Energistyring - af energifolk til energifolk! - Min Energi

minenergi.dk

Energistyring - af energifolk til energifolk! - Min Energi

Energistyring

- af energifolk til energifolk!

Introduktion til internetbaseret energistyring med MinEnergi ®

Gør de

røde tal

grønne!

Mange dråber små...

Hvis det er de dråber, der uopdaget løber ud i det utætte toilet, så bliver det

hurtigt til grimme røde tal på energibudgettet... hvis det til gengæld er alle

de mange små besparelser, du kan realisere over en bred front med effektiv

energistyring, ja så bliver tallene hurtigt rigtig grønne...

MinEnergi ® er et registreret varemærke, der tilhører EnergiData A/S


Lad MinEnergi

gøre arbejdet...

1 mill. kWh

strømbesparelser på

Copenhagen Business School

Indhold

Om EnergiData 04

Om MinEnergi 06

Vurdering af MinEnergi 12

Cases 14

Udtalelser 28

Referencer 32

Kom igang med MinEnergi 34

Fields sparede

14 mill. kWh

875.000.000 kWh

er den foreløbige

besparelse med

MinEnergi...


24%

energibesparelser på

Københavns Universitet

Panum Instituttet

ACTION!

Aktiv energistyring med

MinEnergi I/O

MinEnergi internetbaseret energistyring er den hurtigste og billigste vej til

markante besparelser på energiforbruget...

Vi gør vores kunder grønne!

Mere end 3.000 både private og offentlige ejendomme,

virksomheder og institutioner bruger i dag

MinEnergi til at:

overvåge energiforbruget og sikre minimalt

forbrug med maksimal effekt

reducere energiomkostningerne

reducere CO udledningen og skåne miljøet

2

Energistyring

er for alle

Sådan kommer

du videre med

MinEnergi

Vil du være med?

Det koster langt mindre, end du tror – og dine

investeringer i MinEnergi energistyring er typisk

hjemme på ét til to år...! Det er slet ikke så svært

at gøre de røde tal grønne!

Man overraskes over de besparelser, der rent fak-

tisk er at hente ved bevidst energistyring. Faktum

er, at op til 25% af energiforbruget i Danmark i

dag formodentlig er uopdaget spild... og det er et

helt unødvendigt merforbrug, når der findes lette

løsninger til at undgå det!

02 | 03


Energistyring = grøn økonomistyring...

Det er i dag mere presserende end nogen sinde

tidligere at sætte fuld fokus på energibesparelserne.

Det har vi i EnergiData siden 1995 hjulpet

mere end 3.000 danske private og offentlige virksomheder,

institutioner og ejendomme med, og

vores løsninger er altid forbundet med markante

besparelser på energien for vores kunder.

Effektiv energistyring medfører mange både grønne

og kontante fordele, og vi giver her en række

konkrete eksempler på, hvordan vores energistyring

har sikret vores kunder besparelser på milliarder

af liter vand, olie og kWh. Tallene er nogle

gange så enorme, at man næsten har svært ved at

tro dem. Men sådan er virkeligheden nu engang.

EnergiData tilbyder en bred vifte af løsninger inden

for energistyring, så lad os komme med et bud på,

hvordan også I får en både grønnere og sundere

økonomi. Sandsynligheden for, at I vil kunne opnå

endog særdeles store årlige besparelser på energiforbruget,

er mere end realistisk...

EnergiData har over 15 års erfaring med energi-

styring og optimal drift af varme-, vand- og ven-

tilationsanlæg.

Denne know-how har givet millionbesparelser for

offentlige og private virksomheder og ejendomme

på energibudgetterne og har skånet miljøet for

millioner af tons CO udslip. Og givet vores kunder

2

en grønnere profil - såvel internt som eksternt.

Vores målsætning var og er at være de mest in-

novative og fremsynede i Danmark inden for

energiledelse, energistyring og energimærkning.

Vi udviklede som de første i landet et program

til energistyring via internettet, og MinEnergi benyttes

idag af staten, kommuner, boligselskaber,

ejendomsselskaber og erhvervsejendomme og er

det førende internetbaserede system i dag.

EnergiData tilbyder skræddersyede, energibespa-

rende løsninger til mange kundegrupper inden for

alle områder – fra energimærkning (EMO) og rådgivning

om energibeparende foranstaltninger til

totale energistyringsordninger.


Vi bruger al

vores energi på,

at I sparer jeres!

Produkter

Vore fire produktkategorier:

Energistyring med MinEnergi

(Basis, Fjernaflæsning, Fuld-service)

Aktiv energistyring med MinEnergi I/O

Energimærkning (EMO)

Rådgivning og kurser

Kundegrupper

Vi arbejder bl.a. for følgende kundesegmenter:

Kommuner

Storcentre

Plejecentre

Boligselskaber

Ejendomsadministratorer

Private andelsboligforeninger

Erhvervsejendomme

Forsyningsselskaber

Private og offentlige skoler

Energistyring

- af energifolk til energifolk!

04 | 05


Om MinEnergi

Lad MinEnergi

gøre arbejdet...

Internetbaseret energistyring

- oftest den hurtigste og billigste vej til markante energibesparelser...

Et enkelt, effektivt og brugervenligt system

Med MinEnergi sikres du optimal overvågning og

styring af dit energiforbrug, og det er oftest den

hurtigste og billigste vej til markante energibesparelser

- tilbagebetalingstiden er typisk ét til to år!

Systemet består af én eller flere målere, der op-

sættes ved de relevante installationer og efter-

følgende løbende registrerer og rapporterer for-

bruget på de enkelte installationer til MinEnergis

hovedserver. Brugeren har herefter direkte adgang

til sine energidata via www.MinEnergi.dk.

Simpelt og effektivt!

Ud fra en forbrugsanalyse af ejendommen og dens

tekniske anlæg lægges et budget for optimalt

forbrug af varme, vand og el. Dette budget, der

indlægges i MinEnergi, er udgangspunktet for systemopsætning

samt den løbende overvågning og

styring af energiforbruget.

MinEnergi I/O – aktiv energistyring!

MinEnergi I/O er et helt nyt koncept, hvor den

almindelige energistyring nu udvides med aktiv

funktionalitet, der reelt betyder, at den energiansvarlige

kan tænde, slukke og regulere energianlægget

fra lænestolen...

Anlæg, der styres af det nye MinEnergi I/O modul,

kan være centralvarmepumpe, brugsvandscirkulation,

belysning, ventilation, køling osv. Via det

nye styresystem udviklet til MinEnergi I/O har den

energiansvarlige nu endnu mere styr på tingene.

Og det betyder endnu større besparelser!

Der er eksempler på opnåede besparelser på over

40%, men typisk forventes en besparelse på 20-

25%. I figuren på næste side gives et typisk regnestykke

for en stor institution med traditionel og

aktiv energistyring.


Typiske investeringer/besparelser med MinEnergi

- angivet for løsninger med traditionel og aktiv styring

Eksempel: en stor institution

Graferne viser en typisk situation ved etab le ring

af timebaseret fjernaflæsning med traditionel og

aktiv (I/O funktion) styring i MinEnergi.

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

Med traditionel energistyring Med aktiv energstyring

år1 år2 år3 år4 år5 år1 år2 år3 år4 år5

Investering akk. 15.000 17.000 19.000 21.000 23.000 40.000 43.000 46.000 49.000 52.000

Besparelse akk. 4.700 11.825 21.050 30.275 39.500 14.750 40.000 73.250 106.500 139.750

Tre niveauer

Der tilbydes tre niveauer af energistyring:

Basis

Fjernaflæsning

Fuld-service

Den enkelte ejendoms behov bestemmer, hvilken

model, der er mest fordelagtig.

Basis

Den mest simple form for energistyring, hvor kunden

får stillet www.MinEnergi.dk til rådighed og

manuelt indberetter aflæsninger fra de opsatte

målere. Omfatter hosting, sikkerhedskopiering,

løbende opdateringer , telefonisk support samt

alle programmets overbliksværktøjer til let daglig

energistyring.

I/O gi’r 100.000 kr. merbesparelse

Selvom grundinvesteringen i aktiv energistyring er

større, så er besparelserne også betydelig højere

end ved løsningen med traditionel energistyring.

Fjernaflæsning

Brugeren skal her ikke selv foretage indrapportering

af måleraflæsningerne – det foregår automatisk.

