

mødte i 2.single Anne, selv om at Anne blev syg, blev Anja

slået på et eller andet hul, (jeres udsendte har glemt hvor).

Sushma måtte desværre se sig slået på 16. på grund af en lost

ball. Karina som debuterede den dag, skulle møde vores gamle

holdkammerat Pia Ølgod. Karina kæmpede bravt, men tabte

på hul 14.

Sushma havde fortalt Pia, at Karina slog langt, efter matchen

kom Pia hen og sagde at hun slog rigtig rigtig langt.

Vi tabte igen igen 12-0. Vi har ikke noget at gøre i 1. division

efter sådan 2 dage, hvor vi spillede så godt, og alligevel ikke kan

vinde. Dem vi møder har handicaps mellem 0,0 og 7,0. Det vil

sige at vores bedste spiller har højere hcp. end deres ”dårligste”.

Man må sige, på trods af de mange smæk vi får, og stor opbakning

fra vores sponsere, er kampgejsten og holdånden stadig i

top.

Tak til vores sponsorer:

HTH Køkken Arhus, Hammelsvang A/S og Leif Jessen.

Sushma Hørlyck >> deres udsendte

13

Golfsvinget


Herreklubben

De seneste par måneder har vi været plaget af dårligt vejr til Herreklubbens onsdagsmatcher. Men på trods

af regn og blæst har der været livlig aktivitet med 70 – 100 onsdagsscores

Vore præmieuddelinger med fællesspisninger

har haft nogenlunde tilslutning,

og de fremmødte er ved flere lejligheder

trakteret med dejlig og rigelig grillmad,

hvortil der let kan nedsvælges et par dameøl.

Herreklubbens puttekonkurrence

som tidsfordriv inden spisningen har

fundet sin form, idet den er skåret ned

til 9 huller. Det har de fleste lige tid til!

Vi tager gerne nye aktiviteter op - måske

har medlemmerne ønsker/forslag om

nye tiltag?

Venskabsmatcher.

Torsdag d. 19. august spilledes sidste

runde i trekantturneringen mellem Mollerup,

Skanderborg og Aadalen. Vi førte

knebent foran Mollerup, men det viste

sig at deres hjemmebanefordel medførte

Golfsvinget 14

en knusende sejr – både på dagen, men

også i den samlede stilling.

Dermed sikrede Mollerup sig igen retten

til at opbevare vandrepokalen indtil

næste forår.

Årets sidste venskabsmatch i Aadalen

mod Randers var ikke fuldtegnet. Fra

Randers fremmødte kun ca. 35 mand.

Der spilles om præmier og ære, men

det sociale er i højsædet. Der var mange

flotte individuelle scores med efterfølgende

hcp. regulering og det samlede

resultat betød at Aadalen huser vandrestatuetten

vinteren over. Endnu engang

kan vi takke vore gæster samt Aadalens

egne Herreklubspillere for at bidrage

til, at det blev en hyggelig aften. Speciel

tak til match-sponsorerne Henton

Ejendomme og Skanderborg Trælast &

Byggecenter.

Hall of Fame.

Den årlige Hall of Fame-match afvikles

lørdag d. 2. oktober. Mange ugentlige

vindere er allerede kvalificeret, men der

spilles fortsat om de sidste pladser i

sæson-finalen, der i lighed med tidligere

arrangeres sammen med Dameklubben.

Tak til vore sponsorer og alle vore medlemmer.

Herreklubben håber I alle får et

par gode golfefterårsmåneder.

Kjeld Lørup >> Formand

Følg i øvrigt med på klubbens hjemmeside,

hvor Herreklubben informerer.


Dameklubben

Dametur til Trehøje

Der var stor fare for aflysning af vores

årlige dametur den 15. august, men efter

lidt benarbejde af Lizzi Dam og Anni

Kragh kunne 17 piger tage af sted til

Trehøje. Det er en rigtig god bane, som

vi fik lov at spille i pænt solskinsvejr, og

bagefter var der dejlig mad i klubhuset.

