FDF Vejle 1 bog 300707.indd - FDF Vejle 1. kreds

vejle1.mono.net

FDF Vejle 1 bog 300707.indd - FDF Vejle 1. kreds

1912

FDF og KFUM-spejderne

Som nævnt i det foregående afsnit

havde FDF gennem de første mange år

et meget tæt samarbejde med KFUM.

I første omgang drejede det sig om det

civile KFUM, men efter oprettelsen af

KFUM-spejderne i 1919 får kredsen

også et tæt forhold til disse.

Grundlaget for spejderarbejdet blev

lagt af den engelske officer Robert Baden-Powell

med hans bog Scouting for

boys – denne udkom for første gang

på dansk i 1910 under navnet Spejderbogen.

Allerede året før Spejderbogen udkom

var Det Danske Spejderkorps blevet

stiftet. Manden der for alvor fik spejderbevægelsen

til at fænge i Danmark

var da også en officer, nemlig ritmester

Cay Lembcke.

I 1910 oprettede KFUM et spejderkorps.

Initiativtageren til dette var

Jens Grane, der tidligere havde været

fører i FDF.

Spejderarbejdet skilte sig fra starten

meget ud fra det arbejde FDF havde.

Hos FDF var det idrætten og foredragene,

der prægede arbejdet, mens

spejderne med det samme satsede på

det som vi stadig kender som spejderarbejde.

26 27

More magazines by this user
Similar magazines