30.07.2013 Views

2. Kontrolfri Zone? - Aarhus.dk

2. Kontrolfri Zone? - Aarhus.dk

2. Kontrolfri Zone? - Aarhus.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Portræt<br />

Anette Samuelsen<br />

side 4<br />

Vi besøger<br />

Danmarks største<br />

og mest moderne<br />

madhus... snart<br />

side 20<br />

Vores<br />

sunde sider side 32<br />

M a g i s t r a t s a f d e l i n g e n f o r s u n d h e d o g o M s o r g · Å r h u s k o M M u n e<br />

m a g a s i n 0 1 - f e b . 2 0 0 9<br />

Tema<br />

<strong>Kontrolfri</strong><br />

<strong>Zone</strong>


Vinter i Århus<br />

På sådan en rigtig dansk<br />

vinterdag – grå, diset, råkold<br />

og uden antydning af<br />

sne – sker der ikke alverden<br />

ved den nyåbnede del af<br />

Århus Å. Men smukt er der.<br />

(foto: Kaare Viemose)


indhold<br />

4<br />

8<br />

10<br />

12<br />

14<br />

16<br />

18<br />

20<br />

24<br />

28<br />

31<br />

32<br />

36<br />

Portræt af Anette Samuelsen<br />

Tema:<br />

Hvordan går det med <strong>Kontrolfri</strong> <strong>Zone</strong>?<br />

Serviceleder: – Vi er kommet af med<br />

en del småting<br />

Rådmanden: <strong>Kontrolfri</strong> <strong>Zone</strong> er en<br />

udfordring for hele organisationen<br />

Leder af hjemmeplejen: Luften er gået<br />

lidt af ballonen<br />

Velfærdsministeren: <strong>Kontrolfri</strong> <strong>Zone</strong><br />

er en god ide!<br />

Projekt Plus – Sund fornuft sat i system<br />

Vi besøger<br />

Arbejdsglæde/arbejdsmiljø<br />

Uddannelser & kurser<br />

Småt & godt<br />

Vores sunde sider<br />

De røde tråde<br />

side 4<br />

side 8<br />

side 24<br />

side 36<br />

Kolofon<br />

Oplag: 6500<br />

Udsendes til Sundhed og Omsorgs arbejdspladser<br />

6 gange om året<br />

Produktion: Datagraf<br />

Tryk: Scanprint<br />

redaktionsgruppe:<br />

Ingrid Terkelsen<br />

8940 6517<br />

iot@aarhus.<strong>dk</strong><br />

Anne Klindt<br />

8940 6955<br />

ankl@aarhus.<strong>dk</strong><br />

Helle Erenbjerg<br />

8940 9757<br />

heer@aarhus.<strong>dk</strong><br />

Arne Christiansen<br />

8940 6482<br />

arc@aarhus.<strong>dk</strong><br />

Målsætning:<br />

Vores skal:<br />

være med til at skabe arbejdsglæde, korpsånd<br />

og samhørighed hos medarbejderne, være med<br />

til at skabe rammer for en åben og ærlig dialog<br />

i Sundhed og Omsorg, understøtte Sundhed og<br />

Omsorgs værdier, mål og rammer i emnevalg<br />

og vinkling<br />

redaktionsudvalg:<br />

ansvarshavende:<br />

Kommunikationschef<br />

Thune Korsager<br />

8940 6513<br />

tko@aarhus.<strong>dk</strong><br />

adresse:<br />

Rådhuset – 8100<br />

Århus C.<br />

VORES er personalemagasin for alle ansatte i<br />

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.<br />

Kommikationschef Thune Korsager<br />

Kommunikationsstaben,<br />

8940 6513<br />

tko@aarhus.dj<br />

Hjemmehjælper Tove Nielsen,<br />

Lokalcenter Marselis,<br />

8931 4000<br />

ton@aarhus.<strong>dk</strong><br />

Sygeplejerske Susanne Lindberg,<br />

Lokalcenter Møllestien,<br />

8932 8200<br />

suli@aarhus.<strong>dk</strong><br />

Områdechef Peter Kaas<br />

Lokalcenter Søholm,<br />

8733 3100<br />

pk@aarhus.<strong>dk</strong><br />

Udviklingschef Vibeke Sjøgreen<br />

Personale & Organisation, 8940 4045<br />

vis@aarhus.<strong>dk</strong><br />

Næste nr. u<strong>dk</strong>ommer 15. april 2009.<br />

Deadline 13. marts 2009.<br />

I VORES bruges den tegnsætning der anbefales<br />

af Dansk Sprognævn.<br />

Får I de blade I skal have?<br />

Hvis I på din arbejdsplads får for få – eller for<br />

mange – eksemplarer af VORES, bedes I meddele<br />

det til redaktionen – 8940 6517,<br />

e-mail: iot@aarhus.<strong>dk</strong>


Portræt<br />

4<br />

Anettes<br />

op- og nedtur<br />

Hun er nok Århus’ mest berømte social- og sundhedshjælper. Jævnligt<br />

møder man hende i pressen, hvor hun både hylder og hudfletter ældreplejen.<br />

Mød kvinden bag de skarpe meninger og det store engagement.<br />

TEKST Anne Klindt FOTO thomAs Knoop<br />

”J indlæg i pressen,” forklarer<br />

eg har op- og nedture på arbejde,<br />

og det afspejler sig i mine<br />

Anette Samuelsen fra Lokalcenter<br />

Hørgården. Hun er nok Århus’ mest<br />

berømte social- og sundhedshjælper.<br />

Jævnligt støder man på hendes navn<br />

i medierne. Nogle gange hylder hun<br />

sit arbejde som det mest fantastiske i<br />

verden. Andre gange skælder hun ud<br />

over dårlige arbejdsforhold for plejepersonalet.<br />

Det hele er udtryk for en<br />

stor passion for ældreplejen.<br />

For nylig havde hun en nedtur,<br />

hvor hun ikke orkede at gå på arbejde.<br />

Hun læste på direktør Hosea<br />

Dutschkes blog at arbejdsglæde er<br />

medarbejderes eget ansvar.<br />

”Jeg blev rasende og tænkte bare:<br />

hvad bilder han sig ind?! Han står<br />

ikke dagligt med underbemanding<br />

og manglende ledelsesstruktur. Jeg<br />

vores mAgAsin 01 · februAr 2009<br />

fór til tasterne og skrev et skarpt svar<br />

på hans blog,” fortæller Anette.<br />

Hosea Dutschke anbefalede hende<br />

at læse bogen ’Happy Hour fra<br />

8 til 16’ af Aleksander Kjerulf om<br />

arbejdsglæde.<br />

”Den bog åbnede mine øjne og fik<br />

mig til at se at jeg var inde på et forkert<br />

spor. Jeg var rullet ind i den der<br />

brokke-kultur. Da jeg dagen efter<br />

blev mødt af brok på arbejde, svarede<br />

jeg: ’I dag vil jeg være glad’.”<br />

Vejen til ældreplejen<br />

Anette har nu genfundet arbejdsglæden<br />

og forsøger at sprede den til<br />

kolleger, fortæller hun over en kop<br />

kaffe i det hyggelige hus i Lystrup,<br />

som hun deler med mand, to børn og<br />

fire kæledyr.<br />

For hende er arbejdsglæde gode relationer<br />

til kolleger. Hun fortæller<br />

om ansvaret for at gøre ledelsen opmærksom<br />

på problemer. Om at praktisere<br />

hjælp til selvhjælp på arbejde.<br />

Om at coache kolleger. Det hele<br />

kan lyde som floskler, men i hendes<br />

selskab er man ikke i tvivl om<br />

at der er tale om hjerteblod. Hun<br />

er på en erkendelsesrejse og mission<br />

der begyndte for ti år siden da<br />

hun entrerede i branchen som social-<br />

og sundhedshjælper-elev på<br />

Lokalcenter Hørgården.<br />

Inden hun havnede i ældreplejen,<br />

tog hun en EFG i jern og metal.<br />

”Jeg ville gerne noget praktisk. Jeg<br />

har dog aldrig brugt uddannelsen,<br />

men jeg véd da hvad der gemmer sig<br />

under en motorhjelm og kan svejse.”<br />

Siden tog hun en kontoruddannelse,<br />

som hun brugte som afsæt til at<br />

starte egen virksomhed da hun var<br />

blot 21 år. Et firma der formidlede<br />


e<br />

Jeg har op- og nedture.<br />

Det afspejler sig i mine<br />

presseindlæg, siger<br />

Anette Samuelsen<br />

vores mAgAsin 01 · februAr 2009 5


Portræt<br />

6<br />

▼<br />

”Jeg blev rasende og tænkte bare:<br />

hvad bilder vores direktør sig ind?!”<br />

produktion af reklamegaver for andre<br />

firmaer, for eksempel kuglepenne<br />

og tøj med logo.<br />

”Firmaet har givet mig mange<br />

gode oplevelser, men det var også<br />

svært med det store ansvar selv at<br />

skulle hente alle penge hjem. Nogle<br />

gange havde vi så travlt at naboer,<br />

venner og familie måtte hjælpe til,”<br />

fortæller hun.<br />

Hun drev firmaet sammen med<br />

sin daværende mand, som hun også<br />

fik en søn med.<br />

opdagede sit omsorgsgen<br />

Otte år senere blev Anette skilt og fik<br />

en psykisk nedtur. Hun kom på kon-<br />

Anette Samuelsen<br />

• 41 år<br />

• Gift med Volmer<br />

• Søn på 18 år og datter på 7 år<br />

• 1983-EFG i jern og metal<br />

• 1984-EFG handel og kontor<br />

• 1985-1987: Kontorassistent elev<br />

• 1987-1988: Uddannet<br />

kontorassistent<br />

• 1988-1996: Eget reklamegavefirma<br />

• 1997: Jobtræning<br />

Stefanshjemmet og Fenrishus<br />

– institution for multihandicappede<br />

børn og unge<br />

• 1998-2008: Social- og sundhedshjælper<br />

på Lokalcenter<br />

Hørgården<br />

vores mAgAsin 01 · februAr 2009<br />

tanthjælp og valgte senere at komme<br />

i jobtræning på et hjem for senhjerneskadede<br />

unge. Det var hér hun opdagede<br />

sit omsorgsgen, og siden søgte<br />

hun ind på SOSU-skolen.<br />

”Jeg havde ikke i min vildeste fantasi<br />

forestillet mig at jeg skulle være<br />

social- og sundhedshjælper, men når<br />

jeg tænker tilbage, kan jeg godt se en<br />

rød tråd. For i skolen var jeg den lille<br />

samaritaner der tog sig af de nye<br />

og de mobbede i klassen. Jeg var selv<br />

meget populær, og derfor havde jeg<br />

overskud,” husker hun.<br />

På Hørgården havde Anette fra<br />

første dag succesoplevelser og fik<br />

hurtigt det selvværd igen som hun<br />

havde mistet i forbindelse med skilsmissen.<br />

Hun begyndte at interessere<br />

sig for psykologi og brugte sine<br />

godt fem år i nattevagt på at læse sig<br />

igennem tykke fagbøger når der var<br />

mulighed for det. Siden har hun læst<br />

meget, skrevet meget og tænkt dybt,<br />

forklarer hun. Men sådan var det<br />

ikke da hun gik i folkeskolen:<br />

”Dengang så jeg frem til gymnastik<br />

og frikvarterer. Men<br />

nu tager jeg revanche,” siger<br />

hun grinende og<br />

afbryder et øjeblik<br />

talestrømmen<br />

fordi<br />

hun<br />

skal hjælpe sin gamle, halvblinde<br />

moppe-hund med at forcere et<br />

trappetrin.<br />

Hendes anden hund, en kælen<br />

amstaff, kigger tiggende på hende i<br />

håb om lidt kærtegn. Under trappen<br />

rumsterer en chinchilla, og et eller<br />

andet sted gemmer katten sig.<br />

”Jeg har haft en hel zoologisk have<br />

herhjemme. Alle sammen dyr fra et<br />

internat, for disse dyr skal også have<br />

en chance,” siger hun, og omsorgsgenet<br />

er åbenlyst.<br />

Finder sin<br />

egen<br />

karrierevej<br />

Anette er i<br />

konstant udvikling,<br />

men<br />

hun har ikke<br />

taget nogen<br />

officiel videre-<br />

Anette har et stort omsorgsgen. Også for dyr.