Anni og Lizzi havde også sørget

for præmier til alle vinderne, og dem

var der 17 af. Bestyrelsen i dameklubben

havde besluttet at give et tilskud til

busudgiften, men da flokken ikke var ret

stor, kørte vi i egne biler. Chaufførerne

fik i stedet for et tilskud til benzinen.

En dejlig dag, som vi gerne gentager til

næste år.

Pink Cup

Indsamlingen til bekæmpelse af brystkræft

ser ud til at leve op til forventningerne.

Bodil Brandt har lagt er stort

arbejde i at skaffe sponsorer, så selv om

der er skruet ned for blusset og niveauet

i år er lagt nogen lavere end sidste år, er

der stadig interesse for at give pengegaver

og gaver til amerikansk lotteri.

Der er spillet 2 puttekonkurrencer i

august måned, hvor deltagelse kostede

kr. 25 pr gang, og til Pink Cup turneringen

den 31. august blev der også

opkrævet turneringsgebyr på 25 kr.

Ladies Section

Igen i år er vi repræsenteret i semifinalen

i Ladies Section - desværre kun

i B-rækken. Der er tilmeldt 12 spillere

til semifinalen i Hjarbæk den 18.

september, hvor jeg håber at pigerne

kan kvalificere sig til finalen, som spilles

samme sted den 19. september.

Venskabsturnering i Mollerup

Vanen tro mødte vi talstærkt op til

turnering i Mollerup den 17. august. I

år kunne Mollerup hamle op med os, så

ud af de 75 deltagere var halvdelen fra

hver klub.

Turneringen blev afviklet anderledes

end sædvanligt. Mollerup havde indlagt

en holdpræmie som blev vundet af Margot

Madsen og Petrine Storr sammen

med 2 piger fra Mollerup.

Der blev også spillet i 2 rækker for hver

klub, og Sara Røhr, Bente Nordli tog sig

af 1. og 2. pladsen i A/B rækken mens

Susanne Nielsen og Margit Rodkjær

gjorde det sammen i C/D-rækken.

Merete Aggergren og Birgit Lund Nielsen

kom nærmest flaget.

En pokal blev der jo også spillet om.

Den havde stået i præmieskabet i

AAGC i to år - og den er nu på vej

tilbage på plads igen. Måske var det

vores held, at vi har fået nye handicaps,

og at Mollerup havde valgt at udregne

resultatet på grundlag af de 15 bedste

scorer, for vi fik 459 points og Mollerup

fik 457 points. Et meget tæt løb.

Det var en god eftermiddag med lidt

regn og meget sol og en fin aften med

god mad og hyggelig samvær.

Regelaften

August måned har været rigtig travl

golfmæssigt. Ud over Dameturen og

Mollerupturen, har der også været

spillet Golfin mesterskab i Hjarbæk

og klubmesterskaber. Når der spilles

– især med spillere fra andre klubber

og på andre baner - kan reglerne ofte

N R 3 2 | s e p t e m b e r 2 0 0 4

På vores spisedag i juni havde vi besøg af Peter Agerbo. Her fik vi et indblik i, hvordan du selv kan ændre dit

spil på hullerne i forhold til hvad du er vant til. Det var et interessant og tankevækkende foredrag.give anledning til en del diskussion. En

finpudsning af vores viden er derfor

altid en god ide.

Lars Storr mødte velforberedt op den

24. august og opfriskede droppereglerne

i bunkers, ved gule, røde– blå pæle

osv. Der blev rettet misforståelser ved

”nærmeste vej ud” til nærmeste punkt

for fuld lempelse. En stor tak til Lars og

god vind ved eksamen, og vi har

accepteret tilbuddet om en regelaften

igen til næste år.