Det registrerede forbrug (oftest på timebasis

men med mulighed for helt ned til minutbasis) aflæses

lokalt fra den enkelte måler via GSM, GPRS,

IP eller M-bus. Selv den mindste lækage på vandledninger,

løbende toiletter, standby forbrug mm.

afsløres med det samme.

Fuld-service

Ved Fuld-service varetages hele energistyringsfunktionen

af EnergiData - den lokale energiansvarlige

på de enkelte ejendomme skal kun foretage

aflæsning og indrapportering de steder, hvor

der ikke er etableret fjernaflæsning. Hele administrationen

med opsætning af målere, tilretning

af budgetter, kommentering af budgetafvigelser,

rykkerprocedure ved manglende aflæsninger osv.

varetages af EnergiData.

06 | 07


Om MinEnergi

ACTION!

Aktiv energistyring

med MinEnergi I/O

MinEnergi I/O er aktiv energistyring, der giver den energiansvarlige nye

muligheder for at styre energianlægget fra lænestolen...

MinEnergi - med garanti!

MinEnergi I/O giver den energiansvarlige helt nye

muligheder for aktivt at styre energianlægget

samtidig med et fantastisk overblik over driften.

Det betyder markant større energibesparelser, og

faktisk er systemet så effektivt, at det leveres med

en simpel tilbagebetalingsgaranti på maksimalt 5

år - og ofte er investeringen tjent hjem på 2-3 år.

Du skal ikke ha’ pungen op af lommen!

Anlægget kan finansieres af EnergiData og betales

tilbage i løbet af den garanterede tilbagebetalingstid.

Efterfølgende tilfalder hele besparelsen

kunden.

Med andre ord er der så stor tillid til produktet og

de energibesparelser, det resulterer i, at Energi-

Data med sindsro tilbyder både tilbagebetalingsgaranti

og finansiering.

Hvordan virker det?

Forestil dig, at en medarbejder i kommunens ejen-

domsafdeling med kun tre klik med musen får det

fulde overblik over driftstiden på alle kommunens

skoler, SFOer og børneinstitutioner. Driftstiderne

serveres som en benchmark-graf, der betyder, at

man med et enkelt blik nedover siden får det fulde

overblik over, hvor der evt. er anlæg, der unødvendigt

kører i weekenden, om natten eller på anden

vis opfører sig uhensigtsmæssigt.

Med MinEnergi I/O kan den energiansvarlige nu

gribe ind umiddelbart og ændre driftstider direkte

fra den enkle brugergrænseflade i MinEnergi I/O.

Præcis samme muligheder opnås for de enkelte

ejendommes centralvarmepumper, brugsvandscirkulation,

belysningsanlæg, og hvad, man nu ellers

ønsker at styre.

Lettere kan energistyring ikke gøres!


Hvem har størst nytte af MinEnergi I/O?

Specielt ejendomme op til ca. 1.000 m 2 , som kun

benyttes i normal arbejdstid, vil kunne opnå ekstra

store besparelser med MinEnergi I/O.

Alle landets kommuner har generelt mange ejen-

domme i den størrelse, hvor investering i CTS

anlæg er urentabel. Typisk vil det i en kommune

være meget relevant at etablere MinEnergi I/O

i ca. 80-85% af ejendommene, mens det så kan

være rentabelt at etablere CTS anlæg i de allerstørste

ejendomme.

Idéen med MinEnergi I/O er udsprunget af CTS an-

læggets funktionalitet med modsat udgangspunkt.

Med MinEnergi I/O er der nemlig taget afsæt i en

effektiv energistyring, som herefter suppleres

med hardware til aktiv styring af de tekniske anlæg

via en enkel brugergrænseflade. Dette giver

størst mulig energibesparelse og naturligvis brugervenlighed

og komfort.

MinEnergi I/O

med aktiv styring af energianlæggene

(el, vand, varme og ventilation)

MinEnergi

med traditionel styring af energianlæggene

Alle gamle kontakture - såvel mekaniske som elektroniske

- erstattes af MinEnergi I/O. Igennem vores

mangeårige erfaring med energigennemgange

af utallige ejendomme, har vi kunnet konstatere,

at der stort set aldrig er styr på, hvordan anlæggene

kører i de mindre ejendomme.

Det er der for så vidt ikke noget at sige til! Styrin-

gen af energianlæg er generelt alt for kompliceret.

Med MinEnergi I/O er der nu omsider lavet et sy-

stem, der via sin brugervenlighed også giver ikketeknisk

personale mulighed for at styre energiforbruget

hensigtsmæssigt.

Systemet gør det derfor let at sikre, at der aldrig

er anlæg, der kører, når der ikke er behov, og det

giver samtidig det tekniske personale et lynhurtigt

overblik over, hvor man evt. skal foretage et besøg

for at få instrueret det ikke-tekniske personale.

08 | 09


Om MinEnergi

MinEnergi

programmet

Liste over features og fordele ved MinEnergi

Når man som bruger logger sig på MinEnergi.dk

mødes man af en veldesignet og overskuelig brugergrænseflade,

der giver et hurtigt og præcist

overblik over ens energiforbrug og letter energistyringsarbejdet

på alle niveauer.

MinEnergi giver den energiansvarlige et unikt redskab,

der sikrer, at en ejendom bruger minimal

energi med en maksimal effekt. Man har hele tiden

fingeren på pulsen, hvad angår forbrugsudviklingen,

der løbende kan relateres til budgetter,

tidligere års forbrug og nøgletal for energi- og

vandforbrug mv.


Nem brug og fuldstændigt overblik

MinEnergi er lavet af energifolk til energifolk og

baseret på vores mangeårige erfaring med energistyring.

De mange overbliksværktøjer sikrer løbende

og fuldstændigt overblik over energiforbruget

på en simpel måde og straks-afsløring af overforbrug

ved fejl på anlæg, lækager mv., så der

kan gribes ind med det samme!

Alle energidata er let tilgængelige for udtræk

til budgetlægning i energi og kroner og til

grønne regnskaber.

Programmet er let at blive fortrolig med og

nemt at arbejde med i det daglige.

Løbende optimering ud fra både vore kunders

og egne daglige erfaringer med MinEnergi for

at imødekomme nye krav til en effektiv energistyring.

Hurtig programafvikling og meget stor pålidelighed

med tæt på 100 % oppetid.

Fra enkeltbruger til integrerede fjernaflæsningsløsninger

for hundredvis af ejendomme.

Alene det øgede energi-fokus, som MinEnergi

medfører, giver typisk en besparelse på 10-

15% på energi og vandforbrug ved positive

adfærdsændringer.

Automatik

MinEnergi gør det meste af arbejdet! Det letter

arbejdet for den energiansvarlige og frigør personaleressourcer.

Automatisk email/sms ved forbrug, der er

større end den anførte grænse for den enkelte

måler. Merforbrug afsløres omgående, så der

kan gribes ind med det samme.

Automatisk reminder om aflæsningstidspunkt

og automatisk rykker ved manglende indrapportering.

Automatisk status over budgetafvigelser.

Automatisk check af decimalfejl, fejlaflæsninger,

målereskift mv. ved manuel indberetning.

Fejlkilder elimineres ifm. indberetningen og

sikrer, at pålideligheden af de aflæsninger, der

kommer ind i databasen, er meget høj – det

sparer tid for den lokale administrator af energistyringen.

Der kan trækkes alarmlister ud for alle målere

i én arbejdsgang, og der kan kommenteres

direkte til de lokale energiansvarlige fra den

enkelte graf.

Der kan trækkes data ud til grønne regnskaber

og foretages økonomisk budgettering for

alle målere på flere hundrede ejendomme på

ét minut ud fra nyeste energipriser og optimale

energibudgetter, tidligere årsforbrug mv.

10 | 11


Vurdering

af MinEnergi

...rygraden...

i Projekt Energi i Fredensborg Kommune

”Generelt er jeg virkelig godt tilfreds og MinEnergi er på vej til at blive rygraden

i Projekt Energi i Fredensborg Kommune. Jeg bliver ”evalueret” på, hvordan

programmet fungerer, og folk oplever generelt, at ”det der med målere,

det er der styr på…”

Det fungerer, og brugerne derude oplever, at

det både er nemt og logisk. Både tekniske ser-

viceledere og børnehaveledere kan finde ud af

det.

De avancerede tekniske funktioner er et godt

redskab, som jeg bruger herinde på rådhuset.

Jeg er meget glad for, at EnergiData medvirker

til at udvikle de nye funktioner, som jeg herfra

kan se et behov for, fx. upload af fotos og tegninger

osv.