Eksempler på Anettes bedrifter:<br />

2007: Mødtes i København med Mads<br />

Lebech, formand for KL’s løn- og personaleudvalg,<br />

for at drøfte arbejdsforhold for plejepersonale.<br />

Anette om oplevelsen: ”Mads er bare<br />

Mads, og vi havde en rigtig god snak”<br />

2008: Holdt foredrag i Rådhushallen om<br />

omsorgspolitik. Havde et reb om hænderne,<br />

som skulle symbolisere den overdrevne omsorg<br />

som personale ofte kommer til at give,<br />

hvilket kan passivisere plejehjemsbe boeren.<br />

uddannelse siden hjælperuddannelsen.<br />

”Jeg kan bedre lide at finde min<br />

egen karrierevej. Jeg begyndte faktisk<br />

på assistent-uddannelsen,<br />

men var ikke klar til det på det tidspunkt.<br />

For mig var det en sejr at jeg<br />

turde springe fra,” fortæller Anette,<br />

som aldrig siden har ønsket at søge<br />

ind.<br />

Den seneste udfordring hun har<br />

påtaget sig, er som tillidsrepræsentant<br />

for personalet på Hørgården.<br />

Hun siger herom: ”Jeg tror at jeg<br />

kan forbedre samarbejdet mellem<br />

ledelse og medarbejdere. Jeg har<br />

selv lært en del på det felt. For eksempel<br />

har jeg nogle gange været<br />

i pressen med kritik, hvor jeg set i<br />

bakspejlet først skulle være gået i<br />

dialog med ledelsen.”<br />

På spørgsmålet om hvorvidt det<br />

nytter at give sin mening til kende,<br />

svarer hun uden tøven: ”Ja, absolut!<br />

Jeg kan for eksempel godt mærke<br />

på lederne hvis de har læst mine<br />

indlæg på en blog eller i pressen. De<br />

refererer nogle gange ubevidst til<br />

dem, og jeg fornemmer at det rykker<br />

dem. Min leder siger også tit til<br />

mig: ’Jamen, det har du ret i. Det<br />

har jeg overhovedet ikke tænkt over<br />

at vi bør ændre’,”.<br />

’anettes brevkasse’<br />

Hendes mand gennem 12 år,<br />

Volmer, som hun har en datter<br />

Anette om oplevelsen: ”Emnet er min mærkesag,<br />

og det var min debut som foredragsholder.<br />

Tænkte bagefter: det gik da fint. Det kan<br />

jeg godt gøre en anden gang.”<br />

2008: Ville gerne debattere Århus<br />

Kommunes værdier med sin leder. Hun mødte<br />

op med en flaske vin med en hjemmelavet<br />

etiket med værdiordene ’Troværdighed,<br />

respekt og engagement’. Anette om oplevelsen:<br />

”Vinen skulle symbolisere at<br />

med, er en stor støtte og bakker<br />

hende op i kampen for ældreplejen.<br />

”Vi er diametrale modsætninger.<br />

Han er meget social og udadvendt.<br />

Jeg er mere tænkeren,”<br />

fortæller hun. At Anette dog ikke<br />

kun tænker, men også handler, vidner<br />

hendes happenings, agéren i<br />

verden og mange tankevækkende<br />

og skarpe debatindlæg<br />

om. Og<br />

endnu en evne synes<br />

at være ganske<br />

veludviklet<br />

hos hende:<br />

”Mange kolleger<br />

– også tidligere<br />

– spørger<br />

mig til<br />

råds om problemstillinger<br />

på arbejdspladsen.<br />

Måske burde<br />

jeg lave en ’Anettes<br />

brevkasse,” siger<br />

hun med et mildt<br />

grin og skynder sig at<br />

feje ideen af bordet igen:<br />

”Jeg vil gerne bruges,<br />

men jeg skal blive bedre<br />

til at sige fra og kende<br />

mine begrænsninger. Det<br />

er svært, når jeg nu så<br />

gerne vil redde hele<br />

verden,” lyder det<br />

med et selvironisk<br />

suk fra Anette. n<br />

frontmedarbejdere også skal ’smage’ værdierne,<br />

have dem ind under huden og ikke bare<br />

møde dem som sorte ord på hvidt papir.”<br />

Debatterer med direktøren på bloggen:<br />

www.direktoren.<strong>dk</strong><br />

Læs mere på www.anettesamuelsen.<strong>dk</strong><br />

"Jeg har aldrig<br />

brugt min EFG<br />

i jern og metal,<br />

men jeg kan godt<br />

svejse," sige Anette,<br />

der siden har fået<br />

stor interesse for<br />

psykologi.<br />

vores mAgAsin 01 · februAr 2009 7


tema: KontrolFri <strong>Zone</strong><br />

8<br />

vores mAgAsin 01 · februAr 2009<br />

Kontro<br />

”mange offentligt ansatte<br />

har nogenlunde samme<br />

frihed som en moderne<br />

vaske maskine – nemlig friheden<br />

til at køre bestemte<br />

programmer.”<br />

D R . P H I L V E R N E R C . P E T E R S E N , I N S T I T U T F O R<br />

LEDELSE, ABS (HANDELSHøJSKOLEN, ÅRHUS)