Sponsorer

Tak til Dameklubbens sponsorer:

• Claire.dk

• Frisør Bodil Brandt

• Vognmand Bomholt

• Grafisk Bindproduktion A/S

v/Per Jensen

• HTH Køkkenforum Århus A/S

• Metalinas A/S

• MR Sprogservice v/Mona Roed

• Hørning Advokatkontor

v/Per Lignell

• Campinggården A/S

• Malerfirma Jon Steen Jensen A/S

• Labelco A/S

• Green2Green
Lis Østergaard >> formand

BAY TAG

alt i tagpapBrian Bjerre Christiansen • Grønlykke Alle 106 • 8310 Tranbjerg J

Tlf. 8629 9713 • Bil 4028 9713


15

Golfsvinget


Nyt fra Begynderudvalget

Nu er der ikke længe til de sidste begyndermatcher er spillet i denne sæson

En sæson med en masse nye golfkammerater. Det er dog ikke

alle der bare lige bliver sluppet løs på banen, da man først skal

have bestået diverse prøver, spillet på par-3 banen og have

deltaget i begyndermatcher med et tilfredsstillende resultat, så

derfor bliver der også spillet begyndermatcher i 2005.

Der har været mellem 30 og 50 nye golfere der pligtskyldig har

mødt op uge efter uge for at opnå de forjættede to gange 15

point og mange har måttet sande at fem gange begyndermatch

på stor bane ikke er tilstrækkelig, men vi har også oplevet unge

talenter som har stormet lige igennem prøver og matcher med

helt fantastiske resultater og som allerede nu har et handicap

som vi andre kun kan drømme om, men aldrig nå.

Golfsvinget 16

Også i år har vejret været med begynderne, stille skønne sommeraftener

med efterfølgende kolde fadøl på terrassen. Kun

et par gange har det regnet, men så var det også regn så man

kunne forstå hvor vigtigt det er at have regntøjet i orden.

Vi i begynderudvalget har nydt at lære så mange nye at kende

og vil ikke undlade at takke vore trofaste hjælpere, som møder

op og guider vore nye golfvenner rundt på banen og anskueliggør

reglerne i praksis. Uden den hjælp var det ikke muligt at

lave et fornuftigt begynderarbejde.

Vi ses igen i 2005

Kay Ulrik >> Begynderudvalget

Klubturnering

Afslutningsmatch og Bamsematch

Lørdag d. 30 oktober kl. 10.00

Sponsor: OK Snacks - Mr. Chipp’s

Årets sidste klubturnering.

Den må du ikke gå glip af.

Det er en turnering fuld af

traditioner. Slaget skal stå

om, hvilken farve sløjfe bamsen

skal have det næste år. De

sidste efterhånden mange år

PRODUCED BY

snacks

har den været lyseblå. Den er nu ved at være noget falmet,

så mon ikke det er ved at være tid til et farveskifte.

En anden tradition, der er knap så gammel, er at vi holder

vores afslutningsfest samme aften. Mellem spisningen og

dansen, vil præmieoverrækkelsen finde sted.

Så husk at tilmelde dig både turnering og fest.


Seniorklubben

N R 3 2 | s e p t e m b e r 2 0 0 4

Så har vi også prøvet at spille golf i dejligt solskinsvejr. Sommeren var længe om at komme, men nu er det

vel næsten som om vi har glemt det dårlige vejr?

> På trods af vejret har vi haft mange gode matcher i sommerens

løb – og vi har flere i vente – alle på udebane.

Hjarbæk den 23. august, Norddjursland den 1. september og

endelig Skanderborg den 29. september.

Til alle vores matcher har der været stor tilslutning – hvilket vi

i bestyrelsen selvfølgelig er meget glade for. Jo flere, der deltager,

- des hyggeligere.

Men der sker jo andet i Seniorklubben end venskabsmatcher.

Der har været fælles tur til Sønderjylland i juli måned med ca

4o deltagere, arrangeret af Jytte Overgaard – og minsandten

om ikke hun er klar med den næste tur: denne gang til Nordtyskland

den 20.-24.sept. 04

Her er der stadig plads til den hurtige!!!

