S Postens dec. 2007 - Socialdemokraterne Albertslund

x.ved.a.dk

S Postens dec. 2007 - Socialdemokraterne Albertslund

Nr. 11 – december 2007 28. årgang

Arrangementer i

December

1. Sildemøde, Musikteatret, Alrummet,

kl. 11.00-13.00

11. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00

17 Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl.

19.30

17. Deadline for S-Posten

28. S-posten udsendes, Foreningssekretariatet,

kl. 18.00

Kom og vær med i debatten

- det angår os alle

Redaktionen ønsker alle

læsere en rigtig glædelig

jul og et godt nytår.

Folketingsvalget

d. 13. november

Læs de mange

kommentarer

Sæt kryds i din

kalender !!!!!

Læs nærmere s. 10


Side 2

S-POSTEN

Medlemsblad for

Socialdemokraterne i Albertslund.

Redaktion:

Jette Kammer Jensen (ansvarshavende)

Henrik Hess og Britta S. Jørgensen

Indlæg sendes eller mailes til:

Jette Kammer Jensen

Tranehusene 96, 2620, Albertslund

Tlf.: 43 64 54 94

e-mail: kammerjensen@webspeed.dk

Deadline - se kalenderen bagest i bladet

S-posten tilgår medlemmerne, Folkebibliotekerne,

ABA, Albertslund Posten

m.fl. S-posten findes på hjemmesiden

www.x-ved-a.dk.

Leveringsproblemer - kontakt:Aage

Jensen, tlf.. 43 62 24 74

Trykt hos A-Kopi aps i Glostrup

Miljøcertificering ISO 14001

Layout: Henrik Hess og Britta S.

Jørgensen

e-mail Greve.Hess@webspeed.dk

Britta.Schneider.Joergensen@skolekom.dk

Korrektur: Henrik Hess

Navn:

Adresse:

Postnr.:

E-mail:

Ønsker nedsat

kontingent

Indhold:

S-posten

Redaktion og bladets indhold ..... side 2

Tak fra Mogens............................ side 3

Øv, øv, øv Voldermisses kommen-

tar til det nys overståede folke-

tingsvalg ...................................... side 4

Tak til alle aktive i Alb ................ side 5

Set fra sidelinien .......................... side 6

Endnu et valgnederlag ................. side 8

Medlemsarrangement .................. side 10

Kolind-ynk................................... side 11

Hvem fik flest stemmer ............... side 12

Sildemøde .................................... side 12

Arbejdsgrupper ............................ side 13

Kalender ...................................... side 14

A-gruppen.................................... side 15

Partiforeningens bestyrelse.......... side 16

Jeg vil gerne være medlem af Socialdemokratiet

By: Tlf.:

På grund af at være fyldt 60 år

Dato: / 2007 Underskrift:

Sendes til: Socialdemokraterne i Albertslund, v/ Else Boel, Stjernens Kvt. 5 C, 2620 Albertslund


S-posten

Tak

Kære alle socialdemokrater i Taastrup-kredsen

Side 3

Resultatet af valget i går var mere nedslåede end vi havde håbet og

troet under en god valgkamp, hvor vi mødte megen velvilje fra borgerne.

Det er trist, at VKO beholdt flertallet endnu en periode.

Det bedste ved udfaldet er, at Helle Thorning-Schmidt efter alles

mening gjorde en flot indsats i debatten med Fogh og står som den

ubestridte kandidat til at overtage Statsministeriet næste gang:

Helle er ikke bare S-kandidaten, men den ubestridte leder af en opposition,

der heldigvis har arbejdet bedre sammen end tidligere.

Anders Fogh står over for meget store udfordringer - bl.a. i forårets

overenskomstforhandlinger i det offentlige. Han er slidt nedad, og

de nærmeste måneder vil slide ham endnu mere.

Vi må nu alle hjælpe med at bygge et solidt fundament for en socialdemokratisk

sejr i næsten omgang.