<strong>2.</strong> KONTROL<br />

NEJ TAK<br />

lfri <strong>Zone</strong>?<br />

TEKST ingrid terKelsen<br />

Tanken er at lokalcentrene skal<br />

fritages for så meget dokumentation<br />

som overhovedet muligt,<br />

herunder også diverse skemaer, evalueringer<br />

og andet papirarbejde. Det<br />

sker ved at alle medarbejdere og ledere<br />

i Sundhed og Omsorg kan komme<br />

med forslag til hvilke former for dokumentation<br />

det giver god mening<br />

at beholde og hvilke man kan undvære<br />

uden problemer.<br />

Formålet med <strong>Kontrolfri</strong> <strong>Zone</strong> er at<br />

• give medarbejderne mere tid til at<br />

løse deres kerneopgaver.<br />

• styrke medarbejdernes<br />

arbejdsglæde.<br />

Målet er, at<br />

• hele ældreområdet i Århus i 2010<br />

er en stor <strong>Kontrolfri</strong> <strong>Zone</strong>.<br />

sådan fungerer <strong>Kontrolfri</strong> <strong>Zone</strong><br />

Kravene om kontrol, dokumentation,<br />

målinger og procedurer kommer<br />

mange steder fra. Nogle procedurer<br />

er indført af det enkelte lokalcenter,<br />

nogle krav kommer fra kommunens<br />

Hvad er <strong>Kontrolfri</strong> <strong>Zone</strong>?<br />

… et projekt der skal afskaffe<br />

al unødvendig kontrol og<br />

dokumentation i ældreplejen<br />

i Århus. Eller sagt på en anden<br />

måde: <strong>Kontrolfri</strong> <strong>Zone</strong> er en<br />

udfordring af styringskulturen<br />

i Sundhed og Omsorg.<br />

centrale forvaltning, mens andre<br />

regler udspringer fra lovgivningen.<br />

Arbejdet med at afskaffe unødig<br />

dokumentation og kontrol foregår<br />

derfor på flere niveauer, og flere forskellige<br />

processer og løsninger er i<br />

spil:<br />

• Vi udfordrer vores egne arbejdsgange<br />

og kultur.<br />

• Vi finder smartere måder at løse<br />

opgaverne på.<br />

• Vi udfordrer lovgivningen, og om<br />

nødvendigt søger vi om at blive fritaget<br />

fra love og regler.<br />

tre faser<br />

1) Via medarbejderne indsamles eksempler<br />

på unødig dokumentation,<br />

kontrol og papirarbejde.<br />

2) De forslag, medarbejderne melder<br />

ind til <strong>Kontrolfri</strong> <strong>Zone</strong>, bliver belyst<br />

grundigt, før ændringer sættes<br />

i værk. <strong>Kontrolfri</strong> <strong>Zone</strong> har ikke<br />

som mål at afskaffe al dokumentation,<br />

men kun den meningsløse og<br />

unyttige.<br />

3) De forslag, som styregruppen siger<br />

god for, bliver iværksat så hurtigt<br />

som muligt – og så hurtigt<br />

som eventuelle dispensationer kan<br />

gives.<br />

De tre faser foregår kontinuerligt<br />

– nogle forslag kan der hurtigt<br />

gøres noget ved, andre er mere<br />

komplicerede.<br />

<strong>Kontrolfri</strong> <strong>Zone</strong> startede i<br />

april 2008 på to lokalcentre – Syd<br />

(Tranbjerg, Elmevang, Eskegården<br />

og Kildevang) og Midtbyen<br />

(Møllestien, Vestervang og Carl<br />

Blochs Gade). Foråret gik med at indsamle<br />

eksempler på hvad medarbejderne<br />

oplevede som unødig dokumentation<br />

af deres arbejde, og<br />

derefter så man på hvert enkelt forslag<br />

og vurderede hvad der kunne afskaffes<br />

uden videre og hvad der skulle<br />

arbejdes videre med.<br />

I efteråret blev <strong>Kontrolfri</strong> <strong>Zone</strong><br />

bredt ud til alle lokalcentrene, og fra<br />

1. januar 2009 er projektet blevet en<br />

driftsopgave. n<br />

vores mAgAsin 01 · februAr 2009 9<br />

<strong>2.</strong>


tema: KontrolFri <strong>Zone</strong><br />

10<br />

TEKST ingrid terKelsen FOTO KAAre viemose<br />

Serviceleder:<br />

– Vi er kommet<br />

af med en del sm<br />

” N<br />

kort til borgerne. Tidligere<br />

oget af det vi har lavet om, er<br />

at vi ikke mere udleverer café-<br />

fik de et kort der gav adgang til at<br />

spise i lokalcentrenes caféer, hvis<br />

de var pensionister, boede i Århus<br />

Kommune og deltog i mindst én aktivitet<br />

på lokalcentret. Vi udleverede<br />

kortene og registrerede folk, og meningen<br />

var at kortene skulle skiftes<br />

en gang om året i alle cafeerne; men<br />

det skete bare ikke, og alle er vist<br />

enige om at både registreringen og<br />

cafékortene kan undværes. Det var<br />

måske ikke den store arbejdsbyrde,<br />

men det er selvfølgelig rart at slippe<br />

for noget, som ingen kunne se det relevante<br />

i,” fortæller Helle Harbo.<br />

minus smagspaneler<br />

En anden opgave, som køkken-café-området<br />

er kommet af med,<br />

er smagspanelerne –<br />

grupper af borgere<br />

som prøvesmagte<br />

maden<br />

og vurderede den<br />

i nogle faste skemaer.<br />

Resultaterne<br />

blev registreret i<br />

LIS-systemet, og<br />

køkkener-<br />

ne scorede point, alt efter graden af<br />

tilfredshed.<br />

”Ikke alle steder fungerede smagspanelerne<br />

efter hensigten, og det stod<br />

måske ikke helt mål med arbejdsindsatsen<br />

i caféudvalgene. Selvfølgelig er<br />

det vigtigt at vide hvad brugerne synes<br />

om maden, og vi prøver at finde<br />

andre måder at inddrage dem på. Her<br />

hos os vil vi lave bredere spørgeskemaundersøgelser,<br />

og vi har indført en<br />

ros&ris-kasse i alle caféer, hvor folk<br />

kan sige deres mening og komme med<br />

ønsker og ideer,” siger Helle Harbo.<br />

minus café-profiler<br />

Lokalcentrene skal heller ikke lave<br />

café-profiler mere – en detaljeret beskrivelse<br />

af hver enkelt café, kombineret<br />

med en handlingsplan.<br />

”Det kom der et fint skema ud af,<br />

men ikke rigtig noget vi kunne bruge<br />

til noget. Meningen var vel at caféerne<br />

skulle kunne sammenligne<br />

sig med hinanden, men de er så forskellige<br />

at det ville være som at sammenligne<br />

æbler og bananer! Det var<br />

ikke et brugbart redskab, efter min<br />

mening” siger Helle Harbo.<br />

En af de helt store aktører i køkkenernesdokumentationsopgaver<br />

er Fødevarekontrollen. Her stil-<br />

les der mange og store krav til<br />

dokumentation.<br />

”Vi har holdt møde med dem og<br />

drøftet om der var noget der kunne<br />

gøres anderledes. Vi er ikke direkte<br />

kommet af med noget af dokumentationen,<br />

men fået anvist nogle områder<br />

vi måske kunne forenkle. Men<br />

det er alligevel godt at have haft dialogen<br />

med dem – måske kan det også<br />

forebygge problemer senere hen.”<br />

Vi skal gøre det vi siger<br />

En ting servicelederen er blevet opmærksom<br />

på, er at arbejdspladserne<br />

måske selv kan gøre noget for at formindske<br />

dokumentationen i forhold<br />

til Fødevarekontrollen.<br />

”Det vigtige er at vi gør det som vi<br />

siger vi gør. Hvis vi i egenkontrolprogrammet<br />

siger at vi tjekker og dokumenterer<br />

én gang om dagen, så<br />

skal vi også gøre det – og dokumentere<br />

at vi gør det. Men nogle ting behøver<br />

vi ikke tjekke hver eneste dag<br />

– vi gør det bare alligevel, af gammel<br />

vane og for at være på den helt<br />

sikre side. På Møllestien måler og<br />

dokumenterer de for eksempel temperaturen<br />

på maden hver dag, og<br />

det behøver de ikke, men de vil gerne.<br />

Det er en fast indarbejdet ruti-


Midtbyens Lokalcentre har været<br />

med i <strong>Kontrolfri</strong> <strong>Zone</strong> fra starten og<br />

har altså været med i det indledende<br />

arbejde med at finde unødvendig<br />

dokumentation og kontrol i Sundhed<br />

og Omsorg. Èn af deltagerne er serviceleder<br />

Helle Harbo. Her fortæller hun om<br />

hvordan man oplever <strong>Kontrolfri</strong> <strong>Zone</strong> i<br />

køkkenerne og caféerne på Møllestien,<br />

Vestervang og Carl Blochs Gade.<br />

åting<br />

ne, som de har det godt med, og så<br />

skal der selvfølgelig ikke laves om på<br />

det. Formålet med <strong>Kontrolfri</strong> <strong>Zone</strong><br />

er vel netop at gå ind og finde de dokumentationsprocedurer<br />

der opleves<br />

som en belastning af medarbejderne,<br />

og så se om man kan gøre noget<br />

ved dem. For eksempel arbejder vi løbende<br />

med at forenkle dokumentationen<br />

omkring rengøring og finde en<br />

ordentlig rytme der. Det vigtigste er<br />

at medarbejderne oplever brugbare<br />

og relevante arbejdsredskaber og at<br />

der er rimelighed i tingene,” fastslår<br />

Helle Harbo.<br />

troede det ville batte noget mere<br />

Netop det med personalets oplevelse<br />

af at der sker noget er et ømt punkt<br />

i <strong>Kontrolfri</strong> <strong>Zone</strong>. ”Medarbejderne<br />

havde nok troet at det ville batte noget<br />

mere med <strong>Kontrolfri</strong> <strong>Zone</strong>. De<br />

ting der er blevet fjernet, er da ok,<br />

men det har ikke for alvor flyttet noget.<br />

Når man kigger på listen (over<br />

forslag som der arbejdes med, red.),<br />

kan man jo se at der er meget på vej.<br />

Afskaffelserne rammer et bredt udsnit<br />

af medarbejdere, og derfor oplever<br />

den enkelte måske at der ikke<br />

rigtig sker så meget som de havde<br />

regnet med,” siger Helle Harbo. n<br />

”Afskaffelserne rammer et bredt<br />

udsnit af medarbejdere, og derfor<br />

oplever den enkelte måske at der ikke<br />

rigtig sker så meget som de havde<br />

regnet med,” siger serviceleder Helle<br />

Harbo, Midtbyens Lokalcentre.<br />

vores mAgAsin 01 · februAr 2009 11


tema: KontrolFri <strong>Zone</strong><br />

<strong>2.</strong> KONTROL<br />

12<br />

rådmanden:<br />

<strong>Kontrolfri</strong> <strong>Zone</strong> er en<br />

for hele organisation<br />

NEJ TAK<br />

vores mAgAsin 01 · februAr 2009<br />

<strong>2.</strong> KONTROL<br />

NEJ TAK<br />

Rådmand Dorthe Laustsen er<br />

formand for <strong>Kontrolfri</strong> <strong>Zone</strong>s<br />

styregruppe. Her svarer hun på<br />

nogle spørgsmål om hvordan<br />

projektet har det lige nu, og<br />

kommenterer den kritik der er<br />

af <strong>Kontrolfri</strong> <strong>Zone</strong>.<br />

TEKST ingrid terKelsen FOTO ArKivfotos<br />

Hvordan synes du det går med <strong>Kontrolfri</strong><br />

<strong>Zone</strong>?<br />

”Jeg synes det går rigtig udmærket.<br />

Vi kom flyvende fra start – medarbejderne<br />

ved de to lokalcentre, der<br />

var med fra begyndelsen, engagerede<br />

sig med liv og sjæl, og i første omgang<br />

kom der omkring 90 forslag til<br />

dokumentation og kontrolprocedurer<br />

som man gerne ville have afskaffet.<br />

Projektet viste hurtigt hvor meget<br />

det betyder for medarbejderne at<br />

få lettet dokumentationsbyrden. Jeg<br />

har oplevet et imponerende engagement<br />

fra personalets side, og jeg synes<br />

det er flot at vi allerede er nået så<br />

langt som vi er.”<br />

Hvad er der sket med de forslag der kom ind?<br />

”Alle forslagene – i dag er vi oppe<br />

på over 100, og der kommer hele tiden<br />

flere til – bliver behandlet grundigt<br />

i forvaltningen. Herefter er det<br />

projektets styregruppe der beslut-


udfordring<br />

en<br />

ter hvad der skal ske. Nogle ting kan<br />

vi afskaffe uden videre – for eksempel<br />

indberetning af ambuleringer.<br />

Andre ting kræver lidt mere forarbejde<br />

– måske skal der søges dispensation,<br />

måske skal der sættes noget<br />

andet og mindre arbejdskrævende i<br />

stedet for. Og nogle af ønskerne fra<br />

medarbejderne kan vi ikke imødekomme.<br />

Målet er jo ikke at afskaffe<br />

al dokumentation, men kun den<br />

unødvendige. Men medarbejderne<br />

fortæller at de har fået en god forklaring<br />

på hvorfor det ikke kan lade sig<br />

gøre, og at det har givet dem læring<br />

og en større forståelse og accept af<br />

reglerne. Det er mere tilfredsstillende<br />

at skulle dokumentere når man<br />

ved at der er et formål med opgaven.”<br />

går det for langsomt?<br />

Der har været kritik af at det går for langsomt<br />

med <strong>Kontrolfri</strong> <strong>Zone</strong>, at der ikke rigtigt<br />

sker noget mere. Hvad siger du til det?<br />

”Netop for at undgå at projektet skulle<br />

gå i stå, har jeg sat mig for bordenden<br />

i styregruppen sammen med<br />

direktør Hosea Dutschke. Det kan<br />

måske godt virke som om projektet<br />

er gået lidt i stå. Det er det imidlertid<br />

ikke, det garanterer jeg for!<br />

Men det er meget naturligt<br />

at der, efter den første, hektiske<br />

fase, kommer en mere<br />

rolig periode. Det tager lang<br />

tid at behandle 100 forslag. Og<br />

det er ikke så enkelt og hurtigt at<br />

fjerne og forenkle dokumentation og<br />

kontrol. Måske har vi spændt medarbejdernes<br />

forventninger for højt<br />

fra starten, og det beklager jeg. Jeg<br />

forstår godt at medarbejderne bliver<br />

utålmodige. Når man har engageret<br />

sig i noget, så vil man også gerne<br />

se resultater. Men de er der, og der<br />

kommer flere!”<br />

<strong>Kontrolfri</strong> <strong>Zone</strong> kritiseres også for at blande<br />

sig i afdelingernes arbejdsområder og for<br />

at gå på tværs af de normale arbejdsgange.<br />

Hvad mener du om det?<br />

”Den store udfordring ved <strong>Kontrolfri</strong><br />

<strong>Zone</strong> er at de forslag medarbejderne<br />

har meldt ind, udfordrer arbejdsgange<br />

og regler i alle afdelinger. Nogle<br />

føler at vi med <strong>Kontrolfri</strong> <strong>Zone</strong> udfordrer<br />

den måde de arbejder på, og<br />

nogle synes <strong>Kontrolfri</strong> <strong>Zone</strong> kloger<br />

sig på emner der hører hjemme i andre<br />

afdelinger. Vi udfordrer med andre<br />

ord en hel kultur og et stort organisationsapparat.<br />

Og sådan må det<br />

være, hvis projektet skal have nogen<br />

mening. Det er en gevinst at få tingene<br />

vendt på hovedet, så vi kan tænke<br />

over vores egen praksis. Forandringer<br />

skal man ikke være bange for, tværtimod!<br />

Men al begyndelse er svær, og<br />

det er kun et spørgsmål om tid før<br />

hele Sundhed og Omsorg er med på<br />

projektet og begynder at reflektere<br />

over arbejdsgange og kontrolprocedu-<br />

Afskaffet!<br />

Her er nogle eksempler på dokumentation<br />

der er blevet afskaffet efter indførelsen af<br />

<strong>Kontrolfri</strong> <strong>Zone</strong>:<br />

• Indberetning af tidsforbrug på borgere fra<br />

andre kommuner – med henblik på afregning.<br />

Oplysningerne trækkes fra og med<br />

2009 via it-systemet.<br />

• Indberetning af teamscore i forbindelse<br />

med brug af Teamredskabet.<br />

• Indberetning til det kommunale tilsyn når<br />

borgere ambulerer fra plejeboliger.<br />

• Inddeling af frivillige i 11 forskellige<br />

undergrupper.<br />

• Smagspaneler ved lokalcenter-caféerne.<br />

• Opdatering af café-profiler.<br />

• Brug af tjenestetidsopgørelser – i dag er<br />

det frivilligt om man vil bruge dem.<br />

Læs mere om afskaffelser og forenklinger af<br />

dokumentation og kontrol under punktet<br />

”Resultater” på <strong>Kontrolfri</strong> <strong>Zone</strong>s hjemmeside:<br />

http://aarhuskommune.<strong>dk</strong>/portal/<br />

organisation/sundhed_omsorg/<strong>Kontrolfri</strong><br />

”Den gamle bliver ligesom<br />

bilen udstyret med en servicebog,<br />

og servicebogen siger at<br />

den gamle skal vaskes, tørres,<br />

vokses og poleres, så hun kan<br />

holde 14 dage igen.”<br />

D r . P h i l V e r N e r C . P e T e r s e N , i N s T i T u T f o r<br />

leDelse, ABs (hANDelshøJskoleN, Århus)<br />

rer overalt i organisationen. Det er jo<br />

ikke kun på lokalcentrene der findes<br />

unødvendige og overflødige rutiner<br />

og procedurer. Vi skal have skrællet<br />

alle unødvendige arbejdsopgaver af,<br />

så vi når ind til sagens kerne – kerneydelserne.<br />

Den service vi leverer til<br />

borgerne. Det er omdrejningspunktet,<br />

uanset hvor vi arbejder henne i<br />

Sundhed og Omsorg, og hvad vi laver.”<br />

n<br />

vores mAgAsin 01 · februAr 2009 13


tema: KontrolFri <strong>Zone</strong><br />

14<br />

Leder af hjemmeplejen:<br />

Luften er gået<br />

lidt af ballonen<br />

TEKST ingrid terKelsen FOTO KAAre viemose<br />

Ida Bjørn Nielsen, leder af hjemmeplejen på Midtbyens Lokalcentre,<br />

har også været med i projekt <strong>Kontrolfri</strong> <strong>Zone</strong> fra starten for knapt et år<br />

siden. Her fortæller hun om sine oplevelser.<br />

” V der kunne afskaffes af kon-<br />

i startede med masser af gejst<br />

og masser af ideer til hvad<br />

trol og dokumentation. Vi holdt en<br />

brainstorm og meldte vores forslag<br />

ind til <strong>Kontrolfri</strong> <strong>Zone</strong>-projektet. Og<br />

så oplevede vi at der gik bureaukrati<br />

i det, med udvalg og styregruppe<br />

osv. Selvfølgelig kan man ikke bare<br />

afskaffe alting uden videre, men måske<br />

skulle man have ventet lidt med<br />

at melde projektet så bombastisk ud,<br />

så folks forventninger ikke havde været<br />

sat så højt. Man havde<br />

måske ikke behøvet at bygge<br />

hele det apparat op for<br />

den smule.”<br />

Dokumentationstyranni<br />

Ida Bjørn Nielsen synes ikke hun<br />

har mærket meget til lettelser i dagligdagen.<br />

”Vi oplever stadigvæk<br />

et dokumentationstyranni i ple-<br />

vores mAgAsin 01 · februAr 2009<br />

jen, og de store ting, der virkelig fylder<br />

i hverdagen, er der stadigvæk.<br />

Plejeboligerne er sluppet for at indberette<br />

ambuleringer, men jeg kan ikke<br />

se at der er ændret noget som helst i<br />

hjemmeplejen. Vi havde foreslået at<br />

vi brugte notatark i stedet for at beskrive<br />

hele indsatsområder, når det<br />

ikke er nødvendigt. Det kan man jo<br />

bare beslutte at gøre – der står ikke i<br />

loven at vi skal bruge VITAE til dokumentation!<br />

Jeg tror vi kunne gøre meget<br />

uden at slå op i vejledninger og<br />

procedurer. Folk tager mere ansvar,<br />

hvis de får ansvaret. Dokumentation<br />

er jo dybest set en sikring af ’én selv’,<br />

af systemet. Vi dokumenterer for at<br />

’hvis nu der bliver noget’. Det er ikke<br />

nok at sige at vi har gjort tingene, vi<br />

skal kunne dokumentere at vi har<br />

gjort det! Det hænger sammen med<br />

Frit Valg – alt skal kunne dokumenteres,<br />

beskrives – vi sender en hel regn-<br />

skov ud til folk, og de forstår<br />

det ikke. Det var bedre da sygeplejersken<br />

tog ud til gamle<br />

fru Jensen og spurgte hvad<br />

hun havde brug for – og så<br />

fik hun det. Og jeg tror såmænd<br />

ikke det var dyrere.”<br />

Fri-lokalcenter<br />

Ida Bjørn Nielsen har et forslag til afbureaukratisering<br />

i stor stil: ”Det<br />

kunne være interessant at lave et<br />

forsøg med et fri-lokalcenter – tage<br />

et lokalcenter, fjerne alle regler, rutiner,<br />

arbejdsgange og retningslinjer<br />

– finde ud af hvad borgerne har<br />

brug for – og så bygge op efter det.<br />

På den måde kom det til at handle<br />

om borgernes behov – ikke systemets!<br />

I dag er fokus væk fra borgerne.<br />

Men bureaukraterne burde hver<br />

gang spørge sig selv – kommer det her<br />

borgerne til gode?” n


”Vi oplever<br />

stadigvæk et dokumentationstyranni<br />

i plejen, og de store<br />

ting, der virkelig<br />

fylder i hverdagen,<br />

er der stadigvæk,”<br />

siger leder af plejen<br />

på Midtbyens<br />

Lokalcentre Ida<br />

Bjørn Nielsen.<br />

hvad mener du om<br />

<strong>Kontrolfri</strong> <strong>Zone</strong>?<br />

hAnne sK-<br />

ovgAArd,<br />

sosu-Assistent,<br />

tillidsrepræsentAnt,loKAlcenter<br />

syd<br />

”Alle skal skrive<br />

og sikre sig i hoved<br />

og … for at<br />

have ryggen fri.<br />

Det er gået over<br />

gevind med visitationerne.<br />

Når vi har brug for mere hjælp, skal vi<br />

kunne dokumentere det – og det kan være svært!<br />

Så jeg er positiv over for mindre kontrol. Men vi<br />

er oppe imod samfundets måde at tænke på. Vi<br />

er blevet vant til at sikre os gennem dokumentation.<br />

Mine kolleger er så bange for at gøre noget<br />

forkert. Nu har det taget ti år at lære medarbejderne<br />

at skrive alt ned – så det kommer også til<br />

at tage tid at holde op igen!”<br />

(Citaterne er – med Hanne Skovgaards tilladelse<br />

– hentet fra en artikel om <strong>Kontrolfri</strong><br />

<strong>Zone</strong> i FOA Fag og Arbejde fra december 2008)<br />

dr. phil<br />

verner c.<br />

petersen,<br />

institut for<br />

ledelse, Abs<br />

(hAndelshøJsKo-<br />

len, Århus)<br />

”Den offentlige<br />

sektor gør næsten<br />

alt for at<br />

forhindre medarbejderne<br />

i at<br />

bruge deres egen fornuft og ansvarlighed. Mange<br />

offentligt ansatte har det ikke godt på arbejde,<br />

netop fordi de kan se forskellen på det de gerne<br />

vil gøre og det de skal gøre.”<br />

Citaterne er hentet fra artiklen:<br />

”Målehysteri er vildskud på velfærden” i<br />

FOA Fag og Arbejde, december 2008. I artiklen<br />

omtales også Verner C. Petersens nye bog:<br />

Vildveje i Velfærdsstaten.)<br />

vores mAgAsin 01 · februAr 2009 15


tema: KontrolFri <strong>Zone</strong><br />

16<br />

Velfærdsministeren:<br />

<strong>Kontrolfri</strong> <strong>Zone</strong><br />

er en god i<br />

Hvad synes du om Sundhed & Omsorgs initiativ<br />

med ”<strong>Kontrolfri</strong> <strong>Zone</strong>”?<br />

”Jeg synes, det er meget positivt at<br />

Århus Kommune tager fat på at forenkle<br />

arbejdsgange og regler i kommunen<br />

for at give medarbejderne<br />

mere tid til at løse deres kerneopgaver.<br />

Initiativet falder fint i tråd med<br />

udfordringsretten, som netop sigter<br />

mod at afprøve nye og mindre bureaukratiske<br />

måder at gøre tingene<br />

på i den offentlige sektor.”<br />

”Behovet for mål er udtryk for at medarbejderne<br />

er utrygge ved sig selv. hvis<br />

de ansatte får mere råderum, finder de<br />

snart ud af at det er sjovt at bestemme<br />

selv. og det er den vej vi skal.”<br />

D r . P h i l V e r N e r C . P e T e r s e N , i N s T i T u T f o r l e D e l s e ,<br />

