Energi Danmark Fokus uge 16 - 2013 - Energi Salg Norge

energisalgnorge.no

Energi Danmark Fokus uge 16 - 2013 - Energi Salg Norge

Grundkraftpriser d. 16. april 2013 (DK1 og DK2

i DKK/MWh)

DKK/MWh System + CfD

Marginal

omk.

(kul)

Energi Danmarks

forventning*

DK1

Q2-13 301,8 247,1 296,7

YR-14 294,3 263,8 292,4

YR-15 289,6 277,7 288,0

DK2

Q2-13 301,8 247,1 298,1

YR-14 305,8 263,8 302,0

YR-15 299,4 277,7 297,7

* Baseres på vores forventninger til den leverede pris.

EUR/DKK: 7,4547

EUR/USD: 1,3052

Energi Danmark

Fokus Uge 16, 2013

Grundkraftpriser d. 16-04-2013. Se opdaterede priser

(System+CfD) på www.energidanmark.dk

Opsummering: Fald over hele linjen

De danske og tyske kontrakter falder betydeligt efter

at Europa-Parlamentet i dag nedstemte den såkaldte

backloading-plan. Backloading-planen var en politisk

ambition om at udskyde salget af 900 mio. CO 2 -tilladelser

og dermed øge markedspriserne markant. Den

ambition ser imidlertid alvorligt handicappet ud nu, og

benchmark-kontrakten EUADEC-13 styrtblødte få sekunder

efter resultatet. Kursen faldt således med mere

end 30 procent til ned under 3 EUR/t. Dette vil selvfølgelig

muliggøre lavere marginalomkostninger for de kulbaserede

energiproducenter i Europa og dermed lavere

energipriser generelt.

Anbefalinger: Risikofyldte farvande

Det er særdeles vanskeligt at anbefale noget i markedet

nu og her. Men de risikovillige kan eventuelt købe årskontrakten

nu på CO 2 -faldet i forhåbning om, at markedet

retter en smule op i morgen efter det bratte dyk. På

den anden side kan det også være en overvejelse værd

at satse på yderligere fald.


Råvarer, CO 2 og marginalomkostninger: CO 2 -priserne

styrtdykker efter afvisning af backloading-planen

Olieprisen er faldet stort de seneste dage og handler

lige nu under 100 USD per tønde mod 104 til 105 USD

per tønde i sidste uge. Nedsiden forårsages især af

skuffende væksttal fra Kina og prognoser, som forudser

lavere global efterspørgsel på brændselsstoffet.

Dertil kommer den træge udvikling i Eurozonen,

hvor blandt andre den internationale valutafond, IMF,

forventer negativ vækst i 2013. En tønde brent olie til

levering i maj kostede denne formiddag 99,58 USD per

tønde. Oliepriserne har været under solidt pres i et par

uger, og spørgsmålet er, om vi ikke snart vil opleve et

comeback.

Europa Parlamentet nedstemte i dag den såkaldte

backloading-plan designet til at øge CO 2 -markedspriserne.

Få sekunder senere styrtdykkede priserne

og benchmark-kontrakten, EUADEC-13, bevægede

sig ned under 3,00 EUR/t til 2,63 EUR/t over frokost.

Den lukkede til sammenligning i 4,81 EUR/t i går. Nejsidens

flertal blev ifølge analyse-bureauet Point Carbon

334 mod 315, hvilket i øvrigt betyder, at flere end

100 parlamentsmedlemmer enten ikke mødte op eller

valgte at stemme blankt. Irland, der pt. bestrider EUformandsskabet,

offentliggjorde kort efter afstemningen,

at EU’s medlemslande vil fortsætte arbejde

for at fjerne CO 2 -tilladelser fra markedet.

De beregnede marginalomkostninger ved kulproduceret

energi for 2014 er faldet fra 35,59 EUR/MWh til

34,96 EUR/MWh i denne uge. Kulpriserne blev i sidste

uge understøttet af høj handelsaktivitet, da mange

indkøbere benyttede de lave priser til at supplere deres

lagre yderligere. Den efterspørgsel er tilsyneladende

stilnet en smule af, mens udbuddet fortsat bugner.

Marginalomkostningerne ved gasproduceret energi er

også dalet i løbet af ugen. Nærmere bestemt fra 55,19

EUR/MWh til 54,20 EUR/MWh. Udviklingen flugter

igen fint med brent gas futuren for det kommende år,

som er faldet 1,26 procent i løbet af ugen.