Jeg vil gerne sige tak til hver enkelt

af jer, der har knoklet sammen med

mig i endnu en valgkamp.

Tak for jeres arbejdsindsats, jeres

humør og jeres opbakning til mig

personligt. Det er dejligt at kæmpe

sammen med jer.

Mange hjertelige hilsner

Mogens (Lykketoft)


Side 4

Af Voldermisse

Det gik altså heller ikke denne

gang. Er Danmark blevet permanent

borgerlig eller bør selvransagelsen

holde sit indtog?

Danskerne er ikke blevet permanent

borgerlige, ønsket om en ordentlig

velfærd er fortsat fremherskende.

Men hvorfor stemte så

mange danskere så borgerligt?

Der kan sikkert gives flere forskellige

analyserende svar på det

spørgsmål, og guderne skal vide,

at det også er sket af de mange

kommentatorer. Men bundlinien er

– uanset hvordan vi vender og drejer

det – at vi gik tilbage.

Helle Thorning gjorde det godt –

endda meget, meget godt. Hun

viste, at hun har evnerne til at blive

Danmarks første kvindelige

statsminister. Det var også flot, at

Helle fik samlet oppositionen.

Politiken fejlede heller ikke noget,

men det gjorde så til gengæld

salgsmetoden. Og der var vel

mange kovendinger, hvoraf nogle

var helt uforklarlige – i hvert tilfælde

overfor vælgerne.

Jeg tror ikke et sekund på, at vælgerne

eksempelvis kunne forstå, at

vi opsagde et folkeskoleforlig, samtidigt

med at vi fastholdt, at vi var

helt enige i forliget!!

ØV, ØV, ØV

S-posten

Hvorfor sang vi ikke fra starten ud

med, at vi ikke vil holde mennesker

i lejre, den model er da helt

umenneskelig. Hvor er dokumentationen

for, at hvis folk placeres i

lejre, så rejser de hurtigere hjem?

Hvorfor forudså vi ikke Venstres

sidste skaktræk med personligt

brev til parcelhusejerne? Der var jo

længe optræk til, at den kanin ville

blive trukket op af hatten?

Hvor var indlæg fra kandidaterne i

de landsdækkende aviser? Jeg ved

godt, at læserskaren er begrænset,

men omvendt så ved vi alle, at det

er i de medier Tv-stationerne tager

deres afsæt, når de skal kreere

nyheder.

Hvorfor satser vi alene på, at en

rose udleveret op til et valg, flytter

stemmer?

Et valg vindes mellem valgene, så

allerede nu skal vi planlægge det

næste. Hvordan udnytter vi vores

mange medlemmer i en løbende

debat? Eller er vi medlemmer blot

reduceret til at dele materialer ud?

Det er NU næste runde skal planlægges,

for vi skal af med den borgerlige

regering.

Artiklen er skrevet under pseudonymet

Voldermisse. Redaktionen er

kendt med det korrekte navn.


S-posten

Tak til alle aktive i Albertslund

Side 5

Det var så tre heftige uger, med valgkamp morgen, middag og aften

og så noget ind imellem.

Et folketingsvalg er en noget anderledes størrelse end kommunalvalg.

Afstanden til de opstillede er lidt større og tiden til at forberede

sig og arrangere er langt mindre ved folketingsvalget. Man er

mere afhængig af, at der er nogen, der har tid til at deltage lige nu,

eller i hvert fald dagen efter.

Jeg var lidt spændt på, hvor mange vi kunne aktivere, og jeg blev

glædelig overrasket. Jeg er glad for så megen aktivitet, vi nåede.

Blandt andet fordi der var flere der selv ringede og skrev, at de

gerne ville deltage. Der var en god vilje til at vinde dette valg.

Desværre fik vi på landsplan ikke det resultat, vi gerne havde set.

Vi kan så håbe at resultatet alligevel giver os muligheder.