ABs (hANDelshøJskoleN, Århus)<br />

vores mAgAsin 01 · februAr 2009<br />

Vi har stillet velfærdsminister Karen Jespersen<br />

nogle spørgsmål om <strong>Kontrolfri</strong> <strong>Zone</strong>.<br />

Hvad er udfordringsretten?<br />

”Regeringen har i samarbejde med<br />

KL og Danske Regioner givet alle offentlige<br />

institutioner og private leverandører<br />

af offentlig service en<br />

udfordringsret – for at give borgerne<br />

en endnu bedre offentlig service.<br />

Udfordringsretten skal bane vejen<br />

for mere tid til service og omsorg til<br />

borgerne ved at gøre arbejdsgange<br />

mindre bureaukratiske. Med udfordringsretten<br />

kan man søge om dispensation<br />

fra gældende<br />

regler og<br />

procedurer for at<br />

afprøve nye måder<br />

at gøre tingene<br />

på. Man kan<br />

udfordre både<br />

statslige, lokale<br />

og overenskomstmæssige<br />

regler på<br />

stort set alle serviceområder.<br />

Jeg<br />

har en forventning om at der vil<br />

blive iværksat mange lærerige forsøg,<br />

som kan føre til bedre service<br />

og omsorg. Gennem udfordringsretten<br />

kan vi jo få en masse inspiration<br />

til forenkling og justering af<br />

regler fra de medarbejdere som leverer<br />

den direkte service til borgerne.<br />

Og man må ikke glemme det vigtige<br />

forhold at større frihed og råderum<br />

i det daglige arbejde samtidig<br />

kan give større arbejdsglæde blandt<br />

medarbejderne.”<br />

Er det din opfattelse at der er for meget<br />

unødig dokumentation på ældreområdet i<br />

Danmark? Hvis ja, hvad er efter din vurdering<br />

den primære årsag hertil?<br />

”Vi har – og skal også fremover<br />

have – en god og velfungerende ældrepleje<br />

i Danmark. Det er derfor<br />

ikke et spørgsmål om for meget<br />

eller for lidt – eller unødig dokumentation,<br />

men om den rigtige


de!<br />

dokumentation. Dokumentation<br />

er en vigtig del af tilrettelæggelsen<br />

af velfærdsarbejdet. Vi skal<br />

vide hvad der virker og ikke virker.<br />

På den måde gavner det direkte<br />

kvaliteten i ældreplejen og giver<br />

både fagpersoner og politikere<br />

mulighed for at vurdere kvaliteten.<br />

Det er en balancegang på den<br />

ene side med den rette dokumentation<br />

at sikre den enkelte borgers<br />

retssikkerhed, mens vi samtidig<br />

skal undgå dobbeltregistreringer<br />

”overalt i den offentlige sektor<br />

sidder der folk og opfylder tilfældige<br />

mål, der har meget ringe forbindelse<br />

til formålet med opgaven. Jo mere man<br />

kræver ord, modeller og mål på alt, jo<br />

mere ignorerer man den tavse tiden,<br />

der er vigtig for alle.”<br />

D r . P h i l V e r N e r C . P e T e r s e N , i N s T i T u T f o r l e D e l s e , A B s<br />

(hANDelshøJskoleN, Århus)<br />

og anden uhensigtsmæssig registrering.<br />

Med regeringens afbureaukratiseringsinitiativer<br />

ser vi<br />

på hvilke statslige regler der kan<br />

udløse uhensigtsmæssig dokumentation,<br />

og hvordan den nødvendige<br />

dokumentation kan gøres mere<br />

enkel og målrettet. Vi er sammen<br />

med kommunerne ved at undersøge<br />

hvor mange administrative opgaver<br />

hjemmehjælpere og andre<br />

plejere har. Det er med til at give et<br />

fingerpeg om hvor der er registre-<br />

Styregruppen<br />

Styregruppen har det overordnede<br />

ansvar for projektet og dermed<br />

beslutningskompetence og ansvar<br />

for kvalitetssikring af projektet.<br />

Styregruppens opgave er desuden at<br />

bidrage med inspiration og sparring.<br />

styregruppen har følgende faste<br />

medlemmer:<br />

Rådmand Dorthe Laustsen<br />

Direktør Hosea Dutschke<br />

Regionschef Kirstine Markvorsen<br />

Kontorchef Helle Støve<br />

Områdechef Bente Wenborg<br />

Områdechef Anette Poulsen<br />

Medarbejderrepræsentant Jytte<br />

Dylmer<br />

Projektleder Helle Rasmussen<br />

De øvrige medlemmer i styregruppen<br />

varierer, alt efter hvilke emner<br />

<strong>Kontrolfri</strong> <strong>Zone</strong> har fokus på.<br />

Formålet med denne organisering er<br />

at sikre inddragelse af de relevante<br />

afdelinger og ansvarlige chefer.<br />

ringer og dokumentation som ikke<br />

er hensigtsmæssige.<br />

Regeringen er meget åben over for nye<br />

måder at arbejde med dokumentation<br />

på, hvis det kan føre til en bedre og<br />

mere fremtidssikret velfærd, som ældreplejen<br />

er en central del af.” n<br />

vores mAgAsin 01 · februAr 2009 17


18<br />

solstrålehistorier<br />

Projekt Plus-møderne begynder med at en af deltagerne fortæller<br />

en ”solstrålehistorie” – en oplevelse i arbejdet der lever op til<br />

nogle af de ord der står på ”solstrålerne” – f.eks. ansvarlighed,<br />

omtanke, respekt, overblik, brug af humor og at ”se” borgeren.<br />

forslagskassen<br />

Team-medlemmerne sætter gule sedler på tavlen – med dato<br />

og underskrift. Teamet vælger i fællesskab hvilke emner man<br />

vil snakke om. Det kan både handle om arbejdet med borgerne<br />

og om mere interne ting, f.eks. ”ansvarlighed i forhold til oprydning<br />

i lokalet” eller ”uro og afbrydelser i frokostpausen”.<br />

P-Pladsen<br />

De forslag man ikke kan finde en hurtig løsning på, bliver parkeret<br />

på P-Pladsen (nederst midtfor), mens der arbejdes videre<br />

med de andre.<br />

TEKST ingrid terKelsen FOTO Jens hAsse/chili<br />

projeKt plus<br />

– Sund fornuft sat i system<br />

Hvad er Projekt Plus?<br />

– et testprojekt, hvor man undersøger<br />

hvordan lean-metoderne (se faktaboks)<br />

kan bruges i hjemmeplejen.<br />

Projekt Plus bygger på den variant<br />

af Lean-metoden der hedder ’Human<br />

Lean’ – lean med et menneskeligt ansigt.<br />

Her har man fokus på de menneskelige<br />

processer når en organisati-<br />

on skal trimmes eller slankes. Målet<br />

er at undgå inhumane lean-processer,<br />

hvor de forventede resultater udebliver,<br />

og hvor medarbejderne står<br />

stressede, vrede og meget lidt motiverede<br />

tilbage.<br />

Human Lean – og Projekt Plus – består<br />

af reel medarbejderinddragelse<br />

som alternativ til en proces styret af<br />

eksterne og/eller interne konsulenter.<br />

På Frederiksbjerg Lokalcentre er<br />

Projekt Plus blevet en fast ingrediens<br />

i dagligdagen for to hjælpergrupper<br />

– en på lokalcentret i<br />

Ankersgade og en i plejeboligerne<br />

Augustenborg gade 27.<br />

Der af holdes et SPOT på ledelse den 16. april om Human Lean i hjemmeplejen. Her vil bl.a. teamledere og medarbejdere, der arbejder<br />

med Human Lean, fortælle om hvordan man kan komme i gang og hvad de har fået ud af at arbejde med Lean i deres team.<br />

vores mAgAsin 01 · februAr 2009


”Vi kunne godt have lavet ændringerne<br />

uden Projekt Plus, men projektet<br />

gør det legitimt. Det er okay at<br />

snakke om alle de der små irritationsmomenter<br />

der kan gøre<br />

dagligdagen så træls.”<br />

T e A m l e D e r s T e e N<br />

kAllmeyer<br />

Hver anden uge bruger hjælpergruppen i<br />

Ankersgade 25 minutter på at arbejde med Projekt<br />

Plus. På billedet er ”værkstedsleder” Hanne<br />

Hendriksen i gang ved tavlen, mens kollegerne<br />

kigger på. Fra venstre mod højre er det Ewa<br />

Kaminska, Ghita Jørgensen, Mai-Brit Christensen,<br />

Kirsten Pedersen, Erik Høegh-Jørgensen, Maria<br />

Qvist, Eva Witten og Hanne Brandstrup Hansen.<br />

Mål<br />

”Vi vil gøre vores hverdag bedre og mere<br />

effektiv – til gavn for borgerne og os selv.”<br />

”Vi vil sikre endnu bedre og mere ensartet<br />

service over for borgerne.”<br />

PloB-arket<br />

Arbejdet med for slagene foregår efter<br />

PLOB-metoden<br />

• Problem<br />

• Løsning<br />

• Opfølgning<br />

• Beslutning.<br />

sådan-gør-vi mappen<br />

Når problemet er løst, og løsningen er kommet<br />

til at fungere, skriver alle under, og<br />

sedlen kommer i sådan-gør-vi mappen, som<br />

bliver præsenteret for alle nye medarbejdere.<br />

Så behøver de ikke starte med at blive<br />

unødigt irriteret over det ene og det andet.<br />

Hvad er Lean?<br />

Den store tavle i mødelokalet er det synlige omdrejningspunkt for Projekt Plus.<br />

Rundt omkring på siden kan du læse mere om de enkelte punkter på tavlen.<br />

Lean startede i 1950erne hos Toyota<br />

i Japan, som opfandt et mere rationelt<br />

lagerstyringssystem, kaldet TPS.<br />

Systemet udviklede sig efterhånden til<br />

at omfatte trimning og effektivisering<br />

af alle faser i produktionen.<br />

Det var Womack & Jones der med<br />

bogen ’Lean Thinking’ fra 1996 introducerede<br />

begrebet Lean. Ordet blev<br />

valgt fordi det på engelsk betyder<br />

mindre. Mindre (og bedre udnyttet)<br />

kapacitet, færre fejl, kortere gennemløbstid<br />

osv.<br />

Lean er i dag et bredt anerkendt<br />

værktøj til optimering af alle former<br />

for værdiskabelse og processer.<br />

Årsagen til denne mangfoldighed er<br />

at Lean-principperne giver mening<br />

for alle former for værdiskabelse.<br />

Kilde: Dansk Lean Forum<br />

vores mAgAsin 01 · februAr 2009 19


Vi besøger<br />

20<br />

Danmarks<br />

største og m<br />

moderne madhus.<br />

Snart<br />

TEKST Arne christiAnsen FOTOS Jens hAsse/chili foto<br />

vores mAgAsin 01 · februAr 2009


est<br />

..<br />

Om få uger er Byens Mad nye køkken klar til brug.<br />

Bag den arkitektonisk stramme facade på Byens Mads nye<br />

storkøkken i Trige gemmer der sig enhver madskabers drøm.<br />

Det 1.700 kvadratmeter nye madhus<br />

på Høgemosevænget i Trige – set<br />

fra sydvest. Den enkle og stramme<br />

facade er rammen om indre skønhed<br />

og kvaliteter. Bygningen et tegnet<br />

af arkitektfirmaet C.F. Møller.<br />

stram, enkel og tilknappet udadtil.<br />

Men. Lad dig ikke narre<br />

af den 1700 kvadratmeter store<br />

bygnings ydre fremtoning – kreeret<br />

af C. F. Møllers tegnestue. Det<br />

er en bygning der strutter – ja, nærmest<br />

dufter – af indre skønhed og<br />

kvaliteter.<br />

Sundhed og Omsorgs nye madhus<br />

i Trige er Danmarks største og mest<br />

moderne køkken. Det er intet mindre<br />

end enhver madskabers drøm.<br />

Madhuset tilbyder om få uger over<br />

2000 ældre borgere i Århus, som<br />

ikke selv kan lave middagsmad, en<br />

bred vifte af menuer der kan sammensættes<br />

efter den enkelte borgers<br />

eget ønske og behov. Frisk,<br />

sund og ovnklar mad lige til døren.<br />

Indbydende og enkelt.<br />

Madhuset er også en arbejdsplads<br />

hvor det gode og sunde arbejdsmiljø<br />

er i højsædet. Løft, lys,<br />

luft, logistik og meget, meget andet<br />

er der tænkt på ved indretningen<br />

af køkkenet og medarbejderfaciliteterne.<br />

Ingen tunge løft,<br />

ingen glatte gulve, ingen usund<br />

stegeos, ingen berøring med farlige<br />

rengøringsmidler.<br />

Byens Mads nye køkken har et moderne<br />

”flow”. Det betyder at råvarerne<br />

modtages i den ene ende – bliver<br />

forædlet trin for trin igennem huset<br />

– for til sidst at blive pakket og klargjort<br />

til udbringning i den anden<br />

ende af huset.<br />

Madhuset, der kan fremstille og<br />

levere omkring 1 million middagsmenuer<br />

om året, er baseret på mange<br />

års indsamlet viden og erfaring<br />

fra Århus og andre kommuner, fra<br />

udstyrsleverandører og fra ernærings-<br />

og hygiejneeksperter.<br />

Det nye køkken vil i kraft af medarbejdernes<br />

professionelle og engagerede<br />

virke og det ypperste udstyr<br />

medvirke til yderligere at profilere<br />

Århus som en førende fødevare-gastronomisk<br />

by. Således rummer byen<br />

kendte og anerkendte restauranter<br />

og madskabere. <strong>Aarhus</strong> Universitet<br />

arbejder målrettet på at blive landets<br />

førende fødevareuniversitet.<br />

Århus Kommune støtter partnerskabet<br />

”Taste <strong>Aarhus</strong> – Capital of Food<br />

Exellence”, der har fokus på oplevelsen<br />

ved at spise. Forbrugeren skal<br />

lære at smage kvaliteten. Også den<br />

fra det nye madhus i Trige.<br />

vores mAgAsin 01 · februAr 2009 21<br />


Vi besøger<br />

22<br />

Der er store krav til<br />

hygiejne og rengøringsvenlighed<br />

i det<br />

nye madhus. Murer<br />

Carsten Mikkelsen er<br />

hovedmanden bag de<br />

i alt 46.258 fliser der<br />

præger vægfladerne i<br />

alle køkkenrummene.<br />

Lægges alle fliser i én<br />

lang række, når man<br />

op på syv kilometer.<br />

vores mAgAsin 01 · februAr 2009<br />

Det færdige<br />

madhus vil være<br />

karakteriseret<br />

ved at stort<br />

set alle installationer<br />

er skjulte.<br />

I lofter og gulve.<br />

Skinnesystemerne<br />

i lofterne er på<br />

sammenlagt 9,5<br />

kilometer.<br />

Solidt kram. Der er<br />

ikke sparet på den rå<br />

styrke. Til madhuset<br />

er der brugt 386<br />

kubikmeter beton.<br />

Det svarer til 64<br />

fyldte betonbiler.<br />

Denne mængde<br />

beton har en samlet<br />

vægt (i våd tilstand)<br />

på 850 tons. Hertil<br />

kommer 75,5 tons<br />

jern-armering.