Det er meget værdifuldt med den tekniske

sparring, der følger med omkring fx. fjernaflæsningsmålere.

Thomas Rysgaard Jacobsen

Ingeniør. Projektleder Energi


...super...

brugeren i Lejre

Kommunen valgte fra start at oprette ejendom-

mene med manuel månedlig aflæsning. Det

fungerer rigtig fint mange steder. Udbygningen

med fjernaflæsning på de store ejendomme

(skoler og haller) har gjort MinEnergi yderligere

aktuel - allerede samme dag, som opsætningen

af nye toiletter og vandhaner på én af

vores skoler var afsluttet, kunne man se den

positive konsekvens på skolens vandforbrug.

Vi har holdt kurser dels for vores rådhusbetjente

(hvor der allerede var fjernaflæsning), dels

for energiansvarlige i andre store ejendomme

med fjernaflæsning. Det var virkelig en øjenåbner

for mange at se, hvor mange ting, man

rent faktisk kan udlede af en række aflæsninger

af el, vand og varme med en times mellemrum!

De jævnlige kommentarer via mail fungerer

godt. Ud over at der bliver løst en masse problemer

i ejendommene via mails fra Energi-

Data, kan vi også bruge det internt i afdelingen

- både mine kolleger og jeg, som er bygningsansvarlige

for de enkelte ejendomme, får indblik

i, hvilke problemer, der er opstået og løst.

”Jeg er som “superbrugeren” i Lejre Kommune meget tilfreds med MinEnergi.

Det er et godt værktøj til at skabe overblik over vores energiforbrug - og

til at bruge som udgangspunkt for en snak med de energiansvarlige i vores

ejendomme om forbrugene...”

Folkene i EnergiData er meget hurtige til at

reagere på spørgsmål herfra - og få løst alle

mulige problemer, om det så er med IT-tekniske

opsætningsproblemer eller udskiftning af

defekte målere eller specifikke spørgsmål rettet

mod brugen og funktionerne i MinEnergi.

Det lyder interessant med de nye funktioner i

MinEnergi I/O. Jeg håber, der kan afholdes en

seance for kommuner, der allerede nu bruger

MinEnergi. Det kunne være givtigt for alle parter

at samles og snakke om systemet: hvordan

bruger vi det hver især, hvad kunne vi forestille

os fremadrettet o.l. - ja, simpelthen lidt

“netværking” om “vores” energiregistreringssystem

:-)

Lisbeth Jacobsen

Energikonsulent

12 | 13


Case

Utroligt men sandt:

årlig besparelse på

14 mill. kWh

Fields Shoppingcenter

Danmarks største shoppingcenter Fields ved København

benytter også MinEnergi med timebaseret

fjernaflæsning, og det har man haft stor glæde

af. Fields har reelt nedsat varmeforbruget med ca.

70% og elforbruget med over 40% - en samlet

årlig besparelse på 14 millioner kWh!

Endelig har man sparet godt 300.000 kroner i af-

kølingsafgift, så den samlede årlige besparelse

løber op i ca. 11 millioner kroner. Driftsleder og

maskinmester Christian Grønbech fortæller:

- Vi har benyttet MinEnergi til energistyring i de

sidste 3½ år, heraf de sidste 2 år med timebaseret

fjernaflæsning. Samtidig har vi i hele perioden benyttet

firmaet EnergiData som energikonsulent og

som sparringspartner i forbindelse med vor konstante

søgen efter yderligere energioptimeringer.

- For mig er der ingen tvivl om, at det er denne

kombination af et godt program og et effektivt

samarbejde med dygtige energiteknikere, der har

sat os i stand til at opnå så massive besparelser.

Da vi for 2 år siden udbyggede vort energistyringssystem

MinEnergi med timebaseret fjernaflæsning,

var det virkelig en øjenåbner for os. 5

millioner kWh sparet på blot en dag…

- Jeg husker stadig den dag for små 2 år siden,

hvor vi efter at have kørt med timebaseret fjernaflæsning

i en måneds tid satte os sammen med

EnergiData som djævelens advokat og TAC (vores

CTS leverandør) for at optimere på vore anlæg. I

løbet af denne ene dag fik vi optimeret ventilations-,

pumpe-, køle- og belysningsanlæg svarende

til en årlig besparelse på over 5 millioner kWh!

Den store besparelse kommer primært fra:

Optimering af ventilationsanlæg

(driftstider og styringsstrategi)

Forbedret pumpedrift

Optimering af belysningsanlæg for såvel

gadeanlæg, P-anlæg og udvendig belysning

Forbedring af afkøling, så straf har kunnet

undgås


- MinEnergi er intet mindre end et genialt system,

fortsætter Christian Grønbech, og jeg vil fremhæ-

ve følgende fordele:

- Programmet har en række herlige overbliksværk-

tøjer, som giver mig et maksimalt overblik over

vores energiforbrug på minimal tid. Dette betyder

meget for mig i en hektisk hverdag.

- Det er tydeligt, at programmet er udviklet af folk

med en meget stor energiteknisk viden og erfaring.

Dette gennemsyrer programmet og giver

mig samtidig mulighed for at få en professionel

sparring med dygtige energiteknikere, hvilket har

givet mig en masse input igennem hele processen.

- Jeg finder det også meget betryggende, at Ener-

giData hver eneste dag overvåger, at vort fjernaflæsningssystem

kører, som det skal. Er der en

fjernaflæsningsenhed, som ikke fungerer, går der

ikke lang tid, før vi har EnergiData i røret for at

høre, om vi har afbrudt strømmen.

- MinEnergi er et åbent system, som fortrinsvis

benytter dansk producerede fjernaflæsningsenhe-

der med en åben protokol. Dette er vores sikkerhed

for, at EnergiData altid giver os en ordentlig

service, da jeg jo har en reel mulighed for at skifte

leverandør, siger en smilende Christian Grønbech.

- Jeg har hørt om andre, som har investeret i et

lukket system, hvilket har resulteret i meget ubehagelige

overraskelser, når de har skullet koble

flere målere på anlægget. Der har det vist sig, at

de skal betale alt for meget for denne udvidelse -

nogle har måttet betale den dobbelte punktpris af,

hvad andre leverandører har kunnet tilbyde.

- Endelig finder jeg det utrolig stærkt og tillidsvæk-

kende, at EnergiData med MinEnergi kan dokumentere

så mange succeshistorier fra en mængde

firmaer, som har sparet rigtig mange penge - vi er

jo selv et af dem...

- Og da Peter Appel fra EnergiData har stillet os

yderligere besparelser på ca. 2 millioner kroner i

udsigt ved en udbygning af energistyringssystemet

med nogle flere målere, så det er jo svært at

få armene ned, slutter en glad Christian Grønbech.

14 | 15


Case

1 mill. kWh

strømbesparelser på

Copenhagen Business School

Om CBS

CBS er et internationalt universitet, der forsker og

underviser i erhvervsøkonomi og erhvervshumaniora.

CBS er blandt de tre største business schools i

Nordeuropa og samarbejder med universiteter og

virksomheder i både ind- og udland.

CBS har flere end 16.000 studerende og 1.300

medarbejdere.

CBS udgøres af den 34.000 m² store hovedbygning

på Solbjerg Plads (tegnet af arkitekterne

Vilhelm Lauritzen AS) og bygningskomplekser i

Dalgas Have og i Porcelænshaven (den tidligere

Kongelige Porcelænsfabrik).

Solbjerg Plads består af en lang bygning, der gennemskæres

af tre tværgående bygninger. Bygningens

hovedindgang ligger ud til Solbjerg Plads. På

pladsen er placeret tre bygningskroppe, der indeholder

kantine, bibliotek og auditorium. Rummet

mellem bygningerne er overdækket med et glastag

i tredje etages højde.

Maskinmester Jonas Rosenlund varetager blandt

andet driftsoptimeringen af de mange forskellige

tekniske installationer og indledte i efteråret 2008

et samarbejde med EnergiData.

- Der var flere områder, hvor energien kunne driftoptimeres.

I den store parkeringskælder er der

fire ventilationsanlæg, der sørger for udskiftning

af luften. De kørte i døgndrift, men blev justeret til

kun at køre når definerede niveauer for de opsatte

CO følere blev overskredet. Nu er de kun i drift to

2

til tre timer i døgnet.

- Der blev ændret på ni ventilationsanlæg i audito-

rier, så de først kører, når der er personer til stede.

Følerne måler på CO værdier. Nu kører de kun 1/3

2

af tiden i sammenligning med tidligere.

