nOrdkrAFt - AN-TV

an.tv.dk

nOrdkrAFt - AN-TV

4

Det er sådan set et let spørgsmål

at besvare – i hvert fald hvis

vi holder os til medierne. Man

behøver bare at se efter i loven

om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Der står beskrevet, hvordan

vi overordnet set definerer

public service – det er en række

krav, som f.eks. drejer sig om,

at DR, TV 2’s hovedkanal, de

regionale TV 2-kanaler, den fjerde

radiokanal og nyhedsdækningen

på den femte radiokanal skal

betjene hele befolkningen, at

programudbuddet skal præges

af kvalitet, alsidighed og

mangfoldighed, at der skal lægges

afgørende vægt på hensynet til

informations- og ytringsfriheden,

og at informationsformidlingen

skal være saglig og upartisk.

Det vil være svært at finde nogen,

som er uenig i sådanne generelle

krav. Det er først, når man skal

forklare mere konkret, hvad forpligtelserne

indebærer, at spørgsmålet

bliver vanskeligere at besvare. Når

lovens beskrivelse er så generel og

overordnet, som den er, skyldes

det, at både medierne og samfundet

ændrer sig hele tiden. Hvad vi krævede

af public service-medierne i går

er ikke nødvendigvis det samme,

som vi kræver i morgen.

De krav, som vi stiller lige nu, findes

for DR’s vedkommende i en public

service-kontrakt, som regeringen

har indgået med DR, og for de

øvrige kanalers vedkommende i de

respektive tilladelser. Kravene er

naturligt nok ikke de samme for alle

kanaler – de er mest detaljerede for

DR og TV 2. Der er ikke planer om,

at TV 2’s nye kanaler skal pålægges

public service-forpligtelser.

>>> An-tv inFO

Hvad er public service?

Der har alle dage været megen

debat om, hvorvidt især de landsdækkende

kanaler lever op til deres

public service-forpligtelser. Her er

det oftest DR, som er i skudlinjen

- ikke mindst for tiden, hvor der

er gennemført store besparelser

på grund af, at DR’s byggeri i

Ørestaden blev meget dyrere end

forudset. DR har forsikret, at de

vil overholde deres forpligtelser.

Alligevel føler mange – i hvert fald at

dømme efter pressen – at kvaliteten

i DR’s programmer er faldet.

Kulturminister Brian Mikkelsen

For mig at se kan begge dele jo

godt passe. Jeg tror ikke, det er

muligt at fastsætte så præcise

public service-forpligtelser, at man

billedlig talt kan afgøre med et målebånd,

om forpligtelserne er overholdt.

Vel at mærke hvis man holder

fast i det overordnede princip om,

at mediernes uafhængighed og selvstændighed

skal holdes i hævd. Og

kvalitet er ofte – om end ikke altid –

et smagsspørgsmål.

Jeg vil gerne understrege, at jeg har

gjort, hvad jeg kunne for at hjælpe

DR – jeg har givet dem 50 mio. kr.

ekstra, og jeg har indgået en public

service-kontrakt med dem, som

sikrer, at DR skal være til stede på

alle platforme med tilbud af høj kvalitet.

Medieaftalen for 2007-2010

gav DR omkring 100 mio. kr. ekstra

hvert år til at opfylde forpligtelserne,

og desuden har DR fået mulighed for

billig lånefinansiering af DR Byen.

Man kan også stille spørgsmålet:

Hvorfor public service? Når der nu

er så mange kanaler, kan markedet

så ikke forsyne seerne og lytterne

med et bredt og varieret udbud af

programmer? For slet ikke at tale

om Internettets utallige tilbud. Men

faktisk mener jeg ikke, at public service

er blevet overflødig. Nærmest

tværtimod. Det er der både demokratiske

og kulturelle grunde til.

I dette massive medieflow har vi

brug for kanaler, der viser os, hvem

vi selv er, og som viser os verden

set gennem vores egne briller.

Markedet kan ikke alene varetage

samfundets interesse i, at også

minoriteter og særlige interessefællesskaber

bliver tilgodeset, og at alle

kulturens facetter bliver afspejlet.

More magazines by this user
Similar magazines