Fakta:<br />

samlet pris: 43,6 mill. kr.<br />

grunden: 7000 kvadratmeter.<br />

byggeriet: 1700 kvadratmeter.<br />

medarbejdere: 45.<br />

Kapacitet: 1 million middagsmenuer<br />

om året.<br />

bygherre: Århus Kommune,<br />

Sundhed & Omsorg<br />

arkitekt: C.F. Møllers Tegnestue.<br />

totalentreprenør: Einar Kornerup A/S.<br />

Medarbejderkantinen<br />

vender ud mod<br />

atriumgården,<br />

der i øvrigt<br />

også giver<br />

mulighed for<br />

dagslys i nogle<br />

af de rum hvor<br />

der laves mad.<br />

Gitte Stege,<br />

Byens Mad, og<br />

Peter Böcher<br />

Christiansen,<br />

Entreprenør<br />

Einar Kornerup,<br />

drøfter her<br />

køkkendetaljer<br />

under madhusets<br />

kraftige<br />

emhætte, som<br />

leder tanken<br />

hen på noget fra<br />

Cape Kennedy.<br />

vores mAgAsin 01 · februAr 2009 23


arbejDsglæDe/arbejDsmiljø<br />

24<br />

Fra dumpe-kandidat til topkarakter:<br />

TEKST ingrid terKelsen FOTOS KAAre viemose<br />

”J steder. Men vi har været heldi-<br />

eg tror egentlig ikke vi har gjort<br />

så meget mere end de gør andre<br />

ge. Vi matcher medarbejderne, og de<br />

matcher os.”<br />

Det er svært at få de store armbevægelser<br />

i gang hos Lenette<br />

Skau Madsen og hendes kollega,<br />

Heidi Knudsen, når de skal fortælle<br />

om hvordan de griber arbejdet<br />

som teamledere for plejeboligerne<br />

Hestehavehusene an. Fortællingen<br />

foregår stille og roligt og uden dramatik.<br />

Lenette og Heidi har hele tiden<br />

øjenkontakt, og går den ene i<br />

stå, gør den anden sætningen færdig.<br />

Og her har vi muligvis en del af<br />

forklaringen på at det i dag er godt at<br />

være ansat i Hestehavehusene.<br />

”Lenette og jeg går godt i spænd.<br />

Vi er gode til at samarbejde, og vi<br />

kan få tingene til at fungere,” siger<br />

Heidi Knudsen.<br />

Ingen af de to er gamle i gårde<br />

i Hestehavehusene. Lenette Skau<br />

Madsen, som er teamleder i hus<br />

1, har været der i syv måneder, og<br />

Heidi Knudsen startede som teamleder<br />

i hus 2 for cirka et år siden.<br />

Derfor vil de heller ikke påtage sig<br />

hele æren for den gode udvikling:<br />

” Det er bestemt ikke os der har lavet<br />

det hele, vi er en del af en lang<br />

proces. Dem der var her før os, har<br />

I februar 2006 var det ikke sjovt at være i plejeboligerne<br />

Hestehavehusene i Højbjerg – hverken som beboer<br />

eller som medarbejder. Aviser, radio og tv havde<br />

overskrifter om ”plejesvigt” og ”skandale”, plejeboligerne<br />

fik hård kritik fra alle sider, og det kommunale<br />

tilsyn gav dem bun<strong>dk</strong>arakteren 4.<br />

Nu, tre år senere, er situationen en helt anden.<br />

Efter kulegravning af forholdene, konsulentbistand,<br />

ekstra vikarmidler, udskiftning i ledelse og<br />

medarbejderstab og gennemførelse af en række<br />

ændringer er Hestehavehusene blevet et super-sted<br />

at være. Og i november sidste år opnåede plejeboligerne<br />

topkarakteren 1 fra tilsynet.<br />

”Vores” har snakket med to teamledere og en sosu-hjælper<br />

om hvad der er sket i Hestehavehusene.<br />

Hestehavehusene ligger smukt – selv på<br />

en tåget vinterdag.<br />

teamlederne:<br />

– Vi har været heldige!<br />

vores mAgAsin 01 · februAr 2009<br />

også gjort et godt stykke arbejde,<br />

som vi nu bygger videre på. Og<br />

frem for alt – vi har medarbejderne<br />

med os.”<br />

Der har været stor udskiftning<br />

i medarbejderstaben i<br />

de tre år der er gået siden<br />

”skandalen” rullede. ”Der<br />

er kun nogle enkelte tilbage<br />

fra dengang,” siger<br />

Lenette Skau Madsen.<br />

”Mange søgte væk<br />

fordi det var enormt<br />

hårdt at være her.<br />

Det tærer på én at<br />

blive hængt ud i<br />

pressen og hele ti-


den skulle høre at ens arbejdsplads<br />

er et dårligt sted. Der er da nok også<br />

nogen der er rejst fordi de ikke rigtigt<br />

kunne være med til de ændringer<br />

der er sket her. I dag har vi en<br />

flok stabile medarbejdere og nogle<br />

gode, faste afløsere. Personalet<br />

har godt styr på tingene og gør absolut<br />

deres til at skabe den gode<br />

arbejdsplads.”<br />

ledelsen med i dagligdagen<br />

En af de mere synlige ændringer i<br />

Hestehavehusene er at teamlederne<br />

har flyttet sig rent fysisk. Tidligere<br />

sad de i en helt tredje bygning, men i<br />

dag er de i deres respektive huse.<br />

”Vi synes det er meget naturligt<br />

at den daglige ledelse også er en del<br />

af dagligdagen, så nu er der én leder<br />

i hvert hus, hvor medarbejdere, beboere<br />

og pårørende al- tid kan få<br />

fat på os. Vi går<br />

også ind i det<br />

daglige arbejde,<br />

når der<br />

er behov for<br />

det. Vi kan<br />

for eksempel<br />

tage en<br />

morgenpleje,<br />

dosere<br />

medicin og have kontakten til de<br />

pårørende. Blandt andet er det os<br />

der viser lejlighederne frem når der<br />

kommer nye beboere. På den måde<br />

lærer de pårørende os at kende fra<br />

starten, og det virker som om de er<br />

glade for at ’få sat ansigt på os’,” siger<br />

Heidi Knudsen.<br />

Hverken Heidi eller Lenette havde<br />

nogen ledererfaring da de blev ansat<br />

som teamledere – og det har faktisk<br />

vist sig at være en fordel, mener de:<br />

”Som ny leder vil man jo gerne præge<br />

stedet og ændre nogle ting, men<br />

vi synes man skal lade være med at<br />

lave om på det der allerede fungerer.<br />

Vi har ikke ændret en masse fra<br />

starten, men har følt os frem og draget<br />

medarbejderne ind fra dag ét. Vi<br />

har simpelthen haft brug for dem for<br />

at finde ud af hvordan tingene kan<br />

køre bedre.”<br />

Et par gode ændringer for medarbejderne<br />

er dels at de nu arbejder<br />

hver tredje weekend i stedet for<br />

hver anden, samt at der bliver taget<br />

hensyn til hver enkelts ønsker<br />

og behov når der lægges arbejdsplaner.<br />

”Folk har fået mere indflydelse<br />

på deres arbejdstid. De kommer<br />

med deres ønsker, og vi gør alt hvad<br />

vi kan for at opfylde dem. Det tager<br />

længere tid at lave arbejdsplanerne,<br />

men det er umagen værd!” fastslår<br />

Lenette og Heidi.<br />

Det er tilladt at have det godt her<br />

I det hele taget er tilfredshed<br />

og arbejdsglæde i højsædet på<br />

Hestehavehusene. ”Vi går ind for at<br />

det skal være rart at træde ind over<br />

dørtærskelen om morgenen, og at<br />

det er tilladt at have det godt her. Vi<br />

har ikke opfundet den store personaleforplejning<br />

– vi ville egentlig gerne<br />

kunne tilbyde alle mulige personalegoder,<br />

men det er der ikke penge til<br />

– men vi har det alle sammen sjovt<br />

og rart i hverdagen, og det er det vigtigste.<br />

Det er også ok at tage børnene<br />

og hunden med på arbejde ind imellem.<br />

Selvfølgelig skal det ikke være<br />

én stor børnehave, men der er plads<br />

til det, hvis man mangler pasning en<br />

dag. Vi havde også et arrangement i<br />

december, hvor personalet og deres<br />

børn pyntede juletræer sammen herude<br />

– og de gamle nyder det jo. Her<br />

skal ikke være så institutionsagtigt,”<br />

siger Lenette og Heidi. ”Ikke for mange<br />

løftede pegefingre. Vi kan jo ikke<br />

holde på vores folk, hvis her ikke er<br />

rart at være – ikke i dag, hvor det er så<br />

nemt at få nyt arbejde.”<br />

Hestehavehusene har nu ingen<br />

problemer med at rekruttere medarbejdere.<br />

”Vi har haft svært ved det,<br />

men det sidste par gange har folk<br />

nærmest stået i kø, og vi får også<br />

uopfordrede ansøgninger. Selv om vi<br />

stadigvæk slås med det dårlige ry vi<br />

fik i offentligheden for tre år siden,<br />

så synes folk det er dejligt at arbejde<br />

her, og borgerne og deres pårørende<br />

synes det er dejligt at bo her – og det<br />

ry breder sig heldigvis nu!”<br />

”Vi synes det er meget naturligt at den daglige ledelse<br />

også er en del af dagligdagen, så nu er der én leder i<br />

hvert hus, hvor medarbejdere, beboere og pårørende<br />

altid kan få fat på os.” Lenette Skau Madsen (t.v.)<br />

og Heidi Knudsen ved et festligt dækket bord på<br />

Hestehavehusene.<br />

vores mAgAsin 01 · februAr 2009 25<br />


arbejDsglæDe/arbejDsmiljø<br />

26<br />

▼<br />

Sosu-hjælper:<br />

Jeg har ikke noget imod<br />

at sige hvor jeg arbejder!<br />

TEKST ingrid terKelsen FOTO KAAre viemose<br />

Daniel Leth er sosu-hjælper<br />

på <strong>2.</strong> sal i Hus 1 på<br />

Hestehavehusene. Han har været<br />

ansat i halvandet år og har altså<br />

oplevet en stor del af de forandringer<br />

der er sket på stedet.<br />

”Da jeg startede, var der begyndt<br />

at komme rigtig meget styr på tingene,<br />

men tonen herude var noget<br />

striks. Så kom de nye teamledere –<br />

først Heidi og så Lenette … og jeg har<br />

altid haft en god fornemmelse med<br />

de to! Vi ved hvor vi har dem, og de<br />

laver ikke bare alt muligt om, men<br />

stikker pegefingeren i jorden først.<br />

Og så gør de hvad de siger. Jo, i dag<br />

er Hestehavehusene et rigtig rart<br />

og hyggeligt sted,” forsikrer Daniel<br />

Leth.<br />

På spørgsmålet om hvad der er af<br />

personalegoder, svarer Daniel med<br />

et skævt smil: ”Ja, det har vi jo ikke<br />

så meget af, og det er klart at jeg<br />

godt kunne ønske mig lidt mere af<br />

det. For eksempel ville det være fint<br />

at kunne få betalt noget fysisk træning.<br />

Men det er ikke det vigtigste<br />

lige nu. Vi kan jo altid sætte fokus på<br />

det når de stabile rammer er helt på<br />

plads. Der er stadig meget at arbejde<br />

med herude – og en enkelt episode<br />

kan vælte os ned fra en 1’er til en 3’er<br />

igen. Men stadigvæk – her er godt at<br />

være fordi her er handlekraft. Der<br />

bliver lyttet til hvad vi siger, og der<br />

bliver handlet på det. Der er ikke<br />

så meget tøven. Så i dag har jeg bestemt<br />

ikke noget imod at sige hvor<br />

jeg arbejder!” n<br />

vores mAgAsin 01 · februAr 2009<br />

”I dag er Hestehavehusene et rigtig<br />

rart og hyggeligt sted at være ansat,”<br />

siger sosu-hjælper Daniel Leth.