Lokalt fik vi et godt valg til Mogens Lykketoft. Det var vigtigt, da

det er af stor betydning af have tæt forbindelse med et folketingsmedlem.

Samtidig må jeg sige, at Mogens er en meget aktiv medspiller

her i kredsen. han er altid hurtig til at svare på forespørgsler,

og altid klar ,når vi har brug for

det .Samtidig er han, som det måske vil

være bekendt, meget vidende om både

arbejdet på tinge som andre spørgsmål,

så til lykke til Mogens og tillykke til os.

Så tak til alle aktive i Albertslund.

M.v.h.

Aage B. Jensen

Formand Soc. Albertslund


Side 6

Af Jette Kammer Jensen

Det var dagen derpå – efter

folketingsvalget – så jeg var lidt

klatøjet, men dagsordenen var

heldigvis også kun på 19 punkter.

Danskundervisning for udlændinge

Kommunerne er forpligtiget til

at sørge for danskundervisning

til udlændinge med opholdstilladelse,

det sker via de såkaldte

sprogcentre.

Albertslund har haft sit eget

sprogcenter, men nu vil Vestegnens

Sprogcenter se dagens

lys i et samarbejde mellem Albertslund

og Brøndby kommuner.

Baggrunden for Vestegnens

Sprogcenters opståen er, at

både sprogcentret i Albertslund

og Brøndby har oplevet en markant

nedgang i kursistantallet,

helt op til 50 %, og en analyse

har vist, at de to sprogcentre

har væsentlig højere driftsudgifter

end alle andre centre i

landet.

Ved at sammenlægge de to

centre kan der skabes en mere

rationel drift.

Set fra sidelinien

S-posten

Alle på nær Enhedslisten var

enig i det fornuftige med en

sådan sammenlægning, men

Enhedslisten kunne altså ikke

tiltræde, og de begrundede det

med, at det var en besparelse

!!

Ungdomsråd

Albertslund får nu et ungdomsråd

for de 14-24-årige, der får

til opgave:

• At skabe fællesskab og

sammenhold om det at

være ung i Albertslund

• At inddrage unge i de

demokratiske processer

og politiske spørgsmål

• At være unges ombudsmand

og tage problemer

op som unge støder på i

dagligdagen

• At skabe spændende

aktiviteter for og med

unge i Albertslund

• At give unge et frirum til

at diskutere, tænke og

mødes med hinanden

• At hjælpe og involvere

uorganiserede unge i

arbejdet med at realisere

deres ideer

• At fungere som rådsorgan

for kommunalbestyrelsen

i forhold, der di-


S-posten

rekte eller indirekte har indflydelse

på unges hverdag.

Og det blev vedtaget i enighed.

Hvis det bare ikke kan ses !!

En virksomhed søger i 2002 om

tilladelse til at bibeholde et såkaldt

folkerum, som er opført

uden tilladelse fra kommunen,

men det får virksomheden ikke

tilladelse til. Og i oktober 2004

får virksomheden et pålæg om

at fjerne bygningen. Og så kører

sagen med pålæg, ny ansøgning

om midlertidig tilladelse

og nyt pålæg.

Forvaltningen var blevet blød i

knæene efter det lange forløb

og havde indstillet, at virksomheden

nu får en midlertidig tilladelse

på max. 4 år, da bygningen

ikke kan ses.

Den sag gav anledning til en

lang debat. Der var 2 hovedholdninger:

Side 7

• et afslag er et afslag,

og skal følges

• bygningen kan ikke

ses, derfor bør tilladelse

gives

Men det blev altså et afslag.

Boliger på Føtexparkeringspladsen.

Skal der bygges boliger på Føtexparkeringspladsen

– det

skulle kommunalbestyrelsen

træffe principbeslutning om.

Nu vil nogle så sige, jamen

hvor skal jeg så parkere, når

jeg handler i centret ? Tag det

bare helt roligt: Boligerne skal

bygges på et hævet dæk over

parkeringspladsen. Ikke mindre

end 89 lejligheder og 17 rækkehuse,

kan der bliver plads til.