Reservoir: Mere normale tilstande

Vejr- og nedbørsprognoserne for Skandinavien begynder

at nærme sig noget, der minder om et normalt

forår. Den gennemsnitlige temperatur for de næste

par uger forventes at blive 1,8 grader under gennemsnittet

for denne tid af året, mens nedbørsenergien

til gengæld forventes at blive 4,6 TWh over sæsonnormalen.

Den forventede indstrømning til de skandinaviske

reservoirer og den estimerede mængde energi

fra sne, grundvand og jordfugtighed nærmer sig også

mere almindelige tilstande med energimængder på

Analyseafdelingen Uge 16, 2013

Side 2


henholdsvis 18,2 TWh (uge 16 til 19 - 83 procent af

normalen) og 86,6 TWh (uge 19 - 91 procent af normalen).

Fyldningsgraden i de norske og svenske reservoirer er

i denne uge nede på henholdsvis 24,6 og 15,4 procent.

Flommen forventes først at indtræffe om et par uger.

Spot: Knap så høje spotpriser

Hverdagsspotpriserne holder sig fortsat over de 50

EUR/MWh på systemgennemsnittet. Den gennemsnitlige

systempris lød sidste tirsdag på 53,43 EUR/

MWh og toppede i torsdags på 54,20 EUR/MWh i går.

Herefter faldt priserne en smule på det lunere vejr og

henover weekenden, hvor industriens energiforbrug

mindskes. I dag lyder systemgennemsnittet på 50,39

EUR/MWh.

System: Fald på begge kontrakter

Kontrakten for det kommende kvartal – ENO QRT 03-

13 - faldt i den forgangne uge på det mildere vejr og

de våde nedbørsprognoser. Kvartalskontrakten blev i

den forbindelse handlet til 37,00 EUR/MWh over frokost

mod 38,10 EUR/MWh i sidste uge. Årskontrakten

har også været nedadgående. Den gik i sidste uge til

38,10 EUR/MWh og handles i skrivende stund til 37,40

EUR/MWh. Her påvirker de faldende marginalomkostninger

ved kulproduceret energi for 2014 i betydelig

grad. Over frokost dykkede begge kontrakter yderligere

efter Europa-Parlamentets nej til backloadingplanen.

CfD: DK1 og DK2 i samme lukkepris

Spreadet mellem CfD’erne for det kommende kvartal

ophørte i går. DK1 lukkede i sidste uges udgave af Fokus

i 1,33 EUR/MWh, mens DK2 lukkede i 2,22 EUR/

MWh. Nu lyder lukkekurserne (mandag, red.) for begge

kontrakter på 2,55 EUR/MWh. Den markante DK1stigning

i forhold til DK2 skyldes efter alt at dømme, at

det forbedrede hydro-scenarie lægger et loft på DK2prisområdet.

Det forventes således, at hydroenergiproducenternes

udbudspriser samlet set vil falde med

5 til 6 EUR/MWh over de kommende tre uger.

Kontinentet: CO 2 -nej prises hårdt ind

Kontrakten for det kommende kvartal i Tyskland falder

igen. Q3 handlede i sidste uge til 38,20 EUR/MWh

og er nu nede på 37,80 EUR/MWh efter det bratte dyk

på CO 2 -markedet. Nedsiden er endnu mere markant

på årskontrakten pt. Den steg støt i løbet af ugen –

blandt andet på forventningerne til en positiv backloading-afstemning

– men er i skrivende stund allerede

faldet fra 40,85 EUR/MWh til 39,58 EUR/MWh.

Analyseafdelingen

Side 3

Uge 16, 2013


Prisoversigt for nærmeste måneder, kvartaler og år - seneste priser:

SYS Base EEX Base EEX Peak SE_CfD NO_CfD DK2_Cfd DK1_CfD DK1 Base DK2 Base

KUL

USD/t

Olie USD/

bbl

MAJ-13 38,25 35,97 41,81 -0,03 1,30 -0,55 -1,75 36,50 37,70 84,25 100,39

JUN-13 37,15 36,70 44,72 0,15 0,80 0,28 0,00 37,15 37,43 84,95 100,63

JUL-13 35,48 36,88 44,62 0,00 85,75 100,54

AUG-13 37,40 36,71 44,68 0,80 86,80 100,41

Q3-13 37,45 38,40 46,78 0,70 0,30 2,55 2,55 40,00 40,00 86,53 100,36

Q4-13 41,70 43,49 55,74 1,38 0,13 0,85 -1,50 40,20 42,55 88,77 99,46

Q1-14 43,70 43,96 56,41 1,75 0,10 0,65 -1,80 41,90 44,35 90,90 98,67

Q2-14 34,78 37,34 44,46 1,50 92,65 98,04

YR-14 37,55 40,85 50,92 1,33 -0,10 2,98 1,45 39,00 40,53 93,76 97,63

YR-15 35,68 40,18 49,88 1,65 -0,10 4,00 2,70 38,38 39,68 100,20 94,71

YR-16 34,75 40,34 50,13 1,80 -0,15 4,43 3,65 38,40 39,18 105,15 92,50

YR-17 35,35 41,36 51,53 1,85 108,95

YR-18 37,08 42,08 52,88

Priser er i EUR/MWh med mindre andet er angivet. Base betegner timer 1-24 alle dage. Peak er time 9-20 alle hverdage. CfD står for ”Contract for Difference”

og er prisforskellen mellem et prisområde og systemprisen (fx er DK1 CfD prisforskellen mellem Jylland/Fyn området og systemprisen). SYS er

den fælles nordiske el-pris - system. EEX er den tyske pris. SE_CfD er den svenske CfD. NO_CfD er den norske CfD. DK2_CfD er CfD’en for Sjælland mens

DK1_CfD er den Jysk/Fynske CfD. Kul er i USD/ton (prisen er API2 fra McCloskey opgjort NAR, CIF og leveret ARA). Olie er Brent Crude i USc/tønde.

Energi Danmark A/S

Hedeager 5

8200 Aarhus N

Tlf.: 87 42 62 62

E-mail: ed@energidanmark.dk

www.energidanmark.dk

Spørgsmål til indhold rettes til:

Salgsdirektør Peter Lønbro Lehm

(pll@energidanmark.dk)

Ansvarshavende:

Adm. direktør Jørgen Holm Westergaard

(jhw@energidanmark.dk)

Kundeansvarlige El:

Salgsdirektør Peter Lønbro Lehm

(pll@energidanmark.dk)

Kundechef

Michael Bendixen

(mb@energidanmark.dk)

Kundeansvarlig Morten Meisner

(mm@energidanmark.dk)

Kundeansvarlig Anders Sørensen

(ams@energidanmark.dk)

Kundeansvarlig

Kasper L. Christensen

(klc@energidanmark.dk)

Kundeansvarlig

Lotte Foged Pedersen

(lfp@energidanmark.dk)

Kundeansvarlig Peter Nikolaj Krebs

(pnk@energidanmark.dk)

Energihandel:

Markedsdirektør Mike Thygesen

(mike@energidanmark.dk)

Porteføljeforvaltning:

Porteføljechef Jan Rigtrup

(jr@energidanmark.dk)

Analyse:

Senior matematisk model-udvikler

Stefan W. Christensen

(swc@energidanmark.dk)

Kommunikativ analytiker

John Hjermind Albertsen

(jhal@energidanmark.dk)

Energi Danmark Fokus er udarbejdet på grundlag af informationer om det nordiske kraftmarked fra kilder, Energi Danmark A/S finder

pålidelige. Det tilstræbes, at oplysningerne er korrekte og ajourførte. Energi Danmark A/S påtager sig dog intet ansvar for, at indholdet

er fuldstændigt eller nøjagtigt. Energi Danmark A/S tager endvidere forbehold for trykfejl, beregningsfejl og eventuelle øvrige fejl og fraskriver

sig ethvert ansvar for eventuelle tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget med

baggrund i materialet. Energi Danmark Fokus vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel eller meddelelse herom. Materialet er

fortroligt og alene bestemt for kunder hos Energi Danmark A/S. Oplysningerne er af generel karakter og kan på ingen måde sidestilles

med rådgivning. Brugere opfordres til at søge nærmere rådgivning, såfremt konkrete spørgsmål søges løst. Materialet må ikke offentliggøres

eller på anden måde videregives.

Analyseafdelingen Uge 16, 2013

More magazines by this user
Similar magazines