arbejdsmiljøcertificering<br />

en nødVendig<br />

inVestering<br />

TEKST helle erenbJerg<br />

Når det sidste lokalcenter bliver<br />

certificeret i januar 2009,<br />

er Sundhed og Omsorg, Århus<br />

Kommune, ikke bare den første magistratsafdeling<br />

i landet, men også<br />

landets næststørste ældreområde<br />

der har opnået en samlet certificering<br />

af arbejdsmiljøet.<br />

”Det har været et kæmpearbejde<br />

for alle de involverede, men heldigvis<br />

har der været god opbakning på<br />

arbejdspladserne,” fortæller arbejdsmiljøkonsulent<br />

Marian Popp om det<br />

fire år lange forløb, som har involveret<br />

alle afdelinger og arbejdspladser i<br />

Sundhed og Omsorg.<br />

Sammen med arbejdsmiljøkonsulent<br />

Agnete Brask har Marian<br />

Popp stået i spidsen for certificeringen<br />

af arbejdsmiljøet i Sundhed og<br />

Omsorg, og nu, hvor certificeringen<br />

er så godt som bragt i hus, er det tid<br />

til at gøre status.<br />

”Vi kan ikke garantere at der ikke<br />

opstår problemer på arbejdspladserne<br />

fra nu af, men vi kan garantere<br />

at der er opbygget et system der kan<br />

tage hånd om dem,” siger Marian<br />

Popp.<br />

Med arbejdsmiljøcertificeringen<br />

har arbejdsmiljøkonsulenterne<br />

i Sundhed og Omsorg fået overblik<br />

over alle de spørgsmål og forhold<br />

der vedrører det fysiske og psykiske<br />

arbejdsmiljø.<br />

” For første gang har vi fået både<br />

overblik og ikke mindst redskaber<br />

til at tage hånd om arbejdsmiljøet,”<br />

siger Marian Popp. Og netop<br />

den systematiske tilgang, hvor<br />

man lægger vægt på at der er en<br />

ensartet politik og fælles mål, som<br />

er kendt af alle, ser de to arbejdsmiljøkonsulenter<br />

som en stor styrke.<br />

”Vi har fået skabt et system<br />

hvor alle arbejdspladser har fået en<br />

fælles standard for hvordan vi overholder<br />

arbejdsmiljøloven,” siger<br />

Marian Popp – og Agnete Brask tilføjer:<br />

”Vi har en basis nu, et fælles<br />

grundlag, som vi alle kan arbejde<br />

videre fra.”<br />

Fokus på forebyggelse<br />

Traditionelt set er plejeområdet et<br />

af de mest belastede når det gælder<br />

arbejdsulykker. Og ser man på antallet<br />

af arbejdsskader, så bliver det<br />

tydeligt at indsatsen har været anstrengelserne<br />

værd. I 2001 lå antallet<br />

af arbejdsulykker i Sundhed og<br />

Omsorg på 204, mens det nu – i 2008<br />

– er nede på 121 arbejdsskader med<br />

sygemelding til følge. Og på samme<br />

måde er udbetalingerne af arbejdsskadeerstatninger<br />

faldet relativt, fra<br />

at udgøre cirka halvdelen af Århus<br />

Kommunes udbetalinger til arbejdsskadeerstatninger<br />

til nu at udgøre<br />

omkring en fjerdedel.<br />

”Vi kommer aldrig i nul, men set i<br />

lyset af at der også er kommet en ny<br />

lov der gør det lettere at få tildelt en<br />

arbejdsskadeserstatning, så er vi slet<br />

ikke dem der bon’er ud mere,” fortæller<br />

Agnete Brask.<br />

Begge understreger dog at arbejdsmiljøcertificeringen<br />

og krone-smileyen<br />

ikke skal være et stykke glanspapir<br />

som man kan hænge op på<br />

væggen.<br />

”Det vi også får synliggjort nu, er<br />

at arbejdsmiljøet aldrig kan løsrives<br />

fra det faglige. Man kan sige at<br />

jo mere du ved om for eksempel demens,<br />

jo mindre er din risiko også<br />

for at få konflikter med den demente.<br />

Og jo mere du ved om hvordan du<br />

skal aktivere borgeren, jo færre belastninger<br />

kan du selv undgå. På den<br />

måde giver det mening at lave en så<br />

fokuseret indsats som vi har gjort,”<br />

siger Marian Popp – og tilføjer: ”Det<br />

er meget vigtigt at vi vedligeholder<br />

det høje ambitionsniveau der er lagt<br />

ude på arbejdspladserne nu, og det<br />

kræver at der er en bevågenhed fra<br />

ledelsen, at der bliver sat ressourcer<br />

af til at vedligeholde systemet og<br />

at vores tovholdere er klædt på til at<br />

være lige så skarpe som arbejdstilsynet.”<br />

n<br />

Certificeringen gælder i tre år.<br />

vores mAgAsin 01 · februAr 2009 27


uDDannelser & Kurser<br />

28<br />

TEKST Anne Klindt ARKIVFOTOS: colourbox<br />

’jeg er iKKe en<br />

rAppensKrAlde’<br />

vores mAgAsin 01 · februAr 2009<br />

Kommunikation står øverst på plejepersonalets kursus-ønskeliste. Ikke<br />

kun i forhold til borgere og pårørende, men også i forhold til kolleger og ledelse.<br />

Mange ønsker at blive bedre til at forstå og forklare. VORES var med<br />

på kurset "Kommunikation i teams", hvor der blandt andet blev arbejdet<br />

med anerkendende kommunikation frem for 'rappenskralde-attitude'.


”J<br />

eg har tilmeldt mig fordi det<br />

skal være slut med at mine kolleger<br />

opfatter mig som en værre<br />

rappenskralde,” siger SOSU-hjælper<br />

og tillidsrepræsentant Susanne fra<br />

Lokalcenter Dalgas. Kollega Birthe<br />

tilslutter sig denne begrundelse,<br />

imens de øvrige 17 deltagere nævner<br />

andre formål, for eksempel:<br />

• at forbedre kommunikationen<br />

imellem dag-, aften- og<br />

natteteams<br />

• at opbygge samarbejde imellem<br />

teams som er blevet slået sammen<br />

• at effektivisere teammøderne<br />

• at forbedre kommunikationen<br />

med teamleder<br />

• personlig udvikling.<br />

Kurset foregår på SOSU-skolen,<br />

hvor underviser Charlotte Vestergård<br />

fra konsulenthuset AuthenticA indleder<br />

med at fortælle om værdsættende<br />

og anerkendende kommunikation.<br />

Snart kommer deltagerne med<br />

eksempler på situationer hvor de har<br />

følt sig anerkendt. Og også eksempler<br />

på nedsættende kommunikation<br />

med kolleger og ledelse.<br />

Praksis kan være svær<br />

Kommunikation i teams forløber<br />

over tre dage med en blanding<br />

af teori og mange eksempler og<br />

øvelser fra plejepersonalets hverdag.<br />

På andendagen skal deltagerne<br />

i grupper planlægge hvordan de<br />

kan forbedre kommunikationen på<br />

et bestemt område, for eksempel<br />

teammøder. Herefter skal de tilbage<br />

på arbejde og afprøve det i praksis.<br />

Når deltagerne mødes igen på<br />

den sidste kursusdag, fortæller de<br />

om hvordan det er gået.<br />

Da VORES deltog, var der stor forskel<br />

på hvordan det var gået med at<br />

føre ændringerne ud i livet: En af<br />

grupperne ville forbedre samarbejdet<br />

mellem dag- og aftenvagten.<br />

"Der er kommet så mange nye medarbejdere<br />

og vi kender knap nok hin-<br />

anden," fortæller en af kursisterne.<br />

Derfor ville de på et teammøde foreslå<br />

at der bliver udarbejdet en oversigt<br />

med fotos af alle medarbejdere<br />

og at de to teams overlapper hinanden<br />

så de kan nå at udveksle informationer.<br />

Desværre fik gruppen<br />

ikke taget forslagene op, for mødet<br />

gik med at få dækket huller i<br />

vagtplanen.<br />

En anden gruppe havde fået indført<br />

en ordstyrer-ordning til morgenmøderne<br />

for at undgå at folk<br />

snakker i munden på hinanden eller<br />

at nogle få dominerer møderne. Det<br />

havde de haft succes med, og alle var<br />

glade for de roligere morgener.<br />

Kursus med kolleger god idé<br />

Alle deltagere på kurset er plejepersonale,<br />

bortset fra en enkelt, Helle,<br />

som er udviklings- og uddannelseskoordinator<br />

på Lokalcenter Midt.<br />

Hun siger om sin deltagelse: ”Jeg er<br />

med for at vurdere om vi skal købe<br />

kurset til samtlige medarbejdere<br />

hos os. Vi har tidligere med stor<br />

fordel købt kurser til hele huset.<br />

Så har alle det samme udgangspunkt<br />

at snakke og udvikle ud<br />

fra.”<br />

Konsulent Charlotte<br />

Vestergård medgiver<br />

at det kan være<br />

en stor fordel at<br />

have hele personalegrupper<br />

på det samme<br />

kursus:<br />

”Det er nærmest<br />

umuligt<br />

at komme helt<br />

alene tilbage<br />

fra kursus og<br />

skulle forbedrekommunikationen<br />

på<br />

arbejdspladsen.<br />

Men<br />

hvis man er<br />

flere, som<br />

har lært de<br />

samme redskaber og har fået den<br />

samme bevidsthed om kommunikationens<br />

betydning for det psykiske<br />

arbejdsmiljø, kan man støtte hinanden,”<br />

siger hun.<br />

Da kurset er ved at være slut, fanger<br />

VORES en af de to medarbejdere<br />

som ville af med rappenskralde-imaget<br />

og spurgte: Har du så lært,<br />

hvordan du kan undgå at virke som en<br />

rappenskralde?<br />

”Jeg vil fortsat sige min mening,<br />

for det har jeg det bedst med. Så de<br />

andre véd, hvor de har mig. Men jeg<br />

vil nok prøve at sige det på en lidt<br />

pænere og værdsættende måde næste<br />

gang,” siger Birthe. n<br />

sAgt om Kurset:<br />

”Jeg synes at det har været spændende at<br />

være på kurset, da jeg har lært hvad det<br />

vil sige at være ”indlevende lytter”. Det er<br />

et godt redskab for mig og mine kolleger”.<br />

”Jeg har lært meget om min måde at<br />

tackle andre mennesker på. Jeg føler mig<br />

bedre rustet. Super :-)”<br />

”Jeg er begyndt at tænke mere over min<br />

måde at sige tingene på. Godt kursus –<br />

flere af dem :-)”<br />

”Jeg ville gerne have været på kursus sammen<br />

med en kollega, som jeg arbejder<br />

tæt sammen med. Jeg ville bedre kunne<br />

være med til at ’flytte noget’.”<br />

vores mAgAsin 01 · februAr 2009 29


uDDannelser & Kurser<br />

Kurser<br />

30<br />

TEKST KAren sKou, proJeKtleder, sundhedsAKAdemiet FOTO: AllAn Witte<br />

fÅ pApir pÅ dine Kompetencer<br />

Har du erfaring fra dit arbejde og din fritid,<br />

som du kan bruge til at videreuddanne dig?<br />

Så sørg for at få papir på det, for det kan måske<br />

give dig adgang til din drømmeuddannelse,<br />

forkorte den uddannelse du ønsker at tage<br />

– eller måske kan du få et uddannelsesbevis<br />

uden at tage uddannelsen. Og måske kan det<br />

bruges i en lønforhandling.<br />

Papiret hedder noget så langt som en realkompetencevurdering<br />

– også kaldet RKV.<br />

Det er altid den uddannelsesinstitution, man<br />

ønsker at tage efteruddannelse på, der laver<br />

RKV.<br />

• Hvis du er ufaglært, social- og sundhedshjælper,<br />

social- og sundhedsassistent eller<br />

lignende, og du har planer om at tage en<br />

voksen- eller efteruddannelse, så henvend<br />

dig til Århus Social- og Sundhedsskole. Du<br />

skal kontakte uddannelseskonsulent Jette<br />

intro for nyAnsAtte<br />

3. marts, 5. maj og <strong>2.</strong> juni – Tilmelding via<br />

mail til Lasse Dahl<br />

sÅrKursus for sygepleJesKer<br />

Uge 9<br />

diplomuddAnnelse i ledelse<br />

teamledelsesmodul – hold 11:<br />

Blok 3: 16 – 20 februar<br />

Eksamen 9 – 10 marts<br />

diplom i ledelse – hold 2:<br />

Undervisning: 23. – 24. februar<br />

Studiedage: 25. – 27. februar<br />

Aflevering af skriftlig fremstilling: 3. marts<br />

diplom i ledelse – hold 1<br />

Undervisning. 15. -17. april<br />

<strong>2.</strong> studiedage, datoer kendes ikke endnu<br />

Undervisning. 28. – 30. april<br />

<strong>2.</strong> studiedage, datoer kendes ikke endnu<br />

Undervisning. 11. – 1<strong>2.</strong> maj<br />

sådan finder du sundhedsakademiet:<br />

1. Gå ind på Portalen<br />

<strong>2.</strong> Klik på Sundhedsakademiet i venstre kolonne<br />

3. I kolonnen til venstre kan du herefter læse<br />

om Sundhedsakademiet, aktuelle kurser<br />

og tilmelde dig efter aftale<br />

med nærmeste leder.<br />

vores mAgAsin 01 · februAr 2009<br />

Nicolajsen. Jette kan træffes mandage og<br />

onsdage kl. 14–16 på telefon 87 41 26 64 eller<br />

mobil 22 80 98 70. Du kan også sende en<br />

mail til jfn@adm.sosuaarhus.<strong>dk</strong>.<br />

• Hvis du er sygeplejerske, terapeut, pædagog,<br />

socialrådgiver, leder eller har en<br />

kort videregående uddannelse, og har du<br />

planer om at tage en efter- eller videreuddannelse,<br />

så henvend dig til VIA University<br />

College. Du skal kontakte konsulent Ellen<br />

Enggaard. Ellen kan træffes mandage og<br />

onsdage kl. 14-16 på telefon 87 55 18 06. Du<br />

kan også sende en mail til ele@viauc.<strong>dk</strong>.<br />

Sundhedsakademiet har lavet en folder om<br />

RKV, hvor man kan læse mere. Man kan også<br />

kontakte skolerne for en indledende samtale<br />

eller få mere at vide om hvordan man kommer<br />

i gang og hvilke muligheder man har<br />

med en RKV.<br />

Studiedag 13. – 15. maj<br />

Eksamen uge 22<br />

ordblinde-undervisning<br />

18/2, 25/2, 4/3, 11/3, 18/3, 25/3, 1/4, 15/4, 22/4,<br />

29/4, 6/5, 13/5, 20/5<br />

dAnsKundervisning<br />

17/2, 24/2, 3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 31/3, 14/4, 21/4,<br />