Der var bred enighed om, at

det så ud til at være et spændende

projekt, men Venstre

kunne ikke tiltræde. Venstre

mente, at det virkede massivt

og utiltalende, og mente at det

vil være centrets undergang, da

der forsvinder 1/3 af de nuværende

kundeparkeringspladser.

Men det blev altså til, at der nu

skal udarbejdes et lokaplanforslag,

og den forventes at

være færdig i juni 2008.

Og så drog jeg hjem for at

græde videre over valgresultatet.


Side 8

Hvorfor endnu et valgnederlag ?

Af Søren Jensen

Valgkampens forløb slog markant

fast, at vi i det socialdemokratiske

parti har en særdeles dygtig formand

i Helle Thorning Schmidt, når

det handler om at udkæmpe dueller

med vore politiske modstandere

- ikke mindst duellerne med Anders

Fogh, hvor hun klarede sig

strålende.

Hun var sikker i sin form, hurtig i

replikken, viste humor og overskud.

Med det som baggrund er der derfor

grund til, at vi spørger os selv,

hvorfor det så ikke lykkedes at få

et bedre valgresultat.

Og overvejelsen ligger snublende

nær - er der problemer med det

politiske indhold, vi lægger frem?

Vælgerne har i hvert fald kun i meget

begrænset omfang ønsket at

støtte os, når vi tænker på den

vælgertilslutning, partiet historisk

har haft gennem årtier.

S-posten

Personligt husker jeg bl.a. tilbage

til det første valg, jeg i kraft af min

alder (født 1943) gik op i. Det var

15. november 1960 -

Socialdemokratiet fik 76 mandater

og SF 11.

I dag har vi 45, og ingen kan vel

imponeres over det.

Så derfor er der grund til at tage

det politiske indhold op til overvejelse.

Efter min opfattelse er der grund til

at tage fat i bl.a. 3 områder:

Skatteområdet.

I valgkampen har vi stået på to

væsentlige markeringer -

nemlig skattestoppets fortsættelse

og behovet for en skattereform,

hvor mindst et af de store borgerlige

partier er med.

Ser vi på udtalelser fra topfolk i

partiet de sidste par år, har der

imidlertid været forskellige markeringer

omkring skattestoppet, og

det har givet usikkerhed blandt

mange vælgere - var det rent taktisk,

det vi sagde, eller var det alvorligt

ment?

Vedr. skattereform er det efter min

mening ikke nok at give udtryk for

det helt overordnet. Skal vælgerne

være med på en reform som afløser

for skattestoppet, må der noget


S-posten

konkret indhold på, og det synes

jeg ikke, der har været.

I den sammenhæng har det kun

skabt yderligere usikkerhed, at

Helle Thorning for en del måneder

siden offentligt sagde, at alt var i

spil i forbindelse med en skattereform,

mens hun i valgkampen totalt

fredede boligejerne.

Udlændingeområdet.

Partiet siger gang på gang, at man

ønsker en stram udlændingepolitik.

Alligevel stiller man gang på gang

spørgsmålstegn ved enkeltdele af

den.

I valgkampen var det absolut problematisk,

at Helle Thorning i duel

med Anders Fogh om asylproblematikken

flere gange siger ordret:

Anders - det drejer sig jo kun om

en ganske lille gruppe. Og to dage

efter siger hun, at samtlige asylansøgere

skal ud at bo i samfundet

og skal kunne gå ind på arbejdsmarkedet,

hvad enten de har ret til

asyl eller ej.

Ikke mærkeligt, at ellers potentielle

vælgere kan blive usikre på partiets

udlændingepolitik.

Skolepolitik.

