Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne - Uge kirkers

bjolderup.uge.dk

Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne - Uge kirkers

Aktiviteter - se næste side:

Spaghettigudstjeneste, Folkekirkens Nødhjælp og

spændende foredrag!

Indsamlinger:

10. marts: Sogneindsamling til Folkekirkens NødNødhjælp. Marts: Samvirkende menighedsplejer. April: KirkeKirkefondet. Maj: KFUM og KFUK i Danmark.

Tyske Gudstjenester: 10/3 i Uge kl. 14.00, 17/3 i BjolBjolderup kl. 19.00, 24/3 i Tinglev kl. 14 - festgudstjeneste

i anledning af den tyske menigheds 90 års fødselsdag,

1/4 i Tinglev - fælles påskegudstjeneste, 14/4 i Uge kl.

10.00 konfirmation, 12/5 i Uge kl. 14.00 med alteraltergang, 20/5 i Bjolderup kl. 19 - pinsegudstjeneste.

AKP - Alfrida K. Pedersen

TSP - Trine S. Parbo

* kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten - 10/3

dog i Præstegården!

** Efterfølgende påskefrokost i Bjolderup præste

gård - børnene skal finde påskeæg i skoven

*** champagne og kransekage i våbenhuset

Kimen

Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne

marts, april og maj 2013

Gudstjenester

Marts

3. 10.30 3. sø. i fasten AKP Bjolderup

9. 11.00 Dåb, hvis nogen ønsker det AKP Uge

10. 9.00 Midfaste AKP Bjolderup *

17. 10.30 Mariæ bebudelses dag AKP Uge

24. 16.00 Palmesøndag AKP Bjolderup

28. 19.00 Skærtorsdag AKP Bjolderup

29. 10.30 Langfredag AKP Bjolderup

31. 10.30 Påskedag AKP Bjolderup

April

1. 10.30 2. påskedag AKP Uge **

7. 9.00 1. sø. efter påske TSP Bjolderup

14. 10.30 2. sø. efter påske AKP Bjolderup

19. 17.30 Familie-/spaghettigudstj. AKP Bjolderup

21. 10.00 3. sø.e.påske - Konfirmation AKP Uge

26. 10.30 Bededag AKP Bjolderup *

28. 10.00 4. sø.e.påske - Konfirmation AKP Bjolderup

Maj

5. 10.30 5. sø. efter påske AKP Bjolderup

9. 9.00 Kristi himmelfarts dag TSP Bjolderup

12. 10.30 6. sø. efter påske AKP Uge

19. 10.30 Pinsedag AKP Bjolderup ***

20. 10.30 2. pinsedag AKP Uge

26. 10.30 Trinitatis søndag AKP Bjolderup *


Kimen

Kirkebil

Kirkegængere, som ønsker kørsel til

og fra gudstjenesterne kan bestille

Taxi på menighedsrådets regning

senest dagen før kl. 12 hos

Tinglev Taxi på tlf. 74 64 42 21

Nyt fra menighedsrådet

Når vi nu sidder med Kimen i hænderne,

står foråret umiddelbart foran os.

Noget lidt vanskeligt at tænke på her

midt i januars bidende kulde, hvor

disse linier skrives! Godt vi ved, at

under sneen er der nyt spirende liv,

nok til en hel sommers grønt.

Menighedsrådet fik startet godt op

med det nye råd i december måned.

Udvalgene fik sig konstitueret, og de

er alle, synes jeg, kommet godt i gang,

ikke mindst aktivitetsudvalget, som

har sammensat et spændende program.

Så er det også første gang, at vi sidder

med Kimen i den ny udgave i vore

hænder. Håber vi kan vænne os til at

håndtere bladet på denne måde, og

fortsat også have glæde ved at have

bladet stående fremme, så man nemt

kan se, hvad der sker i vore Sogne.

Vedrørende personalet: Vores gravermedhjælper

Andreas Lorenzen har

valgt at gå på efterløn, her til foråret.

Så her er vi i gang med en nyansættelse.

Tak for indsatsen, Andreas!

