Ældre etniske borgere i Danmark - i dag og i fremtiden - Social

sm.dk

Ældre etniske borgere i Danmark - i dag og i fremtiden - Social

Ældre etniske borgere i Danmark - i dag og i

fremtiden

#

! "

Stigning i antallet af ældre etniske borgere, 2001-2021

# $ %& '(

! " ) !!" ( !!

& (%% ! "

#

* !!" ! " &&' %!+

',,(+' %& '( "

" - ./ 0 !!"1 ! "

!!


Procent

200

150

100

50

0

2 ! "

Den procentvise udvikling i antal af 65-79-årige

opdelt efter oprindelsesland 2001-2021

2001 2005 2010 1015 2021

3 $

", 2 ! " 4 +" & 2

2

(Kilde: Regeringens Tænketank, 2002)

& (%% ',,(+'

5 " 2

! "

Antal personer

1000000

800000

600000

400000

200000

År

Udvikling i antal af 65-79-årige opdelt efter

oprindelsesland 2001-2021

0

2001 2005 2010 2015 2021

År

Udlændinge fra

tredjelande

Danskere

! "

Udlændinge fra

tredjelande

Danskere

(Kilde: Regeringens Tænketank, 2002)


De 50 - 59 årige

! "

4

2

6 $

* &!1&(

! "

$ %!

Mange ældre borgere fra bestemte nationaliteter

4

&!

9 2

Tyrkiet

0

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

Udviklingen i antallet af borgere fra ikke vestlige lande

2006-2021

2006 2009 2012 2015 2018 2021

2

7

&! 0 6 8 1

$ "(%!:

(Kilde: Danmarks Statistik, Prog7a)

2

50-59 år

60-69 år

70-79 år

80-89 år

90+ år


4 $

0 )"((" " &5,

&! &( !!+ 5!!!

&! &( 4 %!1%(

. "((" & , %! %(

!!+ " &&"

;

$ ) - <

= -

- / *

Pakistan

>

Antal personer

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Indvandrere fra Tyrkiet, mænd og kvinder, 50+

1991 1994 1997 2000 2004

Kilde:Statistikbanken.dk, BEF3

6

# 6 %!

"(("1 !!+? "((" ' %! !!+ " !"&

%! 4 $

%!

4 $ !!+

&! &(

- .-@: AAA B

50-59 år

60-69 år

70-79 år

80-89 år

90+ år

4


4 6

# 0 3 C

Bosnien-Hercegovina

!

Antal personer

2000

1500

1000

500

0

Indvandrere fra Pakistan, mænd og kvinder, 50+

1991 1994 1997 2000 2004

Kilde: Statistikbanken.dk, BEF3

" # ! $%% &

' !

Antal personer

2500

2000

1500

1000

500

0

Flygtninge og indvandrere fra Bosnien-

Hercegovina, 50+

1991 1994 1997 2000 2004

Kilde: Statistikbanken.dk BEF3

50-59 år

60-69 år

70-79 år

80-89 år

90+ år

50-59 år

60-69 år

70-79 år

80-89 år

90+ år


) $%%*+ ,

- . /"

! . $ 0

1 $ 0 * -* $ /.

# " !

! . 2 3

! 1 $* 4

5# 3 . . # ! 6 0

Kommunale udfordringer

7

2

Tidlig nedslidning

*

Sundhed

4

5

&&1%! $

$

$ "(%!: "('!:

Ændrede familiemønstre

+

$ 2

D

5 - .) $ E $ - !!"1 !!5?

F G E $ - !!!?*

9 - !!"

+ - .= < -

; 5 4 = !!5 ?-@: A

!!+

*

(


; $

>

$

9 $

Kendskab til kommunens tilbud

= $

*

&

2 1

Fra tal til tiltag – de tre første skridt

" =

#

5 8

2 2

9

.

1. Overordnet billede af kommunens ældre etniske borgere

* $

& - .8 G $

< - "(((

% - .> G

- !!+?F 9

- !!! 4 5 +

%

2

$

*


) -@:

AAA B

2. Afdækning af de ældres behov

*

;

0

4 " $ !!+ F

1 ;

9 2 1 61

-; 2

'

3. Beslutning om en videre indsats

9

$

' 9 -; 9

2

$

$

&

$

7


*

$

4 2 $ AAA 2

2 2

-@: $

AAA B

22 *

%

More magazines by this user
Similar magazines