Efter at den danske folkeskole gennem

årtier var blevet stadig mere

problematisk fungerende til stor

skade for især børn fra ikke boglige

hjem (den slags familier har nemlig

i nyere tid ikke interesseret det

radikale venstre særlig meget, og

de har indtil for få år siden haft

Side 9

stor indflydelse på lovgivningen)

lykkedes det at lave et bredt folkeskoleforlig,

der rummer kvaliteter.

Vort parti er med i forliget - det

radikale venstre er ikke.

I valgkampen åbner Helle Thorning,

for at glæde de radikale, så

op for at ændre i dette forlig. Et

forlig, der er ganske ungt.

I generationer har det været god

politisk tone, at folkeskolen ikke

skal være en politisk slagmark. Der

skal ikke laves om på det ene og

det andet, hver gang et nyt politisk

flertal får regeringsmagten. Derfor

er brede folkeskoleforlig så vigtige.

Efter min opfattelse virkede det

bestemt ikke troværdigt på vælgerne,

at vi for at tækkes Margrethe

Vestager var parat til at opsige

forliget.

I disse mine overvejelser nævner

jeg flere gange Helle Thorning i

sammenhænge, hvor jeg har kritik.

Jeg vil gerne understrege, at det

ikke skal forstås som en kritik af

personen Helle, men som en kritik

til overvejelse af partiets politik

(eller evt. mangel på samme) på

de nævnte områder.


Side 10

Medlemsarrangement

Besøg på Arbejdermuseet

S-posten

Lørdag formiddag d. 1. marts arrangerer bestyrelsen et

besøg på Arbejdermuseet. Der vil være omvisning og efter-

følgende frokost.

Deltagerantallet er begrænset til 25 personer. I januar-

nummeret af S-posten fortælles, hvordan og hvornår man

kan melde sig til dette arrangement. Partiforeningen giver

t tilskud til arrangementet, så deltagerbetalingen vil være

overkommelig.

Arrangementet vil kun være for medlemmer af partiforening

en i Albertslund.

Kom til sidst på måneden møde

på Birkelundgård

Torsdag den 17. januar, kl. 19.30

og hør religionsforsker Mikael Rothstein fortælle

om religion, samfund og ytringsfrihed.

Meget aktuelle emner nu og i fremtiden


S-posten

I Jyllands-Posten 18.11 havde

Lars Kolind en artikel med

overskriften:

Erhvervsfolk i Folketinget.

Jeg har stor respekt for Lars

Kolinds evner som erhvervsleder,

og ikke mindst med udviklingen

af Kolind - kuren. Men

det, at man er en dygtig erhvervsleder,

er ikke identisk

med, at så er man pr. definition

en dygtig politiker, der skal mere

til, og det sidste havde Lars

Kolind absolut ikke.

Lars Kolind blev ikke valgt, det

kræver nemlig stemmer at blive

valgt, og Lars Kolind blev vejet

og fundet for let. Men det er

ynkeligt, når Lars Kolind nu giver

udtryk for, at det er han

skam selv helt uden skyld i. Det

er alle de andre, der gør det

forkerte, det er mediernes

skyld og minsandten om ikke

alle læserbreve er skrevet på

bestilling. Det er meget mere

forenklet, Lars Kolind havde

ikke de fornødne kompetencer

til at agerer som folketingsmedlem.

Kolind—ynk

Side 11

Der er masser af eksempler på,

at erhvervsledere er blevet til

dygtige folketingsmedlemmer,

og såmænd også den anden

vej: folketingsmedlemmer er

blevet dygtige erhvervsledere.

Men det kræver selvfølgelig, at

man har kompetencerne til 2

forskellige funktioner, og ikke

tror på, at man bare kan overføre

kompetencer mellem de 2

funktioner.

Vælgerne er ikke dumme, og

Lars Kolind blev målt og derefter

vejet, og med rette fundet

for let.

JKJ


Side 12

Hvem fik flest stemmer?

NB. Sildemøde NB.