Kirkesanger Børge Eggertsen, deltager

nu også i Uge kirke - velkommen og

dér, Børge!

Vi har fortsat en del projekter at arbejde

med ved begge kirker. Der skal

rigtig god tålmodighed til at arbejde

med sådanne sager inden for kirken -

det tager l a n g tid.

Jeg vil slutte med verset fra DDS 487:

Nu fryder sig hver kristen mand

og springe højt af glæde!

Ja, lad os alle trindt om land

med liv og lyst nu kvæde!

For Gud, så god som han er stærk,

har gjort et herligt underværk,

betalt i dyre domme.

Med ønske om et skønt forår -

Leif Andersen

Sogneaften

tirsdag 26. februar kl. 19

Optakt til Folkekirkens Nødhjælps

indsamling d. 10. marts.

Arne Lunding fra Tinglev kommer og

fortæller og viser billeder.

Han har sammen med andre

indsamlere været inviteret

af Folkekirkens Nødhjælp

til at besøge Afrika

for at se, hvad pengene

bliver brugt til.

Arne Lunding vil vise billeder fra sit

besøg.

Menighedsrådet er vært ved kaffen -

deltagelse er gratis og kirkebil kan

benyttes.

Spaghetti- og familiegudstjeneste

fredag d.19. april kl. 17.30

Vi begynder med en kort gudstjeneste

i børnehøjde i Bjoldeup kirke.

Derefter hygger vi os med at spise

sammen - det er ikke nødvendigvis

spaghetti og kødsovs, som serveres..

Vi slutter kl. 19.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen:

- d. 18. august er der Sogneudflugt

- d. 25. september holder Flemming

Rishøj et provokerende foredrag om

at være kirke.

Se mere på www.bjolderup-uge.dk

Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne

Sogneindsamling

søndag 10. marts fra kl. 10

Vi vil også i år være med til at støtte

op omkring Folkekirkens Nødhjælps

landsindsamling.

Indsamlingen støtter kampen

mod sult og indsamler penge,

som går til arbejdet med verdens

fattigste mennesker.

Vi har også brug for din hjælp!

Lad os prøve at gøre det endnu

bedre i år.

Indsamlerne går ud søndag den

10. marts umiddelbart efter gudstjenesten.

Du kan melde dig som indsamler ved

at ringe til Svend Erik Schulz på tlf.:

7464 6861

Foredrag om Kierkegaard

tirsdag d. 7. maj kl. 19

Bjolderup kirke

Peter Thielst holder foredraget 'Gensyn

med Kierkegaard'

Den 5. maj 2013 ville Søren Kierkegaard

være fyldt 200 år, hvis han altså

ikke var afgået ved døden den 11. november

1855.

I den anledning har vi inviteret Peter

Thielst til at komme og fortælle os om

vores berømte landsmand.

Peter Thielst (1951-) er dansk forfatter

og mag. art. i filosofi. Han er redaktør

på "Det lille forlag" og har oversat filosofiske

værker, foruden at have udgivet

en lang række bøger, inkl. indføringer i

Kierkegaard og Nietzsche.

Hans berømte

Kierkegaard-bog

'Livet forstås baglæns,

men må leves

forlæns' genudgives

i anledning

af fødselsdagen

i tredje, reviderede

udgave på

forlaget Gyldendal - og den 5. febr.

2013 udkom hans bog 'Kierkegaard i

Grækenland'.

Under en pause i foredraget bliver der

serveret kaffe i våbenhuset.