28/4, 5/5, 12/5, 19/5, 26/5<br />

AKAdemiuddAnnelse i sundhedsprAKsis<br />

Modultitel: Professionel praksis i<br />

Sundhedssektoren<br />

Start 27. april 2009<br />

KompetenceudviKling for Assistenter<br />

Start 23. marts<br />

Amu psyKiAtri, misbrug og<br />

senhJernesKAde – bAsis<br />

Hold 2 starter den 14. april<br />

Hold 3 starter den 31. august<br />

Hold 4 starter den <strong>2.</strong> november<br />

Forløbende varer i alt 17 dage<br />

Amu psyKiAtri, misbrug og<br />

senhJernesKAde – udvidet<br />

Starter den 17. marts<br />

Forløbet varer i alt 18 dage.<br />

diplommoduler til sygeple-<br />

JersKer<br />

Orienter dig her: www.viauc.<strong>dk</strong><br />

Eller kontakt Sundhedsakademiet<br />

Kontinenssygeplejerske – uge 5 og 10, 2009<br />

Sundhedsfremme og forebyggelse indenfor<br />

Ældreområdet – uge 18 og 24, 2009<br />

Palliativ indsats – fokus på symptomlindring<br />

– uge 11 og 17, 2009<br />

ArbeJdsmilJø-uddAnnelsen<br />

Kontakt Lasse Dahl på Lasd@aarhus.<strong>dk</strong><br />

med-uddAnnelser<br />

Henvend dig direkte til www.PUF.<strong>dk</strong><br />

Tilmelding foregår via Sundhedsakademiets<br />

elektroniske tilmelding, som du finder på<br />

portalen.<br />

Enkelte af forløbene findes dog ikke<br />

her. Kontakt da Sundhedsakademiets<br />

medarbejdere.


smÅt & goDt<br />

Kom og<br />

se de blå<br />

girAffer<br />

Af Anne Klindt<br />

I de lokale butikker, på lokalcentrene<br />

og flere andre steder hang opslag med<br />

overskriften ’Kom og se de blå giraffer’.<br />

Girafferne var hjemmeplejen på<br />

Frederiksbjerg, og invitationen vedrørte<br />

tre åbent hus-arrangementer på områdets<br />

lokalcentre.<br />

Leder af hjemmeplejen, Lene Trøiborg,<br />

siger om baggrunden for at invitere<br />

lokalområdets borgere indenfor: ”Hvis<br />

man gerne vil have flere kunder i butikken,<br />

er det jo helt oplagt at spørge de<br />

potentielle, hvilke ønsker de har til pleje<br />

og praktisk hjælp. Samtidig havde vi<br />

mulighed for at fortælle om hvad hjemmeplejen<br />

kan tilbyde. Og mange blev<br />

faktisk meget positivt overrasket. For<br />

eksempel var der mange der ikke kendte<br />

til fleksibel hjemmehjælp.”<br />

Hun fortæller at det lykkedes at<br />

komme i kontakt med borgere som nu<br />

modtager hjælp fra kommunens hjemmepleje;<br />

særligt da arrangementet<br />

blev afholdt i Ankersgade, havde ledere<br />

og medarbejdere en god dialog med<br />

Positivitet<br />

Mennesket i centrum<br />

borgerne.<br />

Frederiksbjerg Lokalcentre vil gentage<br />

arrangementerne, men har lært af<br />

de første erfaringer: ”Man skal gøre sig<br />

klart at målgruppen er travle mennesker.<br />

For at komme i kontakt med endnu<br />

flere borgere vil vi næste gang kombinere<br />

informationen om hjemmeplejen<br />

med arrangementer hvor vi alligevel er i<br />

kontakt med borgere, for eksempel vaccinationsdage,<br />

bankospil og julebazar,”<br />

fortæller Lene Trøiborg, som ved disse<br />

lejligheder vil lave en ’Blå giraffer’-stand,<br />

hvor hjemmeplejens personale fortæller<br />

om mulighederne.<br />

De historier, som pressen bringer om vores afdeling,<br />

Man kan give nok så mange kommunikationsråd,<br />

har stor betydning for borgernes oplevelse af os. Og<br />

som er gode pejlemærker. I sidste ende handler det<br />

for vort eget arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt, at<br />

dog om, at vi arbejder med mennesker og derfor<br />

pressen også får indblik i de positive oplevelser i arbej-<br />

kan vi ikke opstille faste regler for kommunikation.<br />

det med mennesker.<br />

I medarbejdere, som oplever dagligdagen og særlige<br />

begivenheder med borgere, er de bedste til at fortælle<br />

de sjove, overraskende, rørende og tankevækkende<br />

historier. Vi kan alle her i afdelingen gøre en indsats<br />

for at få de positive historier frem i lyset.<br />

Fortæl, fortæl, fortæl<br />

Kender du en borger med en god historie? Skete der<br />

noget overraskende sidst I havde en aktivitet? Har I<br />

haft succes med teamorganisering eller supervision?<br />

Har du fundet en god måde at løse en daglig udfordring<br />

på?<br />

Fortæl historierne fra din arbejdsplads til venner, kol-<br />

leger, familie og naboer. Og ring gerne til pressen. Det<br />

er også en god idé at bede borgere og pårørende om at<br />

fortælle de gode historier til omverdenen og pressen.<br />

Det er nemlig disse historier, der giver vores branche<br />

anerkendelse, opmærksomhed, respekt og attraktivitet.<br />

Hvis du vil have hjælp til at formidle historien, så<br />

kontakt kommunikationsstaben.<br />

Lad menneskeforståelse og sund fornuft råde. Hvis<br />

en kollega eller borger har brug for trøst eller et<br />

godt råd, så find tid til en snak.<br />

Kommunikationsstaben<br />

Hvis du har brug for hjælp, har et spørgsmål eller et<br />

godt forslag vedrørende kommunikation, kan du altid<br />

ringe til kommunikationsstaben: tlf. 8940 6513<br />

Kommunikationsstaben<br />

forrest fra venstre: Thune<br />

Korsager, Allan Witte,<br />

Janne Als Johnsen. Bagest<br />

fra venstre: Ingrid<br />

Terkelsen, Anne Klindt,<br />

Claus Rasmussen.<br />

Nyheder i Sundhed og Omsorg finder du:<br />

i personalebladet, nyhedsbrevet og på portalen.<br />

Jubilar-modtagelse i Byrådssalen<br />

Når man har 25 års jubilæum – eller 40, 50 osv. – som<br />

medarbejder i Sundhed og Omsorg, bliver det fejret<br />

på mange forskellige måder. Men tre ting er helt sikre:<br />

Jubilæumsgratialet, diplomet – og invitationen til reception<br />

på Rådhuset. Som alle fornemme gæster bliver<br />

også jubilarerne modtaget i Byrådssalen, hvor rådmand<br />

Dorthe Laustsen siger et par ord om det smukke<br />

rum med Cuba-mahogni og billeder af byens tidligere<br />

førstemænd på væggene. Herefter går turen ned i<br />

Receptionslokalet, hvor jubilarerne får en hyldesttale og<br />

lidt forfriskninger.<br />

Jubilæumsreceptionerne holdes 2-3 gange om året.<br />

Den seneste foregik 20. november. Her deltog 30 jubilarer, hvoraf én havde 40 års jubilæum: Gurli<br />

Holst fra Personale & Organisation. På billedet holder Dorthe Laustsen tale i Byrådssalen for et lille<br />

udsnit af deltagerne, som i dagens anledning har fået lov til at afprøve byrådsmedlemmernes stole.<br />