Men ellers er sæsonen jo desværre ved at være slut for denne

gang. Vi taler allerede om julematch – 2. eller 9.december og

generalforsamlingen 2005 har været oppe og vende i bestyrelsen.

Herom meget mere senere – hold øje med opslagstavlen.

Fra Inger Hau har jeg fået en hilsen fra Sønderjyllandsturen

med billede af de glade vindere.

Tillykke til dem.

På bestyrelsen vegne>> Kirsten Mikkelsen

Seniortur til Sønderjylland

40 seniorer, heraf 32 fra Ådalen og resten fra Hammel,

Mollerup, Odder og Skanderborg, var på en pragtfuld tur til

Sønderjylland, den12-16. juli.

Vi spillede på 4 forskellige baner: Sønderjyllands Golfklub.

Alssund Golfklub, Nordborg Golfklub og Benniksgaard Golf

Klub, og vejret var rimeligt under hele turen, bortset fra , at det

blæste en halv pelikan på Alssundbanen.

Vi boede på Sønderborg Dan-Hostel, hvor vi fik en meget fin

behandling.

Der blev også lige tid til en tur til Flensborg, for lidt indkøb.

Efter sidste spilledag på Benniksgård, blev der serveret en lille

let anretning, hvorefter der blev uddelt medaljer og præmier til

vinderne, som ses på billedet.

17

Golfsvinget


Nyt fra banekontrollen

Nu, hvor sæsonen går på hæld og klubmesterskaberne er afviklet, kunne det måske være på sin plads at se

lidt tilbage på vore oplevelser som banekontrol i 2004

Generelt har der ikke været de store

problemer, hverken med banen eller

spillerne, og vi har næsten været forskånet

for ”gratister”.Det er vist kun blevet

til et par stykket i løbet af året.

Til gengæld har vi dog set, at der er en

del der har spillet uden at have reglementeret

bagmærke synligt placeret på

bagen.


Golfsvinget 18

Administration

tilbyder holdbare og effektive løsninger

vedrørende regnskab og administration

Besøg vor hjemmeside

http://www.BGA-administration.dk

og/ eller kontakt Birthe Gottlieb - og få mere at vide!

Et andet lille hjertesuk er, de mange

der booker tider uden at møde op. Det

kan være helt op til 25%, men det er

selvfølgelig værst når vejret er dårligt.

Man skulle dog mene, at det var en ringe

ulejlighed at slette sin tid senest et par

timer før, enten ved at slette på GoBook

eller ringe og afmelde sin tid.

Der er også mange der booker en tre- el-

Kirkebakken 12, Storring, 8464 Galten - Tlf & Fax: 8695 0246

Mobil: 4076 5546 - E-mail: birthe.gottlieb@get2net.dk

ler firebold og så kun møder 2 op. Også

her må vi bede om at det er det korrekte

antal der bliver booket.

Boldrende

Som det er alle bekendt er der 3

boldrende tider i timen 00 / 30 / 45

men man kan ikke bare tælle hvor mange

bolde der ligger i renden og på den

måde regne sig frem til sin starttid. Det

kan være at der er nogle der udebliver

eller en af boldene er på en single som

så bliver sat sammen med en anden bold

og på den måde kommer der måske

fire eller fem boldrende tider i timen.

Den sikreste måde at komme ud på i

spidsbelastningstimerne, er at melde til

banekontrollen hvor mange der skal ud

på den enkelte bold, hvor man befinder

sig og så ellers være klat til at rykke ud

med kort varsel.

Elektronisk kontrol af DGU

kortet

Den mobile elektroniske kontrol nåede

vi ikke at tage i brug i år, men vi håber

at den kan være klar til sæsonstart næste

år. Så skal vi ikke igen vente 3 måneder

med at skride ind over for medlemmer

og gæster, der uden al tvivl har deres

medlemskab i orden, men vi har bare

ingen mulighed for at kontrollere om

dette passer. Det er ikke for at genere, at

vi kontrollerer DGU kortene, men for at

vi alle kan spille på lige vilkår.