- Også i klasselokaler blev der opsat bevægelsesfølere,

der registrerer, om der er personer i lokalet.

Følerne styrer ventilationen, så den bliver

reduceret, når lokalerne er tomme. Ventilationen

kørte tidligere med frisk luft uanset, om der var

personer i lokalet eller ej, men nu holder man blot


umtemperaturen ved at recirkulere luften, så

man ikke skal anvende energi på at varme den op.

Først når der er et vist antal personer i rummet,

åbnes der igen for frisk luft. Det samme gælder for

styring af lyset.

Den samlede besparelse ligger på 7-800.000 kr.

om året.

Jonas Rosenlund mener, driftsoptimering er noget

af det mest interessante, man kan foretage sig.

- Resultaterne giver kontante besparelser, og der

er hele tiden grobund for udarbejdelse af nye projekter.

- Samarbejdet med EnergiData har været frugt-

bart, da de er professionelle samarbejdspartnere.

Foreløbig sparer vi ca. 1 million kWh på årsbasis,

hvilket svarer til 30%. Den energioptimering, vi

har igangsat, er en vedvarende proces, der kan

aflæses direkte på bundlinjen, slutter Jonas Rosenlund.

16 | 17


Case

24%

energibesparelser på

Københavns Universitet

Panum Instituttet

Om Panum Instituttet

Panum Instituttet, opkaldt efter den danske læge

og fysiolog Peter Ludvig Panum (1820-85), er en

del af Københavns Universitet. Det strækker sig

over et samlet areal på ca. 105.000 m² hvoraf

ca. 90.000 m² er opvarmet. Byggeriet er opført i

etaper fra 1970-86 på arealerne fra det nedlagte

Blegdamshospital.

Det store bygningskompleks rummer forskningsog

undervisningsfaciliteter samt et stort bibliotek,

auditorier, administrationslokaler, boghandel og to

kantiner. Her uddannes bioanalytikere, humanbiologer,

læger, tandlæger, tandplejere og klinikassistenter.

1.000 forskere og 4.000 studerende har

deres daglige gang i bygningerne.

Henrik Jensen er energicontroller og ansvarlig for

energioptimeringen for en stor del af dette areal.

Udover dette også Retsmedicinsk Institut, den

gamle sygeplejeskole, gæsteboliger og museet for

medicinsk historie. Om projektet på Panum Instituttet

fortæller han:

- I juni 2008 startede vi i samarbejde med Energi-

Data et energibesparelsesprojekt om reduktion af

tomgangsforbruget for centralvarmeanlægget.

- Det årlige normalvarmeforbrug udgør ca. 41.000

m³. kondensat, hvoraf opvarmning af varmt

brugsvand udgør ca. 1.100 m³ kondensat og evaporatordrift

ca. 7.500 m³ kondensat. Differencen

mellem hovedmålerens forbrug og ovenstående

bimålere, som udgør opvarmning og diverse tomgangstab,

var således ca. 32.400 m³ kondensat.

Heraf vurderede vi, at ca. 3.000 m³ kondensat udgjorde

varmetab i sommermånederne juni-august.

- Lækager gav varmetab. Størstedelen af dette

varmetab i sommermånederne vurderede vi til at

skyldes tab i ledningsnettet, men en ikke ubetydelig

del kunne tilskrives tomgangstab ved lækager

ved fx. dampledningens kondensatventiler og andet

tomgangsforbrug ved lækage på diverse reguleringsventiler

for varmeflader til ventilationsanlæg

mv. Dette tomgangstab omfattede alle årets

12 måneder.


- Energibesparelserne fremkom, da vi afslørede

og reparerede diverse lækager på lavtryksdamp-

anlægget og lukkede nogle omløb. Endvidere

afskar vi nogle overflødige grene på lavtryksdamp-

anlægget. Vi fik også afsløret og repareret en

tæret kondensatledning. De indhentede besparelser

er dokumenteret ud fra faktiske målinger på

det eksisterende anlæg samt ved beregninger ud

fra anlæggets graddaguafhængige (guf) og graddagafhængige

forbrug (gaf).

Besparelser på 24 %

Siden projektet startede, er der sket en drastisk

reduktion af forbruget. Hvor normalårsforbruget

tidligere har været 41.042 m³ kondensat, er dette

nu blevet reduceret til 31.222 m³ kondensat, hvilket

har givet en reduktion på 9.820 m³ kondensat

– eller omregnet en besparelse på 24 %.

Endvidere har sommerlukningen af varmeanlæg

i tre sommermåneder også givet en væsentlig

besparelse. EnergiData har tidligere realiseret et

projekt for Panum Instituttet omkring sommerlukning

og udekompensering, hvilket gav en reduktion

på 5.038 m³ kondensat.

Uregelmæssigheder opdages i tide. Henrik Jensen

udarbejder løbende projekter til energioptimering.

Energioptimering er en kontinuerlig proces. Alle

installationer nedslides og forældes over tid og har

behov for at blive overvåget.

- Panum Instituttet er en dynamisk arbejdsplads

med vedvarende ændringer i installationerne, og

det er vigtigt, vi får sat tal på forbruget, så vi kan

se, hvad det indebærer af forandringer. Et merforbrug

forårsaget af en fejl, der ikke opdages, kan

udvikle sig til noget permanent, hvis vi ikke opdager

den i tide.

18 | 19


Case

Herningsholm

Erhvervsskole

”Det gode og løbende samarbejde med EnergiData betyder meget både i den

daglige drift og ved nye tiltag, så vi kan kun anbefale MinEnergi på det varmeste...”

Herningsholm Erhvervsskole

Herningsholm Erhvervsskole (tidligere Uddannel-

sescenter Herning) tilbyder tekniske ungdomsud-

dannelser, kurser og efteruddannelse i Herning og

Ikast.

Skolen har benyttet MinEnergi siden 2006 og er

meget glade for systemet.

- Via aftale med Elsparefonden fik vi koblet ca. 35

ventilationsanlæg på fjernaflæsning i MinEnergi og

har nu alle 113 målere med på timebaseret fjernaflæsning,

hvilket er til stor hjælp, fortæller Ejnar

Bjerg, skolens bygningsforvalter og energiansvarlige.

Hver dag startes med at logge på MinEnergi og se,

om der er alarmer og generelt få et overblik over,

hvordan anlæggene kører.

Der er afsløret flere fejl med MinEnergi. Fx. fandt

man kort efter opstart af fjernaflæsning en fejl på

et ventilationsanlæg, som havde kørt i konstant

drift 24 timer i døgnet 7 dage om ugen igennem

flere år pga. en uhensigtsmæssig styring. Denne

afsløring alene sparede mange penge.

Nye tiltag

- I samarbejdet med EnergiData foreslog energikonsulenten

en meget simpel natsænkningsfunktion,

som vi prøvede af, og dette har i det første

driftsår vist sig at spare mellem 40-50% på varmeforbruget

(der er korrigeret for graddage).

- Vi bruger også vores logbog meget. Den giver en

god historik, og det er dejligt, at alle kommentarer

er samlet et sted.

Ejnar Bjerg

Bygningsforvalter


Case

Statens

Serum Institut

”Vi får god service fra EnergiData både i form af hurtigt besøg på stedet

ved udvidelser, målerskift eller lignende og en god hotline, når vi kan klare

spørgsmål over telefonen...”

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut forebygger og bekæm-

per smitsomme sygdomme, biologiske trusler og

medfødte lidelser, og instituttet har været på Min-

Energi siden 2007.

- Vi er mægtig glade for systemet, og vi har stør-

steparten af vores målere med på timebaseret

fjernaflæsning. Dette er til stor hjælp i forbindelse

med overblik og fejlsøgning,

Statens Serum Institut benytter et M-bus og et IPbaseret

system, hvor MinEnergi-enhederne kører

via instituttets intranet, og det gør både driften

billigere og systemet mere dynamisk.

- Der er samtidig glæde over MinEnergis store

fleksibilitet og ikke mindst de mange gode overbliksværktøjer,

siger maskinmester Jeppe Nørløv.

- Budgetfunktionen er også værd at nævne som

en stærk feature i MinEnergi.

Godt samarbejde

- Vi har i hele perioden med MinEnergi været godt

tilfredse med det løbende samarbejde, vi har med

EnergiData. Både i form af en god service, hurtige

besøg på stedet ved udvidelser, målerskift eller

lignende og en god hotline, når vi kan klare

spørgsmål over telefonen.

- Det betyder også meget i det daglige, så vi kan

kun anbefale MinEnergi på det varmeste.