Hvor får borgerne hjælp hvis der er noget<br />

galt med deres høreapparater?<br />

Af høreKonsulent lisbeth høilund-cArlsen, region nord<br />

Siden Audiologisk Afdeling lukkede den tekniske<br />

af deling ned i marts 2008, har en del borgere og<br />

medarbejdere været i tvivl om hvor de skulle henvende<br />

sig med defekte høreapparater.<br />

Alle borgere med høreapparater i Århus kommune<br />

kan rette henvendelse til hørekonsulent<br />

Lisbeth Høilund- Carlsen hvis der er noget galt<br />

med høreapparaterne.<br />

Åbenhed og<br />

kommunikation i<br />

Sundhed & Omsorg<br />

I det førstenummer<br />

af<br />

personalemagasinet<br />

Vores, som u<strong>dk</strong>om i november<br />

2008. kan man, under temaet<br />

”I pressens søgelys” læse en<br />

række gode råd om hvordan<br />

man som medarbejder bør forholde<br />

sig når man er i kontakt<br />

med pressen. Det sidste råd<br />

lyder: ”Husk at orientere din leder<br />

om pressekontakten.” Den<br />

formulering er lidt for bastant.<br />

Det er nemlig kun hvis du<br />

Telefonisk henvendelse: mandag, onsdag og<br />

fredag kl. 8.00 – 9.30 på tlf. 8713 3457<br />

Personlig træffetid: mandag, onsdag og fredag<br />

kl. 9.30 – 11.30 på:<br />

Visitationskontor Nord, Skovvangsvej 97, 8200<br />

Århus N<br />

Buslinje 3 og 14 holder på hjørnet af<br />

Randersvej og Skovvangsvej, ca. 200 m fra<br />

visitationskontoret.<br />

Høreapparaterne kan også sendes hertil internt,<br />

blot der skrives cpr-nr. og returadresse på<br />

borgeren.<br />

For alt personale er der mulighed for at ringe<br />

på mobiltelefon 29 20 98 64 Dette nummer må<br />

ikke oplyses til borgerne.<br />

Hvis borgeren oplyser, at der skal justeres<br />

på høreapparaterne, skal man kontakte<br />

Høreinstituttet, Peter Sabros Gade 10. De har træffetid<br />

mandag, onsdag og fredag fra kl. 9.00-1<strong>2.</strong>00.<br />

berigtigelse frA første<br />

nummer Af Vores:<br />

som medarbejder udtaler dig<br />

på kommunens/Sundhed og<br />

Omsorgs vegne at din leder har<br />

krav på at blive orienteret. Når<br />

du udtaler dig på egne vegne,<br />

behøver du naturligvis ikke fortælle<br />

din leder om pressekontakten.<br />

Vi beklager.<br />

vores mAgAsin 01 · februAr 2009 31


Vores sunDe siDer<br />

32<br />

Hvert skridt<br />

Tæller<br />

TEKST helle erenbJerg FOTO flemming Jeppesen, foKus<br />

men hvor meget går vi egentlig<br />

i løbet af en almindelig uge?<br />

”Vores” udstyrede social- og<br />

sundhedsassistent Jane Laursen fra<br />

Lokalcenter Marselis med en skridttæller<br />

og bad hende registrere hvor<br />

meget hun fik brugt benene i løbet<br />

af en uge.<br />

I løbet af en arbejdsdag bevæger<br />

Jane sig 2/3 af tiden. Hun har blandt<br />

andet valgt at gå rundt til de mellem<br />

15 og 20 besøg hun skal klare på<br />

en arbejdsdag – frem for at snuppe<br />

cyklen.<br />

”Jeg får faktisk en del motion på<br />

mit arbejde. Jeg går meget rundt. Jeg<br />

går mellem mine klienter, og nogle<br />

dage kan jeg godt have besøg der<br />

ligger i en afstand af omkring en<br />

kilometer.”<br />

Er du fysisk aktiv ud over dit arbejde?<br />

”Jeg går til linedance en time hver<br />

tirsdag, og det er rigtig sjovt. Jeg gør<br />

det fordi det ligger lige ved siden af<br />

hvor jeg bor, og så passer tidspunktet<br />

mig rigtig godt. Det ligger mellem 18<br />

og 19 – så jeg får heller ikke ødelagt<br />

hele aftenen.”<br />

Hvad er dit transportmiddel til og fra arbejde?<br />

”Jeg bor 2,5 km herfra, det tager sådan<br />

cirka 4-5 minutter at komme<br />

vores mAgAsin 01 · februAr 2009<br />

herhen. Men jeg tager bilen. Sådan<br />

er det bare blevet,” siger Jane og griner.<br />

Og hun kender godt alle undskyldningerne.<br />

”Hvorfor jeg ikke<br />

cykler? Så blæser det, og så regner<br />

det, og så har jeg 40 undskyldninger.<br />

Jeg forsøgte faktisk at cykle en<br />

gang hvor jeg ikke havde bilen. Det<br />

gik vældig godt i de tre uger det varede,<br />

men så skulle mine kolleger<br />

jo lige se bilen, og ja – så blev cyklen<br />

stillet væk igen”<br />

Bruger du motionsrummet på dit arbejde?<br />

”Vi har et motionsrum – og vi var da<br />

også et par stykker der brugte det for<br />

et par år siden. Jeg trænede sammen<br />

med en kollega, og vi var rimelig stabile<br />

i tre måneder, men så passede<br />

vores arbejdstider ikke sammen. Og<br />

så gik det i stå. Sådan er det. Hvis<br />

man ikke kommer ikke af sted lige<br />

efter arbejde, så kan det altså være<br />

svært.”<br />

Bliver der arrangeret fysiske sportsaktiviteter<br />

på din arbejdsplads – og deltager du?<br />

”Ja. Vi er 10-12 stykker herfra der deltager<br />

i et løb om foråret. Vi går den<br />

korte rute på fem km, og det er fint.<br />

Men det er nu mest på grund af det<br />

sociale – det, at vi mødes og gør det<br />

sammen. Det er meget hyggeligt.”<br />

Får du nok motion?<br />

”Jeg kan da godt tænke at jeg godt<br />

kunne have brug for mere. Men det<br />

er også fint som det er. Det er ok …<br />

altså, man kunne jo godt gøre lidt<br />

mere. Så nej, der sker ikke nok der.”<br />

Hvad kunne motivere dig til at dyrke mere<br />

motion?<br />

”At jeg har en at følges med, én hvor<br />

vi kan hive hinanden med. Og så skal<br />

det helst være efter arbejde eller tidligt<br />

om morgenen inden arbejde.<br />

Det der med at komme hjem og skulle<br />

af sted igen, det duer ikke for mig.<br />

Engang trænede jeg tre gange om<br />

ugen i et fitnesscenter sammen med<br />

en veninde. Vi havde skiftetøj med på<br />

arbejde, og så mødtes vi i centeret efter<br />

arbejdstid. Det var bare skidegodt.”<br />

Er der en sportsgren du aldrig ville dyrke?<br />

”Nu er det jo blevet vældig hot at<br />

løbe, men det vil jeg altså ikke. Jeg<br />

vil heller ikke investere 3000 kroner<br />

i smart tøj jeg kun får brugt et par<br />

gange. Og så det der spinning – det<br />

ville jeg aldrig selv dyrke.”<br />

Hvad er din bedste oplevelse med hensyn<br />

til motion?<br />

”Det er det linedance jeg går til<br />

om tirsdagen. Der kommer jeg af-


Hvis du går 10.000 skridt om<br />

dagen, lever du fem år længere<br />

og mindsker din risiko<br />

for en lang række sygdomme.<br />

Sådan lyder det fra eksperterne.<br />

Og går du 10.000 skridt,<br />

kan de erstatte de anbefalede<br />

30 minutters moderat motion<br />

hver dag.<br />

sted, også selvom jeg går alene. Det<br />

har noget at gøre med at der er musik,<br />

det er sjovt, og så er det aldrig<br />

det samme hver gang. Det var en af<br />

mine veninder der lokkede mig med.<br />

Jeg ved ikke hvad det er der gør det,<br />

men nu er det tredje sæson jeg går til<br />

det. Jeg går hjemmefra to minutter i<br />

seks, og så skal jeg ikke skifte tøj inden.<br />

Bagefter kan jeg gå lige hjem<br />

i bad og skifte, for pulsen kommer<br />

godt op. Så det er bare godt!” siger<br />

Jane og banker i bordet.<br />

Efter en uge viste skridttælleren at<br />

Jane Laursen går lidt over halvdelen<br />

af de 10.000 skridt mens hun er på<br />

arbejde. n<br />

torsdag: Kiggede på skridttælleren da jeg kom<br />

hjem fra arbejde. Den viste 5401.<br />

fredag: Havde fri og malede køkken. 5838 skridt.<br />

mandag: Havde fri. Ordnede en masse praktiske<br />

ting. Antal skridt 9655.<br />

tirsdag: Efter arbejde 5539.<br />

vores mAgAsin 01 · februAr 2009 33


Vores sunDe siDer<br />

34<br />

Du kan altid begynde<br />

Øv, jeg orker det altså ikke i dag, men i<br />

morgen gør jeg det helt sikkert!<br />

Du kender det. På trods af alle gode hensigter<br />

om en løbetur eller en gåtur, så<br />

vandt sofaen endnu en gang over viljen,<br />

mens samvittigheden danser som en<br />

sort sky over hovedet. Men fortvivl ikke.<br />

Du kan altid begynde. Og det rigtige<br />

tidspunkt er altid lige NU.<br />

På adressen wwww.visitaarhus.<br />

com finder du 10 forskellige forslag til<br />

”Ka´selv ture” – forslag til gå- og løbeture<br />

omkring Århus. Her finder du forslag<br />

til ture omkring Riis Skov, Vestereng,<br />

Brabrand, Årslev Engsø, Forsthaven og<br />

flere andre. Du kan også finde ideer til<br />

vandreture på Århus Kommunes hjemmeside.<br />

Under kultur og fritid/brug naturen<br />

finder du både ruteforslag og en<br />

kalender for guidede ture i naturen. Så<br />

tag bare farmor, kæresten og ungerne<br />

under armen og kom af sted.<br />

http://www.visitaarhus.com/danmark/da-<strong>dk</strong>/menu/turist/om-aarhus/<br />

aktiviteter/til-fods/tilfods.htm n<br />

Mange bække små<br />

vores mAgAsin 01 · februAr 2009<br />

… gør en stor å, siger man.<br />

Og det gælder også hvis<br />

du vil være sikker på at<br />

du går hvad der svarer til<br />

10.000 skridt om dagen.<br />

Sammenlagt tager det cirka<br />

1 time og 40 minutter at<br />

gå 10.000 skridt. Men du<br />

behøver ikke at gå det hele<br />

på en gang. Tværtimod,<br />

der findes mange enkle og<br />

små veje til at nå op på de<br />

magiske 10.000. Du kan for<br />

eksempel:<br />

• Parkere bilen et lille stykke<br />

længere væk end du<br />

plejer – og gå det sidste<br />

stykke.<br />

• Stå af bussen ét eller to<br />

stop før du skal af.<br />

• Gøre det til en vane at<br />

tage trapperne.<br />

Ned i knæ og op på tå.<br />

Arme bøj og arme stræk<br />

Der var ikke meget skæg og ballade når Kaptajn<br />

Jespersen i 50’erne styrede radioens landsdækkende<br />

pausegymnastik under mottoet: ”En sund sjæl<br />

i et sundt legeme”. Og ser man på tal fra SFI (Social<br />

Forskningsinstituttet), er der da heller ikke meget<br />

at grine ad. Tallene viser nemlig at medarbejdere på<br />

danske arbejdspladser er fraværende på deres job i<br />

sammenlagt 1.557.000 dage om året på grund af fysisk<br />

inaktivitet. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen at<br />

man bevæger sig 30 minutter om dagen – gerne stykket<br />

op i flere bidder.<br />

Så hvorfor ikke bruge 10 minutter om dagen på<br />

pausegymnastik. Grib sjippetovet, gå en tur eller find<br />

tips til hurtige stræk-ud øvelser på nettet. Det hele<br />

tæller – og man godt have det sjovt imens. n


TEKST helle erenbJerg FOTO lArs AArø/foKus<br />

Et skridt forAn<br />

Igennem to år har både ledelse og medarbejdere<br />

ved Midtbyens Lokalcentre sat ekstra fokus på<br />

sundhed og trivsel, og ifølge områdechef Anette<br />

Poulsen kan det mærkes på arbejdsglæden.<br />

Til jul fik de 413 medarbejdere<br />

på Midtbyens Lokalcentre en<br />

skridttæller og en lille æske chokolade<br />

i julegave. ”Så kan man sige at<br />

vi er et skridt foran”, smiler områdechef<br />

Anette Poulsen, som de sidste to<br />

år har arbejdet målrettet med at sikre<br />

sundhed og trivsel for alle medarbejdere<br />

på Midtbyens Lokalcentre.<br />

”Selvom vi er en offentlig arbejdsplads,<br />

så skal vi kunne give nogle goder<br />

til personalet. Selvfølgelig skal<br />

vi ikke ødsle med skatteborgernes<br />

penge, men vi skal vise at vi anerkender<br />

at medarbejderne gør en stor<br />

indsats,” fortsætter hun. Og ud over<br />

julegaven, så er fri salatbar to gange<br />

om ugen, billige klippekort til DGIhuset<br />

og fribilletter til AROS nogle<br />

af de tilbud som medarbejderne kan<br />

glæde sig over. Og for Anette Poulsen<br />

har de mange små og lidt større<br />

skridt for at sikre sundhed og trivsel<br />

været givet godt ud. ”Jeg får mange<br />

tilbagemeldinger fra medarbejderne<br />

på at de forskellige tilbud er med<br />

til at give en god stemning, at medarbejderne<br />

føler sig værdsatte, og det<br />

kan mærkes på arbejdsglæden – og<br />

også på sygefraværet,” fortæller hun.<br />

sundhed, faglighed og arbejdsglæde<br />

Arbejdet startede i 2006 i forbindelse<br />

med den sidste store medarbejdertilfredshedsundersøgelse<br />

(MTU)<br />

fra NFA (Nationalt Forskningscenter<br />

for Arbejdsmiljø). Undersøgelsen<br />

kom umiddelbart efter at man havde<br />

overstået arbejdet med at få det da-<br />

værende lokalcenter Møllestien, lokalcenteret<br />

i Carl Blochs Gade og lokalcenter<br />

Vestervang i samdrift.<br />

”Vi var meget samdriftstrætte,<br />

men vi besluttede at bruge MTU’en til<br />

noget konstruktivt og brugbart, og da<br />

vi først kom i gang, så gik det meget,<br />

meget fint,” fortæller Anette Poulsen.<br />

Via MED udvalget blev der nedsat<br />

en styregruppe bestående af tre ledere<br />

og tre ansatte. Sammen gik de<br />

seks i gang med at analysere svarene<br />

fra undersøgelsen, og ud fra det<br />

kunne de pege nogle centrale områder<br />

ud. ”Vi besluttede at koble de<br />

Fakta:<br />

Hjælp til at sætte sundhed i fokus<br />

Med Godt arbejdsliv – Århus,<br />

Folkesundhed, Århus Kommune kan<br />

både offentlige og private arbejdspladser<br />

få hjælp til at sætte sundhed<br />

på dagsordenen. Godt arbejdsliv – Århus<br />

tilbyder sparring om sundhed og trivsel<br />

til alle arbejdspladser der ligger i Århus<br />

kommune. Kontakt: Jonna Winther,<br />

telefon: 51 57 64 67<br />

områder som vi kunne se at vi skulle<br />

gøre noget ved, med de indsatsområder<br />

der i forvejen var med i ”Den<br />

gode balance” – vores fælles personalepolitik<br />

i Sundhed og Omsorg,<br />

og på den måde endte vi med tre hovedområder<br />

som vi ville give særlig<br />

opmærksomhed.”<br />

De tre indsatsområder var:<br />

Sundhed og fysisk arbejdsmiljø,<br />

Uden ildsjæle på arbejdspladsen går det ikke. siger områdechef<br />

Anette Poulsen. Her sammen med Tove Tvind Nielsen (th)<br />

Faglighed og ressourcer i arbejdet<br />

samt Arbejdsglæde og engagement<br />

og trivsel. For hvert område satte<br />

man sig sammen to og to og lavede<br />

en arbejdsgruppe som havde frie<br />

hænder til at foreslå tiltag og komme<br />

med ideer. Ideerne blev løbende<br />

behandlet i styregruppen, og via fire<br />

årlige stormøder for alle medarbejdere<br />

blev forslag og nye tiltag bredt<br />

ud for alle medarbejdere.<br />

”Det har været en god proces, hvor<br />

alle har gjort en indsats. Og så har vi<br />

haft nogle virkelig gode ildsjæle som<br />

har løftet,” fortæller Anette Poulsen.<br />

gevinster giver arbejdsglæde<br />

Den målrettede indsats kan nu også<br />

mærkes på sygefraværet. 25 sygedage<br />

i gennemsnit pr. medarbejder er<br />

nu reduceret med 4 dage pr. medarbejder<br />

i 2008.<br />

”Set på baggrund af tre år med<br />

samdrifter og organisationsændringer,<br />

så er det faktisk rigtig godt,” siger<br />

Anette Poulsen.<br />

Hver måned trækker man blandt<br />

andet lod om to biografbilletter<br />

blandt dem der ikke har haft sygefravær,<br />

og når Anette Poulsen har<br />

mulighed for det, går hun selv ud og<br />

annoncerer vinderne på afdelingerne.<br />

” Før kom jeg mest hvis der var<br />

et møde, eller en sag – altså noget alvorligt.<br />

Men når jeg kommer nu, så<br />

spørger folk: ’hvem har vundet?’, når<br />

jeg kommer ud på afdelingerne. Det<br />

er jo en helt anden tilgang, og det er<br />

med til at give arbejdsglæde.” n<br />

vores mAgAsin 01 · februAr 2009 35


36<br />

de røde tråde<br />

TEKST ingrid terKelsen FOTO Jens hAsse/chili foto<br />

Direktør Hosea Dutschke præsenterer<br />

her Sundhed og Omsorgs nye ledetråde<br />

– en vigtig del af strategien for<br />

fremtiden. Ledetrådene skal fremover<br />

gennemsyre alt hvad vi gør i Sundhed<br />

og Omsorg. Arbejdet med ledetrådene<br />

bliver en levende proces, som in-<br />

Vi holder borgerne væk<br />

Borgerne har ikke lyst til at være<br />

afhængige af hjælp fra Sundhed og<br />

Omsorg. Derfor skal vi hjælpe dem til<br />

at klare sig selv længst muligt. I dag klarer<br />

80 procent af borgerne over 65 år sig selv.<br />

Fremover skal det være 90 procent, der kan<br />

klare sig uden hjælp fra kommunen. Det<br />

skal vi gøre ved at tænke rehabilitering,<br />

sundhedsfremme og forebyggelse<br />

ind i alle de sammenhænge<br />

hvor vi møder borgerne.<br />

al magt til borgerne<br />

Vi skal have fokus på alle de forhold<br />

der har betydning for borgerens<br />

trivsel og livsglæde. Vi skal tænke hele vejen<br />

rundt om borgerne, så de så vidt muligt kan<br />

fortsætte det liv de hidtil har levet. Vi skal have<br />

fokus på bolig, hjælpemidler, træning, kreativitet,<br />

sociale relationer mv. Vi skal støtte op om borgernes<br />

netværk og sociale fællesskaber – venner, pårørende<br />

eller frivillige. Vi skal være borgerens medspiller ved<br />

at støtte op om det enkelte menneskes individuelle<br />

behov med vores faglighed og med stor<br />

respekt for borgerens privatliv. Det er borgeren<br />

der bestemmer – altid og i alle<br />

situationer.<br />

vores mAgAsin 01 · februAr 2009<br />

volverer medarbejdere og ledere på<br />

alle niveauer i Sundhed og Omsorg.<br />

Ledetrådene er blandt andet blevet<br />

drøftet i Chefteamet, og i den kommende<br />

tid skal trådene drøftes på<br />

kryds og tværs af organisationen, så<br />

alle får mulighed for at være med. n<br />

Vi bruger tiden<br />

med borgerne<br />

– og ikke på unødig kontrol, procedurer<br />

og dokumentation. <strong>Kontrolfri</strong><br />

<strong>Zone</strong> skal hjælpe os med at fjerne overflødigt<br />

arbejde, og vi skal have synliggjort hvor<br />

vi skal sætte ind og fjerne det unødvendige. Vi<br />

skal se på alle vores systemer, kvalitetsstandarder,<br />

plejeplaner, dokumentation mv., for<br />

at gøre det mere enkelt. Den gode pleje og<br />

omsorg skabes i mødet med borgeren,<br />

det er formålet med vores arbejde.<br />

Det er det der giver<br />

mening.<br />

slip medarbejderne fri<br />

Der skal være frihed til at tænke<br />

i kreative løsninger og nye måder at<br />

gøre tingene på. Vi skal have tid og plads<br />

til at bruge hinanden og vores faglighed.<br />

Der skal være metodefrihed til at nå målene.<br />

Hjertet, sund fornuft og professionalisme<br />

skal råde. Vi vil selvstyrende og selvstændige<br />

team, der handler i hverdagen<br />

tæt på borgerne. Vi vil arbejdsglæde –<br />

defineret af medarbejderne. Det<br />

er medarbejderne der gør<br />

forskellen.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!