Til slut en tak til alle de venlige golfere

der giver os en sjov bemærkning og et

smil når vi færdes på banen i Aarhus

Aadal. Vi glæder os allerede til 2005

Kay Ulrik >> Banekontrollen


Banens tilstand

° Advokatfirmaet Isaksen & Normanni

° Advokatfirmaet Hanne Gullitz

° Bay Tag

° BBC Installation A/S

° Brandts Metalindustri

° Brdr. Hammelsvang

° Bryggerigruppen – Faxe Bryggeri – Ceres

° Brændstrup Maskinfabrik A/S

° Call Center Aarhus A/S

° Campinggården A/S

° CompuRevision A/S

° Connect Marketing A/S

° Danske Bank - Søndre afdeling

° Danske Trælast A/S

° EKV Transportcenter

° Erhvervsklubben Aarhus Aadal

° Finansnyt

° Fjällräven

° Fransk Vinimport A/S

° Golfexperten

° BGA Administration

° Henton Ejendomme A/S

° Hotel Royal

° HTH Køkkenforum A/S

° Hørning Kro

° Intertank LS

° Klinisk Psykologisk Praksis

° Lasse Larsen Byggefirma A/S

° Malerfirmaet Jon Sten Jensen A/S

° Malermester Per Møller Madsen

° Mr. Lønskov

° Mr. Wærum

° Murermester Bjarne Knudsen

° Nordea

° Nordic Køleanlæg

° Nykredit

N R 3 2 | s e p t e m b e r 2 0 0 4

Nu er klubmesterskaberne færdige, og man må sige, at der er sket meget på og omkring banen, i ugen op til

dette års klubmesterskaber

Der var kun et par ting der manglede,

for at banen var helt i top, men det var

kun småting. Banen stod rigtig flot,

greens var gode og hurtige (noget vi ikke

har mærket hele året), undertegnede har

også fået tilkendegivelser på dette. Det

der kan kaste skår i glæden, er at vi NU

(alt for sent) har en bane, vi kan være

bekendt.

Det er selvfølgelig alt for sent, at banen

er i den gode stand, da det skulle være

gjort helt fra maj-juni måned. Det må vi

se om vi kan få gjort til næste år. Vi vil

gøre alt, for at banen kommer til at være

i den stand hele næste sæson.

Søen på hul 8 er der blevet snakket

meget om. Jeg må for en ordens skyld,

råde bod på en misforståelse: Det er

ikke Ole der alene har bestemt at der

skulle være en sø i højre bunker. Det er

også bestemt i udvalget. Grunden for

denne sø er mange, men her nævner jeg

kun to grunde: Hullet var ved at være alt

for let (som man også kunne se på den

nye ratning), dernæst: Der kunne drives

direkte på green (det er der ikke mange

der gør nu).

Der mangler stadig nogle arbejder fra

den ønskeseddel baneudvalget har udarbejdet.

Disse arbejder vil vi konstant

holde øje med. Denne ønskeseddel vi

har lavet bygger på, at ”vores” bane også

skal se smuk ud, og ikke nedslidt, som

det var tilfældet her i sommer.

Vi skal jo altid slutte med en lille sang,

og jeg er sikker på at I alle kender den,

HUSK at rette nedslagsmærker op på

greens, lægge turf på plads på fairway,

rive i bunkers (begge veje), og spil godt.

Kay Hougaard >> Baneudvalgsformand

° Nyt Syn, Center Syd

° OK Snacks A/S

° Ole Hansen VVS

° Photo Team A/S

° Qvist Translation

° Restaurant Aadalen

° SalgService A/S

° Silvan Byggemarked

° Sondrup Biler

° Toyota Århus-Viby

° Tranum og Jørgensen

° Viby Murerforretning

° Vinspecialisten Viby

° VOLA

° Aarhus Totalrengøring

° AAGC Herreklubben

° Aarhus Aadal Golf Center

° Golfin Danmark

19 Golfsvinget

Tak til sponsorerne i 2004


Var det nemmere hvis…

Der er sikkert mange der har prøvet at bande over en golfbolds størrelse, og sagt at hvis bare den var som

en tennisbold ville det hele være lettere. Børn til spillere i Aadalen har på det sidste haft mulighed for at

teste om den teori også holder i praksis.