Jeppe Nørløv

Maskinmester

20 | 21


Case

Nordfyns

Kommune

MinEnergi er et overskueligt og brugervenligt system, og det har ikke

mindst den kæmpe fordel, at nye energiansvarlige medarbejdere har let ved

at blive fortrolige med systemet...”

Nordfyns kommune

Nordfyns Kommune har benyttet MinEnergi siden

2007, og der er stor tilfredshed med systemet,

dets fleksibilitet og de mange gode overbliksværktøjer.

Kommunen har ca. 350 målere i MinEnergi, hvoraf

ca. 20% er med på den timebaserede fjernaflæsning.

- Vi påregner snarligt at fortsætte udbygningen

til timebaseret fjernaflæsning, da dette giver god

mening i form af fundne besparelser på bl.a. vand

ved løbende toiletter og andre utætheder, forklarer

Anette Tolderlund, energikonsulent i kommunen.

Anette Tolderlund har overtaget jobbet efter en

kollega, Rose Mary Henriksen, som oprindelig har

taget en stor tørn med opstart af MinEnergi og oprettelse

af ejendomme, brugere, målere osv.

- Heldigvis er Rose Mary stadig ansat i kommunen,

så jeg kan få lidt hjælp med historikken, fortsætter

Anette Tolderlund.

Et brugervenligt system

- MinEnergi er super let at gå til, og jeg føler, at

jeg meget hurtigt er kommet efter det med blot

en enkelt kursusdag i bagagen. Man fornemmer

vitterlig, at det er et system, hvor den lette brug

har været et af fokuspunkterne i udviklingen af

systemet

Anette Tolderlund

Energikonsulent


Foto: Heine Pedersen

Case

Københavns

Universitet

”Jeg bruger programmet på et overbliksniveau, og jeg er meget tilfreds med

programmet generelt, og det er også de meldinger, jeg får fra de enkelte

fakulteter…”

Københavns Universitet

Københavns Universitet har brugt internetbaseret

energistyring med MinEnergi siden 2005 på fire fakulteter

og er efterhånden ved at have fået etableret

fjernaflæsning på ca. 200 målere ud af de i alt

500 målere, der indtil nu med på MinEnergi.

Lisbet Michaelsen er universitetets energiansvar-

lige og er generelt tilfreds med MinEnergis over-

bliksfaciliteter.

- I mit job som projektleder på Grøn Campus under

Københavns Universitet arbejder jeg overordnet

vedrørende de enkelte fakulteters energi- og

vandforbrug – herunder energibesparelser.

- Jeg bruger derfor programmet på et overbliksniveau,

og jeg er meget tilfreds med programmet

generelt, og det er også de meldinger, jeg får fra

de enkelte fakulteters energiansvarlige medarbejdere.

- Programmet er meget brugervenligt og overskueligt

og giver et fint overblik, siger Lisbet Michaelsen.

EnergiData har i perioden afholdt centrale kurser

for universitetets energiansvarlige - både ”begyndere

og øvede” har fået tilbuddet, og de fleste har

taget imod det.

- Kurserne har været en god oplevelse med et fint

miks af gennemgang af MinEnergis faciliteter og

praktiske øvelser.

Lisbet Michaelsen

Energiansvarlig

22 | 23


Case

Roskilde

Kommune

”Her i Roskilde er der styr på energiforbruget med MinEnergi. Jeg har haft

min gang i mange institutioner, og ofte var der ikke nogen, der holdt øje med

tingene - vandet fik bare lov at løbe…”

Roskilde Kommune

Roskilde Kommune har benyttet MinEnergi siden

2002 og har i alle årene valgt at køre med en Fuldservice

ordning, hvor EnergiData har stået for den

praktiske energistyring i alle kommunens ca. 300

ejendomme og godt 800 målere.

Kommunens to energiansvarlige, Arild Bentsen og

Hanne Martinsen, har begge arbejdet med flere

energistyringssystemer igennem karrieren og kan

tydeligt se, at MinEnergi er udviklet til praktisk

energistyring.

- Der er ingen tvivl om, at systemet på alle fronter

er godt lavet, men det er især de mange hurtige

overblik, som programmet giver, der er en stor

styrke i det daglige arbejde med styring og optimering

af kommunens energi, forklarer de.

Roskilde Kommune sætter endvidere pris på, at

EnergiData har vist vilje til hurtige tilretninger/

nye funktioner, hvis der har været behov for dette.

Kommunen føler, at der konstant arbejdes på at

udvikle programmet til at blive bedre og bedre.

Praktisk ved svært tilgængelige målere

- Vi har ligeledes opsat fjernaflæsning på nogle

enkelte ejendomme, og dette giver os fordele som

fx. hurtigere alarmering ved fejl.

- Det har også hjulpet os til at få aflæst målere,

som sidder på vanskeligt tilgængelige steder på en

mere praktisk måde. Man risikerer ikke længere at

overse sådanne målere.

Arild Bentsen og Hanne Martinsen

Energikonsulenter


Case

Halsnæs

Kommune

”Vi føler i høj grad, at der fra EnergiDatas side hele tiden lyttes til vores

erfaringer og behov med systemet og arbejdes på at udvikle MinEnergi med

nye funktioner…”

Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune har været på MinEnergi siden

2004. Administratorlicensen til alle kommunens

ejendomme blev udvidet i 2007, da man i

den sammenlagte kommune (Frederiksværk og

Hundested) havde to forskellige energistyringssystemer,

og besluttede at køre videre kun med

MinEnergi.

- Før 2004 havde vi et helt tredje program, som

vi havde benyttet igennem en årrække. Målere og

måleraflæsninger herfra blev konverteret, så vi

ikke mistede data ved overgang til MinEnergi, siger

Jens Jørgensen, energikonsulent.

Man sætter pris på de mange hurtige overblik, som

programmet giver, og er desuden tilfreds med det

løbende samarbejde med EnergiData, der også

omfatter nye, individuelt tilrettede funktioner.

- EnergiData benytter sloganet ”energistyring af

energifolk til energifolk”, og det vil vi gerne sige

god for, smiler Jens Jørgensen og nævner især den

løbende programudvikling med brugeren i centrum

og den overskuelige grænseflade som særlige

fordele ved MinEnergi.

Udvidet fjernaflæsning

- Vi har igennem de sidste par år opsat fjernaflæsning

på en del ejendomme og har valgt også

at opsætte på flere ventilationsanlæg jf. aftale

med Elsparefonden, som har et samarbejde med

EnergiData. Dette giver os fordele som fx. hurtigere

alarmering ved fejl og har også hjulpet os til

at få aflæst vanskeligt tilgængelige målere.

Jens Jørgensen

Energikonsulent

24 | 25


Case

Dan-Ejendomme

”Jeg kan lynhurtigt få min viden kommunikeret ud til de energiansvarlige via

de indbyggede mail-funktioner i programmet, som virker forrygende sammen

med de automatiske opdateringer i logbogen for den enkelte måler…”

Dan-Ejendomme

I Dan-Ejendomme har man benyttet MinEnergi si-

den 2004 og valgte fra starten en løsning med administratorlicens

til alle administrerede ejendomme,

hvilket er i størrelsesordenen 400 ejendomme

og op til 2500 målere.

- Jeg bruger systemet hver eneste dag og har ar-

bejdet med flere energistyringssystemer i tidligere

jobs, og jeg må tilstå, at jeg er blevet rigtig glad

for MinEnergi, fortæller Ingrid Kallesøe.

- For mig er det utrolig vigtigt, at jeg kan få et

hurtigt overblik over, hvor der bruges for meget

energi/vand, og hvor afkølingen af fjernvarme er

for ringe.

- I øjeblikket arbejder jeg hårdt på at få integreret

en stribe nye ejendomme, som vi har overtaget.

Her er det dejligt at kunne få hjælp fra Energi-

Data, som har masser af relevant erfaring i selv at

benytte programmet.

- Dette mærker jeg tydeligt som kunde, og det er

noget, der er vigtigt for mig i en travl hverdag, så

jeg ikke skal spilde unødig tid på opgaver, der kan

løses meget hurtigt ved at bruge programmet på

den rigtige måde.

Ingrid Kallesøe sætter endvidere pris på Energi-

Datas hurtige tilretninger og nye funktioner, når

behovet viser sig.

- Jeg føler virkelig, at der konstant arbejdes på

udvikling – det er bare et rigtig godt redskab!

