FDF Vejle 1 bog 300707.indd - FDF Vejle 1. kreds

vejle1.mono.net

FDF Vejle 1 bog 300707.indd - FDF Vejle 1. kreds

FDF Vejle 1. kreds stifter var A. M.

Jensen, eller som det fulde navn lød

Anton Marius Sophus Jensen.

Blandt FDFerne i Vejle gik han under

betegnelsen landtøren, på grund af

sit arbejde som landinspektør.

Oprindeligt var A. M. Jensen fra

Odense hvor han var født den 2. april

1879. Efter studieet til landinspektør

kom han til Vejle i 1901, og blev ansat

hos landinspektør E. Olesen på Kirketorvet.

Allerede året efter blev han

kompagnon i firmaet, for endeligt

helt at overtage det i 1913.

Gennem årene boede A. M Jensen

flere forskellige steder i byen, men

for mange forbindes han med adressen

Orla Lehmannsgade 5, der ligger

på hjørnet af Orla Lehmannsgade og

Torvegade.

Ret hurtigt efter sin ankomst til Vejle kom A. M. Jensen med i arbejdet omkring KFUM, og

det var her han mødte en række af de personer, som senere skulle være med til at stifte FDF.

Gennem hele sit liv elskede A. M. Jensen at lege , og ofte var det ham der førte an når der

skulle dystes i forskellige discipliner på sommerlejrene på Randsborg. En ting var dog fredet

når der skulle leges, og det var hans langpibe.

Det var også landtørens skyld at kredsen fik sin sommerlejr på Hvidbjerg, da han gennem sit

arbejde havde fået øje på dette stykke jord. I 1914 rejse Randsborg sig så, og i 1926 byggede

landtøren et sommerhus til sig selv ikke så langt fra Randsborg.

På den 3½ tønder land store grund, som tidligere var ramme om Randsborg er der i dag

bygget 50 sommerhuse.

Det var ikke kun FDF A. M. Jensen involverede sig i – fra 1917 til 1931 sad han i Vejle byråd

for Venstre.

A. M. Jensen døde den 30. august 1950.

kredse andre steder i landet – blandt

andet i Aalborg og Odense - og atter to

år senere var turen kommet til Vejle.

Disse første år kom også til at betyde

en del for FDF på landsplan. Efterhånden

som medlemsskaren voksede, var

det nødvendigt med en overordnet koordination,

og denne kom med stiftelsen

af landsforbundet i 1905. Samme

år som FDF kom til Vejle udkom medlemsbladet

Danske Drenge også for

første gang, nu var det muligt at følge

med i hvad FDFere i resten af landet

foretog sig, bladet var på denne måde

med til at skabe en fællesskabsfølelse i

det nye forbund.

FDF træd an

At Vejle fik en FDF-kreds i 1907 skete

naturligvis ikke uden et vist forarbejde.

I somrene 1906 og 1907 havde uniformerede

korps lagt vejen omkring

byen. Blandt andet var FDF Svendborg

draget på en tur der blandt andet

gik til Århus, Silkeborg og Vejle. Denne

tur var med til at vække ideen om

at også Vejle skulle have et FDF-arbejde.

En anden gruppe der havde vakt

opmærksomhed var et søndagsskolehold

fra Horsens, som havde været på

besøg i Vejle – og de havde deres eget

orkester med.

Børsen-Hansen kom fra Haderslev, hvor han var født i 1876,

til Vejle i 1901, hvor han med det samme blev en del af KFUM.

Som en del af sin uddannelse til urmager havde han været i

Schweiz og Berlin, samt København. På det tidspunkt var Haderslev

en del af Tyskland, og Børsen-Hansen tilhørte her det

danske mindretal.

I forbindelse med FDF i Vejle blev Børsen-Hansen den første

kredsfører.

Senere kom Børsen-Hansen med i søndagsskolearbejdet i den

vestlige bydel, og forlod i den forbindelse det aktive arbejde i

FDF.

Omgivet af sine medarbejdere viser Børsen-Hansen, t.h.,’ her

sin forretning frem i 1910.

(Venligst udlånt af Vejle Byhistoriske Arkiv og Stadsarkiv)

14 15

More magazines by this user
Similar magazines