Siden august har der hver søndag været afholdt ”børnegolf ”

oppe på indspilningsområdet, og lad mig slå en ting fast, som

stolt fader til Magnus på snart tre har det været en stor oplevelse

vi stadig snakker meget om derhjemme.

Vi startede i stuen

Hjemme i stuen er såvel putter som sandjern ofte fremme, og

merbau-parketgulvet bærer tydeligt præg af at her bor to der

elsker golf; far Stig og lille Magnus. For at få bedre styr på

grundslagene mødte vi spændte op til børnegolf, og alle vores

Når man spiller golf for første gang for alvor, er det vigtigt at finde

sin egen måde at gribe det an på. Ham her satser på en god hofte-

vridning inden puttet sendes afsted

Golfsvinget 20

forventninger blev indfriet til fulde. Arrangementet startede

med at Oli forklarede lidt om reglerne – nemlig at der ingen

regler var og at det galdt om at have det så sjovt som muligt.

Det var honning i børnenes ører. Herefter blev der opdelt hold,

som blev sendt på henholdsvis putting green og på ”par 3”

banen for at spille golf. Selv startede vi på puttinggreen og det

viste sig at passe bedst til en knægt på 2 år.

Uha et 5 meter put er langt

Veludrustet med plastikputter og tilhørende velcro-tennisboldt

gav Magnus sig i kast med putningen. Fædre, mødre og

bedsteforældre stod i lange rækker og kom med opmuntrende

tilråb til de små poder der vist mest fandt det spændende, at

der var et hul i græsplænen man også kunne ramme. Som sagt

var redskaberne putter og tennisboldt – og målet var en skydeskive

der talte forskellige point, alt efter hvor dygtig man var til

at ramme. Det var nu ikke så vigtigt som at udforske naturen

og de mange muligheder som sandkassen neden for bakken

gav. Efter en lille halv time kunne de små ikke holde fokus

længere - og det var helt naturligt at søge videre ud i området.

”Par 3” bane med udfordringer

Efter putningen skulle børnene gennemføre en til lejligheden

opsat bane, hvor det gik ud på at slå med ”plastikjern” og tennisbold

hen mod et flag. At kalde banen for en Par 3 bane er

nu så meget sagt for der blev brugt rigtig mange slag på at spille

botanik golf – med ture i roughen, ud på marken og lignende.

Det var rigtig sjovt at se hvilke veje de små valgte mod flaget

– det var ikke altid den lige vej, men det kende man jo også

selv...

Skyd til måls med golfkølle

Sidste aktivitet var muligheden for at skyde til måls med jern

og boldt efter en skydeskive, der mest af alt mindede om en

dartskive i superstørrelse. Denne aktivitet var rigtig sjovt,

specielt for de voksne, som stod i lang kø for at få børnene væk

så de selv kunne prøve.

Is og pomfrites til slut

Efter et par timer var morskaben forbi, og de små ville gerne

ind og have pomfritter og is. Det havde været en fremragende

dag, som vi håber bliver gentaget mange gange fremover. Der

skal herfra lyde en stor opfordring til bestyrelsen og de frivillige

om at holde liv i denne sjove aktivitet, også de kommende

sæsoner.

Stig P. >> medl. 1779


Grafisk

partnerskab

Webcheck

Oversættelse

Billeddatabase

Katalogsystem

Prepress

T r y k n i n g

Grafisk indkøbsservice

Print On Demand

Lagerhotel

Grafisk bureau

www

scanprint

dk

N R 3 2 | s e p t e m b e r 2 0 0 4

Scanprint as · Tlf. 70 10 79 00 · Jens Juuls Vej 40 · 8260 Viby J · Østergade 18 · 1100 Kbh. K.