Ingrid Kallesøe

Energiansvarlig


Case

Steen & Strøm

”Kombinationen af EnergiDatas praktiske ”know how” og mulighederne i

internetbaseret energistyring med MinEnergi har resulteret i mange millioner

sparede kWh hvert år.…”

Steen & Strøm

Steen & Strøm har brugt MinEnergi siden 1999

og er meget glade for både systemet og det gode

daglige samarbejde med EnergiData, der har resulteret

i meget store besparelser.

- Vi har draget stor nytte af, at EnergiDatas ener-

gikonsulenter har foretaget energigennemgange

af vore centre en eller flere gange årligt, og denne

kombination af praktisk ”know how” kombineret

med mulighederne i MinEnergi har resulteret i

mange millioner sparede kWh hvert år.

Christian Carlsen har i sit tidligere job som drifts-

leder på Vestsjællandscentret i Slagelse selv ar-

bejdet med programmet og havde stor glæde af

den viden om de tekniske anlægs drift, der kunne

læses ud af forbrugsgraferne i MinEnergi.

- I dag sidder jeg som driftschef på Steen & Strøms

hovedkontor og har derved brug for at have overblik

over forbrugsudviklingen i alle de centre, som

vi administrerer hos Steen & Strøm.

- Vi er ved at få etableret timebaseret fjernaflæs-

ning i alle vores centre, og de muligheder, som

MinEnergi tilbyder i denne forbindelse, har vi stor

glæde af.

- Jeg vil fremhæve de mange overbliksværktøjer

i MinEnergi og den praktiske energitekniske viden

hos EnergiData som den stærkeste funktion i relation

til vores ejendomsportefølje.

Christian Carlsen

Driftschef

26 | 27


Udtalelser

Energistyring

er for alle

MinEnergi internetbaseret energistyring er for alle - det er ikke kun store

ejendomme, virksomheder og kommuner, der kan drage fordele af systemet.

Også mindre institutioner har opnået markante besparelser på energibudgetterne

med MinEnergi. Her vises et udpluk af små som store...

Rødovre Kommune

MinEnergi er

uovertruffent

MinEnergi er ikke bare brugervenligt - systemet er

direkte pædagogisk. Og kombineret med sin fleksibilitet

er det uovertruffent...

Brian Kølvig, maskinmester

Tivoli

MinEnergi er

uden konkurrence

MinEnergi er uden konkurrence og giver på ét og

samme sted et komplet overblik over energisitua-

tionen samtidig med, at fleksibiliteten er helt i

top...

Finn Andersen, teknisk koordinator


Ågerup Bibliotek

Besparelse

85.000 kr.

Med MinEnergi blev et brud på vandforsyningsled-

ningen opdaget straks. Var bruddet først opdaget

ved årsaflæsningen, ville det have betydet en ekstra

regning på mindst kr. 85.000...

Hans Krogenlund, ingeniør

Nørreby

Besparelse

250.000 kr.

Via MinEnergi kunne vi dokumentere, at utætte

jordledninger havde medført, at varmt brugsvand

var løbet direkte i jorden. Dette bevirkede, at vi fik

kr. 250.000 retur i afledningsafgift...

Michael Vegeberg, ejendomsmester

Randers Storcenter

Besparelse

30.000 kr.

Med MinEnergi opdagede vi flere fejl, bl.a. en

defekt magnetventil på en softice-maskine, der

på godt to måneder allerede havde kostet os kr.

30.000...

Henrik Jensen, driftsleder

Hewlett Packard

En rigtig god

investering

Vi fik i 2008 opsat MinEnergi med timebaseret

fjernaflæsning på vore ventilationsanlæg på HPs

domicil i Allerød.

Etableringen skete på foranledning af Elsparefon-

den og med EnergiData som entreprenør.

Ved to efterfølgende gennemgange af energikon-

sulenten fra EnergiData afdækkede og realisere-

de vi i fællesskab energibesparelser på i alt ca.

600.000 kWh.

Jeg er derfor meget glad for MinEnergi, og satser

på en udbygning af systemet her i 2010. Det har

været en rigtig god investering...

Ole Søgaard Krag, energiansvarlig

Fanøvej SFO

Besparelse

250.000 kr.

MinEnergi afslørede et merforbrug forårsaget af et

sprængt vandrør indstøbt i beton. Et merforbrug,

der let var løbet op i kr. 250.000, hvis det ikke var

blevet afsløret i tide...

Erik Simonsen, teknisk chef

28 | 29


Udtalelser

K/S Århus Centrum

Besparelse

65.000 kr.

Allerede den første måned med fjernaflæsning i

MinEnergi, fik vi afsløret noget defekt belysningsautomatik.

Et nyt ur til kr. 2.000 gav herefter en

årlig besparelse på kr. 65.000...

Geert Hansen, ejendomschef

Ros Torv

Besparelse

300.000 kWh

MinEnergi afslørede bl.a., at køleanlægget ikke

kørte optimalt, hvilket ville have resulteret i et årligt

merforbrug på 300.000 kWh...

Lars Poulsen, driftsleder

Gundsø Bibliotek

Besparelse

170.000 kr.

Med MinEnergi blev et skjult brud på en vandledning

opdaget umiddelbart efter installation. Hvis

ikke bruddet var blevet opdaget, havde det kostet

os mindst kr. 170.000...

Hans Krogenlund, ingeniør

Nordisk Film

Lynhurtigt

overblik

Hos Nordisk Film har vi benyttet MinEnergi med

timebaseret fjernaflæsning i alle vores biografer

siden 2007.

Jeg er rigtig glad for systemet og hører også rosende

ord om programmet fra vores biografchefer.

Jeg får et lynhurtigt overblik over, hvor forbruget

ser ”mystisk” ud og har herved mulighed for at

gribe ind, inden merforbruget bliver kritisk.

Da MinEnergi kom på banen i 2007, var det netop

fordi, systemet havde afsløret et ret så stort vandspild

i en af vore biografer.

Lækagen var godt på vej til at koste os adskil-

lige hundrede tusinde kroner men blev heldigvis

fanget af en alarm fra MinEnergi, inden det gik så

galt.

Claus Blume, energiansvarlig

Toftehøjen

Besparelse

20.000 m 3

Via en beregningsmåler oprettet i MinEnergi kun-

ne jeg dokumentere, at vores røggastab faldt med

ca. 20.000 m3 naturgas pr. år efter opsætning af

nye kondenserende kedler...

Steen Andersen, maskinmester


Hvalsø Kommune

Besparelse

420.000 kr.

MinEnergi var direkte årsag til, at kommunen spa-

rede kr. 420.000 det første år, så at kalde programmet

en god investering er absolut en underdrivelse…

Erik Simonsen, teknisk chef

Bogøvej klub

Besparelse

40%

MinEnergi ta’r merforbruget i opløbet! Ventilatio-

nen var fejlagtigt indstillet til at køre i konstant-

drift, og merforbruget på 40% blev afsløret af

Min Energi, så fejlen let og hurtigt kunne rettes...

Keld Petersen, serviceleder

Lyngby Storcenter

Besparelse

500.000 kr.

MinEnergi har givet centrets tekniske personale et

effektivt værktøj til styring af de omfattende tekniske

anlæg og betød et enkelt år en besparelse

på kr. 500.000...

Erik Noer, driftsleder

Ungdomsbo

Glædeligt

overrasket

Vi startede op med MinEnergi i 2009, og jeg må

tilstå, at jeg frygtede selve opstarten med at få

oprettet vores ejendomme og målere i programmet.

Men det viste sig faktisk, at vi i løbet af blot en

enkelt kursusdag fik oprettet alle ejendomme, alle

brugere og samtlige målere, og endelig fik vi indlagt

månedlige aflæsninger for næsten et år på

samtlige målere.

Så jeg blev glædeligt overrasket, og dette var en

god måde at starte op på.

Vi har netop afholdt kursus for vores varmemestre

og ejendomsfunktionærer, og her havde Energi-

Data et par gode eksempler i ærmet fra vores

egne ejendomme, som var en klar øjenåbner for

kursisterne.

En varm anbefaling herfra til MinEnergi...

Erik Lykke, energiansvarlig

K/S Skt. Knuds Torv

Besparelse

120.000 kr.

Med den integrerede fjernaflæsning i MinEnergi fik

vi afsløret flere løbende toiletter hos en af vore

lejere. Et årligt merforbrug på kr. 120.000 blev taget

i opløbet...

Geert Hansen, ejendomschef

30 | 31


Referencer

875.000.000 kWh

er den foreløbige

besparelse med

MinEnergi...