Lørdag den 1 december 2007

fra kl. 11.00-13.00

i Musikteaterets Alrum

S-posten

Ja, det afhænger jo unægtelig af, hvor mange vælgere, der er til at

stemme. Og top-3-listen ser således ud:

1. Socialdemokraten Jeppe Kofod fik 25 % af de mulige stemmer

2. Helle Thorning fik 12,4 % af de mulige stemmer

3. Anders Fogh fik 11,2 % af de mulige stemmer

Traditionen tro har du igen mulighed for at møde nogle af

de socialdemokratiske medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Kom og få en rød sild, en hyggesnak

eller en god diskussion sammen med

andre borgere i Albertslund.

Vi gi’r en rød sild – drikkevarer kan købes billigt.

Michelle Baadsgaard

Gruppesekretær


S-posten

ARBEJDSGRUPPER

Børnepolitisk gruppe:

Steen Poulsen, Rytterhusene 50, 43 64 65 94

E-mail: sp@dcl.dk

Miljøpolitisk gruppe

Per Scheye, Lodager 32, 43 62 70 06

E-mail: prs@webspeed.dk

IT-koordinator

(Hjemmeside)

Jan Kristensen, Elefantens Kvt. 5 D, 43 62 88 17

E-mail: vang@image.dk

Socialpolitisk gruppe

Leif Neergaard, Galgebakken Over 7-1 B, 43 62 23 97

E-mail: Leif.neergaard@gmail.com

Sundhedspolitisk gruppe

Stephen Seidelin, Fiskerhusene 65, Tlf.: 43 66 16 61

E-mail: stephenseidelin@gmail.com

Byudviklingsgruppen

Jesper Andresen, Galgebakken Sten 6-13, 26 35 45 57

E-mail: jesperandresen@comxnet.dk

Vil du have nyhedsmail

direkte til din E-mail-adresse?

Så slå op på vores hjemmeside

www.x-ved-a.dk

og tilmeld dig til nyhedsmail.

Så vil du fremover modtage

alle nyheder

og meddelelser om arrangementer

i partiforeningen

Side 13


Side 14

KALENDER:

December

1. Sildemøde, Musikteatret, Alrummet, kl. 11.00-13.00

11. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00

17 Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

17. Deadline for S-Posten

28. S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl. 18.00

Juleferie

Januar

Intet sildemøde og kommunalbestyrelsesmøde i januar måned

S-posten

10. Børnepolitisk gruppe, Roholmskolen, kl. 19.30

13. Midtvejsevaluering for medlemmer af kommunalbestyrelsen og foreningsbestyrelsen

Birkelundgård kl. 9—16

17. Sidst på måneden møde om Religion, samfund og ytringsfrihed med Mikael Rothstein,

Birkelundgård, kl. 19.30

21. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

21. Deadline for S-Posten

29. S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl. 18.00

Februar

2. Sildemøde, Musikteatret, Alrummet, kl. 11.00-13.00

Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00

18 Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

18 Deadline for S-Posten

26 S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl. 18.00


S-posten

Kommunalbestyrelsesmedlemmer:

Borgmester,

Økonomiudvalg (F)

Børne- ungeudvalg (F),

Tekn. udvalg,

Økonomiudvalg

Miljø– og planudvalg

Folkeoplysn.udvalg (F),

Kulturudvalg

Arbm.udvalg

Børneudvalg (F),

Tekn.udvalg

Folkeoplysn.udvalg

Socialudvalg (F),

Økonomiudvalg

Kulturudvalg (F) .

Børneudvalg

Folkeoplysn.udvalg

Miljø- og planudvalg (F),

Arbm.udvalg,

Tekn. udvalg

Socialudvalg

Arbm.udvalg

Tekn. udvalg

Socialudvalg

Miljø– og planudvalg

Børneudvalg

Kulturudvalg

Socialudvalg

Miljø- og planudvalg

Finn Aaberg

Bymosevej 8

Michelle Baadsgaard

Kratager 1

Susanne Storm Lind

Randager 100

Jens Mikkelsen

Porsager 89

Nils Jensen

Rytterhusene 25

Lars Toft Simonsen

Pilehusene 110

2600 Glostrup

Steen Christiansen

Præstehusene 59

Erdil Selcuk

Topperne 20 st.

