FDF Vejle 1 bog 300707.indd - FDF Vejle 1. kreds

vejle1.mono.net

FDF Vejle 1 bog 300707.indd - FDF Vejle 1. kreds

Hvad gør FDF til noget særligt?

Poul Schou forsøgte en gang at beskrive hvad

der gjorde FDF Til noget særligt. Teksten er hentet

fra en artikel kaldet Fra sommerlejrens land,

og handler om en oplevelse han havde som ung

mand på en sommerlejr på Randsborg

”Albert kan du huske, da du og jeg opdagede

hemmeligheden ved sommerlejrens lykkeland.

Vi var i den alder, da vi var for store til at gå i

seng sammen med drengene og for små til at

være med til førerkaffen i køkkenet. Så havde vi

da fået lejrchefens tilladelse til at gå en tur langs

stranden i den skønne aften. Vi kom sent hjem,

senere end vi vist havde fået lov til. Førerkaffen

var forbi, køkkenvinduerne mørke. Stille listede

vi ind i sovesalen, hvor vi hørte den sagte

knirken af hængekøjerne og lyden af sovende

drenge. Men på vej over til vore køjer standsede

vi, vi havde set lys gennem dørsprækken fra lejrchefens

værelse, og vi hørte stille mumlen derindefra.

To sjæle samme tanke: Det er natlegen,

de planlægger, den natleg, der hvert år var sommerlejrens

højdepunkt. Og vi tænkte: Hvem der

blot kunne få lidt at vide om planerne? Vi listede

over til døren. Kik ind ad nøglehullet! Sagde Albert.

Du kan selv kikke! Svarede jeg. Albert kikkede

ind, men sagde ingenting, så bare så underlig

ud. Så kikkede jeg. Vi stod et øjeblik, listede

derpå stille over og gik om bord i vores køjer.

Hvad havde vi set? En flok førere, der lå på knæ

i bøn for sommerlejren. Da forstod vi to store

drenge, hvorfor der var sådan en god ånd i lejren;

der var nogle, der bad for den”.

bejdsformer og vort nye navn afventes

resultatet af landsmødet i København

den 30. oktober..”.

Resultatet af mødet i København blev

noget nedslående for FDF og KFUM i

Vejle. Der kunne ikke opnås et kvalificeret

flertal for sammenslutningen,

denne måtte altså opgives.

Men et var hvad man kunne blive enige

om på landsplan, et andet var hvad

man kunne blive enige om i Vejle. Her

var man mere for at fortsætte samarbejdet.

A. M. Jensen mente dog at da

FDF var de talmæssigt største måtte

KFUM-spejderne underordne sig disse.

For at få løst knuden måtte FDF og

KFUM i Vejle tilkalde hjælp fra øverste

sted, og på et møde den 16. december

1921 var både KFUMs korpssekretær

Holt og FDFs forbundssekretær

Christensen til stede. I første omgang

var det målet at høre de to foreningers

holdninger til sammenslutningen.

Overordnet finder de lokale FDFere og

KFUMere det mærkeligt at der findes

to så ens drengearbejder i byen. Desuden

mener de lokale at når planerne

om sammenslutningen kom fra oven

måtte det også være fordi man ønskede

at disse skulle gennemføres.

FDFs forbundssekretær mente at

KFUM-spejderne skulle overgå til

FDF – under navnet Væbnere, da: ”

FDFs hovedbestyrelse kan ikke gå

med til Vejles sammenslutning under

den vedtagne form. Væbnere og spejdere

kan ikke findes i samme forbund.

FDF ønsker ikke at bruge navnet spejdere”.

FDFerne er da heller ikke helt sikre på

hvordan de skal forholde sig til en adskillelse,

så de overlader spørgsmålet

til KFUMerne på følgende måde: ”Revisor

V. Hansen fremsætter at KFUM

må afgøre om spejderarbejdet skal

fortsætte eller ej, da den vedtagne

sammenslutning vel nok må ophæves,

grundet på hovedbestyrelsens

meninger, og da KFUM kun har ønsket

et arbejde i tilknytning til KFUM,

men mener dog, at KFUM godt kan

holde det i gang”.

Som en af de sidste byer, hvor sammenslutningen

var lykkedes, afbrød

Vejle samarbejdet mellem FDF og

KFUM-spejderne omkring årsskiftet

1921/22. fremover var det kun det civile

KFUM der havde en repræsentant

i FDFs bestyrelse.

Idrætten på plads

Gennem de første mange år prægede

idrætten, som beskrevet ovenfor, FD-

Fs arbejde. Da kredsen i 1924 ønskede

at flytte sine aktiviteter til den gamle

idrætsplads der ligger ved foden af

Horsensvej. Kredsen fik fra byrådet at

vide, at hvis man ønskede dette kunne

man melde sig som de øvrige sportsforeninger,

men som en selvstændig

gruppe – eventuelt som et juniorhold.

Efter denne melding tilbyder kredsen

KFUMs idrætsafdeling at man i fællesskab

melder sig ind under navnet

KFUMs og FDFs idrætsafdeling. Det

betød at drengene kunne melde sig ind

hos enten FDF eller i KFUMs idrætsafdeling.

Da denne løsning kan lade sig gøre

melder de to organisationer sig ind.

Det besluttes dog at FDF og KFUM

hver især skal sørge for egne rekvisitter,

og at hver forening har sit eget økonomiske

ansvar.

Blandt de aktive førere, især indenfor

idrætten, i 1920’erne og

30’erne fandt man Thomas Kristensen.

I 1937 var han initiativtager til

Gamle Drenge Foreningen, hvis

formand han var i mange år fremover.

Oprindeligt var Thomas Kristensen

uddannet revisor, men overtog

i 1925 en nystartet margarinefabrik

på Ribevej.

Denne fabrik, kaldet Vejle Margarinefabrik – senere VMmargarine,

voksede gennem tiden, og måtte derfor flytte

flere gange. Thomas Kristensen var direktør på fabrikken

frem til 1976. Thomas Kristensen døde som 92-årig i 1993.

30 31

More magazines by this user
Similar magazines