21

Golfsvinget

Design: Brandpunkt a/s


>

Ungdomsudvalget

“En flot sæson nærmer sig sin afslutning”

Sæsonen nærmer sig sin afslutning med de sidste træningstider

i uge 40. Så jeg vil gerne her i Golfsvinget starte med at takke

Ungdomsudvalgets og dermed juniorarbejdets sponsorer i

Aarhus Aadal Golf Club:

Erhvervsklubben Aarhus Aadal, for de flotte tilskud til Juniorarbejdet

og den ekstra indsats for vores elitespillere.

Golfexperten, som støttede og sponsorerede Juniorrangliste

turneringen.

Herreklubben, som har deltaget med et fint boldsponsorat.

Og også tak til de mange medlemmer der støtter med deres

bolde i ”hullet” ved bagladen.

Der skal også lyde en tak til medlemmerne i Ungdomsudvalget,

PRO træner teamet, banekontrollørerne, begynderudvalget

og teoriundervisningen v/Merethe som alle for sin del gør

en stor indsats der betyder at vi også i år kan fremvise mange

flotte resultater i både DGU og Distriktsturneringerne. Vi

ønsker at videreføre og styrke DGU Distrikt 2 samarbejdet.

Oplysninger om tilbud, turneringer og kurser i DGU Distrikt

2 findes på: www.distrikt2.dk

Vi ønsker også at værne om vores klub og bane, så til alle 95

juniorer: Husk at høflig optræden, etikette, lægge turf på plads,

rette nedslagsmærker og ”lukke igennem” er med til at forbedre

dit golfspil. Enhver indberetning vil blive taget alvorligt.

I uge 27 deltog jeg som hjælper i Kalø til golf-camp 2004.

Sammen med 41 unge golfere (hvoraf de 18 kom fra Århus

Ådal) havde vi en forrygende uge, med masser af intens

træning og spil på både par-3 bane og stor bane. Det er en

fornøjelse at være sammen med ådalens unge spillere, som har

Golfsvinget 22

Husk (som altid) at checke Juniortavlen i klubhuset, f.eks.:

•Tilmelding til Juniorafslutningsmatch

•Børnegolf

•Kredsturnering

Golfmærkeprøver

Med venlig golfhilsen

Golfcamp i Kalø

Kim Nørrebo >> Ungdomsudvalgsformand

et formidabelt godt sammenhold, men hvor der også er plads

til nye. Mange brugte ugen på at spille sig ned i hcp. og til

præmieoverrækkelsen den sidste dag løb Ådalen da også med

mange flotte præmier.

I den løbende hulspilskonkurrence på puttebanen var det

2 Ådal-spillere som mødtes i finalen. Simon

Mathiasen vandt for 2. år i træk, denne gang over

Hannibal Krabbe. Stor ros til Kalø som havde

lavet et flot varieret og veltilrettelagt program.

Tak til Jarl Vestergård som ville bruge et par

dage af hans sommerferie som hjælper.

Tak til E-klubben for deres sponsorat.

Tak til Ormslev camping for udlån af telt da det

kneb med logi til et par drenge.

Kalø har lavet en billedkavalkade som I kan se

på www.kaloegolf.dk (juniorerne).