Mere end 3.000 både private og offentlige ejendomme, virksomheder og

institutioner bruger i dag MinEnergi. Her er et mindre udpluk af både store og

små, der siden slutningen af 1990erne tilsammen har sparet ca. en milliard...

Field`s shoppingcenter

Bruuns Galleri

City 2 i Tåstrup

Den Kongelige Veterinær- og

Landbohøjskole

Nykredit

Bestseller A/S

McDonald’s Danmark

Københavns Universitet

Friis Citycenter Aalborg

Kolding Storcenter

Bryggen i Vejle

Lyngby Storcenter

Roskilde Kommune

Rødovre Kommune

Nordfyns Kommune

Vejen Kommune

Halsnæs Kommune

Holbæk Kommune

Gribskov Kommune

Slagelse Kommune

Lejre Kommune

Helsingør Kommune

Faxe Kommune

Jammerbugt Kommune

Professionsskolen UCC

Tivoli A/S

Nordisk Film

Basisbank A/S

SKI

Logica Danmark

EDB Gruppen

Universitets- og Bygningsstyrelsen

IT- & Telestyrelsen

Kort & Matrikelstyrelsen

Statens Seruminstitut

Veterinærinstituttet

Syddansk Universitet

Region Hovedstanden Psykiatri

Hewlett-Packard

Radisson SAS

Scandinavia Hotel

Dan-Ejendomme

Danske Ejendomme

Nørrebro Bryghus

Carpark A/S

OK Plus

Spildevandsvirksomheden Frederiksværk

LIDL

Keops

Datea

Ejendomsinvest A/S

Oticon

Kitchn

ISS Facility Management

Selandia Slagelse

Herningsholm Erhvervsskole

CELF Erhvervsskole

EUC Vest

Odense Tekniske Skole

Harbour House

Accor Hotels

Hundige Fjernvarmeværk

Korsør Forsyningsvirksomhed

Glostrup Storcenter

Helsingør Bycenter

Hovedbanegårdens

ForretningsCenter A/S

Hvidovre Stationscenter

Amagercentret

Ishøj Bycenter

Nørrebro Bycenter

City Vest i Århus

SlotsArkaderne

Randers Storcenter

VestSjællandscentret

Ringsted Nørretorv Center

Domea

FSB Bolig

Boligkontoret Danmark

AL2BOLIG

Ungdomsbo

Boligforeningen Højstrup

CEJ Ejendomsadministration

Lejerbo Kolding

Lejerbo Næstved

Boligforeningen Ringgården

Svendborg Andelsboligforening

Boligforeningen Statsbo

Boligforeningen Djursland

Boligselskabet Holstebro

Andelsboligforeningen Himmerland

Andelsboligforeningen Sprotoften

Høje Gladsaxe

Randersegnens Boligforening

Boligforeningen Århus Omegn

E/F Tyreengen

Radisson SAS Royal Hotel

Radisson SAS Falconer Hotel

Kulturarvsstyrelsen

Ejendomsselskabet Mercur A/S

Greve Ældreboligselskab

Ramsø Ældreboligselskab

Frederikssund Ældreboligselskab

Vallø Ældreboligselskab

Almenbo Afdeling 05-44

Almenbo Afdeling 06-42

Almenbo Afdeling 06-75

Almenbo Afdeling 16-47

Almenbo Afdeling 16-49

Almenbo Afdeling 17-03

Almenbo Afdeling 17-04

Almenbo Afdeling 17-05

Almenbo Afdeling 17-08

Almenbo Afdeling 37-36

Boligselskabet DFB, Gadehavegård

Danmarks Boligselskab

Vridsløselille Andelsboligforening

Askerød

Banehegnet

Blokland

Bæk-Fosgården

Gadekæret

Grønningen

Galgebakken

Humlehusene

Kanalens Kvarter

Toften

Peder Lykke Centret

Humleparken

Allie Street 10-12

Amagerkollegiet

Ballerup Ældreboligselskab, Egely

Baunehøj Skolen

Alectia

Plejehjemmet Himmelev

gl. Præstegård

Den selvejende institution

Hårlevkollegiet

Dåstrup Skole

EF/ Damhus Torvegaard

Ejendommen Øster Søgade 10

Ellen & Carl Tafdrups Mindelegat


Erhvervscenter Rundforbivej 293

Fjordgården

Gadstrup Skole

Grundejerforeningen Sønderby

Gundsø Omsorgscenter

Gundsølillehallen

I/S Grønnegade 36

Jyllinge Skole

K/S Apotekergården

K/S Filmbyen, Rådmandsgade 55

K/S Frederiksberggade 11

K/S Gymnasievej 5, Stenløse

K/S København Centrum

K/S Købmagergade 17-19

K/S Skt. Knuds Torv

K/S Stenløse Center 2000

K/S Århus Centrum

Kastanjehaven

Kino Ros Torv

Korsør Forsyningsvirksomhed A/S

Korsør Havnearkader

Lindebjergskolen

Margretheskolen

Matas A/S, Allerød

Møllehaven Plejecenter

Niels Brock

Nørreby Varmelaug

Nørrevold

Nørrevænget II

Omsorgscentret Rosenlund

Peder Lykke Centret

Ramsø Ældreboligselskab, afd. III

Riddersborgparken

Ringstedhus

RIR Revision I/S

Ros Torv i Roskilde

Rosenparken

S/I Rosenfeldt

S/I Vallø Ældreboligselskab etape I

Sct. Josefs Skole

Spies Rejser

Søllerød Ældreboligselskab afd. 1

Søllerød Ældreboligselskab afd. 2

Sønderby Varmelaug

TAB afd. Nørreby

TAC

Alberg Teknik

Torstorp Plejecenter

Vesterby Varmelaug

Villabyernes Boligselskab, Smakkegårdsvej

75-95

Viterra Energy Services

Ældreboligerne på Holtegårds Jorder

Østerby Varmelaug

A/B Prs. Charlottesgade

A/B Skovbakken

Baunegårdsvej 85

Børnehuset Skovly

Dyssegården

Engbækgård Fritids Klub

Engbækgård Ungdomsskole

Engen

Firkløveren

Fjordmuseet

Gundsø Bibliotek

Gundsø Omsorgscenter

Gundsø Rådhus

Gundsølillehallen

Gundsømagle Børnehave

Gundsømagle Gl. Skole

Hybenhuset

Hyldekær

Impulsen

Jyllinge Børnehave

Jyllinge Skole

Jyllingehallen

Kastanjehaven

Kirkebakken

Kometen

Lindebjergskolen

Lindehuset

Margretheskolen

Materialegården

Poplen

Solsikken

Tornhøj

Troldehøj Børnehave

Værestedet

Ågerup Bibliotek

Alsvej 1

Aunstrupvej 7

Birkesti 8-14

Bogøvej 11

Brobjergvej 21

Egevej 6

Fanøvej 2

Fyrrevænget 8-14

Horseager 15A

Horseager 15B

Horseager 6

Hvalsøhallerne

Magnolievej 22

Møllebjergvej 28

Møllebjergvej 4

Møllebjergvej 6

Nellikevej 14

Rømøvej 8 A

Sandbechs Alle 1

Sandbechs Alle 10

Skolevej 12

Skolevej 12B

Skolevej 5

Skovvej 14

Tadre Møllevej 5

Tølløsevej 3 C

Ærøvej 13-28

Østergade 1

Østergade 11

Absalon Skole

Amtsplejestiftelsen

Asterscentret

Base 4000

Bernadottegården

Børne- og Kulturforvaltningen1

Børne- og Kulturforvaltningen2

Børnehaven Bredgade

Børnehaven Rasmini

Børnehaven Solsikken

Børnehuset Bella Luna

Børnehuset Bjergbakken

Børnehuset Egegården

Børnehuset Frejas Have

Børnehuset Hanen

Børnehuset Hyrdehøj

Børnehuset Knolden

Børnehuset Kongehøjen

Børnehuset Lyngbakken

Børnehuset Peblingevej

Børnehuset Ravnen

Børnehuset Reden

Børnehuset Regnbuen

Børnehuset Rørmosen

Børnehuset Skovmosen

Børnehuset Skrænten

Børnehuset Spirebakken

Børnehuset Trehøje

Børnehuset Troldhøj

Børnehuset Vanddråben

Børnehuset Wiemosen

Centralforvaltningen

Daginstitutionen Spiloppen

Dagplejen

Dansk Kvindesamfund Fyn

Dansk Kvindesamfunds Børnehave

Dommervængets Vuggestue

Domsognets Lokalcenter

Ergoterapien

Familiecentret

Fritidscentret Søndergården

Fuglebakkens Børnehave