Sognepræst Organist Kirkesanger

Alfrida K. Pedersen

Uge Bygade 11

6360 Tinglev

7464 6336

akp@km.dk

Kontortid:

Uge: daglig kl. 17-18

Bjolderup: tirsdag kl. 9-11

og torsdag kl. 15-17

Mandag er fridag

Thilde Madsen

Søndergade 13

6270 Tønder

9857 4297 / 4017 0940

thilde@tf-madsen.dk

Børge Eggertsen

6096 2238


Den 11. november i

Bjolderup:

Markus Nissen, søn af

Birgitte og Søren Nissen

Den 11. november i

Bjolderup:

Emma og Oliver Juhl

Auerbach,

børn af Annika Juhl og

Mads Auerbach

Den 18. november i

Bjolderup:

Kristian Jensen Danielsen,

søn af

Anja Jensen og Thomas

Danielsen

Den 2. december i

Bjolderup:

Viola Oline Wraae Borg,

datter af

Mia Borg Nielsen og

Martin Wraae Johansen

Den 2. december i

Bjolderup:

Victor Hjort Borring

Ehlersen, søn af

Christina Ehlersen

Hansen og

Tom Borring Madsen

Den 15. december i

Bjolderup:

My Magdalena Olsen

Møller,

datter af

Heidi og Stefan Møller

Begravede

Bjolderup

Andreas William Petersen

født d. 3. april 1937

død d. 16. december 2012

Uge

Jens Carl Bendstrup

født d. 15. februar 1939

død d. 18. januar 2013

Kirketjener & graver Kimen

Bjolderup:

Jonna Damgaard Pedersen

4071 4236

bjolderupkirke@mail.dk

Uge:

Irmgard Kolb

5174 2141 / 7464 3646

ugekirke@mail.dk

www.bjolderup-uge.dk

Konfirmation i Uge den 21. april:

Anders Johannsen, Uge Vesterballe 8 6360 Tinglev

Emmelie Lykke Petersen, Porskær 4

Konfirmation i Bjolderup den 28. april:

6392 Bolderslev

Maria Callesen, Bag Volden 8 6392 Bolderslev

Kevin Lauridsen Clausen , Uge Bygade 18B 6360 Tinglev

Mathias Friis-Madsen, Vollerup Byvej 39 6392 Bolderslev

Kristina Inge Hansen, Urnehovedvej 85 6392 Bolderslev

Julie Vohs Jacobsen, Gl. Søndergade 9 6392 Bolderslev

Simon Moesgaard Jessen, Todsbølvej 50 6360 Tinglev

Sofie Juhl Jessen, Østergade 20 6392 Bolderslev

Jon Gad Johansen, Søndergade 4 6392 Bolderslev

Jonas Vilstrup Kristensen , Bjolderupvej 3 6392 Bolderslev

Melissa Keller Kristensen, Bolderslev Nr.gade 12 6392 Bolderslev

Mie Kyster Lorenzen, Vollerup Byvej 24 6392 Bolderslev

Lau Staugaard Rasmussen, Bolderslevskovvej 23 6392 Bolderslev

Andreas C. T. Segato, Vestergade 19 6392 Bolderslev

Sissel Thimsen Schmidt, Bag Volden 40 6392 Bolderslev

Jonas Toftgård, Stadionvej 10 6392 Bolderslev

Kathrine Kastling Warming, Stadionvej 24 6392 Bolderslev

udgives af menighedsrådet

Billeder af familiebegivenheder bliver

lagt på hjemmesiden umiddelbart

efter den kirkelige handling.

Se korets aktiviteter på

www.bjolderup-uge.dk -> Kor

Stof vedrørende juni, juli og

august sendes til

Thilde Madsen på

thilde@tf-madsen.dk

senest d. 20. april


Nyt fra foreningerne

Agnes Høeg og Ruth Schulz skriver:

Danmission:

Torsdag d. 7. marts kl. 14.30

hos Ingrid Callesen,

Ternevænget 187, Tinglev

Tirsdag d. 9. april kl. 14.30

hos Kristine Knudsen,

Urnehovedvej 91, Bolderslev

Bibelkreds:

Torsdag d. 14. marts kl. 19.30

hos Andreas Hansen,

Bolderslevskovvej 45

Torsdag d. 11. april kl. 19.30

hos Martha Meilandt,

Nygade 10, Bolderslev

Torsdag d. 2. maj kl. 19.30

hos Hans Peter Paulsen,

Bolderslev Nørregade 46

Hyggeeftermiddage i Bolderslev

missionshus.

