Læs brevet til ministeren - Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I.

frinet.dk

Læs brevet til ministeren - Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I.

Klima-, Energi- og Bygningsminister,

Martin Lidegaard

Stormgade 2-6

1470 København K

Udvalg om regulering af elsektoren

Vi har erfaret, at regeringen nedsætter et udvalg om regulering af elsekto-

ren.

Vi mener, at byggebranchen bør være repræsenteret i udvalget, da blandt

andet konkurrenceudsættelse af netselskabernes opgaver og energispare-

indsatsen er af stor betydning for vores medlemmer og deres forretnings-

muligheder.

Set i lyset af, at energiselskabernes energispareindsats med den nye ener-

giaftale skal fordobles i de kommende år, og at den fremtidige energispare-

indsats vil fokusere på at nedbringe energiforbruget i bygninger, mener vi,

at det er yderst relevant, at byggebranchen tager del i udvalgets arbejde.

Derudover er det for os væsentligt at få analyseret, om den nuværende

regulering er tilstrækkelig og egnet til at sikre en tilstrækkelig adskillelse

mellem energiselskabernes monopolaktiviteter og deres konkurrencebase-

rede aktiviteter. Energiselskaberne har valgt at engagere sig i en række

kommercielle aktiviteter uden for deres kerneområde, og det er for vores

brancher vigtigt, at konkurrencen mellem energiselskaberne og øvrige virk-

somheder sker på lige vilkår.

Vi finder, at disse aspekter bør være stærkere repræsenteret i udvalgets

arbejde, og vi håber, at der er mulighed for at genoverveje udvalgets

sammensætning.

TEKNIQ er en arbejdsgiver- og brancheorganisation med tekniske installationsvirksomheder som medlemmer.

2

TEKNIQ

Paul Bergsøes Vej 6

2600 Glostrup

Telefon 4343 6000

Telefax 4343 2103

tekniq@tekniq.dk

www.tekniq.dk

19. juni 2012

Ref CJA

cja@tekniq.dk

Dir 77411551

mho

Side 1/2


Med venlig hilsen

Niels Jørgen Hansen

Adm. direktør, TEKNIQ

Henrik Garver

Adm. direktør,

Foreningen af Rådgivende Ingeni-

ører

TEKNIQ er en arbejdsgiver- og brancheorganisation med tekniske installationsvirksomheder som medlemmer.

Michael H. Nielsen

Direktør, Dansk Byggeri

Christian Lerche

Direktør, Danske Arkitektvirk-

somheder, DANSKE ARK

2

TEKNIQ

Paul Bergsøes Vej 6

2600 Glostrup

Telefon 4343 6000

Telefax 4343 2103

tekniq@tekniq.dk

www.tekniq.dk

19. juni 2012

Ref CJA

cja@tekniq.dk

Dir 77411551

mho

Side 2/2

More magazines by this user
Similar magazines