Flemming Jørgensen

Snebærhaven 48

Søren Jensen

Galgebakken Neder 3-2B

John Holm Andersen

Vibens Kvt. 8 D

Tlf.: 43 96 64 96

E-mail:

finn.aaberg@albertslund.dk

Side 15

Tlf.: 43 62 21 68

E-mail:

michelle@fam-baadsgaard.dk

Tlf.: 43 62 14 79

E-mail:

susanne.lind@ft.dk

Tlf.: 43 62 41 40

E-mail:

jensmik@post.tele.dk

Tlf.: 43 62 18 49

E-mail:

nilsulla@yahoo.dk

Tlf.: 43 62 72 15

E-mail:

lts@tele2adsl.dk

Tlf.: 43 44 88 48

E-mail:

Steen.christiansen1@skolekom.dk

Tlf.: 43 64 57 93

E-mail: mr.es@webspeed.dk

Tlf.: 43 42 01 64

E-mail: fjalb@net.dialog.dk

Tlf.: 61 79 43 64

E-mail: soj@comxnet.dk

Tlf.: 43 64 20 58

E-mail:

viben@x-ved-a.dk

”(F)” henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget.

Regionsrådsformand

Vibeke Storm Rasmussen, Randager 46, Tlf.: 43 64 25 21

Folketingsmedlem:

Mogens Lykketoft, Trepilevej 1 B, 2930 Klampenborg, Telefon i Folketinget: 33 37 40 34

E-mail: smoly@ft.dk www.lykketoft.dk


Partiforeningens bestyrelse

Formand Aage B. Jensen (f)

Nyvej 69, 1. mf.

Tlf.: 43 62 24 74

Næstformand: Aase Elkott

Snebærhaven 56

Tlf.. 43 96 54 36

Kasserer: Else Boel (f)

Stjernens Kvt. 5 C

Tlf.: 43 62 60 09

Sekretær: Elisabeth Bentzen (f)

Fosgården 4,1 tv

Tlf.: 43 64 52 20

Bestyrelsesmedlemmer:

(label)

Elmer Jensen

Kanalens Kvt. 176, 1.tv.

Tlf.: 22 27 49 51

Stephen Seidelin

Fiskerhusene 65

Tlf.: 43 66 16 61

Steen Poulsen

Rytterhusene 50

Tlf..: 43 64 65 94

Jesper Andresen

Galgebakken Sten 6-13

Tlf.: 26 35 45 57

Vibeke-Anne W. Eriksen

Svanens Kvt. 9 D

Tlf.: 43 66 13 03

Suppleanter: Susanne Winther-Nielsen

Ørnens Kvt. 3 A

Tlf.: 43 62 25 61

Britta S. Jørgensen

Snebærhaven 48

Tlf..: 43 42 01 64

Flemming Holst Larsen

Falkehusene 43

Tlf.: 43 62 55 74

E-mail:

aage_bj@hotmail.com

E-mail:

aase@prime-asp.com

E-mail:

eboel@stofanet.dk

E-mail:

eb@fay.dk

E-mail:

E-mail:

stephenseidelin@gmail.com

E-mail:

sp@dcl.dk

E-mail:

jesperandresen@comxnet.dk

E-mail:

vawe@comxnet.dk

E-mail:

swn@eogs.dk

E-mail:

Britta.Schneider.Joergensen

@skolekom.dk

E-mail:

fhl@post11.tele.dk

"f" henviser til, at pågældende er

medlem af forretningsudvalget.

Se også partiforeningens hjemmeside:

http:www.x-ved-a.dk

More magazines by this user
Similar magazines