Torsdag d. 21. marts kl. 14.30

med Eva Wive Løbner, Kliplev

Torsdag d. 18. april kl. 14.30

med Niels Gad, Aabenraa

Torsdag d. 16. maj kl. 14.30

med Judith Brandenhoff, Rebbøl

Møder i Missionshuset m.m.

Kontaktperson:

Edel Kristensen 7464 6100

Marts

Onsdag den 6. kl. 19.00: bedemøde

Fredag den 15. kl. 18-20: café-aften

Onsdag den 20.: bibelkursus i

Aabenraa

April

Onsdag den 3. kl. 19.00: bedemøde

Onsdag den 24. kl. 19.30: møde

fælles med Tinglev. Sognepræst i

Vilstrup, Lars Peter Melchiorsen,

Toftlund, taler og fortæller om KLF

Maj

Onsdag den 1. kl. 19.00: bedemøde

Onsdag den 15. kl. 19.30: Sømandsmissionsmøde

Spejderhuset

Se nyt via hjemmesiden!

Støtteforeningen for KFUMspejderne

LOPPEINDSAMLING lørdag den

13. april fra kl. 9

LOPPEMARKED lørdag den 20.

april kl. 10-14 og søndag den 21.

april kl. 13-16

Hjælpere søges - ring til Edel på

tlf.: 2074 6167

Der bliver ikke nogen

gudstjeneste 4. maj i år!

Lone Kristensen skriver:

KFUM & KFUK’s Teenklub

Aftenerne er kl. 19.00-21.00 hvis

ikke andet er nævnt.

Marts

Torsdag d.7. Almindelig klubaften

Torsdag d.14. Almindelig klubaften

med Fear Factor

Torsdag d.21. Upgrade – Løb

Torsdag d.28. Påskeferie

April

Torsdag d. 4. Almindelig klubaften

Torsdag d.11. Almindelig klubaften

med turneringer

Torsdag d.18. Almindelig klubaften

Torsdag d. 25. Almindelig klubaften

Maj

Onsdag d. 8 tager vi på sæsonafslutningstur

til Tusindfryd, der er en fantastisk

naturgrund beliggende ud til

Als Fjord. Vi cykler fra missionshuset

kl.16 og er hjemme igen torsdag

d. 9. over middag.

I får nærmere program senere.

KFUM og KFUKs MOK-klub

Mok-klubben er kl. 16.00-17.30, hvis

ikke andet er nævnt.

Kontaktperson Leila Poulsen

73646363

Fredag d. 8. marts: Vi holder MOK-

OLYMPIADE

Fredag d. 22. marts: Forberedelse til

påske

Fredag d. 5. april: Vi skal i parken.

HUSK praktisk tøj efter vejret

Fredag d. 19. april: Mosetur. HUSK

gummistøvler og praktisk tøj efter

vejret

Fredag d. 3. til lørdag d. 4. maj: Vi

slutter af med overnatning i missionshuset.

Program følger!

KFUM & KFUKs Unge Familier

Kontaktperson:

Lone Kristensen 7464 6167

Aftenerne er kl. 19.30, hvis ikke andet

er nævnt

Tirsdag den 5. marts: Generalforsamling

i KFUM og KFUK i missionshuset

Tirsdag den 2. april: hos? Se hjemmesiden!

Tirsdag den 7. maj: hos Birgit og Michael

Sangild, Tågholm

KFUM & KFUKs Bibelkreds

Kontaktperson:

Edel Kristensen 7464 6100

Aftenerne er kl. 19.30

Tirsdag d. 5. marts: Generalforsamling

i KFUM og KFUK i missionshuset

Onsdag den 13. marts: hos Esther og

Johannes Hermannsen, Skansevej 1,

Bolderslev

Onsdag den 10. april: hos Kirsten og

Flemming Jørgensen, Hjordkærvej

28, Raved

Onsdag den 22. maj: hos Edel og

Carl-Henrik Kristensen, Stadionvej 9,

Bolderslev

Se seneste nyt på www.bjolderup-uge.dk

More magazines by this user
Similar magazines