Fælledvejens Børnehave

Gadegårdens Fritidscenter

Gråbrødre Skole

Haraldsborg Bocenter

Hedeboparken, Værksted

Hedegårdenes SFO

Hedegårdenes Skole

Hedegårdenes Skole SFO Bymarken

Helgebakkens Vuggestue

Himmelev SFO, Ollerupvej

Himmelev SFO, Østre

Himmelev Skole

IT-afdelingen

Kildegården, A-Hus

Kildegården, Kildehuskollegiet

Kildegården, RHIF

Kildegården, ROAR

Kildegården, Gartnergården

Kildegården, Hovedbygning

Klostermarkens vuggestue

Klostermarksskolen

Klub Hyrdehøj

Klubben Margrethehåb

Kongebakkens SFO

Krudthuset Fritidsklub

Kærnehuset

Legestuen Vindinge

Lillehjemmet

Lokalcentret Sct. Peders Stræde

Lynghøjsskolen

Lysholmskolen

Maglegårdsbadet

Materielgården

Nordgårdskolen

Nødtørften

PersonaleafdelingenRK

PPC

Præstemarkens Børnehave

Ringparkens Vuggestue

Roskilde Beredskabsstation

Roskilde Bibliotek

Roskilde Idrætscenter

Roskilde Idrætspark

Roskilde Værested

Roskildebadet

Rypevejens Børnehave

Rørmosen 51

Rådhuset

Sct. Georggårdens Klub

Sct. Hans Gades Vuggestue

Sct. Josef Børnehave

Sct. Jørgen Skole

Sct. Jørgensbjerg Lokalcenter

SFO Viben

Skattekontoret

Smedegades Vuggestue

Socialforvaltningen

Spejderhuset Søndergården

Sprogcentret

Teknisk Forvaltning1

Teknisk Forvaltning2

Tjørnegårdskolen

Trekroner Skole

Turistbureauet

Udslusningsboliger

Ungdommens Hus

Ungdomshuset Tingstedet

Ungdomsklubben Viadukten

Veddelev Børnehus

Vindinge Børnehave

Vindinge Skole

Vognmandsparkens Børnehave

Vor Frue Fritidscenter

Vor Frue Genoptræningscenter

Vor Frue Skole

Vor Frue Skole SFO

Vuggestuen Tummelumsen

Økonomisk forvaltning

Østervangsskolen

Asgården 5

Linde Allé 28A-B

Stilledal 104

Soldalen

Ordrupvej 134A-F 1

Nyvangsvej 2

Sjællandsgade 1

Ordrupvej 1-11 & 15 5

Gethersvej 1

Ny Banegårdsgade

Voldumvej 71-79

Bjelkes Alle 23-25

Gl. Jellingvej

Nyvej

Kastanievej 6-16

Marselis Boulevard

Nyvangsvej

Emil Pipes Vej

Schacksvej

Domus Vista

Middelfartvej

Jægersborg Allé

Vordingborggade

Jyllandsgade

Ordrupvej/Ellensvej

Fensmarksgade

Egegården

Frederikshave

Søndermarksvej

M. D. Madsensvej

Løngangsstræde

Sophie Brahes Gade

Adelgade 70-78

Egå Erhvervshus

Vimmelskaftet 46-48

Søndergade

Frederikssundsvej 9

Svanevej 14-16

Vejen Multicenter

Hans Bekkevolds Alle

P.A.Consulting Group

Bygn 15 ( DE+Microsoft)

Tuborg Havnevej 15

Tuborg Havnevej 19

Rosenvænget 23

DSR - Mindegade

DSR - Falen

DSR - Brotorvet

DSR - Tornerosevej

DSR - Sct. Mortensgade

DSR - Vesteraa

Silopakhuset

Nørre Voldgade

Jernbanegade 2-6

Langbrogade

Farumhus

Mørkhøjvej 5

Møllehusvej

Gråbrødregade 2

Sdr. Boulevard, Odense

Farvergården

Nydamsparken

Jernholmen

Nygade 20-28

Blegdamsgade 6

Amandaparken 3

Vikingegården

Strandvejen 3-11

Frederiksdalvej

Nørregade, Esbjerg

Skansen

Kirsebærgrenen

Dæmningen

Vissingsgade

Ordrupvej 69

Kastetvej

La Cours Vej

Ordrupvej/Hertavej

Kildemarksvej 125

Kongensgade 1-3

Kastetvej 74

Kastetvej 72

Vesterbro 21A-E

Skovvejen 55

Mønsgade

Bomhusvej 6-14

Kildemarksvej 115

Ansgargade

Dronningegården

Sophie Brahes Gade

Gudenå Centeret

Golfparken

Klosterhaven 1-47

Brydes Allé

Sandbakken

DSR - Møllemærsk 29

Amaliegade

Hærvigshus, Hærvigsgade 9-13

Langenæs Alle 10

DSR - Østergade

11426, Algade 70

11427, Algade 111

11428 Marstalsgade 12-14

11429, Emmasgaarden

11430 Hørsholmgade 4-8

11431, Vester Skovvej

11432, Bangs Boder

11436, Kærlandsvænge

11437, Ansgargade 9

11438, Kastetvej 76

11441, Rosengården 4

11442, Højbro Plads

11444, Godthåbsvej 70

11445, Østerbrogade 21

11446, Amagerbrogade 193

11447, Toftegårds Alle

11448, Voldumvej 8-17

11449, Ålekistevej 81

11450, Hyltebjerg Alle 32

11490, Bakkehave

11494, Dalgas Have

11507, Østerbrogade 68

11537, Vanløse Allé 100-102 m.fl.

11704, Algade 33

11705, Gravene 21

32 | 33


Sådan kommer

du videre med

MinEnergi

Det er ganske let og enkelt at komme med på internetbaseret energistyring

med MinEnergi. Og det koster mindre, end du formodentlig regner med

- samtidig med, at de besparelser, man typisk får, sikrer en gennemsnitlig

tilbagebetalingstid på 1-2 år...

Seks enkle punkter

Mere end 3.000 danske ejendomme er med på

MinEnergi, og vi har i EnergiData 20 års erfaring

med både installation af og rådgivning om energistyring.

Selve installationsproceduren er enkel og strømlinet,

og vi sikrer vores kunder den fornødne uddannelse,

så man løbende kan høste frugterne af

MinEnergi og de store energibesparelser, der følger

med - oftest fra allerførste dag!

Så velkommen til MinEnergi!

Ring til EnergiData. Vi afklarer behovet og

anbefaler en løsning: manuel, fjernaflæsning

eller fuld-service

Er behovet fjernaflæsning (af en vis størrelse),

kommer vi forbi og gennemgår ejendommen

for at vurdere målesteder. Vi fremsender tilbud

og kunden giver accept

Vi kontakter forsyningsvirksomheder og sørger

for, at målere klargøres til fjernaflæsning

(ikke ved manuel)

Vi opretter ejendom, målere og brugere i

MinEnergi-programmet

Vi afholder kursus for energiansvarlige og

administratorer

MinEnergi er i luften…


Kontakt

EnergiData:

Centervej 5

4600 Køge

Tlf. 46 14 14 60

Fax 46 14 14 69

www.EnergiData.dk

info@EnergiData.dk

www.MinEnergi.dk

Trykt på miljøpapir med genbrugsfibre

Design: Klint & Co

Vi bruger al vores energi på, at I sparer jeres...

page 26 | 27


Vi bruger al vores energi på,

at I sparer jeres!

En tankevækker...

Op til 25% af det samlede energiforbrug i Danmark er uopdaget spild...

så med andre ord hvis alle kom med på MinEnergi ® , ville Danmark kunne nå

sine målsatte CO 2 -besparelser nærmest over night...

Stop spildet

med MinEnergi ®

Hvis du er interesseret i MinEnergi ® internetbaseret energistyring så kontakt

EnergiData for en uvildig vurdering af dine behov... det koster ikke noget!

Kontakt EnergiData:

Centervej 5

4600 Køge

Tlf. 46 14 14 60

Fax 46 14 14 69

www.EnergiData.dk

info@EnergiData.dk

www.MinEnergi.dk

EnergiData er et datterselskab af olie- og energiselskabet OK a.m.b.a.,

som foruden brændstof og smøremidler også sælger el til konkurrencedygtige priser. Læs mere på www.ok.dk

Similar magazines