Birgit Jørgensen >> medl. 98


Vi Golf Centeret

Kasserer

takker sponsorerne i 2003

Brydehøjvej 35

8462 Harlev J

Telefon 86 94 26 77

Fax 86 94 27 78

Centerleder

Mariann Grünbaum

Telefon 40 33 70 77

E-mail: nmgr@golfin.dk

Sekretær Jytte K. Gravesen

E-mail: jk@golfin.dk

Restaurant Aadalen

Leif Jessen

Telefon 86 94 24 66

ProShop i klubhuset

Telefon 86 94 26 44

Chefgreenkeeper

Ole Hejl

Rødlundvej 167

8462 Harlev

Telefon 86 94 26 68

Mobil 20 15 21 09

Træner

Peter Agerboe

Assistent

Oli Sigurjon Barddal

Tidsbestilling

Proshop

Telefon 86 94 26 44

mandag- fredag 9.00 - 18.00

Lørdag - søndag 9.00 - 14.00

Klubkontor/Matchleder

Telefon 86 94 24 74

E-mail: gk073@eagle.dk

Bestyrelsen

Formand

Charlie Herbst

Hvenevej 3

8240 Risskov

Telefon 20 93 48 89

E-mail: formand@aadalgolf.dk

Næstformand

Kay Hougaard

Havkærtoften 14

8381 Tilst

Telefon 86 24 86 89

E-mail: kay@mps.dk

Alice Ogstrup

Fynsgade 25

8000 Århus C

Telefon 86 76 10 01

E-mail: a.ogstrup@mail1.stofanet.dk

Sekretær

Lars Storr

Bavnegårdsvej 141

8361 Hasselager

Telefon 86 28 18 64

E-mail: sekretaer@aadalgolf.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Merethe Aggergren

Højbyvej 3

8462 Harlev

Telefon 86 94 13 00

E-mail: handicapudvalg@aadalgolf.dk

Janne Kirk Dürr

Violvej 26

8240 Risskov

Telefon 86 20 10 41

E-mail: jaki@tdc.dk

Finn Bisgaard

Bernstoffsvej 23

8260 Viby J

Telefon 86 14 14 41

E-mail: vibymurer@hotmail.com

Erik Kudahl

Rugbjergvej 35

8260 Viby J

Telefon 86 28 37 14

E-mail: erik.kudahl@oncable.dk

Kenneth Radoor

Silkeborgvej 164 st. tv.

8000 Århus C

Telefon 86 15 86 20

E-mail: k_radoor@stofanet.dk

Udvalgsformænd

Forretningsudvalg

Charlie Herbst

Baneudvalg

Kay Hougaard

Turneringsudvalg

Lars Storr

N R 3 2 | s e p t e m b e r 2 0 0 4

INFO-udvalg

Kenneth Radoor

Handicapudvalg

Merethe Aggergren

Sportsudvalg

Finn Bisgaard

Begynderudvalg

Charlie Herbst

Sponsorudvalg

Janne Kirk

Telefon 86 20 10 41

E-mail: jaki@tdc.dk

Ungdomsudvalg

Kim Nørrebo

Telefon 87 48 38 76

E-mail: kim@4k-data.dk

Dameklubben

Lis Østergaard

Vangen 17

8270 Højbjerg

Telefon 86 14 55 35

E-mail: lis.oestergaard@metalinas.dk

Herreklubben

Kjeld Lørup

Rosenvænget 49

8362 Hørning

Telefon 86 92 36 18

Mobil 40 38 06 18

E-mail: loerup@mail.tele.dk

Seniorklubben

Sven Harrit

Strandparken 10

8000 Århus C

Telefon 86 18 95 31

E-mail: sven.harrit@wanadoo.dk

E-Klubben

Peder Bille

Rugbjergvej 80, Stavtrup

8260 Viby J

Telefon 26 28 11 44

E-mail: bille@compurevision.dk

www.aadalgolf.dk

23

Golfsvinget


160414/A5 annonce/rent. 26/03/04 12:53 Side 1

En perfekt verden?

Spil på verdens bedste baner –

året rundt!

Du kan spille Full Swing Golf hos

SHARKS i Århus året rundt. Hvert

slag måles 60.000 gange pr. sekund

med et infrarødt sensorsystem. Det

giver en perfekt liveoplevelse.

I golfsimulatoren kan du spille på

verdens bedste baner. Medbring

dine egne køller eller lån udstyret

hos SHARKS Golf.

Åbningstider:

Man. - søn. kl. 12.00 - 01.00

www.sharks.dk/golf

Frederiksgade 25 DK-8000 Århus C Tel. 8618 0990

More magazines by this user
Similar magazines